Aanmodderen

Iedereen heeft het al wel eens meegemaakt. Je rijdt met je auto over een nieuw aangelegde autoweg en plots blijkt dat iemand vergeten is de nodige aansluitingen te voorzien zodat je over een grasveld moet. Nu ja, een grasveld. Het is winter en de nieuwe weg wordt druk gebruikt. Het grasveld is dus herschapen in een modderbad waar je alleen met een alleterreinauto nog doorgeraakt. Jij hebt een tamelijk sportieve auto en dus moet je uitstappen om hem voort te duwen, zodat ook nog je schoenen vol modder zitten.

Wat zegt u? Nog nooit meegemaakt? Meer nog, het verhaal is zo absurd dat u iemand die beweert dat hij het zelf heeft meegemaakt niet eens zou geloven?

Wel, mij is het vorige week overkomen. U gelooft daar geen woord van? Wel, elk woord is, zoals de Amerikanen dat zeggen, de godgegeven waarheid. Elk woord, behalve één: het woord `auto’. Dat moet vervangen worden door `fiets’.

Plaats van het gebeuren is de Hamerlandtragel. In het kader van de werken rondom het nieuwe voetbalstadion is deze een beetje verlegd. Allemaal zeer netjes gedaan. Alleen, als je op het einde komt moet je het fietspad van de R4 op en dan wordt je geconfronteerd met dit:

17dec12, 15u23, amerlandtragel
17dec12, 15u23, Hamerlandtragel

je kan dit modderbad niet echt vermijden. Door het werfverkeer is de graskant over de ganse lengte kapotgereden. Bovendien is er op de weg op de voorgrond druk en snel verkeer, zodat je best zo haaks mogelijk oversteekt. Je hebt dus zo ongeveer de keuze tussen bovenstaande foto en onderstaande foto.

17dec12, 15u23, Hamerlandtragel.
17dec12, 15u23, Hamerlandtragel.

Je durft je haast niet voor te stellen wat dit wordt als het eens een nachtje stevig vriest.

Vandaag, een week nadat ik het probleem gemeld heb, is het nog altijd niet opgelost. De modderpoel is breder, dieper en natter geworden.

Gek hoe één woord verschil, gewoon het vervangen van het ene dagdagelijkse vervoermiddel door het andere, een verhaal verandert van een absurditeit in een alledaags fait divers. De ene versie van het verhaal zou voorpaginanieuws zijn voor alle kranten en leiden tot parlementaire vragen, het tweede verhaal leidt alleen tot schouderophalen. Binnen een week deze boel in orde brengen? Gij zijt niet goed gij, zeker?

Je kan je afvragen wat er gebeuren zou met de verantwoordelijke voor de autoversie. We weten wat er gaat gebeuren met de verantwoordelijke voor de fietsversie: volstrekt niets. Als het gaat om fietsers zijn stommiteiten van dit kaliber normaal, en de schuldige hoeft zich er niets van aan te trekken. Dat geldt niet alleen voor ambtenaren. Een studiebureau dat zo onbekwaam is dat het niet eens weet dat er een fietsvademecum bestaat en een navenante knoeiboel als ontwerp aflevert moet niet de kosten betalen om de boel recht te trekken. Ze moeten zelfs het ereloon niet teruggeven dat ze kregen voor  werk dat ze eigenlijk niet gedaan hebben.

Op die manier worden mensen die hun werk inzake fietsers serieus nemen in de praktijk bestraft. Waarom zou ik een goed ontwerp maken als dat betekent dat ik daarvoor moet studeren, moet nadenken wat de beste oplossingen voor een probleem zijn? Ik kan beter zomaar wat op papier kwakken, dan ben ik ervan af en niemand die mij op de vingers tikt. Waarom zou ik als ambtenaar-ingenieur ervoor zorgen dat de infrastructuur in orde is? Het prestige zit bij projecten met een groot budget en fietsvoorzieningen zijn goedkoop. Gemakkelijker is het om deze job maar half te doen, dan kan ik aan iets interessants beginnen.

Het antwoord daarop is responsabilisering: zorg ervoor dat wie zijn job goed doet beter af is dan iemand die de kantjes ervanaf loopt. Het sluitstuk van responsabilisering is kwaliteitscontrole: zorg ervoor dat je als overheid of als bedrijf weet als er iets misgaat. Omdat het zo vaak mis gaat bij fietsen betekent dat een aparte fietstoets bij het ontwerp en een aparte fietstoets bij oplevering voor elk project dat met vervoer te maken heeft. Maar daar zijn we, als het over fietsvoorzieningen gaat, op alle niveau’s nog erg ver van verwijderd. En zo blijft het aanmodderen.