Home

Mail: het rondpunt van Drongen

15 april 2014

Onderwerp: het rondpunt van Drongen
Datum: Thu, 3 Apr 2014 15:45:47

Beste fietsers,

Elke dag heb ik het rondpunt van Drongen (aan Pietje Pek) nodig om mijn werkplek te bereiken. Enige tijd geleden zijn er daar ‘haaientanden’ verwijderd. Eerst vermoedde ik dat die herschilderd zouden worden, maar dit begint nu toch lang te duren…
Het is een onlogische situatie, één die ik niet goed kan uitleggen. Dus zou het leuk zijn als jullie er eens kunnen naar kijken.

Zo zijn de haaientanden aan de kant van de Mariakerksesteenweg (niet naar het centrum, maar uit de richting ‘Van de Walle’) weg zodat de auto’s geen voorrang meer moeten geven aan de fietsers die op het rondpunt rijden. De fietsers die uit dezelfde richting komen moeten dat wel doen.

12apr14,17u12, rondpunt Drongen

12apr14,17u12, rondpunt Drongen


Ook vanuit de andere richtingen ben je door deze ingreep als fietser in een erg zwakke positie geplaatst.
Het was voordien al een punt waar een hoge dosis assertiviteit nodig was. Als er nu iets gebeurt sta je (voor een verzekering) nergens.

vriendelijke groeten
LA

Opmerking van Fietsbult

Voor de voorrangsregeling verandert er niets: met of zonder haaientanden heeft een fietser voorrang op een fietspad. Als je ondersteboven wordt gereden zal je dus gelijk krijgen van de verzekering (je bent toch lid van de Fietsersbond? Als je door een familiale verzekering moet verdedigd worden kan je wel problemen hebben). Schrale troost natuurlijk.

De haaientanden zijn, zoals op de foto’s te zien is, overal en grondig verwijderd.

12apr14, 17u14, rondpunt Drongen

12apr14, 17u14, rondpunt Drongen

Waarschijnlijk zijn die haaientanden verwijderd juist omdat ze niets veranderen aan de voorrang. De redenering is: als we hier haaientanden schilderen gaat men denken dat een fietspad zonder haaientanden ernaast geen voorrang geeft (alsof vele automobilisten dat nu toch al niet denken). Maar natuurlijk denkt iedereen die hier vaak passeert hetzelfde als onze correspondent: de signalisatie is veranderd, dus is de voorrang veranderd.

Als je met haaientanden als fietser al assertief moet zijn om je voorrang te krijgen dan zal het zonder haaientanden erg moeilijk en dus onveilig worden. Slecht idee dus om ze weg te halen.

24 Responses to “Mail: het rondpunt van Drongen”

 1. JanG Says:

  Dit is nog eens een illustratie van een bepaalde denkwijze. Verkeerstechnisch klopt het helemaal (haaientanden zijn overbodig), maar er wordt geen rekening gehouden met de psychologie van de weggebruiker, zoals meestal. Het onderscheid tussen blokken aan een oversteekplaats voor fietsers (geen voorrang voor de fietser) en onderbroken lijnen (wel voorrang) is voor de meesten al ongekend (of wordt genegeerd) en daarenboven is dit een signaal waarop je bliksemsnel moet reageren: de automobilist komt vanachter een bocht, ziet plots een rode baan over de rijweg en moet ogenblikkelijk oordelen wie voorrang heeft. Die haaientanden hebben dus wel zin.
  Je kunt natuurlijk oordelen dat “ze” dan maar trager moeten rijden, maar ook dan hou je geen rekening met de realiteit.

 2. De Langhe Danny Says:

  Terecht! Kom maar eens met je auto vanuit Gent …in een bocht dan nog steekt daar doodleuk een fietser met een ‘ air’ over…( mocht, toen nog voorrang)…maar de 2e auto zag dit niet steeds, met dikwijls een kop staart aanrijding tot gevolg….maar dan is de fietser reeds zijn kl**** gaan schuren !!! ( let wel, ik zeg dit als actief fietser, die ook de auto op 100% reglementaire wijze gebruikt !) …Sowieso een tunnel of fietsersbrug zou er heel welkom zin ….want tijdens de spits is het er aanschuiven …vanaf kweetniewaar………………………….

 3. Frans Says:

  Dit rondpunt is een verschrikking voor fietsers. Sporen op de middenberm tonen de waanzin. Eigenlijk zou er een standaard snelheidsbeperking moeten gelden op een rondpunt: 30 of zelfs stapvoets. Want er zijn veel te veel impulsen op een korte afstand om alles te beheersen.

 4. Renaat Says:

  Nogmaals voor de duidelijkheid, haaientanden hebben op zich geen enkele betekenis maar dienen steeds gecombineerd te worden met een bord B1.
  Met de essentie ben ik het wel eens, het verwijderen van de haaientanden en B1 (in de veronderstelling dat die er ook stonden) is niet wijs.

  De minst slechte situatie volgens mij (en met de huidige verkeersregels indachtig): haaientanden en B1 terug zetten en de doorlopende belijning van het fietspad op termijn niet meer herschilderen maar wel zorgen dat de andere kleur (geen rood) duidelijk zichtbaar blijft.

 5. Wim H. Says:

  Op de laatste foto zie je dat de haaientanden tegen de rotonde aan wel zijn gebleven. Duidelijke taal voor auto-autocontacten. Als ze dan enkele meters eerder verwijderd worden, dan denk ik als weggebruiker meteen dat hier een andere verkeersregel zal gelden. Ik twijfel dan ter plekke even, laat mijn assertiviteit even varen en hop, de automobilist springt in het gat en wint. Zo gaat dat.

 6. Miguel Says:

  In Nl (CROW publicatie 126a) wordt op dit soort kruispunten aangeraden om 2 keer haaientanden te plaatsen (zie bvb. http://www.fietsberaad.nl/library/repository/ontwerpvoorbeelden/rs_7.%20joostdendraaijerplein%20hilversum.jpg). Juridisch klopt het inderdaad wel, maar naar leesbaarheid toe is dit om ongevallen vragen.

  • Renaat Says:

   Merk wel het fundamentele verschil op bij het Nederlandse voorbeeld. Daar is immers geen sprake van een doorgetrokken fietspad, maar van blokmarkeringen. Deze blokmarkeringen duiden bij bij ons een fietsoversteekplaats. Het probleem is dat het juridisch twijfelachtig is of zo’n blokmarkeringen wel mogen worden gebruikt aan een rotonde.

   Ik vind de situatie zoals in Nederland dus de meest wenselijke, maar volgens mij hier niet mogelijk als men de regels op de letter volgt.

   • Richard Severijns (verkeerskundig ingenieur met Nederlands fietsbloed in de aderen) Says:

    In Nederland heeft een fietspad dat doorgetrokken wordt over een kruispunt geen enkele juridische betekenis. Het geeft alleen de plaats van het fietspad aan. En als er geen voorrang geregeld is met borden dan geldt gewoon de regel “voorrang van rechts” en dan gaat de bestuurder van rechts voor. Het maakt dan niet uit of die in een auto of op een fiets zit.

    Ik stond als Nederlander dan ook flink met mijn oren te klapperen toen ik hoorde dat hier (in België) een fietspad dat het kruipunt over gaat dezelfde juridische status heeft als een zebrapad. En dat dus fietsers van beide kanten (dus ook komend van links) voorrang hebben.

    Dat vind ik vragen om problemen. In de eerste plaats omdat je maar moet weten dat zo’n fietspad de fietser van beide kanten voorrang geeft. En in de tweede plaats omdat daardoor veel wegbeheerders de fietspaden op kruispunten weghalen (of gewoon niet aanleggen) om zo (jurdische) problemen te vermijden maar daardoor de zichtbaarheid van fietsers minimaliseren en zo de automobilist niet meer attent maken op de (mogelijke) aanwezigheid van fietsers.

    Ik vraag mij trouwens ook af hoe het dan zit met voorrang van rechts tussen een fietser en een automobilist. Beiden zijn bestuurder en op een gelijkwaardige kruising moet de bestuurder van rechts voorrang krijgen. Een fietser op een fietspad blijft een bestuurder dus zie ik niet in waarom die fietser ineens geen voorrang meer moet verlenen aan een bestuurder van rechts.

    Als het aan mij ligt wordt die beschermde status van een fietspad op een kruispunt afgeschaft waardoor wegbeheerders zonder problemen fietspaden op kruispunten kunnen schilderen en op gelijkwaardige kruispunten de voorrang-van-rechtsregel tussen bestuurders geldt.

    • jandefietser Says:

     Jouw redenering is: bij `ons’ is het anders, dus is het hier verkeerd. Laat het mij dus omkeren: in Nederland kan je een fietser zelfs niet apart voorrang geven, dat is dus verkeerd.

     Zoals je opmerkt: het statuut van een fietspad hier is ongeveer hetzelfde als van een zebrapad. Dat maakt het voor de automobilist eenvoudiger: zebra of fiets, altijd voorrang geven. Uiteraard heeft een fietser dan ook voorrang op een auto die van rechts komt, wat is daar vreemd aan? Net zoals een automobilist op een voorrangsweg voorrang heeft op een fietser die van rechts komt, simpel dus. Natuurlijk moet je dat weten, als je van de weg gebruik maakt moet je de regels volgen. Tip: als je niet weet of je voorrang moet geven, geef hem dan. Veel automobilisten redeneren: ik weet niet dat ik voorrang moet even aan die fietser, dus moet ik geen voorrang geven. Een bizarre redenering.

     Als je als wegbeheerder de fietser een plaats wil geven zonder een fietspad, dan duidt je dat aan met een kleurtje of een andere wegbedekking, ongeveer zoals met de fietsstroken in Nederland.

     • Richard Severijns (verkeerskundig ingenieur met Nederlands fietsbloed in de aderen) Says:

      Ik zeg niet dat het verkeerd is. Het is voor mij verwarrend.
      Die aparte status van fietspad maakt het er voor mij als automobilist juist niet eenvoudiger op. Want hoe zit het dan met de regel dat een bestuurder van rechts voorrang heeft? Een fietser is ook een bestuurder dus vanuit dat standpunt moet een fietser een auto van rechts voorrang verlenen maar een automobilist ook een fietser van rechts.

      In Nederland had je vroeger als fietser helemaal geen voorrang tenzij het geregeld was met borden (zie hieronder). Dat leidde ook tot vreemde situaties. Auto’s van links hadden altijd voorrang. Even vreemd als hier door de aparte status van het fietspad waardoor dus een fietser van links voorrang heeft zonder dat er borden zijn die dat aangeven.
      Nu is het in Nederland heel eenvoudig: is er geen voorrang geregeld door borden dan heeft de bestuurder van rechts voorrang. Met welk voertuig die ook rijdt.

      In Nederland kan de fietser ook apart voorrang geven door de voorrang voor de fietser te regelen met borden. Zo hebben de fietser op de Tilburgse rode draad (fietspad oost-west door de stad) voor 99% voorrang op het autoverkeer bij iedere kruising. Geregeld met borden. Zonder borden geldt de rechts-heeft-voorrangregel.

      In Nederland is het fietspad ook een deel van de weg zonder aparte status en gelden zowel voor de fietsers op het fietspad als voor de auto’s op de rijbaan dezelfde voorrangsregels. Dat vind ik duidelijk.

     • Renaat Says:

      @ Richard,

      ik kan begrijpen dat het verwarrend overkomt. Maar het hoeft niet verwarrend te zijn op voorwaarde dat de wegbeheerder verwarring voorkomt, wat al grotendeels het geval zou zijn als de plaatsingsvoorschriften voor verkeerstekens zouden worden nageleefd.

      Zo is het nooit de bedoeling dat een fietspad wordt doorgetrokken als men de voorrang van rechts wil laten gelden. (Anders krijg je inderdaad tegenstrijdigheid.)

      Ook is het zo dat fietspaden die aangeduid worden door evenwijdig lopende onderbroken strepen nooit tweerichtingsfietspaden zijn. Die regel creëert op zich problemen (en vraagt dus om aanpassing), maar dat betekent wel dat op dit ogenblik het probleem dat jij omschrijft (fietsers die van links komen hebben ook voorrang op een fietspad) in de praktijk niet zou mogen voorkomen zonder dat deze situatie verder met borden en belijning wordt verduidelijkt.

      Er zijn dus weliswaar problemen met de wegcode en een regeling dat alle uitzonderingen op ‘voorrang van rechts’ met borden geregeld wordt zou misschien een goede zaak zijn. Het feit is dat bijna alle verwarring en tegenstrijdigheden veroorzaakt worden door ondoordachte (en vaak onwettige) inrichting door de wegbeheerder en het slechts uitzonderlijk de eigenlijke regels zijn die aan de basis liggen van een voorrangsprobleem.

    • JanG Says:

     Verbeter me als ik het fout heb, maar ik meen dat tot voor een jaar of 20 fietsers in Nederland per definitie nooit voorrang hadden. In België werd dat onderscheid nooit gemaakt.
     Daarnaast kan het goed zijn dat de reglementering in andere Europese landen weer anders is. Lang leve de EU…

     • Richard Severijns (verkeerskundig ingenieur met Nederlands fietsbloed in de aderen) Says:

      Klopt. In Nederland is jarenlang een onderscheid geweest tussen “langzaam verkeer” (voetgangers en (brom)fietsers) en “snel verkeer” (auto’s dus). En de voorrangsregel was: snel verkeer gaat voor langzaam verkeer. Een auto van links had dus voorrang op een fietsers van rechts

      Die regel was een erfenis van de Duitsers in 40-45 want die werden in Nederland geconfronteerd met zoveel fietsers dat ze met hun (militaire) voertuigen niet vooriut kwamen…

      Die “duitse” regel is ondertussen weer afgevoerd (ik weet niet meer in welk jaar) om zo eenzelfde voorrangsregeling te hebben als in de meeste Europese landen. Dat alle bestuurders van rechts voorrang hebben.
      Om dat duidelijk te maken hebben ze smurfen gebruikt…

     • Richard Severijns (verkeerskundig ingenieur met Nederlands fietsbloed in de aderen) Says:

      De regeling snelverkeer gaat voor langzaam verkeer is in Nederland in 1990 afgeschaft. Zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Voorrang

    • Miguel Says:

     Vergeet art. 12.4 bis niet! (die is er gekomen om voorrang van rechts bij aanwezigheid fietspad te regelen, waarbij het uitgangspunt van de wetgever was dat de specifieke regel van 12.4bis bij het oversteken van het fietspad de algemene regel voorrang van rechts van 12.3.1 opheft)


 7. Ik versta jullie ergernis, een extra aanduiding kan zeker geen probleem zijn ivm veiligheid, hoe meer duidelijk is dat hier een fietser voorang heeft hoe beter…
  Maar zij blij, in Aalst hebben ze er iets beters op gevonden, daar schrapen ze momenteel gewoon heel de rode fietsstroken weg.
  En dan maar hopen dat er meer mensen veilig op de fiets durven.

  • Richard Severijns (verkeerskundig ingenieur met Nederlands fietsbloed in de aderen) Says:

   Door die fietsstroken weg te halen dekt de wegbeheerder zich juridisch in. Maar ik vind het een verkeerde oplossing (zie ook mijn reactie hierboven). Die rode stroken zouden moeten blijven zodat iedereen kan zien dat daar de plaats is voor de fietser. Die vreemde regel dat een fietser op zo’n oversteek voorrang heeft op al het overige verkeer zou beter kunnen verdwijnen. Dan gelden gewoon overal de normale voorrangsregels.

 8. Joris Says:

  Mij zou het niet verbazen mocht de wegbeheerder de stippellijn van het fietspad binnenkort vervangen door blokken + haaientanden voor de fietsers, zoals de meeste ronde punten tegenwoordig aangelegd worden (dampoort, sterre) …

  • Richard Severijns (verkeerskundig ingenieur met Nederlands fietsbloed in de aderen) Says:

   Ik vind ook dat fietsers op een rotonde (zeker binnen de bebouwde kom) moeten worden meegenonem in de voorrang. Dat is comfortabeler omdat de fietser niet bij iedere oversteek in de remmen moet om voorrang te verlenen. Maar dat kan natuurlijk ook leiden tot ongevallen (vooral door onoplettende automobilisten). En die lopen voor de fietser vaker slechter af dan voor de automobilist.

   Fietsers uit de voorrang nemen op de rotonde kan gezien worden als fietsers pesten maar ook als een veiligheidsmaatregel. Fietsers zullen nu meer uitkijken bij het oversteken omdat ze geen voorrang meer hebben. In de praktijk zul je zien dat in deze gevallen de automobilisten vaak informele voorrang aan de fietser geven.

   Maar toegegeven… het blijft voor mij ook het paard achter de wagen plaatsen. Omdat de automobilisten hun gedrag niet aanpassen aan de fietsers moeten de fietsers hun gedrag maar aanpassen aan de auto. Heel erg vreemd. Straks komt er nog een regel dat een rechtsafslaande auto voorrang heeft op een rechtdoorgaande fietser. Zo kan met 1 regeltje een einde gemaakt worden aan alle dode-hoek-ongevallen.

   Dit soort maatregelen zijn geen fietsbeleid 2.0 (Fietscongres in Brugge) maar fietsbeleid 0.5!!

 9. Hugues Says:

  Maar wat doe je met automobilisten die voorrang verlenen waar ze het niet moeten doen? Aan de rotonde in Zwijnaarde of aan de Dampoort? Als je als fietser je voorrang neemt en je ligt eronder, wat dan? Ik blijf staan en laat ze doorrijden, wat ze ook niet leuk vinden. Ik voel me dan de “asociale” fietser maar liever blijven staan dan onder eentje liggen die wél zijn voorrang neemt en in zijn recht is.

  • Michael Says:

   Hugues, ik passeer daar dagelijks en heb me ook al die frustratie/bedenking gemaakt. Een telefonisch antwoord van de politie was redelijk nietszeggend, buiten het feit dat ze beslissingen nemen op basis waarbij hen geen fouten kunnen aangerekend worden… In het begin wachtte ik ook ostentatief en deed teken dat ze moesten doorrijden, echter bracht ik hierdoor mede fietsers in gevaar aangezien zij niet naast mij wachtten maar wel gewoon doorfietsten, waardoor het voor de automobilisten nog onduidelijker werd. Ik wacht nu steeds een moment en maak oogcontact, als ze me voorlaten accepteer ik hun hoffelijkheid, echter steeds in het achterhoofd houdende dat ik eigenlijk geen voorrang heb.

   Wat hier gigantisch botst is enerzijds de hoffelijkheid van de automobilisten en anderzijds een kaduuk verkeerskundig ontwerp. (robuuste en eenduidige logica van een rond punt geldt wel voor de automobilist, maar wordt helemaal binnenste buiten gedraaid voor de fietser, en op bepaalde punten kruisen deze weggebruikers elkaar natuurlijk….)

 10. De Langhe Danny Says:

  …mijn laatste reactie hier op, én vanaf nu volg ik dit ‘ gedoe’ niet meer….. WAAROM ligt er eigenlijk een ‘ rondpunt’ ??? ’t is een opstoppingspunt van jewelste…..terwijl deze weg ‘ snel’ zou moeten gaan, ttz : staduitwaarts richting snelweg ! …. Een tunnel, een ‘ open sleuf’ enz enz, hier en daar een fiets/ wandelbrug EN ieder is tevree ! Feit is, : mij zal je er als ervaren fietser nooit zien !

 11. winfriedhuba Says:

  Volgens mij ontstaat door het wegleggen van het fietspad van de rotonde een FIETSOVERSTEEKPLAATS.
  Een oversteekplaats geeft aan waar je de rijbaan moet oversteken om een fietspad aan de overkant van de straat te bereiken. Je hebt als fietser géén voorrang op deze wegmarkering. Je moet dus wachten totdat het verkeer is gepasseerd voordat je oversteekt.
  Mét haaientanden had je daar (misschien) wel nog voorrang.
  Laat je niet in verwarring brengen door een zebrapad dat voetgangers wel voorrang verleent. Zelfs al ligt de fietsoversteek vlak naast het zebrapad, zoals aan de Dampoort, als fietser heb je geen voorrang!


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: