Civitas (2)

Op de werf kleine ring R40/Kortrijksesteenweg is de afscheiding tussen auto- en fietsstrook eerder symbolisch dan doeltreffend.
Fietsers krijgen richting Oostende een asfaltstreepje met als toetje de afwateringsstrook (pejoratief: de goot, dat wordt leuk als het regent…).

27apr11, 11u59, Ijzerlaan

Er is een gele streep om de twee autovakken te scheiden, en that’s it.
De scheidingslijn tussen auto- en fietsstrook werd helaas niet geschilderd.
Daardoor komt deze -verdienstelijke- poging om via een asfalt-hellingetje een veilige fietsstrook op het brede voetpad te maken niet tot zijn recht:
02mei11, 08u34, Kortrijksesteenweg / Charles de Kerchovelaan
Weinig fietsers snappen het.
Voetgangers en bewoners snappen het niet.
Ivago snapt het niet.
02mei11, 08u40, Kortrijksesteenweg / Charles de Kerchovelaan

De situatie is klungelig onleesbaar.
Waar zijn de professionele firma’s?
Waarom enkel de wettelijk verplichte verkeersborden en een flink klad fluorescerende paaltjes?
02mei11, 08u40, Charles de Kerchovelaan

De assertieve fietser is deze chaos gewoon, en beweegt zich in de spits vlot tussen de traag rijdende auto’s.
Geen probleem.
02mei11, 08u29, Ijzerlaan

Anderen zoeken de werf op:
02mei11, 08u27, Ijzerlaan

02mei11, 08u28, Ijzerlaan

Nog anderen doen krankzinnig:
02mei11, 08u32, Ijzerlaan

Maar wat met de minder assertieven?
Die worden simpelweg bedrogen, want wat heb je aan afscheidingssignalisatie die net in de bochten – de gevaarlijkste punten – verdwijnt of versmalt?
27apr11, 11u59, Charles de Kerchovelaan

02mei11, 08u40, Charles de Kerchovelaan

02mei11, 08u41, Charles de Kerchovelaan

02mei11, 08u38, Charles de Kerchovelaan

02mei11, 08u38, Charles de Kerchovelaan

02mei11, 21u31, Godshuizenlaan

DE oplossing bestaat misschien niet, maar twee maal daags de signalisatie op zijn plaats zetten, is dat een onredelijke vraag?

Ook fietsers zijn vragende partij om deze werf met maximale mankracht te bemannen.
Deze werf wordt deels betaald met geld van Civitas.
Gent heeft hierin als leading city een voortrekkersrol en voorbeeldfunctie.
Hopelijk komen de andere steden hier niet kijken “hoe het moet”.

Auteur: yves

Deze blog wil berichten over het fiets-wel en wee in een leuke stad.

16 gedachten over “Civitas (2)”

 1. Het is toch altijd weer huilen met de pet op.
  En dan lees je in het laatste stadsmagazine dat “Wie een milieuproject op poten zet, kan tot 1.500 euro subsidies krijgen.”
  http://www.gent.be/eCache/THE/1/69/381.cmVjPTE2OTQwNg.html
  Op zich een mooi initiatief , maar wie wil nu “een project starten om ouders aan te sporen om hun kinderen met de fiets naar school te brengen” als je dan in situaties terecht komt zoals Fietsbult hier laat zien?
  Zouden ze dat geld dan niet beter gebruiken om gewoon al de elementaire voorzieningen in orde te brengen, zoals de fietsers en andere weggebruikers al ja-aren vragen? Of is dat niet blits genoeg?

 2. Een perfecte analyse en samenvatting van de situatie. Maar hoe komt het dat de betrokken professionelen (politie, werfbegeleiders, signalisatieverantwoordelijken, verkeersdeskundigen,…) zich dit ogenschijnlijk allemaal weinig aantrekken? Of is dit uit zoete wraak omdat die Japanse kerselaars moesten blijven staan? Wie fietsers in de goot of in een dode hoek jaagt moet niet verbaasd zijn dat tweewielers gaan improviseren tot het krankzinnige toe. Of gaat de aanpak aan de Kortrijksepoort uit van de overtuiging dat “chaos” nog het minste kwaad is, waardoor weggebruiker zelf gaan zoeken naar alternatieven? Op andere grote werven (Gent-St-Pieters, KoBra) is het niet anders.

 3. En dan vind je wel een brochure in de bus die Gent uitroept tot “Dé fietsstad”. Erg. Toppunt van cynisme: de stad deelt nu ook gratis fietshelmen uit aan kleuters. Waarom o waarom doet men niets aan de situatie op de weg, en op de werven?!!

 4. Kan iemand mij zeggen waar je er als fietser nu kan rijden? Ik ben deze morgen namelijk tegengehouden omdat ik aan het “spookfietsen” was op het fietspad! Maar er was nu weer eens niets van signalisatie, dus ik wist echt niet waar ik moest rijden met als gevolg dat ik van de Kortrijksesteenweg tot aan de bijloke te voet moest gaan! Dit is toch absurd!

  1. @Feee. Als je van de Kortrijksesteenweg komt gefietst, ben je al aan het spookrijden. Het is daar immers éénrichtingsverkeer (naar het station) vanaf de Elisabethlaan. Als je van dit laatste punt bent vertrokken en strikt de (ondermaatse) bewegwijzering volgt, moet je om langs de LeopoldIIlaan (fietspad) tot aan de Charles de Kerhovelaan. Op dat kruispunt moet je verplicht naar rechts tot aan het zebrapad (Eekhout) of zelfs het fietspad (Kunstlaan) om de ring over te steken. Een heuse onvoorstelbare omweg (met klim) maar dan ben je wel klaar voor een hallucinante afdaling voor een fietser op een grotendeels imaginair voorlopig fietspad tussen het monument de Kerchove en het STAM. Een goede raad: volg de rijbaan, want als fietser ben je niet verplicht een onberijdbaar fietspad te volgen. Wil je deze door de politie goedgekeurde miserie vermijden? Neem de Holdaal en steek de ring over te voet (kan ook aan de Kortrijksepoort zelf).
   Alles wijst er nu wel op dat het nieuwe fietspad langs de Kortrijksesteenweg (stadsinwaarts) gebruiksklaar wordt gemaakt: de verkeersborden met het blauwe fietsje zijn geplaatst en er geldt sinds deze woensdagochtend een parkeer- en stilstandverbod (Andreaskruis).

   1. Frans,

    je eerste zin klopt niet meer: op de Kortrijksesteenweg mag je al minstens een week fietsen vanaf het kruispunt van de Elisabethlaan tot aan de stadsring. Er staan daar immers al zeker een week borden “verplicht fietspad”.

    Er staat in die richting enkel nog verbodsborden links van het fietspad, dus die richting is wel nog verboden voor voertuigen die de rijbaan volgen.

    Probleem is wel nog altijd de foutgeparkeerde wagens op het fietspad…

   2. Dries,
    Ik vond de bewegwijzering op de Kortrijksesteenweg van Astrid- naar Elisabethlaan de laatste dagen nog erg onduidelijk voor fietsers. Woensdagavond nog eens geprobeerd en ik kan het alleen maar bevestigen: het fietspad is open. Vrij is wat anders, want ter hoogte van café De Rotonde (net de gevaarlijkste plek) stonden er nog wagens op.

 5. Ik denk dat de politie het vaak zelf niet weet. Een fietser tegenhouden is natuurlijk gemakkelijk. Misschien kan je dit doorsturen naar Gent-info?

  1. Het probleem is dat je aan Holdaal niet meer kan oversteken met de werken. Feee geraakt dus misschien wel door de Kortrijksesteenweg als ze niet te veel geparkeerde auto’s en onwetende politieagenten tegenkomt (eigenlijk zou je verwachten dat die verkeerd geparkeerde auto’s die politieagenten bezighouden, maar dat gebeurt duidelijk niet) maar hoe geraak je dan aan de Bijlokekaai? Als je verder door naar het centrum of de Coupure moet kan je door de Nederkouter en dan aan de Verlorenkost linksaf, maar De Regge heeft al eens laten weten dat een smalle straat met een tram in niet geschikt is om te fietsen. Over de ring heb je twee keer 1 rijstrook aan de kant van de Kortrijksesteenweg. Zelfs als er daar voor fietsers een strook is afgezet moet je óf aan de Henleykaai naar links (zonder lichten met die drukte,leuk) zodat je naar de onderdoorgang kan óf verder doorrijden over de Godshuizenlaan. Ik denk dat dat zo ongeveer de mogelijke opties zijn.

 6. ze zijn hier mss komen lezen, want sinds deze morgen is het fietspad aangeduid met gele stippellijn. (je moet weliswaar nog steeds in de goot fietsen, maar mss is het nu iets duidelijker voor de auto’s dat er ook een fietspad is, en parkeren ze niet meer op de fietsstrook)

 7. Nu deze werf zowat af is, wordt pijnlijk duidelijk wat het schadelijk effect is van het “redden van de kerselaars” door de actiegroep.

  Het autoverkeer heeft zijn verlengde afslagstrook, maar voetgangers en fietsers krijgen het absolute minimum minimorum.
  In de spits passeren hier massa’s voetgangers en fietsers, die nu op elkaar gedrumd worden bij het wachten op de verkeerslichten.
  Fiets maar eens in de spits komende uit de IJzerlaan…

  Kreeg dit project echt Europese Civitas-subsidies voor duurzame mobiliteit???

  1. Dries, hier draai je de rollen wel om. Middenberm en kerselaars zijn niet de oorzaak van het “minimum minimorum” voor voetgangers en fietsers, wel de absolute voorrang aan doorstroming van het autoverkeer.

   1. Ik heb ook niet gezegd dat het de “oorzaak” is, wel dat het dat “effect” gehad heeft op de beleidsmensen/plannenmakers.

    Feit is dat in de eerste versie van de plannen er wel ruimere voet- en fietspaden waren voorzien.
    Feit is ook dat verschillende lobbyers ten voordele van de kerselaars bredere voet- en fietspaden overbodig vonden…

    Feit blijft dat al deze dilemma’s het gevolg zijn van het aanleggen van de Kouter-parking waardoor toen de file naar de Kortrijksesteenweg “vastgebetonneerd” werd.

    Ik sta nog altijd achter de toeritdosering voor de tram als principe, maar ik vrees meer en meer dat met deze uitwerking het nadelige effect voor voetgangers en fietsers groter zal zijn dan het voordeel voor de tram…

  2. Aan het kruispunt R40 (IJzerlaan) met de Eedverbondkaai staat nu een gigantische paal van het parkeergeleidingssysteem midden op het smalle voetpad, mooi in de weg voor mama’s/papa’s met kinderwagens, rolstoelers en andere voetgangers…

   1. Onlangs opnieuw vanaf de Eedverbondkaai de R40 opgereden en gemerkt dat je met de auto zowat op het nieuwe fietspad moet gaan staan, om te kunnen zien of er verkeer aankomt vanaf de Godshuizenlaan. Als je voor het fietspad stopt, zie je niets, omdat de brugleuning het gezicht belemmert. Heel vervelend. Het was wel ’s nachts, maar ik neem aan dat het overdag gelijkaardig zal zijn.

  3. De beperkte ruimte voor voetgangers en fietsers aan de andere kant van het kruispunt haalde eerder de gemeenteraad:

   Fietspad hoek Ijzerlaan-Kortijksepoortstraat (01/10/2011)

   Mevrouw Kiristina Colen, gemeenteraadslid
   Op de hoek van de IJzerlaan en de Kortrijksepoortstraat ligt het nieuwe fietspad gelijk met het voetpad.

   Voetgangers die daar wachten voor het rood licht, staan dikwijls pal op het fietspad zonder dit te beseffen. Fietsers die uit de richting Heuvelpoort komen, hebben groen licht maar worden gehinderd door de wachtende voetgangers. Reeds meermaals heb ik op die plek een “bijna ongeval” gezien waarbij fietsers die vrij snel de helling afrijden, hard moeten bellen of roepen om niet tegen een voetganger aan te rijden.

   Kan de schepen onderzoeken hoe de situatie daar wat veiliger gemaakt kan worden?
   Welke maatregelen zal de schepen in dit verband nemen?

   Mevrouw Martine De Regge, schepen van Openbare Werken en Mobiliteit
   Vóór de heraanleg reden fietsers op het niveau van de rijweg, nu is het fietspad verhoogd aangelegd, wat veiliger is voor de fietser (komt daardoor wel op het niveau van de voetganger).

   Om conflict tussen fietser en voetganger te vermijden, zijn volgende maatregelen genomen :

   aanleg fiets- en voetpad in verschillende kleur
   doortrekken zebrapad over het fietspad (voetganger moet wachten aan het zebrapad, niet er op)
   het verkeerslicht staat tussen fietspad en voetpad, zodat voetganger aan de aanvraagknop kan zonder zich op het fietspad te moeten begeven.

   Infrastructureel is gedaan wat nodig is, het is nu aan elke weggebruiker om zich te houden aan de ruimte die voor hem voorzien is.
   Door de uiteindelijke keuze voor het behoud van de Alpentuin werd de ruimte voor voet- en fietspad gereduceerd. Daardoor kwam de voorziene opstelruimte voor voetgangers tussen fiets- en voetpad te vervallen.

   http://www.gent.be/gent.htm?id=VRAGENUUR&rec=174390

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s