Home

Mail: Dampoort

2 juli 2013

door Fietsersbond Gent

01jul13, 22u55, Kasteellaan

01jul13, 22u55, Kasteellaan

—–Oorspronkelijk bericht—–
Van: AD[AD@....be]
Verzonden: donderdag 20 juni 2013 10:48
Aan: fietsbult@fietsersbondgent.be
Onderwerp: Ondertussen aan de Dampoort ….

Beste Fietsbult en co,

Gisterenavond rond 23u reed ik van het centrum naar huis, via de Dampoort.
Aan de eerste oversteekplaats op de Kasteellaan (vlakbij de sluis en dat pop up café) is het altijd opletten: de eerste chauffeurs stoppen hoffelijk, maar je hebt nooit de garantie dat die van het tweede vak (die komen aangevlogen van over de rotonde) je gezien hebben.
Dus wil ik me daar altijd van vergewissen.
Gisteren gebeurde dat weer: chauffeur eerste vak was hoffelijke chauffeur, stopte, ik vertraagde wat om te controleren of rest zebrapad safe was en fietste door.
Van de andere kant, van het station, kwam op dat moment een andere fietser aangereden.
Ik was net op de vluchtheuvel toen ik een klap hoorde en een gil: het meisje was aangereden door ‘mijn’ hoffelijke chauffeur.
Beduusd bleef ik staan en controleerde of ze oké was.
Ze was enkel aangereden, niet gevallen, ze reed door.
De chauffeur ook, wellicht danig geschrokken en met wat autokosten op zak.
Hij had haar dus niet zien aankomen.
Doordat ik in de weg zat?
Doordat ze geen licht had?
Never mind.
Het had wel erger kunnen zijn.
Elke dag zou het daar erger kunnen zijn.
En ik vraag me elke dag af: hoe lang duurt het nog voor daar lichten komen?
Wellicht zal dit deel uitmaken van het grote structuurplan aan de Dampoort?
Maar moeten we daarop wachten?
Mogen er ondertussen slachtoffers vallen?
In dat verband zou het misschien ook geen slecht idee zijn om even verderop, net voor het voetgangerslicht in het eerste ‘gat’ gewoon een verkeersdrempel te plaatsen, zodat chauffeurs die komen aanvliegen verplicht moeten stoppen.
Wanneer het daar nu groen wordt, moet je eerst altijd nog controleren of je wel kan oversteken: al menige chauffeur daar door het rood zien vlammen.
Sommige dingen zijn makkelijk op te lossen…
Of niet?

Vriendelijke fietsgroet,


A D
9041 Oostakker

01jul13, 22u54, Kasteellaan

01jul13, 22u54, Kasteellaan

Het begrip “autodenken” heeft veel facetten.
Neem nu dit:

20dec12, 15u27,

20dec12, 15u27, Corneel Heymanslaan

20dec12, 15u27, Corneel Heymanslaan

20dec12, 15u27, Corneel Heymanslaan


Schade aan openbaar domein door auto-ongevallen is dagelijkse kost.
Geen kat die ervan opkijkt.
Ooit al op internetfora erover horen klagen?
Het onveiligheidsgevoel bij het zien van al die schade?
Hondenpoep daarentegen… is een “probleem” (dat in Gent goed is opgelost).
20dec12, 15u58, Heerweg Noord - Zwijnaardsesteenweg

20dec12, 15u58, Heerweg Noord – Zwijnaardsesteenweg

20dec12, 15u58, Heerweg Noord - Zwijnaardsesteenweg

20dec12, 15u58, Heerweg Noord – Zwijnaardsesteenweg


Minder leuk detail: de schade op deze foto’s is telkens op het kwetsbare “domein” van voetgangers en fietsers.
Hoeveel zouden dergelijke ongevallen met openbaar domeinblikschade op jaarbasis de maatschappij kosten?
Iemand enig idee?
Alle schade aan openbaar domein wordt helaas niet via de verzekering hersteld.
Gentbruggebrug is er een voorbeeld van.
De natuursteen ballustrade die er jaren geleden beschadigd werd door een auto (eufimisme voor: in de diepte gekegeld) is niet vervangen.

Alles went.
Maar dit had ik nog nooit gezien:

20dec12, 18u12, Kasteellaan/Eendrachtstraat

20dec12, 18u12, Kasteellaan/Eendrachtstraat

Je kon dit hier ook al zien.
De fiets met het gebogen wiel is ondertussen weggehaald.
Het zal je “veilig gestalde” fiets maar zijn…
Maar goed, beter dit dan in de gevel…
Het fietsrek is nog niet hersteld, vandaar de melding.

Wheels up! (2)

3 januari 2012

02jan12, 17u21, Kasteellaan

Stationsliefde

22 december 2010

Kiezen is verliezen.
Je kan niet àlle fietspaden sneeuwvrij maken/houden, dat begrijpt het kleinste kind.
Kiezen dus maar.
En vooral: kiezen op een planmatige manier.

Bij de autowegen kiest men voor de wegen met het meeste verkeer.
Bij fietspaden (en voetpaden) niet.
Elke fietsers hoopt op een geveegd fietspad, maar het is logisch dat hoofdassen en knooppunten voorgaan.
En waar passeren massààààl veel fietsers (en voetgangers)?
Zeker rond de 2 grote stations Dampoort en Sint-Pieters.

Dit is dinsdagnamiddag, een dag na de laatste sneeuw:

21dec10, 15u52, Sint-Denijslaan


21dec10, 16u03, Koningin Maria-Hendrikaplein


21dec10, 16u39, Kasteellaan


21dec10, 16u42, Antwerpenplein


Is de stationsliefde bij de veegmachineplanners maar zo groot?

Korreltjesbeleid

14 december 2010

Korreltjesbeleid is een algemeen toegepaste techniek om zonder gezichtsverlies niets te doen.
Dit is er zo’n voorbeeld van:

09dec10, 16u14, Kasteellaan


De palen staan er al.
De lampen hangen nog niet.
Hier gebeurde 11 maand geleden een dodelijk ongeval.
Accentverlichting is zinvol als onderdeel van een kruispunt met lichten.
Niet als eenmalige alibimaatregel.
Filmpjes kunnen duidelijk maken dat deze ingreep radikaal onvoldoende is: oversteken is er 24u per dag risicovol.
Of wil het Vlaams Gewest verhinderen dat het Dampoortstation de komende jaren een valabel alternatief is voor het Sint-Pietersstation?
Een ding is duidelijk: op deze vierkante kilometer trekken de mobiliteitsdecissionmakers niet aan hetzelfde zeel.
Automobiliteitsdenken overheerst, ook bij de NMBS.
Zachte weggebruikers krijgen een nachtlampje.
Het contrast is groot met dit.
Een ongeval op 28 oktober, en minder dan 2 maand later rukt de eerste aannemer uit.
Daar is een woord voor: slagkracht.
En: prioriteit.

Daarnaast: aan deze racebaanoversteekplaats zag ik nog nooit snelheidscontroles.
Terwijl men weet dat de flitspalen aan het verkeerslicht Heernislaan/Kasteellaan een monsterscore hebben.

Melding (63): Streeploos

12 december 2010

De Kasteellaan tussen Dampoort en de eerste verkeerslichten (met Heernislaan) is een gewestweg.
Het vervolg van de Kasteellaan tot aan de Lousbergkaai is een stadsweg.
Drievierde van het stadsdeel is recent geherasfalteert, in twee fases.
Het stuk van de gewestweg tot aan de Ossenstraat was laatst aan de beurt.
En kijk: de zebrapaden en parkeervakaanduidingen werden herschilderd, het fietspad niet.

09dec10, 16u18, Kasteellaan


09dec10, 16u20, Kasteellaan

09dec10, 16u20, Kasteellaan


Een bewuste keuze?
Of vergeten? (dus maar melden)
Als fietser voelt het niet lekker, zelfs verwarrend.

Volkswoede

7 januari 2010

Wie deze blog een poos volgt weet dat ook ik -once upon a time- een boze verontruste vader was. Al doende leerde ik dat slaan en zalven in groep zinvoller is dan solo fulmineren. Ik leerde geduld hebben, want ambtenaren die hun best doen hebben niks aan emoties, en zag de Echternach-dynamiek èn versplintering van de mobiliteitsambtenarij. Tot gisteren…

De zoveelste dode aan de Dampoort vreet aan mijn humeur en geduld. ‘s Nachts thuiskomen van werk en horen dat aan de Gandastraat ook een schoolgenoot van de overbuurjongen het spek aan zijn been had… grumble!
6 jaar geleden las ik -in een naïeve eerste poging om het mobiliteitsbeleid te snappen- verslagen uit 1984 tot 2002 van de Bewonersgroep Heirnis. In een vergaderingsverslag van 20 maart 1995 staat:
Plannen Dampoort. Er zijn plannen om het verkeer aan de Dampoort te verbeteren. Er is een studie gemaakt waarbij voorgesteld wordt om de ring te verleggen. Vanaf de bocht van de Kasteellaan (richting Dampoort) zou de ring meer naar het spoor opgeschoven worden, verder zou de ring onder de Dampoort gaan. Over dit voorstel zijn onderhandelingen bezig met schepen van Rouveroi”. 1995! Hoeveel Gentse schepencollege’s en Vlaamse regeringen is dàt geleden? Ik hoor al de cynische commentaar: “Dat is toch normaal?” Ondertussen werd de Dampoort (vermoedelijk) het Zwartste Punt van Vlaanderen. Vele ambtenaren en politici kweekten hierin een dik vel.

De oversteekplaats aan de Gandastraat is anno 2010 één van de drukste op de Gentse ring. Ik herhaal graag het pleidooi om met deze oversteekplaats snel “iets” te doen, zodat terwijl de grote Sint-Pietersbroer verbouwd wordt, dit station verder kan groeien. Autocartoeristen die hun tocht hier starten krijgen Gent te zien als een ongenadige autostad.
Een tunneltje? Een noodbrug als in de oorlog? Verkeerslichten? Knipperlichten? Een ballon met een pijl? Dagelijkse snelheidscontroles? I don’t care. Alles is beter dan twee armzalige verkeersborden langs een racebaan.

07jan10, 17u21, Kasteellaan

Deze namiddag observeerde ik kort de dodelijke oversteekplaats. Tussen de eerste foto om 17u11’28″ en de laatste om 17u18’06″ passeerden 36 voetgangers, 1 buggy en 8 fietsers. Dat is flink wat.

07jan10, 17u16, Kasteellaan

Sommige oversteken verliepen hoffelijk. Andere zijn oefeningen in assertiviteit:

07jan10, 17u14, Kasteellaan

07jan10, 17u14, Kasteellaan


De witte Volvo op de rechtse foto wou via het fietspad voorbijsteken, want wie stopt hier nu? Meer dan vroeger houden automobilisten zich aan een matige snelheid, maar op het tweede vak valt nog verdomd veel racegedrag te “bewonderen”.
Wie beweert dat hier géén verkeerslicht hoort, leeft nog in het gedachtengoed van de 20e eeuw, en is geen verdediger van zwakke weggebruikers en stations.
En wat te denken van een Vlaamse overheid die de vele black points van de Gentse kleine Ring R40 (Sint-Lievenspoort richting Dampoort, Heuvelpoort, Palinghuizen, Tolhuis, Dampoort) niet aanpakt? Volkswoede is hier op zijn plaats.

