Home

Leesbaarheid (2)

29 september 2014

De ffsreeks, tussenspel.

In een drukke stad vol alle soorten verkeer (voetgangers, fietsen, auto’s, trams,…) en met tramsporen als valkuilen zijn verkeersborden slechte communicatoren.
Hoe maak je fietsers – en en passant ook politie en tramchauffers- op een heldere manier duidelijk wat momenteel in de Nederkouter mag?
En niet mag?
Waar kijkt een fietser als hij/zij rond tramsporen fietst?
Juist.
Naar de grond.

20sep14,10u57, Nederkouter

20sep14,10u57, Nederkouter

20sep14, 10u58, Nederkouter

20sep14, 10u58, Nederkouter

20sep14, 10u58, Nederkouter

20sep14, 10u58, Nederkouter

20sep14, 10u58, Nederkouter

20sep14, 10u58, Nederkouter

20sep14, 10u58, Nederkouter

20sep14, 10u58, Nederkouter

20sep14, 10u59, Kortrijksepoortstraat

20sep14, 10u59, Kortrijksepoortstraat

Je hoeft het niet eens te zijn met de keuzes van de Lijn.
Maar het is leesbaar.
En dat juich ik toe.

40 Responses to “Leesbaarheid (2)”

 1. Sven Says:

  Ik wist niet dat je tegenwoordig reeds tot aan Verlorenkost met de fiets in de richting van het station mocht fietsen.
  De tekens zijn duidelijk, het aantal verkeersborden ook.

  Vanuit het standpunt van de Lijn snap ik waarom ze op dit stuk geen fietsers willen. Trams rijden daar tot 50km/u, zo snel dat ze regelmatig de volgende halte niet tijdig zien en volop op de rem moeten om mensen op/af te laten stappen. Geregeld stopt de tram hier ook gewoon niet, als je hier maar alleen staat.

  Vanuit de optiek dat de tram hier zo snel moet kunnen rijden is het dan ook levensgevaarlijk wanneer hier fietsers zouden fietsen.
  Dat is dan natuurlijk ook nog buiten de taxi’s gerekend.

  Voor de fietsers die het niet weten, er loopt een prachtige alternatieve route parallel aan deze straat. Ga de Verlorenkost naar beneden en over het water naar links.
  Op het einde van dit stuk is er een onderdoorsteek langs het water onder de R40. Keer daar terug naar de R40, terug het water over, 2de straat rechts (Holdaal) en je komt op het gescheiden fietspad langs de Kortrijksesteenweg uit.

  • Ivan Deboom Says:

   Een “prachtige alternatieve route”… Dat is dan toch enkel voor wie de ring wil oversteken. En voor wie er al in zou slagen om zonder ongevallen van de Verlorenkost de Bijlokekaai in te draaien. (of oversteek vanuit Lindenlei > levensgevaarlijk)

   Nee, je zal maar in de Kortrijksepoortstraat wonen en zo goed willen zijn om je in de stad met de fiets te verplaatsen: miserie.

   Dat De Lijn hiermee weg komt, onder goedkeuring van politieke verantwoordelijken die het STOP-principe prediken, het is hier al zo vaak vermeld geweest maar ik blijf dat maar niet begrijpen.

   • Frans Says:

    OK voor fietsers die in de Kortrijksepoortstraat wonen of moeten zijn. Maar alle andere die een beetje nadenken mijden die as en kiezen toch voor de Leie-oever (of de Karel Van Hulthemstraat). Het begrip “uitgezonderd plaatselijke fietsers” bestaat helaas niet. In het oorspronkelijk Mobiliteitsplan (1996) was de Verlorenkost richting Coupure verboden voor autoverkeer. Waarom is dat afgeschaft?

 2. Alan Says:

  Het blijft mij inderdaad een raadsel waarom fietsen in de andere richting dan wél mag. Als je van’t Sint Pietersstation komt en je steekt de ring over dan kom je samen met de tram in een trechter terecht waar er uiteindelijk maar plaats is voor 1 van de 2. De tram of de fietser. Levensgevaarlijk.
  https://www.google.be/maps/@51.0421052,3.7192825,3a,75y,86.15t/data=!3m4!1e1!3m2!1sMYMrbLNkM8wIYzYgZ2eIyg!2e0

 3. Chris Scuri Says:

  Los van de discussie OV-fietsers, is de grondsignalisatie i.d.d. duidelijk. Goed intitiatief!

 4. jandefietser Says:

  Wat is er hier gevaarlijk? Stadinwaarts rijden er auto’s en trams en die auto’s rijden, toch op het laatste stuk, veel trager dan de tram. Is dat gevaarlijk? Neen. Overigens: er zijn mensen die beweren dat `de tram heeft voorrang’ ook betekent dat je je uit de voeten moet maken als je voor de tram rijdt. Dat betekent dat een automobilist met een tram achter zich in de file bijvoorbeeld een vrije parkeerplaats moet benutten, of de Savaanstraat of de Bagattenstraat inrijden ook als hij er helemaal niet moet zijn. Toch rijdt de tram de auto’s die niet uit de weg gaan niet moedwillig aan.

  Een trambestuurder mag geen fietser voorsteken als hij die daarbij in gevaar brengt. Dat staat niet in het verkeersreglement (dat geldt niet voor trams), maar wel in het strafwetboek: je mag niemand in gevaar brengen. De grondsignalisatie (het lijken wel sharrows!) is erg duidelijk: de plaats van de fietser is tussen de tramsporen, en dat is overal zo waar er tussen tramsporen en trottoir/geparkeerde auto’s niet genoeg veilige plaats is, zoals in de Jozef Vervaenestraat in Gentbrugge. Of in de Geldmunt, waar er niet voor niets beton tussen de sporen ligt met kasseien ernaast.

  Natuurlijk –ik ben een beleefde mens– ga ik opzij voor een tram achter mij, aan een zijstraat of bij vrije parkeerplaatsen, zelfs al weet ik goed genoeg dat ik dan aan elke halte achter de tram moet staan wachten. Ik vind het dan ook geen goed idee om (plannen Belfortstraat) parkeerplaatsen in te richten op zo’n manier dat een tram geen fietser voorbijkan. Maar hopelijk zijn we met de grondsignalisatie verlost van de verkeersagressie waarbij een trambestuurder continu bellend vlak achter een fietser gaat rijden en van de politie die eerbare fietsers lastig valt (vaak op niet al te beleefde toon) omdat ze de nieuwe regeling niet kent, zoals in het verleden wel gebeurde.

  • Frans Says:

   Ach, Jan, als alle fietsers een “beleefde mens” waren als jij, dan zou De Lijn dat fietsverbod in de Kortrijksepoortstraat al lang hebben laten vallen.

   • jandefietser Says:

    Dat betwijfel ik ten zeerste. In het archief van Perpetuum zit een brief van De Lijn met het antwoord op een klacht van een koppel. Dat was door een buschauffeur op zeer gevaarlijke wijze gesneden omdat ze naast mekaar fietsten (dat mocht, dankzij Jean-Luc Dehaene) in de Keizer Karelstraat, gelukkig zonder gewonden.

    In die brief kiest De Lijn partij voor haar chauffeur (alhoewel ze net niet zegt dat fietsers van straat gereden mogen worden) en ontkent gewoon het verkeersreglement. Volgens haar mogen fietsers niet naast mekaar, punt.

    De Lijn zegt dat staduitwaarts fietsen in de Nederkouter gevaarlijk is (een straat mag alleen eenrichting worden voor fietsers als ze te smal is of te gevaarlijk) maar wil wel… staduitwaarts fietsen toestaan voor bewoners, omdat bewoners geklaagd hebben bij de ombudsdienst.

    Ik heb ooit een simulatie gemaakt op basis van de cijfers die De Lijn zelf geeft. Als je van de Nederkouter een fietsas maakt, in beide richtingen, even druk als de Coupure, maar zonder auto’s, dan zou de vertraging van de tram nog een derde zijn van wat ze nu is. Bij dat soort drukte heeft het geen zin meer om als fietser opzij te gaan: daar ligt dus het probleem niet.

    • Frans Says:

     Jan, ik bedoelde het ironisch. De Lijn kiest altijd partij voor haar chauffeurs, zelfs wanneer zij de grofste overtredingen plegen. Een gegronde klacht formuleer je bij de politie, niet bij de tegenpartij.

  • winfriedhuba Says:

   >> er zijn mensen die beweren dat `de tram heeft voorrang’ ook betekent dat je je uit de voeten moet maken als je voor de tram rijdt<< en die mensen hebben ONGELIJK.
   Het gaat over dwarsend verkeer, dàn heeft de tram altijd voorrang.
   Enkel voor prioritaire voertuigen (politie, ziekenwagen, brandweer) achter jou moet je opzij gaan.

   • Frederik Says:

    Wie zegt dat? De wegcode stelt: “12.1. Elke weggebruiker moet voorrang verlenen aan de spoorvoertuigen; daartoe moet hij zich zo snel mogelijk van de sporen verwijderen.”

    Daar lijkt mij toch duidelijk te staan dat je zo snel mogelijk van de sporen moet als er een tram aankomt. Er wordt daar nergens iets gezegd over dwarsend verkeer.

    • yves Says:

     Mmm, voorrang verlenen doet me toch denken aan links en rechts, niet aan voor en zeker niet achter me.
     Doorgang verlenen is dan weer iets anders, daar zijn sirenes voor. Een bel telt niet. Ik zag deze week op het “rondpunt” (Vlaanderenstraat/Brabantdam) een watman een fietser opzijbellen, om 20 meter verder aan de halte te stoppen.

     • Renaat Says:

      Hoewel ik er niet gelukkig van wordt, moet ik mij aansluiten bij Frederik. Het ‘zo snel mogelijk van de sporen verwijderen’ van artikel 12.1 lijkt me duidelijk genoeg en het is tevens de interpretatie van mensen die ik als verkeersregelspecialisten beschouw.


     • inderdaad, Yves: VOORRANG en niet DOORGANG:
      >>Spoorvoertuigen (art. 12.1) : In het huidige verkeersreglement moeten de bestuurders voorrang verlenen aan de spoorvoertuigen en zich, indien nodig, van het spoor verwijderen. In de nieuwe tekst wordt bepaald dat elke weggebruiker voorrang moet verlenen aan de spoorvoertuigen en zich daartoe zo snel mogelijk van de sporen moet verwijderen. De nieuwe tekst herinnert ons aan de volstrekte voorrang van de spoorvoertuigen.<< (verkeerweb.be)
      Dat is dan meteen duidelijk geformuleerd.

    • 3S Says:

     >Vraag:
     “Familie heeft het volgende voorgehad: hij rijdt op een voorrangsweg, vertraagd lichtjes (zonder te remmen, gewoon gas loslaten) en wordt achteraan aangereden door een tram die in dezelfde richting reed.
     Volgens de verzekering is hij in fout
     , klopt dit echt?”

     Antwoord:
     Maar omwille van de bewijslast, denk ik dat het idd bijzonder slecht uitziet voor uw familie betrokken in het ongeval.,

     http://www.juridischforum.be/forum/viewtopic.php?f=7&t=50177

     • Frans Says:

      Dat de remmen verbonden zijn met remlichten heeft zijn reden.

     • Frans Says:

      Andere vraag: Moet een automobilist gevolgd door een (al dan niet bellende) tram een voetganger op een oversteekplaats voorrang verlenen?

     • 3S Says:

      Maar een tram kan net zoals alle spoorvoertuigen (trein) niet goed remmen. Wellicht de reden voor die verkeersregel.

   • 3S Says:

    Als fietsers opzij moeten voor achtervolgende snellere trams, dan lijkt het mij logisch dat auto’s die een file veroorzaken voor de tram, ook opzij moeten en een parkeerplaats of een zijstraat moeten inrijden om de tram door te laten…
    Moeten de trams de auto’s ook niet uit de weg rinkelen?

    • Renaat Says:

     Indien dit fysiek mogelijk is, zeker. Veel hangt natuurlijk af van de interpretatie, maar een zijstraat inrijden wordt over het algemeen dan weer niet als verplicht gezien Over het oprijden van een parkeerplaats valt meer te discussiëren. Ik vrees dat daar pas enige duidelijkheid over komt als een rechtbank zich daar over uitspreekt.


    • Fietser noch auto moeten opzij voor een achtervolgende tram!


    • Artikel 12.1. gaat steeds over kruispunten of over maneuvers, echter niet over het rijden op zich.

     Het gaat er bv. over auto’s, die links willen afslaan en zich daartoe op de tramrails begeven (bv. kruispunt Biervlietstraat/Blaisantvest): fout natuurlijk, dat mag niet.

     Maar er wordt nergens vermeldt, dat je niet met een tram in de file kunt staan of rijden; dus dat je aan een tram achter u, waarmee je één en dezelfde rijstrook deelt, de doorgang zou moeten vrijmaken.

     In de file rijden mag je echter niet met prioritaire voertuigen: dan moet je voorrang verlenen én de doorgang vrijmaken.

     Twee verschillende zaken alzo.

     • Chris Scuri Says:

      Dat er nu nog éne godverdomschekl*te Wattman TING TING doet achter mijn gat! 🙂

     • Frederik Says:

      Er staat in dat artikel toch altijd expliciet wanneer het over kruispunten en manoeuvres gaat, en bij de paragraaf over spoorvoertuigen staat dat niet vermeld. Dus hoewel ik graag zou hebben dat je gelijk hebt, heb ik toch mijn twijfels.

      Maar deze vraag gaan we niet oplossen op deze pagina denk ik. Daarom ook dat mijn oorspronkelijke vraag “Wie zegt dat?” was. Zou hier ooit uitspraak over gedaan zijn door een rechter?

  • Hilde Says:

   Ik begrijp ook niet waarom er staduitwaarts wel een probleem zou zijn met fietsers, terwijl dat er stadinwaarts met fietsers en auto’s niet is.
   En los van de bewoners van de Kortrijksepoortstraat: wat doe je als fietser als je in een winkel moet zijn aan het andere eind van de (lange) straat? Moet je dat eind dan maar te voet doen?
   Rare jongens, die van de Lijn.

 5. 3S Says:

  Weet er iemand wat er gekomen is na dit voorlopig verslag van de Vlaamse Ombudsdienst over de klacht van de bewoners van de Kortrijksepoortstraat?


  “KWALIFICATIE EN NORMEN

  – Bij botsende belangen van verschillende categorieën weggebruikers fungeert het STOPbeginsel (Stappers, Trappers, Openbaar vervoer, Privé gemotoriseeerd vervoer) als leidraad om de rangorde te bepalen. Dit beginsel wordt geformuleerd in art. 4 van het Mobiliteitsdecreet: “De overheden, diensten, agentschappen … houden bij het voorbereiden, het vaststellen, het uitvoeren, het volgen en het evalueren van het mobiliteitsbeleid ook rekening met … het STOP-beginsel, op grond waarvan de volgende rangorde wordt gerespecteerd voor de wenselijke mobiliteitsvormen: a) de voetgangers; b) de fietsers; c) het collectieve vervoer; d) het individueel gemotoriseerde vervoer;
  – Het enige echte bijkomende risico dat een fietser loopt – naast de normale risico’s die de fietsers als zwakke weggebruiker overal hebben – door in de Kortrijksepoortstraat staduitwaarts te fietsen, is het oplopen van een pv met boete wegens het rijden in een verboden rijrichting.
  – De alternatieven van De Lijn zijn fietseronvriendelijk: omweg, steile beklimmingen, onveilige verkeerssituaties. Het feit dat De Lijn deze alternatieven aanbiedt, getuigt ook van een gebrek aan inzicht in de verkeerspsychologie van fietsers.
  – Het openbaar vervoer wordt door het openstellen van beide rijrichtingen voor fietsers niet fundamenteel gehinderd in de doorstroming.
  Door zonder aanvaardbare alternatieven en in strijd met het STOP-beginsel toch te blijven vasthouden aan het inrijverbod, getuigt De Lijn niet van een goede uitvoeringspraktijk (10).
  De standpunten van de verzoeker en De Lijn zijn dan ook niet verzoend.

  AANBEVELINGEN

  – De Lijn stemt in met de opheffing van het inrijverbod staduitwaarts voor fietsers van de Kortrijksepoortstraat.
  – Aanleggen van minstens de éne haltehaven die volgens De Lijn mogelijk is.
  – Aan trambestuurders de strikte instructie geven om, buiten de haltehaven(s), in beide richtingen geen fietsers in te halen in de Kortrijksepoortstraat”

  http://www.vlaamseombudsdienst.be/ombs/nl/documentatie/pdf/2012/20120053voorlopig.pdf

 6. Hubert Says:

  1 / Leesbaarheid zeer goed,meer van dat vb. ook lijnen aanbrengen Cataloniestraat ,zodat je een lijn hebt met zo min mogelijk moeilijke kruisingen met tramsporen.
  2/ Van Verlorenkost naar Fietsstaling NMBS St. Pieters via oa. Bijlokekai en K.Albertlaan is een “omweg “van 400m .Via Bijlokekaai en oa. Eendverbondkaai,Meerstraat omweg 100m .
  Dus voor doorgaande fietsverkeer !!! rij langs Bijlokekaai enz. je zal direct ondervinden dat het die kleine omweg een meerwaarde heeft ,rust. Voor bewoners en bezoekers bordje “alleen plaatselijk fietsverkeer” een mooi Belgisch compromis zou ik zeggen.

  • Frans Says:

   Waarom lijnen in de Cataloniënstraat? Dat is volop in het voetgangersgebied!

   • Hilde Says:

    Volop in het voetgangersgebied, maar wel vlakbij twee bewaakte fietsenstallingen. In het voetgangersgebied mogen toch wel fietsen rijden?
    Bovendien rijden daar toch ook nogal wat (vracht/bestel)auto’s rond, dus zo “voetgangersgebied” vind ik het daar niet altijd.

    • Frans Says:

     De Cataloniënstraat is uitdrukkelijk verboden voor vracht-, bestel- en andere auto’s. Handhaving is daar blijkbaar ook verboden, en niet alleen deze week. 🙂

   • Hubert Says:

    Ben al jaren bezig met fietslessen voor volwassenen ,de meesten kunnen fietsen na de lessenreeks maar er zijn drie redenen dat ze (een aantal) het niet doen in Gent.
    1/ Te smalle fietspaden met op korte afstand snel verkeer (vb Zwijnaardse steenweg)
    2/Straten met gemengd verkeer :auto’s passeren of kruisen aan hoge snelheid en op te korte afstand
    3/TRAMSPOREN : beetje gebrek aan ervaring ,maar leesbaarheid zou beter kunnen vb Van Korenmarkt naar St-Niklaasstraat :het beste traject met stippellijn uitzetten ( met alleen kruisingen aan min. 45°) Dus niets wettelijks alleen een dienstbetoon aan de fietsers.

    • Renaat Says:

     Toch even nuanceren. De meeste volwassenen die zo’n lessen volgen hebben zijn na drie lessen in staat om de fiets redelijk goed te controleren onder normale omstandigheden. Ik zou echter niet durven zeggen dat ze dan al ‘kunnen fietsen’. Echt kunnen fietsen heeft naar mijn gevoel minstens zoveel te maken met correct anticiperen, voldoende verkeersinzicht, juiste reflexen bij problemen, … En dat vraagt – spijtig genoeg – heel wat meer dan drie lessen.

     • Hubert Says:

      8 tot 10 lessen ,heb al wat jaren ervaring ,en indien deze mensen veilig zouden kunnen fietsen dan is er een verdubbeling van het aantal fietsers in Gent,en niet alleen tijden de Gentse feesten .

     • Chris Scuri Says:

      Toch even ook jouw stelling nuanceren. Je hebt geen ongelijk, maar…
      Hebben ouderen en kinderen niet evenveel recht op fietsen dan geroutineerde fietsers? Dit vraag een degelijke infrastructuur. Ik kan heel erg inkomen bij het gevoel van onveiligheid die Hubert aandraagt. Een onveiligheidsgevoel dat objectief te meten valt.
      Het houdt aspirant-fietsers weg en zo kan toch niemand ervaring op doen? NL heeft een gans andere, veel socialere visie daarover.

     • Renaat Says:

      Begrijp me niet verkeerd. Ik ben helemaal te vinden voor zo’n fietslessen, ik vind dat de infrastructuur dusdanig moet zijn dat ook minder ervaren fietsers zich veilig en comfortabel en met een goed gevoel moeten kunnen verplaatsen en ik twijfel er niet aan dat er nog talloze potentiële fietsers zijn die – om begrijpelijke redenen – niet echt durven fietsen en dat is wat mij betreft onacceptabel.

 7. agens Says:

  Niet getreurd, fietsers.
  De Kortrijksepoortstraat heeft een prachtig voetpad.

 8. Hilde Says:

  Wat is de logica achter het feit dat je als fietser wel in de Nederkouter richting Kortrijksepoortsraat mag rijden vanaf het kruispunt met de Bagattenstraat, maar niet vanaf de Ketelvest?


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: