Home

Op woensdag 25 maart is er een infomarkt over de heraanleg van de Botermarkt en Belfortstraat, in stadhuis tussen 17u en 20u. Allen daarheen!!!

De fietsverplaatsingen komende van noorden en noordoosten naar de Korenmarkt staan onder druk.

 • De Kraanlei: heraanleg met kasseien en dus te mijden tenzij je 3×7 bent en een goede vering op de fiets hebt.
 • Langemunt: tijdens de winkeluren te mijden.
 • Via Serpentstraat, Schepenhuisstraat en Stadhuissteeg: dit is geen echte route en moet het ook niet zijn.
 • Dan blijft de Belfortstraat. Dit zou de toegangsweg voor de fietsers kunnen zijn. Maar zal er naast de tram voldoende plaats zijn voor de fietsers of moeten we het stellen met een strookje naast de sporen, hopelijk niet in de ruimte van de tram?

Daarom: allen daarheen om de afmetingen kontroleren.

Uitnodiging heraanleg Belfortstraat

Uitnodiging heraanleg Belfortstraat

Kraanlei

20 maart 2015

Kasseien, een delicaat onderwerp in Gent. Het evenwicht tussen historische waarde en fietscomfort! Maar er is anno 2015 veel meer mogelijk dan alleen maar kasseien herleggen. Kijk bijvoorbeeld naar de Kantienberg of de Korenmarkt. Het mag duidelijk zijn dat we de heraanleg van de Kraanlei een gemiste kans vinden.

Kraanlei

Kraanlei

06apr12, 19u54, Kantienberg

06apr12, 19u54, Kantienberg

Korenmarkt

Korenleimarkt

Overgewaaid uit Mechelen: de applausactie. Gedurende een uurtje in de ochtendspits krijgen fietsers op een drukke fietsroute applaus omdat ze, als fietser, helpen om de stad leefbaar te maken en te houden. Traditioneel gebeurt dat op de eerste dag van de lente. Dit jaar is dat dus op vrijdag 20 maart dit jaar (en niet op 21 maart zoals sommigen denken).
Het concept is heel eenvoudig. Tijdens de ochtendspits staan applaudisseerteams op plekken waar veel fietsers langs komen.

Enthousiast geklap, gejuich, toeters, bellen, spandoeken of zelfs een heuse erehaag toveren een brede glimlach op het gezicht van elke fietser die langskomt. Zelfs in de gietende regen, zoals we vorig jaar mochten ervaren.

Waarom?

 • Om de eerste dag van de astronomische lente te vieren.
 • Om fietsers te feliciteren: ze kiezen voor het slimste vervoermiddel.
 • Om fietsers te bedanken: ze maken de wereld een stukje leefbaarder, gezonder en plezanter.
 • Om fietsers aan te moedigen: doe zo voort!
 • Om automobilisten stof tot nadenken te geven: het kan ook anders.
 • Om beleidsmakers te tonen: veilige fietsinfrastructuur werkt! Er is een publiek voor en het doet meer mensen fietsen.

Vorig jaar was er voor het eerst een applausactie in Gent.

21maa14, 8u17, Coupure Links

21maa14, 8u17, Coupure Links

Nu is het aantal fietsers in Gent de afgelopen jaren zowat verdubbeld en dus hebben we dit jaar twee applausacties.

Eentje vindt er, zoals vorig jaar, plaats aan de Coupure ter hoogte van de Rozemarijnbrug. Deze wordt georganiseerd door het JNM, samen met Ugent1010, van 7u45 tot 8u30.

Een tweede actie wordt georganiseerd door Puzzel Brugse Poort. Die gaat door aan de fietsbrug van het Jan Van Hembysebolwerk, op het einde van de Coupure, van 7u30 tot 8u30.

Ook buiten Gent is er heel wat applaus.

20mrt14, Hove

20maa14, Hove

Een overzicht van alle applausacties vind je bij de Fietsersbond.

De Visserij

16 maart 2015

De Visserij zoals ze nu is, is nu een uithangbord voor het fietsbeleid van de stad Gent.

bord fietsstraat

Sta me toe eerst even een stap terug te zetten in de tijd, tot voor de huidige toestand.

Art 40ter van het Belgische verkeersreglement stelt o.a. “Hij moet een zijdelingse afstand van ten minste één meter laten tussen zijn voertuig en de fietser of bestuurder van een tweewielige bromfiets.” (over het gedrag van een automobilist tegenover fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen).
Laten we aannemen dat een fiets 80 cm breed is en pakweg 50 cm van de rand wegblijft; daar komt dan 1 m vrijgelaten ruimte bij en minstens breedte 1,6 m voor de auto, die aan de linkerkant ook een halve meter van de geparkeerde auto’s blijft. Dat wil zeggen dat de rijweg, naast de geparkeerde auto’s, minstens 4,60m breed moet zijn om te mogen inhalen.

Deze regel lijkt in de praktijk weinig gekend of minstens amper gerespecteerd te worden, maar het betekent in elk geval dat je in de Visserij hoe dan ook op de meeste plaatsen niet mag inhalen. Datzelfde geldt overigens voor heel veel andere straten in het stadscentrum.

Fast forward naar 2011: het past in de propagandamachine van “Gent fietsstad” om als eerste Belgische stad een fietsstraat te hebben. De wettekst was nog niet verschenen in het Belgisch Staatsblad (van kracht vanaf 27/12/2012, in Gent realiteit vanaf 2011) of de borden stonden er al, vergezeld van een amateuristisch aangebrachte rode coating. Wie weet het nog: om de paar meter koos je voorwiel het luchtruim omdat er een grove voeg lag.

Ter herinnering: wat is een fietsstraat?

Volgens artikel 22novies: “In fietsstraten mogen de fietsers de ganse breedte van de rijbaan gebruiken voor zover deze slechts opengesteld is in hun rijrichting en de helft van de breedte langs de rechterzijde indien de rijbaan opengesteld is in beide rijrichtingen. Motorvoertuigen hebben toegang tot fietsstraten. Zij mogen de fietsers evenwel niet inhalen. De snelheid mag in een fietsstraat nooit hoger liggen dan 30 kilometer per uur.”

Dat wordt duidelijk aangekondigd met een bord (zie bovenaan dit bericht), dat onderweg nog enkele keren herhaald wordt.

In die fietsstraat liggen ter hoogte van de twee cités ook nog eens verkeersdrempels, waarover het verkeersreglement stelt (artikel 22ter): “is elk links inhalen verboden op deze inrichtingen”.

Tot zover de mooie theorie, waaruit je kunt afleiden dat je hier als fietser de rode loper uitgerold krijgt. Dat is ook het beeld dat opgehangen wordt van een fietsstraat.

ideaalbeeld

Het ideaalbeeld van de fietsstraat (in rijrichting van de auto’s)

ideaalbeeld

De fietsstraat zoals wij, fietsers, ze wensen

 

Nu volgt de praktijk, aan de hand van het wedervaren van dochterlief onlangs. Ze maakt geregeld gebruik van de Visserij als weg om van Gentbrugge naar Gent-centrum te fietsen. Als dochter van ervaren fietsers kent ze de regels en haar rechten. Ze weet dat ze in de Visserij haar plek moet opeisen omdat veel (ik durf niet niet zeggen: de meeste) automobilisten ofwel de wegcode onvoldoende kennen (fietsstraat, hoezo, fietsstraat?) ofwel vierkant aan hun laars lappen.

Dagelijkse realiteit

Dagelijkse realiteit

Als ze inhalen, gebeurt dat zeker op minder dan die reglementaire meter – die ruimte is er eenvoudigweg niet – en dikwijls sneller dan het toegestane maximum van 30 km/u. Dus rijdt ze, zoals de meeste assertieve fietsers, wat meer naar links, zodat er niet voldoende ruimte is om in te halen. Het mag toch niet.

Geregeld hoor je dan geïrriteerde automobilisten voortdurend gas geven en afremmen, om op een agressieve manier duidelijk te maken dat je in de weg rijdt. Herkenbaar, niet?

Neen, dit is echt niet uitzonderlijk!

Neen, dit is echt niet uitzonderlijk!

Die keer was het ook weer zo. Gas geven, remmen, tot op enkele centimeters van haar achterwiel komen rijden… Zodra de man de kans zag, scheurde hij voorbij. Daarbij bevestigde hij, zoals we achteraf hoorden (zie verder) alle clichés:

 • hij kende de situatie, want woont in de straat
 • de auto was een BMW (of course)
 • de auto was een leasingwagen
 • de man was van het “vlotte jongens”/wie doet me wat-type
Zo eentje. Deze stond, niet toevallig, in de straat geparkeerd.

Zo eentje. Deze stond, niet toevallig, in de straat geparkeerd.

Op het einde van de straat moest hij stoppen, want voor hem stond een andere wagen stil. Toen dochterlief aan kwam gereden, was het raampje al naar beneden en volgde een hele scheldtirade. De essentie was “pestgedrag”, “de wet kan me niet schelen”, “je bent niet hoffelijk als fietser” (juist, een jonge vrouw uitschelden is blijkbaar wel hoffelijk) en “als ik je omver gereden had, zou je wel anders piepen”. Toen ze haar telefoon bovenhaalde om zijn nummerplaat vast te leggen, volgde een smalend “doe maar, je kunt er toch niets mee”.

Helemaal overstuur belde ze me en we beslisten naar de politie te stappen om klacht neer te leggen. De inspecteur was vriendelijk en geduldig, maar kon helaas niets doen. Blijkbaar moet je eerst aangereden of in elkaar geslagen worden eer een pv kan opgemaakt worden… Zelfs een getuige blijkt niet te volstaan. Dat maakt dat de agressie die je dagelijks meemaakt als fietser in die straat, niet rechtmatig kan aangeklaagd worden.

Helaas horen we, bij de Fietsersbond, al jaren dergelijke zaken. Veel fietsers rijden met tegenzin langs de Visserij of, sterker nog, vermijden ze als het maar enigszins kan. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Een “fietsstraat” is toch bedoeld om het fietsen aan te moedigen? In de praktijk is het een route die enkel tot conflicten leidt. De reden: de Visserij wordt heel vaak gebruikt als sluipweg om de Brusselsepoortstraat en Lange Violettestraat te omzeilen. Dat impliceert dat die automobilisten vinden dat het sneller moet kunnen en, gefrustreerd omdat het niet zo is, dan moeten de fietsers het ontgelden.

Sommigen zeggen: “wees hoffelijk en laat ze passeren”. Jazeker: als jonge ouder, met een kind op de fiets voor je, zal je auto’s rakelings langs laten rijden omdat je anders klappen riskeert? Sommigen zeggen: “als je je plaats opeist, pest je de automobilisten”, maar de meesten (dit is een schatting) moeten wellicht niet eens in die straat zijn. Wie pest dan wie?

De oplossing werd indertijd ook voorgesteld toen het toenmalige bestuur met het concept kwam aandraven: zorg ervoor dat enkel wie in de straat moet zijn erin komt. Het autoverkeer zal meer dan halveren en de conflicten zullen dan ook verminderen. De eenvoudigste manier kan een bord “uitgezonderd plaatselijk verkeer” zijn, dat echter zonder politiecontrole niets uithaalt. Paaltjes die in de grond verdwijnen door middel van een kaart bijvoorbeeld, kunnen ook een oplossing zijn, maar in Gent zijn we daar sinds de experimenten aan de Vanderdoncktdoorgang blijkbaar bang voor.

Eenvoudig de politie frequente controles laten uitvoeren in de Visserij (en op de Trekweg in Mariakerken en in de Voldersstraat, …), zou ook al kunnen helpen. Fietsers inhalen mag daar namelijk niet. Nooit. Punt.

Het vervelendste is dat het huidige stadsbestuur ook wel beseft dat het daar niet koosjer is, maar er gebeurt niets. Wel worden nieuwe fietsstraten aangekondigd (Voldersstraat, het tweede deel van de Visserij), maar de problemen die het concept veroorzaakt, worden niet aangepakt. De Gentse fietsers zouden er wel dankbaar voor zijn.

 

Soms is het erg prettig om ongelijk te krijgen.

Toen ik korte tijd geleden de werfsignalisatie zag in de Achilles Musschestraat was mijn reactie `daar gaan we weer’. Maar kijk, 24 uur na de publicatie van ons bericht zag de situatie er al heel anders uit, zoals al te lezen was in de commentaren onderaan het bericht. Dat zou tien jaar geleden niet gebeurd zijn. Hoe komt het eigenlijk dat nu wel kan wat in 2005 zo goed als ondenkbaar was?

Achilles Musschestraat. Bron: BAM

Achilles Musschestraat. Bron: BAM

Daar zijn in dit geval twee goede redenen voor.

 • De verantwoordelijkheid voor signalisatie, zowel voor het opmaken van de planning op voorhand als voor de controle ter plaatse, ligt niet meer bij de politie. Je kan uiteraard niet heel het Gentse politiecorps over dezelfde kam scheren, maar het bureau verkeerskunde dat vroeger instond voor dit soort zaken was (hoe druk ik dit diplomatisch uit?) niet echt fietsvriendelijk.
  De organisatorische details ontgaan mij, maar de opdracht is eerst overgeheveld naar de dienst Mobiliteit en nu, sinds 1 maart naar de Dienst Administratie van de Stad Gent (afdeling inname openbare weg). Klachten hierover kunnen worden gestuurd naar insi@gent.be.
 • Ook de verantwoordelijken van de werf vertonen veel goede wil. We kregen, na een beetje omwegen, een mailtje binnen. Met foto’s, wat voor een schrijver van een blog zoals deze altijd meegenomen is natuurlijk. Alleen al het logo onderaan de mail maakt veel duidelijk:
  image005
 • De tekst:

  Beste,

  Aangezien foto’s meer zeggen dan woorden.

  In bijlage de situatie sinds vorige week vrijdag 27 februari 2015 (werd ons doorgegeven op 26/02/2015):

  -Werflichten hangen aan blauw-gele panelen nu ook in richting van fietsers zodat dit zichtbaar is voor hen (foto0838).
  -Verbodsbord (wit-rood) verboden richting met wagen in te rijden werd aangevuld met “uitgezonderd fietsers” (wit bord eronder) (foto 0834).

  Hopende u hiermee van dienst te zijn.

  Met vriendelijke groet,
  CEI – De Meyer nv

  Achilles Musschestraat. Bron: BAM

  Achilles Musschestraat. Bron: BAM

  Goed, een zwaluw maakt de lente niet en alles is nog niet perfect, maar ik heb de indruk dat we het ergste van de winter wel gehad hebben.

fietsparkeervak

9 maart 2015

Fietsen stallen in de openbare ruimte.

Laten we het fietsenstallen als een uitdaging zien en naar oplossingen zoeken, met op de Korenmarkt het proefproject “fietsparkeervak”. Wat zit er in dit pakket? Plaats voor voetgangers, geen belemmering van in-uitgangen winkels.  Fietsers kunnen hun fiets lange tijd elders stallen, maar dit hier zou  voorbehouden moeten zijn voor kortparkeerders.

Hoe organiseer je dit? Oplossingen op een gele briefkaart (ja zo oud ben ik) of liever via Twitter.

Korenmarkt zondag 15/02/2015

Korenmarkt zondag 15/02/2015

Korenmarkt zondag 15/02/2015

Korenmarkt zondag 15/02/2015

De foto’s hieronder dateren van donderdag 13/02/2015 toen ik  getuige was van een domino-valpartij.

Korenmarkt 12/02/2015

Korenmarkt 12/02/2015

Korenmarkt 12/02/2015

Korenmarkt 12/02/2015

Saskes

6 maart 2015

 

Komt het er van na al die jaren? We lezen het volgende :

Na van een tussenkomst van Guy Reynebeau over het aanpassen van het Sluisbrugje waardoor de oversteek tussen de Vlaamsekaai en Oud-Gentbrugge comfortabeler moet worden voor voetgangers en fietsers, kreeg Reynebeau vandaag via Schepen Filip Watteeuw het bericht dat Waterwegen en Zeekanaal de aannemer opdracht heeft gegeven tot realiseren van de gevraagde verbreding en het aanpassen van de aansluithellingen.

De werken zullen in het eerste kwartaal van 2015 worden uitgevoerd.

Het brugje is een populaire oversteek voor wandelaars en fietsers. Maar omdat de smalle sluisbrug een hoge opstap heeft, moeten fietsers er thans telkens afstappen.

Het bericht doet vermoeden dat we nog niet direct een echte brug krijgen. Afstappen zal waarschijnlijk nog altijd nodig zijn. Wel ziet het ernaar uit dat je door de aansluithellingen vlotter de brug op- en af geraakt. Dat is zeker goed nieuws voor de gebruikers met een bakfiets of een aanhangwagen of gewoon met een fietstas vol boodschappen. Ook de verbreding zal voor hen het leven gemakkelijker maken. Het is nog afwachten of de nieuwe oversteek breed genoeg wordt om mekaar te kruisen: nu moet je vaak wachten om iemand van de overkant voor te laten gaan.

14mei11, 11u32, Sluizenweg

14mei11, 11u32, Sluizenweg

Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 1.013 andere volgers

%d bloggers op de volgende wijze: