Home

Van: jan a
Verzonden: donderdag 18 juli 2019 18:50
Onderwerp: Transportmiddel (2)

deze sluit aan bij de fietsbultpost van vandaag…

Groeten Jan A

Transportmiddel

18 juli 2019

Ik schat dat ik toch wekelijks op vriendelijke of iets minder vriendelijke manier te horen krijg – open de aanhalingstekens: “dat niet iederééééééén kan fietsen.” – sluit de aanhalingstekens.

Dat wil vooral zeggen dat mensen door hebben dat the times are a changing, en dat wil vaak ook zeggen ze het daar lastig mee hebben, met dat beest dat verandering heet. Dat begrijp ik 100%, en respecteer ik. Wat iemand voelt, dat voelt hij. Of dat voelt zij.

Naast al die mensen zijn er ook een massa mensen die vinden dat de verandering niet snel genoeg gaat, en dat ook laten horen. Zoals die -ik noem hem makkelijkheidshalve- opa op het familiefeest afgelopen zondag in de verre Westhoek, die zijn planten zoveel méér water moet geven als vroeger. En dat dat zal moeten veranderen.

14 juli 2019

Er zijn mensen voor wie verandering simpelweg géén probleem is. En héél misschien is deze man met de zetel op de fiets één van hen. Héél misschien.

17 juli 2019, Koophandelsplein

Of heel misschien vond hij zijn fiets voor dit doel gewoon een handig transportmiddel. Zo rijk en verschillend is de mens.

17 juli 2019, Koophandelsplein

Vrijdag beginnen de Gentse Feesten, en sluit de Stedelijke Bibliotheek voor een weekje welverdiende rust. Maar gaat u er toch eens wandelen of fietsen. Het kan weer. Laat u niet afschrikken door de kasseien, dit zijn de vlakste kasseien van Gent. Of voelen de kasseien goed omdat het er vroeger vijf maal hobbeliger was?

12 juni 2019, Grote Huidevettershoek
12 juli 2019, Grote Huidevettershoek
12 juni 2019, Platteberg

De aannemer van de wegenwerken rondom de Krook had geen haast. Of had hij te weinig geschoold personeel? Kasseien leggen is een moeilijk en zwaar vak. Kasseien goed leggen is nog moeilijker. In ieder geval: méér dan 2 jaar nà de feestelijke opening van de nieuwe stadsbibliotheek (10 maart 2017) zijn nu ook de straten, kaaien en pleinen rondom deze architecturale plooi “open voor het publiek”. Beeld je eens in dat de opening van de Bib hierop gewacht had… . Hélemaal klaar is het er nog niet, er komen nog bomen en groen, dat komt wel. En er is de halve brug richting Laurentplein.

Nu de wegenis klaar is zet de Bibliotheek de communicatiekraan vol open om fietsers te gidsen naar de fietsstalling onder het Miriam Makebaplein:

12 juli 2019, Miriam Makebaplein
12 juli 2019, Miriam Makebaplein
13 juli 2019, boekontvangstmachine
13 juli 2019, Platteberg, onder Miriam Makebaplein
13 juli 2019, Platteberg, onder Miriam Makebaplein
12 juli 2019, Platteberg, onder Miriam Makebaplein
12 juli 2019, Platteberg, onder Miriam Makebaplein

Het is goed dat deze degelijke overdekte stalling gepromoot wordt. Vraag is of ze de vloed bibliotheekgebruikers – binnen een paar jaar aangevuld met de Wintercirkusgebruikers – zal aankunnen. Voorlopig is dat geen probleem. Het enige wat er ontbreekt is een kortparkeerstrook voor wie louter zijn boek wil verlengen of binnen brengen. Links naast de hoofdingang is er onder de uitgebouwe luifel voldoende plaats voor een “pikkelstrook” zoals aan de Hema op de Korenmarkt:

12 juli 2019, Miriam Makebaplein
13 juli 2019, Miriam Makebaplein

De luifel is er zo laag dat hulpdiensten er toch niet kunnen passeren. En zo blijft het plein relatief fietsvrij. Waarom een pikkelstrook? Eén lange trap en één in een hoek verstopte lift is voor een korte handeling een hoge drempel.

12 juni 2019, trap Platteberg – Miriam Makebaplein

Aan de oevers van deze Scheldearm, de Muinkschelde, liggen nog mogelijkheden om het fietsverkeer te stimuleren. Het is reeds decennia hopen op een fiets- en wandelas van Kantienberg tot Platteberg, een droom die al vaak in stedelijke wensbeelden opdook:

12 juni 2019, Platteberg
13 juli 2019, Waalsekrook

Vermoedelijk is het wachten tot de licentie van de feestboot aan de Muinkkaai ooit komt te vervallen. Dat schip versmalt de doorvaart onder de brug van de Lammerstraat. Of is het wachten tot de Vooruit de studentenfuiven in de Concertzaal verplaatst naar het Wintercircus?

Aan de overkant kan het sneller gaan. De Kuiperskaai is het logische vervolg op Fietsstraat Muinkaai. De Kuiperskaai was vroeger dè auto-uitvalsweg van Gent. Dat is niet meer het geval. Hier is plaats voor een tweerichtingsfietspad richting het “rondpunt” van Vlaanderenstraat en Brabantdam:

13 juli 2019, Kuiperskaai

Ondertussen wordt het uitkijken hoeveel fietsers het Makebaplein zullen gebruiken om vanuit de Zuid of Muinkkaai richting Kouter te fietsen. Of zoals de Gentenaar hier schreef: “De heraanleg is zeker ook een zegen voor fietsers. De bibliotheek en de fietsenstalling eronder zijn nu eindelijk vlot fietsend bereikbaar vanaf de Kuiperskaai. Bovendien kun je zo via de promenade de doorsteek maken naar de Platteberg en zo verder naar de Walpoortstraat, zonder de steile helling van de Lammerstraat en het drukke kruispunt bij de Vooruit te moeten overwinnen.”

Van: Pieter Demeyer
Verzonden: maandag 15 juli 2019 11:25
Aan: fietsbult@fietsersbondgent.be
Onderwerp: Aanleg fietspad tussen Corneel Heymanslaan & R4

Beste 

Sinds kort zijn de werken gestart voor het aanleggen van een nieuw fietspad tussen de Corneel Heymanslaan en de R4. Het ene einde ligt tussen het rond punt aan het UZ en de brug over de E17. Het andere einde ligt aan de R4 aan de toekomstige ingang van de Coca Colasite. Het pad loopt parallel met de E17 en langs de terreinen van het UZ, HOGent (?) en het Henri Storyplein. 

Vriendelijke groeten

Pieter

Van: Sam De Clercq
Verzonden: zaterdag 13 juli 2019 19:16
Aan: fietsbult@fietsersbondgent.be
Onderwerp: Pad door het bloemekenspark.

In de uitbreiding van het Bloemekenspark tot “het Getouw” zijn de paden die de Roggestraat, Nieuwevaart, Gaardeniersweg en Getouwstraat  sinds enkele weken allemaal verbonden. 

Er ligt nu voor voetgangers en fietsers een short-cut tussen de vermelde punten en je ontdekt er dat je in het kleine netwerk plots meer kanten uit kan. Als je er de weg nog niet kent, ga er niet rijden in de donker want de verlichting is er nog niet in orde. Deze werken ontbreken wel in de planning van wat op de tijdslijn van het getouw werd voorzien.   https://stad.gent/het-getouw

13 juli 2019, aan Gaardeniersweg
13 juli 2019, aan Gaardenierweg
13 juli 2019, tussen Gaardeniersweg en Roggestraat
13 juli 2019, tussen Gaardeniersweg en Roggestraat
13 juli 2019, tussen Gaardeniersweg en Roggestraat
13 juli 2019, tussen Gaardeniersweg en Roggestraat
13 juli 2019, tussen Gaardeniersweg en Roggestraat
13 juli 2019, aan Roggestraat

Noot van de redactie: toevallig zagen we dit nieuwe pad dinsdag laatsleden. Het was kant Gaardeniersbrug nog afgesloten. Een stadsambtenaar had ons jaren geleden getoond waar bij de aanleg van het Gaardenierspad de afslag richting Roggestraat reeds in beton gegoten was. Dat wordt nu concreet. We zagen ook een nieuwe straat in ontwikkeling. Bedenking: het kruispunt van dit nieuwe pad met de Gaardeniersweg, het Gaardenierspad en de toekomstige traffiek van en naar de nieuwe stelplaats van de Lijn beloofd binnen een paar jaar een zeer druk knooppunt te worden. Benieuwd naar het totaalconcept voor deze ontwikkeling.

09 juli 2019, Gaardenierspad
09 juli 2019, een blik vanop het Gaardenierspad naar rechts richting UCO-site
09 juli 2019, Gaardenierspad
09 juli 2019, Gaardeniersweg en Gaardenierspad
09 juli 2019, nieuw pad

Oh ja, het is er duidelijk nog niet allemaal klaar. Voor al wie in deze buurt woont of werkt is dit een ferme fietsupgrade. Applaus!

De eerste paal

12 juli 2019

De Sint-Lievenspoort is vermoedelijk het kruispunt met het meeste wrevel tussen automobilisten en fietsers. Vandaag maakte ik het alwéér mee: je hebt als fietser groen licht, maar de automobilisten met groen kunnen dat groen licht voor fietsers niet zien. Gevolg: geroep, geclaxoneer, verwijten. Je kan het ze niet verwijten. Automobilisten zien enkel het rode licht halfweg de oversteekplaats. Het groene licht voor fietsers is niet te zien. Hoe komt dat? Omdat ergens in Brussel een ambtenaar dat nodig vond. Hij/zij vond het nodig om een verdrag uit Wenen waarin verkeerslichtenregelingen aan bod komen ànders te interpreteren dan de rest van Europa, en de rest van AWV moet die richtlijn blindelings volgen. Dat is evident, richtlijnen zijn er om gevolgd te worden. Je wil het niet meemaken dat elke ambtenaar zijn eigen interpretaties geeft. Maar zo’n “foute” of achterhaalde richtlijn kan lang meegaan. Véél te lang. Niemand wil gezichtsverlies lijden, zeer menselijk is dat. Daardoor plaatst AWV geen veilige – lees: door àlle weggebruikers duidelijk leesbare- verkeerslichten. Hopelijk slaagt de volgende Vlaamse regering er in om deze kemel af te schaffen, lees: er budget en ambtenaren voor te voorzien. De aanvaarding van het principe van vierkant groen is een lichtpunt in het Vlaamse verkeerslichtenbeleid.

Sint-Lievenspoort, 22/03/2012, 17u-18u

Naar mijn gevoel spelen er twee zaken. Eén: het gebrek aan mensen en middelen bij AWV (behalve voor autostrades, grappig hoe ze dat altijd ontkennen, welke politicus koopt eens een goede rekenmachine?). Twéé: de nog steeds dominante mentaliteit om autodoorstroming als topprioriteit te nemen. De wachtende mens/automobilist is blijkbaar een hitsig wezen. Na jaren Fietsersbondactievoeren is er voor de Sint-Lievenspoort een oplossing in uitvoering: een onderdoorgang van het kruispunt. De werf startte op 3 april 2019. Die oplossing van de onderdoorgang ziet er op plan degelijk uit: het wordt een tweerichtingsfietspad. De enige angel is dat er vanuit de Heuvelpoort drie rijstroken voor auto’s komen. Een rationele beslissing, of een zoeken naar draagvlak bij de Brusselse politiek en zijn achterban? “Het is een grote investering, maar we doen ook iets voor de auto’s”. Het spiegelbeeld van de immense autoinvesteringen aan de Oosterweel, de Brusselse Ring en Gentse Noordelijke R4: “… maar het wordt ook voor fietsers beter, we doen er ook fietsinvesteringen…”. De belangrijkste angel: het blijft afwachten of de fiets-en voetgangersveilige ingrepen in de vier andere “armen” van het kruispunt ook uitgevoerd worden. Hopelijk is dat reeds beslist. Wordt er gekozen voor 100% fietsveiligheid, of voor “jamaar, juridisch is alles correct”. Idem voor voetgangers trouwens. Want het zal nog wel een paar decennia duren voor de fly-over er verdwijnt… vermoeden we. En néé: het rondpunt aan Speurder in Ledeberg is voor vele fietsers géén veilig alternatief. De assertieve fietsers trekken er hun plan, de anderen blijven er weg.

Tatààà! Over naar de vreugde van de dag: de eerste paal is er!! Tatàààà!! Een kleine paal voor de mensheid. Een grote paal voor Gent. Tatààà!! Néé, geen verkeerslichtenpaal, maar een “onderdoorgangpaal”:

12 juli 2019, Zeeschelde aan Sint-Lievenspoort
12 juli 2019, Zeeschelde aan Sint-Lievenspoort
12 juli 2019, Zeeschelde aan Sint-Lievenspoort
12 juli 2019, Zeeschelde aan Sint-Lievenspoort

In theorie is de werf klaar in december 2019. We zijn al op zoek naar cadotjes om de betrokken politici en ambtenaren te danken voor deze onderdoorgang. Alle suggesties zijn welkom!

22 juni 2019, Kopenhagen
%d bloggers liken dit: