Muidestrook

Fss, deel 5.
Een poging tot neutraliteit.

Op dit forum zijn naast uitgesproken meningen ook emoties een evidentie.
Mobiliteit is emotie.
Wat je onderweg ziet doet wat met een mens.
Wat je meemaakt doet wat met een mens.
Als iemand je onderweg van links of rechts “aanvalt”, dat doet wat…

Het was mijn ambitie om de fss zo neutraal als mogelijk op Fietsbult te droppen.
Een paar reeksen foto’s, en de vraag: wat vindt de modale fietser hiervan?
Toen schreef Eva haar analyse.
En borrelde Ivan zijn vulkaan op.
Beide stemmen had ik al uit meerdere andere monden gehoord.
De bezorgdheid.
Het gebrek aan een groot plan.
Dat leeft.
Het neutrale leeft ook.
Een poging tot fotoverslag van de Muidestrook.

De oversteek van de ring R40:

20sep14, 14u59, Voormuide
20sep14, 14u59, Muidelaan

Voormuide staduitwaarts:

20sep14, 14u59, Voormuide
20sep14, 14u59, Voormuide
20sep14, 15u00, Voormuide
20sep14, 15u00, Voormuide
20sep14, 15u00, Voormuide
20sep14, 15u00, Voormuide
20sep14, 15u01, Voormuide
20sep14, 15u01, Voormuide

Voormuide stadinwaarts:

20sep14, 15u00, Voormuide
20sep14, 15u00, Voormuide

Het smalle streepjesfietspad bleef behouden, het werd geen fietssuggestiestrook.
Hier is een grondiger oplossing nodig, wat wil zeggen: kiezen tussen fietsers of parkeerplaatsen.

20sep14, 15u00, Voormuide
20sep14, 15u00, Voormuide

Muidebrug kreeg een nieuwe coating.
De oude was op en versleten.

20sep14, 15u01, Muidebrug
20sep14, 15u01, Muidebrug

De Muidepoort.
Fietsers en auto’s worden naar links gewrongen.
Ook hier is een keuze tussen parkeerplaatsen en veiliger fietsen aan de orde.
Een straat zonder rechtse parkeerstrook lijkt me veiliger.

20sep14, 15u01, Muidepoort
20sep14, 15u01, Muidepoort
20sep14, 15u01, Muidepoort
20sep14, 15u01, Muidepoort

De schilders waren iets te ijverig: het zebrapad werd oker.

20sep14, 15u01, Muidepoort
20sep14, 15u01, Muidepoort

De Voormuide is breed.
Witte middenstrepen kunnen het autoverkeer nog beter “begeleiden” en insnoeren.

20sep14, 15u02, Muidepoort
20sep14, 15u02, Muidepoort

Het stukje voorbij de spoorwegovergang werd rood.
Vermoedelijk mankeren hier nog de witte strepen.
Zijn die er ondertussen al?

20sep14, 15u03, Muidepoort
20sep14, 15u03, Muidepoort

Op korte termijn wordt dit beter een aanliggend verhoogd pad.
Het zal nog een eeuwigheid duren voor de Handelsdokbrug Vera Pazbrug het vrachtwagenverkeer hier weghaalt.
Ter illustratie: de chauffeur van de vrachtwagen zat te GSM’en.

20sep14, 15u03, Muidepoort
20sep14, 15u03, Muidepoort

Een fotoreeks op een rustige zaterdagmiddag is natuurlijk niet objectief voor het fietsverkeer in de ochtendspits.
De spitsuren horen de norm te zijn voor fietsinfrastructuur.
De bevolking van Muide en Meulestede verjongt.
Wanneer trekt “Meulestede breekt uit” zijn klep open?

Auteur: yves

Deze blog wil berichten over het fiets-wel en wee in een leuke stad.

23 gedachten over “Muidestrook”

 1. “Ter illustratie: de chauffeur van de vrachtwagen zat te GSM’en.”

  Maar dat zijn toch professionele chauffeurs? Die weten wat ze doen hoor! Sorry, maar ik kon deze ironische reactie niet laten 🙂

  1. Gewoon, dat het strafbaar is en zeker in die straat supergevaarlijk – volgens mij.
   Ongelooflijk veel chauffeurs zitten te gsm-en of zijn bezig met de smartphone. Pakkans in VL/BE: nihil.

 2. Ik heb iemand van het ‘beleid’ ooit horen zeggen dat we met het fietspad langs de buitensingel (over de spoorwegbrug – langs yan Yoens en over nieuwe vaart dat landt naast het nieuwe justitiepaleis) toch wel een mooie goede en veilige alternatieve weg hebben om van de Muide naar het centrum te fietsen. En dat was geen één april!

  1. Ik heb ook ooit iemand horen zeggen dat de R4 langs Oostakker en Melle een mooie goede en veilige alternatieve weg is voor al dan niet GSM-ende vrachtwagenchauffeurs om van de Muide naar de autowegen te rijden. 🙂

  2. Ik heb ooit van een collega als raad gekregen: ‘Voor uw woon-werk moet ge de John F. Kennedylaan affietsen jong! Veel sneller! ’t Is één recht stuk, ge kunt daar vlammen!’
   Ik heb het gedaan.
   Het was niet recht.
   Het was een hel.
   Nooit meer.
   En ik heb de collega onder zijn voeten gegeven.

 3. Hulde voor deze serene benadering, Yves!

  Mijn reactie vorige week was uiteraard te fel, te boos. Maar ik blijf erbij dat de keuze voor fietssuggestiestroken moet ingegeven worden door de verkeerssituatie (tijdens de spits), dus niet mag ingegeven worden door het gebrek aan aanwezige infrastructuur.

  Dat betekent dat je voor een verkeersader als de Muidepoort – Voormuide (spits is ontzettend druk + zwaar vrachtverkeer) in mijn ogen geen verstandige keuze maakt door fietssuggestiestroken aan te leggen omdat het de fietsende ouders / kinderen / ouderen de hoop op een echte infrastructurele wijziging ontneemt. En dus de keuze voor de auto eerder aanmoedigt in plaats van ontmoedigt. We kunnen daarover blijven discussiëren maar ik vind dat een strategische fout.

  Ik wil absoluut niet dat er in elke straat fietspaden komen. En ik besef dat je niet heel Gent kan opbreken en opnieuw aanleggen. Daarom pleit ik op sommige gevaarlijke punten voor ‘principiële’ keuzes eerder dan ‘infrastructurele’ keuzes. Het is trouwens de verdienste van Filip Watteeuw dat dit soort toekomstige keuzes in Gent plots bespreekbaar worden.

  Vergelijk de Gentse binnenstad met de organisatie van een mega-evenement, daar werkt men meestal ook met aparte ‘ingangen’ voor verschillende vormen van vervoer. Tenzij er alsnog werk gemaakt wordt van het STOP-beleid, dat is natuurlijk een ander verhaal 🙂

  1. Jouw reactie was niet te fel noch te boos, allee gij!
   Mochten er wat meer mensen terecht boos worden op zo’n geknoei!

   Voor de rest schaar ik me volledig achter uw visie.

 4. Vreemd dat op sommige foto’s de okergele fietssuggestiestrook en het rood met witte streepjes fietspad gewoon in elkaars verlengde kunnen liggen zonder dat de rijbaan van de straat smaller of breder wordt.
  Ik zie wel dat er daar echt wel een smal fietspad ligt, maar dan vraag ik me af waarom kreeg dat stuk rijbaan wel een fietspad en de rest in het verleden niet?

  In ieder geval zijn je opmerkingen terecht over het zoeken naar grondigere oplossingen daar voor veiliger fietsen dan fietssuggestiestroken.

  De bron van de problemen is inderdaad niet dat die straat te smal is maar de ruimte niet goed genoeg werd ingericht om fietsverkeer te kunnen combineren met druk autoverkeer.
  Je kan dus ofwel de straat herinrichten (bv. parkeerplaatsen langs 1 kant wegnemen zoals je zelf voorstelde) ofwel proberen het drukke autoverkeer te doen verminderen.

  Misschien is het nog uitgebreider invoeren van éénrichtingsverkeer daar een oplossing zonder dat er grote herinrichtingskosten gemaakt moeten worden?

  Voor zover ik kan zien op Google Maps lijkt me de omgeving eerder een woonfunctie te hebben en zijn er met de N456, N424, N458 en R40 grote wegen genoeg daar in de buurt om het doorgaand gemotoriseerd verkeer naar af te leiden.

  1. Het verkeer dat daar rijdt moet veelal van de R40 naar het kruispunt N424-N456 (en van daar verder naar de R4). De twee omwegen die jij voorstelt zijn niet ideaal.

   Als je rijdt via het noorden (N458-N456) moet je over een brugje dat nu al helemaal kapotgereden is door het teveel aan vrachtverkeer (is zelfs onlangs een paar weken afgesloten geweest voor dringende herstellingen), dus dat wil de stad niet stimuleren.

   Als je rijdt via het zuiden (R40-N424) moet je een volledig rondje doen over de beruchte rotonde van de Dampoort. Buiten het feit dat daar heel vaak file staat, is het ook de vraag of de stad extra verkeer wil stimuleren over een kruispunt dat nu al bij de gevaarlijkste van Vlaanderen hoort (hoewel je toegegeven de meest gevaarlijke plaatsen niet voorbijrijdt als je die weg volgt, vergroot men zo wel de algemene chaos daar).

   De oplossing van de stad zelf om het verkeer daar grotendeels weg te halen is die Vera Pazbrug waarvan sprake, die de R40 rechtdoor doortrekt over het water en doet uitkomen op de N424. Het zuidelijke deel van de N424 zou dan de de nieuwe R40 worden, waardoor ook de huidige R40 van daar tot de Dampoort (Dok-Noord + Stapelplein + Dok-Zuid) ontlast zou kunnen worden en een woonfunctie kan krijgen, en ook de Dampoort zelf een stuk eenvoudiger wordt. Maar die brug is geen prioriteit voor de Vlaamse overheid die er verantwoordelijk voor is.

 5. Wat men ook wellicht vergeten is:
  Komende van het centrum moeten fietsers die op de Muidebrug rijden links afslaan om naar de spoorwegbrug aan de Wiedauwkaai te rijden.
  Echter het fietspad naar de spoorwegbrug is een dubbelrichtingsfietspad aan de linkerkant.
  Dus moet je onmiddellijk na de brug naar links naar de linkerkant van de straat. Heel wat automobilisten denken dat je als fietser fout aan het oversteken bent. Dus ook daar zou een aanduiding moeten zijn.

 6. Wat is de precieze functie van het rode pad op de Muidebrug op foto 8? Ik zie geen markering (stippellijn) die aanduidt dat dit een fietspad is, maar misschien staat er aan het begin een verkeersbord D7?

  1. Het is een “verhoogd” fietspad, maar het niveauverschil zie je nauwelijks met het blote oog. Idem op de Koning Albertbrug.

 7. Het massaal aanleggen van fss-en in Gent getuigt eerder van een emotioneel opportunisme dan gebaseerd op degelijk objectief studiewerk.

  Op dat vlak zullen we het wel nooit eens worden. 😉
  [Maar dat hoéft ook niet, het is niet erg, integendeel, met onze ideëen moeten we strijden, dààr hoort de concurrentie thuis en niet in het economisch leven waar we als broeders met mekaar zouden moeten omgaan – dit is echter een héél andere discussie.]

  Er klopt iets niet.
  Men ziet dit aan de voorbeelden, men ziet dit aan de reacties hier.
  Mensen voelen dit aan, zien het, zeggen het.

  Het grote risico is dat de aanleg van fss-en een eindpunt is.
  Waarop baseert zich de uitspraak dat het een aanloop is tót? Dit wordt nergens objectief concreet geduid, het is enkel hoop.
  Ook Ivan vraagt zich dit terecht af. Het is een gevoel maar het kan ook een objectieve vraag aan de Stad Gent worden.
  Is het een voorwendsel om geen infrastructurele werken te doen?
  Is het om te kunnen zeggen: ‘Zwijgt nu allen, jullie vervelende fietsers, jullie moeten nu content zijn met die fss-en!’
  Ook chauffeurs krijgen op de duur zo’n perceptie: ‘Ze krijgen nu iets en ze zijn nóg niet content.’ Sorry meneer de chauffeur, ík heb dit althans nooit gevraagd, men heeft het door mijn strot geduwd.

  Gent is een stad die zegt: ‘Ik wil wel maar ik kan niet.’ Of is het: ‘Ik kan eigenlijk wel, maar ik wil niet.’ ‘Want ik durf niet echt.’

  Kan iemand in alle eerlijkheid de keuze van de Stad Gent duiden? Wie heeft dit beslist en waarom?
  Dàt is objectief.

  Er bestaat trouwens ook zoiets als een objectief veiligheidsgevoel. Men kan concreet duiden waarom. Vanuit die vaststelling en met objectieve metingen en observaties (!) gaan bvb. onze noorderburen verkeerspunten herinrichten.

  Men vraagt zich toch verbaasd en objectief af: ‘Waarom is de Vera Pazbrug (Handelsdokbrug) nog niet gebouwd?’
  Waarom kan men wel onnoemelijk veel geld spenderen aan de spuuglelijke heraanleggingen van Graslei-Korenlei en Korenmarkt, aan een megalomane Stadshal waar niemand graag in loopt, aan een Ghelamco stadion – pardon – arena met de mega-wegen errond, aan het project St.-Pietersstation met megabuildings,…

  Dat men onze genietroepen een voorlopige brug laat aanleggen aan de Handelsdokken, net zoals ze het in een mum van tijd hebben gedaan aan de Dampoort!

  Laten we wel wezen: dit ‘neutraal’ stukje beschrijft wat er zo hier en daar nog kan verbeteren, NA de aanleg van de fss-en.
  Wat klein prutswerk na het grote prutswerk.

  Maar, Yves, het is een verdienstelijke poging.

  Het objectief bestuderen van fss-en en fietsstroken in het algemeen, met alle pro’s en contra’s, is van een andere aard.

  De genietroepen, ze zijn van een ander kaliber.

  Een doortastend beleid, da’s andere koek.

  Maar hey, als men er bijna iedereen zoet mee kan houden, who cares?

 8. Beste mensen,

  Sorry om zo gruwelijk off topic te rijden maar ik wou wat informatie.
  Vandaag zat het weer goed strop aan het grote kruispunt op weg naar huis. Een twintigtal auto’s stond netjes rechts tegen de stoeprand zodat ik geenszins nog rechts langs kon.
  Het was al groen in de verte maar er kwam nog lang geen beweging in de file.
  Ik dus links voorbij.
  Men mag immers als fietser stilstaande voertuigen passeren, dacht ik. En er kwamen geen tegenliggers.

  Na het passeren van een tiental auto’s sprong echter een voertuig uit de rij voor één of ander manoeuvre, ook al was hij nog lang niet aan het kruispunt.
  Het kan zelfs zijn dat hij nog scherp naar links wou afslaan of zelfs keren. Ik heb er niet veel acht op geslaan.
  De man reed traag maar stopte niet. Hij reed me zowaar het linkervoetpad op.
  Ik roepen. Hij toeteren. Gescheld. Een welgemikte middenvinger. Niet mooi.

  Nu is mijn vraag.
  Was ik ooit in mijn recht in deze situatie? En hoe lang was ik in mijn recht?

  1. Ik was er niet bij en ik ken niet alle omstandigheden, maar je mag inderdaad stilstaande voertuigen zowel links als rechts voorbij rijden, en wie een manoeuvre uitvoert moet altijd aan alle andere weggebruikers voorrang verlenen. Dus …

   1. …was ik in mijn recht tot ik mijn middenvinger opstak.
    Mooi.

    Hoewel de rij stilletjesaan wel op gang begon te komen.
    Of is men dan verondersteld om vlugvlug weer in te voegen?

    1. Als je de stilstaande voertuigen links voorbij rijdt, en die voertuigen zetten zich in beweging, dan mogen die je niet rechts inhalen. Ze mogen zelfs hun snelheid niet opvoeren. Dat staat allemaal in de wegcode. Normaal gesproken moeten ze je laten invoegen alvorens ze je reglementair links mogen inhalen.

 9. In de tekst staat:
  ‘Witte middenstrepen kunnen het autoverkeer nog beter “begeleiden” en insnoeren’

  OK, maar niet vergeten dat zo’n strepen niet zomaar esthetisch zijn, maar ook parkeerverbod zouden impliceren! Dan zou men moeten parkeerstroken inrichten, of borden E9a of E9b plaatsen. Dus ’t is niet zomaar even met de pot verf passeren om streepjes te trekken 😉

  1. In verband met die “middenstrepen” staat het volgende in het Vademecum Fietsvoorzieningen, hoofdstuk 4.1.6:
   “Het gebruik van aslijnen op rijlopers heeft als effect dat automobilisten dichtbij of zelfs op de suggestiestrook gaan rijden. Dit wordt dan ook best vermeden.”
   Sommige foto’s geven mij trouwens de indruk dat de straat breed genoeg is om een echt fietspad (en aslijnen op de rijbaan) aan te leggen in plaats van een schaamstrook.

 10. Mooi mooi mooi!
  Gent is zeer actief met rode en oranje verf!
  Wanneer komen er fss in de Alphonse de Clerqlaan en op Moscou viaduct? En in de Jozef Vernaenestaat?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: