Open brief aan de NMBS/Infrabel (2)

Fietsersbond Gent ontving op 31 oktober een antwoord van mevrouw Van Rijckeghem op de open brief aan de NMBS/Infrabel van 24 oktober.
We publiceren hieronder het antwoord integraal, en komen er later op terug, evenals op een recente fiets- en stallingtelling door het Gents MilieuFront.
———————————————————————————————————————

Gent, 31 oktober 2013

Geachte leden van de Fietsersbond,

Wij hebben uw open brief van donderdag 24 oktober aandachtig gelezen.
Hierbij de antwoorden op uw vragen en bemerkingen.

1. We vernamen dat er voor de betalende overdekte stalling in september 2013 een wachtlijst is van 300 mensen.
Deze informatie is niet correct. Er is zijn nog voldoende vrije plaatsen in de betalende beveiligde fietsenparking in de Sint-Denijslaan. Geïnteresseerden kunnen zich wenden tot de loketten van het station Gent-Sint-Pieters.

2. Waarom is er geen gelijkvormig fietsparkeerbeleid bij alle fietspunten?
Elke stad heeft een ander stedelijk fietsreglement. Ook elk station vraagt een specifieke aanpak. In de stationsomgeving van Gent-Sint-Pieters worden veel meer fietsen gestald dan in Brugge of Oostende. Daardoor moeten wij in Gent sneller optreden tegen fout gestalde fietsen en weesfietsen.

3. In Gent worden fout gestalde fietsen de dag zelf verwijderd. We vragen een verwittiging 2 à 3 dagen vooraf.
Om de fietsrekken ordelijk te houden, moet streng worden opgetreden. Zoniet wordt het een chaos. Rond het station Gent-Sint-Pieters zijn nog veel vrije fietsplaatsen kant Sint-Denijslaan.

4. Wat we vragen is om de stallingen aan de Sint-Denijslaan attractiever te maken.
De Stad Gent onderzoekt of de stallingen aan de Sint-Denijslaan (= het Prinses Mathildeplein) comfortabeler kunnen worden gemaakt voor de fietsers. In de eerste plaats wordt gekeken of bijkomende verlichting kan worden aangebracht en of de bevloering beter kan. Daarnaast bekijkt de Stad of overkapping mogelijk is.

5. Signalisatie naar de stallingen Sint-Denijslaan.
De druk op de ondergrondse fietsenparking is groot terwijl op het Prinses Mathildeplein nog ruim voldoende plaats is.
Daarom wordt een aantal acties ondernomen:
– We werken een signalisatieplan uit om fietsers naar de rekken op het Prinses Mathildeplein te leiden. Er komt ook bijkomende bewegwijzering van de stallingen noord naar de stallingen zuid.
– Het Infopunt maakt plattegrondjes met alle fietsenparkings en met het aantal beschikbare rekken per stalling. Die kaartjes komen bij alle fietsenstallingen zodat de fietsers een goed overzicht krijgen van waar ze hun fiets kunnen parkeren.
– Samen met de studentenambtenaar vertrekt in november 2013 opnieuw een mailing naar de studenten om hen op te roepen om tijdens vakantie en blokperiode hun fiets op hun ‘kot’
te laten staan. Tegelijk wordt hen gevraagd om hun fiets in de stationsomgeving correct te stallen en daar niet langer dan drie weken te laten staan.
– Op vrijdag 29 november 2013 zal het Infopunt in de stationshal present zijn met een infostand. Fietsende studenten en pendelaars krijgen een folder met de regels rond fietsparkeren en de locaties van de stallingen.
– In de ondergrondse fietsparking licht de NMBS-Holding op affiches het fietsbeleid in de parking toe.
– De Stad Gent onderzoekt of de fietsenstallingen op het Prines Mathildeplein comfortabeler kunnen worden gemaakt.

6. In de ondergrondse fietsenstalling is een capaciteitsuitbreiding met tijdelijke stallingen perfect mogelijk.
Dergelijke uitbreiding is niet gepland, ook al omdat er nog voldoende vrije rekken zijn in de stationsomgeving (zie hoger).

7. In de ondergrondse fietsenstalling ontbreekt faciliteit voor bakfietsen.
Er is ruimte voor bakfietsen in de ondergrondse parking op de hoek bij de inrit van de westelijke esplanade. We bekijken of een betere beveiliging mogelijk is.

Met vriendelijke groeten,

Christiane Van Rijckeghem Gisèle Rogiest
districtsdirecteur NMBS-Holding Infopunt Gent Sint-Pieters

———————————————————————————————————————

Over punt 1 en 7 is er al nieuws.

Punt 1, de betalende stalling, is een -voorlopig- aangename verassing. Het baliepersoneel stelde donderdag 31 oktober nog (minstens) een fietser teleur: er iswas een lange wachtlijst. Ook zaterdagavond waren ze niet op de hoogte. “De verantwoordelijke die de wachtlijst beheert is er niet.” Maar een uur nadat een van onze vrijwilligers aan de balie naar een plaats vroeg kreeg hij telefoon dat er plaats vrij is. >Bericht aan alle fietsers, dit is niet de balie:

23okt13, 09u04, Sint-Pietersstation
23okt13, 09u04, Sint-Pietersstation

Punt 7, de nieuwe bakfietsstalling is aangeduid:

03nov13, 00u16, Sint-Pietersstalling
03nov13, 00u16, Sint-Pietersstalling
03nov13, 00u16, Sint-Pietersstalling
03nov13, 00u16, Sint-Pietersstalling

Een stapje vooruit.

Terzijde:

03nov13, 00u23, Sint-Pietersstalling
03nov13, 00u23, Sint-Pietersstalling
03nov13, 00u21, Sint-Pietersstalling
03nov13, 00u21, Sint-Pietersstalling

Tot slot: we lazen in de krant dat de NMBS bestudeerde hoe de Nederlandse spoorcollega’s hun Twitteraccount aanpakten.
Zou de NMBS het Nederlandse Handboek Weesfietsenbeleid bestudeerd hebben?

8 gedachten over “Open brief aan de NMBS/Infrabel (2)”

 1. “Prinses Mathildeplein”? De NMBS heeft een patent op vertraging. Of is het omgekeerd, want het is daar nog lang geen plein. En de onwil om de capaciteit ondergronds (punt 6) uit te breiden dankzij onderbenutte ruimte is schrijnend.

 2. 1. In de Vooruitstalling staan niet helemaal terecht rekken met 2 verdiepingen, eigenlijk bedoeld voor langer verblijf; in de SP-station-stalling staan dan weer ‘gewone rekken’: compleet onprofessioneel.
  Met echte stations-rekken hadden er nu al dubbel zoveel fietsen kunnen staan.
  Verkeerd geplaatste rekken. We moeten overwegen deze zonder waarschuwing te verwijderen.
  2. In de studie voorafgaande aan het Sint-Pieters-gebeuren werd duidelijk hoeveel fietsers van het Noorden (uit richting stad: zeer veel) en hoeveel van het Zuiden (veel) komen. Met deze studie, die nooit gebeurd is, werd daarom ook geen rekening gehouden. Gevolg: vooraan en onderin overaanbod aan fietsen, achteraan plaatsen vrij.
  Verkeerd geplaatste rekken. We moeten overwegen deze zonder waarschuwing te verwijderen.

  1. Niet akkoord met de reflex om dubbeldeksrekken te vragen.

   In plaats van aan de gebruiker een drempel op te leggen qua fysieke kracht en/of technisch inzicht en/of gepruts, moet er ruimte genoeg zijn om fietsen gewoon comfortabel en gebruiksvriendelijk te stallen.

   Een fiets neemt zo al tienmaal minder ruimte in dan een auto, je moet dat niet verder proberen verminderen ten koste van de fietser.

   PS. De dubbele rekken die er eerder stonden aan de Sint-Denijslaan, waren niet diefstalveilig: je kon er je fietskader niet aan vastmaken, en dus waardeloos.

   1. Helemaal akkoord maar in de huidige opstelling krijg je “Maria-Hendrikatoestanden” waarbij fietsen tussen de andere gewurmd worden, met schade tot gevolg. Voorlopig dubbeldeksrekken plaatsen in de oude tramtunnel zou de druk misschien wegnemen, omdat die plek zeer dicht bij de perrons ligt.

   2. Als je echt veel fietsen in een station (waar ze uren blijven staan) wilt stallen ontkom je volgens mij en volgens de Nederlandse richtlijnen niet aan dubbeldekkers. Je moet dan natuurlijk de duurdere comfortabele en gebruiksvriendelijke rekken plaatsen.

  1. Het fietssymbool hangt er nutteloos.
   Aan dit loket kan je geen stalling boeken. Ook in de lokettenzaal aan de overkant wordt je van loket naar loket gestuurd. Je moet in loket 4 zijn, terwijl alle signalisatie naar 5, 6, 7 verwijst.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s