Home

Bezoek

4 mei 2015

U leest hier weinig over structuur of werking van de Fietsersbond.
Over onze keuken en haar geheimen.
Over het gekruide vrijwilligerswerk.
Misschien moeten we daar meer over vertellen.
Laat ons beginnen met het bezoek uit Brussel.

28apr15

28april2015

De Fietsersbond “heeft” sinds een paar maanden een nieuwe directeur: Mikaël Van Eeckhoudt.
Een nieuwe directeur wil vaak zeggen: een potentiële kans op verandering.
De wereld/het land/onze mobiliteit evolueert.
De Fietsersbond evolueert mee.

28apr15

28april2015

Elke laatste dinsdag van de maand vergadert de kern van Fietsersbond Gent om 20u in het sneeuwwitte Poorthuis aan de Slachthuisbrug / Ferdinand Lousbergskaai.
Mikaël Van Eeckhoudt schoof mee aan de vergadertafel, en luisterde naar onze grootste behoeften en dromen.
In de namiddag gidste fietsroutespecialist Hubert -fietskaart in de hand- Mikaël langsheen tientallen Gentse fietsdossiers.

28apr15

28april2015

De Ying en de Yang, de realisaties en knelpunten werden getoond en becommentarieerd.
Slotconclusie van Mikaël na een pittige fietstocht: de externe communicatie over fietsen in Gent is zéér professioneel, en blinkt méér dan de realiteit.
In Gent ontbreekt een coherent en leesbaar geheel.
Véél werk aan de winkel dus, of wat dacht je? :)

28apr15

28apr15

IVAGO

29 april 2015

Een veilige fietsverbinding naar de hoofdzetel van IVAGO aan de Proeftuinstraat voor personeel en bezoekers?

Wij stelden de vraag aan IVAGO :

In het verleden waren we al getuige van ongevallen op de Ottergemsesteenweg of de Corneel Heymanslaan met een fietsende werknemer van Ivago.
Daarom willen we pleiten voor een toegang voor fietsers via het jaagpad langs de Schelde, de Hamerlandtragel: https://fietsbult.wordpress.com/2013/02/22/gantoisepad/.

24apr15, 17u18, Hamerlandtragel

24apr15, 17u18, Hamerlandtragel


Liefst als gezamenlijk project met de buren van de Technische Dienst Wegenwerken. We betreuren dat bij de bouw van dit nieuwe gebouw hier geen aandacht voor was, de stedelijke voorbeeldfunctie is vèr zoek.

Liefst ook als toegangsweg voor de bezoekers van jullie hoofdkantoor. Sommige mensen komen per fiets vuilniszakken wisselen of andere administratieve zaken regelen.

Maar uiteraard is een fietsvriendelijke toegang de manier om IVAGO-personeel op de fiets te krijgen. De huidige toegangsweg (Proeftuinstraat) met intens en snel rijdend auto- en vrachtwagenverkeer is voor alle fietsers -zowel de assertieven als de niet-assertieven- pure horror.
We hopen dat ook hier op termijn een oplossing voor komt.

Het antwoord dat we kregen:

Geachte

We overwegen een fietstoegang te maken via het jaagpad voor het IVAGO-personeel. We kunnen echter nog geen uitsluitsel geven wanneer die er zal komen.

Wat moeten we hier mee:

  1. Mooi: ze denken aan de fietsers?
  2. De eerste jaren moet je er niet op rekenen?

Wat wij als antwoord zagen (in onze dromen):

Geachte,

We zijn samen met onze buren (dienst Wegen en Verkeer stad Gent) en met Trage Wegen een route aan het zoeken welke aan uw en onze verzuchtingen voldoet. We hopen tegen juni met de plannen naar buiten  komen en tegen december 2015 zouden we de werken graag uitvoeren. We zouden ook een doorgang realiseren naar de Proeftuinstraat zodat fietsers (bijvoorbeeld bezoekers aan de Ghelamco Arena) een hindernis minder hebben op hun route .

10mei14, 10u37, Proeftuinstraat

10mei14, 10u37, Proeftuinstraat

 

 

Dromen

25 april 2015

Die ochtend in de krantenwinkel:

25apr15, De Gentenaar

25apr15, De Gentenaar

De drie dagen ervoor werd het Fietsbeleid op de weegschaal gelegd.
Zo’n reeks verdient wat reclame:
Deel 1: Gent scoort 67 procent als fietsstad
Deel 2: Met schepen Watteeuw naar fietsstad Utrecht
Deel 3: Met Watteeuw naar Utrecht: “Succes fiets zo groot dat het bijna een probleem wordt”
Ook het “GENT GEWOGEN”-editoriaal vandaag in de krant geeft hoop.
We typen het integraal over. (c: De Gentenaar)

LEVE EEN TRAGE BINNENSTAD
Karel Van Keymeulen

Nee, niet iedereen is enthousiast over de invoering van zone 30 in het grootste deel van de binnenstad. Sommigen ervaren die beslissing als ‘autotje pesten’. Wie van de kleine ring (R40) het centrum binnenrijdt, mag maar 30 kilometer per uur meer rijden.
En er zit nog meer in de pijplijn. Tegen de zomer van volgend jaar wordt het mobiliteitsplan ingevoerd, met het knippen van straten en een verdubbeling van de voetgangerszone. Die maatregelen komen er om het doorgaand verkeer uit de stad te weren. Ook daarvoor staat niet iedereen klaar om te applaudisseren.
Maar wie kan nu tegen de invoering van een grote zone 30 zijn? Met trager verkeer kom je vlugger aan een aangenamere, veiligere stad. Bovendien leidt trager verkeer tot minder ongevallen.
Als je maar 30 rijdt, is de kans op bokken maker minder groot. Voetgangers kunnen veiliger oversteken, auto’s kunnen sneller stoppen, bij ongelukken verkleint de kans op schade en lichamelijke verwondingen. Fietsers én autobestuurders zullen meer op hun gemak zijn. Minder auto’s in de stad zal de uitstoot verminderen en de bedenkelijke luchtkwaliteit verbeteren.
Vanaf juni zullen boetes worden uitgeschreven. Maar de achilleshiel van de zone 30 blijft de controle. Met een mobiele flitser kan de politie hoogstens wat prikacties houden. De ervaring leert dat de invoering van nieuwe snelheidsregels slechts langzaam in de geesten binnen sijpelt. Een recent onderzoek van het Belgisch instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) wijst uit dat 90 procent van de Belgen de zone 30 negeert, vooral in schoolomgevingen.
Nergens in West-Europa sterven meer jonge mensen in het verkeer dan in ons land. Veel zal afhangen van de goede wil van de autobestuurders. Maar er is hoop. Op de kleine ring houden veel chauffeurs zich al aan de maximumsnelheid van 50 km/uur, waar de meesten vroeger met 70, 80 en 90 per uur voorbij zoefden. Bijna niemand betwijfelt nog dat een autoluwe voetgangerszone een weldaad is voor de stad. De zone 30 is er vooral om jet leven aangenamer en, jawel, veiliger te maken.

Gent daagt uit

24 april 2015

Het valt te lezen op de website van de stad Gent: vanaf 22 april wordt het gebied binnen de R40 zone 30 (met uitzondering van de assen Nieuwe Wandeling – Blaisantvest, Zuiderparklaan en F. Rooseveltlaan – G. Callierlaan; op deze assen blijft de snelheidslimiet 50 km/u). Om dat nieuws aan iedereen duidelijk te maken hebben Stad Gent en de Politie Gent een sensibiliseringscampagne uitgewerkt onder de noemer “Gent daagt uit”.

Gent roept iedereen op om de zone 30 te steunen door een persoonlijke uitdaging aan te gaan.

Bij die actie hoort een soort van postkaart:

Gent daagt uit

Gent daagt uit

gentDU2c

Die kaarten zijn van hetzelfde formaat en van dezelfde lay-out als de kaarten die, lang geleden, gemaakt werden om te sensibiliseren tegen foutparkeerders. Als een auto hinderlijk geparkeerd stond en een fietspad versperde of het zicht belemmerde kon je zo’n kaart onder de overtredende ruitenwisser steken. Ik vermoed niet dat de bedoeling is dat je de nieuwe kaarten onder een voorbijscheurende ruitenwisser die meer dan 30 km/uur rijdt steekt.

Critical Mass

22 april 2015

Voor wie meer naar Fietsbult kijkt dan in zijn agenda:

23apr15, 20u00 Woodrow Wilsonplein

23apr15, 20u00 18u00 Woodrow Wilsonplein

Uitleg vind je bij Ugent1010

Voor wie niet tot bij Facebook geraakt:


IJveren voor de rechten van de fietser om aan te tonen dat er wél een alternatief bestaat voor ons verstikkend mobiliteitsprobleem, dat is waar Critical Mass voor staat. In andere steden is het reeds een vaste waarde waar maandelijks duizenden mensen op hun tweewielers springen. In Gent, de stad doorspekt met eenrichtingsstraten, kasseien en gevaarlijke kruispunten nog niet…

Daarom gaan wij op 23 april voor het eerst in onze carrière in Gent op pad in een poging de straat te herwinnen op de auto’s! We maken er een aangenaam fietsritje van, waarop iedereen van harte uitgenodigd is: kinderen, bakfietsen, bmx’kes, tandems, lowriders,… Zo maken we duidelijk dat er wél een alternatief is voor ons verstikkend mobiliteitsprobleem.

In het thema ‘fietslawaai’, drijven wij ons decibelvolume op tot ze dat van de auto’s overstijgt. Brengt daarom gesmeerde stembanden, toeters, fietsbellen, megafonen, muziekboxen, spaakkralen, schreeuwerige neefjes en uw iets te luide vrienden mee!!

*Ride daily, celebrate monthly*

WAAR? We spreken om 18u af op het Woodrow Wilsonplein op het Zuid, voor de ingang van de bibliotheek.

Dit jaar kon je onmogelijk naast de start van de lente kijken.
Je zag het aan de kranten.
Kranten associëren “lente” met “buiten”, en anno 2015 wil dat zeggen: de “fiets”.
Als Fietsersbond is dat smullen, eten èn drinken tezelfdertijd.
Het Nieuwsblad/ De Gentenaar lanceerde op 21 maart de primeur:

21maa15, Het Nieuwsblad/De Gentenaar

21maa15, Het Nieuwsblad/De Gentenaar

Het Laatste Nieuws haalde revanche met een apart weekendkatern:

04apr15, Het Laatste Nieuws

04apr15, Het Laatste Nieuws

04apr15, Het Laatste Nieuws

04apr15, Het Laatste Nieuws

Ook de Zondagskrant ging ervoor:

05apr15, De Zondagskrant

05apr15, De Zondagskrant

En kijk, de autoclub VAB volgt dezelfde redactiekalender:

April15, VAB Magazine

April15, VAB Magazine

April15, VAB Magazine

April15, VAB Magazine

Zalig, al die aandacht.
Fietsen is meer dan ooit geaccepteerd.
Ik weet het, lezers van Fietsbult hebben deze lente-aandacht niet nodig.
Zij fietsen alle dagen, ook in de dagen vóór de lente.
De Standaard weet dat.
Daar herhaalde Marc Reynebeau het bekende advies, dat we graag herhalen ter attentie van de populaire kranten: “Als iemand zegt dat fietsen niet meevalt als het regent, zeggen ze in Kopenhagen: het is geen slecht weer, je bent er alleen niet naar gekleed.”
Het is wachten op de herfstbijlage van Het Laatste Nieuws over regenkledij voor op de fiets.

De Standaard zet dit weekend fietsen in het vakje waar het hoort: bij de innovatoren.

18apr15, De Standaard

18apr15, De Standaard

18apr15, De Standaard

18apr15, De Standaard


Het grandioze Ledebergse Op Wielekes komt aan bod:

18apr15, De Standaard

18apr15, De Standaard

Ook dat is een journalistieke insteek.
Meest lol beleef ik aan de promo-actie van De Gentenaar.
Herinner je nog deze Fietsbult van Meester Frank over de Morgen?
De Gentenaar maakt een innovatief statement door nu eens geen brol of I-Pads als abonnementenlokmiddel in te zetten, maar kwaliteitsfietsen.

19apr15, Havenloop

19apr15, Havenloop

Meester Frank, akkoord?

Veel fietsers zullen deze plaats wel kennen: de Kortrijksesteenweg onder de spoorweg aan het Sint-Pietersstation. Veel fietsers slaan hier linksaf om naar de voorkant van het station te rijden of verder, naar de Albertlaan. Eén probleem: zonder opstelvak is dat echt niet te doen.

08apr15, 16u28, Kortrijksesteenweg

08apr15, 16u28, Kortrijksesteenweg

Met een beetje geluk krijg je dit te zien, zodat je gewoon vooraan op het opstelplaats voor auto’s kan gaan staan, al is dat iets waar een niet-assertieve fietser het toch nog lastig mee heeft. Meer naar links is de busbaan waar je als fietser niet op mag.

20mrt15, 9u45, Kortrijksesteenweg

20mrt14, 9u45, Kortrijksesteenweg

Als er al een auto staat kan je je er met veel moeite voor wringen waardoor je half op het zebrapad staat. Bovendien reageren nogal wat automobilisten erg ongedurig: zij mogen niet linksaf en moeten dus niet wachten op het verkeer uit de tegenrichting.

Een erg ongelukkige situatie, en de Gentse Fietsersbond heeft dan ook herhaalde keren aangedrongen om hier een opstelvak voor fietsers te maken. Meer dan wat vaag gemompel `dat dat onmogelijk was’ hebben we nooit als reactie gekregen.

Ik heb geen flauw idee waarom het vroeger onmogelijk was en waarom het nu wel kan (nieuwe technologische ontwikkelingen inzake wegmarkeringen misschien?) maar het was wel een prettige verrassing toen ik daar onlangs passeerde: het opstelvak is er nu wel gekomen. Niet alleen kan je nu op een beschaafde manier je plaats innemen als er al aan auto staat…

08apr15, 16u29, Kortrijksesteenweg

08apr15, 16u29, Kortrijksesteenweg

… er is nu zelfs plaats voor meer dan één fietser die linksaf moet.

08apr15, 16u29, Kortrijksesteenweg

08apr15, 16u29, Kortrijksesteenweg

Zonder problemen kan er zelfs nog een tram bij…

08apr15, 16u30, Kortrijksesteenweg

08apr15, 16u30, Kortrijksesteenweg

… en als het groen licht wordt kan iedereen netjes verder.

08apr15, 16u29, Kortrijksesteenweg

08apr15, 16u30, Kortrijksesteenweg

Fijn zo.

Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 1.046 andere volgers