Politie

23 oktober 2009

De Gentenaar pleegde vandaag onder de kop “Politie pakt roekeloze fietsers onverbiddelijk aan” een “pakkend stuk”. Het staat momenteel zelfs op hun nationale blogpagina. Er zit in het artikel een flinke klad emotie. Dat leest vlotter. Het thema leeft, dat is duidelijk. Ook ik kan me soms ergeren aan de roodlichtmedemens. De roekelozen hebben een boete alleen aan zichzelf te danken. Deze morgen nog zag ik een fietsende flippo de Heernislaan bewust dwarsen met rood licht. Onbegrijpelijk voor een zwakke weggebruiker. Op dat kruispunt – ik passeer er vaak- zag ik sterke weggebruikers het hem honderdvoudig voordoen. Geen van beide heeft een excuus. Rood is rood, zeker rechtdoor.

23okt09, 08u01, Forelstraat

23okt09, 08u01, Forelstraat

20 jaar geleden zou dergelijke politie-actie me kwaad gemaakt hebben. Toen waren fietsers het vuil van de straat. Reden ze vooral in de weg van auto’s. Nu denk ik: “ach, weer zo’n symboolactietje?” Waarom? Omdat de politie het nèrgens ernstig in meent. Elk soort misdrijfje krijgt een persactietje, and that’s it. Het systeem is te doorzichtig. Tijdens zo’n fietsactie mag je met je opgefokte brommer voorbij vlammen. Of mag je al sturend telefoneren. Geen flik zal ernaar kraaien. “Het past niet in de actie.”

Het defaitisme van de Gentse politie is vaak groot. Ik herinner me geen enkel gesprek met een Gentse flik zonder zuchten of sarcasme. “Ga jij het eens uitleggen aan de commissaris?!” Of: “Als het rond het stadhuis maar in orde is” zijn zo van die uitspraken die je even moedeloos maken. Ja, ik weet het: ze zijn onderbemand. En ja: ze zitten vaak tussen hamer en aambeeld. En even relativeren: het is ondertussen een jaar geleden dat ik nog met een flik een babbeltje maakte.

Verbaliseren van roekelozen is ok. Maar de flikken kunnen méér. Stilletjes hoop ik op een hoofdcommissaris die fietsbeleid als topprioriteit ziet, die mee aan de weg timmert om de stad leefbaarder en fietsvriendelijker te maken. Die zijn agenten vraagt om -als ze tijd hebben- op Gent-info of meldpunt Fietspaden melding te maken over putten in de weg, fietsbultkasseien of gevaarlijke kruispunten. (Mijn vader was rijkswachter. Kom niet af met het argument dat ze hiervoor nooit tijd hebben …) Die de fietsbrigade in de spitsuren tussen de fietsers laat fietsen (geen betere remedie tegen zotten op de autostrade als een opduikende patrouille). Die schooldirecties enthousiast begeleidt om schoolomgevingen fietsvriendelijker te maken. Die de fietsbrigade verder uitbouwt tot méér dan patrouilledienst in de Kuip of vlotte interventiedienst voor fout geparkeerde auto’s. Die mee traceert waar de pijnpunten zitten (bv de tegen-de- richting-fietsers op de ring), en oplossingen suggereert (tweerichtingsfietspaden op de kleine ring). Die als een ombudsdienst gevaarlijke situaties oplijst, zoals dit voetpad annex bushalte:

23okt09, 08u02, Heernislaan

23okt09, 08u02, Heernislaan


In Brugge heeft men dit begrepen: toen jarenlang bekeuren op het eenrichtingsfietspad tussen centrum en station niks uithaalde is men gaan tellen. Twee vijfde van de fietsers reed in de verkeerde richting. Het fietspad zou volgend jaar omgebouwd worden.
Ik zie de politie zelden op gevaarlijke plaatsen stijl Heuvelpoort, Sint-Lievenspoort, Ter Platen, Palinghuizen, Tolhuis. Ik zie ze nooit in de mobiliteitshel bij uitstek: de ochtendspits. Ja, op 1 september: nog zo’n symboolactietje. Ik hoop dat ze weten dat een grote stroom fietsers aan Gent Dampoort tegen de richting gaat:
23okt09, 8u08, Kasteellaan

23okt09, 8u08, Kasteellaan

Ik hoop dat ze hier geen persacties plegen, maar mee aandringen op betere, veiliger infrastructuur.
23okt09, 08u09, Kasteellaan

23okt09, 08u09, Kasteellaan

Ik hoop dat de politie zijn vroegere (?) missie “zoveel mogelijk auto’s van punt A naar punt B verkassen” ombuigt in “zoveel mogelijk voetgangers, fietsers en bussen van punt naar punt B verkassen”
23okt09, 08u09, Kasteellaan

23okt09, 08u09, Kasteellaan


Het thema “roekeloze fietsers” leeft. Ik herinner me niet dat een artikel op de regionale blogpagina van de Gentenaar al 50 reacties haalde. Deze reactie viel op: “het volledige plaatje…
Gisteren ben ik voor het eerst sinds enkele maanden in Gent geweest. Een deel met de wagen, een deel te voet. In de winkelwandelstraten vielen de fietsers me ook op doordat ze links en rechts de wandelaars voorbij staken. Ik denk dat ze daar eigenlijk van hun fiets moeten stappen, maar ik begrijp wel dat ze het niet doen. Toen ik rond 18u met de wagen terug naar huis reed viel me vooral op hoe gevaarlijk het voor de fietsers was, bijna nergens is plaats voor hen. Wordt het niet eens tijd dat onze steden eens echt de fietsers wat minder stiefmoederlijk gaan behandelen? Martine De Waele. Martine is duidelijk een dame met empathie.

Ik blijf Jan zijn quote van het jaar herhalen: “We mogen blij zijn dat deze roekeloze fietsers niet met een auto rijden. Dat zou pas erg zijn.” Misschien overwegen om een rijbewijs pas op 25 te geven? Dat zou pas een ecologische ommezwaai zijn. Als jongeren onder 18 het kunnen, waarom anderen niet? En we worden toch ouder…

Proper

13 maart 2009

Afgelopen weken repareerde het Vlaams Gewest de bushalte en het fietspad op de Kasteellaan ter hoogte van de Gandastraat. Fietsers kregen een degelijke afbakening:

08ma09, 15u23, Kasteellaan

08ma09, 15u23, Kasteellaan

Studentenstad

18 februari 2009

Gisteren zag ik dit:

17feb09, 13u29, Heernislaan

17feb09, 13u29, Heernislaan

Ik hoor de reacties al: wie is nu zò zot om dààr te fietsen?
Twee mogelijkheden: iemand die er woont, of iemand die de weg niet kent.
Toen ik als student in Gent kwam wonen fietste ik vanuit het Prinsenhof naar het Sint-Pietersstation via (hebde vijf minuutjes?) Sint-Jacobs, Sint-Anna, de Sint-Lievenspoort en de Heuvelpoort. Ik kende dit traject vanop de bus van Zelzate naar Gent, en het was de enige route naar Sint-Pietersstation die ik kende. Pas na een paar maand ontdekte ik de Nederkouter. Een openbaring.

Elk jaar stroomt Gent vol met duizenden nieuwe ronddolers. Jong volk dat al doende de stad leert kennen. Het is een vorm van ervaringsgericht verkeersonderwijs. Soms komen zelfs mijn dochters thuis met de blijde melding dat ze een kortere of veiliger fietsroute ontdekt hebben.
Het is een nonbeleid dat dergelijke kruispunten creëert:

17feb09, 13u29, Kasteellaan / Heernislaan

17feb09, 13u29, Kasteellaan / Heernislaan

Ik ken de weg. Zolang hier geen fietspad is zal ik niet (meer) in die richting op dit stukje Heernislaan fietsen. Maar hoe kan een onervaren stedeling ruiken dat de Eendrachtstraat een alternatief is? Zie je iets van signalisatie? Dit is geen kerkwegeltje, maar een hoofdas vanuit de Dampoort. Gelooft men nu echt dat iedereen een fietskaart op zak heeft?
Nog het Vlaamse, nog het stedelijke beleid durft hier iets te proberen. Fietsers hebben er geen rechten, want “geen plaats“. De heraanleg van de Denderlaan wordt voorgesteld als een alternatief. Het blijft wonderlijk dat beleidsmensen het logisch vinden dat hier geen fietspad komt.

Meldpunt (2)

3 december 2008

Het meldpunt fietspaden werkt. Ik meldde dit op 20 september, en kijk hoe het er vorige week plots uitzag:

29nov08 13u43 Kasteellaan

29nov08 13u43 Kasteellaan


Ok, het heeft drie maanden geduurd, maar dat is met sommige klussen bij mij thuis niet anders. Erger was dat de melding fout doorgestuurd was. Het Gewest liet me weten dat ze de Kasteellaan volledig geherasfalteerd hadden, probleempje opgelost. De Kasteellaan is deels van het Gewest (R40) en deels van de stad (tussen kleine ring en Lousbergkaai). Misschien had ik het niet precies gemeld, misschien werkt het systeem nog niet gedetailleerd genoeg… Ik gok op het tweede.
Hoe dan ook: onderweg een putje minder ontwijken kan een mens gelukkig maken.

Meldpunt

20 september 2008

Deze week was er Fietscongres, en je kon erover lezen in de krant. Best grappig.  Er is dus officiëel 6.428 km gewestelijk fietspad. Over die 3.000 km gewestweg zonder fietspad: geen woord. Dat “op termijn” alle fietspaden 5 sterren zullen krijgen lijkt me met de huidige budgetten een mooie, maar ijle belofte. Een andere belofte is geloofwaardiger. Vanaf nu wordt -naast de staat van het onderhoud- ook het comfort (lees: de schokken) en de veiligheid van de fietspaden gecontroleerd. Dat is een mooi stapje voorwaarts. De meetfiets waarvan sprake is een betere objectiveerder dan eieren op de bagagedrager. De Fietsersbond heeft zo’n fiets al twee jaar in gebruik. Een voorbeeld: Fietsersbond Brugge bracht met de meetfiets een fietsroute in kaart. Mensen die kasseien promoten moeten voorrang krijgen om zo’n fiets uit te lenen.

Nog cijfers. Het meldpunt fietspaden kreeg in z’n eerste elf maanden meer dan 2.000 meldingen, 2.094 om precies te zijn. Da’s gemiddeld 190 per maand. Je kan er vanaf nu ook een googlemap en foto’s op downloaden, maar opgelet: je moet je foto’s geprepareerd hebben tot maximaal 75 kb, en je bestandsnaam mag maximaal 10 karakters hebben.

Ik ben een leek in digitale fotobewerking, en kan nog geen foto’s “verkleinen”. Daarom plaats ik de foto van mijn melding hier:

20sept08 12u50 Kasteellaan

20sept08 12u50 Kasteellaan

Dit putje ligt er al màànden, en is vermoedelijk vergeten door de aannemer die de sleuven van nieuwe rioolaansluitingen asfalteert.

Dampoortdroom (1)

9 juni 2008

Gent is nog steeds een ommuurde stad. De kleine ring is de nieuwe stadsmuurEnkel assertief volk  geraakt er over. Stadsmuren verhinderen dat je als voetganger of fietser de stad vlot binnen of buiten geraakt. De Dampoort is hiervan het nec plus ultra. Je bots er, naast de viervaksbaan, op 2 extra “stadswallen”: de muur van de spoorlijn Gent-Antwerpen, en het water van de De Pauwvertakking , de zwaaikom, en het Achterdok. Dit zijn erfenissen uit de 19e en 20e eeuw, toen er nog geen auto’s reden. Bij het uittekenen van de auto-infrastructuur in de naoorlogse periode heeft men overal te lande de voetganger en de fietser genegeerd. Aan de Dampoort wreekt zich dat driedubbel. Het is een dagdroom van velen dat er links en rechts van de Dampoort aparte “poorten” komen voor fietsers en voetgangers. Die droom lijkt me gerechtvaardigd. De eerste doorsteek is de evidentie zelve: het kruispunt Gandastraat/Kasteellaan.9jun08 Kasteellaan/Gandastraat           Hier wil ik niet veel woorden aan vuil maken.  Het voorstel om vanuit de (kant) Dendermondsesteenweg een verbinding te maken met “de overkant” bestaat al meer dan 15 jaar. Het verdween van de agenda. De evolutie van de Dampoort en het Dampoortstation smeekt erom. Dit kan niet wachten op de Handelsdokbrug en tutti kwanti. De as wordt frequent benut:

9juni08 Gandastraat 9jun08 Kasteellaan Ok, tegen de regels, maar het geeft weer dat een vlotte en veilige oversteek voor zwakke weggebruikers hier op z’n plaats is.  Het mag zelfs een noodbrug of mecanobrug zijn, die -zoals de autoparking aan Gent Sint-Pieters- 10 jaar later ergens anders kan dienen :).  Aanvoerroutes voor fietsers kunnen het Dampoortstation alleen maar aan belang doen winnen. Meer fietsinfrastructuur kan helpen om de druk op de fietsstallingen aan Gent-Sint-Pieters te temperen/verlichten. Daar zijn geen studies voor nodig. Idem qua aanvoerroutes voor openbaar vervoer.  9jun08 Kasteellaan           Achter de gele muur is plaats genoeg om alle zwakke weggebruikers een plaats te geven. Het muurtje heeft z’n functie verloren, takelt af, en moet op termijn toch verdwijnen. Waarom nog 15 jaar wachten op grootschalige plannen? Toch niet omwille van de reclamepanelen?

De bocht is tot op de draad versleten: 9jun08 Kasteellaan9jun08 Kasteellaan           Een aparte busstrook vanaf het kruispunt Kasteellaan/Heernislaan lijkt me een evidentie. De bus staat hier al teveel in de file. Daarnaast droom ik van een enkel fietspad van Heernislaan tot Gandastraat, en een dubbel fietspad van Gandastraat tot Dampoort, en een voetpad die naam waardig. Eigenlijk is alles beter dan dit: 9jun08 Kasteellaan

Dampoortstation (2)

8 juni 2008

Na één komt altijd 2. Ook de situatie buiten de “ommuurde parkings” vraagt om een aanpassing.

Het deeltje Kasteellaan vlakbij de Dampoort werd 8?/10?/12? jaar geleden heraangelegd. De aparte busbedding was -naar Belgische normen- een klein mirakel, gewoonweg schitterend. Het goederenstation/depot van ABX stond er toen nog.  De poort aan de Kasteellaan was toen dicht. Toen de parking(s) aangelegd werden ging de appelblauwzeegroene poort open voor voetgangers en fietsers. Een trage weg onstond vanzelf, bijna organisch. 28mei08 Dampoortparking 28mei08 Dampoortparking Links van de poort kwam een bushalte. En bij de bushalte kwam een vuilnisbak. Wie nu van de bus stapt stapt op het fietspad, wat geen probleem mag zijn. Wie uitwijkt voor de vuilnisbak stapt ook op het fietspad, en dat is niet echt voetgangersvriendelijk. 28mei08 Kasteellaan       De traffiek van en naar Sint-Anna is in de spitsuren intens: 28mei0828mei08 Kasteellaan28mei08 KasteellaanFietsers gaan “hun gang”, kwestie van de rotonde te vermijden, en kwestie van de kortste weg te nemen.  Het hoort niet, maar het geeft wel aan hoe fietsinfrastructuur kan evolueren. Morgen schrijf ik m’n korte termijn dromen voor de Dampoortsite neer. Eerst ècht dromen. Slaapwel.

 

Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 795 andere volgers

%d bloggers like this: