Nederkouter

(*Had ik maar een megafoon! Had ik maar een megafoon!*):
De Nederkouter tussen Bagattenstraat en Kortijksepoortstraat is sinds een paar maanden voor fietsers OPEN in de 2, twee, TWEE richtingen.
Wendie laat daarnet uitschijnen dat de politie dit niet weet, en dat is niet zoals het hoort.
Ter hunner verschoning: ook mijn dochters en teerbeminde leefden tot voor een maand in die wetenschap.
Ze geloofden me niet.
Speciaal voor hen nam ik onderstaande foto’s.
En bij deze voor Wendie en de Gentse politie:

01maa11, 17u03, Nederkouter

01maa11, 17u04, Nederkouter

Voor alle duidelijkheid: het stuk Nederkouter tussen Ketelvest en Bagattenstraat blijft éénrichting.
01maa11, 17u06, Nederkouter

De kasseien tussen de sporen staduitwaarts werden vorig jaar vervangen door asfalt.
Jaja, de fietsroute langs de Leie is het alternatief.
Maar de as Nederkouter/Kortrijksepoortstraat/Kortrijksesteenweg blijft de kortste/vlotste weg naar het Sint-Pietersstation.
Hopelijk ziet de Lijn ooit in dat ze op z’n tramlijnen vooral door autoverkeer (files, fout geparkeerde voertuigen) tijd verliezen.
Hoe zouden ze dit in Nederland oplossen?

Auteur: yves

Deze blog wil berichten over het fiets-wel en wee in een leuke stad.

20 gedachten over “Nederkouter”

 1. Het is mooi dat je vanuit de Bagattenstraat nu wel de Nederkouter mag inrijden richting Verloren Kost, maar ik blijf het belachelijk vinden dat dat in het eerste deel nog steeds niet mag. Het doet mij vermoeden dat hier niet echt ten gronde is over nagedacht. In het eerste deel “hinderen” de fietsers de tram, en in het tweede deel plots niet meer? Begrijpe wie kan. Wanneer raken we verlost van die halfslachtige maatregelen?

 2. Dit “verhelderend” antwoord kreeg ik een tijd geleden van het kabinet De Regge, toen ik de verwarrende situatie meldde.

  Ik wil u danken voor uw melding over de gewijzigde situatie voor fietsers in een gedeelte van Nederkouter. Het gaat hier inderdaad om een beperkt gedeelte en ik kan mij voorstellen dat dit voor verwarring kan zorgen bij fietsers en blijkbaar ook bij politiemensen.

  Tot voor de recente asfaltering was fietsen in tegenrichting niet toegelaten op de as Kortrijksepoortstraat-Nederkouter. Fietsen in twee richtingen was er niet aangewezen door de combinatie kasseien/tramsporen in een vrij smalle straat met druk verkeer. Bovendien zijn er goede alternatieven voor fietsers. Een probleem was wel dat er op de belangrijke fietsverbinding tussen het Woodrow Wilsonplein en de Coupure in één richting een ontbrekende schakel was tussen de Bagattenstraat en de Verlorenkost. Na de asfaltering is daarom besloten om voor dit korte gedeelte fietsen in beide richtingen toe te laten.

  Voor de rest van de as Kortrijksepoortstraat-Nederkouter is er bewust voor gekozen om niets te veranderen. Fietsen in twee richting zou niet alleen nadelig zijn voor de doorstroming van het openbaar vervoer. Belangrijker is dat er via de Bijlokekaai een aangenamer en veiliger alternatief is voor wie richting Gent-Sint-Pieters wil fietsen. Dan kan je zelfs onder de stadsring door fietsen. Het is misschien een kleine omweg maar je wint die tijd terug doordat je vlotter kan doorrijden en je ook de drukke stadsring niet moet oversteken.

  Op onze gratis fietskaart zijn de functionele fietsroutes in Gent duidelijk zichtbaar. Omdat ze de bovenstaande uitleg wat duidelijker maken, kunt u deze kaart gratis opvragen op het nummer 09 266 77 61. U kunt trouwens ook on line fietsroutes op maat uitstippelen op http://www.gentfietst.be.

  Met vriendelijke groeten

  Martine De Regge
  Schepen van Openbare Werken en Mobiliteit

  1. Tja, maar als je vanuit de Ketelvest naar de Verlorenkost wil langs de Nederkouter mag je niet tussen de Ketelvest en de Savaanstraat rijden, wel tussen de Savaanstraat en de Jeruzalemstraat, dan weer niet tussen Jeruzalemstraat en Bagattenstraat en weer wel van de Bagattenstraat en de Verlorenkost.

   Overigens “fietsen in twee richtingen was er niet aangewezen door de combinatie kasseien/tramsporen in een vrij smalle straat met druk verkeer”. Eerst legt men die kasseien omdat men fietsers niet wil doorlaten en dan zegt men dat men verplicht is om fietsers niet door te laten omdat er kasseien liggen. Bovendien: kent iemand een weg van de Kouter naar de Recollettenlei die geen zeer smalle straat is met druk verkeer in twee richtingen met tramsporen en kasseien? Dat is nochtans het `goede alternatief voor fietsers’. Aan de Bijlokekaai moet je de ring niet oversteken. Als dat zo belangrijk is, waarom verplicht men fietsers komende van het station al acht maanden lang langs de Leopold II-laan te rijden waarna ze de ring moeten oversteken aan een onoverzichtelijk kruispunt zonder lichten? Overigens maken ze die omweg ondertussen pakweg al een maand zonder reden: het fietspad op de Kortrijksesteenweg is af, alleen mag je er niet op rijden. Gent, fietsstad van mijn voeten.

 3. Ik lees o.a. “Bovendien zijn er goede alternatieven voor fietsers” en “nadelig voor de doorstroming van het openbaar vervoer”….
  woehaha!

 4. Nederland…. daar kunnen we alleen maar van dromen… Zouden er voor beleidsmensen/ontwerpers/aannemers/… geen studiereizen aangeboden worden naar bvb Amsterdam?

  1. voor de bakfietsen zijn we met GMF, Max Mobiel, De Fietsersbond en enkele mensen van de mobiliteitsdienst naar Amsterdam geweest.

 5. Dat de nieuwe situatie “voor verwarring kan zorgen bij politiemensen” gaat er bij mij niet in. Tenzij als bevestiging dat dit geen goede oplossing is. Overigens dreigt het tramverkeer vooral gestremd te worden door de weggebruikers die de verkeersborden trachten te ontcijferen: drie (of vier) verboden en drie uitzonderingen. De tijd dat een weggebruiker zo’n rebus heeft ontcijferd, staan er vier of vijf tramstellen achter hem te rinkelen. En dit terwijl men in de andere richting alles ondernomen heeft (de Kouterparking) om zoveel mogelijk auto’s tussen de trams te krijgen.

 6. “Belangrijker is dat er via de Bijlokekaai een aangenamer en veiliger alternatief is voor wie richting Gent-Sint-Pieters wil fietsen.”
  Tsja, dat is eigenlijk wél waar: ik volg ook die route als ik van de Ketelvest (komende van de bibliotheek aan de Zuid, haja: want de Bagattenstraat krijgen ze mij niet in!) naar de Albertlaan wil rijden.

 7. Onbegrijpelijk dat ze de volledige as nederkouter-kortijksepoortstraat niet volledig open laten voor de fietsers in die richting.
  Kan hier een actie van de fietsersbond zin hebben? Enquetes verzamelen? Blokkering?

 8. Hallo,

  Ik ben zelf inwoner van de Kortrijksepoortstraat en al jaren aan het ijveren om het staduitwaarts fietsen toe te laten op deze as.
  Wij als bewoners moeten elke dag meerdere keren noodgedwongen via de St-Kwintensberg naar huis rijden (aan de alternatieve route langs het water hebben we niets, want dan belanden we uiteindelijk op de stadsring om terug in onze straat te geraken).
  Mijn vrouw rijdt door haar handicap met een bakfiets, en ja, ook zij moet elke keer weer éénhandig over de Kwintensberg. En da’s geen lachertje.

  Het stadsbestuur heeft echt GEEN oren naar argumenten van bewoners en fietsers. Ze weigeren toe te geven dat de nieuwe asfaltering voor een veel vlottere doorstroming van fietsers zorgt op deze as. Ze schermen steeds met dezelfde argumenten zoals hierboven aangehaald.

  Er is denk ik maar 1 manier om hier beweging in te krijgen: stuur zoveel mogelijk brieven en emails naar de Burgemeester en naar Schepen De Regge tot ze hier eindelijk iets aan doen. Ik heb ook de dienst Gebiedsgerichte Werking hier al uitgebreid over geconsulteerd, en die delen mijn mening, maar hebben geen inspraak …

  Er is denk ik echt maar 1 methode, en dat is zoveel mogelijk ons ongenoegen laten blijken …

  Hoop doet leven.

  Tim Roggeman
  tim.roggeman(a)telenet.be

 9. Rijdt schepen De Regge zelf geregeld met de fiets, vraag ik me af… En niet enkel op een mooie zondag ergens over de Scheldedijk, maar functioneel door de stad.

 10. Ik fietste vandaag Bagatten naar beneden, eens naar links gedraaid zie ik daar toch wel verdorie een fietsverbodbord staan. Allez zeg. Voortaan weer een verdiep hoger klimmen om aan de Coupure te geraken. Dzju toch!

 11. een (voorlopig) verslag van de Vlaamse Ombudsdienst over de klacht van de bewoners van de Kortrijksepoortstraat!


  KWALIFICATIE EN NORMEN

  – Bij botsende belangen van verschillende categorieën weggebruikers fungeert het STOPbeginsel
  (Stappers, Trappers, Openbaar vervoer, Privé gemotoriseeerd vervoer) als
  leidraad om de rangorde te bepalen. Dit beginsel wordt geformuleerd in art. 4 van het
  Mobiliteitsdecreet: “De overheden, diensten, agentschappen … houden bij het
  voorbereiden, het vaststellen, het uitvoeren, het volgen en het evalueren van het
  mobiliteitsbeleid ook rekening met … het STOP-beginsel, op grond waarvan de volgende
  rangorde wordt gerespecteerd voor de wenselijke mobiliteitsvormen: a) de voetgangers;
  b) de fietsers; c) het collectieve vervoer; d) het individueel gemotoriseerde vervoer;
  – Het enige echte bijkomende risico dat een fietser loopt – naast de normale risico’s die de
  fietsers als zwakke weggebruiker overal hebben – door in de Kortrijksepoortstraat
  staduitwaarts te fietsen, is het oplopen van een pv met boete wegens het rijden in een
  verboden rijrichting.
  – De alternatieven van De Lijn zijn fietseronvriendelijk: omweg, steile beklimmingen,
  onveilige verkeerssituaties. Het feit dat De Lijn deze alternatieven aanbiedt, getuigt ook
  van een gebrek aan inzicht in de verkeerspsychologie van fietsers.
  – Het openbaar vervoer wordt door het openstellen van beide rijrichtingen voor fietsers niet
  fundamenteel gehinderd in de doorstroming.
  Door zonder aanvaardbare alternatieven en in strijd met het STOP-beginsel toch te blijven
  vasthouden aan het inrijverbod, getuigt De Lijn niet van een goede uitvoeringspraktijk (10).
  De standpunten van de verzoeker en De Lijn zijn dan ook niet verzoend.


  AANBEVELINGEN

  – De Lijn stemt in met de opheffing van het inrijverbod staduitwaarts voor fietsers van de
  Kortrijksepoortstraat.
  – Aanleggen van minstens de éne haltehaven die volgens De Lijn mogelijk is.
  – Aan trambestuurders de strikte instructie geven om, buiten de haltehaven(s), in beide
  richtingen geen fietsers in te halen in de Kortrijksepoortstraat

  1. De Vlaamse Ombudsdienst lijkt de Kortrijksepoortstraat niet te kennen, want zij beveelt de trambestuurders aan om er de fietsers niet in te halen. Dat doen zij ook niet, want zoiets is in die straat onmogelijk zonder hen verpletteren. Je kunt dan even goed de fietsers aanbevelen om even opzij te gaan voor een naderende tram. Persoonlijk doe ik dat als ik echt de enige hindernis ben (bijvoorbeeld op een zondagmorgen in de Burgstraat, maar niet op het piekuur in een vastgelopen Brabantdam).

   1. Beste,

    De Vlaamse Ombudsdienst kent de situatie ter plaatse zeer goed en heeft de problematiek uitgebreid onderzocht, inclusief plaatsbezoek. Ze bedoelen dat staduitwaarts fietsen zonder aanleg van fietshavens veel veiliger is dan mét. En dit om de eenvoudige reden dat als een fietser aan de kant gaat in een fietshaven, zodat de tram kan passeren, dat er dan mogelijk een gevaarlijke situatie ontstaat.

    Het is mede door de druk die de Vlaamse Ombudsdienst heeft uitgeoefend dat er normaal gezien zeer binnenkort een proefproject start om staduitwaarts fietsen toe te laten. Bedoeling is dat er via dit proefproject objectieve gegevens verzameld worden om een definitieve oplossing uit te werken.

    Laat ons hopen dat de stad en De Lijn deze keer eindelijk woord houden, al zal ik het hen herinneren mochten ze het toch nog ‘vergeten’ om een oplossing uit te werken.

    Tim Roggeman

   2. Dat deeltje klopt inderdaad niet (of is slecht verwoord), maar uit het document blijkt toch wel degelijk dat men de situatie grondig is gaan bekijken. Ik heb zelf nog niet zo vaak een degelijk doordacht en onderbouwd document gezien van een overheid, als het gaat om infrastructurele verkeersproblemen, het STOP-principe, … Ik neem mijn hoedje in ieder geval af voor de Vlaamse Ombudsdienst en sluit niet uit dat ik in de toekomst – zo nodig – ook van deze dienst gebruik ga maken om absurde situaties aan te klagen waarin de andere overheden geen oor hebben voor de klachten.

  2. Op de hoofdpagina van de Vlaamse Ombudsdienst is zelfs te lezen dat:

   De Gentse Kortrijksepoortstraat is fietseronvriendelijk

   voorlopig rapport 2012-0053 – In Gent kunnen fietsers het stadcentrum niet uitrijden door de Kortrijksepoortstraat, omdat De Lijn vindt dat de fietsers de tram te veel ophouden. De Vlaamse Ombudsdienst denkt dat er oplossingen zijn die zowel voor de fietsers als voor De Lijn aanvaardbaar zijn. Lees het volledige rapport.

   1. Dinsdagvoormiddag was het weer prijs. Langs de Coupure heeft een voertuig de tramlijnen 4 en 24 één uur lang volledig geblokkeerd. Een fiets? Neen, een auto zoals dat nog vaker voorkomt. Maar voor De Lijn zijn het de fietsers die de “commerciële snelheid” van de trams afremmen… Niet zo heel lang geleden heeft De Lijn zelfs een poging ondernomen om fietsen te verbieden in het voetgangersgebied (Cataloniënstraat).

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: