Bezwaarschrift Sint-Denijslaan

Gent, 22 mei 2014

Betreft: Bezwaarschrift stedenbouwkundige vergunning

Geachte heer burgemeester,
mijne dames en heren Schepenen,

In verband met het openbaar onderzoek over de stedenbouwkundige vergunning betreffende de heraanleg van de Sint-Denijslaan tussen de Voskenslaan en de Maurice Dupuislaan, wensen onderstaande personen, als woordvoerders van de Gentse Fietsersbond, een bezwaarschrift in te dienen.

Onze bezwaren richten zich op drie punten van het voorliggende plan.

 • Het gedeelte tussen de Voskenslaan en de Timichechtunnel. Hier worden fietssuggestiestroken voorzien. Dit is echter als fietsvoorziening totaal onvoldoende om twee redenen
  • De straat eindigt aan beide zijden op verkeerslichten, zodat de straat tijdens de spitsuren volledig wordt ingenomen door rijen wachtende auto’s.sintdenijs2
   Deze schuiven niet recht achter elkaar aan: sommige auto’s komen dicht bij de straatrand, andere staan bijna aan het midden van de weg. Hierdoor is het onmogelijk de wachtrij met de fiets op veilige wijze voorbij te steken. Vooral in het donker en bij regen leidt dit tot gevaarlijke toestanden. Fietsstroken zijn, zo blijkt uit de praktijk elders, onvoldoende om dit probleem op te lossen. Alleen verhoogde fietspaden garanderen een veilige corridor.
  • De straat krijgt erg veel fietsverkeer te verwerken. Vooral de uitgang van de campus Schoonmeersen van de Hogeschool Gent zorgt voor veel fietsers.
 • In de bocht aan de Strandloperstraat is aan beide zijden een bushalte voorzien. Dit creërt natuurlijk een onoverzichtelijk geheel.
  27mei14, 07u09, Sint-Denijslaan
  03jun14, 07u09, Sint-Denijslaan

  Net op die plaats houden de fietspaden op en wordt er overgeschakeld op fietssuggestiestroken, dit terwijl er in de huidige situatie wel fietspaden zijn. Wel dient erop gewezen dat de huidige situatie ook een knelpunt vertoont, namelijk het einde van het fietspad in westelijke richting dat vlak voorbij de bocht ligt, maar zie hiervoor punt 3.

 • Het gedeelte tussen deze bocht en de Maurice Dupuislaan wordt ook weer voorzien van fietssuggestiestroken.
  27mei14, 07u07, Sint-Denijslaan
  27mei14, 07u07, Sint-Denijslaan

  Ook hier willen we pleiten voor fietspaden, al ligt dat iets moeilijker dan in de rest van de straat. De straat is echter in principe breed genoeg en heeft voldoende fietspotentieel door de verbinding met de R4 en het Vijvermeerspark, zelfs al loopt de verbinding naar de Beukenlaan/Snepbrug voor fietsers langs de Kwartelstraat en Stormvogelstraat.

Hoogachtend,

Jan Cnops,
Yves De Bruyckere,
Voor de Gentse Fietsersbond Perpetuum Mobile

—————————————————————————————————–

Ook een groep bewoners heeft een bezwaarschrift ingediend:. Zij willen dat er meer aandacht komt voor verkeersveiligheid, o.a. door de snelheid van het autoverkeer te remmen. Ze merken ook op dat de parkeerstrook voor de lindebomen nauwelijks gebruikt wordt en dat een fietspad achter de bomen die bomen kan schaden.

27mei14, 07u06, Sint-Denijslaan
27mei14, 07u06, Sint-Denijslaan

Hun conclusie: schrap die parkeerstrook en maak daar het fietspad. Ook zij pleiten voor een betere bescherming van de fietser.

Op 10 juli 2014 besliste het college van burgemeester en schepenen de bouwaanvraag ongewijzigd goed te keuren, zonder de minste rekening te houden met de geopperde bezwaren. Hierdoor wordt het karakter van de Sint-Denijslaan als snelle verbindingsweg voor jaren vastgelegd. Vooral het gedeelte tussen Timichegtunnel en tramtunnel wordt daarmee (bijna letterlijk) gebetonneerd als no-gozone voor fietsers.

03jun14, 07u13, Sint-Denijslaan
03jun14, 07u13, Sint-Denijslaan

17 gedachten over “Bezwaarschrift Sint-Denijslaan”

 1. We merken ook op dat de zwarte fietser (uiterst rechts op de foto van 27 mei om 7u06, de tunnel) zelf een gevaarlijke situatie creëert door het voetgangersdeel van de tunnel in te fietsen. En het is helaas niet de enige die dat doet.

  1. Niet mee eens, de tunnel zou langs beide zijden moeten voorzien zijn geweest van dubbel richting fietspaden. Het is bij ontwerp dat het keer op keer mis gaat .Kijk maar eens welke toeren de studenten die van de hogeschool richting K.Fabiolalaan rijden moeten uithalen .

   1. Ik ben het daar mee eens dat het zo zou moeten zijn, beide kanten deels voor fietsers, maar het is niet zo. Dat is enkel voor voetgangers en de borden staan er. Als je het juiste traject volgt is het inderdaad tijdsverlies, maar de fietsers creëren deels de gevaarlijke situatie zelf.

    1. Hoe problematisch zo’n gedrag is, is toch vooral afhankelijk van de wijze waarop men daar fietst. Als men er fietst alsof men ‘alleen op de wereld is’ en verwacht dat iedereen voorrang geeft, dan is dat een probleem.
     Als men zich heel bescheiden opstelt, er traag en geconcentreerd rijdt en de voetgangers natuurlijk voor de volle honderd procent voorrang verleend zou ik niet durven spreken van het creëren van een gevaar.

    2. Ter info en niet zichtbaar op de foto’s, maar wel op Google StreetView: langs de kant van het tweerichtingsfietspad is geen ruimte ontworpen voor voetgangers. Het verkeersbord signaleert enkel een fietspad in tweerichtingen. Voetgangers mogen daardoor dus slechts langs 1 kant door die tunnel.

     1. Volgens mij is dat laatste ook een kwestie van interpretatie (o.a. van artikel 42). Een interpretatie waarbij in zo’n situatie voetgangers van het fietspad mogen gebruik maken omdat er daar geen sprake is van een voetpad en indien er geen sprake is van een uitdrukkelijk verbod via een C19 is mogelijk.

      Overigens zegt artikel 9.1.2.1: “Omvat de openbare weg een berijdbaar fietspad, aangeduid door het verkeersbord D7 of D9, dan moeten de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A, dit fietspad volgen, voor zover het in de door hen gevolgde rijrichting is gesignaleerd. Evenwel, wanneer een dergelijk fietspad links in hun rijrichting ligt, moeten zij dit niet volgen, indien bijzondere omstandigheden dit rechtvaardigen en op voorwaarde rechts in hun rijrichting te rijden.”

      Hoewel ik de exacte situatie daar niet ken sluit ik zeker niet uit dat die laatste zin een toelating kan inhouden om niet over te steken en het fietspad te gebruiken maar om een stuk over de weg te rijden. (Niet over het voetpad, dat is er sowieso verboden.) Zeker als er men iets verderop aan de rechterzijde (de zijde dat men aan het fietsen is) moet zijn (omdat daar terug een fietspad is, een zijstraat is, de bestemming is, …) is dat zeker toegelaten.

 2. Ik geraak meer en meer van overtuigd dat de enige manier om de overheden in België in het algemeen er toe aan te zetten om consequent (en niet af en toe ‘bij toeval’) kwalitatieve (fietsvriendelijke en veilige) infrastructuur aan te leggen het bewandelen van de juridische weg is. Dat vind ik zelf behoorlijk spijtig en het is bovendien een erg moeilijke weg om te bewandelen, maar als ik zie hoe talloze gemeentebesturen, het Vlaamse gewest/AWV of andere overheden (NV De Scheepvaart, Waterwegen en Zeekanaal, …) op zeer geregelde basis blijven ‘knoeien’ bij de heraanleg van infrastructuur, dan lijkt een aanpak van overleg, vademeca, … te falen.

 3. Als ik als fietsende buitenstaander (niet-Gentenaar) die spoorwegonderdoorgang op foto en in Google Street View bekijk dan vallen er me 3 dingen op:

  1) die tunnel splitst fietsers en voetgangers op naar elk een zijkant van die onderdoorgang.
  Is dat echt nodig daar in de buurt van het station? Ligt er bv. langs één kant de ingang van de fietsenparking en langs de andere kant een drukgebruikte voetgangersingang naar het station?

  2) die onderdoorgang heeft 2 x 2 rijstroken voor auto’s die naar een ondergrondse parking rijden.
  Zijn 4 rijstroken daar echt nodig?

  3) ik zie op de foto fietsers die een zebrapad en een voetpad gebruiken.
  Als dit door veel fietsers wordt gedaan, werd het daar dan wel ontworpen met voldoende aandacht voor de fietsverkeerstromen?

  Als ik naar de rest van de foto’s van de Sint-denijslaan en jullie bezwaarschrift kijk, dan is het antwoord duidelijk ‘nee’.

  Dus blijven hameren erop totdat ze echt rekening houden met fietsers!

  P.S. Timichegtunnel staat nog niet in Google Maps, dus even in Google opgezocht en daar kwam ik op een krantenbericht met een ander tunnelontwerp, toch qua fietspaden.
  http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=BLTDA_20100915_002

  1. Dat de Timichegtunnel nog niet op Googlemaps staat, verhindert niet dat steeds meer automobilisten er dwars doorrijden naar de Fabiolalaan, via een werfweg of soms ook rechtstreeks over … het fietspad. Die tunnel moet dus niet meer “opengesteld” worden voor het autoverkeer, dat zoals water altijd zijn weg vindt als er geen fysieke barrière is.

  2. 1) Deze splitsing fietsers-voetgangers is niet echt nodig, maar mij lijkt dat de logica hier is dat het fietspad het verlengde is van het fietspad langs de Valentin Vaerwyckweg is.

   2) De 2 x 2 rijstroken zijn in dit geval wel degelijk nodig, aangezien er onmiddellijk een splitsing is: de binnenste leiden naar de parking en de buitenste gaan door richting Fabiolalaan.

 4. Anders dan fietspaden betekenen fietssuggestiestroken in de onmiddellijke omgeving van het station ook dat autobestuurders er kunnen stilstaan en mensen laten uitstappen of oppikken. Vermits het trottoir aan de huizenzijde tussen beide tunnels in de St-Denijslaan relatief breed is, ligt het voor de hand dat fietsers die ook gebruiken.

 5. Ach, wat kunnen we over dit triest misbaksel nog zeggen?

  Een fietssuggestiestrook is een nepstrook (ze beschermen de fietser langs geen kanten – ik haat deze dingen).

  Democratie (échte) is eveneens nep in dit apenlandje.
  Ergo, juridische acties van de mieren zoals burgers, organisaties enz. halen eigenlijk niks uit, cfr. bij deze zaak met bezwaarschriften. Immers, alles is daar juridisch in orde, tegen welke wet zou er gezondigd worden? Geen een. In NL zou men terecht kunnen zeggen dat het niet conform de wetgeving is, not so here.
  Enkel massaprotesten lijken nog zinvol, niet één maar vele onophoudelijke, tot die domme egotrippende beleidsmakers uiteindelijk toegeven. Burgers moeten hun rechten pakken, het vragenuurtje is voorbij.

  Ik denk dat mensenlevens niet meer tellen in ons landje.

  En de fietser, die ploeterde hoofdschuddend ,vol ongeloof, machteloos en droef gestemd verder…

 6. Dat politici schrik hebben om de auto aan “banden” te leggen uit schrik om stemmen te verliezen daar kan ik inkomen.
  Dat een bestuur dat “hun” stad als fietsstad wil promoten geen duidelijke streep wil trekken om het auto gebruik in te perken is moeilijker te begrijpen.
  Maar dat een bestuur dat “hun” stad als fietsstad wil promoten, niet wil luisteren naar inwoners/kiezers die hun (wil) steunen in een meer autovrije/fiets vriendelijkere stad is toch totaal onbegrijpelijk.

  1. Op de eerste bewering heb ik het al niet begrepen. Politiek is plat opportunisme (geworden?). Zo weet ik dat politici bepaalde projecten liever zouden stopzetten want pure geldverspilling. Toch durven ze niet, want ‘ze zouden kiezers kunnen verliezen’. Als er geen enkel rationeel argument meer is – dit was in een bepaalde discussie zo die ik meemaakte – dan komt steeds dit konijn uit de pokerhoed! Waarmee men wil zeggen:’onze kiezers’ = ‘mijne job’ = ‘mijn (groot) inkomen’ = ‘mijn macht’ = ‘mijn enz.’ Het gaat al helemaal niet meer om de mensen. Maar ja, we vinden dat op den duur allemaal normaal zeker?

   Het tweede is typisch voor Gent en voor nog andere steden in Vlaanderen. Plots is er die hype van milieu, van fietsen, enz. Eerder vaak van te moeten want er moet bespaard worden. En vooral omdat ze ermee in ‘the picture’ komen, ge kunt daar toch zo mooie prijzen mee halen he meneer. En da’s dan weer goed om volk aan te trekken, en dus weer geld in ’t laatje. De mensen zij de promoprietpraat van Gent zo beu aan het worden als koude pap. Ook die promo is uiteindelijk om er goed uit te komen, om uiteindelijk de postjes te kunnen pakken tegen… de volgende verkiezingen.

   Derde bewering. Dat is toch normaal? Afein, ’t is te zeggen… We leven in een *particratie*, niet in een democratie, maar dat laatste willen politici ons graag wijsmaken. Voor de verkiezingen hoor je het hen tot vervelens toe herhalen: démocratie, dé mensen, dé burgers, … Eens men verkozen is – en dat is voor élke partij zo – ziet men de burger niet meer staan. Bovendien is alles zo goed mogelijk op voorhand bedisseld onder mekaar volgens scenario’s. De rest is show. Dus het is in feite wél begrijpelijk dat men niet meer luistert. Men heeft het nooit gedaan, waarom zou men het nu doen? We hangen af van de goodwill ván. Burgers kunnen enkel nog eens hun tanden tonen met acties, al dan niet juridisch en tegen de toestand (eentje van de duizenden) zou veranderen… zijn er weer verkiezingen.

 7. De weg naar de hel is met goede voornemens geplaveid. Zo is er aan de huizenzijde van het cruciaal stuk Sint-Denijslaan tussen twee invalswegen (Voskenslaan en Vaerwijckweg) de kleine, intens gebruikte K&R-zone vervangen door een (kort) “fietspad”, ingericht met een verhoogde berm en één verkeersbord. Die ingreep is veel te vaag om de verandering duidelijk te maken: men had beter rode klinkers of markeringen gebruikt. Eigenlijk gaat het om ordinair lapwerk dat niet meer is dan een onbereikbare, zijdelingse opstelstrook voor fietsers. Nu staan daarop nog altijd wagens stil. De nood aan een K&R-zone op deze locatie is overigens bijzonder groot, ook omdat de overkant ingepalmd is door de pendelbus naar de luchthaven van Charleroi. Het is onbegrijpelijk dat het project Gent-Sint-Pieters zo weinig rekening heeft gehouden met K&R aan deze kant van het station. Geen wonder dat de fietser hierbij helemaal vergeten werd en het moet stellen met ruimtelijke “overschotjes”.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: