Gentbruggebrug

Wie van Sint-Amandsberg naar Gentbrugge wil of omgekeerd, heeft eigenlijk geen alternatieven. Willen of niet: je moet over Gentbruggebrug. Voor fietsers is dit geen mooie fietsverbinding, integendeel.

Eerst wat voorgeschiedenis. Jaren geleden werd het brugdek heraangelegd, in de tijd dat lijn 3 nog door een trolley bediend werd. Die brug verbindt de O. Vanderlindenstraat (Gentbrugge) met de Gentbruggestraat (Sint-Amandsberg). De heraanleg gebeurde, als ik het me goed herinner, nog toen Karin Temmerman schepen van mobiliteit was. De brug zelf valt onder het beheer van Waterwegen en Zeekanaal en dat is in mijn ervaring geen ideale partner, om het zacht uit te drukken, om te overleggen over fietsinfrastructuur. Het gerucht gaat dat door een vergetelheid het stadsbestuur de ontwerpplannen voor de vernieuwing niet controleerde, met als gevolg een brug die quasi uitsluitend op autoverkeer gericht is. Voetgangers hebben nog geluk: er zijn trottoirs…

Eerst een overzicht komend van Gentbrugge.

beeld vanaf O. Vanderlindenstraat, 11 januari 2014
beeld vanaf O. Vanderlindenstraat, 11 januari 2014

Na dit algemene beeld, bekijken we de oprit van de brug even van dichterbij.

Gbb2

Hier zie je dat de toegang (voor zover ik weet onder het beheer van de stad) een andere trottoirboord heeft dan het eigenlijke brugdek. Gelukkig heeft De Lijn indertijd – onder druk van de stad – de palen voor de bovenleidingen verplaatst naar buiten het trottoir: oorspronkelijk stonden die er middenin.

Het brugdek – en dan vooral de boordstenen – in detail.
Gbb3
In principe blijf je daar natuurlijk een eind van af, maar met het drukke verkeer wordt je als (niet-assertieve) fietser in de richting van de rand gedrumd en die messcherpe boordstenen zijn dan niet echt geruststellend. Door de hoogte ervan is het risico trouwens groot dat je er met een pedaal tegen stoot.
Een ander, gekend, probleem is duidelijk geïllustreerd als je de brug bekijkt van de kant van Sint-Amandsberg.
Gbb4
Dit jaar zijn in de Gentbruggestraat (eindelijk) fietssuggestiestroken aangebracht, maar die stoppen aan de voet van de brug…
Volgende factoren versterken hierbij het onveiligheidsgevoel:

 • zoals op zovele plaatsen is de “zone 30” hier dode letter. De fietssuggestiestroken hebben (naar mijn gevoel) de snelheid wel wat gedrukt, maar het blijft een erg drukke straat met gemengd verkeer, die tegelijk een belangrijke fietsroute is voor veel schoolgangers. Voor deze route is, om evidente redenen, geen alternatief.
 • het abrupte stoppen van de fietssuggestiestroken, precies op het stuk waar het snelst gereden wordt. Waarschijnlijk mee door het ontbreken ervan – en het optische effect – halen automobilisten hier courant fietsers in, terwijl ze absoluut geen zicht hebben op wat van de andere kant komt. Als gevolg rijden geregeld fietsers op het trottoir: dat is veiliger (maar onwettig).
 • sinds een jaar ongeveer heeft de Gentbruggestraat ook voorrang op de beide toegangen van langs de Schelde (Nijverheidskaai en Waterkluiskaai). Ik heb begrepen dat dit op aandringen van De Lijn gebeurde, maar dat betekent wel dat automobilisten vrij spel krijgen: ze moeten niet meer opletten voor verkeer met voorrang rechts. Het gevolg is voorspelbaar: de snelheid gaat omhoog. Het voordeel voor fietsers is dan weer dat ze een aanloop kunnen nemen; voorrang rechts zou betekenen dat je de kans loopt net aan de voet van de brug te moeten stoppen.
 • daar bovenop komt nog een algemeen probleem. Volgens de wegcode (art 40 ter) mag je een fietser slechts inhalen indien je minstens een meter vrije ruimte laat. Dat is een regel die de meeste automobilisten blijkbaar niet kennen: als je geluk hebt, wijken ze een beetje uit. Ook chauffeurs van De Lijn lijken deze regel niet te kennen (of lappen hem aan hun laars). Combineer deze dreiging met de scherpe stoeprand aan je rechterzijde en je hebt een ideale mix om fietsers te laten afhaken.

Het is geen makkelijke situatie. Een fietssuggestiestrook is geen fietspad (daar is hier geen plaats voor), dus als fietser ontleen je er geen enkel recht aan. Anderzijds maakt het optisch wel een verschil.

Een fietspad hoeft m.i. ook niet. Als je het Nederlandse model als voorbeeld neemt, vindt je in woonstraten amper tot nooit fietspaden. Daar is het al decennia zo dat fietsers in dergelijke straten gerespecteerd worden. Hier ervaar je dikwijls dat automobilisten blijkbaar vinden dat je als fietser geen recht hebt om ergens te rijden waar geen fietspad ligt enerzijds en dat fietsers zich onveilig voelen waar geen fietspad ligt anderzijds. Dat terzijde, maar het is wel belangrijk over het hele Vlaamse grondgebied.

Terug naar de brug. De suggestiestroken doortrekken over het brugdek is eigenlijk ook nog geen oplossing, want dat zou betekenen dat ze alweer ophouden aan de Gentbrugse kant. Hoe moet het daar verder? In Gentbrugge moet je met een vergrootglas op zoek gaan naar fietspaden en -suggestiestroken. Ze zijn er wel, hier en daar verspreid over het grondgebied, maar niet aansluitend. De fietssuggestiestrook in de Gentbruggestraat loopt dus dood aan beide einden; zowel aan de Dendermondsesteenweg als aan Gentbruggebrug.

Auteur: JanG

kernlid Fietsersbond Gent

12 gedachten over “Gentbruggebrug”

 1. De heraanleg van de brug dateert van 2003.

  In dit artikel staan flink wat bedenkingen die ik me afgelopen weekeinde ook nog maakte, toen we er met de auto passeerden.

  Trouwens, sedert de vijfhoek (Gentbruggestraat – Aannemersstraat – Destelbergenstraat en eentje waarvan ik de naam niet weet) heraangelegd werd, nadat de bult daar compleet naar de vaantjes was gereden door de bussen van De Lijn, is de snelheidsremmende bult daar veel zachter en lager gemaakt. Sedert dan wordt op het volledige traject van de Dendermondsesteenweg tot over Gentbruggebrug véél harder gereden dan vroeger.

 2. Ik fiets er vaak over, komende vanuit Oostakker. Tegen dat ik deze brug bereik, heb ik reeds de Antwerpsesteenweg en de Dendermondsesteenweg overgestoken, dus ik kan wel wat hebben 🙂

  Maar Gentbruggebrug is niet minder dan een schandvlek voor het (gebrek aan) verkeersbeleid in Gent. Het voelt als fietser alsof je door een mijnenveld wordt gestuurd.

 3. “Een fietspad hoeft m.i. ook niet. Als je het Nederlandse model als voorbeeld neemt, vindt je in woonstraten amper tot nooit fietspaden. Daar is het al decennia zo dat fietsers in dergelijke straten gerespecteerd worden. Hier ervaar je dikwijls dat automobilisten blijkbaar vinden dat je als fietser geen recht hebt om ergens te rijden waar geen fietspad ligt enerzijds en dat fietsers zich onveilig voelen waar geen fietspad ligt anderzijds. Dat terzijde, maar het is wel belangrijk over het hele Vlaamse grondgebied.”

  De Nederlandse woonstraten zonder fietspaden hebben niets te maken met een verbindingsstraat voor autoverkeer zoals Gentbruggebrug.

  In Nederland had een vergelijkbare weg zoals Gentbruggebrug 100% zeker een fietspad, ofwel een van het autoverkeer losgekoppelde autoluwe fietsroute met eigen fietsbrug

  1. De bedenking past eerder in een ruimer kader en is wellicht niet zo goed geformuleerd. Een fietspad op de brug zou zeker helpen, maar ik heb iets tegen fietspaden die geen deel uitmaken van een route. Als je op Gentbruggebrug een fietspad zou aanleggen (wat wellicht voor De Lijn niet zal kunnen, wegens onvoldoende breedte), dan moet dat aan beide kanten aansluiten op verder lopende fietspaden. Die zijn er gewoonweg niet, dus op korte termijn is dat geen oplossing.

   Het is wel zo dat al van voor de heraanleg door fietsers veelvuldig gevraagd is om met hen rekening te houden op deze drukke route, waar geen alternatief voor bestaat. De dichtstbijzijnde overgang is de “Saskes”, maar die is absoluut niet fietsvriendelijk, ook al na jaren (decennia) aandringen. Wellicht is het geen toeval dat ook die overgang beheerd wordt door WenZ.

   Eigenlijk is die hele brug absurd: de Schelde is hier niet bevaarbaar, dus zou een platte brug evengoed kunnen, waarmee de hele zaak opnieuw bekeken kan worden. Dat is natuurlijk wel een “iets” ander budget dan het aanleggen van fietssuggestiestroken of iets dergelijks.

   1. Een platte brug omdat de Schelde onbevaarbaar is? Dat was de lichtzinnige logica bij de bouw van huidige Rozemarijn- en Contributiebrug over de Coupure. Meer bunkers dan bruggen en ongetwijfeld een van de meest lelijke realisaties in het Gents straatbeeld. Met alle miserie voor … fietsers.

 4. Ik weet wel dat het STOP principe vooral marketing is, maar in principe is er dus voor de auto en openbaar vervoer geen plaats, en enkel voor de stappers en trappers 😉

 5. De Gentbruggestraat is samen met de brug een autosnelweg voor de meeste autobestuurders. Ik kan het weten want ik woon erin.
  En suggestiestroken of niet, het maakt helemaal niets uit. Ze rijden er hard. Ik ben er als test eens met de fiets doorgereden aan 35 km/u. Ik werd wel heel vlotjes ingehaald door 4 auto’s oprij.
  Ik heb ook eens een compilatie gemaakt van opnames van mijn helm camera en doorgestuurd naar fietsbult (het was hallucinant). Dat was van voor de suggestiestroken, maar sindsdien is het niets veranderd.
  En het zou niet de eerste keer zijn dat een autobestuurder probeert zich tussen 2 kruisende fietsers te wurmen, terwijl dat heemaal niet mogelijk is, zeker als ik een van de fietsers ben want ik “claim the lane”, en zo ben ik al meer dan eens rakelings gepasseerd door wagens. Vanuit de zijstraten komend denken ook veel autobestuurders voorrang op rechts te hebben tov. fietsers, zo ben ik al een paar keer bijna aangereden.
  Ik geef het toe, meer dan eens zakt de moed me in de schoenen als ik overdag door de straat moet, maar ik heb geen keuze, ik woon er.

  Het enige dat wel verandert is, is dat het parkeerverbod in het begin van de straat (aan kruising met Dendermondsesteenweg) door de suggestiestrook plots veel meer gerespecteerd wordt, dat werd vroeger straal genegeerd.

 6. Fietspad, fietsuggestrook of niets. Het maakt niet uit. De schande zit in die virtuele “zone 30” waarmee de overheid zichzelf wijsmaakt dat zij zorgt voor veiligheid.

  1. Maandagavond had in Gentbrugge een wijkdebat plaats met de schepen van mobiliteit (Filip Watteeuw). Eén van de zaken die hij daar vertelde, was dat het ondertussen wel duidelijk is dat bordjes zetten niets uithaalt. Als bewoners en weggebruikers weten we dat al lang, maar bepaalde overheidsinstanties vinden het blijkbaar ferm gemakkelijk om hier en der bordjes te plaatsen en de verantwoordelijkheid dan bij de weggebruikers te leggen. ’t Is wel een goedkope oplossing, dat wel, maar dat is dan ook het enige.
   Mij lijkt het vooral een “ingenieursoplossing”, vanachter een bureau op plan gezet door mensen die geen rekening houden met de realiteit. In de statistiek kan dan ook verschijnen dat x% van het oppervlak zone 30 is.
   Past bij de spookfietspaden die recent in de pers verschenen. Ook mooi op papier.

 7. Het probleem is (ook) dat de ring overbezet geraakt is en dat de autobezitters de Gentbruggestraat en -brug als een alternatieve ring gebruiken. Ondanks bewonersverzet en -voorstellen heeft de dienst mobiliteit (en dan zie je waarvoor een politieke benoeming dient) geen rekening gehouden met mogelijke alternatieven, nl. de herinrichting van de straat waardoor er niet snel en gevaarlijk gereden kan worden en waardoor de overlast van De Lijn verminderd zou kunnen worden. Dat de managers van De Lijn het ‘beleid’ bepalen, weten we nu al, maar dat ze het ook zo grof speelden met het laten staan van de trolleymasten toen de voetpaden (eindelijk) heraangelegd werden (en die er nu op de brug ook nog staan) is slechts een detail maar één dat de absolute arrogantie toont. (De enige herinrichting die de Stad uitgevoerd heeft is die ten dienst van De Lijn – maar dan ook maar langs 1 kant van de straat, wat het standpunt van de bewoners bewijst: dit is een woonstraat, geen ringafgeleide en dus niet breed genoeg om toe te laten dat dit als een ring gebruikt wordt. Zelfs tweerichtingsverkeer is hier niet normaal.)
  Er zijn nu inderdaad fietssuggestiestroken geschilderd – ook daarvan zeiden bewoners dat dit zinloos is – het resultaat is dat alle auto’s, bussen en vrachtwagens daarop rijden en de fietsers op het trottoir.
  De Stad beloofde om van de stad een leefbare omgeving te maken. Maar de stad voert slechts schilderwerken uit – wat ze eronder steekt is de verloedering. Zone 30 was en is een propagandastunt, geen beleidsdaad.

 8. Ook ik neem de Gentbruggebrug dagelijks en als er eens een snelheidsmeting staat waarbij men dan kan zien hoeveel men rijdt, zijn er me al wagens voorbijgestoken aan niet minder dan 70 per uur en dit zijn jammer genoeg geen uitzonderingen. Het is dan misschien wel al s’avonds laat maar in een zone 30 nog steeds een schande.

 9. Vraag me niet van waar ik het heb, maar ik heb ooit iets opgevangen over een fiets/voetgangersbrug tussen de Watersluiskaai en het Arbedpark. Weet daar iemand meer over?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: