Hopeloos?

Kanalen, rivieren, ringwegen, autostrades en spoorwegen zijn een soort van stadsmuren.
Gent ligt er vol mee.
Vandaar de vele bruggen, tunnel(tje)s en viaducten.
Gisteren leerden we dat het 500.000€ kost om een brug uit de 20e eeuw fietsvriendelijk te maken.
Vandaag het andere uiterste: spiksplinternieuwe bruggen zonder fietspad.
Ook in Gent.

01okt11, 13u41, Holisstraat
Deze vredige spoorwegbrug ligt in Drongen.

De Holisstraat is een Drongense straat zoals zovele: geen fietspad te zien, als is er wel ruimte voor.
De straat wordt in tweeën gesneden door de spoorlijn Brugge-Gent.
Die spoorlijn wordt de komende jaren verbreed van 2 naar 4 sporen.
Daarom werden vorig jaar twee aftandse bruggen vervangen.
Een fietstoets werd hierbij niet toegepast, noch bij bouwheer Infrabel, noch bij de overheid/overheden die de bouwvergunning goedkeurden.
Kwade wil, of dommigheid?
En wat is het ergste?

01okt11, 13u44, Holisstraat
Gemengd verkeer op zo’n smalle brug met een bocht is ongevallen zoeken, en fietsen ontmoedigen.
01okt11, 13u46, Holisstraat
De assertieve fietsers gaan als vanouds hun gang.
Anderen zoeken een smal alternatief: het (qua breedte niet eens reglementaire) voetpadje.
01okt11, 13u47, Holisstraat

01okt11, 13u47, Holisstraat
Dat kan enkel stadinwaarts, want aan de overkant is er geen voetpad.
Tja, als fietsers al dekking moeten zoeken op een smal voetpadje…
01okt11, 13u50, Holisstraat
Verderop richting Landegem/Brugge ligt nog een nieuwe spoorwegbrug zonder fietspad.
Ook fietsers die rechtdoor willen (dus niet de spoorweg oversteken), moeten de heuvel op, terwijl errond plaats zat was voor een apart pad.
Wie belt er met het blunderboek?
En wie stuurt deze ambtenaren naar een archiefjobke?
Of nog beter: wie dwingt de fietstoets af?

Auteur: yves

Deze blog wil berichten over het fiets-wel en wee in een leuke stad.

13 gedachten over “Hopeloos?”

 1. als we doorhebben waar er nog aan een brug gewerkt wordt zonder dat er een fietspad komt, kijken of er een officiële opening van die brug voorzien is, en daar gaan protesteren en de brug afzetten direct na de opening

 2. Tja, die bollebozen van Infrabel hebben al geen benul hoe een trein er van binnen uitziet. Je kan dan ook niet verwachten dat zij aan fietsen denken. Hun leefwereld is nog altijd die van vijftig jaar geleden, zoals deze nieuwbouw bevestigt.

 3. Er zijn over deze brug ondertussen al twee vragen gesteld in de gemeenteraad:

  Fietspaden op bruggen verplichten (01/09/2011)
  De heer Paul Goossens, gemeenteraadslid

  Tijdens het vragenuurtje van mei 2011 stelde ik u een vraag in verband met het ontbrekend fietspad op Halewijnbrug, kant Drongen.

  U antwoordde mij toen:

  “Het is een dossier van de NMBS. In dezen heeft de NMBS geen voorafgaand overleg georganiseerd met de Stad. De Dienst Mobiliteit is in dit dossier nooit om advies gevraagd.”

  De dienst Wegen had echter in zijn advies opgenomen:
  “Er is geen fietspad voorzien vanaf de overbrugging Halewijnstationstraat op het grondgebied van de stad Gent. De aansluiting van de fietspaden op de rijwegen (twee kleine haakse aansluitingen) lijkt ons niet veilig. De fietspaden aan de brug dienen verder doorgetrokken richting Gent (eventueel met oversteekplaatsen) om een veilige aansluiting met de Luchterenstraat en de Halewijnstationstraat te garanderen.”

  Deze paragraaf is dus mee opgenomen geweest als opmerking bij de bouwvergunning maar is toen niet als een bijzondere voorwaarde opgenomen en is dus in principe niet juridisch afdwingbaar.”

  “De NMBS heeft er dus voor gekozen om op het advies van de stad niet in te gaan, wat inderdaad jammer is. De situatie aldaar zal wel verder in het oog worden gehouden. We zullen met de NMBS ook bekijken wat daar eventueel nog bijkomend kan worden ondernomen, maar die brug ligt er.”

  Om dergelijke bijzonder gevaarlijke situaties in de toekomst te vermijden zou het voorzien van een fietspad als bijzondere voorwaarde steeds in de bouwvergunning moeten opgenomen worden.

  Is het stadsbestuur bereid om het verplicht voorzien van een fietspad op bruggen als een bijzondere voorwaarde in de bouwvergunningen op te nemen?
  Kan dit van bij de aanvang van een dossier aan de bouwende overheid worden gesignaleerd?
  Zijn er al concrete bevindingen i.v.m. het ontbrekend fietspad op Halewijnbrug?

  =====================

  Mevrouw Martine De Regge, schepen van Openbare Werken en Mobiliteit

  We hebben uit deze zaak alleszins onthouden dat we bouwprojecten van andere overheden en meer bepaald van de NMBS van dichterbij moeten volgen. Meestal wordt dan in een ambtelijke werkgroep beslist over hoe de brug er moet uitzien. We kunnen de eis voor fietspaden op een dergelijke manier dan ook vroeg meegeven.

  Verder is het ook nodig het stedelijk advies verder op te volgen en na te gaan wat er op het niveau van het Gewest mee gebeurt. Het is belangrijk dat de voorwaarden uit dit “advies” in de vergunning van de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar worden opgenomen als bijzondere voorwaarde. Hierbij moet wel vermeld dat het niet mogelijk is bijzondere voorwaarden op te leggen die essentiële wijzigingen aanbrengen aan de plannen. Een brug enkele meters breder uitvoeren dan op de plannen voorzien ifv de realisatie van een fietspad, kan dus niet zomaar met een bijzondere voorwaarde geregeld worden. Vandaar ook het belang van goede afspraken en overleg vooraf, zowel met de initiatiefnemer als met de vergunningverlenende overheid.

  Fietspaden verplichten bij elke brug, lijkt me een ‘brug te ver’, in die zin dat ieder dossier weer opnieuw moet worden onderzocht. Maar in de meeste gevallen lijken fietspaden en/of voetpaden inderdaad aangewezen. Maar de beste garantie om die te krijgen lijkt me een duidelijk zgn. “programma van eisen” mee te geven, aan de overheid die de brug bouwt.

  Wat nu betreft de Halewijnbrug zijn we bezig te onderzoeken of fietssuggestiestroken hier een mogelijkheid zouden zijn.

 4. “Fietspaden verplichten bij elke brug, lijkt me een ‘brug te ver’”
  Waarom niet de redenering omkeren? Bij nieuwe/te vernieuwen bruggen fiets- en voetpaden verplichten en hier pas van afwijken als alle betrokken partijen het er over eens zijn en mits grondige motivatie, buurtonderzoek e.d..
  Zoveel “kunstwerken” worden er niet gebouwd en in dit dicht bebouwde landje vind je overal voetgangers, fietsers en vooral onveilige bruggen. Spoor-, water- en hoofdwegen vormen al te vaak een onoverkomelijke barrière.

 5. Het antwoord van de schepen vind ik beschamend en geeft de indruk dat Drongen wel héél ver ligt van het Gentse stadhuis. Fietsvriendelijkheid? Wild van fietsen? Fietsambtenaren? Als dit alleen maar dient om telpalen te plaatsen, nietszeggende foldertjes te verspreiden en handschoenen uit de delen…

  1. @ Frans,

   ik begrijp je opmerkingen betreffende Drongen niet goed. Ik heb de indruk dat de schepen gewoon toegeeft dat het fout is gelopen en ook correct uitlegt waar het fout is gelopen. Als de NMBS zulke projecten willen uitvoeren zijn ze immers op geen enkele manier verplicht advies op voorhand overleg te plegen met de betrokken stad en gemeente. Vergunningsaanvragen voor zulke projecten worden immers ingediend bij het Vlaamse gewest welke op hun beurt wel advies moeten vragen aan de betrokken steden en gemeenten. Deze stad (of gemeente) heeft dan een zuiver adviserende functie. Ze kunnen wel zaken opleggen in hun advies, maar de vergunningsverlenende instantie (het agentschap Ruimtelijke Ordening van het Vlaamse Gewest) mogen dit advies naast zich neerleggen en dragen de eindverantwoordelijkheid over het al dan niet vergunnen en de bijhorende opgelegde voorwaarden. En zoals de schepen terecht opmerkt is het niet mogelijk om als voorwaarde op te leggen zo’n brug te verbreden (om ruimte te creëren voor het aanleggen van een fietspad), maar hadden ze de aanvraag dus hooguit kunnen weigeren.

   Wat de gemeente wel kon doen is een grondig onderbouwd ongunstig advies te geven of als voorwaarde de aanleg van een fietspad mee op te leggen (met als mogelijke gevolg dat het gewest deze vergunning had moeten weigeren of deze voorwaarde naast zich neer had moten leggen. De grootste fout ligt hier volgens mij bij het Vlaamse gewest (en de NMBS).

   Wat had er hier moeten/kunnen gebeuren:

   – Het Vlaamse gewest had dit dossier moeten weigeren.

   – De gemeente had hier een ongunstig advies voor moeten geven (of duidelijke voorwaarde moeten opleggen).

   – De gemeente had dit dossier daarna grondig moeten opvolgen om zo nodig in beroep te gaan tegen de beslissing van het Vlaamse Gewest.

   – De gemeente kan streven naar voorgaand overleg met de NMBS. Het is maar de vraag of het arrogante en slecht georganiseerd bedrijf dat de NMBS is, hier wel op zou ingaan.

   Dat het dus verkeerd is dat dit ooit op deze manier vergund en uitgevoerd werd, daar ben ik het volkomen met eens. Dat neemt niet weg dat de analyse van de schepen mijn inziens correct is.

 6. “Sinds de telpaal aan de Coupure op 19 augustus werd geactiveerd, telde hij al 434.000 fietsers. Het piekmoment ligt tussen 7.45 en 8.45uur ‘sochtends, wanneer er gemiddeld zo’n 1.200 fietsers het fietspad aan de Coupure benutten. Om de fietsers te motiveren om ook in de winter voort te blijven fietsen, deelt het stadsbestuur gratis fietshandschoenen uit. ”

  http://www.gentblogt.be/2011/11/15/paal-aan-coupure-telde-al-434-000-fietsers

  1. Aha, bedankt voor de info Dries. Ik rij nooit langs die telpaal, vandaar. Zouden ze dat geld voor die handschoenen niet beter voor andere dingen gebruiken? Ik rij sowieso altijd met de fiets naar het werk, dus goede handschoenen heb ik al.

   1. Inderdaad, zoals ik al schreef op Gentblogt 🙂

    Schepen voor Mobiliteit Martine De Regge: ‘Met deze actie willen we de fietsers belonen die ook in de winter voor hun tweewieler kiezen’.

    Cynisch, want vorige winters, toen de stad het sneeuwruimen op de hoofdfietsassen verwaarloosde, was de boodschap dat fietsers maar beter een ander vervoermiddel kozen…

    Drie strenge winters geleden werd schepen De Regge in onderstaand interview pijnlijk geconfronteerd met het verkeerde materiaal dat Gent inzet tegen sneeuw op fietspaden.

    Zou het niet beter zijn, in plaats van 1500 paar handschoenen weg te geven, eindelijk zo’n sneeuwveegmachines te kopen, zoals elke echte fietsstad heeft?

    http://internetradio.vrt.be/radiospeler/v2_prod/wmp.html?qsbrand=11&qsODfile=/media/audio/vand/11_r1_vand_fietspaden_050109

    1. Ja, zo’n sneeuwveegmachine, dan heb ik eindelijk eens waar voor mijn belastingsgeld. Want aan parkeergarages die met “ons” geld gezet worden, heb ik niets als fietser. Oh ja, wanneer zou die fietsparking onder de Sint-Michielsbrug nu ook alweer openen?

 7. In Drongen worden op twee bruggen over de spoorweg fietssuggestiestroken aangebracht. De toegangshellingen van de brug over de spoorweg aan de Halewijnstationsstraat worden momenteel voorzien van okerkleurige fietssuggestiestroken. Op de brug zelf is er al een dubbelrichtingsfietspad aanwezig. Nadien worden ook op de brug over de spoorweg aan de Holisstraat okerkleurige fietssuggestiestroken aangelegd op de toegangshellingen en de brug.

  Ondertussen wordt ook werk gemaakt van het bouwen van een tunnel onder de spoorwegberm tussen de Varendrieskouter en de Treinstraat in Drongen. Het stuk koker onder de sporen is geplaatst, na de overkoppelingen van de nutsleidingen worden de toegangshellingen gemaakt. De tunnel zal tegen eind 2012 afgewerkt zijn. Op die manier wordt een bijkomende fietsverbinding gemaakt tussen het centrum van Drongen en de omgeving van de Varendrieskouter.

  Dit betekent een versterking van het fietsnetwerk in Drongen.

  http://www.gent.be/eCache/THE/4/125.bGlzdHZpZXc9cGVyc2JlcmljaHRlbl9oZWV0dmFuZGVuYWFsZCZyZWM9MTc2NTI1.html

 8. Halewijnbrug zonder fietspad : het meest aanstootgevend in deze hele historie is dat er aan de kant van Landegem/Nevele wél een apart fietspad werd aangelegd. Blijkbaar was het daar wel mogelijk en aan Gentse kant niet? Mooi voorbeeld van bestuurlijke onwil en onkunde van een stad, die dan nog de pretentie heeft zich als meest fietsvriendelijke stad te profileren : foei!
  Alle argumentaties die nadien door de politici worden opgeworpen, zijn tijdverspilling en dienen enkel om hun eigen tekortkomingen te verdoezelen en hun verantwoordelijkheid af te schuiven. De brave burger werd hier met de neus op de feiten gedrukt, terwijl het daarentegen deze zelfde burger is die hierbij betrokken had moeten worden.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s