6 november grote fietscontrole op het Woodrow Wilsonplein

Al puffend op mijn reservefiets de Sint-Pietersnieuwstraat omhoogrijdend richting de kruising met de Lammerstraat kom ik 2 ‘flikken’ tegen, volledig in reflecterend plunje gestoken en met een lampje in de hand.

Links afslaan naar de Lammerstraat.
Zonder trappen naar beneden bollen.
Toch niet helemaal ‘niets aan de hand’.
Stilstaand voor de stoplichten heb ik even tijd om van het schouwspel te genieten.
Enkele partytenten, veel flikkerende blauwe lichtjes en nog meer politieagenten met lichtjes in de hand, zwaaiend naar voorbij rijdende fietsers.
‘Alcohol controles voor fietsers, eindelijk een kans om zo’n BOB sleutelhanger te verdienen’ denk ik.
Maar neen: fietsencontrole.
Groen licht, oversteken en tegengehouden worden.
‘Gelieve uit te stappen’, wordt ik aangesproken door een agent.
‘Sorry meneer, 2 voorlampen dat mag niet hé! Grapjeuhh!’ gaat het verder.
Blijkbaar had ik geluk: iemand die met plezier z’n werk doet en iedereen mag het weten.
Op deze dag vol betogingen staat hier een politieagent die geen rellen moet onderdrukken maar fietsers beleefd op de tekortkomingen van hun stalen ros mag wijzen.
‘Ziet er allemaal ok uit meneer, maar ik zal toch iets vinden hoor’.
Een witte reflector aan de voorkant ontbreekt.
Het blijft gelukkig bij een ‘Breng dat zo snel mogelijk in orde aub. Van de dames daar ontvangt u een beloning’.
Zowaar, positieve bevestiging.
Wie goed is krijgt fluo, wie stout is mag z’n fiets laten repareren door Tuub, de fietsende fietsenmaker.

De beloning is niet mis.

 • 6 spaakreflectoren
 • 2 reflecterende vleugeltjes om ergens op te plakken
 • Een overzichtskaartje waar duidelijk op staat wat in orde moet zijn op je fiets
 • Een ‘Gek op de fiets’ badge
 • Een ‘Gek op de fiets’ zadelovertrek
Spaak reflectoren, fluo-sticers en zadel overtrek.
Inhoud belonings-zakje voor fietsen die in orde zijn. 8 Nov 2014 15:17

Auteur: Sven

Immer on quests finding feasibility in combining ecology and a modern everyday 'normal' live. Attempting to automate any digital task. Interested in cultures and cultural differences with a focus on Japanese culture and language.

34 gedachten over “6 november grote fietscontrole op het Woodrow Wilsonplein”

     1. Bij een wit licht is het blijkbaar geen probleem. Als het een rood licht zou betreffen zou ik het het voorbeeld voor discussie vatbaar vinden.

      Als ik het goed inschat schijnt het licht immers ook door het reflectorgedeelte en is het dus betwistbaar dat er wel sprake is van ‘afzonderlijkheid’.

  1. Wegcode, art 82.1.1.2°: 2° “De fietsen moeten altijd vooraan een witte reflector en achteraan een rode reflector voeren” Daar staat nergens dat die niet geïntegreerd mag zijn.

   1. De volgende zin in artikel 82 is vrij mysterieus: “Het lichtgevend gedeelte van de rode reflector moet afzonderlijk zijn van dit van het rode licht.” Betekent dat dat reflector en licht aparte eenheden moeten zijn (dan is er zowat geen enkele fiets in orde) of mogen ze wel in dezelfde behuizing zitten (maar hoe ziet het er dan uit als ze niet afzonderlijk zijn)?

    1. Goede vraag omdat dit een constructie was bij oude achterlichten. Daar zat het lampje ‘vermengd’ met de reflector, het was dus één geheel zeg maar. Hier een voorbeeldje.
     Tegenwoordig zitten de lampjes naast een reflector, al is het nog één constructie, samen maar toch apart (afzonderlijk). Men heeft dus destijds de wetgeving aangepast.

    2. Het mag één constructie zijn. Het ‘afzonderlijk’ slaat dus op het geven dat er naast het gedeelte waar licht uit komt (kan een rode led zijn maar evengoed een wit licht dat door rood kunststof schijnt) een reflectorgedeelte moet zijn.

     Maar het is één van de talloze artikelen die best eens zou mogen herschreven worden om duidelijker te zijn.

     1. Blijkbaar geldt de regel dat het afzonderlijk moet zijn dus enkel voor het achterligt. Dat wist ik ook niet, weer wat bijgeleerd.

    3. Eigenlijk is ‘het lichtgevend gedeelte van de rode reflector’ ook geen goed woordgebruik in de wegcode, want een reflector geeft geen licht, hij weerkaatst het.

  1. Ja, een byzantijnse discussie (dat google ik later wel even) door scherpslijpers. Wat levert het op je te laten meezuigen in juridische azijnpisserij?

   1. Wel: meestal loopt het wel los en zal de politie geen opmerkingen maken, zo lang je maar een wit of geel licht voert vooraan en een rood achteraan. Maar: indien ze de puntjes op de i willen zetten, kom je wel bij dergelijke discussies terecht. Nog zo’n juridisch voorbeeld (waar in de praktijk niet over gevallen wordt): hoeveel driewielige bakfietsen rijden rond met twee koplampen?

    1. In de wegcode artikel 82.1.2. § 3° spreken ze over 2 reflectors voor driewielers met 2 voorwielen. Ze spreken dus niet over 2 koplampen.

    2. En hoeveel rijwielen (waar dus driewielige bakfietsen onder vallen) rijden er soms door voetgangersgebied waar fietsers wel toegelaten worden? Met een aangepast bord kan men immers wel fietsers toelaten tot een voetgangersgebied maar andere rijwielen niet.

     En hoeveel mensen zijn zich er bewust van dat – ook weer volgens de letter van de wet – een -10-jarige op het voetpad mag fietsen met een fiets met voldoende kleine wielen maar een kleuter met een driewieler of een kind met een fiets met steunwieltjes niet op het voetpad mag fietsen?

     1. Met een aangepast bord kan men immers wel fietsers toelaten tot een voetgangersgebied maar andere rijwielen niet.
      Tenzij je de Franstalige versie van de wegcode volgt 🙂

     2. @3S,
      mijn kennis van de Franse taal is (tot mijn spijt ten schaamte) niet goed genoeg om dat te kunnen beoordelen. Niet dat ik je geloof (er zitten wel meer ‘vertaaltegenstrijdigheden in de Belgische wetgeving), maar kan je dat verduidelijken?

      Het klopt dat steunwieltjes als enige/belangrijkste stap in het leren fietsen voorbijgestreefd zijn. Hoewel ze soms wel worden aangeraden als combinatie met de loopfiets het trappen ook goed onder de knie te krijgen.
      Maar dat dat wel mag wijst weer op het voorbijgestreefd zijn van de in de wegcode gehanteerde definities.

     3. Zowel in de Franstalige tekst van voetgangerszones als in het onderborden M2/M3 en “sauf cyclistes” bij verbodsborden C1 en C3, gebruikt men het woord “cycliste”.
      Betekent dit niet (ook) een bestuurder van een “cycle”, wat overeenkomt met een “rijwiel” in de Nederlandstalige versie?

      Ik denk dat onder de taalgrens (terecht) niemand ooit stilgestaan heeft bij de gedachte dat “sauf cyclistes” een verschillende betekenis zou moeten hebben, afhankelijk of een bakfiets twee of drie wielen heeft…

   2. Ik waag mij regelmatig aan zo’n juridische scherpslijperij. Dat doe ik niet omdat ik de letter van de wet zo extreem belangrijk vind, ik vind de geest van de wet (in de veronderstelling dat die juist is) veel belangrijker.
    Maar toch zijn er redenen om zich aan de juridische scherpslijperij te wagen.

    – Dienaars van de wet kunnen zich zowel zelf wagen aan juridisch scherpslijperij (en dan is het goed om daarop voorbereid te zijn) maar durven ook wel eens in te grijpen op basis van hun persoonlijke interpretatie/kennis van de regelgeving zonder over voldoende kennis te beschikken over de exacte regels. In zo’n geval kan kennis van de exacte regels nuttig zijn.

    – Ik vind dat een overheid haar uiterste best moet doen om zich aan de wet te houden maar eveneens er voor te zorgen dat de regels zo duidelijk mogelijk zijn (zonder te rigide te worden). Vage, verouderde, niet werkzame regelgeving dient aangeklaagd te worden.

    Jij mag dat azijnpisserij vinden, ik vind dat een onterechte kwalificatie. Je mag me eventueel wel een ‘vakidioot’ noemen als je dat beter doet voelen.

    1. Ik sluit me daarbij aan. Dat ik het `mysterieuze zinnetje’ aanhaalde was omdat (a) je wel degelijk last (lees: een boete) kan krijgen als een agent het toevallig tegen je wil gebruiken en omdat (b) een onduidelijk verkeersreglement een slecht verkeersreglement is. Hoe kan je in godsnaam verwachten dat mensen zich aan de regels houden als de regels zelfs voor specialisten onbegrijpelijk zijn?

 1. @ Renaat: ’t typfoutje doet me denken aan wijlen Fons Jansens mopje over seksuele voorlichting: “Als je je kind voorlicht, merk je gauw dat je achterligt.”

 2. Het jaarlijkse controle-circus is bijna drie maanden oud en er zijn rijden vandaag onwaarschijnlijk veel fietsers zonder licht. Nochtans gaat de zon (als die schijnt) nu pas op rond halfnegen. Tijdens het komende lichtfestival dreigen die onverlichte fietsers helemaal onzichtbaar te worden. Of tonen de ongevallenstatistieken dat het risico verwaarloosbaar is?

  1. In november 2014 had ik een steekproefje gedaan. Slechts 20% fietste goed verlicht, dus 80% niet/slecht verlicht en (dus) in overtreding. Ik zou daar afdoende boetes op geven én de overtreders naar de rechtbank sturen om uit te leggen waarom men zijn eigen en andermans leven in gevaar brengt. Niet bemamperen, streng optreden.
   Voor mij persoonlijk zijn studies in deze niet nodig, maar voor de curieuzeneuzen: het risico voor fietsers om bij duister slachtoffer te worden van een ongeval neemt met 17% af met een werkende voor/achterverlichting.

   Er is voldoende fietsverlichting op de markt, weliswaar niet steeds kwalitatief en niet steeds duidelijk voor de consument.

   Op mijn 2 jaar ‘oude’ fiets kwam ik erachter dat mijn voorlicht geen eigen reflector had, ik heb me er snel eentje aangeschaft. Hier vind ik dat de fietshandelaar daar toch moest op letten, soit. Nu ik de wetgeving beter ken alover deze blogsite, ben ik mijn eigen fiets eens gaan controleren, vandaar. Waar Fietsbult allemaal niet goed voor is. 😉

   Ten slotte mag de wetgever nieuw licht laten schijnen op de criminele verkeerswetgeving over fietsverlichting. Crimineel as such: mensen de dood injagen. Een schande. Zou onze overheid nu echt geen tijd (of goesting?) hebben om dit voorgoed en altijd te wijzigen?

   1. Ik heb in Antwerpen ook wel eens een steekproefje gedaan. Slechts 20% was echt niet in orde, al waren er ook wel wat die best wat betere verlichting konden gebruiken. Dat is ook het percentage dat de politie in Antwerpen bij controles vaststelt.
    Volgens Touring (die je niet van anti-autodenken kan beschuldigen) rijden ongeveer 15% van de auto’s rond met verlichting die niet reglementair in orde is.

    Het aandeel slecht verlichten fietsers zal dus sterk afhankelijk zijn van de locatie en het uur dat men controleert.

    Uit onderzoek blijkt dat er een sterke correlatie is tussen het aantal verkochte ijsjes en het aantal verdrinkingen. Conclusie: de verkoop van ijsjes kan het beste verboden worden.

    M.a.w. één van de meest gemaakte fouten bij het interpreteren van onderzoeksresultaten is het verwarren van correlatie met oorzaak-gevolg verband.
    Het onderzoek waar je naar verwijst toont enkel een correlatie aan. Maar is het zo onlogisch om aan te nemen dat mensen die met een fiets zonder licht rijden over het algemeen op een fiets rijden die ook slechter werkende remmen heeft. Misschien zijn wel de gebrekkige remmen de oorzaak van de grotere ongevallenbetrokkenheid.
    En is het probleem van fietsen zonder licht niet veel groter bij jongeren? En vertonen jongeren geen slechter verkeersgedrag in het verkeer, zijn ze niet vaker overmoedig en zijn ze sowieso niet vaker betrokken bij ongevallen?

    Hoewel ik dus echt wel voorstander ben van goede fietsverlichting en niet uitsluit dat slechts fietsverlichting een rol kan spelen bij ongevallen is dat absoluut niet af te leiden uit de onderzoeken waar je naar verwijst.
    Weet dat in België men over het algemeen helemaal niet aan goede ongevalsanalyse doet. Antwerpen is op dat gebied relatief goed bezig, al kan het nog veel beter. Bij de analyse van de ongevallen in Antwerpen blijkt voorlopig niet dat het fietsen zonder of met slecht werkende verlichting een erg belangrijke rol speelt.

    1. Zou er een correlatie bestaan tussen goede fietsverlichting en hoffelijkheid van chauffeurs? In dit filmpje ziet men een ongelooflijk hoffelijke chauffeur, nog niet meegemaakt, zeker niet op die plaats! (13/01/2015)
     Ik vermoed dat hij/zij me van ver zag afkomen door mijn extra licht, maar het kan even goed een zeer oplettende en super hoffelijke chauffeur zijn, die bovendien het lef heeft om een zevental wagens achter zich te laten wachten. Niet evident en ongezien op die plek, zeker met dat slecht weer! Ik heb hem/haar hartelijk bedankt door eens flink te wuiven.
     – Voor wat het waard is.

     Wat ik toch regelmatig ondervind: als ik goed zichtbaar fiets (reflectie, verlichting, felle kleuren) zijn heel wat chauffeurs van goede wil door bvb. mij voorrang te verlenen terwijl ik deze stricto sensu niet heb. Ik heb daar geen studies voor nodig. 😉

     1. Voortreffelijk filmpje. Voor mij is de conclusie duidelijk: als je daar in de duisternis onverlicht fietst, heb je geen schijn van kans. Zelfs met de meest hoffelijke chauffeur.
      Het onverlicht afrittencomplex Drongen verderop is nog gevaarlijker, omdat oprijdende chauffeurs slechts in de richting kijken van het aanstormend autoverkeer op de ventweg.
      @ChrisS. Je geeft aan het begrip hoffelijkheid wel een ruime interpretatie. Al wie voor een rood licht stopt, is dus hoffelijk? Ik vermoed dat je gewoon stomverbaasd was toen je op dat fietspad met voorrang niet de pas werd afgesneden.

     2. @ Frans. Dank je voor jouw compliment. 😉

      Ja, dat is waar, een beetje verder is het minstens even gevaarlijk. Op de plek van dat filmpje is het ook vanuit die zijstraat (Beekstraat) gevaarlijk. Chauffeurs rijden daar makkelijk 50 km/h en bereiden zich psychologisch en qua snelheid voor om de Binnenring op te rijden, terwijl ze naar links kijken – ondanks de signalisatie. Als fietser is het ook heel lastig om verkeer vanuit de Beekstraat te zien afkomen (en deze Streetview geeft nog een gunstig beeld). Ik heb één keer gehad dat ik vrij hard moest remmen voor een camionette uit de Beekstraat, de geschrokken chauffeur klopte zijn remmen toe en liet me voor.
      Omwille van de beknoptheid heb ik dat niet belicht in het filmpje.

      Ja, het kan wat overdreven overkomen, over die hoffelijkheid. Ik ben zo vrij de situatie wat te verduidelijken.
      Al meters voor de start van het filmpje zag ik daar op die ‘verre’ plek een wagen stil staan, door het slechte weer kon ik niet inschatten wat deze daar deed (pech?). Naarmate ik dichterbij fietste zag ik dat hij/zij daar echt stond te wachten om mij voorbij te laten. Ik ben dan ook iets harder gaan fietsen (mijn kant van hoffelijkheid). Op het filmpje lijkt het alsof dit allemaal vanzelfsprekend was qua tijd en zichtbaarheid, maar dat is niet zo: de meeste chauffeurs zouden daar al lang doorgereden zijn! Die 7 wachtende wagens geven een zekere indicatie, ik heb dat daar nooit meegemaakt. Vergeet niet dat men daar makkelijk aan 90 km/h afkomt en op die afrit houden de meesten zich amper in. Veel wachtende chauffeurs zouden ook boos worden en beginnen claxonneren op zo’n wachtende chauffeur; een kop-staart aanrijding is daar niet ondenkbaar – zeker niet in dat slecht weer. Ondanks de vroege avond was het plots donker door dat stormweer!
      (Een paar seconden nadien is er bovendien een stortvloed aan hagel gekomen, een wielrenner die schuilde onder de brug stond me verbaasd aan te staren omdat ik doorreed; gelukkig zagen de volgende chauffeurs me nog goed, al had ik spijt dat ik mijn Monkey lights niet aan had staan.)
      Zelfs bij goede zichtbaarheid is het daar bang afwachten of een tegenliggend voertuig al dan niet zal (wil) stoppen, al zijn ze verplicht – ik heb er al andere situaties meegemaakt.

      Wat er ook van zij: zo’n chauffeurs maken mijn dag – of zelfs week – goed! 😉

 3. Misschien is een evaluatie van de ‘incentives’ aan de orde.
  – De 6 spaakreflectoren:
  Deze waren van goede kwaliteit, voor deze actie had ik al spaakreflectoren op m’n fiets. Ik heb deze gebruikt om de gaten van verloren reflectoren terug aan te vullen.

  • 2 reflecterende vleugeltjes om ergens op te plakken:
   Leuk bedacht en zeker mooi genoeg om ergens opgeplakt te worden, helaas laat de lijm los op stof, metaal en plastiek.
  • Een overzichtskaartje waar duidelijk op staat wat in orde moet zijn op je fiets:
   Goed, duidelijk, blijvend nuttig.

  • Een ‘Gek op de fiets’ badge:
   Ik heb geen idee wat ik er mee moet doen.
   Het ding reflecteert niet, met een sluitspeld doorprik ik niet graag waterdichte kledij of fietstassen, … helaas is onze afvalberg terug iets groter.

  • Een ‘Gek op de fiets’ zadelovertrek:
   Zo lek als een zeef en gescheurd na het eerste gebruik.

  • De GAR app:
   Misschien enig nut als bewustmaking campagne, enig praktisch nut heeft het verder niet.

  Conclusie:
  – Ik ervaar zo’n actie als heel positie bewustmaking campagne.
  – Info op een duidelijke en grafische manier voorgesteld zoals op het kaartje is perfect.
  – Enkel het kaartje en de spaakreflectoren hadden een positievere conclusie opgeleverd.
  – Beter investeren in 1 goede/degelijk incentive in plaats van goedkope/nutteloze brol toe te voegen.

  1. Mooie evaluatie, bedankt!
   Inderdaad: men moet blijkbaar nog steeds leren om geen prullen te ‘verkopen’ – ook al is het ‘gratis’. Het is trouwens nooit gratis: er betaalt steeds iemand, in dit geval de Stad Gent of een hogere overheid = de burgers uiteindelijk alover belastinggeld.

   Over spaakreflectoren ben ik zo vrij mijn ervaring mee te delen.
   Ik heb twee ‘soorten’ spaakreflectoren:
   – van 3M makelij
   – setje van bij de Aldi (ca. 50% goedkoper)
   Deze van de Aldi leken even goed – althans in het begin. Ze hebben twee nadelen:
   – ze komen na een tijd los van de spaken
   – het vuil kleeft er hardnekkiger op
   Ik heb onlangs via Rose aan een schappelijke prijs opnieuw deze van 3M gekocht. Een setje van 36 stuks is normaliter ca. 11 EUR, duur spul.
   Tip: spaakreflectoren zijn een leuk cadeautje!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s