Fietsstraten: beter iets dan niets

3 jaar na de aankondiging wordt de Visserij een “fietsstraat”.
Dit is een dossier waar de stad louter met zichzelf te maken had.
Geen onteigeningen.
Geen andere overheden of wegbeheerders.
En toch: méér dan 3 jaar tussen aankondiging en realisatie.
Slagkrachtig beleid kan je dit niet noemen.
Oké: er was een schepenwissel.
Oké: er was een “proefopstelling”.
Niet oké: dit college durft zelden radicaal te kiezen voor de fiets, zelfs niet op een zelfverklaarde fietsroute.
Het STOP-principe heeft het hier niet gehaald.
Als je bewoners laat kiezen tussen 4 mogelijkheden, dan kiest een meerderheid voor een status quo.
En de vijfde mogelijkheid- een slagboomsysteem – werd niet naar voor geschoven.
Besturen is: je nek durven uitsteken.

Je snapt het al: de Visserij wordt niet wat ik gehoopt had.
Doorgaand verkeer wordt niet ontmoedigd.
De Visserij zal dus een sluiproute blijven voor auto- en vrachtwagenverkeer dat vanuit de Brusselsesteenweg wil doorstoten naar het centrum of Dampoort.
De middelvinger van de haastige automobilist blijft aanwezig.

De bewoners kregen onlangs een mooie bewonersbrief, annex affiche:

21jun11, 11u21, Visserij

Citaat uit de bewonersbrief:
“Een fietsstraat is een belangrijke fietsverbinding waarbij de straat zo ingericht wordt dat de fietser als ‘hoofdgebruiker’ geldt. Het autoverkeer is met andere woorden ondergeschikt aan het fietsverkeer en ‘te gast’ in de fietsstraat. Fietsers dienen wel – conform de bepalingen van de wegcode- steeds rechts van de weg te rijden, zonder het tegemoetkomende verkeer te hinderen. Auto’s worden geacht de fietsers niet voorbij te steken omdat daarvoor de wettelijk voorziene ruimte van 1 meter niet aanwezig is.”

21jun11, 11u23, Visserij

Citaat:
“Bij het invoeren van de fietsstraat zullen ook flyers worden uitgedeeld aan fietsers en automobilisten om hen de toelichting te geven bij het nieuwe concept van de fietsstraat”.
Ik stel voor dat alle ouders van Nieuwenbosch, Steinerschool en Tweebruggen begin september deze flyer krijgen.

De aannemer verscheen op het terrein. (klinkt poëtisch…)

21jun11, 11u20, Visserij

De bewonersbrief toont een simulatie van de 3 meter brede rode coating met fietspictogramman.
Dit is dus niet meer dan een eerste faseke:

23jun11, 17u40, Visserij

Geen idee wat de impact zal zijn van het nieuwe wegprofiel op de Trekweg, dé doorgangsas met het jaagpad naar Lovendegem, Vinderhoute, Zomergem en verder.
Het tweerichtingsfietspad wordt een deel verder getrokken.
In asfalt. (kleine melding: het pad tussen Rooigemlaan en Trekweg is aan reparaties toe)
Applaus dus, en een vermelding voor de categorie “wijn”.

04jun11, 16u22, Trekweg

Deel twee wordt -weeral- gemengd verkeer.
Parkeerrechten primeren op een échte fietsas.
Eerlijk: dit dossier ken ik onvoldoende om uitspraken over te doen.
Misschien zal een aangepast verkeersplan deze zone voldoende autoluw maken, met andere woorden: misschien zit hier geen sluipverkeer op.
04jun11, 16u26, Trekweg

Als ik het goed gelezen heb hoopt de stad dat Waterwegen en Zeekanaal op hun oevers een fietspad aanlegt.
Afgaande op de snelheid waarmee W & Z de fietsonderdoorgang aan Terplaeten realiseert reken ik niet op een spoedige werf.

Goed, de keuzes zijn gemaakt.
De dossiers in uitvoering.
Er worden zeker nog lintjes geknipt, en optimistische speeches gehouden.
En dat is goed.
Beter iets dan niets.
Maar het blijft een én-én beleid.
Ik ben benieuwd hoe de stad het laatste zinnetje van zijn persbericht interpreteert.

Auteur: yves

Deze blog wil berichten over het fiets-wel en wee in een leuke stad.

14 gedachten over “Fietsstraten: beter iets dan niets”

 1. Ik geloof niet in “radicale” keuzes. Jaren geleden koos men “radicaal” voor een tweerichtingsfietspad op één oever van de Coupure. Resultaat: bijwijlen een looppiste waar je als fietser mag slalommen tussen joggers en wandelaars, terwijl het oude fietspad op de andere oever totaal verwaarloosd is.
  Ik vrees dat er van die “fietsstraat” op de Visserij bitter weinig uit de bus komt.
  Waarom trouwens “radicaal”? Gewoon zou al goed zijn. Een “gewoon” fietspad, dit wil zeggen zonder parkeerders erop zoals op het heraangelegde deel van de Kortrijksesteenweg. Vandaag lijkt dat nog te veel gevraagd. De pas geplaatste paaltjes op de hoeken zijn al voor het grootste deel “gewoon” omver gereden, maar niet “radicaal”: er blijven nog stompjes steken in de grond. 🙂

 2. Hoewel een geleidelijke evolutie in de goede richting een positieve zaak is, ben ik er van overtuigd dat ‘radicale keuzes’ soms de enige juiste zijn. In sommige gevallen werken halve oplossingen en compromissen helemaal niet, zeker als het gaat om het inrichten van verkeersinfrastructuur.

  En gezien de beperkte ruimte in Vlaanderen, zeker in de steden, werken en-en-oplossingen vaak niet en moet men durven echt te kiezen tussen diverse mobiliteitsvormen. Het voorzien van echte fietsstraten kan ik dan ook alleen maar toejuichen. Of dit wel zal werken als echte fietsstraat durf ik wel te betwijfelen.

 3. Ik ben er vrij zeker van dat als ik zaterdag naast mijn vrouw naar de stad fiets, en daardoor inderdaad het achteropliggend verkeer vertraag, dat er naar ons zal getoeterd worden. De fietsstraat zal daar helaas niets aan veranderen en is dus geen enkele verbetering.

  Het haastige sluipverkeer moet uit deze straat geweerd worden, en vriendelijke affiches gaan daar niets aan veranderen. Ik ga er van uit dat het niet de bewoners zijn die hier zo snel rijden.

  De redenering om parkeerplaatsen op de weg te voorzien, zodat de straat smaller wordt om het voor fietsers veiliger te maken gaat er bij mij eerlijk gezegd ook moeilijk in… Ik zie op de laatste visserijfoto enkel een prachtige fietspad-opportuniteit die zal opgevuld worden met auto’s, maar dat ligt misschien aan mijn fietsdenken?

  1. Fietsstraat of niet, binnen de bebouwde kom mag je toch naast elkaar rijden? Je moet er enkel voor zorgen dat je het tegemoetkomend verkeer niet hindert. Het toeteren gebeurt gewoon altijd, zelfs als je naast een kleiner kind fietst, helaas. je mag soms al blij zijn dat ze je niet van de weg drummen.

 4. Ja hoor, je mag met twee fietsers naast mekaar rijden (als je geen fietskar hebt) en je mag binnen de bebouwde kom naast mekaar blijven ook als achteropkomend verkeer daardoor niet kan voorsteken.

  Op het grootste deel van de Visserij mag een automobilist toch al geen fietser voorsteken, want te weinig plaats. Metingen wezen uit dat daar de afstand fietser-auto bij voorsteken ongeveer 60 cm is (minimum volgens verkeersreglement 1 meter). Ongeveer 1 op vier tot 1 op drie automobilisten lapt het inhaalverbod aan zijn laars, en het zijn net deze automobilisten die dan ook nog eens te snel rijden.

  Een claxonnerende automobilist claxonneert dus niet alleen naar een weggebruiker die niets verkeerds doet, hij doet dit omdat hijzelf het recht opeist om een overtreding te plegen.

  1. In dit geval is claxonneren een vorm van verkeersagressie en op zich al een overtreding. Het soort overtreding (zoals geen meter zijdelings afstand houden van een fietser, een fietser inhalen op een verhoogde inrichting of stilstaan op een fietspad) dat NOOIT wordt bekeurd. Je mag inderdaad met twee naast elkaar fietsen maar in drukke, rechtlijnige of brede straten, meer bepaald overal waar een autobestuurder de kans ziet om toch maar in te halen, is dit extreem gevaarlijk. Voor dit dwaze “recht” om als fietser aangereden te worden, pas ik.

 5. Ik beschouw mezelf als een zeer assertieve fietser, maar de hele visserij lang naast elkaar blijven fietsen, met haastige automobilist achter je, daar moet je wel er veel doorzettingsvermogen voor hebben.
  Nochtans is het wettelijk toegelaten én is er inderdaad geen ruimte voor inhalen met respecteren van veiligheidsmarges.

  Bovendien rijden wij, met bakfiets en kinderstoel, met 4 naast elkaar, terwijl in de auto vaak maar één iemand zit.

  Ach, het zou mooi zijn als deze beperkte ingrepen een mentaliteitswijziging zouden teweeg brengen bij de automobilisten, maar ik ben er van overtuigd dat dit niet het geval zal zijn, tenzij men zeer uitgebreid gaat informeren en boetes gaat uitschrijven…

  Dan waren twee paaltjes in het midden en twee bordjes “doodlopende straat” toch veel goedkoper , efficiënter en veiliger geweest.

 6. Fiets stad ? ik denk het niet :
  De weggebuikers ( in dit geval fietser en automobilist) het onder elkaar laten uitvechten .Een wettelijk kader dat er nog niet is , en zefs als het er komt een zoveelste lege doos ( zoals : uitzonderlijk plaatselijk verkeer//zone 30 //woonerf )
  Straten knippen met intelligent systeem ( vb.neerlaatbare paaltjes met camera toezicht ) dit is niet bij voor Gent. Het laatste jaar zag ik het in oa.in Hasselt ; Haarlem ;Bordeaux en Mostar ( ja zelfs in Bosnie werkt het .

  1. @Hub. Daar leg je de vinger op de wonde: “de weggebruikers het onder elkaar laten uitvechten”. Zo’n verkeersbeleid is inderdaad het laatste en het laagste dat je kan bedenken.

 7. Gisteren in De Standaard: “Het ergste incident dat [een bewoner] het voorbije halfjaar zag, was een terreinwagen die de hele Visserij lang claxonnerend achter een fietser aan reed, de fiets keurig in het midden van de weg. Volgens De Regge een dubbel voorbeeld van hoe het niet moet. ‘Je moet hoffelijk blijven. Als die fietser opzij kon, had hij dat moeten doen, zodat die auto niet had moeten toeteren.'”
  http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=MP3LL1ML

  Toch een schandalige uitspraak? Zoals hierboven aangehaald is er op het grootste deel van de Visserij geen plaats om in te halen. Ook is inhalen daar sowieso verboden over een paar weken. Of wordt de eerste fietsstraat van België toch geen fietsstraat? En dan die woordkeuze: “die auto moest toeteren”?

 8. Volgens de huidige wegcode mag je niet inhalen indien je niet minstens een meter vrij kunt laten naast de fietser. Waar in de Visserij kan dat ? Zelfs zonder “fietsstraat” mocht die waarschijnlijk niet inhalen. Volgens mij rijdt die goede schepen niet veel met de fiets !

  1. Zoals veel “nieuwigheden” in de wegcode (stapvoets rijden in voetgangerszone, zone 30, inhaalverbod op verhoogde inrichtingen,…) dreigt ook deze totaal onbekend te blijven voor de meeste weggebruikers. Het incident dat Frederik hierboven aanhaalt is daarvoor illustratief. Zoals een bekende politierechter onlangs opmerkte is het niet normaal dat men slechts éénmaal in zijn leven moet bewijzen de wegcode te kennen…

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: