Technologie

Er is een tijd geweest dat men van technologie alle heil verwachtte bij het oplossen van verkeersproblemen. Het woord `technologie’ werd dan heel eng opgevat: als je geen tien ingenieurs nodig had om te snappen wat er gebeurde was het geen technologie. Files zouden worden opgelost door computergestuurde verkeerslichten en –waarom niet– door iedereen een vliegtuigje te geven zodat wagens niet alleen met drie naast mekaar, maar ook met drie boven mekaar over de autoweg konden.

Nu: sommige problemen kunnen vlot met dat soort technologie opgelost worden. Dat auto’s niet zijn uitgerust met een intelligente snelheidsbegrenzer komt niet omdat de techniek niet ver genoeg staat of te duur zou zijn (alleen al door de lagere verzekeringspremies is autorijden mét goedkoper dan autorijden zónder), maar omdat de auto-industrie dat allemaal niet cool vindt.

Dat brengt ons bij een ander soort technologie, met termen zoals organisatie en social engineering. Hoe organiseer je transport? Hoe breng je mensen ertoe om een haalbare vorm van vervoer te kiezen?

Eén van de plaatsen waar dit soort technologie wordt toegepast is …

15jun14, 18u05, Technologiepark Zwijnaarde
15jun14, 18u05, Technologiepark Zwijnaarde

het Technologiepark in Zwijnaarde. Het kan geen toeval zijn dat de grootste concentratie van onderzoekers en hoogtechnologische bedrijven in het Gentse, en daar zitten heel wat ingenieurs bij, veel aandacht heeft voor technologie van de tweede soort. Zo is daar al jaren een mobiele fietshersteldienst. Als er iets aan je fiets mankeert komt men tijdens de kantooruren langs om hem te maken. Nu gaat men een stapje verder.
15jun14, 18u05, Technologiepark Zwijnaarde
15jun14, 18u05, Technologiepark Zwijnaarde

Lees even mee:


Geachte professor
Beste collega

Duurzame mobiliteit is een belangrijk aandachtspunt op het Technologiepark. Er werden in dit kader al verschillende maatregelen genomen door vzw Ardoyen: mobiele fietshersteldienst, carpoolen, cambio.

Vanaf 16 juni wordt een volgende stap gezet om duurzame mobiliteit te bevorderen. Vanaf die datum start de pendeldienst die tijdens de spitsuren elke 15 minuten ( tussen 7u30 – 9u30 en 16u30 – 18u30) de site Technologiepark verbindt met het station Gent Sint-Pieters. Dit initiatief wordt voorgefinancierd door alle bedrijven en onderzoeksorganisaties aanwezig op het Technologiepark via Ardoyen vzw.

Op de site worden daarvoor 4 stopplaatsen ingericht ter hoogte van labo Magnel, Fytolab, Bio-Accelerator en AA Tower. De personeelsleden van de deelnemende bedrijven zullen kunnen instappen op vertoon van hun personeelskaart. Vooraf aanmelden is dus niet vereist. De bus krijgt een voorsorteerstrook zodat deze niet in de file staat om de site te verlaten tijdens de avondspits.

16jun14, 09u12, Voskenslaan
16jun14, 09u12, Voskenslaan

Bij Gent Sint-Pieters zal de opstapplaats de Kiss & Ride zone aan de achterkant van het station zijn, Voskenslaan 27 bij Max Mobiel. De route die gevolgd wordt is Voskenslaan-Sterre-Oudenaardsesteenweg-Ovonde-Technologiepark en omgekeerd.

Nog vanaf 16 juni zal de verkeerssituatie op de site gewijzigd worden. De hoofdlus zal 1-richtingsverkeer voor auto’s worden en de straten worden allen ingericht als fietsstraat. Dat betekent dat de fietser steeds voorrang heeft op de auto en niet ingehaald mag worden.

15jun14, 18u05, Technologiepark Zwijnaarde
15jun14, 18u05, Technologiepark Zwijnaarde

[…]

Met vriendelijke groeten

Prof. dr. A. De Paepe
Rector

Even opmerken: de fiets krijgt in een fietsstraat geen `voorrang’ in de zin van het verkeersreglement. Voor dat soort voorrang blijven de gewone regels gelden.

Ook is de uitgang aan de Grotesteenweg-Noord voor fietsers nog niet helemaal in orde.

15jun14, 18u15, Technologiepark Zwijnaarde
15jun14, 18u15, Technologiepark Zwijnaarde

In elk geval: de langste fietsstraat van België is vanaf vandaag niet meer de as Zwartezusterstraat-Volderstraat. Toch heeft de nieuwe straat minder bordjes: er staat niet voor elk kruispunt een bord `einde fietsstraat’. Het is maar dat u het weet.

29 gedachten over “Technologie”

 1. Kleine aanvulling: de UG site “De Sterre” is sinds enkele maanden eveneens omgevormd tot fietsstraat. Wat ik nu echter hoor en zie onder mijn collega’s is dat zij het begrip fietsstraat niet kennen: ze foeteren nog steeds op al die fietsers die hen niet laten passeren. Dat ze met hun wagens nu achter de fietsers moeten blijven gaat hun bevattingsvermogen te boven:-) Men is nu volop bezig de oorspronkelijk te klein aangebrachte signalisatie op het wegdek te optimaliseren: de ‘zone dertig’ aanduiding en het fietssymbool worden nu lekker groot geschilderd :-).

  1. Wij die collega’s misschien ook eens op het bestaan van artikel 40ter met de vraag of ze zich daar altijd voorbeeldig aan houden.

   1. Voor wie niet snapt wat die reactie betekent, even artikel 40ter opgezocht:
    40.3.1. De bestuurder moet zijn snelheid matigen wanneer hij rijdt langs een autocar, een autobus,
    een trolleybus, een minibus of een spoorvoertuig die stilstaan om reizigers te laten in- of uitstappen.
    40.3.2. Bij afwezigheid van een vluchtheuvel aan de halteplaats van een voertuig voor
    gemeenschappelijk vervoer, moet de bestuurder die rijdt langs de kant waar de reizigers in- of
    uitstappen, dezen de gelegenheid laten in alle veiligheid het voertuig, het trottoir, het deel van de
    openbare weg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers door het verkeersbord D9 of de berm
    te bereiken. Daartoe moet hij stoppen om het in- en uitstappen mogelijk te maken en hij mag slechts
    opnieuw vertrekken met matige snelheid.

   2. Jan, je vergist je. Ik verwijs naar het artikel 40ter, niet naar artikel 40.3.
    Het artikel 40ter zegt: http://wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/213-art40ter

    Waar het dus om gaat is dat men steeds 1 meter afstand dient te houden bij het inhalen van een fietser. In veel smalle straatjes betekent dus dat het sowieso verboden is om fietsers in te halen. Neem daarbij dat binnen de bebouwde kom fietsers met twee naast elkaar mogen rijden en men komt in een situatie at auto’s heel vaak al wettelijk verplicht zijn achter de fietser te blijven rijden.

    1. Het is een van de minst nageleefde artikels in de wegcode. Bovendien maakt dit artikel dat in smalle straatjes het invoeren van een fietsstraat eigenlijk weinig verschil maakt. In beide gevallen is er een inhaalverbod dat slechts nageleefd wordt als er ook controle op gebeurt.

     1. Controle? Hoe kan je een zijdelingse afstand van 1m controleren? Geen wonder dat dit artikel in de wegcode niet toegepast wordt. En geldt die zijdelingse afstand ten opzichte van een fietspad? Want er zijn fietspaden die niet breder zijn dan een openzwaaiend portier.

     2. Art 40ter is dus niet mogelijk om in te roepen als men pakweg in de Begijnengracht de goot wordt ingereden door een KRUISENDE auto?
      Spijtig.

      (En de minst nageleefde regel op de weg lijkt me toch de 120 km/u maximumsnelheid op de autostrade. Geen enkele automobilist die deze nog nooit overschreden heeft, me dunkt.)

     3. Natuurlijk is die wetgeving zeer moeilijk (niet) te controleren als het gaat om het inhalen met onvoldoende afstand in brede straten. In smalle straten staat die regel echter gelijk met een inhaalverbod omdat het fysiek onmogelijk is voor een wagen om in te halen met minstens één meter afstand. In al die gevallen (en dat zijn er in elke stad duizenden per dag) zou men probleemloos kunnen sanctioneren. De onmogelijkheid om één meter afstand te houden is immers vlot aan te tonen.

     4. Die 1m afstand houden is inderdaad de minst nageleefde verkeersregel. Ik dwing die af door gewoon flink ver van de wegrand te rijden, zo net niet in het midden van het rechter rijvak; achteropkomende voertuigen wijken dan bijna automatisch uit naar het linker baanvak. Niet echt volgens het boekje wat ik doe maar het geeft me een veiliger gevoel dan wanneer ik op het kantje rijd en de auto’s me net niet raken met hun spiegels in het voorbij rijden.

     5. Hoe kan je die zijdelingse afstand meten? Niet moeilijk, ik heb het al gedaan op fietsstraat Visserij (resultaat, op een tiental manoeuvres: ongeveer 60 cm, met opvallend weinig variatie. Als ik mij goed herinner was de grootst gemeten afstand 67 cm).

      Je neemt gewoon een fotootje (niet van opzij, van op een afstand ervoor of erachter) en telt het aantal pixels. Mits je weet hoe ver je staat en wat de brandpuntsafstand van je lens is (ik bespaar je de details, maar de balustrade aan de Visserij is 1m hoog en geeft je een ijkpunt) krijg je de afstand.

      Overigens: met de breedte van de straat kom je er niet. Fietsers houden een zekere afstand tot de rand van de weg en chauffeurs ook. Een beetje advocaat zegt dat de overtreding niet bewezen is tenzij breedte weg min (breedte auto plus breedte fiets) kleiner is dan 1m en vindt dan nog dat een beetje te weinig geen probleem mag zijn.

     6. Stel: als fietser rij ik – om een veiligheidsmarge in te bouwen – zowat een halve meter van de stoeprand. Een auto haalt me in op 50 cm afstand. Wie begaat dan de fout? Volgens de wegcode moet ik “uiterst rechts” rijden, wat dat ook mag betekenen (in de goot?).

     7. @JanG,

      veel wetgeving is nu eenmaal afhankelijk van interpretatie. Deels is dat onvermijdelijk dus er zijn geen strike regels over was ‘zo dicht mogelijk’ is en als het er op aan komt is het aan een rechter om daar over te oordelen. Maar over het algemeen is er wel eensgezindheid dat het ‘zo rechts mogelijk’ rijden niet enkel bepaald wordt door wat fysiek mogelijk is maar ook wat er veilig is. M.a.w. men mag gerust de nodige afstand van de rand, geparkeerde wagens, … houden als dit nodig is voor je veiligheid.

      In de beschreven situatie maakt de automobilist sowieso een fout. Het is niet uit te sluiten dat indien je erg ver van de rechterrand rijdt, jij ook in de fout gaat (en bij een ongeval de verantwoordelijkheid wordt gedeeld) maar het is niet omdat jij ver van de rand rijdt dat artikel 40ter opeens niet meer van toepassing is. De automobilist dient zich daar in alle situaties aan te houden.

      (Om een heel ander voorbeeld te geven, het is niet omdat iemand op een autosnelweg slechts 60 km/uur rijdt, dat mensen het recht hebben om in hun gat te rijden.)

     8. Als men die regel ernstig zou nemen zou het trouwens ook perfect mogelijk zijn om technologie te ontwikkelen om via anonieme controles door politie op de fiets deze wetgeving te controleren. Ik ben geen grote pleitbezorger voor ‘harde aanpak’, maar controles op deze manier (met de bijhorende sanctionering) zou mensen wel eens heel snel bewust kunnen maken van die regel.

 2. Voor zover Brussel in België ligt heeft die stad een veel langere “fietsstraat”: de 2km lange stadsinwaarste parallelweg van de Louizalaan. Omdat er alleen verkeersborden en markeringen zijn zonder andere maatregelen, vindt de Fietsersbond dit wel een oneigenlijke “fietsstraat”. Na evaluatie heeft de Brusselse regering die fietsstraat wel bevestigd en bijkomende maatregelen aangekondigd. Nu rijden daar 10 % fietsers en 90 % automobilisten, die zich van het inhaalverbod niets aantrekken.

 3. Een fietsstraat wijzigt inderdaad niets aan de voorrangsregel, maar een fietsstraat die geen voorrangsstraat is, is eigenlijk niet logisch. Een fietsstraat moet de fietsers toelaten vlot en veilig door te fietsen, het voorrang moeten verlenen aan kruisend vereer past niet in die logica.

  1. Diezelfde onlogica wordt gevolgd bij fietssnelwegen die autowegen dwarsen. Een voorbeeld vind je bij de “snelwegen” langs de spoorlijnen. Bij elke spoorwegovergang, waar dus per definitie een autoweg de spoorlijn dwarst, moet je als fietser voorrang verlenen. Het argument “omwille van veiligheid van de fietsers”. Toen ik eens voorstelde om die regel om te keren, meer nog: om paaltjes of hekkens te zetten op de autoweg, vroeg men zich af van welke planeet ik kwam. Er zijn wel meer onlogische zaken in onze verkeersinfrastructuur.

   1. Dat klopt. Maar wat mij betreft zijn dat ‘breekpunten’. Als men niet bereid is om van fietsstraten voorrangsstraten te maken, dan hoeft het voor mij niet. Anders is men het concept al dusdanig aan het afzwakken, is de boodschap (over ‘voorrang voor de fietsers’) al zo dubbelzinnig en is de meerwaarde van een fietsstraat zo beperk (een theoretisch inhaalverbod) dan het niet meer wordt dan een symbool maar geen reële verbetering van de situatie voor de fietsers teweeg brengt.

    Voor de geïnteresseerden:

    http://redactie.radiocentraal.be/Home/?p=6477
    http://redactie.radiocentraal.be/Home/?p=6518
    [audio src="http://redactie.radiocentraal.org/2014/140614_Fietsstraten.mp3" /]

    Dat vind ik trouwens ook voor fietssnelwegen. Ik houd niet van oneerlijke communicatie, dus hoewel ik best gelukkig ben met de nieuwe en meestal behoorlijk comfortabele fietspaden langs de spoorwegen verdienen die voor mij niet de term fietssnelweg op het moment dat de fietsers om de zoveel honderden meter
    hun voorrang verliezen, tussen paaltjes moeten slalommen of – nog erger – voor verkeerslichten komen te staan. Zo weiger ik het stuk fietspad tussen het station van Berchem in Antwerpen en het Centraal station van Antwerpen een fietssnelweg (of fiets-o-strade) te noemen, hoewel de Vlaamse overheid, de provincie Antwerpen en stad Antwerpen dat wel zo graag doen.

    1. Wat inderdaad onlogisch is is dat de wagen die de sporen dwarst wel voorrang verleent aan de trein maar niet aan de fietser die hetzelfde aanliggende fietspad volgt.
     Heeft krijgen van voorrang dan toch te maken met hoeveel gewicht je in de schaal kan leggen?
     Leg die witte ononderbroken lijn of die omgekeerde driehoekjes twee meter vroeger en de fietser heeft voorrang. “Onmogelijk wegens te gevaarlijk” zegt iedereen en ze bekijken je inderdaad alsof je van een andere planeet komt.
     Wat ik daaruit opmaak is dat de automobilist enkel kijkt naar hetgeen voor hem “gevaarlijk” kan zijn. Een reflex die ik elke week zie bij de bestuurders die de R4 komen opgereden en wel kijken naar de auto’s en de fietsers maar in de fietser blijkbaar geen gevaar zien en zich dan ook niet realiseren dat die op dat fietspad voorrang heeft. Een mentaliteit die moeilijk zal om te buigen zijn.
     (Waardoor ik ook minstens één maal per week in de remmen moet om niet op een motorkap te belanden.)
     De technologie om mensen attent te maken op voorrangssituaties bestaat, is simpel, goedkoop en algemeen toegepast: de lus in het wegdek, intelligente verkeerslichten… Er liggen honderden kilometers lussen voor alle mogelijke toepassingen: tellen van de verkeersstroom, sturen van verkeerslichten of verlichting etc., leg dan ook een lus bij elke kruising van een fietspad met een andere weg en maak met behulp van een verkeerslicht, knipperlicht… de fietser of de automobilist attent op het feit dat er voorrang geven moet worden.
     Verkeerssignalisatie die fietsers voorrang geeft: in Nederland kan het al, waarom hier niet. Misschien omdat een deel van het loon van onze ingenieurs en plannenmakers in hun bedrijfswagen zit? Maak daar een eind aan, geef ze een fiets en een tramkaart en de boel zal vlug keren. Jammer genoeg hebben we daar ook politici voor nodig met guts, lef, ballen aan hun lijf… whatever,…maar bovenal ook politici met macht, invloed en contacten. Die hebben we wel, denk maar aan “de Koning van O..”, maar voorlopig zijn die met lucratievere dingen bezig vrees ik.

 4. kan iemand met contacten bij de UGent de chauffeurs van deze pendelbusjes eens verzoeken om op het fietspad te parkeren aan het station Gent Sint Pieters, noch voor de doorgang voor voetgangers en voetgangers naar het Prinses Mathilde plein te parkeren. Dit is al meermaals voorgevallen deze week…

  Ik snap trouwens de hoera stemming over de fietsstraat daar niet. Het openbaar domein is daar zo breed, dat de enige goeie maatregel fietspaden zijn. Dus wat mij betreft: thanks, but no sigar!

  1. Fietspaden in een zone 30? Hoe gek wil je het hebben? Ik snap niet waarom iedereen overal per se fietspaden wil. Waar auto’s snel rijden, ja, maar in woonkernen, zones 30, etc wordt ook al om fietspaden geschreeuwd. Op die manier geef je de automobilisten vrij baan om nog sneller te rijden.

   1. Ik snap het wel, maar ik wordt er niet vrolijk van. Veel mensen verwarren subjectieve en objectieve veiligheid. Daarbij komt dat veel mensen zich pas echt veilig voelen als fietser op een fietspad en kunnen zich niet voorstellen dat de situatie zowel subjectief als objectief veilig kunnen gemaakt worden zonder fietspaden en dat het ‘aan de kant zetten’ van de fietsers niet altijd een goed idee is.
    Men vergeet daarbij vaak dat zelf in Nederland heel veel straten geen fietspad hebben.

    Ik blijf het daarbij spijtig vinden dat de Belgische wegcode (in tegenstelling tot de Nederlandse wegcode) het concept van niet-verplichte fietspaden niet kent.

     1. Iedereen die veel met fietsen bezig is kent het wel. De conflicten tussen snelle en trage fietsers op (smalle) fietspaden, de vertragingen die het gebruik van fietspaden kan opleveren omdat ze het voorsorteren bemoeilijken. De wettelijke problemen die ontstaan als men door de slechte bereikbaarheid van een fietspad zich verplicht voelt eerst een stuk het fietspad niet te gebruiken, de fietspaden die met momenten zo vol zitten dat er files ontstaan of waar men als snelle fietser zich door een stroom breed fietsende scholieren moet wurmen, …

      M.a.w. aan de ene kant heb je de ouders die het liefst zouden hebben dat hun kind overal op een veilig fietspad kan fietsen en de wat onzekere fietser die pleit voor overal fietspaden. Aan de andere kant is er de assertieve fietser die een goed oog heeft op het verkeer en de fiets goed onder controle heeft en voor wie fietspaden veel minder noodzakelijk zijn en voor wie het verplicht gebruik van de (vaak smalle) fietspaden vooral hinderlijk is en zowel ten koste gaat van tijd, maar soms zelf te koste van de eigen veiligheid.

      In die situaties zouden niet-verplichte fietspaden een uitkomst kunnen zijn. Deze fietspaden aangeduid met een specifiek bord (als ik me niet vergis in Nederland een rechthoekig bord met het woord Fietspad) bieden een deel van de bevolking het gewenste veiligheidsgevoel maar moeten niet gebruikt worden door die fietsers die daar vooral nadelen in zien.

      Het nadeel is natuurlijk nog een extra verkeersbord, maar het grote voordeel is dat je een win-win situatie kan creëren voor totaal uiteenlopende categorieën van fietsers.

   2. Het is niet door een weg zone-30 te maken dat fietspaden niet meer nodig zijn. Dat hangt af van de drukte van het autoverkeer.

    Stel je een drukke weg voor in de avondspits waarbij de auto’s aanschuiven in de file en in de weg staan van de fietser.
    Of nog erger: waarbij de auto’s wel rijden en door hun grote aantal de gewone (niet-assertieve) fietser wegdrukken en verjagen.

    Een fietsland als Nederland heeft gelukkig heel veel woonstraten/zone-30 waar geen fietspaden nodig zijn. Maar dan wordt doorgaand verkeer ook tegengegaan.

    1. De Sint-Denijslaan tussen de R4-afrit en het station is daarvan een schrijnend voorbeeld. Alle wegen die er op uitkomen hebben een fietspad die daar doodloopt.

 5. We zitten in België als het fietsstraten betreft met een heel dubbele situatie. In wat bredere straten zou het zin hebben, maar ligt de naleving nog zo moeilijk dat het in veel gevallen niet zal werken zonder behoorlijke controle. Aan de andere kant zijn ook heel wat smalle straten waar er wettelijk gezien al niet legaal ingehaald kan worden en waar men bovendien met de fiets met twee naast elkaar mag rijden. In die gevallen heeft een fietsstraat weinig meerwaarde en dreigt het zelf bestaande wetgeving nog verder te ondergraven.

  Ik ben absoluut voor meer aandacht en plaats voor de fietser en geen voorstander van ‘overal fietspaden’, maar ik vraag me af of België wel ‘klaar is’ voor fietsstraten? Ken er iemand voorbeelden in België van fietsstraten die wel goed werken en die een meerwaarde hebben t.o.v. woonerven of autoluwe staten in combinatie met controle op de naleving van artikel 40ter?

 6. Op zich een lovenswaardig initiatief die pendelbus, maar als je weet dat er daar min. 5 bussen per uur langs de campus passeren naar StPieters, vraag ik me af of je niet beter de lijnbussen over de campus zou sturen, zeker in de richting naar het station kan dat met beperkte investeringen denk ik.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s