Home

Leesbaarheid

20 juni 2014

Ik ken de wegcode (denk ik).
Een verbodsbord links van de rijrichting is niet van toepassing.
Maar komende van de De Pintelaan aan Oudenaardsesteenweg zie ik dit:

De Pintelaan

De Pintelaan

Rechts achter de hoek (staduitwaarts) staat er dit:

Oudenaardse steenweg

Oudenaardsesteenweg

 

Is hier ergens een stuk dubbelrichtingsfietspad?
Geen idee.
Het kan zijn dat het “wettelijk” klopt en na 26 mails zal het duidelijk worden, maar duidelijk en leesbaar is het niet.
Minder is beter.

100 m verder.
Niet-vergelijkbare toestand, maar wel een voorbeeld van leesbaarheid.

Sterre

Sterre

13 Responses to “Leesbaarheid”

 1. Lodewijk Antheunis Says:

  Zowel het fietsverbodsbord als het fietsgebodsbord moeten 180° gedraaid worden. Ze staan achterstevoren.

  Er lijkt geen tweerichtingsfietsverkeer voorzien te zijn, toch niet via de verkeerslichten zoals ze zo opgesteld staan.

  Het valt me wel op dat de Oudenaardsesteenweg daar toch wel een héél smalle middenberm met drukknop heeft voor de voetgangers. Ik hoop dat die hun groenfase lang genoeg is om in 1 keer heel de Oudenaardsesteenweg over te geraken.

  In Google Streetview zie ik ook dat De Pintelaan daar een tweerichtingsfietspad heeft in het midden van de laan en dat het dan 25 meter voor het kruispunt zich opsplitst in twee 1-richtingsfietspaden.
  Dat is een vreemde constructie en het lijkt me ook een gemiste kans om fietsers vlotter links over te laten steken.
  Als ze langs beide kanten 2-richtingsfietspaden hadden voorzien om dat Pintelaan middenfietspad aan te sluiten op het kruispunt, dan hadden fietsers die de linksafbeweging willen maken van en naar dat middenfietspad een verkeerslicht minder.

  Maar ik ken de streek niet en weet dus niet of er veel fietsers die linksafbeweging daar maken en er voordeel uit zouden halen uit zo’n kruispunt met 2-richtingsfietspaden.

  • Renaat Says:

   “Zowel het fietsverbodsbord als het fietsgebodsbord moeten 180° gedraaid worden. Ze staan achterstevoren.”

   Er is ook een probleem met de constructie van veel van die borden. Aan de ene kant is de oriëntatie essentieel, maar die borden blijken vaak heel makkelijk te verdraaien/verdraait te kunnen worden.

   Tweerichtingsverkeer toelaten op kruispunten kan vaak een behoorlijke tijdswinst opleveren voor linksafslaande fietsers. Er zit bij een niet volledig conflictvrije verkeerslichteninstelling wel een behoorlijk veiligheidsrisico aan vast, dus is het beste om dit enkel te combineren met volledig conflictvrije lichten.

   Bovendien is het juridisch voor discussie vatbaar of de huidige combinatie van regels het wel mogelijk maakt om een niet verhoogd doorlopend fietspad aan te leggen over een kruispunt. Met belijning is dat immers niet mogelijk en de kleur zegt niets over de aard van de openbare ruimte. Dus hoe kan men zichtbaar maken dat een tweerichtingsfietspad doorloopt over een kruispunt?
   Ik herhaal hier wat ik daarnet scheef, een grondige herziening van de bijhorende reglementering dringt zich op.

 2. Frans Says:

  Dat gepruts met fietspaden die alternerend enkel- en dubbelrichting zijn op gewestwegen (ook de R40) is een pest. Op de duur weet niemand meer waar de plaats van de fietser is in het verkeer.

 3. Heleen Says:

  Ik zie daar regelmatig fietsers van het middenfietspad op de De Pintelaan linksafslaan om in tegenrichting op het éénrichtingsfietspad te rijden en daar bij het voetgangerslicht over te steken. Dat is maar één verkeerslicht in plaats van twee als je de juiste route zou nemen, langs het tankstation op foto 1. Richting het technologiepark en misschien ook naar Don Bosco is dit wel een gebruikelijke fietsroute vanuit centrum Gent.

 4. Renaat Says:

  Leesbaarheid, wettelijkheid, functionaliteit en veiligheid zijn inderdaad verschillende zaken. In de ideale situatie zijn ze allen in orde, maar vaak zijn ze in tegenspraak. In sommige gevallen is wat wettelijk in orde is en wat leesbaar of functioneel is, in tegenstrijd met elkaar.

  Foto 1:
  Verbodsborden links zijn inderdaad vaak niet geldig. (Er zijn uitzonderingen, maar daar ga ik even niet op in en die zijn volgens mij nu niet van toepassing.)

  Er is dus wettelijk gezien geen tegenstrijdigheden tussen het verkeersbord C11 (verbodsbord voor fietsers) en het rechtdoor gaand fietsverkeer. Maar dan rijst de vraag voor wie dat bord C11 aan de linkerkant wel van toepassing is. Ik zie geen enkele fietsverkeersstroom voor welke het bord wel leesbaar rechts staat en dus een functie kan hebben
  .
  Bovendien zegt het geïllustreerd reglement van de wegbeheerder ook: “Verkeersborden C9 en C11 mogen niet worden geplaatst ter bevestiging van het verbod, resulterend uit het artikel 9.1.2.1° van het Algemeen Reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, een links gelegen fietspad of gelijkgrondse berm te gebruiken.”

  Een fietspad aangeduid met evenwijdig onderbroken belijning mag sowieso niet tegen de rijrichting in gebruikt worden en standaard is het ‘links rijden’ verboden, buiten als er uitdrukkelijk sprake is van tweerichtingsfietspaden aangeduid met juist geplaatste borden D7 of D9.

  Als het bord C11 er toch een functie zou hebben, dan lijkt het geplaatst in strijd met de hierboven genoemde plaatsingsvoorschriften. Als er zich ook op dat vlak geen probleem stelt, dan is er op zijn minst een probleem met leesbaarheid van de situatie.

  Foto 2:
  Het bord links staat waar het mag staan indien met er op wil wijzen dat het fietspad ‘tegen de richting in’ in mag gebruikt worden. Maar mag het fietspad dan ook in de ‘juiste richting’ gebruikt worden? Ik zie geen D7 welke in de andere richting staat maar sluit niet uit dat het verstopt zit achter het andere bord.

  Wettelijk is er wel een probleem. Hoewel het doortrekken van een fietspad over een kruispunt met twee evenwijdige onderbroken lijnen de leesbaarheid vaak ten goede komt, zijn zoals eerder vermeld zulke fietspaden nooit tweerichtingsfietspaden en is het dus verboden er links in de rijrichting gebruik van te maken. Bovendien mag een fietspad niet aangeduid worden met de combinatie van evenwijdig onderbroken belijning en een bord D7. Dus rijst de vraag wat de functie is van het bord aan de linkerzijde van het fietspad? Dat het vlak voor een kruispunt staat (een fietspad houdt op aan een kruispunt) maakt het bord alleen maar zinlozer/vager.

  Foto 3:

  Inderdaad een goed leesbare situatie. De fietsers en het kruisend verkeer worden gewezen op het tweerichtingsfietsverkeer. Het fietspad (waarop de fietsers dus voorrang hebben) loopt verhoogd door en de voorrangsituatie is duidelijk. (Al had het plaatsen van haaientanden met een bord B1 op het wegdek waar het kruisende verkeer vandaag komt, de situatie nog duidelijker kunnen maken.) Zelf aan de slechtzienden is gedacht. M.a.w. de situatie is zowel wat functionaliteit, comfort, veiligheid en leesbaarheid betreft op het eerst zicht een prima voorbeeld.

  Maar dan duiken de wettelijke problemen weer op. Het fietspad aangeduid met de verflijnen kan dus geen tweerichtingsfietspad zijn en als de belijning ophoudt, houdt ook het fietspad op. Om er voor te zorgen dat er na de lijnen nog sprake is van een fietspad, dient er een bord D7 geplaatst te worden.

  Het zou een goede zaak zijn als er eens grondig zou nagedacht worden over het onderscheid tussen de twee soorten fietspaden met de bijhorende regels die in de wegcode voorzien zijn. De bestaande regelgeving lijkt vaak meer kwaad dan goed te doen.
  Ook het concept fietsoversteekplaats en de wettelijke regelgeving daaromtrent dient heroverwogen te worden.

  In afwachting van aanpassing aan de wegcode lijkt het me logisch dat elke inrichting die fietsers ‘dwingt’ onwettelijke zaken te doen dient te worden vermeden (en waar ze bestaan dienen ze tw worden aangepast).
  Onwettige borden en belijning mag dan soms de situatie leesbaarder maken (duidelijk doorlopend fietspad), als er iets mis loopt kan de fietser daar juridisch de pineut van worden.

  De situatie leesbaar (veilig en comfortabel) maken dient dus op andere manieren te gebeuren. Zo zou men op de laatste foto het rood een stuk kunnen doortrekken in de twee richtingen, de pijlen behouden en via een bord B1 en haaientanden (of B5 en stopstreep) de situatie (met bijhorende voorrangsregel) voor kruisend verkeer verder kunnen verduidelijken. Zodoende kan men een situatie creëren die wettelijk in orde is en die toch de nodige leesbaarheid en comfort biedt. (Al zit er ook daar weer een addertje onder het gras dat te maken heeft met uitholling van bestaande wetgeving, maar ook daar ga ik even niet op in.)

  • rdv Says:

   Het kruisende verkeer gaat hier (foto 3) naar een private oprit (tankstation), dus ik vermoed dat een deel van de overwegingen hier niet gelden?

 5. Chris Scuri Says:

  Waar men gaat langs Vlaamsche wegen, de wegcode is krom, de wegenaanleggers zijn dom en overheid blijft stom.

 6. wouter Says:

  Mijn theorie: een universiteitscampus vlakbij waarop meer dan genoeg studenten rondlopen die het leuk vinden om een bord achterstevoren te draaien.

  • Renaat Says:

   Zelf als die borden gedraaid worden ontbreekt voor mij de logica.

   • jandefietser Says:

    Bord 2 gedraaid geeft het begin van een fietspad aan. Vermits dat fietspad geen stippellijnen heeft is zo’n bord nodig.

    Bord 1 gedraaid is niet echt nodig, maar je zou kunnen argumenteren dat het aan het begin staat van een soort paadje dat geen voetpad is. Op dat paadje mag je dan niet met de fiets, maar wel met een auto.

    • Renaat Says:

     Je hebt gelijk. Bord 2 geeft dan inderdaad het begin van het fietspad aan.
     Bord 1 lijkt me dan eerder om na er voor te zorgen dat fietsers niet gaan spookrijden om het ‘onderste’ fietspad.

 7. Hubert Says:

  Dat was nu mijn punt, na enige studie zou er een verklaring kunnen zijn. Maar wat met bord knooppunt “2” naar links wijzende?Komende van de Pintelaan moet ik voor kruispunt naar links of na kruispunt naar links ? enz.

  • rdv Says:

   De knooppunten geven alleen een algemene richting aan, ze geven volgens mij geen indicaties aan hoe je het kruispunt moet kruisen?


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: