Verkeerslichten

Nog een “preek”?
Over verkeerslichten?
Allez hop, een lange.

Zegt de jongeling van 24 jaar vorige week tegen mij: “De Heuvelpoort is veel gevaarlijker geworden.”
De jongeling heeft 2 universitaire diploma’s, of waren het er drie?
Whatever: hij leest veel, weet veel, is van de wereld.
Nog gevaarlijker dan de Heuvelpoort nù al is?
“Hoezo?”
“Wel, de lichten zijn veranderd, waardoor veel fietsers bijna onder een auto zitten.”
Red alert.
Red alert.
Ik snap niet dat ik als dagelijkse passant van de Heuvelpoort dit red alert niet gezien heb.
“Fietsers die vanuit de Normaalschoolstraat richting stad gaan moeten remmen omdat het autoverkeer op de ring van links ook groen heeft.”
Dat kan niet, denk ik.
Zo gortig kan de nieuwe lichtenregeling om vlottere autodoorstroming op de R40 te verkrijgen toch niet zijn?
Uit zijn uitleg blijkt dat fietsers vertrekken van zodra het groen is voor voetgangers tussen Overpoortstraat en de middenberm van de Citadellaan.
Ik leg geduldig uit dat het voetgangerslicht niet voor fietsers bedoeld is.
Een goede daad.

Het zegt iets over onze eeuw.
En over de leesbaarheid van dingen.
Ik ken het fenomeen.
Ook ik focus mijn kruispuntengedrag op de voetgangerslichten.
Ik weet bijna organisch hoeveel tijd er zit tussen het op rood springen van het dwarsende voetgangerslicht, en het groen in mijn richting.
De Heuvelpoortregeling is recent veranderd.
Dat weet ik omdat ik begin 2014 vanaf de achteringang van het MSK met de fiets het groene licht aan de Heuvelpoort nog net kon halen.
Nu niet meer.
Dat is niet erg.
Het is maar een weten.
Elke weggebruiker heeft zo zijn eigen meetmaniertjes.
Stoplichten zijn nu eenmaal sta-in-de-wegs.
Om de twee maand heb ik tussen woonst en station uitzonderlijk geen enkel rood licht.
Mijn reistijd is berekend op rood licht aan elk kruispunt.
20 minuten van huisdeur tot perron.
Jongeren percipiëren de dingen anders dan –excuus – ouderen.
Zoals ik.
Ik ben van de generatie die bij het negeren van een rood licht een boete riskeerde.
Die tijd is voorbij.

Jaar aan jaar is het roodlichtgedrag verwaterd.
Ik ben daarin koppig.
Blauw is blauw.
Rood is rood.
Groen is groen.
Alleen oranje is flou.
Niet alles moet nuances hebben, die zoek ik liever elders.
Simpele afspraak.
Ik haast me liever anders.
En vooral: de verantwoordelijkheid van de voorbeeldfunctie.
Want we worden bekeken.
De jeugd kijkt, en volgt het voorbeeld.
Emmeren over andermans verantwoordelijkheid in het verkeer maar de eigen verantwoordelijkheid minimaliseren, ik loop er fluitend van weg.
Het gaat vooral over kleine kinderen.
En die komen in Gent (en elders) steeds meer op de fiets op straat.
Die evolutie valt op. (daarover komende maanden een Fietsbult)
Als ik zo een meute fietsers met daartussen een paar min twaalfjarigen zie wachten bij een rood licht juich ik bijna als ze allen pas in beweging komen bij groen.
Meestal is dat niet zo.
En lap, zo bots ik op mijn eigen inconsequentie.
Want op het kruispunt van de Forelstraat met de Heernislaan zet ik me meestal traag in beweging van zodra het dwarsende voetgangerslicht op rood slaat.
Voorbij het rood licht, over het zebrapad, om bij groen echt vaart te maken.
Tot aan het kruispunt zelf zijn het nog een aantal meters.
Door rood dus, wat een klein kind kan zien.
Dju, betrapt.
Terwijl ik hard geloof dat de eenduidigheid van “rood is rood” voor een aantal mensen ècht nodig is.
Kinderen zijn daar een deel van.
Waarom?
Omdat gevaar correct inschatten een kunst is.
De weekendongevallen tonen hoe goed we zijn in dat inschatten.
Wie het kàn vindt het evident, en snapt niet waarom anderen het niet kunnen.
Mogelijkheden zat: in onze Westerse wereld kan elke mens zich onder de vlag van “sport” uitleven in risico’s nemen.
Hoogklimmen.
Autoracen.
Als hij maar geen voetballer wordt, ze schoppen en misschien halfdood.
Niemand verbiedt dat.
Enkel de verzekeringsmaatschappijen doen lastig.
Maar op straat, onderweg van punt A naar B is risicogedrag not done.
De tijd dat enkel assertieve fietsers op straat komen is voorbij.
Daar streven we toch naar?
Hoe meer fietsers, hoe meer verantwoordelijkheid.

12aug14, 11u46'00", Kasteellaan / Gandastraat
12aug14, 11u46’00”, Kasteellaan / Gandastraat

Ligt alle verantwoordelijkheid bij de fietser?
Véél, maar niet alle.
De wegbeheerders blijven achter.
Ze volgen de evolutie niet, of met 5 à 10 jaar achterstand.
Hier is het zware Ivan-begrip “schuldig verzuim” op zijn plaats.
Bekijk de Gentse ring, analyseer de verkeerslichten, en concludeer met mij dat het voor voetgangers en fietsers vaak een zootje is.
Dampoort?
Heuvelpoort?
Sint-Lievenspoort? Richting Dampoort onveilig bij groen licht…
Forelstraat? Het UrGENTieplan was duidelijk hierover.
Zelfs de recent geplaatste lichten aan de Gandastraat zijn – ik wik mijn woorden – eerder een daad van verweer tègen lichten dan een daad van verkeersveiligheid.
Je duwt op de knop.
Je moet -standaard- een lange poos wachten, en dàn kan je oversteken.
Een soort van voetgangersontmoedigingsbeleid.
Wat krijg je dan?
Mensen duwen op een knop.
Wachten.
Wachten.
Ze kijken of het veilig is, steken dan over.
Het licht springt op groen als ze bijna over zijn, wat dan weer gefrustreerde automobilisten voor een nodeloos rood licht oplevert.
Tijd voor een Fietsbultreeks over deze stadsmuur?

Vanavond keek ik rond negen uur op de Heuvelpoort even toe.
Student time.
Op het einde van de Normaalschoolstraat staat wel degelijk een apart stoplicht voor fietsers.
Helaas zo één waarvan je een stijve nek krijgt.
Twee jongens van 18 à 20 jaar stappen bij het eerste groen direct op het zebrapad, en worden bijna opgeschept door auto’s met groen licht vanuit de Hofbouwlaan.
Dan is het voetgangerslicht tussen middenberm en Normaalschoolstraat nog rood.
Een kind uit de lagere school snapt dit.
Niet àlle verantwoordelijkheid ligt bij de wegbeheerder.

Auteur: yves

Deze blog wil berichten over het fiets-wel en wee in een leuke stad.

33 gedachten over “Verkeerslichten”

 1. Mooie analyse en goede voorbeelden erbij.

  Onderschat de verantwoordelijkheid van de wegbeheerder niet! Ze hebben enkele decennia ervaring ondertussen.

  De verkeersinfrastructuur bepaalt het gedrag van de weggebruikers, dus de wegbeheerder is verantwoordelijk voor alles op groepsniveau (niet individueel).

  Maakt iemand veel fouten op de wegcode, dan raad je die aan om de wegcode opnieuw te leren.
  Maken verschillende mensen dezelfde fouten op dezelfde plek dan raad je de wegbeheerder aan om het anders in te richten.

  Voorbeeld ervan is het kruispunt Meerdaalboslaan met Geldenaaksebaan te Leuven: http://edflex.blogspot.be/2013/10/beboet.html
  Iedereen moet zich aan de wegcode houden en dus moeten fietsers op hetzelfde kruispunt 3 keer voor de lichten gaan staan, of de wegcode niet naleven en het in 1 keer doen wanneer de fietsers uit de tegenovergestelde richting groen krijgen.

   1. Ik ben er helemaal voorstander van, dat invoeren is pas mogelijk na een wijziging van de reglementering. En daarbij is het nog maar de vraag of de reglementering te wijzigen is zonder in conflict te komen met het Verdrag van Wenen. (Dat laatste weet ik zelf niet zeker.)

   2. Voor dit specifieke kruispunt zijn ze gewoon vergeten een stuk 1-richtingsfietspad om te vormen naar 2-richtingsfietspad toen er langs die expresweg een 2-richtingsfietspad werd aangelegd (met tunnel onder de autosnelwegoprit).
    Voor de auto’s veranderde dat specifiek kruispunt niet door de nieuwe op- en afritten, maar voor de fietsers wel. Hoe die fietsers dan precies moesten gaan fietsen van en naar dat nieuw 2-richtingsfietspad heeft de wegbeheerder blijkbaar vergeten grondig te bekijken (ik ga er niet van uit dat ze dit bewust hebben gedaan om de honderden fietsers die daar passeren te ontmoedigen om er te fietsen).

    Alle fietsers tegelijk groen (AFTG) kan in Nederland denk ik vrij goed werken (druk fietsverkeer en druk autoverkeer is daar meer gescheiden). Hier in België denk ik dat de meeste kruispunten waar er veel schuin overstekend fietsverkeer is dat die kruispunten vaak niet geschikt zijn om AFTG te gebruiken zonder volledige herinrichting.
    De auto’s hebben daar vaak niet tegelijk groen in 2 van de 4 richtingen maar slechts in 1 van de 4 richtingen en het zijn ook meestal grote autokruispunten waar fietsers even over zouden doen om over te fietsen. AFTG zou dan zeer lange wachttijden voor auto’s bezorgen.
    Maar ik ben geen expert in die materie, dus misschien zie ik het verkeerd.

     1. Nee hoor, dat zou niet erg zijn 😉

      Maar als ik AFTG goed begrijp dan is op zo’n groot kruispunt met verschillende groenfases voor de auto’s het 4 keer fietsgroen vooraleer het autogroen is voor hun richting.

      AFTG lijkt me dan dus niet echt doenbaar om druk autoverkeer af te handelen tenzij het kruispunt nu niet meer dan 2 verschillende autogroen/rood-fases heeft.

      Maar voor andere kleinere kruispunten met fietsverkeerslichten lijkt AFTG wel handig want dan kunnen de fietsers in 1 fase links afslaan, even vlot als de auto’s nu.

     2. Wij hebben over het algemeen weinig maar relatief lange verkeerslichtenfases. In Nederland kiest men veel vaker voor veel korte fases. Dat heeft op zich een negatief effect op de capaciteit van een kruispunt (doordat men tussen alle fases niet bruikbare tijd verliest), maar levert voor veel mensen toch kortere wachttijden op.
      Op zich is er sowieso geen verplichting om tussen alle verschillende fases voor de auto’s ook een alle richtingen groen voor fietsers en voetgangers in te voeren.

      In ieder geval staan in België alle verkeersdeelnemers (dus ook automobilisten) heel vaak onnodig voor de rode lichten. Als men op dezelfde intelligente manier als in Nederland de Belgische lichten zou regelen (o.a. door bijna overal detectielussen in te voeren), dan zowel de capaciteit van de kruispunten als de veiligheid en het comfort er op vooruit gaan en de gemiddelde wachttijden er voor alle verkeersdeelnemers op vooruit gaan.

  1. “Blijkbaar wordt bij het inrichten van een verkeerslichteninstallatie al rekening gehouden met het feit dat fietsers massaal het rode licht negeren. ”

   Waar concludeer je dat uit?

   1. De verkeerslichten worden zo afgesteld dat er voor iedereen een zo goed mogelijke doorstroom is. Uit het feit dat er bij een roodlichtcontrole voor fietsers een flinke fietsfile ontstaat terwijl die er onder normale omstandigheden niet is, blijkt dat bij het ontwerp van de verkeerslichteninstallatie rekening is gehouden met door rood rijdende fietsers.

 2. Nu het hier toch over dat aparte stoplicht voor fietsers op het einde van de Normaalschooolstraat gaat: ik vraag me daar altijd af wat de meerwaarde van dat licht is. Mag je het rode licht en de fietsopstelstrook voorbij rijden om te wachten voor het rode fietserslicht? Of is dat licht eigenlijk enkel bedoeld voor fietsers die uit de Hofbouwlaan komen en linksaf willen slaan (richting de Overpoort)? Dan zouden die ook een rare beweging moeten maken om het licht nog te kunnen zien, dus echt logisch vind ik dat ook niet.

  1. Ik heb me die vraag ook al gesteld. Volgens mij moet je stoppen aan het rode licht en de fietsopstelstrook, want voor de voetgangers die de Normaalschoolstraat willen oversteken, is het op dat moment groen (en die wil je toch niet omver fietsen?). Meestal ben ik de enige, eenzame fietser die daar stil staat…

  2. Men mag als fietser geen enkel driekleurig verkeerslicht voorbij rijden als het rechts staat van waar de fietser fietst. Ook in Antwerpen heeft men recent zo’n situaties gecreëerd: http://goo.gl/maps/6Obz7
   De achterste lichten zijn totaal nutteloze fietsverkeerslichten, omdat men de eerste niet voorbij mag rijden als ze (tegelijkertijd met de fietslichten) op rood staan. Fietsers negeren massaal het eerste driekleurig verkeerslicht.

 3. Aan de verkeerslichten op het kruispunt Burggravenlaan – Lucas de Heerestraat blijf ik ook steeds consequent wachten voor het rode licht, maar ik ben daar 1 van de uitzonderingen. Praktisch iedere fietser rijdt daar door rood spijtig genoeg…

 4. Verkeerslichten zijn toch wel een sterk staaltje beschaving, niet? Stel u voor dat een mens in staat is (uit vrije wil) aan een kleur te gehoorzamen.

 5. “Stoplichten zijn nu eenmaal sta-in-de-wegs.” Dat is toch enkel en alleen voor voetgangers (en soms fietsers), ik heb ze toch nog nooit in het midden van een rijbaan zien staan (ik weet wat je bedoelt hoor, wou ff mijn onnozelheid kwijt).

  “Want op het kruispunt van de Forelstraat met de Heernislaan zet ik me meestal traag in beweging van zodra het dwarsende voetgangerslicht op rood slaat.”
  Ik kom daar ook regelmatig en ik doe het niet, maar velen doen het (samen met je). En eerlijk gezegd ik vind het veiliger dan wachten tot je effectief groen krijgt. Reden, je bent sneller aan de overkant, ik ben al enkele keren afgesneden geweest door auto’s uit de andere richting die links af moesten (als je je vooraf op gang trekt hebben die geen tijd om je af te snijden). Plus als je je vooraf al op gang trekt gaan de achterop komende auto’s je minder snel inhalen, zodat ze pas kunnen inhalen voorbij het kruispunt en niet erop.
  Ik kom daar ook als voetganger, en dan kan je beter ook al oversteken als je nog rood hebt (maar de ringrijders ook rood en er geen meer door rood raast). Ten eerste krijg je zeer weinig tijd om over te steken en ten tweede alweer, een paar keer moeten wegspringen of ik zat onder een auto die vanonder de brug kwam. En nog steeds ik doe het niet, terwijl ik anderen het wel zie doen en hun gedrag ook veiliger vind (maar tegen het regels).

 6. “En nog steeds ik doe het niet, terwijl ik anderen het wel zie doen en hun gedrag ook veiliger vind (maar tegen het regels).”

  Maareuh…dan breek je toch gewoon even de regels???

  Je veiligheid is toch belangrijker dan je opvattingen over onkreukbaarheid/wettelijkheid/gelijk/…?
  Belangrijker dan de boete die je riskeert?

  Dit doet me denken aan de discussie enkele jaren her, toen gebleken was dat knipperende fietslichten beter zichtbaar waren maar wel irreglementair.
  (Sindsdien altijd op knipperen gezet.)

  1. “Dan breek je toch gewoon even de regels???”. Kijk, dat is net wat het stadsbestuur doet met de fietssuggestiestroken en Ivan Deboom getoond heeft in zijn filmpje. De wegcode bepaalt immers dat weggebruikers rechts moeten houden. Fietsers zouden bijgevolg een stilstaande file links moeten inhalen. Maar omdat de ene automobilist rechts houdt op de fietssuggestiestrook en de andere niet krijg je kafkaiaanse toestanden. Een kluif voor advocaten.

   1. Ik vind dat van een bestuur inderdaad mag verwacht worden dat zij de regels echt naleven. (Spijtig genoeg ontbreekt bij veel wegbeheerders de deskundigheid om dat te doen.)
    Als een bestuur de regels niet goed vinden, dan moeten zij maar hun invloed uitoefenen op de regels te laten veranderen. Maar meestal kan men – als men goed nadenkt – perfect situaties creëren die zowel wettelijk in orde zijn als veilig en comfortabel. M.a.w. een wegbeheerder met kennis van zaken heeft bijna altijd (uitzonderingen bevestigen de regel) geen goede reden om zich niet netjes aan de regels te houden of situaties te creëren die anderen er toe aanzetten zich niet aan de regels te houden of die verwarring creëren.

    Dit is een groot verschil met een individueel weggebruiker die telkens geconfronteerd worden met situaties waar ze zelf nauwelijks invloed op hebben maar waar het soms veiliger is zich niet aan de regels te houden, of waar de inrichting hen aanzet tot het overtreden van de regels of waar de situatie zo verwarrend is dat het moeilijk is om de regels niet (onbewust) te overtreden.

   2. Enkele dagen geleden nog van een advocaat (met kennis van zaken over het thema van overheden (ook wegbeheerders) en de juridische gevolgen van hun wandaden) vernomen dat het in België (en in Italië) veel moeilijker is dan in de meeste andere Europese landen om de overheid juridisch aansprakelijk te stellen voor hun fouten. M.a.w. een wegbeheerder kan in België keer op keer knoeiwerk afleveren en de regels overtreden zonder hier echt de gevolgen van te moeten dragen. En de burgers die daar het slachtoffer van worden (soms letterlijk, denk aan de vele verkeersslachtoffers) staan zo goed als machteloos.
    De regering zou dat systeem kunnen veranderen, maar blijkbaar zijn er te veel invloedrijke spelers die zich wel goed voelen bij de huidige situatie, waardoor deze ongewijzigd blijft.

   3. Een ‘stilstaande file’ kun je niet ‘inhalen’ (artikel 16 van de wegcode). Stilstaande voertuigen ‘rij je voorbij’. En ‘voorbij rijden’ mag je zowel links als rechts van de stilstaande voertuigen.

    1. Bedankt voor de nuance tussen “inhalen” en “voorbijsteken”. Maar waar staat er in de wegcode (behalve op autowegen, art 16.2, waar je niet mag fietsen) dat je zowel links als rechts stilstaande voertuigen mag voorbij rijden?

     1. Tja, waar het staat in de wegcode weet ik niet, maar als zelfs de politie en het BIVV zeggen dat het mag:

      Wanneer de voertuigen stilstaan
      Je mag ze langs links of langs rechts voorbijrijden.
      Doe dit wel traag en voorzichtig.
      Wanneer de auto’s langzaam rijden
      Je mag ze alleen langs links inhalen. Rechts inhalen is verboden.

      Klik om toegang te krijgen tot De_knappe_trapper_BIVV.pdf

     2. Bedankt voor de tip, 3S.
      Wie sommige raadgevingen uit dit brochuurtje (bestemd voor 10-11-jarigen!) volgt, dreigt heel vlug als « fietsterrorist “ gebrandmerkt te worden door ongeduldige automobilisten.
      Enkele voorbeelden:
      Als je bij gebrek aan fietspad op de rijbaan moet rijden, hou dan 1 m rechts vrij van de boord of geparkeerde auto’s. Probeer dat maar eens in Gent!
      Nog straffer: je bent niet verplicht op een fietssuggestiestrook te rijden (als je daardoor geen meter rechts kunt houden). Effe oefenen langs de Dendermondse- of Zwijnaardsesteenweg, of in de Toekomststraat?
      En als je een kruispunt nadert (zonder opstelstrook!) fiets je maar best naar het midden van de rijbaan.
      Andere wetenswaardigheden uit diezelfde brochure: “Fietspaden moeten onderhouden worden” en “Fietsen over het zebrapad is verboden”.
      Zo leren we alle dagen bij, maar uit voormelde voorbeelden blijkt nog maar eens dat fietsers in veel gevallen “vogelvrij” zijn (in het Frans “hors-la-loi”) bij gebrek aan duidelijke, juridisch afdwingbare regels.

     3. “Fietsen over het zebrapad is verboden”
      Dat is de enige manifeste onjuistheid die erin staat, want dit klopt niet met de wegcode.
      Juister zou zijn: “Als fietser heb je geen voorrang door over te steken op een zebrapad.”

      De andere zaken zijn wel nuttig, maar eerder zaken die een fietser door ervaring leert.

     4. 3S, zijn de politie en het BIVV betrouwbare bronnen over de verkeersreglementering?

     5. “Maar heb jij betrouwbare bronnen om te citeren?”

      @3S,

      als het er op aan komt dan kijk ik naar de eigenlijke wetgeving. Ook daarbij is de juiste interpretatie soms moeilijk, maar het in veel gevallen zorgt het toch echt voor duidelijkheid.

      Een uitgebreide brochure met alle belangrijke regels voor fietsers is van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) http://webshop.bivv.be/nl/product/detail/fietsers-en-de-wegcode-ref-886?utm_source=bivv-webshop&utm_medium=fork-search&utm_term=fietsers

      Ik hoor u al denken, het BIVV is toch geen betrouwbare bron?! Dat document is voor zover ik weet behoorlijk goed, het is eerder op hun website en in de pers dat ze flaters durven maken. (Maar ze doen het sowieso een pak minder slecht dan ‘de politie’.)
      En een heel uitgebreide, waarschijnlijk 100% volledig, overzicht van de verkeersregels voor fietsers is gratis te downloaden van: http://ft.bbforum.be/de_wegcode_voor_fietsers_-t562.html
      Die bron beschouw ik als erg betrouwbaar.

      Overigens heb ik in de afgelopen jaren dusdanige verkeersregelkennis opgebouwd dat ik niet meer zo vaak bronnen moet raadplegen en als dat wel nodig is eerder specialisten aanspreek in mijn persoonlijke kennissenkring.

      Het materiaal over regelgeving dat ik zelf nog niet heb kunnen beoordelen is afkomstig van het Opleidingsinstituut Verkeer & Mobiliteit. Ik ken echter Erik Caelen die voor dit instituut werkt en die ook cursussen geeft over verkeerswetgeving. Ik beschouw die bron als bijzonder betrouwbaar want ik ken persoonlijk niemand die de regelgeving zo goed kent als Erik Caelen.

  2. Ik weet wat je bedoelt, maar ik sta er bij mezelf (op dat kruispunt) nooit bij stil. Terwijl ik het hier aan het kruispunt Dendermondse steenweg/Gentbruggestraat wel doe. Als voetganger steek ik de Gentbruggestraat wel over als het rood is, maar geen verkeer meer uit de Gentbruggestraat komt. Daar kom ik dagelijks en de ervaring is daar dat als je gelijktijdig met het verkeer de Gentbruggestraat moet oversteken het heel gevaarlijk is, vooral omdat sommige automobilisten komende van Heernisplein en de Gentbruggestraat in wil/moet geen rekening kunnen houden met voetgangers.

 7. Uit dit schrijven spreekt de verkeerde veronderstelling dat infrastructuur slechts van beperkt belang is bij gedragsbeïnvloeding. Zoals Lodewijk Antheunis terecht aangeeft is infrastructuur echter de bepalende factor in gedrag en dient men dus bij gedragsbeïnvloeding in de eerste plaats naar infrastructuur te kijken. Ik verwijs graag naar dit zeer interessante artikel over dit thema: http://www.fietsberaad.nl/index.cfm?section=Kennisbank&mode=detail&repository=Streven+naar+veiliger+verkeersgedrag

  Als er locaties zijn waar veel mensen zich ‘niet gedragen’ of waar ‘verkeerd gedrag’ vaak aan de oorzaak ligt van (bijna) ongevallen, dan is het veel te simplistisch om als wegbeheerder of politie te zeggen dat er geen probleem zou zijn als de weggebruikers zich maar aan de regels zouden houden en het veiligheidsprobleem dus veroorzaakt wordt door ‘stoute weggebruikers’. Nochtans is dat wat veel gebeurt door wegbeheerders en/of de politie, waarmee ze hun eigen gigantische verantwoordelijkheid van zich afschuiven.
  In zo’n situaties dient men echter als politie en/of wegbeheerder steeds naar de achterliggende infrastructurele oorzaak te kijken die er altijd zal zijn en dient men dus ook oplossingen te zoeken in de aanpassing van de infrastructuur. (En dat bedoel ik dus in de ruime zin, daar behoort o.a. ook aanpassing van verkeerslichtenregeling toe.)

 8. Wat betreft de lichten Kasteellaan/Gandastraat:

  Ik heb het eens getimed: na druk op de knop moet je 45 seconden wachten voor het voetgangerslicht groen wordt. Vervolgens heb je 15 seconden om de “grote oversteek” te maken, vaak met hele drommen tegelijk (voetgangers, fietsers, mensen met fiets aan de hand, en mensen met kinderwagens). En dan moet je nog opletten dat ook effectief alle auto’s stoppen voor rood, en dat er niet een deugniet is die op het tweede vak nog doorrijdt (of fietsers op het fietspad van de Kasteellaan die vinden dat het rode licht voor hen niet telt).

  Ik stuurde hierover op 6/1/2014 een bericht naar het meldpunt Wegen:
  – te kort groen voor voetgangers;
  – paal middenberm staat in te veel in het midden, waardoor ook door dranghekkens passeren moeilijk kan; met kinderwagen of fiets aan de hand slechts 1 per 1;
  – lang wachten voor het groen wordt;
  – kant Gandastraat: de bedieningsknop zou beter aan de kant van het zebrapad zitten (= rechts) ipv vooraan.

  Op 20/1/2014 kreeg ik een antwoord van Peter De Backer (afdelingshoofd Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen): “Het betreft een voorlopige situatie. De palen en opstelruimte zullen in de 1e helft van 2014 definitief worden aangepakt. Mijn diensten bekijken ook verder of het mogelijk is om de voetgangers langer groen te kunnen krijgen (dit moet besproken worden op een hoger platform).”

  Rond die tijd is inderdaad aan beide kanten van de middenberm een dranghekken weggehaald, maar de doorgang blijft krap.
  En moet de 1e helft van 2014 nog komen of is de huidige situatie de “definitieve” aanpak?

  1. Soms krijg je de indruk dat het sabotage is. Stijl “we zullen lichten plaatsen om van dat gezeur af te zijn, maar ze zullen met de gevolgen moeten leven”. Of is ook hier weer autodoorstroming van het grootste belang?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s