Mysterie

Uit onze mailbox:

okt14, Land Van Waaslaan
okt14, Land Van Waaslaan


Als je van Gent richting Sint-Amandsberg rijdt en je bent door de tunnel onder de spoorweg*, zie je halfweg het stukje fietspad tussen de Dendermondsesteenweg en de Pilorijnstraat (heb het moeten opzoeken 😉 een verkeersbord voor fietsers. Alleen … het is niet 100% duidelijk wat ze er mee willen bedoelen.

Heb het ook aan anderen gevraagd uit de buurt die ook langs daar passeren met de fiets en dit zijn de meest voorkomende antwoorden:

 • je mag niet voorsorteren op het rijvak om links af te slaan (naar Pilorijnstraat, richting Antwerpsesteenweg, maar moet het fietspad blijven volgen. [maar als je dat bord ziet, zou je al halfweg het rijvak zijn] [mag je daar eigenlijk voorsorteren via het rijvak?]
 • aan de Pilorijnstraat moet je even naar rechts om dan met een boogje de Land Van Waaslaan over te steken, zodat wie rechtdoor moet, richting Rozebroeken, niet gehinderd wordt door wachtende fietsers die willen oversteken
 • geen idee (de meesten 😉 )

Het bord komt niet voor in het verkeersreglement: het verplicht en verbiedt dus niets. Naar de vorm is het trouwens een aanwijzingsbord, een opstaande blauwe rechthoek (vreemd genoeg heeft ook een bord voor een autosnelweg die vorm, maar dit terzijde).

Het is bedoeld als aanduiding dat je als fietser een opstelvak hebt aan je rechterkant, dat is alles. Dat bord is nuttig: dat opstelvak zie je anders veel te laat. Mag je hier, als je linksaf moet, op de rijweg gaan rijden? Ja hoor (voor de liefhebbers: artikel 9, par. 1.2.3). Maar, zoals overal, als je naar het midden van de weg gaat om af te slaan moet je voorrang geven aan het achteropkomend verkeer, ook als je je arm hebt uitgestoken. Gebruik maken van de opstelstrook is niet verplicht. Het is het verhaal van de hazen en de schildpadden: een schildpad doet het rustig aan en gebruikt de opstelstrook, een haas kiest voor de snelste weg. Dat betekent niet dat de haas onvoorzichtig is. Zowel de haas als de schildpad moeten opletten en het autoverkeer voor laten gaan. Persoonlijk (mijn vrienden kennen mij als iemand die traaaaag is en zeer voorzichtig) kies ik het hazenpad.

26 gedachten over “Mysterie”

 1. Ik passeer hier elke dag, maar ik zal toch nog eens goed naar die opstelstrook moeten zoeken…
  Als het idee is dat de fietsers die rechtdoor de Land van Waaslaan opwillen niet mogen gehinderd worden door de fietsers die links de Pilorijnstraat inwillen, dan zou ook wel eens een dergelijk niet-hinderen-bord mogen geplaatst worden aan de oversteekplaats onder de spoorweg, iets eerder. Op het spitsuur is het daar een drummen van fietsers die niet alleen het zebrapad versperren, maar ook de doorgaande fietsers richting Dendermondsesteenweg verhinderen om door te rijden.
  Maar eerlijk is eerlijk, er zijn ook tal van voetgangers die zich aan de fietsersoversteekplaats opstellen en dan tussen de fietsers willen oversteken. En hopen fietsers die tussen de bushaltes rijden (en de verbodsborden niet zien) en dan de fietsers die -reglementair – het fietspad volgen de pas afsnijden (onder het mom van “ik kom van rechts”, maar blijkbaar de voorrangsborden niet zien).
  Om niet te spreken van de gelede bussen die zich nog net door het oranje willen wurmen, maar oei, er staat nog een andere bus op hun bushalte, en dan met het laatste deel van hun bus over het zebrapad en de fietsoversteekplaats staan als het voor voetgangers en fietsers eindelijk groen is geworden.
  De inrichting is daar erg ongelukkig en voor mij een dagelijkse bron van ergernis. Bij de oversteek van op de foto heb ik eigenlijk nog geen problemen ondervonden, behalve dat sommige fietsers hun leven blijkbaar beu zijn en links afslaan zonder te kijken of zonder voorrang te verlenen aan de auto’s die rechtdoor de Land van Waaslaan volgen.

  1. Ja, ’t is waar. Ik heb zonet op Google Streetview gekeken: een opstelstrook is daar niet te zien (het bord staat er al wel op).

   Dat maakt het bord nogal belachelijk.

  2. Nog een aanvulling: als je van de andere kant van de Land van Waaslaan komt krijg je:

   (1) een bord STOP dat je verplicht voorrang te verlenen
   (2) een bord dat zegt dat je een oversteekplaats voor fietsers kruist (algemeen wordt aangenomen dat fietsers op een oversteekplaats nooit voorrang hebben)
   (3) een stippellijnfietspad, dat automatisch voorrang geeft.

   Zelfs ik kan daar niet uit afleiden wat daar nu in godsnaam de bedoeling is, al zou ik (twee stemmen tegen één) vermoeden dat auto’s en fietsers die linksafslaan komend van Dampoort misschien wel eens voorrang zouden kunnen hebben.

   1. jan, heel eenvoudig : verkeersborden hebben altijd voorrang op de algemene verkeersregels en dus ook wegmarkeringen. Het STOP-bord is dus wat telt. Ook al zijn er amper Belgische weggebruikers die -zoals het hoort- ook steeds effectief helemaal stoppen voor een STOP-bord.

    1. Veel mensen denken dat borden voorrang hebben boven wegmarkeringen. Als je artikels 6 en 60 van het verkeersreglement kent weet je dat dat niet zo is.

     1. Artikel 6 kan nochthans niet veel duidelijker zijn :
      6.2. De verkeerstekens gaan boven de verkeersregels.

      Wegmarkeringen zijn inderdaad ook een verkeersteken, maar pas op de 3de plaats. NA verkeerslichten en NA verkeersborden. Daarom hebben verkeerslichten ook voorang op eventuele borden op dezelfde plaats. Daarom staan er ook voorrangsborden aan elk kruispunt (voor het geval de lichten niet werken). En zo dien je ook de wegcode te lezen Tenzij je het persé anders wil doen dan een paar duizend politierechters, verkeersdeskundigen en politiebeambten het al een paar decennia doen.

      Maar laat dat jou niet tegenhouden om STOP-borden en verkeerslichten te negeren en ook aan een overweg met neergehaalde slagbomen lustig door te rijden op het fietspad, als dat volgens jou niet ondergeschikt is aan verkeerslichten of verkeersborden ….

     2. Bovendien moet je voor een STOP bord altijd helemaal tot stilstand komen. Of je daarbij op een zandwegel, fietspad, asfaltweg, fietssuggestiestrook of artisanaal aangelegd gravelpad rijdt, maakt geen zier uit.

     3. Ik zou toch dat artikel 6.2 nog eens lezen hoor, Pascal. Er wordt daar nergens vermeld dat verkeersborden boven wegmarkeringen gaan. Artikel 60 preciseert dan weer enkel dat zowel wegmarkeringen als verkeersborden een vorm van verkeerstekens zijn, er staat daar niets over een rangorde.

      De reden dat verkeersborden betreffende de voorrang niet gelden op een kruispunt waar verkeerslichten in werking zijn, is enkel omdat dit specifiek in artikel 6.3 zo staat. De borden rechtdoor/rechtsaf-door-rood bijvoorbeeld gaan expliciet voor op verkeerslichten, en hiervoor was enkel een aanpassing nodig aan het bewuste artikel 6.3. Het gaat dus niet om een meer algemene regel.

      De reden dat je ook op een fietspad moet stoppen voor verkeerslichten (inclusief overwegen) is uiteraard gewoon omdat nergens in de wegcode het tegendeel geschreven staat. Een fietspad is gewoon een rijstrook voor fietsers, en behalve de regel dat bestuurders die dat fietspad kruisen voorrang moeten verlenen, heb je als fietser geen speciale rechten, zeker geen speciale rechten die tegenstrijdig zouden kunnen zijn met verkeerslichten of stopborden.

      Het lijkt mij sterk dat politiemensen en rechters een andere interpretatie dan deze zouden hebben.

   2. “een stippellijnfietspad, dat automatisch voorrang geeft” is een beetje te kort door de bocht, denk ik.
    Artikel 12.4bis zegt wel dat elke bestuurder die een fietspad oversteekt voorrang moet verlenen, maar dat is nog altijd een verkeersregel. Volgens artikel 6 gaan verkeerstekens boven verkeersregels. Die “automatische voorrang” kan dus opgeheven worden door een verkeersteken (= door een verkeerslicht, een verkeersbord of een wegmarkering volgens artikel 60).

     1. Gisteren nog eens gekeken. Géén stopstreep, wel oranje knipperlicht (dat op zich weinig zegt over de voorrang die verleend moet worden, maar waarschijnlijk geplaatst is om nog eens te benadrukken dat er géén voorrang van rechts geldt).

 2. Je hebt daar toch geen opstelstrook nodig? Men bedoelt gewoon dat fietsers nog even het fietspad moeten volgen en dan oversteken ipv voor te sorteren. Ik doe dat daar altijd want anders voel ik me er niet veilig.

 3. dus volgens dat bord zou je dan rond dat eilandje thv Caruur moeten rijden en wachten totdat de rechtdoor-fietsers gepasseerd zijn én er geen auto’s meer zijn?! Of zoals een intelligent man ooit zei: ‘In theory, theory and practice are the same. In practice, they are not.’

  1. Michael, als we eenzelfde gedrag verwachten van automobilisten die soms ergens moeten voorsorteren (bijvoorbeeld ter hoogte van de Carrefour aan Oostakker of Sint-Denijs), waarom zou dat dan plots een probleem vormen voor fietsers ?

   1. Pascal, ik heb daar helemaal geen probleem mee, maar dan verwacht ik wel dat (1) de infrastructuur helder leesbaar is en duidelijk de intenties weergeven van de wegbeheerder en (2) moet de ordehandhaving daar ter plekke van dat eilandje ook zo zijn dat daar geen auto’s geparkeerd staan en uiteraard dat het verkeersbord juridisch een waarde heeft.

 4. Al even twee korte bedenkingen (later misschien meer).

  – Men mag het fietspad inderdaad verlaten om voor te sorteren. Men dient er wel rekening met te houden dat het nooit is toegelaten over een verdrijvingsvak te rijden.

  Het is wegbeheerders niet toegelaten verkeerstekens te gebruiken die niet voorzien zijn in de wegcode. Men kan er over discussiëren of dat een goede regel is, maar men mag van een overheid verwachten die regel zowel te kennen als toe te passen. Het is verbluffend om steeds weer vast te stellen dat o.a. het AWV zich bijzonder weinig aantrekt van wetgeving.

 5. Dit verkeersbord vat perfect samen hoe de fietser wordt behandeld aan de Dampoort. Het betekent zoiets als “trek uw plan want u bent een vervelende hindernis voor wie wij hooguit een beetje restruimte overhouden”. Een knoop in die dubbele pijl zou het nog iets duidelijker maken.

  1. Dat van die knoop, Frans, I like! Maar even serieus nu, het bord geeft gewoon de werkelijkheid helemaal niet weer. Waarom niet gewoon een pijl rechtdoor met een vertakking naar links (leg ik dat duidelijk uit zo?).
   Ik heb er gisteren nog eens op gelet, en er is geen voorsorteervak, en ook helemaal geen uitwijkmogelijkheid naar rechts om te wachten en dan alsnog de Pilorijnstraat in te rijden.
   Je kan wel wel rechts afslaan, dan kruis je ook een zebrapad, om richting de Carrefour te rijden, maar dat is het dan ook.
   Beetje dom dus om dat bord daar te plaatsen.
   Ik vind het bord ook slecht geplaatst, want volgens mij is er geen enkele fietser die daar omhoog gaat kijken. Je hebt er alle aandacht nodig voor voetgangers die op het fietspad lopen (er is geen voetpad en ernaast is een parking) en voor geparkeerde auto’s die met hun voorbumper nogal dikwijls ver over het fietspad uitsteken. Dit is niet te zien op de foto; voor een keer staan ze allemaal keurig geparkeerd 😉

 6. Bijkomende vraag: als 2 stippellijnfietspaden elkaar kruisen zonder andere verkeerstekens, wie heeft er dan voorrang? Het fietspad dat doorstippelt?

  1. Ik vermoed dat je fietspaden aangeduid met onderbroken evenwijdige belijning wil zeggen.

   Als ze beiden doorlopen en er zijn geen andere verkeerstekens of lichten die de voorrang regelen, dan geldt gewoon voorrang van rechts.

   Als het ene fietspad doorloopt en het andere niet, dan dient men de fietsers op het doorlopende fietspad voorrang te verlenen. Al is het dan te hopen dat er geen borden zijn geplaatst die een tegenstrijdige boodschap geven.

   1. Ik heb mij altijd afgevraagd of die voorrang ook geldt voor fietsers die het fietspad op willen rijden. Letterlijk staat er “oversteken” in de wegcode. Kan je zeggen dat iemand een fietspad oversteekt als hij vanuit een zijstraat komt en op het fietspad gaat rijden? Volgens mij niet, dus volgens mij geldt in zo’n geval strikt genomen de voorrang van rechts.

    1. Nog iemand die dat opmerkt. Strikt genomen heb je gelijk. Het is een van de vele voorbeelden in het verkeersreglement die gemaakt zijn voor automobilisten en waarbij de fietser vergeten is. Hier is dat wel hilarisch omdat het gaat over het voorrang geven aan fietsers. Niemand heeft er blijkbaar aan gedacht dat er ook wel eens fietsers kunnen zijn die voorrang moeten geven aan de de fietsers op het fietspad

 7. ik passeer daar elke dag en heb nog nooit op dat bord gelet … (misschien gewoon omdat ik de verkeerssituatie daar op mijn duimpje ken)

 8. Na enkele mails en wat geduld komt dit bericht van AWV: ‘Het bord dat de opstelplaats voor fietsers aangeeft staat daar foutief geplaatst. We zullen dit bord verwijderen.’

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: