To suggest or not to suggest

Fss, dag 3.
Een pleidooi voor zichtbaarheid en leesbaarheid.
Neem een koffie en een koekske, en zet u.

Laat me in deze eerste zin duidelijk zijn: ik ben pro fietssuggestiestroken.
Maar dat wist u al.
Wat u niet weet is dat ik in een straat woon met een van de eerste Gentse fietssuggestiestroken.
Een paar maanden na de schilderwerken werd ik een rabiate non-believer.
Laat me u vertellen waarom.
Onder het deskundige mom van een parkeerplan “met véél méér extra parkeerplaatsen” voerde de stad 10 jaar geleden een verkeerscirculatieplannetje voor de wijk in.
De wijk zat vol met sluipverkeer.
Een zinvolle zaak dus.
De buurt had inspraak.
Ze kon haar voorkeur uitspreken voor drie varianten.
In alle varianten was onze straat een centrale “ontsluitingsweg”.
En buslijn 6 liep er doorheen.
Voor onze “algemeen belangstraat” was er dus weinig kiezen aan.
Wij hadden geen simpelweg keuze voor een leefbaardere straat.
En daar had ik uiteindelijk begrip voor.
De straat kreeg daarna één flauwe asverschuiving op maat van twee dwarsende Lijnbussen.
En er kwamen rode fietssuggestiestroken.
En zone 30.
De straat hing vol met hartje zone 30 borden.
Ik weet niet meer of de zachte verkeersdrempel halfweg de straat van diezelfde jaren dateert.
Een paar jaar later verdween buslijn 6 uit de straat, maar –ondanks veelvuldige meldingen door verschillende bewoners over autoracers- veranderde er niks meer.
De asverschuiving kon nu toch anders?
De bus was toch verdwenen?
De politie voerde -verspreid over jaren- een paar kijk-es-we-doen-toch-iets-acties, maar vertoonde als vanouds 20 maal meer aandacht aan de parkeer”problematiek.”

Alle zwakke elementen van een fietssuggestiestrook liggen voor ons huis.
Ik som ze op:
• Een zéér zwak, vooral symbolisch bedoeld politioneel beleid op vlak van snelheidshandhaving. Off the recordgesprekken met politiemensen groot en klein leerden me dat ze zone 30 –hoe zal ik het beschaafd benoemen?- onnozel vonden. Ik hoop dat het perceptie is dat de politie een autominded organisatie is. Eén korpschef die woonwerkverkeer per fiets pleegt maakt nog geen lente.
• Een foute kleurkeuze: rood. Bij slecht en donker weer niet echt zichtbaar. De koppigheid waarmee Gent rood bleef schilderen, ook al hadden de hogere overheden oker gekozen was – beschaafd blijven – zeer Gents.
• Een asverschuiving die geen snelheidsvertraging veroorzaakt is een fietsval.
• In de ochtendspits hebben fietsers drie mogelijkheden: traag mee in de file aanschuiven, op het voetpad fietsen of auto’s links voorbijsteken.

23sep14, 08u41, Toekomststraat
23sep14, 08u41, Toekomststraat

Samengevat: het instrumentarium dat de stad in onze straat gebruikte veroorzaakte geen aangepast rijgedrag van automobilisten, en gaf fietsers geen extra veiligheid, zelfs geen veiligheidsgevoel.

Een lange inleiding nietwaar?
Alle harde analyses die afgelopen dagen hier geschreven werden deelde ik.
Tot ik me afvroeg: wat als over het ganse land verspreid fss zouden liggen?
Hoe kan je een andere verkeersmodus ontwikkelen als er maar een paar fss-exemplaren bestaan?

Vier anekdotes.

Lente 2014: zegt de zestigpluster uit Merelbeke:
“Aaah, ik durf ècht niet meer met de auto naar Gent komen.
Véél te gevaarlijk.
Van overal komen er fietsen op je af.
Als ik naar Gent kom pak ik nu de bus of de elektrische fiets.”

Een Erasmusstudente uit Weimar komt aan in Gent Sint-Pieters.
Ze wordt opgehaald.
Ter hoogte van de Albertbrug merkt ze op:
“Deze stad is echt wel georganiseerd voor auto’s hé?”
Slam in the face.

Juli 2014.
Op een feest in Berlijn out één van de obers zich als West-Vlaming.
Voordien studeerde hij in Gent.
Ik vraag hem waar het volgens zijn aanvoelen veiligst fietsen was: Gent of Berlijn.
In mijn ogen is Berlijn een fietsmekka.
Zijn antwoord: “Gent, echt wel”.

Dochter L studeerde een jaar in Leipzig.
Als ik haar gisteren vraag wat ze van de fss vindt komt een onverwachts verhaal:
“Ik fiets niet meer assertief. Afgeleerd. In Leipzig werkt dat niet. Als ge wilt oversteken en ge ziet 15 auto’s komen dan weet ge dat ge 15 auto’s moet wachten. Hier in Gent weet ge dat er om de drie auto’s wel één stopt.”

