De suggestiestrook


Eén mening is maar één mening.
Daarom vijf dagen na elkaar een Fietsbult over fietssuggestiestroken, voor de kortewoordenliefhebbers: fss.
Zet de okerverf alvast klaar!
Verwacht u aan verschillende, botsende meningen.
Voelt u de pen kriebelen?
Stuur ons uw mening, al dan niet met foto’s. (fietsbult@fietsersbondgent.be)
Ivan Deboom opent de reeks.

Vorige week werd in de Gentse Muide wat verf bovengehaald voor suggestiestroken.
Voor wie niet weet wat een suggestiestrook is >> 2 minuten beeld:

Dit is de suggestie van een beleid, niet meer dan dat.

 • De straat wordt niet opnieuw aangelegd.
 • Het zware vrachtverkeer wordt niet omgeleid.
 • De dubbele rijrichting blijft, de tram uiteraard ook.
 • De geparkeerde auto’s? Die mogen op de openbare weg blijven staan.
  (bij deze vervalt elk argument waar de woorden “geen plaats” gebruikt worden)

Voor mij als assertieve sportieveling: no problemo!
(ik meen dat: ik fiets nog liever op een suggestiestrook dan op de scheefzakkende klinkertjes die men in Vlaanderen fietspad noemt)

 • Dat autobestuurders elkaar niet kunnen kruisen zonder op de suggestiestrook te rijden? Geen probleem, ik moet ’s morgens toch nog wakker worden. Dat helpt.
 • Dat de suggestiestrook gekneld zit tussen een drukke autoweg en een rij geparkeerde auto’s? Geen probleem, ik moet toch érgens mijn kicks gaan zoeken. (een openzwaaiend portier en je ligt misschien onder de wielen van een vrachtwagen, living on the edge)

Maar voor de minder assertieve fietser? Voor de kinderen? De senioren?
WEL een problemo. Je jaagt ze in de auto of in de bus en je maakt zo de straten nog onveiliger.

Maar ik ken heel wat fietsers die blij zijn met suggestiestroken. “Het is beter dan niets!” zeggen ze.

Niet akkoord. Suggestiestroken hebben niets vandoen met fietsbeleid of mobiliteit.

Zolang je op een drukke weg het verkeer niet wil scheiden van zwakke weggebruikers, neem je in mijn ogen altijd een foute beslissing. Een beslissing die ik niet kan verzoenen met de ambitie om “kindvriendelijkste” stad te worden. (zo staat het zwart op wit in het bestuursakkoord)

Ik wik mijn woorden: suggestiestroken = schuldig verzuim.

75 gedachten over “De suggestiestrook”

 1. Als assertieve en sportieve fietser ga ik volledig akkoord met bovenstaande.
  Wat ik van mijn eigen kinderen geleerd heb is dat veel jongeren een verkeerd beeld opgedrongen krijgen over wat mag en kan op een fss. Bij de fietsopleiding in de lagere school hoorde ik een (oudere) politieagent aan de kinderen uitleggen dat ze de strook ten alle tijden ‘moesten’ gebruiken waardoor de leerlingen met het idee naar huis gingen dat deze strook hen de rechten van een fietspad gaf. Een misverstand dat bij heel wat mensen leeft. Ook autobestuurders reageren vaak verrast als ik die strook verlaat en de wagens langs links voorbij ga. (Doorgaans ga ik in de stad sneller dan de filerijdende wagens)
  Een excuustruus zou je dat okerkleurige lint ook kunnen noemen.

  1. Je bent niet de enige die in de stad doorgaans sneller is dan de autogebruikers. Daar heb ik zelfs al autogebruikers horen over klagen (maar verder toch maar dagelijks 2x de 5 km tot in het centrum van Gent met een dieselwagen afleggen).

  1. Dit vat het prachtig samen! Vreemd dat niemand hierover iets zegt. Ge zijt een genie.
   Ivans stukje is trouwens ook geniaal.

   Gelijk een schaamlapje dat men op de baan legt.
   [Trouwens, we zouden binnen 5 jaar eens terug moeten kijken naar die plekken. Gaat men er dan weer een ‘coucheke’ over leggen? Geen redelijk mens denkt toch dat die verf het zo lang propertjes uithoudt? Ik zwijg nog over het milieu-effect van die op termijn vervliegende verf.]

   Overheidsinstanties zouden beschaamd moeten zijn over het huidig (en zeker vroeger) fietsbeleid en fss-en die men te pas en te onpas neerkwakt illustreren dit schaamtelijk.

   ’t Schaamrood zou de wangen van onze beleidsmensen moeten ‘sieren’; wishfull thinking want politici kunnen zonder blikken of blozen liegen – iederéén weet dat, het is hun stiel. Daarom bedriegt men ook de mens met fss-en. Het ergst van al is dat men echt peinst dat men goed bezig is.

   Zijn we niet allen beschaamd? Dat we zo’n beleidsmensen hebben? Dat we indianenstroken laten schilderen door een bende cowboys? Dat dit gebeurt? Dat niemand die idioten tegenhoudt?

   Ik schaam me dood, ik zal het plaatsvervangend doen.

   We zijn de schaamte voorbij. Het IS schuldig verzuim. Door ons allen.

 2. De fss is voor mij veel meer de afstand die ik hou tussen mij en de geparkeerde auto’s/voetpad. Als je op de weg rijdt heb je sowieso een veiligheidsstrook nodig om openslaande autodeuren te ontwijken, of een uitwijkstrook als een auto te dicht naast je komt gereden. De fss is daar zeer geschikt voor.
  Moesten ze de fss een halve meter (of meer) van de kant leggen, dan zou ze nog enig nut (kunnen) hebben. Veel fietsers rijden op de fss en dan zou het verkeer veel meer het gevoel hebben dat de fiets(er) deel uitmaakt van het verkeer, en geen “randgebeuren” is.

  1. Het voordeel van markeringen (zoals in Brussel) in plaats van een geparkeerde strook is o.a. dat deze minder de schijn van een exacte locatie waar men moet rijden geeft.

   Maar hoewel het vaak niet gebeurt, is het inderdaad de bedoeling dat suggestiestroken niet ‘tegen de rand’ plakken. Suggestiestroken dienen immers o.a. (ze hebben meerdere functies) aan te geven waar fietsers best kunnen rijden en dat is zeker niet vlak naast geparkeerde wagens.
   Te veel naar links kan me ze natuurlijk ook niet leggen, want ze hebben geen wettelijke betekenis en de fietsers hebben zich natuurlijk wel te houden dat ze zoveel mogelijk naar rechts moeten rijden. Maar dat hoeft dan weer niet geïnterpreteerd worden als ‘in de goot’.

 3. Enkele bedenkingen:

  – Ik ben zelf ook een assertieve fietsers, maar vind dat de fietsers in beeld onnodige risico’s neemt. Ik begrijp dat in file wachten als fietser niet aangenaam is, maar de manier waarop er – zelf rijdende – vrachtwagens worden voorbij gereden (1:47) vind ik onverantwoord.

  – Absurditeit van een verdeeld beleid in België: http://www.brusselnieuws.be/nl/nieuws/fietspaden-voortaan-okerkleurig-asfalt
  M.a.w. in Brussel: fietspaden okerkleurig, fietssuggestiestroken met markeringen (sergantstrepen en fietsertjes) en gevaarlijke stukjes in het rood. In sommige delen van Vlaanderen: fietspaden rood en fietssuggestiestroken okerkleurig.
  Zo gaat niemand er nog iets van begrijpen.
  Overigens vind ik de keuze van Brussel de betere keuze. Om verwarring met fietspaden te voorkomen, is het beter geen kleur te gebruiken, maar enkel markeringen. Okerkleurig asfalt is weliswaar duurder dan rood asfalt, maar het contrast met zwart asfalt en de berm is veel groter water zeker in regen en bij duisternis handig is.

  Nog beter zou natuurlijk zijn een Europese éénmaking of op zijn minst een éénmaking met Nederland.
  Nederland: fietspaden (= vrijliggende fietspaden), fietsstroken (= aanliggende fietspaden maar met iets andere regels), niet verplichte fietspaden, fietssuggestiestroken, …

  Als er zoveel mensen het in Vlaanderen al niet begrijpen, hoeveel mensen die zowel in België als Nederland komen zullen het volledig begrijpen? 0,1% ?

  – Ik kijk uit naar de pro-fietssuggestiestrookpost die niet zo lang geleden (ik weet niet meer bij welk onderwerp) beloofd werd op deze blog 😉

  1. Ik heb er heel gemengde gevoelens over, maar persoonlijk volg ik wel het gevoel liever fietssuggestiestrook dan drie kwart van de hotsende botsende fietspaden. Maar dat het een lapmiddel is staat vast.
   Anderzijds, sinds op gentbruggebrug fietssuggestiestroken zijn geschilderd is de snelheid van de wagens toch fors gedaald en wordt je niet meer volledig de goot in gereden met de fiets. Dus liever een deftig fietspad, maar als dat niet kan (zoals in de helft van de stad), denk ik dat het wel aanduidt dat de fietsers ook een plaats hebben op straat.

   1. Fietssuggestiestroken worden vaak gebruikt bij gebrek aan ruimte voor echte fietspaden (of nog vaker omdat men de ruimte niet wil vrij maken). Dat is in de meeste situaties echter de foute redenen.

    Fietssuggestiestroken kunnen hun waarde hebben en kunnen diverse functies dienen:
    – het benadrukken van de aanwezigheid van fietsers
    – het leesbaar maken van fietsroutes
    – het visueel versmallen van de weg om tot lagere rijsnelheden aan te zetten
    – fietsers de juiste plek op het wegdek laten innemen

    maar die functies zijn dus anders dan de functie van fietspaden. De twee concepten zijn in veel gevallen dan ook niet zomaar onderling uitwisselbaar.
    Sowieso heeft een fietssuggestiestrook weinig zin als de auto’s er bijna altijd over moeten rijden of er bijna altijd auto’s op geparkeerd staan en dient bij de toepassing van suggestiestroken altijd de nodige maatregelen genomen te worden die noodzakelijk zijn om gemengd verkeer veilig (dus aanvaardbaar) te maken. M.a.w. lage snelheid afdwingen, geen te hoge auto-intensiteiten, …

  2. “Vlaanderen: fietspaden rood en fietssuggestiestroken okerkleurig.” Zelf meen ik al rode fss gezien te hebben. En daarnaast zouden er ook groene, blauwe en gele fss in Vlaanderen te “bewonderen” zijn.
   Als je met Vlaanderen de Vlaamse overheid bedoelt, kan je gelijk hebben, dan zijn het andere instanties (gemeenten/steden) die andere kleuren gebruiken.
   Maar eenduidigheid missen we wel. De wegen lijken soms een kleurboek van een kind.

   1. Het klopt dat in Vlaanderen alle kleuren voorkomen. Ik wilde slechts aangeven dat in Vlaanderen okerkleurig ook voor suggestiestroken wordt gebruikt (en zelden/nooit voor fietspaden) en in Brussel okerkleurig net voorbehouden is voor fietspaden.

 4. Niets aan toe te voegen. Ik deel volledig de visie van Ivan Deboom. Het filmpje toont goed hoe absurd die kleurstrook is. Men kan die evengoed “uitstapsuggestiestrook” noemen. Of “spiegelbeschermingstrook”.
  Ik krijg het ook op de heupen met het begrip “assertieve fietser” dat suggereert (nu we toch bezig zijn) dat het recht van de sterkste primeert in het verkeer.
  Wanneer Gent helemaal volgespoten zal zijn met “fss” wordt het misschien tijd voor iets anders. Autosuggestiestroken?

  1. ‘Assertieve fietser’ suggereert niet zozeer dat de sterkste primeert. Het gaat meer om het feit dat iemand opeist waar hij recht op heeft: een plaats in het verkeer. Het jammere is dat men door een bepaalde houding iets moet opeisen wat een recht hoort te zijn. En de ene dag is ook de andere niet: soms laat ik me ook gewoon meedrijven door of wegdrukken in het verkeer.

   1. … en die assertieve fietser is dan helaas weer koren op de molen van andere verkeersgebruikers: dat is “de gevaarlijke” die “niet kijkt” en zich “niet aan de regels houdt”. Het filmpje legt pijnlijk hard bloot dat er daar geen plaats is om alle verkeer te combineren.
    Ik eis ook mijn plaats op als fietser en laat mij niet van de weg drukken en ik wil mijn kinderen binnen enkele jaren ook wapenen tegen het recht van de “sterkste”. Hopelijk is er tegen dan al een (minieme) mentaliteits- en infrastructuurwijziging die dat minder gevaarlijk maakt.

   2. Dat “recht opeisen” kan behoorlijk gevaarlijk zijn. Bijvoorbeeld op een gemarkeerd fietspad (geen fss) dwars over een drukke rijbaan (cfr Coupure-Theresianenstraat, Voskenslaan-Reigerstraat, Bargiebrug). Of in een pas gewijzigde verkeerssituatie: fietsstraat heeft nu voorrang op Onderbergen (waar verkeersborden met gele ruit een averechts beeld geven). Ongelooflijk dat dergelijke situaties anno 2014 nog bestaan. En dat is niet het (politiek) “voordeel” van fietssuggestiestroken: een fietser kan daar geen enkel “recht opeisen”.

     1. Dat “recht opeisen” houd inderdaad in dat men naast iets opeisen ook zeer proactief en defensief moet fietsen: oogcontact houden, juist inschatten hoever een bestuurder zal gaan om zijn plaats te behouden…Zeer verwarrend bv voor veel autobestuurders is ook het verliezen van de voorrang vd fietser aan een rond punt terwijl de voetganger ernaast wel verder mag. Allemaal zaken die het er voor de autorijders ook niet eenvoudiger op maken. Alles samen komen we uit op een moeilijke evenwichtsoefening voor alle verkeersdeelnemers door de schuld van het falende en geen duidelijke keuzes makende beleid.

  2. Het begrip ‘assertieve fietser’ is ook positief te benaderen. Het kan verwijzen naar de fietsers met ruime fietservaring en goede fietscontrole die bewust hun plaats innemen en naast hun plichten ook hun rechten kennen.

   Natuurlijk is infrastructuur die enkel bruikbaar is door assertieve fietsers, nooit goede fietsinfrastructuur.

   1. Ja, ok allemaal, maar het gaat toch hier eerder om de voor-/nadelen van een fss, niet over een rijgedrag. ’t Was anders best spannend moet ik zeggen. 😉
    Er rijden trouwens exponentieel meer assertieve, wat zeg ik – agressieve – chauffeurs dan fietsers, denken jullie niet?

    1. Een vlotte, assertief rijdende automobilist wordt door ons fietsers vaak als een agressieve chauffeur gezien terwijl dat niet zo hoeft te zijn. En omgekeerd ook…Het is een manier van denken waarbij beide partijen zich schuldig maken aan stereotiep denken. Alle fietsers af en toe eens in de wagen en omgekeerd en dan allen samen rond de tafel…maar dat is voor in een ideale wereld 🙂

     1. In principe ga ik akkoord met deze stelling. Zoals je stelt: in een ideale wereld.
      Hola, men haalt er zelfs Kant bij (respons van Michael).
      Ik had het ook niet over vlotte automobilisten.

      Toch durf ik vragen: kijk naar de werkelijkheid.
      – Een wagen is van die aard dat het een potentieel moordwapen is t.o.v. fietsers. Ik heb het nog niet over milieu en dies meer.
      – In een wagen voelt een mens zich beter beschermd en dit ís objectief ook zo t.o.v. alle weggebruikers die zo geen cocon rond zich hebben.
      – Het rijgedrag is navenant, bovendien stijgt de verkeersagressie; er zijn daar al heel wat al dan niet wetenschappelijke woorden over gevloeid.
      Grappig maar ook indringend is de beroemde tekenfilm van Disneys Goofy Motormania, de dato 1950 (!).
      Waarom zouden er al zovele miljoenen gespendeerd zijn aan campagnes over veilig rijden?
      De paar keren dat ik nog met de auto rijd en me aan de snelheidslimiet houd: je houdt het niet voor mogelijk hoeveel chauffeurs agressief zitten ‘te duwen in mijn gat’. Dan is het niet verwonderlijk dat ze in een volgende bocht een fietser wegmaaien – kort door de bocht gezegd.
      – In België rijden véél meer wagens naar woon-werk dan fietsers. Het critical mass effect is hier quasi nihil! Heb je veel fietsers zien rijden in Ivans filmpje aan de Muide? Het feit dat we zo goed scoren met cijfers over fietsgebruik is te wijten aan … recreatief (!) fietsen.
      – … en ga zo maar door, ik begin van mijn eigen schrijfsel al te geeuwen. 😉

      Durf kijken naar wat zich nu afspeelt op onze wegen. Durf naar de pijn kijken. De harde realiteit en niet een Kantiaans categorisch imperativisme. We moeten daar niet flauw over doen, noch angstig.

      Maar dit alles is wat off topic, het is een onderwerp op zich en moet hier niet gevoerd worden denk ik.

      Het gaat om de fss en dat biedt al meer dan voldoende lekkere dingen. 😉

 5. Boeiende discussie als gevolg van een goed doordacht bericht. Daarbij heb ik de volgende bedenking: naar mijn gevoel hebben assertieve fietsers weinig behoefte aan eigen infrastructuur binnen een stedelijke omgeving. Daar gaat het er vooral om dat het autoverkeer beperkt wordt en dat de snelheid naar beneden gaat. Dat verhoogt de leefbaarheid. Niet-assertieve fietsers zijn diegenen die overal, ook in de kleinste straatjes, fietspaden wensen. Ze voelen zich onveilig tussen of naast auto’s. Dat maakt het moeilijk: als je schoolkinderen dagelijks wil doen fietsen, moet je ze een veilige omgeving geven, zodat ze kunnen evolueren tot assertieve fietsers.
  Naar mijn gevoel is het een zichzelf versterkend mechanisme: hoe meer fietspaden je aanlegt, hoe minder veilig fietsers zich voelen waar die niet liggen. Daarnaast zijn er, ook weer een gevoel, ontstellend veel fietsers (en andere weggebruikers) die het verschil niet kennen tussen een fietspad en een fietssuggestiestrook en dus een vals gevoel van veiligheid krijgen bij het rijden op zo’n fss. Het niet oordeelkundig aanleggen van fss versterkt dat ook nog eens.

  1. Maak je niet een erg zwart-wit onderscheid tussen de assertieve en niet assertieve fietsers?

   In Nederland, maar zelf hier en daar in België (denk aan sommige woonerven) toont men toch aan dat gemengd verkeer ook mogelijk is om een manier dat ook niet erg assertieve fietsers zich veilig voelen. Maar dan is het vooral een kwestie van:
   – geen zware voertuigen (bussen, vrachtwagens, …)
   – sterkt beperkt aantal wagens
   – effectief lage snelheden

   Op straten en wegen met een belangrijke verbindende en ontsluitende functie na, zou men inderdaad in stedelijke omgeving bijna overal voor gemengd verkeer moeten/kunnen kiezen. Maar dan wel met de nodige maatregelen om o.a. sluipwegen met massaal en snel rijdende verkeer te voorkomen.

   1. Renaat, uiteraard is het erg zwart-wit en zit de echte wereld anders in elkaar, maar ik hoorde wel al op meer vergaderingen en panelgesprekken dat mensen werkelijk overal fietspaden eisen. Ze voelen zich dus onveilig. Dat is, zoals je schrijft, grotendeels het gevolg van onze ondoordachte indeling van de openbare weg. Waarschijnlijk is dit ook een gevolg van het niet durven kiezen tegen de auto, in die zin dat vertragende maatregelen of beperkingen op andere vlakken als “tegen” beschouwd worden.
    Het feit dat velen het in Keulen horen donderen als je zegt dat woonkernen vooral dat zijn – plekken om te wonen, te leven, buiten te spelen – en geen clusters van huizen langs een autoweg, vind ik tekenend op dat vlak. Zo lang zowel gewone burgers als beleidsmakers die visie behouden, zal er weinig veranderen, vrees ik, alle fss ten spijt.

    1. Jan,

     ik denk dat we het eigenlijk helemaal eens zijn. Ik kom ze ook genoeg tegen, die mensen die (vanuit een vaak begrijpelijke angst) pleiten voor overal fietspaden. Maar hun pleidooi is perfect te vertalen naar een vraag voor infrastructuur waar zij en hun kinderen zich veilig en comfortabel op kunnen verplaatsen. Als beleidsmaker is het dus van belang die terechte achterliggende behoefte te bevredigen en niet zomaar mee te gaan met de vraag naar fietspaden. Maar daar zijn we denk ik ook weer over eens.

     Renaat

 6. Ik hoop alleen dat niemand het fietsgedrag uit het filmpje als inspiratie gaat gebruiken. Ik vind dit onverantwoord gedrag, een neiging naar martelaarschap. Ik vind het zelfs misselijkmakend hoe de fietser op het einde van het filmpje zich maar al te graag in de dodehoek gaat wurmen. Dit soort gedrag komt als een boemerang terug in ons eigen gezicht. Waarmee ik niet wil gezegd hebben dat wij als brave schaapjes dit beleid moeten slikken, maar het zijn niet de mede weggebruikers die dit beleid uitstippelen. Woede lokt alleen meer woede uit.

  1. Die fietser, dat ben ik dus.

   Het ziet er in het filmpje misschien gevaarlijker uit dan het in werkelijkheid is >> ik zie meer dan jullie, want ik kan de afstand tot aan de lichten inschatten en ik weet dat ik zal afslaan nog vóór de vrachtwagen zal afslaan. Bovendien was ik al beginnen fietsen nog vóór de vrachtwagen zich echt in beweging zette… moet je dan plots in de remmen gaan als fietser of moet je eerder snel doorfietsen? Dat zijn keuzes die je maakt in een fractie van een seconde, ik ga meestal voor de snelle keuze.

   Ik weiger in een file te staan die de mijne niet is, punt.

   1. Ja, het filmpje is ietwat misleidend op dat vlak, het geeft een smaller beeld. Had je zo horrormuziek erbij gezet, dan was het de max. 🙂
    Met een andere camera had het er anders uit gezien.
    Misschien had je het ietwat anders kunnen maken, nu gaat er veel off topicreactie naar jouw rijgedrag dat je moet gaan verdedigen.
    Afijn, ’t is maar een gedacht voor ’t volgende filmpje. 😉

 7. Een andere vraag die het filmpje oproept: welke automobilisten staan al dan niet correct opgesteld in de file? De ene op de fietssuggestiestrook, de andere niet. Illustreert dat nietl het absurde van een fss? Want er bestaat wellicht geen “correct” antwoord. De automobilist op de fietsstrook staat “juridisch correct”, want hij houdt rechts. De automobilist naast de fietsstrook is “assertief”, want hij houdt rekening met de fietsers. Misschien moet de fietssuggestiestrook in het midden van dergelijke file-straten komen. 🙂

  1. Het filmpje geeft (ongewild) ook een vergelijking tussen fietspad en -suggestiestrook. Tussen 1.39 en 1.54 rijdt de fietser op een fietspad, dat hij weliswaar moet delen met een tientonner. Hierdoor mag de fietser dan ook rechts voorbij de tientonner, ook als deze aan het rijden is (niet dat ik het zou gedaan hebben). Blijkbaar is de wettelijke bescherming ook niet alles. Is dus een fietspad wel beter dan een fss, vraagt de advokaat van de duivel?

   1. Die tientonner is manifest fout. Punt. En als het niet anders kan, moet de Voormuide maar afgesloten worden voor zwaar vervoer of anders ingericht worden. Dit is een type-voorbeeld van het én-én-mobiliteitsbeleid dat het stadsbestuur jarenlang heeft gevoerd.

     1. >>Die tientonner is manifest fout.<>vooral een kwestie van:
      – geen zware voertuigen (bussen, vrachtwagens, …)
      – sterkt beperkt aantal wagens
      – effectief lage snelheden<<
      Renaat wise man!

  2. De automobilisten op de fietssuggestiestrook staan correct, punt. De anderen begaan een overtreding die beboet kan worden met 50 euro. Gaan vragen dat automobilisten de fss vrijhouden is van hetzelfde niveau als bumperkleven en claxonneren omdat je snel naar huis wilt maar de automobilist voor jou zich aan de snelheidslimiet houdt. De wet is duidelijk, en je kan echt niet van andere mensen gaan verwachten dat ze die overtreden om jouw comfort te verhogen.

   1. Deze reactie is trouwens niet tegen jou persoonlijk bedoeld. Eerder tegen het stadsbestuur dat zo lijkt te redeneren bij de aanleg van fietssuggestiestroken.

 8. Ik zie nog altijd het nut niet in van dergelijke fietssuggestiestroken. Je kunt per fiets sneller vooruit, maar eigenlijk mag je wettelijk die rij traag rijdende auto’s niet langs rechts inhalen, want je rijdt nog altijd op de rijbaan … Eigenlijk zorgt zo een fss er voor, dat je per fiets niet meer sneller mag vooruit gaan dan per auto in de stad.

  1. Dat maakt het tot een tegenhanger van de fietsstraten, waar je met de auto niet sneller mag dan de fietser die voor je rijdt (en waardoor alle fietsers mee in de file rijden als die eerste niet vooruit raakt).

  2. Eigenlijk is dit belachelijk, niet langs rechts mogen inhalen met een fiets. Zie je Ivan al slalommen tussen de file door, stoppen, dan weer aanzetten, zich tussen twee wagens wurmen, langs links inhalen, dan weer eens langs rechts als men stilstaat. Komaan gasten!
   Onze wegcode is dringend aan vernieuwing toe. Men moet wakker worden in dit landje en dingen wijzigen die voor de mensen nuttig zijn. Kleine dingen met een groot effect.
   In NL is het zo, als ik me niet vergis: ‘Fietsers moeten elkaar links inhalen, andere voertuigen mogen ze rechts inhalen.’ Logisch, toch?

   1. Zo gezien is het inderdaad eigenlijk belachelijk en zou de wegcode kunnen aangepast worden. Maar zoals de Romeinen het al zeiden: dura lex, sed lex. Rare jongens, die Romeinen!

   2. Op zich zou ik niet tegen zo’n wetswijziging zijn. Het is altijd goed om de wet aan te passen aan de praktijk.

    Maar er is ook een andere oplossing: de huidige wet consequent handhaven. Als iedereen zich aan de wet houdt zoals ze nu is, staan alle automobilisten braaf rechts te filerijden, terwijl de fietsers in het midden vrije baan hebben. Niet enkel zonder openslaande portieren, maar ook nog eens dubbel zo breed als nu (enkel te delen met af en toe een fietser in tegenrichting). Verder wordt deze vrije ruimte slechts gehalveerd bij het voorbijrijden van vrachtwagens en bussen, in plaats van volledig te verdwijnen, en zijn die fietsers voor links afslaande tegenliggers veel beter zichtbaar. Slalommen is niet nodig: je mag ook legaal opgestelde stilstaande auto’s aan de linkerkant voorbijrijden, want rechts is er geen plaats.

    Met andere woorden, zo onlogisch is de wegcode nog niet! Alleen spijtig dat ik nog nooit ook maar een poging gezien heb om dit artikel te handhaven. De politie geeft prioriteit aan fietsers beboeten in de Nederkouter, want tramdoorstroming gaat uiteraard voor op veiligheid.

    1. Jamaar wacht eens even.

     – Hoe zou jij dit realiseren in die straat daar aan de Muide? Zie jij daar plek in het midden voor de fietsers?

     – Als de auto’s stilstaan mag de fietser in principe niet rechts inhalen aldus de Romeinse wegcode. Dus naar links om in te halen, zoals je zegt. Maar dan: het is groen, de auto’s zetten aan en vlammen de fietsers voorbij langs…. de rechterkant? Nou nou.

     Ik ben ook vrij assertief maar ik ben mijn leven nog niet beu hoor.

     1. Er is toch meer dan plek genoeg? http://i.imgur.com/cf2Bj8P.jpg In totaal is dat denk ik bijna twee meter, breder dan wat vaak als fietspad aangelegd wordt. Alleen moeten dan wel automobilisten af van het idee dat ze in het midden van hun kant van de baan mogen rijden (enkel motorrijders hebben die uitzondering), en moeten tegenliggers hun snelheid aanpassen aan het feit dat er fietsers aanwezig zijn (staat in tegenstelling van wat velen lijken te denken nochtans ook in de wet).

      Auto’s mogen fietsers uiteraard niet voorbij aan de rechterkant. Dus ze wachten niet enkel op de automobilist voor hun (voor de meeste mensen geen probleem), maar ook op de fietsers links voor hun (voor de meeste mensen vreemd genoeg wel een probleem). Die kunnen dan, wanneer ze merken dat de automobilist in kwestie zich aan de wet houdt, met meer dan voldoende ruimte zich terug naar rechts verplaatsen. Daarna kan de automobilist eventueel een inhaalmanoeuvre beginnen, indien daar plaats voor is.

      Nu, ik geef toe dat dit allemaal heel utopisch lijkt. Het is waarschijnlijk eenvoudiger om gewoon de wet aan te passen zoals jij voorstelt. Toch is de wet in principe heel duidelijk, en is het toch echt wel verplicht om die te volgen. Ik vind het dan ook schrijnend dat er geen enkele moeite wordt gedaan om de wet zoals ze nu is te handhaven. Tot er een ongeval gebeurt: dan is de fietser zelf in fout wegens een totaal vergeten regel zoals het verbod op rechts inhalen (trouwens, waarom wordt er in dat soort situaties nooit de vraag gesteld waarom er in de eerste plaats plek was om rechts in te halen?), of de verplichting tot voorsorteren, … Dan komt dat zo in de statistieken, en is het weer tijd voor een krantenartikel over hoe roekeloos en illegaal die fietsers wel niet rijden!

     2. Mjah, ik weet niet of het overal daar zo breed is in het midden in de praktijk, als een grote vrachtwagen als tegenligger op mij afkomt… ik zou me niet veilig voelen.
      Nu, ik wil niet per se mijn gelijk halen, op een bepaald manier heb je ook gelijk als… iedereen dit zo doet enz.
      Ik blijf het wel een ingewikkelde handeling vinden, het verkeer is al zo complex geworden.
      Daarom vind ik de Nederlandse wetgeving ‘een fietser mag voertuigen rechts inhalen’ vele malen logischer én voor iedereen veiliger. Dit doen fietsers de facto elke dag. Als ik soms auto rijd kijk ik sowieso in mijn rechter spiegel voor fietsers, ik denk dat de meeste chauffeurs dit doen.

      Er zijn niet enkel die regeltjes, er is zoiets als een logisch veiligheidsgevoel, ik vind dat Nederlanders daar meer feeling mee hebben. Men moet dan ook durven de regels aanpassen.
      ’t Is maar mijn visie hoor.
      Daarom zeg ik ook hier vaak – tot vervelens toe van de lezer, mijn excuses aan de lezer: we moeten het warm water niet uitvinden en DURF veranderen.
      Imagine! 😉

    2. Zou het niet helpen om in het midden van de weg een lijn te schilderen, als een soort van ‘rij zo dicht mogelijk tegen deze grens autosuggestielijn’. Auto’s mogen dan zo links mogelijk rijden. Op die manier zou er rechts al veel ruimte vrijkomen voor de fietsers. Dat samen met een wetswijziging zodat fietsers auto’s rechts mogen inhalen.

 9. Dan had ik ook graag eens “autosuggestiestroken ” gezien, kwestie dat iedereen gelijk is en eens kan ervaren wat de andere weggebruiker ervaart.

  1. Graag ook voetgangerssuggestiestroken, bussuggestiestroken en bromfietssuggestiestroken. 🙂
   Zijn er nog mensen met suggesties? Politici zich onthouden a.u.b., ze zijn de suggestie zelve en hebben aldus een unfair streepje voor.

    1. En als men nu ook wilt dat voetgangers die optie effectief gebruiken bij regenweer, dan zal men een luifel moeten plaatsen zodat men daar niet net in de regen loopt.
     Ook weer een kwestie van verder kijken dan de verfborstel lang is 😉

 10. Ik weet dat ik soms zelf zo rij.
  Vraag me wel af of ik wil dat mijn kind zo leert rijden.

  En een vraagje aan de assertieve fietsers hier.
  Hebben jullie nooit last met de eigen agressie in toom te houden?
  Ik heb de laatste tijd meer last van…eum…aanvaringen dan van werkelijke aanrijdingen.

 11. Ik fiets wekelijks tussen de 60 en 80km. Zowel woon-werkverkeer als andere verplaatsingen. Vaak tijdens ochtend- en avondspits en in en rond Gent. Ik ken de plaatsen uit dit filmpje erg goed.

  Ik kom helaas steeds vaker dit soort fietsers tegen, die lijken te vinden dat een fiets nooit mag stilstaan.
  Stoppen voor een kind of moeder met baby die wil oversteken ? Doen we niet. Wachten tot het licht groen wordt alvorens zich op een kruispunt te begeven ? Neen, dank u. Het proper, afgebakend en veilig fietspad niet gebruiken, maar liever de rijweg innemen ? Graag ! Voorrang verlenen aan verkeer dat van rechts komt (als er geen fietspad is) ? Dat is voor mietjes. Zich nog snel ergens tussenwringen en dan kwaad zijn op die auto die hen zogezegd ‘coupeert’. Enzovoort enzovoort. Ik denk dat deze fietsers niet weten hoe een rem te gebruiken.

  Ik heb weinig op met dit soort conflictmodel, want op die manier lijk je -behalve het vervoermiddel dan- verdacht veel op de gehaaste en boertige automobilist. Ik zie elke dag erg veel gehaaste en agressieve fietsers, die de ziel uit hun lijf fietsen op weg naar werk of school, en daarbij bijna direct door het lint gaan van zodra er een “hindernis” opduikt … een voetganger die wil oversteken, een verkeerslicht dat al donkeroranje is, een vrachtwagen die werfmateriaal moet lossen. Geduld en begrip is er niet.

  Ik vind dit echt problematisch en getuigen van een erg egoïstische mentaliteit. Terwijl verkeer bij uitstek te maken heeft met de ruimte delen.
  Ik hoop dat betrokkene geen kinderen heeft die hij/zij ook zo laat rijden. Vroeg of laat gaat het mis, en dan kunnen we weer een fietsgewonde (of erger) betreuren. Ik kies er liever voor om zonder breuken thuis te komen dan overal mijn “recht” af te dwingen. Wat voor nut heeft het om in je recht te zijn, als je daardoor als invalide door het leven kan gaan ?
  Er is ook zoiets als “gezond verstand” en het voorzorgsprincipe en dat zie ik hier helaas niet terug.

  1. Omdat deze belediging rechtstreeks aan mij gericht is, moet ik reageren. Want wat u zegt, Pascal, is ongefundeerd en nodeloos veralgemenend.

   Ja, ik fiets sportief. Maar nee, ik fiets nooit (echt nooit) door een zebrapad als ik zie dat iemand wil oversteken. Dat u mijn snelheid vertaalt naar agressiviteit en haast, dat vergeef ik u maar het klopt absoluut niet. Mijn fiets is een bewegend voertuig, niet sneller dan 20km/u trouwens, en dat lijkt een rotvaart naast een auto-file. Perceptie, meer niet.

   Als dat voor u een conflictmodel is, dan is dat alweer uw perceptie. Want ik neem de automobilist niets kwalijk. Ik klaag de infrastructuur aan die dit conflict veroorzaakt, niet meer dan dat. De automobilist heeft inderdaad geen andere optie dan op de suggestiestrook te rijden omdat hij anders botst met kruisend verkeer. (ik ben trouwens zelf ook automobilist)

   1. Ivan, kun je niet inzien dat de reden waarom ik, en waarschijnlijk ook Pascal, dit gedrag veralgemenen is omdat we het juist niet ‘op de man’ willen spelen? Je bent niet de eerste en waarschijnlijk niet de laatste die zich op die manier door het verkeer verplaatst. Wij kunnen enkel proberen je bewust te maken en hopen tot een ander inzicht te komen. Een vraag die ik me blijf stellen is wat de reactie van jouw levensgenoot is bij het zien van dit filmpje. Ik kan alleen hopen dat je ook deze reactie niet als een aanval ervaart.

  2. Oh en Pascal, die opmerking over mijn vaderschap, dat is toch echt onder de gordel, niet?

   Mijn dochters zijn ondertussen 6 en 8 jaar en ze rijden al sinds de 3e kleuterklas op hun eigen fiets op de openbare weg. Onze dagelijkse fietstochtjes naar school, langs wegen die vele malen gevaarlijker zijn dan de Muide (voorbeeld: Groenstraat, 9041, of Lourdesstraat, 9041) zijn zelfs de rechtstreekse aanleiding van mijn woede over het gebrek aan infrastructuur.

   De voorbije 20 jaar ben ik 3 keer aangereden door een auto en dat was 3 keer OP het fietspad. (ik fiets er dus niet naast, zoals jij suggereert) (niet te verwarren met suggestiestroken, daar mag ik naast fietsen)

   1. Ivan, dan zijn we met 2 die verkeerd begrepen worden : net zoals jij mijn post leest als een persoonlijke aanval, komt jouw filmpje bij mij over als promotie voor roekeloos rijgedrag.
    Ik heb gewoon een kanttekening geplaatst bij steeds meer voorkomend rijgedrag van fietsers, waarvan dit filmpje mij een typerend voorbeeld leek.

     1. Ge zijt een mens met een groot hart.
      Ik ging je anders nog eens assertief verdedigen en bovenstaande meningen tegen jouw fietsgedrag de grond inboren, maar ik zal zo maar laten.

 12. Heren heren,

  Ik doelde helemaal niet op een assertieve rijstijl of de agressie van ergens vlug even tussen zoeven.

  Ik informeerde louter (en nogal off topic) naar het feit of andere fietsers (wegens hun assertieve rijstijl) niet dagelijks in stokken komen met automobilisten.

  Ik ben nogal een voorzichtige fietser maar de combinatie van iemand die mijn leven bedreigt en daar nog eens arrogant of territoriaal over doet, dat maakt me – op zijn zachtst gezegd – moorddadig.
  Een kind achterop hebben zitten, helpt niet.

  Zeg mij. Ben ik alleen hierin?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s