Home

Stadplan

27 september 2016

Het gebeurt elk jaar rond deze tijd.
Tienduizend jongeren -of méér- trekken ergens in september voor het eerst naar de grote provinciestad Gent.
Ze hebben een groot doel: hun leven uitbouwen.
In sommigen hun belevenis is dat: hun leven starten.
Bij anderen, als naar traditie: hun uitgangsleven starten.
De details hierbij: studeren, diploma, kotleven, uitgangsbuurt, zelfstandigheid.
De middelen hiertoe: zich voeden en zich verplaatsen.
Mogen we van mensen van 18 verwachten dat ze dit feilloos doen?
Ik denk het niet.
Mogen we van een stad, Universiteit en Hogescholen verwachten dat ze voor “het zich verplaatsen” hulpmiddelen aanreiken?
Ik denk het wel.
Zeker als dit fietsers van àlle leeftijdsgroepen ondersteunt.
De gele studentenfietsen waren een grandioze eerste stap.
Sindsdien rijden er in Gent duizenden minder krotfietsen rond.
Een campagne met compacte basisverkeersregels en beperkte hoffelijkheidshints à la tête du client de 18 ans is een noodzakelijke volgende stap.
Durven UGent, Arteveldehogeschool, HoGent en KULeuven hierin samen pionieren?
De voorbeeldfunctie, weetjewel…

Gent is qua wegenstructuur vrij complex.
Rivieren en kanalen, spoor- ring- en autowegen snijden los doorheen buurten.
Degelijke signalisatie voor fietsers in de vorm van heldere wegwijzers tussen buurten voor fietsers mankeren al decennialang in het straatbeeld.
Een stadsplan blokken helpt altijd.

13sep16, Keizerpark

13sep16, Keizerpark

13sep16, Keizerpark

13sep16, Keizerpark

Zou de stad Gent op de Student Kick Off zijn fietskaarten uitdelen?

13sep16, Keizerpark

13sep16, Keizerpark

Gent heeft een paar pittige hellingen met bergstraatnamen, wat voor studenten uit de Vlaamse Ardennen piece of cake is, maar voor polderkinderen een verrassing.
Hier helpen enkel gezond verstand, goed onderhouden remmen en een rudimentaire versnelling.
Ook bij stadsmuren is gezond verstand nodig.
Vorige week zag ik om 10 uur ’s morgens een enthousiaste jongeling tussen Keizervest en Sint-Lievenspoort langs de Schelde tegen de richting fietsen.
Kennis van verkeersregels is één.
Wie in dit land neemt daar de verantwoordelijkheid voor?
Maar twee: Stad en Gewest maken de stad best leesbaarder.
Dat is hun rol in dit verhaal.
Liefst leesbaar voor een internationaal publiek, want hoeveel van die 75.000 studenten komen (net als vele toeristen) uit een ander continent?
Dat leesbaar maken gebeurt best op de grond.
Daar focust een fietser vaak op.
De Lijn West-Vlaanderen heeft dit al begrepen:

26sep16, Nieuwpoort

26sep16, Nieuwpoort


In Gent werd dit aangekondigd rond het Sint-Pietersstation.
Het blijft wachten op uitvoering.
Fietslogo’s en pijlen kunnen veel misverstanden vermijden.
Tezelfdertijd zullen we verwarrende en “voorlopige” keuze’s uit het verleden nog moeten uitzweten:

19sep16, "voorlopige" tramtunnel

19sep16, “voorlopige” tramtunnel

19sep16, "voorlopige" tramtunnel

19sep16, “voorlopige” tramtunnel

Your mind

23 september 2016

02sep16, Sint-Pietersnieuwstraat

02sep16, Sint-Pietersnieuwstraat

Fietsen is al een paar jaar -in de ogen van sommige jongeren- iets hip.
Fietsen in winkeletalages, dat is vaste kost geworden.
Deze etalage springt er toch uit.

Tellen (6)

22 september 2016

Dit is het zesde stukje met als titel “Tellen“.
Dat kan tellen.

Fietsersbond en Fietsberaad organiseren voor de tweede maal een fietstelweek, en lanceren daarvoor een app.
Lees hier alles over deze telweek.
In de Gentse straten zien we het aantal fietsers jaarlijks snel toenemen.
Maar waar passeren ze?
In welke richting?
Waar zijn de infrastructurele noden het hoogst?
Slim weten is slim investeren.

De overheden tellen mee.
Daartoe leggen ze telapparaten en tel”darmpjes”.

13sep16, Citadellaan

13sep16, Citadellaan

In Gent loopt een uniek proefproject.
Men neme een erg noodzakelijke werf op één van de belangrijkste kruispunten van een studentenstad.

heuvelpoort2

Men geve de aannemer zovéél tijd zodat hij deze werf tergend traag uitvoert.
Je vermijdt een efficiënte fasering: je gooit àlle werkplekken tezelfdertijd open, en laat er een paar gewoon liggen.
Terwijl je elk onderdeel van het kruispunt met een aparte ploeg zou kunnen aanpakken, zeker bij het plaveien, laat je de volledige werf op een beperkt aantal arbeiders rustig voortkabbelen.
Oversteekplaatsen verwaarloos je geef je geen prioriteit, want ongebruikte voetpaden op het middeneiland aan het museum zijn belangrijker om éérst aan te leggen.
Je laat de werkmannen een paar regels van geen-hinder aan hun laars lappen: voetgangerscorridors blokkeren, betonstenen droog slijpen met voetgangers en fietsers vlakbij ipv nat en stofvrij slijpen.
Ook al zegt de stad al een poos dat asfaltpaden de norm zijn, uiteraard leg je de paden met arbeidsintensieve betonblokken.
Dat duurt lekker lang.
Kortom: je behandelt dit kruispunt als was het een steegje in de uithoek van een plattelandsdorp.
Zo neem je voetgangers, fietsers, openbaar vervoer, auto’s èn taxi’s in een wurggreep.
Rondom dit kruispunt organiseer je als Vlaamse overheid een fietstelling.
Eens kijken hoeveel fietsers hier nog durven komen?
Hoeveel er de ring nemen, en waar er géén fietsers geraken?
Zo kan je het verschil meten tussen fietsgebruik tijdens en nà de trage werf.
Tof idee!

13sep16, Hofbouwlaan

13sep16, Hofbouwlaan

14sep16, Hofbouwlaan

14sep16, Hofbouwlaan

13sep16, Hofbouwlaan

13sep16, Hofbouwlaan

13sep16, Citadellaan

13sep16, Citadellaan

13sep16, Citadellaan

13sep16, Citadellaan

13sep16, Citadellaan

13sep16, Citadellaan

20sep16, Citadellaan

20sep16, Citadellaan

20sep16, Citadellaan

20sep16, Citadellaan

20sep16, Fernand Srcibedreef

20sep16, Fernand Srcibedreef

20sep16, Fernand Srcibedreef

20sep16, Fernand Srcibedreef

14sep16, Fernand Srcibedreef

14sep16, Fernand Srcibedreef

20sep16, Charles de Kerchovelaan

20sep16, Charles de Kerchovelaan

29aug16, Charles de Kerchovelaan

29aug16, Charles de Kerchovelaan

29aug16, Charles de Kerchovelaan

29aug16, Charles de Kerchovelaan

Of zou dit eerder het klassieke verhaal zijn van administratie X die niet weet dat administratie Y een kruispunt “onder handen neemt”?

Tot slot: uiteraard willen aannemers van nutsmaatschappijen ook geteld worden.

21sep16, Citadellaan

21sep16, Citadellaan

21sep16, Citadellaan

21sep16, Citadellaan

Prikkers

21 september 2016

Na Brusselsesteenwegvrijdag en Cargofietszaterdag is het nu de beurt aan autovrije zondag.
Gent koos voor een stuntloze autoloze zondag.

18sep16, Tweebruggenstraat

18sep16, Tweebruggenstraat

De invloed van het lage autogebruik op de meetstations voor luchtkwaliteit waren alweer overduidelijk: minder autoverkeer = gezondere lucht, blijkt in De Gentenaar.
csugwwrwaaamvjz

Autoloos was het niet.
Auto’s mochten de ganse dag de stad uitrijden (niet inrijden), wat soms verwarrende situaties opleverde:

18sep16, Kuiperskaai

18sep16, Kuiperskaai

Maar de toeloop naar de binnenstad was groot:

18sep16, Kasteellaan

18sep16, Kasteellaan

18sep16, Belfortstraat

18sep16, Belfortstraat

18sep16, Poeljemarkt

18sep16, Poeljemarkt

De tweedehandsfietsenmarkt – voor het eerst zonder hulp van de Fietsersbond- was alweer een succes.
De invloed / het aanbod van de (semi?)professionele verkopers groeit uit de voegen.
Het was steeds de bedoeling om de modale Gentenaar zijn overtallige fietsen te laten verkopen.
Tijd voor de Stad om volgende keer in te grijpen?

18sep16, Gouden Leeuwplein

18sep16, Gouden Leeuwplein

18sep16, Gouden Leeuwplein

18sep16, Gouden Leeuwplein

Rond de Stadshal was er een kleine mobiliteitsmarkt.
“Schakelen”, u zal het woord nog veel horen.

18sep16, Poeljemarkt

18sep16, Poeljemarkt

18sep16, Gouden Leeuwplein

18sep16, Gouden Leeuwplein

Van hieruit vertrokken fietsroutes, met onderweg infoborden in de vorm van prikkers:

18sep16, Kuiperskaai

18sep16, Kuiperskaai

18sep16, Kuiperskaai

18sep16, Kuiperskaai

18sep16, Kuiperskaai

18sep16, Kuiperskaai

18sep16, Tweebruggenstraat

18sep16, Tweebruggenstraat

18sep16, Tweebruggenstraat

18sep16, Tweebruggenstraat

De kleine prikkers zijn mijn persoonlijke favoriet van de autoloze zondag: fietsers konden medewerkers van de Fietscel van het Mobiliteitsbedrijf “voeden” met fietsroutes en missing links in het huidige aanbod.
Dit alles wordt meegenomen in het ontwerp van het lang verwachtte “grootstedelijk fietsnetwerk”.
Bekijk het verschil tussen de foto’s van 10u en 17u.🙂

18sep16, Poeljemarkt

18sep16, Poeljemarkt

18sep16, Poeljemarkt

18sep16, Poeljemarkt

18sep16, Poeljemarkt

18sep16, Poeljemarkt

18sep16, Poeljemarkt

18sep16, Poeljemarkt

18sep16, Poeljemarkt

18sep16, Poeljemarkt

18sep16, Poeljemarkt

18sep16, Poeljemarkt

18sep16, Poeljemarkt

18sep16, Poeljemarkt

18sep16, Poeljemarkt

18sep16, Poeljemarkt

18sep16, Poeljemarkt

18sep16, Poeljemarkt

18sep16, Poeljemarkt

18sep16, Poeljemarkt

18sep16, Poeljemarkt

18sep16, Poeljemarkt

Er was uiteraard nog veel meer te zien, te leren en te beleven.
Zoals de Gentse Zeswijkse, net als het BK Cargofietsen op zaterdag een geut gezonde Gentse gekheid.
Ludieke koers, met de hoofdletter L van lunatic.

18sep16, Bij Sint-Jacobs

18sep16, Bij Sint-Jacobs

Schepen van sport Tapmaz leerde -euh, hoe zullen we het zeggen…- dat bakfietsrijden een “aparte discipline” is.

18sep16, Bij Sint-Jacobs

18sep16, Bij Sint-Jacobs

18sep16, Bij Sint-Jacobs

18sep16, Bij Sint-Jacobs

Het was niet helemaal helder of de schepen drie- of viermaal gedubbeld werd.
Alles kan beter!

18sep16, Bij Sint-Jacobs

18sep16, Bij Sint-Jacobs

Kaastaart

20 september 2016

Companen vreesden een poos dat de aanleg van de kaaien aan de Oude Dokken fietsonvriendelijk zou worden.
Overal kasseien, aangevuld met treinsporen waartussen een betonstrookje loopt.
De uitwerking op het terrein is simpelweg positief te noemen:

17sep16, Oude Dokken

17sep16, Oude Dokken


De betonstroken zijn breed.
Het is wachten op de ingebruikname.
Maar zaterdag zochten we geen werf, eerder something totally different:
17sep16, DOK

17sep16, DOK

Er is een groot verschil tussen de Fietsersbond en de Belgische Wielrijdersbond.
Fietsers fietsen.
Wielrijders koersen.
Bij koersen hoort een krom stuur, een koersstuur.
Ik heb het niet zo op wedstrijden met machines.
Lopen, dàt is koers.
Wielerkoers is romantiek, maar door zijn fysieke inspanning is het wel degelijk sport.
Autokoers is -net als schaken- niet eens sport.
Hallo SPORZA?

Gelukkig is er ook koers als entertainment voor de deelnemers.
Koers zonder koersstuur.
Neem het BK Cargofietsen afgelopen zaterdag op DOK.
Dat is -frisdrankje of biertje in de hand- gezellige Gentse gekheid.
De optelsom van de DOKlokatie met een swingende DJ en een presentator met radde tong heeft geen zon nodig om warmte te creëren.
Ik zag louter de familiekoers.
Het recept is complexer dan een kaastaart bakken.
Men neme een cargo- of bakfiets.
Plaats daarin één of twee kinderen.
Een verantwoorde ouder doet met deze lading één rondje.

17sep16, DOK

17sep16, DOK

De rode vlag fietst voorop:

17sep16, DOK

17sep16, DOK

17sep16, DOK

17sep16, DOK

17sep16, DOK

17sep16, DOK

17sep16, DOK

17sep16, DOK

17sep16, DOK

17sep16, DOK

17sep16, DOK

17sep16, DOK

17sep16, Bataviabrug

17sep16, Bataviabrug

Bij de overgang van ronde 1 naar 2 krijgen de kinderen een taartvormpje met een kaastaartspie in hun handen.
Een taartspie die ongeschonden de eindmeet van ronde 2 haalt levert punten op.
De taart mag dus niet vallen.
Maar het allermoeilijkste is toch om kindervingers en kindermondjes weg te houden van de taart.
Pure (!) kindermishandeling.
Daar bovenop zijn er bonuspunten te verdienen met bierbakken, curverbakken en zandzakken.
Op het einde van de rit is het punten tellen.
Kortom: een soort van Spel Zonder Grenzen.

17sep16, DOK

17sep16, DOK

17sep16, DOK

17sep16, DOK

17sep16, DOK

17sep16, DOK

17sep16, DOK

17sep16, DOK

17sep16, DOK

17sep16, DOK

17sep16, DOK

17sep16, DOK

17sep16, DOK

17sep16, DOK

17sep16, DOK

17sep16, DOK

17sep16, DOK

17sep16, DOK

Ik heb niet gewacht op de uitslag, die deed er naar mijn gevoel niet echt toe.
Deelnemen is ècht belangrijker dan winnen, die pure (!) spirit.
En op het einde is er altijd…

17sep16, DOK

17sep16, DOK

Ik vermoed dat het er gans de namiddag zo gezellig aan toe ging, maar de Cultuurmarkt lonkte…
’s Avonds passeerde de vrolijke bakfietsrealiteit:

17sep16, Oude Beestenmarkt

17sep16, Oude Beestenmarkt

Onder de Brusselse

19 september 2016

September is (nu toch al een paar jaar) traditioneel een maand vol fiets- en mobiliteitsnieuws.
Véél leuk en positief nieuws.
Vandaag het nieuws van vrijdag: het openingsfeest van de Brusselsesteenweg.
Het belangrijkste nieuws: de ganse avond waren er lange files.

16sep16, Brusselsesteenweg

16sep16, Brusselsesteenweg

16sep16, Brusselsesteenweg

16sep16, Brusselsesteenweg

Ijsjes stonden bij deze opening centraal:

16sep16, Brusselsesteenweg

16sep16, Brusselsesteenweg

De bevoegde minister en schepenen waren duidelijk meer bedreven in de discipline “ijsjes scheppen” dan in “tafelpapier rollen”.

16sep16, Brusselsesteenweg

16sep16, Brusselsesteenweg

16sep16, Brusselsesteenweg

16sep16, Brusselsesteenweg

Eerste poging:

16sep16, Brusselsesteenweg

16sep16, Brusselsesteenweg

16sep16, Brusselsesteenweg

16sep16, Brusselsesteenweg

Tweede poging:

16sep16, Brusselsesteenweg

16sep16, Brusselsesteenweg

Het werd een ècht feest, met speeches, allerhande muziek, veel mensen aan lange tafels, vrolijk gezang en een theaterduo:

16sep16, Brusselsesteenweg

16sep16, Brusselsesteenweg

16sep16, Brusselsesteenweg

16sep16, Brusselsesteenweg

16sep16, Brusselsesteenweg

16sep16, Brusselsesteenweg

16sep16, Brusselsesteenweg

16sep16, Brusselsesteenweg

16sep16, Brusselsesteenweg

16sep16, Brusselsesteenweg

16sep16, Brusselsesteenweg

16sep16, Brusselsesteenweg

16sep16, Brusselsesteenweg

16sep16, Brusselsesteenweg

16sep16, Brusselsesteenweg

16sep16, Brusselsesteenweg

16sep16, Brusselsesteenweg

16sep16, Brusselsesteenweg

16sep16, Brusselsesteenweg

16sep16, Brusselsesteenweg

En voor één keer stoorde zich geen kat aan al die auto’s op het fietspad 🙂

16sep16, Brusselsesteenweg

16sep16, Brusselsesteenweg

Hoe voelt de vernieuwde Steenweg tussen de kleine ring en de Hoveniersstraat aan?
Hoe voelt het voor u als dagelijkse fietser?
Ik hoorde van bewoners en omwonenden vooral voorzichtig positieve stemmen, stijl: vermoedelijk is het ok, maar dat zullen we pas merken als de alle kranen met autoverkeer weer opengedraaid staan (dus richting Dampoort en Centrum) en als de tram weer rijdt.
Dat is dus na de afwerking van de Brusselsepoortstraat, waar de werf flink opschiet:

16sep16, Brusselsepoortstraat

16sep16, Brusselsepoortstraat

Een vriend wees de schepen op de ongelukkige plaatsing van een parkeerautomaat vlak naast een lantaarnpaal, die voor automobilisten die uit de Posthoornstraat komen het zicht op de fietsers beneemt.
Klik zei de smartphone van de schepen.
Zo zullen er nog wel verfijningen nodig zijn.
Tussen de tramlijnen komen er zeker nog hekkentjes copy conform de Kortrijksesteenweg.

Zo’n feestelijke opening is – net als bij een winkelopening- altijd een perfect alibi om aannemers en ambtenaren veel details te laten afwerken.
Alles lag kraaknet.

16sep16, Brusselsesteenweg

16sep16, Brusselsesteenweg

16sep16, Brusselsesteenweg

16sep16, Brusselsesteenweg

Van alle wegenwerven die mijn fototoestel afgelopen jaren volgde was dit met stip de best beheerde.
Een werf is nooit perfect, maar deze aannemer deed méér zijn best dan zijn collega’s.
Een verfrissing.
Toeval dat de hoofdaannemer (Heijmans) Nederlandse roots en huiscultuur heeft?
De faseringen waren duidelijk doordacht om zowel het werfverloop als de buurt te pleasen.
Er was meer directe communicatie dan anders.
Ook geen uurkesklopperij zoals nu aan de Heuvelpoort, maar gedreven “elke avond de werf opruimen en voorbereiden voor de dag erna”.
Het mocht vooruitgaan.
Zelfs mensen met ervaring in “den bouw” waren lovend.

Een werf is voor de omwonenden nooit een feest.
Of zoals een bejaarde dame op de Antwerpsesteenweg het uitdrukte tegen haar thuisverpleegster: “da es een joar minder van mijn leven.”
De lokale middenstand beet echter verstandig op zijn tanden.
Eén: met een professionele aannemer voor de deur lukt dat nèt iets makkelijker.
Twee: het gezond verstand zegevierde, want -basisregel!- hoe méér je uitbazuint dat je (twee of tien of … weken) onbereikbaar bent, hoe méér klanten je (twee of tien of… maanden) wegjaagt.
Dat is een soort gezond verstand die de luide roepers tegen het Circulatieplan niet hebben.

Het is zeer jammer dat de voet- en fietspaden op de bruggen over de Schelde niet klaar zijn.
Daar liep het fout, en het verhaal erachter is niet echt duidelijk.
Misschien komen we hier nog op terug.
Volgens een aannemer is de afwerking pas eind oktober een feit zijn.
De nog ontbrekende panelen zijn “iets wrie specioals uit Duitsland”.
Toen ik de man vroeg waarom de onderdoorgang nog afgesloten was viel hij uit de lucht: oeddadde, die es toch open? Wacht, da zal nie lang duren.
En hij ging het laatste hekken eigenhandig openen.

Toeter het luid rond: ook deze vernieuwde onderdoorgang verdient een feest.
Het laatste stuk werd gegoten op 12 augustus.

12aug16

12aug16

12aug16

12aug16

Boven kan je (zoals vroeger) links verder naar de Fransevaart, en vanaf nu ook rechts richting Edward Pynaertkaai.

26aug16

26aug16


De aansluiting met de Fransevaart kan beter, het is een Bult.
26aug16

26aug16

De andere richting uit is het wegdek top!
De bocht is van het blinde soort.
Een middenstreep lijkt me noodzakelijk.

26aug16

26aug16

26aug16

26aug16

Een uitgebreide fotoreportage bekijk je hier.

Rozemarijnhoning

16 september 2016

160915-41 Eerlijke communicatie is alles.
Een vader of moeder die enkel zegt dat alles altijd goed gaat is is ongeloofwaardig.
Idem voor een overheid.
Want een overheid is méér dan een bedrijf met klanten.
Een overheid moet niet alleen zijn diensten professioneel aanbieden (verkopen zo u persé wil), maar vooral zijn bewoners verbinden met heden, verleden en toekomst.
Het is dan ook een welkome verfrissing dat het huidige stadsbestuur licht afwijkt van het vroegere “alles is in orde”-recept.
Gent is geen fietsstad, maar “een fietsstad in wording” communiceert schepen Watteeuw van bij zijn aantreden.
160915-42 Dat is correct en eerlijk.
Er is nog zéér véél werk voor Gent een échte fietsstad is.
Maar het aantal mensen die voor de fiets kiest boomt als nooit tevoren.
Steeds meer mensen -jong en oud- durven in Gent te fietsen.
U kan het dagelijks op straat beleven.
Mensen merken dat er hard aan een fietsbeleid gewerkt wordt.
Wij van de Fietsersbond merken dat ook.
We hebben gezien dat het huidige stadsbestuur méér mankracht en middelen (geld dus) inzet om een 21e eeuwse mobiliteitsinfrastructuur te laten vooruit gaan.
Daar draait het om te beginnen om: de keuze waar mankracht en middelen naartoe gaan.
160915-43De fietscel van het Mobiliteitsbedrijf telt nu zes mensen.
Er was een tijd dat er één persoon was.
Er wordt gestudeerd aan een nieuw “stadsregionaal fietsnetwerk 2030“.
We lazen in de krant dat er een minderhinderambtenaar aan het werk is.
Hoe méér werven er zijn, hoe meer er moet gecoördineerd en gecorrigeerd worden, want aannemers denken vooral aan hun eigen projectje.
Dat is de verdienste van deze coalitie, en we hopen met de Fietsersbond op méér.
160915-44Ook bij de provincie Oost-Vlaanderen – verantwoordelijk voor fietssnelwegen- is deze tendens van meer mankracht en middelen duidelijk leesbaar.

Na een lange periode waar we als Fietsersbond vooral opkwamen voor fietsinfrastructuur an sich komt de klemtoon steeds meer te liggen op kwaliteitsvolle, toekomstgerichte fietsinfrastructuur.
De onderdoorgang onder de Rozemarijntjesbrug is een project dat opgestart werd onder het vorige stadsbestuur.
De bovenste betonplaat dateert van toen.
160915-45
Het huidige Stadsbestuur heeft dit project -deels met middelen van de Provincie- voortgestuwd, en daar zijn we samen met u heel blij om.
Niet alleen omdat deze fietsschakel gerealiseerd werd, maar ook omdat het resultaat zowel qua ontwerp als qua uitvoering “state of the art kwaliteit” is.

We dachten om de verantwoordelijke politici, ambtenaren en aannemer met een taart te verrassen, maar dat hadden we in 2013 al eens in het klein gedaan.
Het werd iets anders: 160915-46

160915-49

160915-50

Vandaag, vrijdag 16 september, bezorgt Fietsersbond Gent op een aantal adressen bij Stad en Provincie rozemarijnhoning.
Een kleine, zoete attentie.
Een grote merci.

160915-51

Ontwerp: Pierre Van Uffelen

%d bloggers op de volgende wijze: