Merci

Actie voeren werkt. Soms meteen, soms – zoals in dit geval – moet je even aandringen. Maar: het werkt.

Kijk naar de Dampoort: in 2013 en 2014 drong Fietsersbond Gent aan op het terugbrengen van de toevoerwegen naar één rijstrook. Nu is het zover. Dank je wel, stadsbestuur en AWV, de fietsers en voetgangers hebben er een veiliger kruispunt bij.

Land Van Waaslaan, 27 juni 2014
Land Van Waaslaan, 27 juni 2014

Het is nog niet helemaal af. Kijk maar naar de bewegwijzering, die nog duidt op twee stroken. Dat komt wel goed.

Dendermondsesteenweg
Dendermondsesteenweg

Ook de automobilisten moeten het nog leren.

Dampoort 5

En voor leveringen lijkt het er ook niet eenvoudiger op geworden.

Dampoort 6

Maar het kruispunt wordt leesbaarder voor alle weggebruikers. Dat kan de veiligheid enkel maar ten goede komen.

Auteur: JanG

kernlid Fietsersbond Gent

32 gedachten over “Merci”

 1. Het kan toch niet dat er gelijktijdig een busstrook komt en dat de bewegwijzering onveranderd blijft. Strikt genomen kan je met de auto op de busstrook blijven rijden, want verkeersborden primeren op markeringen.
  Een andere soortgelijke, gunstige ingreep is er waar de Tolhuislaan op het drukke kruispunt van de ring uitmondt. Eén rijstrook werd herschilderd als fietsstrook, met brede “beschermende” arcering. Wellicht een aanzet tot de “vernauwing” die de Nieuwevaart/Gasmeterlaan verderop ondergaat.

  1. Het is een veelvoorkomend misverstand dat verkeersborden primeren op markeringen. Dat is dus niet het geval! De volgorde van het prioriteren is:
   – bevelen van bevoegde personen
   – verkeerstekens
   – verkeersregels
   (zie artikel 6 van de wegcode).

   Er wordt dus geen onderscheid gemaakt in (de prioriteit van) markeringen en verkeersborden, beiden zijn het verkeerstekens. Wel is het zo dat bepaalde markeringen enkel een waarde hebben indien ze vergezeld zijn door bepaalde verkeersborden (b.v. haaientanden) en dat veel wegmarkeringen (zoals pijlen in twee richtingen op fietspaden, markeringen van fietsertjes op een wegdek, …) geen enkele wettelijke waarde hebben en enkel en alleen bedoeld zijn om situaties te verduidelijken.

   Een tegenstrijdigheid tussen verkeersborden en markeringen (b.v. een doorlopend fietspad met een B1) is dus niet enkel onduidelijk, het levert een fundamenteel wettelijke tegenstrijdigheid op.

   1. De discussie of een fietspad zonder voorrang kan (en ik heb ooit het hoofd van de VTA, die verantwoordelijk was voor de knoeiboel Nieuwe Wandeling/Coupure mordicus horen beweren dat borden boven wegmarkeringen gaan. Een andere VTA’er kwam ooit af met de idee dat alleen verhoogde fietspaden voorrang hebben. Van vakkennis gesproken) is al vaak gevoerd. Er worden dan zelfs vonnissen van rechtbanken erbij gehaald die zeggen dat het wel kan. Alleen: die slaan op de regeling van voor 2007. Sinds 2007 kan het dus inderdaad echt en heel zeker niet meer.

   2. Renaat en Jandefietser, bedankt voor de verduidelijking. Ik heb mij dus laten misleiden door vakidioten door wiens toedoen deze blog helaas een grote toekomst blijft hebben.

    1. Ik heb hieronder zeer uitgebreid toegelicht waarom er hier wel degelijk een probleem is. (Zo spreek jij ten onrechte over een busstrook terwijl de belijning suggereert dat er sprake is van een bijzonder overrijdbare bedding).

     M.a.w. je maakt je er zelf wel heel makkelijk vanaf door zonder verdere toelichting, zonder in te gaan op mijn kritiek en zonder te verwijzen naar concrete wetgeving te beweren dat er ‘geen sprake is van tegenstrijdigheden’.

     Renaat

  2. Er is toch helemaal geen tegenstrijdigheid met verkeersborden?
   Wat er boven de weg hangt, zijn toch gewoon wegwijzers en die zeggen toch niet in welke rijstrook je moet rijden?

    1. Over borden kan ik niet oordelen, zo weet ik niet of er nog een oud bord F13 staat en hoe het zit met de borden F17 of F18. Maar het al dan niet aanwezig zijn van het bord F13 heeft enkel invloed op hoe flagrant het knoeiwerk van de wegbeheerder is en op de mate waarin men verwarring creëert, maar niet op de grote van het probleem waar de weggebruiker in gebracht wordt.

     Weggebruikers dienen zich immers (ook als er geen wettelijk verplicht bord F13 aanwezig is) steeds aan de voorgeschreven richting van de voorsorteerpijlen te houden. M.a.w op dit moment is het het gemotoriseerd verkeer op dat kruispunt enkel toegelaten naar links te draaien. Op de bijzonder overrijdbare bedding – de enige plaats waar ze volgens de voorsorteerpijlen rechterdoor zouden mogen rijden of naar rechts mogen draaien – mogen ze immers helemaal niet rijden.

     De ‘voorwegwijzer’ van het type F25 boven de weg (het zijn geen ‘gewone’ wegwijzers (type F29, F31, F33)) brengen weliswaar geen bindende verplichtingen met zich mee maar vergroten in de huidige situatie wel de verwarring. Het is dan ook niet onlogisch dat verkeersdeelnemers daar dagelijks overtredingen begaan.

     Een wegbeheerder die verwarrende situaties creëert en mensen aanzet tot illegaal gedrag (rechtdoor of naar rechts rijden waar het verboden is of op de bijzonder overrijdbare bedding rijden) is mijn inziens incompetent. Hoe kan men respect voor regels verwachten als de wegbeheerder zich niets van regels lijkt aan te trekken en verwarring creëert?

     Ofwel heeft de wegbeheerder onvoldoende kennis van de wegcode en het geïllustreerd reglement van de wegbeheerder ofwel beschouwd hij de regels als niet echt belangrijk. Beiden vind ik zeer verontrustend maar bevestigt hetgeen dagelijks op het openbaar domein vast te stellen is.

     De enige manier waarop de weggebruiker misschien wel legaal rechtdoor of naar rechts kan rijden is als het ontbreken van het bij de bijzonder overrijdbare bedding horende verkeersbord F18 ontbreekt. Of een bijzonder overrijdbare bedding zonder dat verkeersbord maar enkel met wegmarkeringen ook nog als bijzonder overrijdbare bedding beschouwd dient te worden is echter zo goed als zeker een feitenkwestie die afhankelijk is van interpretatie door de rechtbank.
     Maar of dat bord F18 er nu staat of niet, de wegbeheerder gaat weer in beide gevallen in de fout.

     (Ja, ik ben hard in mijn oordeel, maar kennis van de wegcode en het geïllustreerd reglement van de wegbeheerder en de juiste toepassing daarvan behoort nu eenmaal tot de basistaken van de wegbeheerder. Een wegbeheerder die die documenten niet vergaand ‘in de vingers heeft’ is zoals een dokter die geen ziektes kent, een poetsvrouw die niet kan schoonmaken, …)

     1. Hoe het hier precies gelopen is, weet ik niet. Wel was de aanloop dit: Fietsersbond voert actie. AWV, als wegbeheerder, laat (nog maar eens) een studie uitvoeren en oordeelt dat er geen dringende aanpassingen nodig zijn. Stadsbestuur zegt dan dat ze de markeringen zullen aanpassen, betaald uit hun eigen budget. Wie het nu uitvoerde, weet ik niet, maar het zou dus wel kunnen dat de nieuwe aanduidingen aangebracht zijn door de stadsdiensten, die misschien niet mogen raken aan de voorwegwijzers? Of dat dit fase 1 was en dat fase 2 deze week volgt? Het resultaat blijft in elk geval hetzelfde voor de weggebruiker: dit is verwarrend.

 2. Op http://www.kampenhout.be/mobiliteit-wegenwerken/busbanen-gebruik.php lees ik over een busstrook:
  “De strook mag gebruikt worden door openbaar vervoerdiensten, schoolbussen, taxi’s en door prioritaire voertuigen bij dringende opdracht.
  Andere bestuurders mogen de busstrook alleen gebruiken om aan het eerst volgend kruispunt rechtsaf te slaan.”
  M.a.w. wagens mogen een busstrook gebruiken als ze aan de Dampoort naar rechts willen afslaan aan het kruispunt, komende van de Dendermondsesteenweg richting Land Van Waaslaan?
  Sowieso rijden veel chauffeurs zomaar op busstroken, omdat wellicht de wegcode ervan niet gekend is.

  1. Voor de duidelijkheid, zuiver afgaande op de belijning (ik weet dus niet welke borden er staan) gaat het hier om een ‘bijzonder overrijdbare bedding’ en niet om een busstrook. Juridisch zijn er belangrijke verschillen tussen beiden.

  2. De regen waar je naar verwijst is dus enkel geldig voor busstroken. Op de bijzonder overrijdbare bedding mogen dus ook geen auto’s rijden om rechtsaf te draaien.

   1. Aha! De volle witte streep duidt m.i. inderdaad op een ‘overrijdbare bedding’, dus daar mogen ook geen auto’s rijden om rechtsaf te draaien. Een bord F18 kondigt dit hopelijk ook aan op die plaats. Ik moest echt gaan zoeken wat het verschil is met een busstrook (bord F17), want ik wist dit niet goed.
    Dank voor de toelichting!

 3. Ik kan moeilijk perfect over de situatie oordelen, want ik weet niet of er een bord F13 (Verkeersbord dat pijlen op de rijbaan aankondigt en de keuze van een rijstrook voorschrijft) en bord F18 (bijzondere overrijdbare bedding).

  Maar men kan de automobilisten hun gedrag in ieder geval niet kwalijk nemen. De ‘voorsorteerpijlen’ wijzen immers enkel rechtdoor op de busstrook. Er zijn verschillende mogelijkheden (naar gelang de aanwezige borden), maar in het beste geval is er sprake van onduidelijkheid en in het slechtste geval van fundamenteel wettelijke tegenstrijdigheid met zelf een verbod voor wagens om rechtdoor te rijden op dit kruispunt.

 4. Persoonlijk zou ik het AWV en het stadsbestuur niet bedanken voor het creëren van onduidelijk en juridisch tegenstrijdige situaties. Het is eerder beschamend dat men (nogmaals) bewijst de wegcode onvoldoende te kunnen.

 5. De eerste foto is toch het einde (of begin) van de Land van Waaslaan en de andere foto’s van het einde van de Dendermondsesteenweg. Heeft de Fietsersbond daar ook ooit actie gevoerd?

 6. Kan iemand me uitleggen hoe je nu vanaf de Dendermondsesteenweg naar de Land van Waaslaan kan rijden? Moet je wachten tot de bussen aan de kant zijn en mag je dan toch rechtsaf of moet je een verplicht rondje Dampoort rijden?
  En is dat fietspad nu nog een fietspad? Het ziet er zo zielig bleek uit naast de nieuwe witte belijning.
  Ik vind het heel onduidelijk allemaal.

  1. Voor auto’s is de situatie wettelijk gezien erg duidelijk. Men mag enkel de ‘andere richtingen’ uit (dus naar links op de eerst foto), rechtdoor rijden of naar rechts draaien is verboden.

    1. Zoals ik het nu begrijp, na alle commentaar, zullen de wagens eigenlijk volledig het rond punt van de Dampoort moeten aandoen en dan zo terug richting Land van Waaslaan.
     Ik weet het niet, ‘ t is vreemd hoor, welke chauffeur wil 15’ verliezen en met een hoog risico op een ongeluk (het is een wespennest daar)?
     Eigenlijk is het echte knelpunt: gans de inrichting van de Dampoort, waar een 8-tal banen in een of andere richting erop liggen en waar bovendien nog eens veel bussplaatsen werden gemaakt.
     Waar is de tijd van de metalen fly-over, ooit nog gelegd door onze Belgische genietroepen! Nadat men dat had weggenomen is de miserie met het verkeer begonnen, verkeer dat onderwijl misschien verdrievoudigd is.
     M.a.w. nadenken over de ganse herinrichting is nodig, met voldoende doorgaande verkeersbanen, voldoende veilige fietspaden, voldoende groen, enz. Voor mijn part mogen ze er 5 jaar aan bouwen – als de bevolking maar mee kan stemmen vanaf day one.
     De merde is steeds: er is geen directe democratie in dit landje (zie http://http://www.democratie.nu/ ), het is altijd bang afwachten wat de overheid-privé ervan maakt en daarna kan de brave burger – middels ook gesubsidieerde verenigingen – zo eens een roepke doen en dan is het meestal te laat. Als de burger zich niet bevrijdt van de particratie in België, zal elke vereniging enkel pleistertjes op houten benen plakken.

 7. Voor alle duidelijkheid: de oude voorsorteerpijlen op het wegdek zijn ondertussen al een tijdje verdwenen.

  En dus is de situatie niet meer tegenstrijdig met de wegcode. Er is dus momenteel één rijstrook toegelaten voor autoverkeer, en op het einde van die rijstrook kies je vrij in welke van de twee richtingen je rijdt.

 8. De Gentse politie weet het zelf ook niet goed, heb ik de indruk. Toen ik er deze week langsreed met de fiets stonden er twee rijen auto’s: 1 op het linker (toegelaten) vak, en 1 op het rechter busvak. En wie stond op kop in het busvak? Een motorrijder van de politie! Tja…..

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s