Met de fiets van Oost naar West in Gent

Om gemakkelijk en snel van punt A naar B te fietsen, heb je meer dan enkel een fietspad nodig. Je hebt een volledige fietsroute nodig: een aaneenschakeling van voorzieningen die het fietsen aangenamer, veiliger en vlotter maken. Dan denken we aan fietspaden, fietssnelwegen, fietsstraten, autoluwe straten, woonerven, oversteekvoorzieningen, tunnels en bruggen…
door Fietsersbond Gent – Eva Van Eenoo (april 2013)

03okt11, 08u02, Groendreef
03okt11, 08u02, Groendreef

Een fietsroute is van goede kwaliteit als je er samen met een onervaren jong fietsertje gemakkelijk kunt rijden en wanneer minder assertieve fietsers er zich ook op hun gemak voelen. Zoiets is natuurlijk subjectief. Daarom zijn er vastgelegde criteria waar fietsroutes aan moeten voldoen.
Direct: Zowel in afstand als in tijd moet de fietsroute direct zijn. Dit betekent dat fietsroutes in het beste geval de kortste route aanbieden of dat omrijden zo veel mogelijk beperkt blijft. Op een fietsroute moet je ook kunnen doorrijden. Dat is mogelijk door de fietsroute overal voorrang te geven of de verkeerslichten af te stemmen op het doorgaande fietsverkeer.
Veilig: De fietsinfrastructuur moet uiteraard aangepast zijn aan de omgeving. Fietspaden waar nodig, doorgaand autoverkeer vermijden in zone 30 en fietsstraten, tunnels of bruggen waar drukke verkeersaders moeten worden gekruist. Maar ook de details zijn belangrijk: paaltjes op het fietspad zorgen voor veel hinder en veroorzaken valpartijen.
Comfortabel: De ondergrond van de fietsroute is liefst asfalt. Drempels, steile hellingen of scherpe bochten verhinderen een vlotte doorgang.
Aantrekkelijk: Aangepaste verlichting verhoogt de aantrekkelijkheid van een fietsroute. Fietsen in een groene omgeving is natuurlijk een pak leuker en gezonder dan fietsen naast een drukke verkeersas. Ook sociale veiligheid is een belangrijke factor. Een gevoel van onveiligheid kan immers invloed hebben op het verplaatsingsgedrag van mensen.

De Oost-West-route getest
Eén van de belangrijkste fietsroutes doorheen Gent is de Oost-West-route. Deze route loopt van Mariakerke via het Zuid naar Sint-Amandsberg en omgekeerd. We toetsten de Oost-West-route op bovenstaande criteria.

Direct
Of er veel fietsers van Sint-Amandsberg naar Mariakerke fietsen, weten we niet. We zijn er wel redelijk zeker van dat er maar erg weinig fietsers dat doen via het Zuid. De Oost-West-route biedt dus niet de meest directe reisweg aan. Om de Dampoort te vermijden loopt de route via de Forelstraat. Ook dat doen volgens ons weinig mensen. Ondanks de gruwelijke en gevaarlijke verkeersknoop aan de Dampoort verkiezen fietsers die toch boven het omrijden. In april zette de Fietsersbond nog een actie – met veel bijval – op poten om de onveilige situatie aan Dampoort aan te klagen. Aan het winkelcentrum van de Dampoort komt er best een fietsdoorgang onder de sporen. Zo mijd je de Dampoort en worden het aantal moeilijk oversteekbare plaatsen beperkt. Werk aan de winkel voor de NMBS dus! Jammer genoeg is de heraanleg van de Dampoort pas gepland vanaf 2019-2020…
Vanuit het nog te realiseren fietspad langs de Groene Banaan is er ook een doorgang nodig richting Dampoort. Waarom niet via de terreinen van Infrabel? Zo beperk je opnieuw het aantal oversteekbewegingen.
De Oost-Westroute slingert zich verder via het centrum tot aan de Coupure Links, het meest gebruikte fietspad van Gent. De route loopt rechtdoor en dankzij de ondertunneling aan de Bargiebrug verlies je geen tijd met oversteken. Die tijd verlies je tot nu toe wel nog aan de kruising met de Nieuwewandeling en op de Rozemarijnbrug. Voor die laatste is al een fietstunnel gepland.
Conclusie: De route is niet direct in tijd noch in afstand. Vanaf de Coupure gaat het wel snel. Dat levert meteen het bewijs dat goede fietsinfrastructuur vanzelf fietsers aantrekt.

Veilig
De veiligheid op de route varieert sterk. Het contrast tussen de gevaarlijke Antwerpsesteenweg en de fietsvriendelijke Coupure Links is groot. Gelukkig wordt ook de Antwerpsesteenweg binnenkort aangepakt. Verder zit er op de Oost-Westroute heel wat sluipverkeer. Eigenlijk mag er op een hoofdfietsas geen doorgaand autoverkeer aanwezig zijn, behalve als er fietspaden liggen. In de Toekomststraat en Forelstraat is de autodruk bijvoorbeeld erg groot en word je als fietser vaak aan de kant gedwongen. Het zou een grote stap vooruit zijn als de Forelstraat aan de spoorwegbrug wordt geknipt en enkel toegankelijk blijft voor fietsers.

06mei10, 08u13, Toekomststraat, Forelstraat, Heernislaan
06mei10, 08u13, Toekomststraat, Forelstraat, Heernislaan

Ook aan de Tweebruggenstraat zien we vaak onfrisse taferelen. Veel foutparkeerders of ouders die hun kinderen komen ophalen aan Nieuwenbosch. Bij de ingang van de school blokkeren ze simpelweg het fietspad.
Oversteken is op de route ook niet altijd even simpel: denk maar aan de Lange Violettestraat, het kruispunt met de Zuidstationstraat, de Rozemarijnbrug… Ook hier is er veel ruimte voor verbetering.

Comfortabel
Ook hier weer veel verschillen. Sommige stukken zijn best aanvaardbaar, maar in het centrum moet je al een goede fietser zijn om de tramsporen te ontwijken. Op de Coupure Links is het tijdens de spitsuren eigenlijk te druk. Daardoor verlies je ook heel wat comfort, ondanks het feit dat het een goede fietsweg is. Het fietspad op de Coupure mag gerust een meter breder zijn. Ononderbroken asfalt, de meest prettige ondergrond om op te fietsen, vinden we zo goed als nergens.

Aantrekkelijkheid
Hoe minder auto’s, hoe aantrekkelijker het is voor fietsers. Door het vele sluipverkeer en de grote autodruk in de stad verliest deze route aan aantrekkingskracht. Op de Coupure is het prettig fietsen, alleen jammer dat je de drukke Rozemarijnbrug met trams en auto’s en de Nieuwewandeling moet oversteken.
Op de route vind je af en toe bewegwijzering. Op de bordjes staat er enkel Oost-West-route. Wie van Gent afkomstig is of hier al lang woont kan zich hier misschien iets bij voorstellen. Beter is om plaatsnamen of herkenningspunten op de signalisatie te zetten. Vermeld er meteen ook de afstand bij, dan zijn de bordjes pas echt nuttig.

Conclusie
Fietsen van Oost naar West gaat soms gemakkelijk en snel, maar is te vaak ook een hindernissenparcours. De Oost-West-route zit vol missing links en met zwakke schakels maak je geen ketting. Van een autosnelweg aanvaardt niemand dat die ineens stopt of dat er verkeerslichten staan. De meeste mensen zouden het ook bizar vinden om even de autosnelweg te verlaten en 500 meter verder weer op te rijden. Hetzelfde principe van snelwegen moet ook gelden voor de belangrijkste fietsroutes. Gent heeft een zelfverklaard fietsvriendelijk stadsbestuur. Hoog tijd dus voor een kwaliteitssprong!

gmf

12 gedachten over “Met de fiets van Oost naar West in Gent”

 1. Ik ben dan blijkbaar een van de weinige oost-west fietsers. Ik fiets regelmatig van Sint-Amandsberg richting Mariakerke (en dan terug). Het gaat via het Zuid, vroeger (en nu nog soms) via de Toekomststraat, nu neem ik vooral de Visserij (ik vertrek in de Gentbruggestraat –> Gentbruggebrug –> Nederbrugstraat –> Keizerpark –> Visserij). Het zou inderdaad beter kunnen. Rond het Zuid vind ik het een gruwel, ik doe het vooral op zon- en feestdagen. Andere dagen als het echt niet anders kan.
  Toen ik opnieuw begon te fietsen en naar Mariakerke moest reed ik via het R4 fietspad, wat me een rit bezorgde van 20 km, nu nog 6 km, maar ik durfde toen echt niet de stad in. Ik heb nog dagen dat ik het niet zie zitten en dan neem ik de bus (waarmee ik dan langer mee onderweg ben dan met de fiets).

 2. “Het zou een grote stap vooruit zijn als de Forelstraat aan de spoorwegbrug wordt geknipt en enkel toegankelijk blijft voor fietsers.”
  Vanuit het standpunt van enkel en alleen fietsers bekeken, zou dit inderdaad mooi zijn, maar ik vrees dat je dan grotere problemen krijgt op twee andere plaatsen. Dan krijg je nog veel meer autoverkeer aan de Dampoort omdat iedereen van St.-Amandsberg dan via de Dendermondsesteenweg naar de ring moet. Of je krijgt enorm veel sluipverkeer langs de Wolterslaan en Delvinlaan naar de ring en ik denk dat de bewoners daar dit ook niet zo leuk zullen vinden.
  Het geheel is te complex om zomaar één bepaalde maatregel voor te stellen. Maar het opent wel het debat uiteraard.

  1. De logica is eenvoudig.
   Er zijn voor fietsers uit St-Amandsberg/Oostakker drie mogelijkheden om de stadsmuur R40/spoorweg te dwarsen.
   – Dampoort
   – Forelstraat
   – Delvinlaan
   Assertieve fietsers trekken overal hun plan.
   Maar de massa verwacht veilige assen.
   De middelste van de drie kan je uitbouwen tot een veilige fietsas stijl Kopenhagen.
   De Forelstraat is bovendien al jaren een deel van een stedelijke fietsas.

 3. 12 jaar geleden kwam ik naar Gent wonen ,Stad ging autoluw worden ,leefbaar enz . Als we nu nog eens 10 jaar moeten debatteren ?? Graag echte maatregelen de tijd van sensibiliseren heeft lang genoeg geduurd .

 4. Tijdens het schooljaar is er op de spits in de Toekomsstraat eigenlijk geen doorkomen meer aan. Ik fiets dan vanop Dendermondse steenweg Nijverheidsstraat in (kasseien!) en dan stukje door Bijgaardepark. Dat scheelt alweer enkele grammen ingeademd fijn stof…

 5. Ik lees dat er aan Nieuwenbos autobestuurders het fietspad blokkeren. Het blokkeren van een fietspad zou even onverbiddelijk beteugeld moeten worden als het innemen van een parkeerplaats voor gehandicapte personen. Beide zijn absoluut not done en dergelijke overtreders moeten meteen uit het verkeer “geplukt” worden. Ik lees ook een lyrische beschrijving van het fietspad langs de Coupure. Toch even vermelden dat deze plek intensief gebruikt wordt als trimpiste en dat joggers een veel grotere hindernis vormen dan het oversteken aan de Rozemarijn- en Contributiebrug omdat veel autobestuurders zich daar zeer hoffelijk gedragen.

 6. de coupure is idd. zeer druk. Het stadsbestuur wil dit oplossen door van de coupure een fietsstraat te maken en ze “knippen”. Als ervaringsdeskundige (ik passeer er 2x per dag) kan ik alleen maar zeggen dat dit een ROTSLECHT idee is. Hebben de heren en dames politici en de zogenaamde verkeersdeskundigen zich al eens afgevraagd waarom het daar zo druk is? Ik denk het niet want het antwoord is eenvoudig: het fietspad is er afgescheiden van de rijweg, wat het dus superveilig maakt. En een veilig fietspad trekt nu éénmaal veel fietsers aan.
  Dus als ze echt wat aan de capaciteit van de coupure willen doen zouden ze beter hun geld spenderen aan andere zaken, zoals het verbreden van het fietspad, aanleg van een trimpad langs de bomen zodat de joggers van het fietspad blijven, aanleg van een fietspad aan de overkant (coupure rechts), fietstunnel onder de nieuwe wandeling,…
  Maar steek de fietsers alstublieft niet terug tussen de auto’s. We hebben nu eens een superveilige situatie (= geen auto’s) en willen ze er een onveilige situatie (=fietsstraat met auto’s en de nodige agressie zoals in de visserij…) van maken.

  1. Ik ga me niet uitspreken over de concrete situatie, want die ken ik onvoldoende. Maar er zijn twee niet onbelangrijke ‘principes’ om in het achterhoofd te houden:

   – Mensen laten zich in hun routekeuze vaak sterk leiden door een veiligheidsgevoel. Veiligheidsgevoel (subjectieve veiligheid) en objectieve veiligheid is in veel gevallen niet hetzelfde. Soms zijn beiden zelf tegenstrijdig.

   – Ernstige ongevallen tussen kwetsbare en niet kwetsbare verkeersdeelnemers gebeuren bijna altijd op kruispunten, zelden op de daar tussenliggende weggedeelten. Dit is één van de redenen waarom fietspaden lang niet altijd tot meer objectieve veiligheid leiden.

   Dat neemt niet weg dat ik wel de indruk heb dat de (plannen voor de) aanleg van fietsstraten naar mijn gevoel vaak minstens evenveel (zo niet meer) te maken heeft met een overheid die met iets wil uitpakken dan met goed fietsbeleid.

   1. als je mensen op de fiets wil krijgen is subjectieve veiligheid even belangrijk (zoniet belangrijker) dan objectieve veiligheid. Wat heeft het voor zin om een technisch en objectief gezien perfect fietspad of andere fietsvoorziening aan te leggen, waarop mensen niet durven te fietsen (door bv gemotoriseerd verkeer die te snel passeert).

    Trouwens gaat de objectieve theorieën uit van een scenario waarbij alle weggebruikers zich aan de regels houden. Dus alle auto’s die zich aan de maximumsnelheid houden, geen foutparkeerders op het fietspad,… En iedereen die wel eens buitenkomt weet dat dit utopie is.

    1. Ik ontken zeker niet dat objectieve veiligheid erg belangrijk is. Maar te weinig wordt het verschil gemaakt tussen de objectieve en subjectieve veiligheid. En mensen laten hun verkeersgedrag toch vooral bepalen door die objectieve veiligheid, niet door de subjectieve.

     Ik hamer er altijd op dat men bij de aanleg van infrastructuur er nooit vanuit mag gaan dat alle weggebruikers zich voorbeeldig gedragen. Dat wel doen lijkt me erg onzinnig maar is niet uitzonderlijk bij het ontwerpen van infrastructuur. Met als resultaat dat men infrastructuur krijgt die in theorie prachtig is, maar in de praktijk niet blijkt te werken.

  2. Helemaal akkoord met Jeroen. Ik gebruik eveneens minstens 2x per dag het fietspad langs de Coupure. De (her)aanleg van het verouderd fietspad aan de overkant is de evidentie zelf. Nu is er nog altijd een fietsverbod (!) ter hoogte van de Hospitaalbrug richting Iepenstraat. Om het “paradepaardje” van het Gents fietsbeleid aan de overkant te vrijwaren? De Coupure omvormen tot fietsstraat is inderdaad een diabolisch idee die weggebruikers verder tegen elkaar dreigt op te zetten. Wie daaraan twijfelt moet eens de Trekweg proberen verderop in Mariakerke. En of het daar nu gaat om “objectief” of “subjectieve” veiligheid laat ik aan zelfverklaarde kamerdeskundigen.

 7. Fietscomfort zit soms in een detail. In het midden van het beboomde gedeelte van de Groendreef vertoonde het fietspad sinds jaren een serieuze bult onder druk van een stevige boomwortel. Bij mooi weer nauwelijks zichtbaar, bij regen een dam met een brede plas. De technische dienst heeft dit net geëffend. Een fietsbult minder. Applaus!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: