Cijferdans

Vandaag nam ik afscheid van de zomer.
Elk jaar laat ik de trein eenmaal links liggen, en pendel 100% per fiets.
Gent-Brugge langs het kanaal, een aanrader bij dit ochtendlicht.
Ik had van collega’s en vrienden al de verhalen gehoord over de overdonderende ochtenddrukte op het fietspad langs de Coupure Links.
Er was geen woord van overdreven…
Mijn breedhoeklens is in reperatie, en ik wou vooral pendelen.
De foto’s geven dus maar een fractie van de realiteit weer.
De telpalen (ik ben pro, laat ze maar zagen) doen de rest: de cijferdans.

03okt11, 07u57, Coupure Links

03okt11, 07u59, Coupure Links
03okt11, 08u00, Jan van Hembysebolwerk
03okt11, 08u02, Groendreef
03okt11, 08u05, Groendreef
03okt11, 20u15, Coupure Links

Het is allemaal een beetje dubbel.
Enerzijds… waw!!! dat er al zoveel fietsers op deze as zitten.
De hazen dienden mooi achter de schildpadden te blijven, geen doorkomen aan.
Jaja, het was perfect fietsweer, en de hordes verse studenten met obligate koptelefoon are back in town, maar ik zag zeer veel humanioravolk en ouders met lagere schoolgrut…
Anderzijds: de stad zal zich mogen reppen om deze zwellende stroom op te vangen, en om de bestaande infrastructuur deftig te onderhouden.
Het gras/onkruid op de Gerard Willemotlaan is vanuit de berm ferm in opmars, da’s een makkie qua onderhoud.
Het asfalt opde Willemotlaan heeft een paar venijnige wortelbultjes… je schrikt je te pletter, want ze vallen niet op. Dat zal er niet beter op worden.
Ook de fietsonderdoorgang onder de Bargiebrug heeft al een paar “bulten”.
En de “voorlopige oplossing” aan het Jan van Hembysebolwerk is met deze drukte een ferme bottleneck. (Hoe zouden ze dit in Kopenhagen oplossen?)
De grootste uitdaging: een oplossing uitwerken voor het te smalle pad op de Coupure Links. De Groendreef is als aanvoerroute breder dan de Coupure Links, en dat wordt nijpend.
Tijd om er een ander type fietsstraat, een èchte Fietsstraat van te maken?

Auteur: yves

Deze blog wil berichten over het fiets-wel en wee in een leuke stad.

20 gedachten over “Cijferdans”

 1. Waarom een fietsstraat? De Coupure is breed genoeg voor deftige fietspaden. Jarenlang lag een fietspad op beide oevers en kon je fietsen volgens een logische rijrichting, zonder wandelaars te hinderen. Om ideologische redenen werd een dubbelrichtingsfietspad ongericht op één oever en de andere helemaal verwaarloosd (mét fietsverbod komende van de Lindenlei). Het brede dubbelrichtingsfietspad op Coupure Rechts is een feitelijk wandelpad gebleven (zoals vanouds) en nu ook een joggersroute. Men heeft daar een conflictsituatie gecreëerd die er niet bestond.

  1. Welke ideologische redenen bedoel je?

   Feit is dat een dubbelrichtingsfietspad meer capaciteit heeft en meer comfort dan twee “halve” enkelrichtingsfietspaden.
   Ik maak bijvoorbeeld graag gebruik van een luwte bij de tegenliggers om een groepje fietsers in te halen.

   Ik snap niet wat je bedoelt met “het brede dubbelrichtingsfietspad op Coupure Rechts” want breed is het daar nooit geweest.
   Ook het fietspad op Coupure Links is trouwens te smal volgens de Vlaamse normen van het vademecum fietsvoorzieningen…

   Ik zou ook graag een volwaardig dubbelrichtingsfietspad zien van 3 meter breed aan de overzijde (Coupure Rechts), gecombineerd met een wandelpad langs de oever. Daarvoor moet er wel een rij parkeerplaatsen verdwijnen…
   Dus is de Coupure breed genoeg? Ja en nee: het hangt af van welke keuzes je maakt…

  2. Zou het kunnen, Frans, dat je Coupure Links en Rechts door elkaar haalt? Op Coupure Rechts ligt toch helemaal geen breed dubbelrichtingfietspad? Enkel een oud fietspad met tegels die omhoog komen door de boomwortels.

   Als je met de rug naar de Verloren Kost staat, is links Coupure Links, staduitwaarts kijken dus, toch?

   1. @DriesO. Ideologie: een systeem van ideeën en zingevingen die het gedrag richten (Van Daele).
    Ik heb vijf jaar lang probleemloos langs de Coupure gefietst naar school, over de smalle en nog behoorlijk liggende fietspaden op beide oevers en zonder onderdoorgangen. Ik heb dit nooit als “gevaarlijk” of “hinderlijk” ervaren. Toen waren de (smalle) Contributie- en (bultige) Rozemarijnbrug hindernissen voor het autoverkeer, nu voor het fietsverkeer. Het dubbelrichtingsfietspad op Coupure Links (@Hilde, jouw opmerking is terecht. Als linkshandige verwar ik soms) gold vanaf meet af aan als het “paradepaardje” van het Gents fietsbeleid (Brussel deed hetzelfde met de Wetstraat), als onderdeel van de oost-westroute. Men heeft toen de kans verkeken om dat breder fietspad te combineren met een wandelpad, ondanks het afschaffen van de parkings aan de bomenzijde.
    Zoveel jaren later mag je die oost-westroute blijven zoeken in het centrum (Nederkouter? Bagattenstraat? Reep?). Ondanks dit “modelfietspad” volgen veel fietsers nog liever de Phoenixstraat en de Noordstraat. Hoe zou dat komen?

   2. Conclusie:
    gelukkig dat men (rond 1993?) het fietspad aan Coupure-Links heeft heraangelegd, of we zaten nu aan beide zijde van de Coupure met veel te smalle en oneffen fietspaden…

    PS. Aan de Coupure-Rechts staan er veel platanen, en hun wortels vernielen het fietspad meer dan lindes.

  3. Frans, één enkelrichtingsfietspad per kant van de Coupure kan nu niet meer wegens verschillende redenen:

   *de wet (verplicht beperkt eenrichtingsverkeer voor fietsers is nu verplicht voor de wegbeheerder)
   *de ervaring dat de combinatie van enkelrichtingsfietspad aan de ene kant van een weg met gemengd verkeer aan de andere kant niet werkt
   *de grote aantallen fietsers die er tegenwoordig fietsen

   1. @ Dries,

    * Misschien begrijp ik je niet goed, maar ik zie (met een behoorlijk grote kennis van de wegcode) niet in waarom men de ene regel (waarbij de wegbeheerder overal beperkt eenrichtingsverkeer moet inrichten in eenrichtingsstraten, behalve als dit echt niet kan) met het al dan niet aanleggen van fietspaden. Volgen mij vergis je je hier.

    * Werkt meestal niet, maar zou waarschijnlijk wel kunnen werken als men op het gemengde stuk een fietssuggestiestrook aangeeft met fietsmarkeringen.

    Renaat

    1. Wat ik bedoel:

     de wet zegt dat de wegbeheerder (stad) fietsers in twee richtingen moet laten fietsen (BEV) in Coupure-Links, omdat de uitzonderingen van de wet hier niet van toepassing zijn.
     Idem voor Coupure-Rechts.

     Bekijk nu specifiek Coupure-Links:
     De ervaring leert dat dit BEV niet lukt met een enkelrichtingsfietspad in de ene richting en gemengd verkeer in de andere richting, zeker als je weet dat Coupure-LInks met 8000 fietsers per dag de belangrijkste hoofdfietsroute is van Gent, en bovendien op een knooppuntenroute en een LF-route (Vlaanderen Fietsroute) ligt.

     Dus de stap terug naar “vroeger”, met langs Coupure-Links enkel een eenrichtingsfietspad en niets in de ander richting, is niet realistisch.

 2. In politiek Antwerpen begrijpt men ook niet helemaal dat ik klaag over nieuw aangelegde fietspaden van 1,50 meter breed. Men dient geen fietspaden aan te leggen die op dit moment misschien net voldoende breed zijn, men dient fietspaden aan te leggen met een breedte die aangepast is aan de fietsspitsuren en rekening houdend met het toenemende aantal fietsers en het toenemende gebruik van bakfietsen, dat is toekomstgericht beleid.

  Op een drukke fietsader in een (naar Vlaamse normen) grote stad, zou een tweerichtingsfietspad minimum 3,50 meter breed moeten zijn. In Nederland liggen er hier en daar niet voor fiets fietspaden met een breedte tot 6 meter.

 3. Er zijn daar een pak meer fietsers dan vroeger: 8000 per dag, geconcentreerd op de piekuren.

  Eenrichting invoeren doet niets af van het gebrek aan capaciteit van de twee fietspaden.
  Vooral dat van Coupure-Rechts moet helemaal heraangelegd en verbreed worden, met of zonder eenrichting voor fietsers.

  Langs Coupure-Links zijn/worden een aantal knelpunten opgelost: onderdoorgang Phoenixbrug en Rozemarijnbrug.
  Het zou zonde zijn moest men twee keer dezelfde investing moeten doen langs elke kant van de Coupure…

  Dus zorgt men best dat de onderdoorgang van de Rozemarijnbrug meteen wel breed genoeg is voor twee drukke fietsstromen + voetgangers.
  Dat betekent vier meter breed…

  Van mij mag er gerust ook een wandelpad komen langs de oever van Coupure-Links, zodat voetgangers niet meer langs de kant van de huizen moeten lopen.
  Dan zal er wel een parkeerstrook moeten verdwijnen.

  1. Coupure betekend Doorsnijding
   welnu:
   Een fietspad is hoedanook een overgangsmaatregel:
   uiteindelijk wordt de straat terug van fietser (en zo nodig natuurlijk van bus en tram).
   Het wordt tijd, dat de Coupure Links doorgeknipt wordt voor het autoverkeer.
   Een honderdtal meters verder ligt immers de kleine stadsring. En de doorgeknipte Coupure Links is tevens een prachtig en rustig woongebied.
   Laat de wandelaars eindelijk genieten van wat nu nog fietspad maar in feite een fantastische promenade (de schoonste van Gent) is.
   De Coupure rechts -tussen Rozemarijnbrug en Lindelei) fiets ik nu reeds op straat; prachtig onder die reuzebomen.
   Afsluiten die handel voor doorgaand autoverkeer.
   Ok, compromis: even wachten tot de hoofdas (Papegaai-/Annonciadenstraat) heraangelegd is.
   Het hierboven beweerde geldt evengoed voor onderdoorgangen: waarom zouden wij fietsers ons verlagen voor de automobilist. Niveauverschillen op de weg wegen voor de fietser zwaarder dan voor de autobestuurder. Fietsoversteken (en bussen) krijgen best hetzelfde stauut als zebrapaden of trams: absolute voorrang tegenover auto’s.
   De economische onhoudbaarheid van het autoverkeer zou stillekesaan in juridische regels vertaald moeten worden.

   1. Of men kan de Coupure Links behouden voor autoverkeer, maar dan als fietsstraat. Eén richting verboden voor auto’s, met fietsers op het fietspad, in de andere richting de straat open voor auto’s en fietsers. Dan enkel wat strenger controleren op de bestaande regels i.v.m. fietsers inhalen (1 meter!) en zinloos claxonneren, en je hebt een échte fietsstraat.

    1. Het verschil is dat het voorstel van Winfried juridisch perfect kan (of de overheid het durft in te voeren is een andere zaak), terwijl de wetgeving nog helemaal geen fietsstraat mogelijk maakt. Een fundamenteel element van een fietsstraat is immers dat men als fietsers ‘voor’ de auto’s mag blijven rijden (dus in het midden van de rijweg of rijstrook), terwijl de wetgeving elke fietsers verplicht om ‘zo rechts mogelijk’ te fietsen. Zolang deze regel niet wordt aangepast is een fietsstraat niets anders dan een autoluwe weg.

     1. Om te beginnen: in geen van de twee roodgeschilderde straten mag je met een auto een fiets voorsteken (nu ja, in het begin van de Visserij wel, maar daar is er geen probleem) wegens te weinig plaats. Automobilisten steken daar wel voor, maar metingen wezen uit dat ze daar ongeveer 60 cm tussenruimte laten, iets meer dan de helft van wat moet. Bovendien heeft de Visserij het probleem dat ze allesbehalve autoluw is. De beslissing om voor autoluw te zorgen is door het stadsbestuur teruggedraaid. Dus (1) een wetswijziging zou niets helpen want ze zou niets verbieden wat toch al niet mag en (2) de fietsstraten, toch zeker de Visserij, zijn/is volgens jouw definitie (autoluwe wegen) geen fietsstra(a)t(en).

      @DriesO: 4 meter voor een drukke doorgang, twee richtingen, voetgangers en fietsers? Het vademecum beveelt bij meer dan 150 fietsers/spitsuur (en daar zit de Coupure heel ver boven. Met een gemiddelde van 350 fietsers/uur over een etmaal zit je op piekuren pakweg aan 1000/uur) 3 meter 50 aan. Dat laat 50 cm over voor de voetgangers ….

     2. @ Jandefietser,

      (1) Ik heb nooit beweert dat een wetswijziging opeens de problemen met voorbijstekende auto’s volledig zal oplossen, wel dat de wetgeving op dit ogenblik niet zoiets kent als een fietsstraat. Als fietser moet men steeds ‘zo rechts mogelijk’ rijden wat wagens er toe aanzet om voorbij te steken, ook in die gevallen dat dat wettelijk eigenlijk niet kan (vanwege onvoldoende ruimte).

      Bovendien dient men buiten de bebouwde kom als fietser ‘achter elkaar’ gaan rijden om achteropkomend verkeer door te laten.

      Vandaar dat ik van mening ben dat om van een echte fietsstraat te kunnen spreken de regels op zijn minst moeten toelaten om de fiets als ‘hoofdgebruiker’ van de straat te bevestigen. Dit zou kunnen door een inhaalverbod in te voeren (of dat nageleefd wordt is een andere zaak) en door fietsers toe te staan in het midden van de baan te rijden en enige verplichting om opzij te gaan voor achteropkomende verkeer af te schaffen. Het zou ook goed zijn als er een verkeersbord en/of markeringen zouden bestaan die een straat dan ook de officiële status van een fietsstraat kunnen geven.

      (2) Er worden verschillende definities gehanteerd van wat een fietsstraat is. Het klopt dat een zeer autoluwe (woon)straat die tot een hoofdfietsroute behoord volgens sommigen ook als fietsstraat beschouwd kan worden (zie b.v Wikipedia). Zoals hiervoor uitgelegd volstaat voor mij autoluwheid en behoren tot een hoofdfietsroute niet om van een echte fietsstraat te kunnen spreken.
      Mijn visie is dat een echte

    2. Renaat: ik ben het helemaal met je eens dat er bepaalde situaties zijn waarbij die verplichting om volledig rechts te rijden beter afgeschaft wordt. Wat mij betreft verdwijnt die zelfs volledig, zeker binnen de bebouwde kom. Die regel is totaal zinloos wanneer je als fietser de snelheid van de auto’s volgt, en draagt, samen met de verplichting om links in te halen, bij tot de perceptie van “door het verkeer slalommende fietsers.”

     Maar het gebrek aan een legale definitie van fietsstraat mag geen excuus zijn voor de wegbeheerder. Van Coupure Links een straat voor fietsers maken is enkel een kwestie van de autobestuurders dwingen de regels ook na te leven (30 km/h, niet inhalen, voorrang van rechts naleven). Daarvoor is vooral controle nodig, maar als een bordje fietsstraat kan helpen, mij geen bezwaar.

   2. Winfried,

    ik fiets liever door een onderdoorgang dan over een kruispunt.

    Wat je meer moet trappen bij het klimmen, moet je minder trappen bij het afdalen.

    Bovendien kan je dan met een gerust hart fietsen. Ik reken liever niet op een ander voor mijn eigen veiligheid, zeker als het gaat over auto’s van anderhalve ton aan meer dan 50 km/uur…

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s