Gent is een fietsstad in wording.
Gelijk welke automobilist die Gent komt binnen rijden zou dat prompt moeten zien.
Want de wereld rondom Gent is niet vol fietsers.
Die ideale wereld waar elke automobilist zich van fietsers (en voetgangers) bewust is is er niet.
Een stad die het verschil wil maken met fietsen moet die fietsen uitbundig tonen.
Toeters en bellen.
Met grote spandoeken aan de invalswegen.
Welkom in de stad vol fietsers.
Of: Gent hartje fietstekening.
Fietssuggestiestroken hebben dezelfde rol.
Zichtbaar maken dat er fietsers zijn.
Duidelijk zichtbaar.
In zoveel mogelijk verkeersassen.
De ruimte innemen, beetje primair, zoals zoveel verkeersgedrag.

Uiterààrd wil ik liever fietspaden.
Liefst van al verhoogde, vrijliggende paden.
En uiterààrd zijn fss de kneusjes van het veiligheidsgevoel.
Ik snap Ivan Deboom 200%.
Voor alle duidelijkheid: ik kwam pas aan deze bedenkingen toe nadat onze drie dochters flink zelfstandig fietsende wezens waren.
Tijdens hun eerste jaren fietsen naar school zonder papa of mama aan hun zijde was ik een boze, angstige vader.
En ik weet: de dag dat onze dochters in het verkeer iets overkomt wordt ik een woeste, gekwetste tijger.

Fss zijn zeker niet een oplossing voor fietsongevallen.
No way.
Maar Gent heeft smalle straten.
Veel smalle straten, waar enkel de afschaffing van parkeerplaatsen soelaas kan brengen.
Op enkele cruciale verkeersassen moet dat er ook van komen: Dendermondsesteenweg en Hundelgemsesteenweg zijn twee voorbeelden.
Er zijn weinig brede wegen waar er ruimte is om fietsers maximaal comfort te geven, zoals in Duitse steden soms wel kan.
En toch kreeg de brede Ottergemsesteenweg geen streepjesfietspaden.
Hoe komt dat?
In Gent versterken of ondersteunen een aantal overheidsorganisaties het 20e eeuwse automobiliteitsdenken.
Ik benoem er enkele: de Politie, de Lijn (kleine kwis: hoeveel directieleden van de Lijn doen hun woon-werkverkeer per fiets of met het Openbaar Vervoer?), Ivago,… .
Die hebben allemaal hun zeg.
Zo komt het dat een brede weg als de Ottergemsesteenweg geen streepjesfietspaden krijgt.
En dat is jammer, want de minste keuze.
Maakt dat een verschil voor fietsers?
Zeker juridisch wel: fss geeft minder rechten.

De facto nemen auto’s overal de ruimte die ze willen nemen:

24sep14, 09u19, Vlaamsekaai
24sep14, 09u19, Vlaamsekaai
23sep14, 08u50, Sint-Lievenslaan
23sep14, 08u50, Sint-Lievenslaan
24sep14, 20u33, Citadellaan
24sep14, 20u33, Citadellaan
25sep14, 09u02, Forelstraat
25sep14, 09u02, Forelstraat
03sep14, 18u38, Forelstraat
03sep14, 18u38, Forelstraat

Het ontbreekt onze Politie aan de cultuur om dit aan te pakken.
Aan hen om het tegendeel te demonstreren.
Aan hen om fietsbeleid te ondersteunen.
Te beginnen met de handhaving van de verkeerswet over de één-meterafstand? (zie deze Fietsbult hierover)
Dat is uiteraard iets voor de Federale politie, maar waarom zou de Gentse politie hierin niet voorop kunnen lopen?

Iets anders.
Gent had in de vorige bestuursperiodes een patent op “proefprojecten”.
Een betonstrook tussen tramrails?
De Lijn doet niet verder.
Autosnelheidsbeheersing vanuit de satelliet?
Europa doet niet verder.
Knipperlichtjes aan zebrapaden?
De technische toestanden zijn niet eens afgebroken.
Verkeerslichtenbeïnvloeding?
Een soap.
Fss leek ook zoiets.
Pas in de helft van vorige bestuursperiode kregen ze weer een kans: Zwijnaardsesteenweg en Morekstraat zijn voorbeelden.
Helaas in dat koppig rood.

13sep14, 17u07, Zwijnaardsesteenweg
13sep14, 17u07, Zwijnaardsesteenweg
13sep14, 17u07, Zwijnaardsesteenweg
13sep14, 17u07, Zwijnaardsesteenweg

Nu sluit Gent al even aan bij de okergeelnorm.
Oef.
Uniformiteit is voor vele weggebruikers een hulp om snel een situatie correct in te schatten.
Hoe meer fss, hoe meer de vertrouwdheid.
Laat Europa hier maar een Europese norm stellen, of beter nog: een Europees verkeersreglement.
De hogere overheden mogen de fss wat meer in de picture zetten.
En uitrollen.
Zijn alle oversteekplaatsen op de R40 al voorzien van oker?
Zeker niet.
Toch wil ik een lans breken om na te denken over de Engelse les
Sharrows zullen fietsers vermoedelijk minder beïnvloeden in hun veiligheidsgevoel.
Dit schilderwerk kost vermoedelijk een pak minder, en is visueel sterker dan de okerstroken.
Ze geven even weinig rechten als de okerstroken, maar zijn op dat vlak duidelijker.
Lees nog eens rustig Jan zijn stuk hierover .
Niets is eeuwig en voor altijd, zeker verf niet. 
Die verslijt het rapst, sharrows verslijten sneller dan fss.
Verf is de éérste stap, niet meer en niet minder.
Daarna hoort een integrale heraanleg te volgen.
Zo’n heraanleg mag je enkel geloven als eerste werfwagens verschijnen.
Hoelang is het al wachten op de heraanleg van de Antwerpsesteenweg?
Muidepoort is een ramp, maar het zal nog zeer lang duren voor daar een volgende integrale heraanleg komt.
Het vrachtwagenverkeer had er al weg moeten zijn, want de Handelsdokbrug had er al moeten liggen.
Pas als die er ligt kan de Muidepoort ontlast worden, is al jaren de stelling.
En de Dampoort.
Veel hadden dus.
Je kan moeilijk stellen dat alle administraties te lande eendrachtig een mobiliteitsproject trekken.
De versplintering qua bevoegdheden zijn het zout in de mobiliteitswonde.
Dat is een ander onderwerp.
Realisme dwingt ons dus om integrale heraanleggen (met de eeuwige rioolbuizen) in tijd uit te smeren tot het einde van deze eeuw.
Zo traag werkt het.
Daarop kunnen we niet wachten om infrastructuur te creëren.
Verf is dus de onvermijdelijke voorlopige stap.
Verf, en slimme ingrepen, en keuzes.
To knip or not to knip?
Zo komen we bij het Mobiliteitsplan.
Dat zou nog dit jaar in de openbaarheid komen.
Het lijkt alsof weinig mensen dat weten.
Op straatfeesten en na theatervoorstellingen hoor ik ongeduld en ongenoegen over het uitblijven van verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers.
Dat was toch beloofd door de drie coalitiepartners?
Mensen verwachten dat de overheid de weg toont.
Sommigen zeggen letterlijk: ik wil wel naar mijn werk fietsen, maar dan wil ik dat veilig kunnen.
Nogmaals in Ivan zijn hoofd kruipen: het is ontstellend om in Oostakker rond te fietsen.
Hier is duidelijk zeer lang amper geïnvesteerd.
Onlangs las ik over de herwaardering van de fietsas naar Oostakker.
Stopte die as niet aan het gemeentehuis van Sint-Amandsberg?
Dit is mijn minimumverwachting: er moet snel een spinvormig fietsnetwerk komen naar de rand- en buurgemeentes.
Onder kenners zijn de verwachtingen voor het nieuwe MOBplan hooggespannen.
Dit plan zal beslissend zijn voor de komende 20 jaar.
De nieuwe fietssuggestiestroken interpreteer ik als een aanzet in die richting.
Niet als een einddoel.
Een illustratie dat fietsers belangrijk zijn.

Auteur: yves

Deze blog wil berichten over het fiets-wel en wee in een leuke stad.

23 gedachten over “To suggest or not to suggest”

 1. Een bedenking die me vaak maak: wat mag/moet je doen in een straat met ffs als je met de auto een korte stop moet maken (laden/lossen, snel even aanbellen om iemand op te pikken): mag je dan op de ffs staan? moet je (halverwege) op de rijbaan staan?
  Ik ben zelf heel vaak in die situatie, in een straat waar dan nog aan de ene kant parkeerverbod is en weet niet goed wat kan en mag.
  Weet iemand de oplossing?

  1. Een fietssuggestiestrook heeft geen enkele, maar dan ook geen enkele wettelijke waarde. M.a.w. men dient zich op dezelfde manier te gedragen als men zou doen als die strook er niet zou zijn.

   Overigens is dubbel parkeren nooit toegestaan en staat ‘snel even aanbellen’ gelijk met parkeren (het is immers niet laden of lossen). Ik zeg niet dat men daar in alle gevallen streng tegen moet optreden, maar het verbaast me wel hoeveel mensen met een rijbewijs blijkbaar elementaire verkeersregels niet kennen.

   1. Waarom niet naast de autokeuring ook een automobilisten keuring invoeren. Eens per jaar (of 2 jaar) een theoretische en praktische test afleggen. Niet goedgekeurd is rijbewijs inleveren tot je een geslaagde test maakt.

     1. Er is zeker ook een probleem met de kennis van verkeersregels door fietsers. Maar wat doe je met fietsers die niet slagen? Mogen ze dan niet meer fietsen maar wel met de auto rijden? Of mogen ze zich enkel nog met het OV en te voet verplaatsen? En is er dan ook geen voetgangertest nodig? En wat als mensen daar niet voor slagen?

      En wat met kinderen die nog moeten leren fietsen?

   2. Tijd om ook fietsen met “vier pinkers” uit te rusten. Dan kunnen fietsers die ook eens “efkens” op de rijbaan laten staan. 🙂

   3. Toen ik mijn rijbewijs haalde in ’82, was er nog geen sprake van ffs’en 😉
    Ik vind het niet altijd simpel om alle wijzigingen en toevoegingen te volgen. Ook het online raadplegen van de wegcode gaat vaak over (fiets)bulten, als je niet het juiste trefwoord vindt om op te zoeken.
    Een regelmatige test voor weggebruikers zou zeker een goede zaak zijn.

    Volgens de wegcode is een “stilstaand voertuig” een voertuig dat niet langer stilstaat dan nodig is voor het in- of uitstappen van personen of voor het laden of lossen van zaken (artikel 2.22).
    Een “geparkeerd voertuig” is dan weer een voertuig dat langer stilstaat dan nodig is voor het in- of uitstappen van personen of voor het laden of lossen van zaken. (artikel 2.23)
    Volgens mij geldt stilstaan (of in de volksmond ook wel “stationeren” genoemd) dus evengoed voor personen als voor goederen. Of zie ik hier toch weer iets over het hoofd?

    1. Het gaan aanbellen is niet ‘in- of uitstappen van personen’ net zoals het even in de winkel binnen gaan niet gelijkstaat met ‘laden en lossen’.

     Maar als je pleit voor een regelmatige test van weggebruikers, is het dan ook niet logisch om spontaan (zonder op zo’n verplichting te wachten) zelf te zorgen voor voldoende bijscholing?
     Er zijn prima websites waar de veranderingen op de wegcode te volgen zijn. Maar het eenvoudigste kan zijn om minstens jaarlijks één van de talloze op internet te vinden gratis theoretische rijbewijstests af te leggen. Dan komt men er heel eenvoudig achter waar het schoentje in de eigen kennis wringt.

     Als het over fietsen gaat, dan kan ik enkele informatiebronnen aanraden.

     Een beperkt overzicht van wat basisregels is terug te vinden op: http://www.fietsersbond.be/taxonomy/term/205

     Een uitgebreide brochure met alle belangrijke regels voor fietsers is van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV). Op papier kost het geld, maar de elektronisch versie is gratis te downloaden: http://webshop.ibsr.be/nl/product/detail/fietsers-en-de-wegcode-ref-886

     En een heel uitgebreide, waarschijnlijk 100% volledig, overzicht van de verkeersregels voor fietsers is ten slotte nog gratis te downloaden van het forum van de Fietsersbond Temse: http://ft.bbforum.be/de_wegcode_voor_fietsers_-t562.html

     En als men de concrete wetgeving zoekt, kan men terecht op: http://www.wegcode.be – wetteksten (-wegcode)

     1. Bedankt voor de links, Renaat!
      Ik probeer de wijzigingen ook wel te volgen (anders volgde ik ook deze blog niet :-]) maar zulke wetteksten moet ik toch altijd een paar keer lezen voor ik helemaal snap wat bedoeld wordt.
      Net zoals voor de definitie “niet langer stilstaat dan nodig is voor het in- of uitstappen van personen of voor het laden of lossen van zaken”.
      Als ik mijn bejaarde moeder die niet goed te been is met de auto wil oppikken en ik heb in de verkeersdrukte vastgezeten: moet zij dan zolang buiten blijven wachten (fysiek moeilijk voor haar) of mag ik stilstaan “zo lang als nodig” om uit te stappen, aan te bellen, haar uit haar zetel te laten opstaan, de gang door te laten lopen, naar buiten te komen en in de auto te stappen?
      Is dit een persoon laten instappen of niet?
      En laden en lossen, is dat de spullen voor de deur zetten of mag je ook aanbellen, en als er geopend wordt de spullen in de gang zetten?
      Dit bedoel ik dus, als ik niet steeds begrijp wat de wegcode bedoelt. Ik weet zeker dat ik hierin niet alleen ben. :-p

 2. Pro fietssuggestiestroken, maar nergens een zinnig argument in dit ellenlang betoog. Behalve op het einde: een aanzet. Zoals die enkele meters sporen op de St-Michielshelling? Ik ben waarschijnlijk te oud om ooit nog op tram 3 te stappen…

 3. Yves, ik volg je voor 99% van wat er in je tekst staat. Maar ik probeer er 1 stelling uit te halen waar ik niet mee akkoord ga, namelijk je eindconclusie:

  Jij vindt suggestiestroken een opwaardering van het belang / de plaats van fietsers in een stad. Ik vind dat niet.

  In feite zijn we het enkel oneens over strategie. Voor mij als fietser komt een suggestiestrook over als een afleidingsmanoeuvre, het kluitje in het riet, dus niet als waardering.

  (en omdat ik de schepen van mobiliteit en ook die van jeugd een warm hart toedraag, hoop ik zo ontzettend dat ik me daarin vergis)

  1. Kort samengevat 😉 : fietsuggestiestroken op zich zijn niet dè oplossing, hoogstens een prelude. Dè oplossing bestaat niet. Enkel een pakket maatregelen helpt. Daar wachten we op. Op een (samenwerkend!) beleid dat fietsen en stappen en OV met grote slagkracht ondersteunt en snel en veilig doet groeien; bussen en vuilniswagens en zelfstandigen en hulpdiensten en… hun werk laat doen; woon-werkverkeergewoontes verandert,… . Ik ken mensen die zich anno 2014 onveilig voelen op fss. Ik er die er die bij nieuwe fss niet boos maar blij worden. Dat als hun plek ervaren. Of die fss in straat x een verbetering vinden, maar in straat y geen meerwaarde. Sharrows of fietspictogrammen kunnen een meerwaarde geven aan de visualiteit, en zijn vlotter te corrigeren dan brede verfstroken. (zie deze link

 4. Mijn ideaalbeeld is het volgende: woonkernen zijn wat de naam zegt, namelijk WOON-kernen. Geen clusters van huizen langs autowegen; Een stad is voornamelijk één grote woonkern. En of het nu over een stad als Gent gaat of over een dorpskern, leefbaarheid is essentieel in een woonkern. Je moet er kunnen rondslenteren, fietsen,… zonder voortdurend op je hoede te moeten zijn voor veel te snel en veel te veel autoverkeer; Radicaal gesteld: heel de Gentse binnenstad, op enkele grote aders na, wordt één fietsstraat. Auto’s blijven achter de fietsers en voetgangers krijgen ruim plaats. STOP ten voeten uit.
  Fss houden fietsers aan de kant (moet wettelijk ook: je moet uiterst rechts houden) en maken auto’s wel attent op mogelijke fietsers, maar essentieel veranderen ze niets. Een fss is er voor de automobilisten en is dus een aanduiding vanuit de autovisie. Een fietsstraat is er voor de fietsers en de automobilist wordt er geduld. Dat lijkt me normaal in een woonomgeving. Dan kun je ook als ouder naast je kind fietsen, bijvoorbeeld, zonder opzij gedrumd te worden, zonder het gevoel te krijgen dat je niet het recht hebt om naast je kind te rijden;.
  Zijn fss dan een opstapje naar zo’n systeem of zijn ze eerder “voorlopig definitief”? Ook daarvoor wacht ik vol spanning op het al lang aangekondigde nieuwe mobiliteitsplan.

 5. De eerste foto toont de nutteloosheid van fssn in deze straat, en welk verkeerd signaal een fss kan geven. Om de rij traag rijdende auto’s te kunnen inhalen per fiets moet je “uw” fss verlaten, om de auto’s reglementair links in te halen. Daarbij gebruiken sommige fietsers dan de fss voor de andere rijrichting.
  Heel waarschijnlijk zul je ook verplicht worden om een stilstaande rij auto’s links voorbij te rijden, omdat “uw” fss hier en daar wel versperd zal worden door een auto, wat trouwens niet verboden is.

 6. Wat zegt ge nu allemaal, Yves?
  Ik probeer de lijnen te begrijpen én ertussen. Ik ga er soms een patat op geven, af en toe zal ik uit de bocht gaan, mij een beetje kennende zal je me het hopelijk vergeven.
  Vat het niet persoonlijk op, al gebruik ik soms jouw naam. ’t Is om het wat te peperen. 😉

  Hier gaan we.

  – Het Gents mobiliteitsbeleid faalt al jarenlang en faalt nog steeds. Anti-Copenhagenize.
  De topmensen, de macht wil niet.
  Ze willen vlammen met hun dikke voiture.
  Dat zegt ge.
  En heilige OV-koe natuurlijk.
  Dat zegt ge niet.

  – De mensen vervloeken dit fetisjbeleid, ze zijn WOEST aan het worden – in ’t groot (VL/BE) en in ’t klein (lokaal).
  Beleidsmensen zijn de feeling kwijt met onze burgers, ze zijn verdoofd, ze prutsen geschift verder.
  De kloof.
  Tussen rijk en arm.
  Tussen macht en onmacht.
  De brute realiteit.
  Al zijn er nog goede zielen.
  Mensen die zeggen ‘Imagine!’ en het willen realiseren.
  Voor een schonere betere wereld.
  ’t Is een andere discussie zegt ge.
  Juist, maar toch.

  – In de grond is jouw betoog contra fss. Er is geen enkel rationeel-logisch argument.
  Wél eerder een gevoelsargument: ‘Gent bakt er eigenlijk niks van, ’t zal nog jàààren duren met die zieke boom, maar zie… ze schilderen toch ietske en ’t is warempel nu in ’t juste kleurke. Ziedaar mensen: een strohalm van hoop op… op…’ Ja, waarop eigenlijk, Yves?

  Ge klinkt als een politicus. Aan de andere kant dan. Ze geven een snoepke, gij vindt dat snoepke lekker en ge proclameert dat het ons ook ‘moet’ smaken.
  Maar hey, er moet toch iemand pro zijn in deze reeks over fss-en. Al schiet er van de pro(t) niet veel over. Ge zijt een fijne gast, ik meen het, ge moet het maar doen hier alle dagen iets publiceren. En het is jouw volste recht om uw pro stem te laten klinken, als één iemand het niet doet, dan doet niemand het. Het siert je ook dat je jouw betoog eigenlijk ‘open’ hebt gehouden. Je laat de lezer ‘inbreken’ en dat is moedig.

  Sta me mijn gevoel toe: met een fss voel ik me niet veiliger. Ik voel me bedrogen en vernederd en ik mot dat snoepke niet!

  Ik ben duidelijk: er zijn pro’s én contra’s en daarom moet deze techniek, zoals alles, op de juiste manier worden toegepast. Ik ben voor pro op de juiste manier, ik ben voor contra indien niet.
  Natuurlijk wéét ik wel dat gij de pro’s en contra’s kent.

  – Gróót risico van dit schij*beleid: alles schilderen en daarna… gedaan.
  Geen infrastructurele werken. Want het geld zal op zijn. Verprutst aan nutteloze rode en okergele verfkes.
  Binnen een paar jaar mogen ze het opnieuw verven, wat een geldverspilling. Geld van de burger.
  De critical mass van… ververij.
  Zand in de ogen strooien.
  Suggereren.
  Ge moet toch maar durven om pro fss te zijn.
  De witte vlag uithangen.
  Fss is geen opwaardering voor de fietser.
  Het is geen aanzet tót.
  Het is hem uitlachen.
  Het is fysiek geworden suggestie.

  Het mobiliteitsplan? Denk je écht dat het revolutionair zal zijn?
  Er zullen perscommuniqués komen in de trant van: ‘Gent is vrie goe fietsvriendelijk bezig, we hebben ondertussen in vrie veel stroaten fss-en aangelegd.’
  Zo zijn ze er goedkoop vanaf en de pr is gratis: de media!
  Ze hebben ons het gras voor de voeten weggemaaid.
  Ge moet toch maar durven om onder de neus van de mensen een openbare aanbesteding uit te schrijven om kweetnie hoeveel straten okergeel te bekladden.
  Heeft iemand die openbare aanbesteding ingekeken?
  Hoelang geleden is dit beslist?
  Waarom valt niemand over deze beslissing?
  Is de Fietsersbond daarover geraadpleegd, ingelicht?

  – Je geeft al dadelijk een serieus alternatief voor op de baan, de sharrow bijvoorbeeld.
  Dus ge vindt die okergele stroken ook maar niks.
  En een pak andere alternatieven smijt je er losjes bij.
  Allemaal voor de hand liggende dingen, die élke burger wéét, wilt of makkelijk begrijpt.
  Geen beleidsmens die ervan wil weten. Al is hij ook een burger, zij het een speciale.
  Ge zijt dus ook niet content.
  Maar wel met een snoepke.
  Snoepen is nochtans niet gezond.
  Geef mij maar Ivan De Verschrikkelijke. Die lust peper in de poep, geen snoep.

  – Voorstel(len).
  ’t Is allemaal geen rocket science.

  + Woonkern = leven. Afijn, zou het toch moeten zijn. -> Ban alle voertuigen (Wattman mag nog), bouw alles uit op mensenmaat: voetgangers, fietsers, groen,… ik moet er geen tekeninkske bij maken.
  + Maak eenrichtingsstraten en herinricht ze, zo komt er ruimte vrij voor fietspaden. Eén spinnenwebweefsel. Flowfietsen. Wow!
  + Bouw grote buurtparkings. Hey, de auto’s moeten ergens staan.
  + Bouw grote fietsparkings.
  + Advies aan Stad Gent: geef een opdracht aan een klein team van NL en laat hen wat uittekenen, plannen. Ga eens klappen met Fietsberaad NL. Ge moet daar toch niet beschaamd over zijn?
  + Allee mensen hier, jullie weten het beter dan mij… julie zijn een pak slimmer.

  Het rendeert voor iedereen, voor alles: economie, milieu, veiligheid, gezondheid,…
  Een gezonde mens vraagt zich eigenlijk af wie hiertegen iets kan hebben. Antwoord: …

  – Ten slotte de écht serieuze praat, die we uiteraard in NL vinden: Discussienota fietsstroken 2014 Fietsberaad NL.
  Wat Fietsberaad NL voor heeft op ons: ze hebben recent aanbevelingen gemaakt i.s.m. experts en leggen dit nu ter discussie voor aan een breder publiek. Ze gaan niet over één nacht ijs, die Nederlanders. Aan de andere kant beslissen ze radicaal.
  Ik ben zo vrij dit misschien in een ander stukje aan bod te laten komen, anders wordt dit hier te lang en leest geen enkele sterveling het nog. -> dit is voor de lezer die dit schrijfseltje tot het einde heeft volgehouden 😉
  Al twijfel ik; wil iemand dit überhaupt weten?
  Of lezen jullie het wel zelf?
  Of zijn jullie content met ’t Gents zoethoudertje?
  Maar als ge de (twee) documenten moedig doorleest, dan denkt een mens toch twee keer na hoor.

  1. Chris, als je dat andere schrijfsel nu eens instuurt, zodat het als artikel op Fietsbult verschijnt en niet als reactie? Stof genoeg om weer een discussie te doen losbarsten 😉

   Op veel punten moet ik je gelijk geven (kijk: je zegt ook “woonkern=leven”) en jawel: veel mensen zijn woest, maar dat zijn de fietsers, de alternativo’s. Veel anderen zijn ook woest, automobilisten met name, maar die willen net het omgekeerde. Voor de politici is het dansen op het slappe koord: ofwel kies je radicaal voor één kamp ofwel hou je het bij compromissen, zoals het nu gebeurt. Wij fietsers, wij willen geen compromissen, wij willen meteen alles! Niet de langzame conversie via fss en dan wat (hopelijk) wat meer.
   Zoals ik vroeger ook al schreef: Vlaanderen en Gent worden langs alle kanten ingehaald in het buitenland. “Gent fietsstad” staat ferm achter op de Nederlandse, Duitse en Franse fietssteden. Daar zullen fss niets aan veranderen;

   1. Ah, mag ik iets insturen en met welk soort bestand moet dat?
    Ik vind mezelf ook geen goede schrijver, dus… twijfel.

    Ge zijt een moedig man, je hebt mijn reactie doorgenomen. 😉

    Vooraf mijn welgemeende excuses voor dit onderstaand lang stuk.
    Voor mij hoeft geen kat het te lezen.
    Immers, everybody knows!
    ’t Is wat doorspekt met Pfeffer, kwestie van jullie wakker te houden.

    Geduldig radicalizeren: gek of normaal?
    —————————————————–
    Radicaal.
    What’s in a name?
    Tegenwoordig moet men eerst uitleggen wat men bedoelt of niet bedoelt – het is geen verwijt, het is een algemeen modern verschijnsel dat te maken heeft met ons intellectualistisch denken.
    Soit.
    Ik doe het mezelf aan met dat woord, ik heb graag een beetje peper. 😉

    Ik ben meestal een geduldig mens. Voor mij moet niet alles in één keer, verre van.
    Radicaliseren is niet alles ineens willen.
    Maar wel iets substantieel willen.
    Een degelijke studie, geen gepruts in de marge.
    Het kan mensen geen kl*te schelen als de overheid aan iets 10 jaar moet werken, maar het moet wel gebeuren en goed.

    Anderzijds, als we zien hoe gigawerken op één jaar gerealiseerd worden voor miljoenen euro’s… voor dàt lukt het wel?
    Mensen zijn niet dom.
    Het contrast is te groot.
    Everybody knows.
    Stuur ons niet met dat overzoete klontje suiker in dat verdomde riet.

    Het gekke is: kiest men radicaal dan is dit uiteindelijk voor alles en iedereen goed.
    Radicaliseren is niet andere weggebruikers of groepen benadelen, integendeel!
    Het is dus in se een compromis, maar wél in de richting van wat de tijd nu verlangt.
    Ge denkt toch niet dat in NL of in Copenhagen de chauffeurs daar bleiten?
    No way, iedereen is er content.

    De keuze, de beslissing is radicaal, in de zin van: het is een verademende ommezwaai.
    Doen waar mensen naar snakken.
    Het zit hem in de kop, in het hart, in de wil.

    Het gekke is ook: de meesten vinden zo’n keuze normaal!
    Ik zou beter zeggen: ‘doe eens normaal!’ Want dàt is wat de meesten denken.
    Beleidsmensen beseffen niet meer hoe radicaal zij ingaan tegen wat mensen vragen, wat de moderne tijd verlangt.
    Het oude krampachtig in stand houden.
    Verzuim.
    Ofwel beseffen ze het wel en doen ze het bewust.
    Schuldig verzuim.
    Vroeg of laat worden ze erop afgerekend.

    Wat okergele verf erop smeren: zeg nu zelf, een klein kind kan dit toch bedenken? I.p.v. krijttekeningen, wat verfwerk!
    Verf kan de brandweer ten minste niet afspuiten. 🙂
    Men moet daar toch niet voor gestudeerd hebben, laat staan daar flink voor worden betaald?

    Wat nu gebeurt met fss vind ik zelfs geen compromis! Dat kan niet. Het staat los van alles waar gezond denkende mensen naar streven, het staat los van elk degelijk mobiliteitsplan.
    Wie een degelijke studie maakt, wie gezonde keuzes maakt, komt nooit op zoiets uit!

    Men laat ons opnieuw wat inslapen met die fss-en.

    De bange man
    ——————–
    Politici zijn bangschijters omdat andere machtige(r) mensen hún eisen stellen. Voor hún egoïsme. Uiteindelijk een kleine groep!
    Beleidsmensen zijn ook mensen van vlees en bloed die hun postje kunnen verliezen, ik begrijp dit wel. In de politiek plant men een mes in de rug voor men het weet. Iederéén weet dit. Het is een bangelijke job voor wannabee-criminelen of wannabee-kamikazes of volgelingen, take your pick.

    Fietsers horen niet thuis in dat selectief groepje machtigen. Althans niet in VL/BE.

    Beleidsmensen zijn vaak bang om te fietsen, ze weten wel dat het noch veilig noch comfortabel is.

    Langs de andere kant is een Vlaming niet assertief. Hij is ook bang. Hij durft het niet in the face zeggen van beleidsmensen, op enkele durvers na. Ik spreek niet over onbeschoftheid.

    We verdienen dus ons beleid.
    We worden er allemaal op afgerekend.
    Ze lachen ons uit.
    Met verf.
    Mij niet gelaten als iedereen wil inslapen.

    Zegt u me eens: wie heeft uiteindelijk beslist om die fss-en te schilderen in Gent? Hoe is dit tot stand gekomen?
    Vreemd toch dat niemand dit bevraagt.

    WWW: Woon-werk en Woest
    —————————————
    De meeste mensen rijden met de auto én per fiets én gaan te voet. Ga maar eens cijfers na over het bezit van een fiets in VL/BE, het is gigantisch.
    Velen willen ook wel per fiets woon-werk! Of gecombineerd, of discontinu.
    Men mag dat niet schizofreniseren, niet zo in vakjes opdelen.
    Forget it, alternativo’s & co – we zitten niet meer in de hippietijd. Steek me alsjeblieft niet in een kastje, ik ben een normale mens hoor. Hopelijk jij ook. 😉 Waarmee ik niet wil zeggen dat men een auto moet bezitten! Ik beschrijf sec de realiteit.

    Mensen willen zo snel en zo veilig mogelijk van punt A -> B fietsen, dàt is woon-werk.
    Het is niet recreatief fietsen.
    Dat gezwets over leuk, gezond, zonder stress, gezellig… fietsen naar het werk moet stoppen.
    Dit is het niet.
    Dit is het transponeren van een denken van recreatief fietsen naar nuttig fietsen.

    Fss-en mogen niet los gezien worden van een gans fietsbeleid.
    Dit doet men hier spijtig genoeg wel.
    Het beleid voert het spijtig genoeg wél radicaal uit.
    Een onderwerp rukken uit een geheel is een gekende maar geslepen truuk. Je voelt langs alle kanten dat het rammelt, dat we er toch andere dingen bij moeten denken.
    Hier is een radicaal chirurgisch denken bezig, i.t.t. een organisch denken.

    Woon-werk fietsen wordt gepromoot langs alle kanten, ze kopen zich een nieuwe fiets en dan zien ze… dat het meestal levensgevaarlijk is, met veel hindernissen.
    Of ze vrezen elke dag voor het leven van hun kinderen.
    Het is niet een ver-van-mijn-bed-show meer.
    Het is een lijfelijk ondervinden.
    It hurts.
    Dààrom zijn mensen woest.

    Ik weet wel, het onderwerp is hier fss, maar men slaagt er zelfs niet in om fietspaden degelijk te leggen in VL, anno 2014. Op deze en ander sites voorbeelden te over.

    In wat voor een radicaal geschifte maatschappij leven we?
    Het is de verdomde plicht van de overheid om een aanzuigeffect te creëren, om hun burgers te beschermen!
    Het is hun job.

    De beleidsmakers: ze werken thuis, fietsen enkel voor recreatie, komen met de big car naar het werk, hebben hun eigen parking. Men moet er geen doekjes om winden. Mensen zien dit en schelden hen uit voor praatjesmakers. Niet ‘en plein publique’. We hebben er de moed niet voor. Het gebeurt onder vrienden, kennissen, thuis, collega’s. Hier en daar blogt af en toe een moedig mens.
    Dít is de realiteit.
    Ik probeer die boosheid op deze blog over te brengen, zelf ben ik eerder vredelievend van natuur, al moet geen ene tegen mijn schenen schoppen. Dàt zelfrespect heb ik nog. 😉

    Kortom, fss = Fake, Schijnheilig en Stom.

    Maar het is te laat, het kladden is begonnen!
    Al ons gezever over wel of niet fss is de facto lucht.

 7. Onlangs organiseerde VAB in samenwerking met radiozender MNM een verkeersenquête bij fietsende jongeren die zou aantonen dat zij de verkeersregels minder kennen dan ze denken. VAB-woordvoerder Matienko voert in Het Laatste Nieuws van 19 oktober 2015 als bewijs aan dat 49 % -ik citeer- “niet weet dat hij voorrang heeft op de fietssuggestiestrook”. Wat is het nu?

  1. Ik denk dat Matienko het zelf niet goed weet. Je hebt als fietser toch helemaal geen voorrang op de fietssuggestiestrook? Meer nog, je bent zelfs niet verplicht om erop te rijden.

   1. Hoogst bedenkelijk dat deze enquête (of het krantenbericht hierover) verwarring zaait. Zo is het gemakkelijk om te beweren dat jonge fietsers de wegcode niet kennen. Wie kent die dan wel?

   2. Ach, als ministers wel of niet watergebonden door elkaar halen, mag meneer Matienko fietspaden en -suggestiestroken ook wel met elkaar verwarren. Ik vermoed dat heel wat automobilisten het ook niet weten, net zoals ze fietsoversteekplaatsen en dwarsende fietspaden op een hoopje gooien. Enzoverder. Enzovoort.

    1. De lijst is inderdaad een heel stuk langer wat automobilisten niet weten:
     – wat een doorlopende witte lijn betekent tussen 2 rijstroken
     – waar een pechstrook voor dient
     – wat de bedoeling is van verdrijvingsvlakken
     – hoe ze een kruispunt kunnen blokkeren
     – hoe breed 1 meter is
     – wanneer ze de autolichten moeten aanzetten
     – welke kant rechts is om voorrang aan te verlenen
     – welke kleur rood is bij een verkeerslicht

     Zelfs sommige wegbeheerders geraken in de war als ze infrastructuur voor fietsers en/of voetgangers voorzien.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s