Actie Sint-Lievenspoort (2): dag van de hoffelijkheid

Donderdagavond 22/03/2012 deelden een aantal vrijwilligers van Fietsersbond Gent flyers uit aan de Sint-Lievenspoort, om op de Europese dag van de Hoffelijkheid in het Verkeer aandacht te vragen voor deze voor fietsers enorm gevaarlijke situatie, waar de Fietsersbond al 18 jaar(!) iets aan probeert te veranderen.


Al deze beelden zijn gefilmd op 22/03/2012, tussen 17u10 en 17u29. De fietsers in dit filmpje hebben allemaal groen licht, alleen beseffen sommige automobilisten dit niet, omdat het verkeerslicht voor de fietsers voor hen niet zichtbaar is. Zij reageren agressief op fietsers waarvan ze ten onrechte denken dat deze door het rood rijden. Sommige fietsers durven niet oversteken wegens te agressief autoverkeer of onvoldoende plaats op de middenberm. De wegbeheerder (gewest) ontvangt reeds sinds 1994 klachten van de Fietsersbond over deze situatie maar vindt geen oplossing voor het probleem. Hopelijk helpen deze beelden om aan te tonen hoe gevaarlijk dit punt  echt is.

Sint-Lievenspoort, 22/03/2012, 17u-18u
Sint-Lievenspoort, 22/03/2012, 17u-18u

Het groene verkeerslicht voor de fietsers is niet zichtbaar vanuit het standpunt van de automobilisten, doordat het verborgen zit achter hun eigen verkeerslicht en het voorrangsbord.

Sint-Lievenspoort, 22/03/2012, 17u-18u
Sint-Lievenspoort, 22/03/2012, 17u-18u

Het Gewest vindt het niet nodig deze situatie te veranderen.

Sint-Lievenspoort, 22/03/2012, 17u-18u

De middenberm is veel te klein om de fietsers op deze hoofd fiets-as voldoende plaats te geven in afwachting van groen licht voor het 4de deel van de oversteek.

Sint-Lievenspoort, 22/03/2012, 17u-18u

Hier kan echt geen fietser meer bij. Per complete rood-groen-rood fase van meer dan 3 minuten heb je hier slechts plaats voor 6 fietsers. Op het spitsuur passeren er op zo’n hoofd fiets-as in Gent toch niet meer fietsers! Toch?

29 gedachten over “Actie Sint-Lievenspoort (2): dag van de hoffelijkheid”

 1. Dit hele kruispunt is gewoon een ramp, ook voor de auto’s die van het Zuidpark komen en linksaf naar de Vlaamse kaai willen rijden is het zicht zo goed als nihil.
  De enige oplossing is om hier elke verkeersstroom apart groen te geven.
  Waarom kan zoiets in Nederland wel en hier niet?

 2. Hallucinante beelden, brrr!
  Op het kruispunt Martelaarslaan/Groot-Brittanniëlaan is de situatie trouwens gelijkaardig: auto’s die rechtsaf willen naar de GB-laan hebben groen, maar de fietsers die rechtdoor rijden naar de Godshuizenlaan ook. De auto’s zien de fietsers niet goed aankomen, omdat het fietspad een lichte bocht maakt.
  En dit laatste kruispunt is nog niet zo lang geleden heringericht…..

 3. Ik sluit me aan bij Frans, als wegbeheerder zich bewust zijn van zulke situatie en daar niets aan willen doen is crimineel. Zich daarbij verstoppen achter het feit dat automobilisten wettelijk voorrang dienen te geven aan de fietsers verandert daar niets aan.

  Spijtig genoeg bewijst het Agentschap Wegen en Verkeer op regelmatige basis dat ze vooral oog hebben voor de autodoorstroming en weinig of geen oog voor het comfort en de veiligheid van fietsers en voetgangers.

  Is dit al eens rechtstreeks aangeklaagd bij het kabinet Crevits? Ik heb op deze manier (door ‘boven het hoofd’ van het AWV te gaan) al bepaalde problemen kunnen laten oplossen.

 4. Zou een rondpunt hier een oplossing kunnen bieden ? Niet eenvoudig op die plaats, maar het zou de verkeersstroom wel overzichtelijker maken. Die dingen worden de laatste jaren overal aangelegd.

  1. Ik ken de situatie onvoldoende om er goed over te oordelen. Maar ronde punten met zowel veel autoverkeer als fietsverkeer komen de veiligheid zeker niet altijd ten goede. (In Wijnegem bij Antwerpen is een bekend rond punt dat voor fietsers ook levensgevaarlijk is omdat je daar als fietser die het rond punt volgt gesneden wordt door het snel rijdende afdraaiende gemotoriseerd verkeer. Daar je voorrang nemen is dodelijk.)

   Een betere verkeerslichtenafstelling of het voorzien van ongelijkgrondse kruisingen lijkt me op het eerste zich beter.

   1. Klopt, rotondes zijn voor gemotoriseerd verkeer veiliger, voor fietsers vaak niet, dit in tegenstelling tot ervaringen in Nederland en Denemarken. Ligt er dus maar aan hoe je rotonde inricht. Voor dit kruispunt lijkt me, gezien de grote verkeersstromen, een ongelijkgrondse kruising de beste oplossing. Er is ook voldoende plaats langs het water.

 5. Dit zou iets minder slecht kunnen gemaakt worden door het verkeerslicht voor fietsers te herhalen aan de overkant van de rijbaan, langs de linkerkant van het fietspad. Daardoor wordt het meer zichtbaar voor automobilisten, en mogen fietsers het nog voorbij rijden als het op rood springt tijdens het oversteken. Maar zo staat het niet in het ‘Vademecum Veilige Wegen en Kruispunten’ en dat is nu eenmaal de bijbel voor de wegbeheerders. In het ‘Vademecum Fietsvoorzieningen’ staat zelfs dat dit niet strookt met de huidige plaatsingsvoorwaarden! Hoewel ik dit verbod nergens vind in de plaatsingsvoorwaarden…
  Maar het is inderdaad niet te verantwoorden om gelijktijdig groen te geven aan afslaande automobilisten en overstekende fietsers op dit kruispunt en op vele andere kruispunten. Maar van afzonderlijke groenfasen wil men in België (nog) niet weten!
  Zoals Renaat zegt zouden ongelijkgrondse kruisingen bij deze drukte beter zijn. Maar duur natuurlijk, en waarschijnlijk pas te verantwoorden na dodelijke slachtoffers…

  1. Binnen de gegeven situatie is er nog een andere oplossing, maar niet op korte termijn en enkel in die ene richting: de weg loopt langs de oever van de Schelde en er zou dus een onderdoorsteek kunnen gemaakt worden. Op die manier zouden fietsers het hele kruispunt omzeilen. Op een kruispunt zijn er wel 4 rijrichtingen, dus de drie andere zijn hiermee niet op te lossen (maar ook iets minder gevaarlijk) en voor wie voorbij het kruispunt stadinwaarts wil is het ook geen oplossing.

   1. Er zullen altijd fietsers rijden op dat kruispunt. Als je op zo’n druk kruispunt groen geeft aan fietsers, geef je rood aan de andere weggebruikers. Punt. Menselijke schilden, dat is oorlog.

    1. Hier moeten dus meerdere oplossingen tegelijk komen: een onderdoorsteek voor wie vanaf Ter Platen richting Keizerpoort wil (voor wie de plaats kent), andere afstelling van de lichten, zodat fietsers en auto’s niet tegelijk groen krijgen, ongelijkgrondse kruisingen, … Het probleem is: wie krijgt AWV zover ? En dat liefst tegen gisteren !

     1. Inderdaad: los van dit kruispunt veilig maken, de onderdoorgang en niet vergeten de fietsbrug Zuiderpoort (voorzien voor 2004 !!)
      Dus werken op twee fronten, en op alle twee geen enkele winst voor de fietsers. STOP principe? dacht het niet het is POTS principe voor AWV.

 6. Er is nochtans een simpele oplossing: één fase groen voor afslaande auto’s, met rood licht voor rechtdoor rijdende auto’s en fietsers. Daarna rood voor afslaande auto’s, en groen voor rechtdoor rijdende auto’s en fietsers. Voor fietsers maakt dit geen verschil in oversteektijd: de wachttijd op de middenberm wordt verschoven naar een wachttijd vóór het oversteken. En automobilisten die naar rechts willen kunnen dat eindelijk ongestoord doen, zonder irritante fietsers weg te moeten claxonneren.

  1. Rood licht voor afslaande auto’s, terwijl fietsers groen licht krijgen om rechtdoor te rijden? Dat is een doodzonde tegen het heilige principe van de ‘vlotte doorstroming’. Het is inderdaad een simpele oplossing, maar voorlopig onmogelijk in België vrees ik. Bestaat ergens in België een dergelijke afzonderlijke groenfase?

    1. Sommige plaatselijke besturen durven inderdaad al eens vooruitstrevend te doen. Misschien had ik mijn vraag wat beperkter moeten stellen: bestaat ergens in België een dergelijke afzonderlijke groenfase op een gewestweg?

   1. Als ik mij niet vergis: hetzelfde kruispunt, als je na de oversteek van de foto’s naar links, stadinwaarts wil. Daar is er een (korte) groenfase voor fietsers waarbij auto’s rood hebben. Het aantal auto’s dat daar naar rechts wil is relatief beperkt, waarschijnlijk vandaar.

   2. Ja, in Antwerpen bestaan er enkele (maar niet veel). Voor zover ik weet ook slechts ingevoerd nadat er vele ongevallen aantoonde dat de situatie onveilig was. En er zijn nog steeds heel veel kruispunten waar dit raadzaam is, maar nog niet is ingevoerd.
    De volgorde voor AWV blijft, eerst voldoende ongevallen, dan aanpak.

 7. Inderdaad een gevaarlijk punt waar heel veel verbetering mogelijk is. Net het filmpje bekeken en vond nu eerlijk gezegd wel dat de meeste auto’s -maar helaas niet allemaal- blijkbaar weten dat dit een gevaarlijk punt is. Ze vertragen en laten de meeste fietsers door. Maar het blijft levensgevaarlijk en ik zou wellicht ook wachten op een veilig moment om over te steken zoals de bakfietser.
  Wat ik ook hinderlijk vond waren de spookfietsers die in het beeld van rechts naar links fietsen en de rechtdoorfietsers kruisen/hinderen. Vanwaar komen ze en waar gaan ze heen? En waarom fietsen ze in de verkeerde richting?

 8. Net filmpje bekeken. Erg gevaarlijk punt! Maar vond nu wel dat de meeste autobestuurders -helaas niet allemaal- precies ook weten dat het er erg gevaarlijk is en vertragen en meestal de fietsers voorrang geven. Maar ik zou net als de bakfietser ook wachten op een veilig moment om over te steken. Een doorsteek onder het kruispunt lijkt me wel wat!
  Hinderlijk vond ik de spookfietsers die in beeld van rechts naar links fietsen en de rechtdoorfieters kruisen/hinderen. Vanwaar komen ze en waar gaan ze heen? En waarom rijden ze aan de verkeerde kant? Ik ken de situatie onvoldoende om een klaar beeld hiervan te krijgen.

  1. Inderdaad geven de meeste autobestuurders daar voorrang. Gelukkig maar! Dit is het soort kruispunt waar er continu verkeer is: mocht er geen enkele auto stoppen, dan kun je wachten tot ’s nachts om over te steken. Het probleem is de 5% van de autobestuurders die geen voorrang geeft, of bijna even erg, agressief wordt. Die veroorzaken tientallen bijna-ongevallen per uur.

   De spookfietsers op dat kruispunt zijn inderdaad zeer hinderlijk. Laatst ben ik daar bijna aangereden door een brommer, omdat ik op de auto’s links aan het letten was, en niet op spookrijdend verkeer van rechts.

   Waarom rijden die daar? Om als fietser dat kruispunt langs de juiste kant te naderen, moet je een heel eind omrijden. Daarna moet je, op het kruispunt zelf, nog eens twee keer heel lang wachten op groen om naar links te gaan (tenzij je tussen de auto’s links voorsorteert, maar niet veel fietsers durven dat). Daarom rijden zoveel mensen daar aan de verkeerde kant van de weg. Zeker begrijpelijk, en ook duidelijk de schuld van de wegbeheerder die geen goede route voorziet. Maar het is en blijft levensgevaarlijk, voor jezelf en anderen. Niet doen dus!

  2. Ik moet Frederik bijtreden. Zonder het spookrijden goed te praten, een wegbeheerder die met verstand van zaken handelt, weet dat een groot aantal overtredingen vaak (niet altijd) wijst op een slechte weginrichting. Ook met een perfect infrastructuur zijn er mensen die de regels overtreden (vanuit luiheid, gebrek aan kennis van de regels, geen veiligheidsbesef, onlogische regels, bewust verzetsgedrag, gebrek aan respect voor anderen, …) maar dat aantal is relatief klein indien de infrastructuur in combinatie met de toepassing van de regels geen ‘absurde’ toestanden teweeg brengt. (Overigens zou iemand die de regels overtreedt, dat op een dusdanige manier moeten doen dat hij/zij niemand hindert of in gevaar brengt.)

  3. Vergeet niet, dat de automobilisten op het moment van de (film)beelden met flyers op deze gevaarlijke situatie attent werden gemaakt.
   Op andere dagen zal het wel nog erger zijn.

   Over de ‘spookfietsers’: dit is de kortste en meest veilige weg voor fietsers uit richting ‘Bellevue’.
   Je kunt dit soort situaties makkelijk bekijken op ‘streetview’; je ziet er dan trouwens een wachtende spookfietser en een auto, die daar rustig door het rood rijdt.

   1. De kortste weg is het zeker, maar over de veiligheid heb ik heel wat vragen. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen op dat kruispunt. Door te rijden waar het niet mag, maak je het kruispunt nog chaotischer dan het al is, en leid je de andere weggebruikers af, zodat ze minder tijd hebben om te kijken naar verkeer dat zich wel aan de regels houdt. Dat is namelijk niet de enige richting waarin op dat kruispunt spook gereden wordt. Ook links afslaan gebeurt vaak tegen de richting in, als het voor die richting eerder groen wordt (voor voetgangers). Ik heb al van een automobilist gehoord dat hij bang is om dat kruispunt te nemen, omdat fietsers van overal lijken te komen.

    De veiligste weg is deze: https://fietsbult.wordpress.com/2011/12/07/bovenschelde-2-melding-95/ . De kortste legale weg is de tunnel tussen de twee ronde punten. Hoe vervelend zo’n omweg ook is, een ongeval met gewonden op je geweten hebben is nog veel vervelender.

    1. Veiligheid betekent voor de fietser een afweging van risico’s en het vermijden van zoveel mogelijk conflictpunten.
     Over de spookrijders had ik dus moeten zeggen: BLIJKBAAR is dit voor velen de veiligste weg.

 9. Misschien aan de grote klok hangen? AVS contacteren en ervoor zorgen dat ze een fragment uit dat filmpje uitzenden, in het bijzonder wanneer daar een auto bijna die dame met bakfiets rakelings voorbijrijdt…

 10. Ik fiets dagelijks aan de andere kant van het kruispunt en daar heb ik dit soort toestanden ook al meegemaakt. Voor fietsers blijft het iets langer groen dan voor voetgangers om over te steken maar de automobilisten zien enkel het rood licht voor de voetgangers en denken dat wij fietsers door het rood licht rijden(*). Fietsers steken terecht over en de automobilisten maken zich boos omdat ze denken dat we door het rood licht rijden… Zo heb ik al eens een bijna aanrijding met een auto gehad waarop ik de bestuurder attent maakte op het groene licht voor de fietsers maar hij werd alleen maar bozer …
  (*) Waarbij ik nog even wil melden dat een hoop fietsers wel het rood licht aan hun laars lappen en toch oversteken.

 11. We moeten daar eigenlijk eens mee naar een TV-programma zoals Volt of zo en 10 ministers daar eens laten oversteken. Of ‘wegbeheerders’. Eens zien of ze zelf durven

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: