Een lekje verf

Ooit moet dit een fietsoversteekplaats geweest zijn.
Ooit… de vele autobanden die erover reden sleten de verflaag weg en meteen ook een stuk veiligheid voor de fietsers.

kruispunt Theresianenstraat met Coupure
kruispunt Theresianenstraat met Coupure

Zouden de stadsdiensten dit echt niet merken ?

Pittig detail: dit kruispunt maakt deel uit van een fietsroute.

Auteur: JanG

kernlid Fietsersbond Gent

45 gedachten over “Een lekje verf”

  1. Hier volgen we, als Fietsersbond, meestal dezelfde procedure: een artikel publiceren op Fietsbult en de link er naartoe doorsturen aan het bestuur (in dit geval Gentinfo).

 1. Lekje verf of niet, de markering is hier gevaarlijk dubbelzinnig. Voor de automobilisten (waarvan de meesten hier zone 30 aan hun laars lappen en voor wie het extra opletten is) is dit een fietspad: de fietsers hebben er in beide richtingen voorrang. Maar de fietser kijkt aan tegen een omgekeerde driehoek, en heeft dus geen voorrang. Strikt genomen kunnen beide weggebruikers daar minutenlang elkaar in de ogen kijken en zich afvragen wie er nu voorrang heeft of niet. Dezelfde situatie doet zich voor aan de Contributiebrug.
  Het kan nog waanzinniger. Over de helling van de Bargiebrug (kant Phoenixstraat) ligt een gemarkeerd fietspad. Voorrang voor de fietsers dus. Maar fietsers komende van de Zuidkaai mogen niet op dat fietspad (verkeersbord “verboden voor fietsers).

  1. De nagel op de kop. En zo’n situaties komen gigantisch veel voor. Het is zelf zo dat het Vlaamse gewest (toch zeker het Agentschap Wegen en Verkeer Antwerpen) bij een heraanleg van een kruispunt van een gewestweg met lichten, die dubbelzinnigheid nog steeds consequent creëert. Zolang de verkeerslichten werken is dat nog zo erg niet (want gelden de lichten), maar als die eens (ik geef toe, hoogst uitzonderlijk), dan zit men met die dubbele situatie.

   1. Hoezo, sinds een tweetal jaar zijn dat soort fietspaden op gewestkruispunten met verkeerslichten toch vervangen door een beige fietssuggestiestrook?
    Of toch in Oost-Vlaanderen.

    1. De kleur is in deze slechts relevant dat ze de verwarring kan vergroten (als men kiest voor rood), maar heeft geen wettelijke betekenis.
     Het gaat mij om de combinatie van evenwijdige onderbroken lijnen (= fietspad, dus voorrang voor de fietsers) en een B1 welke die voorrang weer afneemt. Deze situatie is regel op kruispunten van Antwerpse gewestwegen.

     1. Zoals ik zei, komt dus die situatie op Oost-Vlaamse gewestwegen niet meer (algemeen) voor, omdat ze fietspaden vervangen hebben door fietssuggestiestroken.

   1. En wat er staat bij “let wel op” is betwistbaar. Men beweert dat met borden de voorrang kan afgenomen worden, maar nergens in de wetgeving is voorzien dat de voorrang die men als fietsers krijgt doordat men zich op een fietspad bevindt kan afgenomen worden. En gezien kruisend verkeer die borden niet ziet, zien zij enkel een fietspad waarop de fietsers voorrang genieten.

    En er is weliswaar een gradatie tussen verkeerstekens en signalisatie, maar (officiële) wegmarkeringen en borden staan op hetzelfde niveau.

    Het is spijtig dat de provincie in dit geval niet voorzichtiger communiceert.

    1. Het is toch wel voorzien dat de voorrang die men als fietsers krijgt doordat men zich op een fietspad bevindt kan afgenomen worden?

     Er is immers een regel dat verkeerstekens boven verkeersregels gaan.

     Een fietspad is dan wel een verkeersteken, maar de regel die zegt dat je er voorrang hebt, is “slechts” een verkeersregel.

     1. Waarom wordt het fietspad (stippellijn) in dat geval niet vervangen door een fietsoversteekplaats (witte blokjes)? Maar het kan nog erger in deze categorie “stupid links”: dwars over de Voskenslaan zijn fietspaden (stippellijnen) gemarkeerd zonder verkeersborden die de fietsers hun voorrang ontnemen. Gelukkig dat de meeste fietsers toch opletten en de wet van de sterkste ondergaan.

     2. Nee hoor, daar vergis je je in. Want met dezelfde redenering kan je stellen dat de betekenis van een bord B1 ook een verkeersregel is. Het voorrang hebben op een fietspad is dus een kenmerk dat bij het fietspad hoort en niet zomaar een algemene regel (dit in tegenstelling tot b.v. de voorrang van rechts of bepaalde snelheidsbeperkingen (niet allemaal) die wel algemene verkeersregels zijn).
      En gezien zowel belijningen als borden verkeerstekens zijn, kan men niet zomaar de betekenis van het ene opheffen door het andere.

 2. “Voorrang hebben” is geen subjectief recht dat gewaarborgd wordt door de Wegcode.

  De Wegcode voorziet verplichtingen en verboden maar eigenlijk geen “rechten”

  Zo voorziet de wegcode in talrijke artikelen een verplichting om voorrang te verlenen. Art.12.4 bis voorziet: “De bestuurder die een trottoir of een fietspad oversteekt, moet voorrang verlenen aan de weggebruikers die overeenkomstig dit besluit gerechtigd zijn om het trottoir of fietspad te volgen.”

  Dit is duidelijk een verkeersregel ten aanzien van de bestuurders die een trottoir of fietspad oversteken, maar deze bepaling regelt niet het rijgedrag ten aanzien van de weggebruikers die een fietspad of trottoir volgen.

  De verkeerstekens gaan inderdaad boven de verkeersregels. (art.6.2. Wegcode)

  Een fietser die een fietspad volgt en dus een verkeersbord B1 tegenkomt (zoals bij voorbeeld op het einde van de Coupure aan de Contributiebrug) moet inderdaad in toepassing van art.12.3.1° Wegcode voorrang verlenen want dit verkeersbord regelt specifiek het rijgedrag dat op de fietser van toepassing is.

  1. Wat je schrijft is een terechte nuancering. Maar tegelijkertijd met het bord dat die fietser verplicht voorrang te verlenen, moeten verkeer dat het fietspad kruist ook verplicht de fietser voorrang verlenen. Het blijft dus een fundamentele tegenstrijdigheid die door het plaatsen van een B1 wordt gecreëerd. Want de B1 wijzigt niets aan de toepassing van Art.12.4 bis. (DriesO suggereerde dat dat wel het geval was.)

   1. Die 12.4.bis wordt meestal gewoon om zeep geholpen door verkeersborden omtrent de voorrang.
    In het voorbeeld hierboven Coupure/Contributiebrug : zowel in de Nieuwe Wandeling als in de Contributiestraat staan bordjes B9 (weliswaar onopvallend) opgesteld, en aangezien de verkeerstekens boven de verkeersregels gaan…

    1. Wat ook speciaal is op dat kruispunt is wanneer je als fietser komende uit richting Rabot de Contributiebrug neemt netjes op het fietspad en je linksaf wil slaan richting coupure links, nog steeds netjes op het fietspad.
     Op dat ogenblik geldt er voor jou geen verkeersbord B1 en je volgt een fietspad…

     1. Dat men dan geen B1 tegenkomt klopt, maar of men de fietsers die afdraait naar links voorrang dient te geven is in dit geval toch betwistbaar. Het afdraaien is immers ook een manoeuvre en bij het uitvoeren van een manoeuvre dient men andere verkeersdeelnemers voorrang te verlenen.
      Zodra men zich op dat fietspad bevindt moet men natuurlijk wel voorrang aan de persoon op het fietspad geven, maar dat is zelf bij een oversteekplaats voor fietsers ook het geval.

     2. Voor fietsers die het fietspad volgen komende uit het Jan van Hembysebolwerk en rechtdoor de Coupure links willen inrijen (dus de Nieuwewandeling kruisen) staat de B1 links opgesteld. Volgens mij is dit één van de vele verkeersborden die slechts geldig zijn als ze rechts opgesteld zijn (maar ik weet het niet 100% zeker, dus zou het nog eens moeten controleren). Als dat klopt, dan is die B1 daar dus sowieso niet van toepassing.

    2. Maar die 12.4.bis kan niet ‘om zeep geholpen worden’ door verkeersborden. Natuurlijk kan men op dit manier verwarring creëren, maar ook een B9 wijzigt niets aan de geldigheid van de 12.4.bis. De verwijzing naar het gegeven dat verkeerstekens boven verkeersregels gaan (wat jij en DriesO doet) is daarbij niet relevant want ook markeringen zijn verkeerstekens en staan dus op gelijk niveau.

     1. Enerzijds is 12.4.bis een verkeersregel. Anderzijds voorzien de bepalingen mbt. het fietspad 2.7. en 74 (voor de wegmarkeringen) nu eenmaal niets omtrent de voorrang.

      Het verkeersbord B1 of B5 slaat uiteraard wel op de voorrang.

      Merk op dat dit ook de gangbare rechtspraak is van de rechtbanken in Gent.

     2. Overigens, een doorlopend fietspad met haaientanden en/of bord dat je voorrang afneemt wordt door het Geïllustreerd Reglement van de Wegbeheerder bestempeld als een combinatie van tegenstrijdige aanduidingen. Volgens één `specialist’ van de VTA (de dienst van de politie verantwoordelijk voor de signalisatie) is er daarbij geen probleem want de voorrang van een fietspad `geldt alleen voor verhoogde fietspaden’ (sic). Volgens een andere `specialist’ van diezelfde VTA is er geen probleem want `verkeersborden gaan boven wegmarkeringen’ (re-sic).

      Wat ik niet snap is de stelling van Tofke dat voorrang van fietsers op fietspaden een regel is: die voorrang volgt uit het teken (het fietspad). Wat is het verschil met de voorrang die je krijgt door op een fietspad te rijden en deze die je krijgt door op een rotonde te rijden (art. 12.3.1). Dat is ook een voorrang die je krijgt door een teken (een bord dat je op een rotonde rijdt) en die boven gewone regels gaat (voorrang van rechts geldt niet op een rotonde). Ooit al eens een rotonde met haaientanden en/of bord B1 gezien voor het verkeer op de rotonde?

     3. Jan, ga eens een kijkje nemen naar de rotonde net voor de Europabrug? Komende van de Watersportbaan/Europalaan als je richting Verenigde Natieslaan neemt kom je op de rotonde een afwijkende regeling door een verkeersbord B17 (voorrang van rechts) tegen…

     4. @jandefietser: ja, ik heb al rotondes gezien met haaientanden en/of bord B1 voor het verkeer op de rotonde. In Nederland zie je die erg vaak, en dan met name waar het verkeer dat de rotonde verlaat het fietspad moet kruisen. De fietser vervolgt zijn weg en de auto op de rotonde slaat af (doet een maneuver) en moet voorrang verlenen. De haaientanden visualiseren dit erg duidelijk. Ik weet niet of deze situatie ook in België bestaat.

     5. @ Jandefietser,

      die eerste ‘specialist’ kraamt zonder meer onzin uit. De tweede specialist is dezelfde mening toegedaan dan Tofke, maar daar ben ik het ook niet mee eens.
      Bij zo’n dubbelzinnige situaties blijft het wel steeds de rechtbank die zich er uiteindelijk moet over uitspreken.

     6. @ Tofke,

      waar kan ik die uitspraken vinden? Want daar ben ik wel erg nieuwsgierig naar.

     7. @Tofke: het Europarondpunt is geen rotonde, want de borden (rond blauw bord met 3 pijlen in een cirkel) ontbreken. Het is gewoon een weg die in een cirkel loopt. Volgens mij is het geen rotonde juist omdat men het verkeer daar geen voorrang wou geven.

      @Hilde: verkeer dat een rotonde verlaat hoeft natuurlijk geen voorrang meer te hebben. De haaientanden zijn dan ook dikwijls overbodig. Ik had het over verkeer dat op de rotonde blijft.

      @Renaat. `De tweede specialist is dezelfde mening toegedaan als Tofke’. Nee hoor: Tofke verdedigt de eerbare stelling dat een teken gevolgen kan hebben die in regels staan (zoals in: `art. 12.4bis is een regel, ook al is het fietspad zelf een teken’). Ik ga daar niet mee akkoord, maar goed. De tweede `specialist’ zei dat borden prioriteit hebben boven wegmarkeringen, omdat hij niet wist dat wegmarkeringen tekens zijn.

     8. Heel juist Jan! Het is inderdaad geen rotonde in de zin van art.2.39 van de Wegcode.

      En waarom? Omdat de verkeerstekens (niet alleen het bord D5 maar vooral de borden B1 of B5 op alle toegangswegen) ontbreken…

      Bij gebreke aan verkeerstekens gelden dus de verkeersregels, zoals de voorrang van rechts, zoals aangeduid.

      De rotonde is eigenlijk een schoolvoorbeeld van een toepassing van het principe dat de verkeerstekens boven de verkeerstekens gaan.

      Het is met de borden B1 op het kruispunt Coupure/Contributiebrug niet anders.

     9. jammer dat je schrijffouten niet kan verbeteren in een reactie :
      lees dus : De rotonde is eigenlijk een schoolvoorbeeld van een toepassing van het principe dat de verkeerstekens boven de verkeersregels gaan.

     10. @Tofke,

      en hiermee: “De rotonde is eigenlijk een schoolvoorbeeld van een toepassing van het principe dat de verkeerstekens boven de verkeerstekens gaan. ” spreek je jezelf tegen.
      Volgens jouw redenering met de fietspaden en de daarbij horende regels is de D5 een verkeersteken, maar is de regel die stelt dat er daar voorrang is voor het verkeer op de rotonde een verkeersregel. Dat zou betekenen dat er twee tegenstrijdige verkeersregels zijn, namelijk de voorrang van rechts versus de voorrang op de rotonde.

      Dat klopt natuurlijk niet, omdat het verkeersteken onlosmakelijk verbonden is met de bijhorende regel (D5 en voorrang voor het rondgaan verkeer) en dus daarmee de algemene regel opheft. Hetzelfde gaat dus op voor het fietspad (eveneens een verkeersteken met de daarbij horende regel van voorrang) en kan men dat dus niet opheffen door een evenwaardige ander verkeersteken.

     11. @ Renaat, Ik spreek mijzelf helemaal niet tegen maar je moet opletten dat je geen imaginaire voorrangsbepalingen gaat toevoegen aan wegmarkeringen & verkeerstekens die zij absoluut niet inhouden.

      Het bord D5 is een gebodsteken en betekent volgens art.69.3.Wegcode “Verplicht rondgaand verkeer”. Noch meer, noch minder. Het bepaalt absoluut niets omtrent de voorrang.

      Wat jij beschrijft als de ‘voorrang van het rondgaand verkeer’ wordt op een rotonde gerealiseerd door de plaatsing van borden B1 of B5 op de toegangswegen. De borden B1 (omgekeerde driehoek) & B5 (stop teken) regelen immers de voorrang. Ze zijn ook niet voor niets in de Wegcode beschreven als “verkeersborden betreffende de voorrang”. Flagrante toepassing van art.6.2. : de verkeerstekens gaan boven de verkeersregels. Als je de rotonde oprijdt en er staat een bord B1 of B5 dan geldt niet de gewone regel van de voorrang van rechts, maar geldt het verkeersbord.

      Een fietspad wordt in art.2.7. omschreven als “het deel van de openbare weg dat voor het verkeer van fietsen en tweewielige bromfietsen en tweewielige bromfietsen klasse A is voorbehouden door de verkeersborden D7, D9 of door de wegmarkeringen bedoeld in artikel 74. Het fietspad maakt geen deel uit van de rijbaan”. Bepaalt dit artikel dat fietsers welke een fietspad volgen voorranghebbend zijn? Neen, dat staat daar absoluut niet in.

      De borden D7 en D9 zijn volgens art.69.3. gebodsborden. D7 betekent “verplicht fietspad” en D9. “Deel van de openbare weg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers, van fietsen en van tweewielige bromfietsen klasse A”. Bepaalt dit artikel dat fietsers welke dergelijk fietspad volgen voorranghebbend zijn?
      Neen, dat staat daar ook niet in.

      Artikel 74 dan maar? “Overlangse markeringen die een fietspad aanduiden. Het deel van de openbare weg dat afgebakend is door twee evenwijdige witte onderbroken strepen en dat niet breed genoeg is voor het autoverkeer, is een fietspad.” Staat hier iets in over de voorrang? Neen.

      Samengevat: bepalen de verkeersborden en wegmarkeringen die een fietspad aanduiden iets over de voorrang? Neen. Jammer, maar helaas.

      De voorrang welke fietsers in bepaalde gevallen genieten spruit helemaal niet voort in de verkeerstekens die een fietspad aanduiden, maar wel uit verkeersregels zoals art.12.4.bis.

      Als je als fietser op een fietspad een regelmatig geplaatst verkeersbord omtrent de voorrang tegenkomt, moet je dat
      naleven. Verkeerstekens gaan immers boven de verkeersregels.

      En laten we eerlijk zijn, dit is ook gewoon de veiligste optie.

     12. @ Tofke,

      je hebt gelijk dat voorrang op een rotonde inderdaad steeds geregeld moet worden met borden B1 of B5. Dus daarin zat in wat jij zij inderdaad geen tegenspraak.

      Ik ben het nog steeds niet eens over je visie over die voorrang op fietspaden. Maar ik ontvang graag die rechterlijke uitspraken van je die mij ongelijk bewijzen.

      Of dat ‘het veiligste is’? Tja, het veiligste is waarschijnlijk om fietsers overal en altijd uit de voorrang te halen. Als het aan sommige wegbeheerders, politici of ‘specialisten’ ligt zou dat zo’n regel onmiddellijk worden ingevoerd.

      Het tweede veiligste is sowieso om die discussie te voorkomen door – zoals terecht wordt geadviseerd – doorgetrokken fietspaden niet te combineren met borden B1 of B5. Want zelf met jouw redenering blijven ze een voor de automobilisten verwarrende situatie creëren. Zij zijn immers niet op de hoogte van de aanwezigheid van de B1 of B5 voor de fietsers (of ze zouden zich op een voorrangsweg moeten bevinden, maar dat is lang niet altijd het geval) en kunnen dus vaak onmogelijk weten of ze die fietser die over een fietspad rijdt al dan niet voorrang moeten verlenen.

 3. Kleine aanvulling: deze fietsroute dwarst een tramroute.
  Wat nu?
  Wat me ook (en vooral) boeit: hoe zit dat in het buitenland?
  Hebben trams daar evenveel absolute voorrang als in België?

  1. Dat verdrag van Wenen is natuurlijk niet door alle landen onderschreven maar slechts door ongeveer 70 lidstaten en door sommige landen is het slechts gedeeltelijk onderschreven (dus met een aantal ‘voorbehouden’). Zo ook door Nederland.
   Het is op bepaalde gebieden geen goede zaak dat België dit verdrag heeft onderschreven. Zo zou het zonder dit verdrag mogelijk zijn om een regel in te voeren dat fietsers altijd in twee richtingen mogen rijden in éénrichtingsstraten, behalve als het uitdrukkelijk verboden wordt. Door het onderschrijven van dit verdrag is dat niet mogelijk en dient men dus overal aan te geven dat fietsers tegen de richting mogen fietsen. (Wat dus tot het plaatsen van massa’s overbodige borden aanleiding geeft.)

   Overigens wordt de naleving van dit verdrag ook niet afgedwongen door Verenigde Naties en kan het dus meer als een serie richtlijnen beschouwd worden.

   Of er landen zijn waar die absolute voorrang niet geldt, dat weet ik niet. Maar die voorrang op zich is helemaal niet onlogisch gezien de kenmerken van spoorvoertuigen (lange remweg en onmogelijkheid om uit te wijken). Wegbeheerders zouden er wel op toe moeten zien dat die absolute voorrang niet tot gevaarlijke situaties leidt. Zo is het absurd om voetpaden of fietspaden door te trekken over tramsporen (want dat geeft weer een dubbele boodschap) of b.v. naar rechts draaiende tram tegelijkertijd groen licht te geven met overstekende voetgangers.

  2. Voor spoorvoertuigen geldt de wegcode niet. Wat o.a. wel geldt is het Koninklijk besluit van 15 september 1976 houdende reglement op de politie van personenvervoer per tram, pre-metro, metro, autobus en autocar.

   Een groot probleem daarbij is dat men dat KB soms vergeet aan te passen tegelijkertijd met de wegcode. Ik weet niet of dat ondertussen is opgelost, maar zo heeft men op het moment men een verbod op niet-handsfree bellen heeft ingevoerd in de wegcode, dit niet onmiddellijk in dat KB aangepast, waardoor trambestuurders nog volkomen legaal konden bellen achter het stuur.

 4. Een tram is een spoorvoertuig en valt niet onder toepassing van de Wegcode (art.1 Wegcode).

  Aan een dwarsend fietspad heeft een tram dus geen boodschap. Aan een zebrapad of een zone 30 ook niet trouwens…

  Art.12.1. voorziet verder dat iedere weggebruiker (dus ook voetgangers) voorrang moet verlenen aan spoorvoertuigen.

  De voorrang van spoorvoertuigen werd internationaal voorzien in art.29 van in het verdrag van Wenen van 8 november 1968 http://www.unece.org/trans/conventn/legalinst_08_RTRSS_RT1968.html

  1. In Nederland, waar ze pakweg 20 jaar geleden het verkeersreglement hebben opgekuist omdat niemand er nog aan uitgeraakte, staat de voorrang van de trams expliciet bij de regels. Vermits ook daar geldt dat tekens boven regels gaan impliceert dat dus dat daar die voorrang kan afgenomen worden. Is er een reden waarom artikel 12.1 (voorrang van spoorvoertuigen) hier geen regel zou zijn?

   1. De regel dat bevelen van bevoegde personen boven verkeerstekens gaan en verkeerstekens dan weer boven verkeersregel komt voort uit artikel 6 van het Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (m.a.w. uit de ‘wegcode’).
    Gezien de wegcode niet geldt voor spoorvoertuigen (dat staat dan weer in artikel 1), geldt het bovenstaande ook niet voor spoorvoertuigen.
    Dus enkel als in het Koninklijk besluit van 15 september 1976 houdende reglement op de politie van personenvervoer per tram, pre-metro, metro, autobus en autocar eenzelfde regel staat vermeld (dat weet ik niet 100% zeker), dan is die hiërarchie niet van toepassing. (Ik heb wel het sterke vermoeden dat er op zijn minst een regeling is dat ook bestuurders van spoorvoertuigen de bevelen van bevoegde personen moeten opvolgen.)

 5. Aan de vele reacties hierboven te zien heerst er volslagen onduidelijkheid zowel in de wetgeving als bij “verkeersdeskundigen”. Beangstigend.

  1. Dat klopt. Aan de ene kant is het heel moeilijk een waterdichte wetgeving te maken die voor elk denkbare situaties (dus ook uitzonderingssituaties) volkomen duidelijkheid oplevert. Er zal altijd sprake zijn van een deel interpretatie.

   Aan de andere kant staat het vast dat onze wegcode verre van ideaal is wat duidelijkheid betreft. En door de manier waarop wijzigingen doorgevoerd worden, vraagt het verbeteren van de wegcode vaak veel tijd en is zijn zelf onze wegcode en verkeersregels niet vrij van compromissen.

   Maar het grootste probleem is de vergaande incompetentie van veel mensen (niet allemaal!) die met aanleg van wegen, plaatsing van verkeerssignalisatie, … bezig zijn. Veel verwarring op de openbare weg zou perfect voorkomen kunnen worden, o.a. door de toepassing van het geïllustreerd reglement van de wegbeheerder (en diverse omzendbrieven).

   Er zijn talloze voorbeelden te geven van zeer ondoordacht aangelegde situaties – ook vandaag nog. Een sprekend voorbeeld (zodat ik er zelf geen moet uittypen) is deze: http://wegcode.be/forum/showthread.php/27796-Dubbelzinnige-voorrangsaanduiding

  2. Nog ter illustratie. Vandaag kreeg ik te horen dat het meer dan een half jaar duurt om in Antwerpen te beslissen bepaalde verkeersborden (voor de invoering van het BEV in een bepaalde straat) te kunnen plaatsen. Dat dat niet onmiddellijk kan begrijp ik, maar een half jaar?! Het bijzondere is dat de verkeerslichten (nodig voor de invoering van het BEV in die straat) al wel een tijdje geleden zijn geplaatst (en daar dus al een hele procedure voor is doorlopen).

  3. Een zeer terechte reactie. De overheid (in casu: Gent) wil meer mensen op de fiets/uit de auto krijgen, maar als je ziet wat één zo’n plaats aan reacties oproept, welk een juridisch kluwen het wordt, zou je als fietser algauw afhaken. Voor automobilisten is het niet zekerder of transparanter, maar dan zit je snel in een vertrouwde en beschermde situatie.

   1. Het absurde is dat door een doordacht toepassen van o.a. het geïllustreerd reglement van de wegbeheerder die tegenstrijdigheden en de daarbij horende discussie niet hoeft te ontstaan, ook niet met de huidige wegcode. Het grootste deel van de discussie ontstaat niet uit de regels, wel uit infrastructuur, plaatsing van verkeerstekens, … (en natuurlijk uit een vergaand gebrek aan kennis van de verkeersregels van veel mensen).

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s