Home

(Dames en heren lezers: deze post gaat NIET over de pro of contra’s van fietssuggestiestroken)

De stad Gent voerde afgelopen jaar een heraanleg uit van de Sint-Sebastiaanstraat.
Deze straat verbindt de drukke Morekstraat met de Vroonstalledries, Wondelgem dus.
De weg voor het schooltje kreeg asverschuivingen, en ook de aansluiting met de Morekstraat werd veranderd.
Allemaal verbeteringen.

24jul14, 13u21, Morekstraat

24jul14, 13u21, Morekstraat

24jul14, 13u20, Morekstraat

24jul14, 13u20, Morekstraat

Alleen vergaten de stadsdiensten om de fietssuggestiestroken in de Morekstraat aan te passen aan de nieuwe situatie.

24jul14, 13u21, Morekstraat

24jul14, 13u21, Morekstraat


Geen evidentie, want ondertussen heeft Gent zich qua kleurkeuze ingeschreven in het landelijk kleur: okergeel in plaats van rood.
Dat wil niet zeggen dat de wegbeheerder de oude signalisatie zomaar mag laten liggen.
Desnoods zijn er een paar potten zwarte verf nodig.
Misschien is dat ambtelijk een zware dobber, maar veiligheid primeert toch?
Momenteel is deze veiligheidsbevorderende verfstrook eerder het rode gevaar.
Als hier een ongeval gebeurt is de verantwoordelijkheid duidelijk bij de Stad.
Want sommige mensen lezen de straat zoals ze is:

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

Mysteries: melding 154

16 juni 2014

Er zijn zo van die mysteries.
Zo snapt een weldenkend mens niet hoe het komt dat onze gewestelijke overheden anno 2014 nog steeds bruggen en wegen “renoveren” zonder de fietsinfrastructuur te verbeteren.
De fietstoets als dood begrip.
En dat vlak naast een grote secundaire school en een groot ziekenhuis.
Ik hoor politici -meestal van de oppositie- soms beweren dat een aangepast snelheidsregime maar mogelijk is als het wegbeeld daaraan is aangepast.
Zouden die dames en heren politici ook reageren als het wegbeeld bij een totale renovatie niet aangepast wordt?
Zeker op een viervaksweg als deze?
Zeker als de brug volledig gestript werd?
Wie kaart deze blunderrenovatie aan?
Hoe veilig voelt een niet-assertieve fietser zich naast zo’n racebaan?
Welke ouder wil zijn kind langs hier sturen?

12jun14, 21u27, Kortrijksesteenweg

12jun14, 21u27, Kortrijksesteenweg

12jun14, 21u24, Kortijksesteenweg

12jun14, 21u24, Kortrijksesteenweg

Het enige positieve punt: de betonstrookjes zijn vervangen door asfalt.
Dat is ook het geval aan de Carrefour, wat doorgaat voor een “voorlopige oplossing tot er een grote herinrichting komt met tramlijn 7″.
Op andere plaatsen op de Kortrijksesteenweg werd het fietspad verhoogd, een minimum ingreep op een steenweg als deze.
Hier dus niet.
“Niemand had het gevraagd”.
Ik weet het: wegendossiers kunnen complex zijn.
Verhoogde fietspaden aanleggen was bij deze renovatie manifest niet complex.
De bouw van de brug liet het perfect toe.

12jun14, 21u24, Kortijksesteenweg

12jun14, 21u24, Kortrijksesteenweg


Dames en heren van de voetgangersbeweging, let ook op intelligente inplanting van het verkeerslicht en het verkeersbord.
12jun14, 21u24, Kortijksesteenweg

12jun14, 21u24, Kortrijksesteenweg


Een weldenkend mens snapt ook niet hoe het komt dat vlak naast zo’n overheidswerf de fietsoversteekplaats geblokkeerd werden door verschoven betonblokken (met een verkeersbord in).
26apr14, 17u01, Kortrijksesteenweg

26apr14, 17u01, Kortrijksesteenweg

26apr14, 17u01, Kortrijksesteenweg

26apr14, 17u01, Kortrijksesteenweg

Stonden ze in de weg van de vrachtwagens die materiaal leverden?
Vandalisme?
Geen idee.
De werfopzichters zagen het niet, of deden of ze het niet zagen.
Want dat had hen toch niemand gevraagd?

12jun14, 21u23, Kortijksesteenweg

12jun14, 21u23, Kortrijksesteenweg

12jun14, 21u23, Kortijksesteenweg

12jun14, 21u23, Kortrijksesteenweg

12jun14, 21u23, Kortijksesteenweg

12jun14, 21u23, Kortrijksesteenweg

Tot slot: een weldenkend mens snapt ook niet hoe het komt dat dit kort maar breed stukje weg tussen het tweerichtingsfietspad op de Buitenring R4 en de secundaire school nog niet eens een streepjesfietspad heeft.
Onwil?
Wachten op een ongeval?
Of wachten tot iemand het vraagt?

12jun14, 21u23, Kortrijksesteenweg

12jun14, 21u23, Kortrijksesteenweg


Zou de school en het ziekenhuis tegen dit alles protesteren?

Gisteren vergeleken we werfsignalisatie op twee wegenwerven.
Vandaag vergelijken we op dezelfde werven de overgang tussen de (kruisende) rijweg en het verhoogd fietspad in aanleg.
De fietspadwerf rondom de bushalte in aanbouw creëeert een feilloze overgang:

13apr14, 12u57, Kortrijksesteenweg

13apr14, 12u57, Kortrijksesteenweg


Van links tot rechts even hoog, en naadloos aansluitend op het asfalt.
Tiptop vakwerk vermoed ik.

13apr14, 12u52, Kortrijksesteenweg

13apr14, 12u52, Kortrijksesteenweg

De werf aan het Parkbosportaal daarentegen vertoont twee klassieke fouten:

13apr14, 12u37, Kortrijksesteenweg

13apr14, 12u37, Kortrijksesteenweg

- de boordsteen komt hoger dan de rijweg, geen vlakheidsnorm te bespeuren. Ik vermoed dat het hoogteverschil hier nog kan meevallen, maar naadloos vlak is comfortabeler.
– de twee rechtse boordstenen zijn allesbehalve comfortabel. Dit type afboording zie je al te vaak. Zo uit het hoofd: op de Koning Albertlaan, op het kruispunt Lange Violettenstaat/Tweebruggenstraat. Ben ik de enige uil die hierdoor steeds naar links zwenkt?
Zou een melding dit nog kunnen corrigeren?
Voor de dames en heren van het Meldpunt, dit is -naar ik vermoed- de opdrachtgever/bouwheer:

13apr14, 12u40, Kortrijksesteenweg

13apr14, 12u40, Kortrijksesteenweg

Men neme een wegenwerf die op vlak van signalisatie – at first sight- voorbeeldig oogt, degelijke omleiding incluis:

13apr14, 12u46, Kortrijksesteenweg

13apr14, 12u46, Kortrijksesteenweg

13apr14, 12u52, Kortrijksesteenweg

13apr14, 12u52, Kortrijksesteenweg


Men volge via de signalisatiepijlen de fietsomleiding naar de spoorwegtunnel:

13apr14, 12u57, Twaalfapostelenstraat

13apr14, 12u57, Twaalfapostelenstraat

13apr14, 12u54,  Twaalfapostelenstraat

13apr14, 12u54, Twaalfapostelenstraat

Men voele de middelvinger van de firma die geld verdient met fake signalisatie.
Op het eind van de omleiding krijg je als fietser de keuze tussen illegaal tegen de richting fietsen of een sleurpartij langs de trappen van de voetgangerstunnel. Running on empty dus.

13apr14, 12u55, Kortrijksesteenweg

13apr14, 12u55, Kortrijksesteenweg

13apr14, 12u55, Kortrijksesteenweg

13apr14, 12u55, Kortrijksesteenweg


Oh ironie: dit speelt zich af vlak naast een depot van Wegen en Verkeer.

Een eindje verderop werkt men aan een publieksportaal voor het Parkbos, en is de fiets”omleiding” zoals het hoort:

13apr14, 12u37, Kortrijksesteenweg

13apr14, 12u37, Kortrijksesteenweg


Waarom kon dit concept niet aan de spoorwegtunnel?

——– Origineel bericht ——–
Onderwerp: fietspad op Antwerpsesteenweg
Datum: Mon, 07 Apr 2014 10:18:25 +0200
Van: tdr@gmail.com
Aan: mobiele.signalisatie@politie.gent.be
CC: fietsbult@fietsersbondgent.be

Beste,

vorige week woensdagavond (2/04) reed ik van mijn werk naar huis, met
een uitzonderlijke omweg via de Antwerpsesteenweg omdat ik langs de
Brico moest passeren.

Ongeveer ter hoogte van de spoorwegbrug wordt alle fietsverkeer dat
staduitwaarts fietst, verplicht om de baan over te steken en het
fietspad aan de overkant te delen met de fietsers uit de
tegenovergestelde richting. Een situatie die zeker niet ideaal is,
aangezien je als fietser dan tegenliggers hebt aan je linkerkant, te
weten de andere fietsers, en ook eens rechts, te weten het tegenliggend
autoverkeer. Het fietspad is aan het begin van de omleiding in theorie
breed genoeg (of waarschijnlijk net niet, het zal wel geen 180cm breed
zijn) om te kruisen, maar je wordt als fietser gesandwicht tussen
tegenliggers aan twee kanten.

Echter vanaf de McDonalds (of is het Quick?) en bijna ter hoogte van
Oude Bareel wordt het echt te gortig. Daar versmalt het fietspad tot zo
een smalle strook dat het nauwelijks een éénrichtingsfietspad te noemen
is. Laat staan een tweerichtings. Als men hier tegenliggers heeft, moet
men dus de baan op, waar de auto’s tegen 70km/u (en uiteraard meer) uit
tegengestelde richting komen aangereden.

Deze situatie is absurd en bijna belachelijk, ware het niet dat ze
gewoon levensgevaarlijk is voor de fietsers die staduitwaarts moeten
rijden. Het idee om fietsers op zo’n smal pad te doen kruisen, met
autoverkeer dat rakelings passeert aan 70km/u, getuigt maar weer eens
van een totaal gebrek aan respect voor de veiligheid van de fietsers
door de aannemer van de werken.

In bijlage vindt u een foto van de situatie, waarbij ik mij op het
fietspad bevind en tegen de rijrichting in moet fietsen. Op deze smalle
strook moet ik met mijn fietskar dus op één of andere magische manier
uitwijken voor tegenliggende fietsers. Links ligt het verhoogd voetpad
waar ik niet op kan en rechts een baan met druk verkeer. Op wat voor
manier word ik verondersteld dit te doen, zonder mijzelf en mijn zoontje
van 17 maanden in levensgevaar te brengen? Dit is echt onaanvaardbaar.

02apr14, 18u59, Antwerpsesteenweg

02apr14, 18u59, Antwerpsesteenweg

Sta mij toe ook nog even te wijzen op het feit dat achter de kerk op de
foto een kleuter- en lagere school gevestigd is.

Ik hoop dat u hiertegen de nodige maatregelen zult treffen.

mvg,
TDR

——– Origineel bericht ——–
Onderwerp: Fwd: werfafsluiting Koopvaardijlaan-Dampoort
Datum: Sat, 5 Apr 2014 23:59:44 +0200
Van: tv@gmail.com;
Aan: fietsbult@fietsersbondgent.be

Beste
Hieronder in woord (en één beeld) een staaltje Gent Fietsstad!
Mvg

T V
————————————————————————————————-

Van: T V [mailto:tv@gmail.com]
Verzonden: woensdag 2 april 2014
Aan: Burgemeester Termont Daniel
Onderwerp: werfafsluiting Koopvaardijlaan-Dampoort

Geachte heer burgemeester

Ik mailde u al eerder mijn bekommernis door omtrent de werf die zich momenteel bevindt op de hoek tussen de Koopvaardijlaan en de rotonde van de Dampoort.
Ik liet al weten het te betreuren dat het voetpad aan de Koopvaardijlaan door die werf werd ingenomen en dat voetgangers en fietsers samen over het fietspad moesten. Maar goed, ik begrijp ook wel dat één en ander verkeerstechnisch moeilijk te organiseren is, en kon me er vanuit die empathie wel naar schikken.
Maar ik verwoordde ook mijn schrik dat de werf wel eens imperialistische neigingen zou kunnen vertonen en ook wel eens het fietspad zou kunnen innemen, voor kortere of langere tijd.

U stuurde mijn mail door naar het kabinet van schepen Watteeuw, die me suggereerden om eventuele verplaatsingen van de oorspronkelijke werf te melden via mobiele.signalisatie@politie.gent.be.

Op 26 maart deed ik dat een eerste keer. Toen was de werfafsluiting al een stukje opgeschoven, waardoor je amper nog met een fietspad kon passeren op het fietspad. Bovendien was het fietspad (of wat er nog van overbleef) geregeld bezaaid met steentjes en andere restjes bouwafval.

Helaas was dat maar een voorproefje van de ellende. Op 31 maart mailde ik opnieuw – toen was het fietspad helemaal opgeslorpt door de werf. Dat betekent dus dat noch fietsers, noch voetgangers daar op een normale manier konden passeren.

Op dit moment is de situatie nog steeds onveranderd. De werf komt tot de scheiding fietspad – rijweg. Op een fatsoenlijke manier met de fiets passeren is er dus niet meer bij (vergeet ook niet dat daar heel wat niveauverschillen zijn, door de bushalte van bus 6 en door de aangepaste aanleg van het fietspad op de rotonde zelf).

Ik kan me inbeelden dat de politie hogere prioriteiten heeft dan dit. Maar toch wil ik benadrukken dat:
– het een acuut probleem is. Het is NU dat het fietspad er niet meer is.
– het is maw. ook NU dat er een reëel veiligheidsrisico bestaat voor voetgangers en fietsers aldaar.
– het is alleszins ook jammer dat ik tot dusver geen feedback van hen heb mogen ontvangen.

Daarnaast wil ik ook pleiten voor een grondige aanpak van deze situatie. Eén van de drukste kruispunten van Gent, een grote werf,… ik zou denken: dus ook gepaste aandacht voor alle betrokken actoren.
Je zou kunnen argumenteren dat de afbraakfase die nu aan de gang is extra hinder met zich meebrengt en dat het nadien wel beter mee zal vallen. Maar ik vrees dat er de hele projecttijd wel redenen zullen opduiken waarom de werfzone net iets groter moet zijn dan initieel voorzien.
Ik zou dan ook gaan voor de meest doortastende oplossing: parkeerstrook aan de overzijde tijdelijk opofferen en alles twee meter naar daar opschuiven. Iedereen gelukkig, veel veiliger, geen gedoe meer. En dat gekoppeld aan goede opvolging – het kan niet meer stuk… En dan kan de Stad Gent met recht en reden zeggen: wij zijn een fietsstad!

mvg
TV
————————————————————————————————————-

Op 2 april 2014 14:42 schreef Burgemeester Termont Daniel :

Mevrouw VM

Laat u dit dringend eens nazien en geeft u hier het passend gevolg aan aub?

Daniel Termont
Burgemeester Gent
http://www.termont.Be
+3292665000
—————————————————————————————————–

Van: T V
Datum: 5 april 2014 21:48
Onderwerp: Re: werfafsluiting Koopvaardijlaan-Dampoort
Aan: Burgemeester Termont Daniel
Cc: A.VM@gent.be, F.P@gent.be

Geachte heer burgemeester

Ik gooi de handdoek in de ring…
Zie foto in bijlage…

05apr14, 15u04, Koopvaardijlaan

05apr14, 15u04, Koopvaardijlaan

De oplossing is blijkbaar een verbodsbord voor voetgangers en fietsers (met daarachter dan nog wel een gebodsbord voetgangers-fietsers). Wie kan mij vertellen wat daar nu de bedoeling is: als voetganger en fietser de straat oversteken? Comfortabel is anders. Bovendien is daar geen enkele signalisatie voorzien om dat veilig te kunnen doen. Ik denk (hoop) dat het ook niet de bedoeling is dat een fietspad / voetpad zomaar doorgeknipt wordt…
Trouwens… is het niet de bedoeling dat bij werven met wegsignalisatie een ‘verantwoordelijke signalisatie’ wordt geafficheerd?! Ook dat is niet het geval.

Mvg
TV
——————————————————————————————–

Noot van Fietsbult:

Een blik -letterlijk- achter de schermen doet vermoeden dat de aannemer wel heel veel meer plaats inneemt dan voorzien. Al kan het wel zijn dat de stadsdiensten gewoon vergeten zijn het (ondertussen totaal vernielde) fietsenrek weg te halen:

06apr14, 12u38, Koopvaardijlaan

06apr14, 12u38, Koopvaardijlaan

 

Een mens leert altijd bij.
Vorige week maandag hoorde ik op het Fietscongres in Brugge voor het eerst over de Koekoekstraat spreken.
Nòòit van gehoord!
Mensen van Fietsersbond Nationaal (jullie hebben vermoedelijk wel door dat er naast de vele vrijwilligers een beperkt aantal mensen in loondienst zijn van de Fietsersbond) waren via de Koekoeklaan naar de Ghelamco Arena gefietst.
Om precies te zijn: “We reden langs de spoorweg, dan naar rechts en dan door iets met Koekoek in… Koekoekstraat of zo… kendedatnie?”
Nee, nooit van gehoord.
Tot ik daarnet op Google Maps de straatnaam voor onderstaande foto’s zocht, want ik was de Corneel Heymanslaan vergeten.
Koekoeklaan!
Tientallen keer door gereden.
Nòòit geweten.
Tot nu.
Net als de straat tussen Koekoeklaan en Corneel Heymanslaan, de Koolmeesstraat.
Honderden keer doorgereden, en dan rechtsaf richting Stropbrug.
Nòòit van gehoord!

Same story voor de inrichting van het kruispunt van de Koolmeesstraat met de De Pintelaan.
Dat zag er altijd een voorbeeldig kruispunt uit.
Tot die eerste maart 2014.
Toen zag ik dit:

01maa14, 17u12, Koolmeessttraat / De Pintelaan

01maa14, 17u12, Koolmeessttraat / De Pintelaan

01maa14, 17u12, Koolmeessttraat / De Pintelaan

01maa14, 17u12, Koolmeessttraat / De Pintelaan

01maa14, 17u12, Koolmeessttraat / De Pintelaan

01maa14, 17u12, Koolmeessttraat / De Pintelaan

01maa14, 17u12, Koolmeessttraat / De Pintelaan

01maa14, 17u12, Koolmeessttraat / De Pintelaan

De Koolmeesstraat heeft een mooie brede OFOS.
Afgezoomd met een boordsteen.
Onlogisch, want hoe kom je als fietser van het fietspad op de OFOS?
Afstappen?
Van de boordsteen rijden?
Wie is hier de wegbeheerder?

Daarnet keek ik nog eens op Google Maps, klik hier.
Wat blijkt?
Na de doortocht van de Google camera werd het kruispunt heraangelegd in functie van… autodoorstroming.
Er kwam een autoafslagstrook bij.
Op de OFOS werd een fietssymbool geschilderd.
Zo snap ik ook waarom het zebrapad uitkomt op het fietspad, en de fietspaden niet op elkaar aansluiten.
Nu nog even vlot als vroeger op die OFOS geraken.

Deze oproep van VITO kwam onlangs bij ons binnen:

SPRINT recrutering NL

Dit is de link.

2 verschillende data.
2 verschillende weertypes.
De sporen bleven vrij.

10feb14, 17u37, Afrikalaan

10feb14, 17u37, Afrikalaan

10feb14, 17u37, Afrikalaan

10feb14, 17u37, Afrikalaan

10feb14, 17u38, Afrikalaan

10feb14, 17u38, Afrikalaan

23feb14, 15u15, Afrikalaan

23feb14, 15u15, Afrikalaan

23feb14, 15u15, Afrikalaan

23feb14, 15u15, Afrikalaan

23feb14, 15u15, Afrikalaan

23feb14, 15u15, Afrikalaan

23feb14, 15u16, Afrikalaan

23feb14, 15u16, Afrikalaan

Sommige beroepsgroepen hebben een erecode.
Of beroepseer.
Of interne afspraken.
Of duidelijke wetgeving.
Of een eervolle geschiedenis/slash/traditie.
Of -bovenop het schap der perfectie- vakmanschap.
Hoe zou het zijn bij werfsignalisatiefirma’s?
Wie Fietsbult volgt zag al vaker trieste toestanden.
Begin februari dacht ik hier nog: foutje, wordt wel rechtgezet:

03feb14, 16u25, Heerweg Noord

03feb14, 16u25, Heerweg Noord

Nope.
Het werd enkel erger:

26feb14, 14u58, Heerweg Noord

26feb14, 14u58, Heerweg Noord

26feb14, 14u57, Heerweg Noord

26feb14, 14u57, Heerweg Noord

26feb14, 14u58, Heerweg Noord

26feb14, 14u58, Heerweg Noord

Wat is hier de bedoeling?
Wat is de plaats voor de fietsers?
Op het voetpad aan de overkant?
Op het fietspad aan de overkant, tegen de richting?

26feb14, 14u56, Heerweg Noord

26feb14, 14u56, Heerweg Noord


Bovenaan de helling ligt een afrit van de R4.
Auto- en vrachtwagenverkeer van en naar de Coca-Colafabriek aan de overkant van de Ringvaart blijft mogelijk.

26feb14, 14u56, Heerweg Noord

26feb14, 14u56, Heerweg Noord

Naast de Ringvaart is het “afgesloten” voetpad ingenomen door de werf:

26feb14, 14u53, Heerweg Noord

26feb14, 14u53, Heerweg Noord

“Ons” systeem dat de aannemer de verantwoordelijke is, met de signalisatiefirma als onderaannemer/onderverantwoordelijke, is simpelweg rot.
Hoe doen ze dat in het buitenland?
Signalisatiefirma’s zijn louter waterdragers, zonder verantwoordelijkheid.
Veiligheid van de weggebruikers bewaken/ondersteunen is niet hun ding.
In het verleden belde ik in een naïeve of verontwaardigde bui wel eens het “meldingsnummer”.
Het antwoord was meestal: “dat is zo goedgekeurd door de politie” of “zolang de opdrachtgever ons niet belt doen we niks”.
De Lijn is hier de opdrachtgever.
Of is dit (ook) iets voor bUZz?
En dit is het nummer van de bordenplaatser:

26feb14, 14u59, Heerweg Noord

26feb14, 14u59, Heerweg Noord

Wie belt?

Tot slot, een momentopname van de andere fietsverbinding tussen Gent en Zwijnaarde:

01maa14, 16u49, Nieuwescheldestraat

01maa14, 16u49, Nieuwescheldestraat

Plas: melding 148

5 februari 2014

Is het een plas, een meer of een overstroming?

03feb14, 15u47, Buitenring Drongen

03feb14, 15u47, Buitenring Drongen


Het is het tijdelijk fietspad in Drongen richting Zwijnaarde.
Het tijdelijk pad ligt er omwille van een tijdelijke oprit.
Benieuwd hoelang tijdelijk is.

Kabelwerk: melding 147

4 februari 2014

Het lijkt een standaard modus operandi.
Men organisere een werf.
Men vrage hiervoor een officiële vergunning aan.
Men zette een bordje “fietsers afstappen”.
Men gaat zijn gang als zat men midden in een lege weide.
Zelfs op een tweerichtingsfietspad in het stadsdeel waar het wemelt van de wegenwerven:

03feb14, 16u00, Buitenring Sint-Denijs-Westrem

03feb14, 16u00, Buitenring Sint-Denijs-Westrem

03feb14, 16u00, Buitenring Sint-Denijs-Westrem

03feb14, 16u00, Buitenring Sint-Denijs-Westrem

03feb14, 16u00, Buitenring Sint-Denijs-Westrem

03feb14, 16u00, Buitenring Sint-Denijs-Westrem

03feb14, 16u03, Buitenring Sint-Denijs-Westrem

03feb14, 16u03, Buitenring Sint-Denijs-Westrem

Even bellen met de verantwoordelijke signalisatie.
“Ah meneer, wij mogen van de stad de helft van het fietspad innemen.”
Ik kon het niet laten terug te sneren dat ze méér dan twee derde innemen.
En vergat te zeggen dat je overdag met begeleiding een fietspad misschien een beetje kan innemen, en op het einde van de werkdag de werf in optimale omstandigheden kan achterlaten.
Je moet het wel willen organiseren natuurlijk…
En ja hoor, we willen allemaal glasvezelkabels, en we weten allemaal ook dat de winstmarges van Telecombedrijven hoog genoeg zijn om de glaskabelwerven optimaal te laten verlopen… voor de passanten van de werf.

03feb14, 16u07, Buitenring Sint-Denijs-Westrem

03feb14, 16u07, Buitenring Sint-Denijs-Westrem

03feb14, 16u08, Buitenring Sint-Denijs-Westrem

03feb14, 16u08, Buitenring Sint-Denijs-Westrem

Mail: geblutste groeten

27 januari 2014

——– Origineel bericht ——–
Onderwerp: situatie voor fietsers werken Zwijnaarde = SCHANDE
Datum: Thu, 23 Jan 2014 17:42:33 +0100
Van: G V G

Aan: fietsbult@fietsersbondgent.be

Beste
Het is NIET te doen voor fietsers bij de werken naar Zwijnaarde, het is gewoon een schande. ‘k Ben daarnet gewoon onderuit gegaan, omdat ik het verschil niet kon zien tussen de rijweg (Heerweg Noord) en de stoep. Knal tegen de vlakte, gelukkig alleen wat geblutst, vooral schouder, en de fiets wat paraplu, maar niets wat niet kan hersteld worden. Maar mijn woede is niet te beschrijven. Je wordt al van je sokken gereden, zeker in de gietende regen, dan nog wegenwerken die 6 maanden gaan duren, en de fietsers… die zijn ze weer vergeten. Is dat nu zo moeilijk om ervoor te zorgen dat fietsers veilig kunnen blijven fietsen? Neen, dat is niet moeilijk, alleen worden ze gewoon vergeten.
Geblutste groeten
G V
fervente fietser Gent

G stuurde zijn mail op donderdagavond.
Vrijdagmorgen verscheen op Gentblogt deze foto van de rand van de tramlijnwerf op de Zwijnaardsesteenweg, annex discussie over de signalisatie en communicatie.
Titel van de foto: “Verwarring”.
Het is een tramlijnwerf, de Lijn is bouwheer.
Er staan ons komende jaren véél tramlijnwerven te wachten.
Zaterdag dan maar even de fiets op om met eigen ogen te kijken hoe groot de kwaliteit van de verwarring is.

Om te beginnen, dit is de officiële communicatie via Buzz:

Voor voetgangers en (brom)fietsers wordt een veilige doorgang voorzien. Er moet wel rekening gehouden worden met een veranderende situatie en de signalisatie ter plaatse moet opgevolgd worden.

De tuibrug die de Nieuwescheldestraat met de Corneel Heymanslaan verbindt is al toegankelijk voor fietsers.

Dat laatste is een grapje vermoed ik, want wie die weg neemt in het duister (bijvoorbeeld in de ochtendspits) moet langs deze twee hindernissen zien te overleven:

25jan14, 16u30, Nieuwscheldestraat

25jan14, 16u30, Nieuwscheldestraat, onder E40

25jan14, 16u28, Nieuwscheldestraat

25jan14, 16u28, Nieuwscheldestraat

De eerste foto is de verantwoordelijkheid van de aannemer van R4-Zuid slash AWV (Administratie Wegen en Verkeer), de tweede van W&Z (Waterwegen en Zeekanaal), beiden Vlaamse bevoegdheid.
Jammer -zéér jammer- dat deze route niet voor aanvang van de tramlijnwerf een beurt kreeg, en uitgebreid gepromoot als fietsroute van en naar Gent Centrum.
Zwijnaarde is nu min of meer afgesneden van Gent.
Het lot van ons versplinterd mobiliteitsbeheer?
Jammer, want de overheid kan een wegenwerf ook aangrijpen om mensen per fiets te verwennen slash de overstap naar de fiets te promoten.
De Vlaamse administraties hebben die mindset nog niet gemaakt.
De huidige mentaliteit rond werven is eerder, tja, hoe formuleer je dat beleefd… de Far West?
Pas op, de mentaliteit is al stukken beter dan 20 jaar geleden -toen sprak je eerder over een open frontlijn- maar je kan vandaag onmogelijk spreken over een stimulerend integraal fietsbeleid.
Never waste a good crisis!
Verwen in de zones rond wegenwerven fietsers met veilige routes, en je krijgt qua modal split een duurzame verandering.
Het draait niet om G V en andere gemotiveerde fervente fietsers (zij zwemmen desnoods de Ringvaart over) maar om een paar procenten van de immense groep mensen die nu de auto neemt.
Transitie, weetjewel…

Die derde Vlaamse administratie, de Lijn, trekt dus de werf van de tramverlenging tot Zwijnaarde Dorp via Heerweg Noord.
Het resultaat is niet zoals beloofd “een veilige doorgang”, bijwijlen eerder een symbolische doorgang:

25jan14, 16u03, Zwijnaardsesteenweg

25jan14, 16u03, Zwijnaardsesteenweg

25jan14, 16u04, Zwijnaardsesteenweg

25jan14, 16u04, Zwijnaardsesteenweg

25jan14, 16u04, Zwijnaardsesteenweg

25jan14, 16u04, Zwijnaardsesteenweg

25jan14, 16u04, Zwijnaardsesteenweg

25jan14, 16u04, Zwijnaardsesteenweg

Let wel, dit is de doorgang voor voetgangers en fietsers in beide richtingen.
(Geen zorg, de tegels duwde ik opzij)
Morgen het vervolg richting Zwijnaarde.

Mail: geen plaats genoeg

23 januari 2014

Vandaag verscheen een studietje over mobiliteit.
Lees het hier, maar vooral hier bij Febiac zelf.
Ik noem het een onderzoekje, want de opdrachtgevers bepalen de vragen.
Febiac en Touring zijn de opdrachtgevers.
Hun agenda is bekend.
De conclusies draaien rond autogebruik.
Maar bekijk het onderzoekje rustig, en concludeer mee dat 39% de fiets wil gebruiken. (2002: 29%).
Voorwaarde: veiliger fietspaden.

Net vandaag kwam deze mail aan:

Origineel bericht ——–
Onderwerp: Situatie deze ochtend kruispunt Rooigemlaan/Drongense Steenweg
Datum: Wed, 22 Jan 2014 15:07:37 +0100
Van: L. V.

Aan: fietsbult@fietsersbondgent.be, h.b.@gent.be, f.w.@gent.be

Geen plaats voor fietsers. Één overblijvende rijstrook voor én auto’s én camions én fietsers. Kinderen op weg naar school in de donkere winterochtend vechtend voor een plaats.
Email heeft geen plaats genoeg om mijn teleurstelling en woede te beschrijven.
Wat wordt hier aan gedaan?

Ik kan me de woede levendig inbeelden.
Dit soort situaties is pure propaganda voor autogebruik: dààr ben je veilig.
Als er iets is dat de afgelopen jaren fietsers de boom in joeg was het wel de manier waarop wegenwerven allerhande onveiligheid creëren.
De man mailde naar ons en naar de stad.
Welke overheid hoort hier iets aan te doen?
Welke overheid kan hier iets aan doen?
Stad of gewest of politie of …?
Wie heeft het mandaat om wegenwerken tot de orde te roepen?
En vooral: is het wachten op een dode voor het een prioriteit wordt?

Gentbruggebrug

22 januari 2014

Wie van Sint-Amandsberg naar Gentbrugge wil of omgekeerd, heeft eigenlijk geen alternatieven. Willen of niet: je moet over Gentbruggebrug. Voor fietsers is dit geen mooie fietsverbinding, integendeel.

Eerst wat voorgeschiedenis. Jaren geleden werd het brugdek heraangelegd, in de tijd dat lijn 3 nog door een trolley bediend werd. Die brug verbindt de O. Vanderlindenstraat (Gentbrugge) met de Gentbruggestraat (Sint-Amandsberg). De heraanleg gebeurde, als ik het me goed herinner, nog toen Karin Temmerman schepen van mobiliteit was. De brug zelf valt onder het beheer van Waterwegen en Zeekanaal en dat is in mijn ervaring geen ideale partner, om het zacht uit te drukken, om te overleggen over fietsinfrastructuur. Het gerucht gaat dat door een vergetelheid het stadsbestuur de ontwerpplannen voor de vernieuwing niet controleerde, met als gevolg een brug die quasi uitsluitend op autoverkeer gericht is. Voetgangers hebben nog geluk: er zijn trottoirs…

Eerst een overzicht komend van Gentbrugge.

beeld vanaf O. Vanderlindenstraat, 11 januari 2014

beeld vanaf O. Vanderlindenstraat, 11 januari 2014

Na dit algemene beeld, bekijken we de oprit van de brug even van dichterbij.

Gbb2

Hier zie je dat de toegang (voor zover ik weet onder het beheer van de stad) een andere trottoirboord heeft dan het eigenlijke brugdek. Gelukkig heeft De Lijn indertijd – onder druk van de stad – de palen voor de bovenleidingen verplaatst naar buiten het trottoir: oorspronkelijk stonden die er middenin.

Het brugdek – en dan vooral de boordstenen – in detail.
Gbb3
In principe blijf je daar natuurlijk een eind van af, maar met het drukke verkeer wordt je als (niet-assertieve) fietser in de richting van de rand gedrumd en die messcherpe boordstenen zijn dan niet echt geruststellend. Door de hoogte ervan is het risico trouwens groot dat je er met een pedaal tegen stoot.
Een ander, gekend, probleem is duidelijk geïllustreerd als je de brug bekijkt van de kant van Sint-Amandsberg.
Gbb4
Dit jaar zijn in de Gentbruggestraat (eindelijk) fietssuggestiestroken aangebracht, maar die stoppen aan de voet van de brug…
Volgende factoren versterken hierbij het onveiligheidsgevoel:

  • zoals op zovele plaatsen is de “zone 30″ hier dode letter. De fietssuggestiestroken hebben (naar mijn gevoel) de snelheid wel wat gedrukt, maar het blijft een erg drukke straat met gemengd verkeer, die tegelijk een belangrijke fietsroute is voor veel schoolgangers. Voor deze route is, om evidente redenen, geen alternatief.
  • het abrupte stoppen van de fietssuggestiestroken, precies op het stuk waar het snelst gereden wordt. Waarschijnlijk mee door het ontbreken ervan – en het optische effect – halen automobilisten hier courant fietsers in, terwijl ze absoluut geen zicht hebben op wat van de andere kant komt. Als gevolg rijden geregeld fietsers op het trottoir: dat is veiliger (maar onwettig).
  • sinds een jaar ongeveer heeft de Gentbruggestraat ook voorrang op de beide toegangen van langs de Schelde (Nijverheidskaai en Waterkluiskaai). Ik heb begrepen dat dit op aandringen van De Lijn gebeurde, maar dat betekent wel dat automobilisten vrij spel krijgen: ze moeten niet meer opletten voor verkeer met voorrang rechts. Het gevolg is voorspelbaar: de snelheid gaat omhoog. Het voordeel voor fietsers is dan weer dat ze een aanloop kunnen nemen; voorrang rechts zou betekenen dat je de kans loopt net aan de voet van de brug te moeten stoppen.
  • daar bovenop komt nog een algemeen probleem. Volgens de wegcode (art 40 ter) mag je een fietser slechts inhalen indien je minstens een meter vrije ruimte laat. Dat is een regel die de meeste automobilisten blijkbaar niet kennen: als je geluk hebt, wijken ze een beetje uit. Ook chauffeurs van De Lijn lijken deze regel niet te kennen (of lappen hem aan hun laars). Combineer deze dreiging met de scherpe stoeprand aan je rechterzijde en je hebt een ideale mix om fietsers te laten afhaken.

Het is geen makkelijke situatie. Een fietssuggestiestrook is geen fietspad (daar is hier geen plaats voor), dus als fietser ontleen je er geen enkel recht aan. Anderzijds maakt het optisch wel een verschil.

Een fietspad hoeft m.i. ook niet. Als je het Nederlandse model als voorbeeld neemt, vindt je in woonstraten amper tot nooit fietspaden. Daar is het al decennia zo dat fietsers in dergelijke straten gerespecteerd worden. Hier ervaar je dikwijls dat automobilisten blijkbaar vinden dat je als fietser geen recht hebt om ergens te rijden waar geen fietspad ligt enerzijds en dat fietsers zich onveilig voelen waar geen fietspad ligt anderzijds. Dat terzijde, maar het is wel belangrijk over het hele Vlaamse grondgebied.

Terug naar de brug. De suggestiestroken doortrekken over het brugdek is eigenlijk ook nog geen oplossing, want dat zou betekenen dat ze alweer ophouden aan de Gentbrugse kant. Hoe moet het daar verder? In Gentbrugge moet je met een vergrootglas op zoek gaan naar fietspaden en -suggestiestroken. Ze zijn er wel, hier en daar verspreid over het grondgebied, maar niet aansluitend. De fietssuggestiestrook in de Gentbruggestraat loopt dus dood aan beide einden; zowel aan de Dendermondsesteenweg als aan Gentbruggebrug.
Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 809 andere volgers

%d bloggers like this: