Mail: linkerarm

Jurgen schreef op vr 30-08-2013 om 17:47 [+0200]:

Hallo,

een vraagje.
Het is me al regelmatig overkomen dat wanneer ik mijn linkerarm uitsteek om aan te geven dat ik naar links wil en/ of ga oversteken, de auto(‘s) achter mij net nog vlug voorbij rijden.
Meestal missen ze mijn hand/arm op een haartje na.
Mijn vraag is wie er in die situatie voorrang heeft?
Wat is de gebruikelijke regeling?
Ik ga ervan uit dat wanneer ik aangeef dat ik naar links wil, de auto achter mij moet wachten; net zoals je als bestuurder ook de auto voor jou niet meer voorbijsteekt wanneer deze naar links knippert.
Maar de bestuurder vandaag vond dat ik aan de kant moest gaan staan tot alle auto’s voorbij waren.
Er was geen fietspad en voetpad op die plaats.
Kunnen jullie me wat meer uitleg geven?

Alvast bedankt voor de reactie!
met vriendelijke groeten,
Jurgen

09sep13, 17u16, Forelstraat
09sep13, 17u16, Forelstraat

——– Origineel bericht ——–
Onderwerp: Re: vraagje
Datum: Fri, 30 Aug 2013 19:12:31 +0200
Van: JanC
Aan: Jurgen

Dag Jurgen,

Op het ogenblik dat je je arm uitsteekt mag een achteropkomend bestuurder je inderdaad nog voorsteken.
Het is pas als je naar links uitwijkt dat achteropkomend verkeer je langs rechts mag inhalen:

Art. 16.3. Het inhalen geschiedt links.
Het inhalen geschiedt echter rechts wanneer de in het halen bestuurder te kennen heeft gegeven dat hij voornemens is links af te slaan of zijn voertuig op te stellen aan de linkerkant van de openbare weg en zich naar links begeven heeft om deze beweging uit te voeren.

Je mag midden op de weg gaan staan om tegenliggend verkeer voor te laten gaan.
Als je daar staat moet achteropkomend verkeer je rechts voorsteken (of stoppen, als dat niet kan).
Maar als je nog aan de rechterkant bent mogen automobilisten je voorsteken en je moet ze voor laten gaan.
Pas als je zonder iemand te hinderen naar het midden kan mag je dat doen, want naar het midden gaan is een manoeuvre.

Dus, kort: je arm uitsteken is niet voldoende.
Naar links gaan om voor te sorteren mag, maar daarbij heb je geen voorrang.
Een keer je naar links bent uitgeweken mag achteropkomend verkeer je niet meer links voorsteken.

Met de auto moet je minstens een meter tussenruimte laten als je een fiets voorbijsteekt.
Als ze je hand op een haartje na missen is dat een overtreding van de vierde categorie (dat zijn de hele erge overtredingen waarvoor je zelfs geen minnelijke schikking kan krijgen maar onmiddellijk voor de rechter moet).

Vriendelijke groeten,

Jan

Auteur: yves

Deze blog wil berichten over het fiets-wel en wee in een leuke stad.

22 gedachten over “Mail: linkerarm”

 1. Is het om armen te sparen dat er geen verplichting meer is om die uit te steken wanneer men links wil afslaan? Want autobestuurders die een minimale zijdelingse afstand houden zijn zeldzaam.

  1. Eigenlijk bestaat verplichting op de richtingsverandering aan te geven door het uitsteken van de handen er nog steeds, alleen is daar de uitzondering op dat dat niet moet als het niet veilig kan.

   Die uitzondering is volgens mij terecht, er zijn nu eenmaal omstandigheden waarin – zeker mensen die wat minder handig zijn met de fiets – er niet in slagen veilig met één hand te fietsen. Zelf ik – die toch een relatief goede fietscontrole heb – weet omstandigheden met zo’n barslecht wegdek, zo’n hectisch verkeer, … dat ik me beperkt tot het zelf zeer goed uitkijken (en dus niet er vanuit ga dat ik voorrang krijg) maar liever mijn beide handen aan het stuur houd.

    1. Ik ben het volkomen met je eens, ik vind het ook zeer wenselijk om goed te communiceren bij het deelnemen aan het verkeer en daar hoort het tijdig duidelijk maken van een richtingsverandering zeker bij. Ik vind de regel wel correct maar niet de wijze waarop veel mensen zich in het verkeer begeven.

     Overigens is het probleem bij automobilisten ook behoorlijk groot. Niettegenstaande zij slecht één vingerbeweging moeten maken om hun richtingsverandering kenbaar te maken (en er dus geen argumenten van voertuigbeheersing zijn die een reden geven om dat niet te doen) zie ik ook ontzettend veel autobestuurders niet de inspanning doen om hun richtingverandering aan te geven. In het algemeen vind ik dat vervelend en gevaarlijk, maar op ronde punten nog het meest.

     Ik beschouw het ook als een spijtig zaak dat het strikt wettelijk niet is toegestaan een fiets uit te rusten met richtingaanwijzers. Ik ben zeker niet voor een verplichting, maar het zou mooi zijn dat mensen die wel vaker het gevoel hebben de fiets met één hand onvoldoende te kunnen controleren om een richtingsverandering aan te geven met een hand de mogelijkheid zouden krijgen gebruik te maken van ‘pinkers’.

     1. Ik vind het helaas op zeer veel plaatsen moeilijk om mijn arm uit te steken. De bochten zijn zeer vaak te scherp (ook bij het verlaten van ronde punten).
      Al heb ik ook al eens luidop gevloekt tegen een fietser die zonder goed te kijken naar links uitweek terwijl ik aan het voorbijsteken was.

   1. @Renaat. Die uitzondering was voor niets nodig, want er bestaat al een fundamentele rechtsregel: “nood breekt wet”. Het invoeren van die uitzondering heeft enkel maar verder verwarring gezaaid, en dit laatste is een echte plaag in de verkeersregels.

    1. Zulke uitzonderingen kunnen heel belangrijk zijn als er ongevallen gebeuren en de rechtbank zich er in moet mengen.

     Ik geloof ook echt niet dat het gegeven dat veel te veel mensen de moeite niet doen om hun hand uit te steken te wijten is aan de invoering van die uitzondering. Als dat het geval was dan zouden we niet kunnen vaststellen dat er talloze automobilisten hun richtingsaanwijzers niet gebruiken.

     Ik keur het zomaar van richting veranderen dus zeker niet goed en vind communicatie met andere verkeersdeelnemers heel belangrijk, maar ik vind een wet die mensen er toe ‘verplicht’ om zichzelf of anderen in gevaar te brengen door dingen te doen waar ze (in bepaalde omstandigheden) niet fysiek toe in staat zijn geen goede wet. Hoewel wetgeving nooit waterdicht is of kan zijn, dient wetgeving wel voldoende genuanceerd te zijn.

 2. De foto is wat ongelukkig gekozen ten opzichte van de uitleg want op “verhoogde inrichtingen” (verkeersplateau’s) is ELK links inhalen verboden. Geen kat die dat weet. Bijgevolg halen autobestuurders daar systematisch fietsers in, zonder te beseffen dat zijn een overtreding begaan die ook nooit wordt gesanctioneerd. Wanneer komt er eens een campagne om daarop te wijzen, in de plaats van bijvoorbeeld het jaarlijkse “circus” over fietsverlichting?

 3. Het klopt dat een het uitsteken van de hand voor het aangeven van een richtingsverandering geen recht op voorrang inhoudt.

  Ik interpreteer Art. 16.3. echter wel anders.
  “Het inhalen geschiedt echter rechts wanneer de in het halen bestuurder te kennen heeft gegeven dat hij voornemens is links af te slaan of …”

  Volgens mijn interpretatie volstaat het dus om de hand uit te steken om dusdoende te kennen te geven dat men voornemens is links af te slaan en zijn achteropkomende voertuigen op dat moment dus wel degelijk verplicht om enkel nog rechts in te halen. Ik ben het dus niet eens met Jan die volgens mij de ‘of’ (tussen slaan en zijn voertuig) ten onrechte als ‘en’ leest.

  Is er iemand die op de hoogte is van rechterlijke uitspraken die duidelijk in deze zaak verschaffen? Als ik op basis van mijn interpretatie van die tekst een inschatting maak, dan ligt bij een ongeval tussen een naar links afdraaiende fietsers die tijdig zijn/haar richtingsverandering heeft aangegeven en een voorbijrijdende andere bestuurder de fout bij beiden. De fietser omdat deze onterecht voorrang heeft genomen bij het maken van een manoeuvre en de voorbijstekende bestuurder omdat deze de fietsers links i.p.v. recht inhaalt.

  Als er niet genoeg plaats is om rechts in te halen (b.v. omdat de fietser zich nog niet naar links heeft begeven) kan men zelf stellen dat er sprake van een vorm van inhaalverbod voor de bestuurder en heeft de fietser in zeker zin voorrang. Hij/Zij zou in zo’n situatie niet verweten kunnen worden naar links te draaien (gezien het ‘inhaalverbod’ voor achterop komende bestuurders en de schuld zou bij een ongeval ook volledig bij de inhalende bestuurder kunnen gelegd worden.

  (Los van de wettelijke discussie is het natuurlijk niet meer dan ‘normale hoffelijkheid’ om in zo’n omstandigheden als op de foto de fietser voorrang te verlenen.)

  1. Je leest artikel 16.3 verkeerd. De ‘of’ slaat op … linksafslaan of voertuig links opstellen… . Rechts inhalen is dus de regel als aan twee voorwaarden voldaan is:

   (1) De bestuurder heeft te kennen gegeven dat hij of linksaf wil slaan of zijn voertuig links wil opstellen
   en
   (2) hij heeft zich naar links begeven.

   Jouw interpretatie is grammaticaal onjuist.

   1. Als ik het nog eens enkele keren lees dan is jouw interpretatie taalkundig inderdaad logischer en je zal dus wel gelijk hebben.

    Ik blijf het wel een draak van een zin vinden die best anders verwoord zou mogen worden.

  1. @ Bob, je vergist je.

   Over het inhalen op kruispunten zegt de wegcode:

   “17.2. Het links inhalen van een gespan, van een tweewielig motorvoertuig of van een voertuig met meer dan twee wielen is verboden:

   2° a) op de kruispunten waar de voorrang van rechts geldt;

   b) op de andere kruispunten voor de bestuurders die voorrang moeten verlenen overeenkomstig artikel 12.3.1.”

   De voorgaande inhaalverboden gelden dus enkel bij het inhalen van een gespan, een tweewielig motorvoertuig of een voertuig met meer dan twee wielen. Het verbod geldt dus niet voor het inhalen van fietsers (hebben altijd twee wielen en zijn geen motorvoertuigen). Bovendien zijn er op het verbod ook nog uitzonderingen, b.v. als men op een voorrangsweg rijdt.

   Er bestaan dus wel situaties waarin het verboden is om fietsers in te halen, maar er is geen algemeen inhaalverbod voor fietsers op kruispunten.

   1. tiens. live and learn. ik ga in elk geval mijn plaats in het verkeer blijven opeisen, en het gewoon onmogelijk maken voor auto’s om mij in te halen op een kruispunt waar ik linksaf moet.

   2. Met andere woorden: indien je met een (driewielige) bakfiets rijdt of een karretje trekt, dan mag je weer niet ingehaald worden, want dat is volgens de wegcode een rijwiel en geen fiets…

    1. Voor het inhalen van een rijwiel met meer dan twee wielen klopt dat zeker. Of het trekken van een aanhangwagentje iets wijzigt aan het inhalen weet ik echter niet zeker.

 4. Ik had het hierboven over ELK inhaalverbod op een verhoogde inrichting. Gent heeft onwaarschijnlijk veel geînvesteerd in verkeersplateau’s. Als het resultaat niets anders is dan meer fijn stof (door remmen en optrekken) en een verhoogde aanschaf van terreinwagens, is dat bijzonder pover en een maat voor niets.

 5. “Het inhalen geschiedt echter rechts wanneer de in het halen bestuurder te kennen heeft gegeven dat hij voornemens is links af te slaan of zijn voertuig op te stellen aan de linkerkant van de openbare weg en zich naar links begeven heeft om deze beweging uit te voeren.

  Je mag midden op de weg gaan staan om tegenliggend verkeer voor te laten gaan.”

  Dat laatste zinnetje lijkt mij heel logisch, en wordt massaal in de praktijk gedaan (door autobestuurders) maar is dat eigenlijk toegelaten volgens de wegcode?
  Want er is toch de verplichting om zo rechts mogelijk op de rijbaan te rijden, of mis ik iets?

  1. Ik ga ervan uit dat “…zich naar links begeven heeft om deze beweging uit te voeren” in het door jou aangehaalde citaat al aangeeft dat het inderdaad mag.

  2. Iets te snel gereageerd. Art. 19.3 geeft aan wat de bestuurder die links afslaat moet. Daar hoort bij

   2° a) op een rijbaan met tweerichtingsverkeer, zich naar links begeven zonder de tegenliggers te hinderen;
   b) op een rijbaan met éénrichtingsverkeer, zo dicht mogelijk bij de linkerrand ervan blijven;

   Je mag het dus niet alleen, je moet zelfs.

 6. Verduidelijkingen van het verkeersreglement zoals deze zijn eigenlijk heel nuttig, en welkom, merci! Het is moeilijk om je correct assertief op te stellen als je de spelregels niet kent. Meer van dat!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s