De nieuwe fietsstraat

16mei14, 20u06, Henegouwenstraat
16mei14, 20u06, Henegouwenstraat

Hoera! De nieuwe fietsstraat is er. Waarom hoera? Wat verandert er dan?

Voor we een antwoord geven op die vraag leggen we even uit wat er allemaal niet verandert. Wat het verkeersreglement betreft verandert er zo goed als niets.

-In een fietsstraat mogen fietsers met twee naast elkaar rijden. Dat mocht vroeger ook. Dat mag overal (als er een fietspad is moet je wel met zijn tweeën op dat fietspad blijven). Je moet niet achter elkaar gaan rijden om achteropkomende auto’s voor te laten (is in de bebouwde kom overal zo; buiten de bebouwde kom moet je wel doorgang geven). Kruisend verkeer (zeg maar auto’s uit de andere richting) moest je wel doorlaten, maar als je dat niet doet kan je zelf ook niet door. Alleen mag je nu ook naast een andere fietser rijden als je een fietskar hebt. Dat mocht vroeger niet.

16mei14, 20u01, Jakobijnenstraat
16mei14, 20u01, Jakobijnenstraat

Je mag als fietser de halve straatbreedte innemen. De straat is zo smal dat je dat vroeger ook al bijna deed.Automobilisten mogen fietsers niet inhalen. Dat mochten ze vroeger ook al niet: ze moesten een meter tussen hun auto en de fiets laten en die meter is er niet. Enkel voor smalle motorrijders zoals die op de foto is er een verschil.

 

16mei14, 20u03, Voldersstraat
16mei14, 20u03, Voldersstraat

In een fietsstraat mag je hoogstens dertig kilometer per uur. Dat was hier vroeger ook al zo, we zitten midden in een zone dertig.

Terzijde: een mens vraagt zich af waarom iemand op juridisch-technische grond eist dat er aan elk kruispunt een einde-fietsstraatbord komt. Misschien vindt hij het gevaarlijk dat een fietser mét fietskar naast een andere fietser een kruispunt oprijdt? Of is het gewoon de bedoeling weggebruikers een stijve nek te bezorgen?

 

16mei14, 20u04, Voldersstraat
16mei14, 20u04, Voldersstraat

Tot zover is het verhaal van Voldersstraat-fietsstraat niet verschillend van dat van Visserij-fietsstraat en daarmee waren we niet gelukkig. Ook daar mocht een automobilist (met of zonder fietsstraat) niet inhalen of sneller dan dertig rijden. Maar we kregen heel wat klachten binnen over agressief rijgedrag als een fietser dat inhaalverbod wou laten respecteren, zowel voor als na de invoering van de fietsstraat.  Enfin, het hele verhaal kan u hier nalezen.

Het grote verschil met de vroegere fietsstraten, Visserij en Trekweg, is dat er nu begeleidende maatregelen zijn die de as wel een echte fietsstraat maken.

Een paar maand geleden zijn er paaltjes gezet in de Voldersstraat. Die hebben het verkeer veel rustiger gemaakt. Fietsers die deze as dagelijks gebruiken zijn er –dat vertellen ze me toch– heel erg tevreden mee.

16mei14, 20u03, Voldersstraat / Korte Meer
16mei14, 20u03, Voldersstraat / Korte Meer

Een fietsstraat geeft de fietser niet automatisch voorrang, maar nu moeten alle zijstraten  voorrang geven, behalve natuurlijk de twee tramassen en de voetgangerszone van de Veldstraat.

16mei14, 20u04, Voldersstraat
16mei14, 20u04, Voldersstraat

Daarmee wordt de as Zwartezusterstraat-Henegouwenstraat een echte fietsas.  Het was nodig om dit extra te benadrukken.

Uit de fietstelling van vorige week bleek het weer: een fietser valt pas op als je er echt op let. Door het statuut van fietsstraat  wordt de plaats van de fietser in de verf gezet. De fietsstraat is ook opgerukt naar het stadscentrum. Dit past in een Groot Plan. Beperk het fietsverkeer in de voetgangerszone tot bestemmingsverkeer door ervoor te zorgen dat je als fietser vlot en veilig langs de zone kan fietsen. Beperk de hinder veroorzaakt door het stedelijk autoverkeer (dat zijn nut heeft en dat je dus niet helemaal wil weren) door het het niet meer het straatbeeld te laten domineren. Zorg er, in het kort, voor dat het verkeer niet de stad verstikt, maar de stad open maakt.

Of dit Grote Plan werkelijk bestaat zullen we pas weten met de publicatie van het nieuwe Mobiliteitsplan voor de stad Gent. Maar als voorbode van dit plan ziet de nieuwe fietsstraat er goed uit. Hoera dus.

 

 

22 gedachten over “De nieuwe fietsstraat”

 1. Gisteren was ik inderdaad verrast om te merken dat ik, met de fiets uit de Gouvernementstraat komende, nu wel voorrang moest geven aan het (auto)verkeer dat van links uit de Henegouwenstraat komt. Dat wordt even wennen.
  Maar ik vind het toch vreemd waarom de fietsstraat dan toch stopt aan die kruispunten om voorbij het kruispunt weer te starten, als de fietsstraat toch een voorrangstraat is. Wat is de reden daarvoor?

 2. Ik ervaar de straat toch niet direct als veel veiliger. De Volderstraat en verlengende worden naar mijn gevoel door steeds meer voetgangers ervaren als een semi-autovrije winkelstraat, vooral vanaf de paaltjes tot aan Onderbergen. Waar de auto’s nu weg zijn, krijgen we met een andere drukte te maken. Respect hebben voor elkaar is het allerbelangrijkste, maar het wekt soms enige frustratie op, zeker omdat er voor elke persoon een toegewezen plaats op de openbare weg is. Ondanks alle commotie blijf ik de Volderstraat onveilig vinden. Aan de korte meer kon er ook voor een iets veiligere oplossing gezocht worden. Waarom geen lichten die aanduiden wanneer er een tram in aankomst is? Dat in combinatie met verplicht stoppen en voorrang geven van auto’s die uit de Korte meer (idem voor de Veldstraat) komen, zou er voor zorgen dat het pas een echte fietsstraat zou kunnen worden.

  1. Dat je nog altijd moet stoppen aan twee van de negen kruispunten, maakt het niet onveilig.
   Iedereen moet gewoon de voorrangsregels respecteren, zoals aan alle andere kruispunten trouwens.

 3. Negen fietsstraatjes op een rij, even kort als het zicht van de regelnichten die zoiets uitvoeren. Laat voor de volgende braderij meteen tipi’s bestellen, want met die totempalen (foto 2) kunnen klanten dan ook indiaantje spelen. En zo bevestigt Gent zichzelf niet alleen als “meest kindvriendelijke” maar ook nog als “fietsvriendelijke ” stad, Want elf fietsstraten, dat vindt je nog nergens in dit land.

  1. Het is zoals Urbanus ooit zei: trek een straat door een bos en je hebt 2 bossen, trek er een dwarsstraat door en je hebt 4 bossen… op den duur hadden ze een heel oerwoud…

 4. Gent gaat prat op zijn grote voetgangers zone, eerste fietsstraten.
  Waarom gaat Gent niet voor de eerste fietszone? Bij binnenkomen van de zone een bordje, bij het verlaten ook eentje. Een cirkel rond de binnenstad Vrijdag Markt;St Baafs ;Kouter; St Michiels Helling; Veerleplein.
  En dan een beetje op de naleving van dit alles werken en het komt in orde.
  Natuurlijk moet dit via nationale wetgeving, maar er moet eentje de steen in de kikkerpoel werpen.

  1. Fietsstraten zijn een nieuw begrip.
   Als je wilt dat de fietsstraat nageleefd wordt en iets betekent, moet dat zichtbaar zijn voor iedereen.
   Dus graag na elk kruispunt een nieuw bord, in plaats van een zone waar niemand op let.

   1. Het zou wel handig zijn als die borden dan niet zo hoog zouden staan. Als ik de Henegouwenstraat inrij, let ik op het verkeer dat ik voorrang moet geven, en kijk ik niet ook nog eens een paar meter hoger. Daarom zou kleur op de weg m.i. duidelijker zijn.

 5. foto 20u03:
  de paaltjes staan ongelooflijk verkeerd: op 0.40/1.50/0.70m.
  Er hoort één in het midden en rechts en links 1.50m vrij.
  Ik had gehoopt dat men dit nu zou corrigeren.

  1. Die haaientanden zijn er niet om de voorrang aan de tram en de voetgangers te regelen, maar omdat de Veldstraat en de Korte Meer/Sint-Niklaasstraat voorrang hebben op de as Voldersstraat/Hoornstraat, zowel voor fietsers, auto’s als voor andere voertuigen.
   Die voorrangsregeling is net zoals vroeger, en daar is op zich niets mis mee.

   Alleen is het leuk dat op al die andere kruispunten voortaan de as met het meest fietsers voorrang heeft, een beetje zoals op de stadsring de as met het meest auto’s systematisch voorrang en meest groen licht krijgt.

   1. Ik kan het niet met 100% zekerheid beoordelen op basis van de foto’s, maar ik krijg de indruk dat de haaientanden niet gecombineerd zijn met B1 borden. Zonder een B1-bord hebben haaientanden geen enkele betekenis en creëert men dus enkel verwarring.

    1. Toch wel, het leek mij dat op alle kruispunten met gewijzigde voorrangsborden ook de haaientanden mee aangepast waren.

 6. Ik vind vooral het tweede deel, vanaf Voldersstraat tot aan Laurentplein helemaal niet duidelijk. Als je vb uit de Mageleinstraat, Gouvernementstraat of Langekruisstraat komt, heb je geen idee dat je een fietsstraat dwarst, ook niet als fietser.
  Een rode coating was hier misschien toch wel op zijn plaats geweest om een en ander meer zichtbaar te maken.

  1. Er is geen nood om de fietsstraat duidelijker aan te duiden vanuit de zijstraten, omdat dat geen betekenis heeft. Officieel lopen deze fietsstraten zelfs niet door op de kruispunten.

   Wat telt is wie er voorrang heeft. En daarvoor dienen de gekende voorrangsborden, die overal dezelfde zijn in heel België en daarbuiten, en die duidelijk zouden moeten zijn voor iedereen.
   Het heeft geen zin om nog eens voorrang aan te duiden met een ander signaal (verf) dat door minder mensen gekend is en zo de communicatie weer verwarrender te maken.

   Laat het ons houden bij verf om fietspaden zichtbaarder te maken op moeilijke punten en voor suggestiestroken op wegen waar fietsers weggedrukt worden in het gemengd verkeer.

 7. Zijn er plannen om de Achilles Musschestraat en Sint Denijslaan (achteraan station) om te vormen tot een fietsstraat? En dat samen met fietsvriendelijkere oversteken aan de Krijgslaan en Kortrijkse Steenweg? Dat zou daar best een goed idee zijn!

  1. Ik heb ooit aan Civitas voorgesteld daar een verhoogd fietspad aan te leggen ter hoogte van de sporen.
   Stel je voor, kan zelfs overdekt met op- en afritten, en sluit dan uiteindelijk aan op de fietsbrug in Ledeberg.
   Een echte fietsdroom…
   Het antwoord was toen dat er plannen voor de herinrichting waren die gekoppeld zijn aan de heraanleg van de Burggravenlaan.
   Maar dromen kan altijd…

 8. De fietsstraat Volderstraat (inclusief de paaltjes) hebben vooral veel onduidelijkheid gecreëerd bij de fietsers in de Volderstraat die nu denken steeds voorrang te hebben b.v. op het verkeer komende uit de Korte Meer. Je wordt zelfs al als fietser uitgescholden als je jouw voorrang durft nemen komende uit de Korte Meer. Een grote mislukking.

  P.S. Indien er hier politie van Gent deze blog frequenteert, gelieve jullie fietsbrigade te melden dat de haaientanden op het betreffende kruispunt ook voor hen gelden! Ongelooflijk…

 9. Is er iemand de laatste tijd nog in Mechelen geweest? Daar hebben ze sinds drie mei ook een fietsstraat, de Hoogstraat, met verschillende kruispunten. Staan er daar ook zoveel einde-fietsstraatborden?

 10. Net gemerkt dat de bebording in de Voldersstraat aangepast is. Nu staat er een bord helemaal aan het begin van de fietsstraat, een einde-fietsstraatbord helemaal op het einde, en een bord begin fietsstraat en een bord einde fietsstraat in alle zijstraten. Dus eigenlijk alsof het een zonebord is.

  Ik dacht dat dit verkeerd was en dat borden voor een fietsstraat hetzelfde werkten als alle andere borden, maar ik heb die wet nog eens bekeken en er is toch iets vreemds aan de hand. Als ik het goed begrijp is een fietsstraat anders dan een zone beperkt tot één straat, maar toch moet net als bij een zone zowel het begin als het einde aangegeven worden, en hoeft het bord niet herhaald te worden aan kruispunten. Maar dus wel in de zijstraten zelf, want je moet toch ergens laten weten dat je een fietsstraat binnenrijdt. Dus borden bespaar je er niet mee.

  Ik vraag mij af of die wet bewust zo geschreven is.

  1. Even kijken of er nu dan ook een bord staat als je (met de fiets) uit de Mageleinstraat komt, want dat stond er twee weken geleden nog niet.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s