Fluobouter

Condooms zijn niet verplicht.
Er zijn ook andere voorbehoedsmiddelen.
Fluo is niet verplicht.
Er zijn ook andere middelen om gezien te worden.
Traag rijden is niet verplicht.
Maar er is geen alternatief om snel te kunnen stoppen.
Snelheid is vaak de killer.
Het begrip “aangepaste snelheid” is te weinig bekend.
Hoe intensief worden remafstanden voor auto’s op theoretische en -vooral- praktische auto-rijexamens bekeken?
Ik heb geen idee.
Hoe zichtbaar is deze fluobouter?
Geen idee.

30dec13, 19u43
30dec13, 19u43

Auteur: yves

Deze blog wil berichten over het fiets-wel en wee in een leuke stad.

81 gedachten over “Fluobouter”

 1. Fluo wordt gedragen voor medeweggebruikers die voorlichten, achterlichten, voorreflectors, achterreflectors, pedaalreflectors, wielreflectors niet zien (of er geen aandacht voor hebben). Zouden die medeweggebruikers dan eigenlijk wel nog op de openbare weg mogen rijden?

  1. Dat is niet waar. Fluo wordt volgens mij vooral gedragen door fietsers die bang zijn, die het zekere voor het onzekere nemen en dus voor fluo gaan. Ik heb niets tegen fietsers in fluo. Ik heb wel iets tegen mensen die zeggen dat fietsers verplicht fluo moeten dragen omdat ze anders niet zichtbaar zijn. Om gezien te worden moet er eerst iemand kijken hé.

   1. Welja, dan klopt mijn punt toch? Het wordt gedragen door fietsers die bang zijn, vooral bang om aangereden te worden door auto’s. Het wordt dus gedragen door/voor die auto’s. Ik denk niet dat er fietsers zijn die fluo dragen om niet aangereden te worden door andere fietsers, of om niet omvergelopen te worden door voetgangers.

    1. Misschien zijn er ook andere beweegredenen mogelijk ? Ik hoef niet bang te zijn om het nut van een brandverzekering in te zien, ik hoef niet bang te zijn om in de auto mijn gordel te dragen, ik hoef niet bang te zijn om op de fiets een helm te dragen, ik hoef niet bang te zijn om niet onder een stelling door te lopen, … Ik vind dat gewoon van gezond verstand getuigen : ik heb de rijweg niet alleen voor mij, ik hou rekening met de andere weggebruikers. Idem met het dragen van een fluohesje ipv een zwarte niet-reflecterende vest tijdens een donkere regenachtige avondspits in november.
     Hoe sta je tegenover fietsverlichting ? Die dient in een stad nl. niet in eerste instantie om het wegdek te verlichten, maar wel voor een verhoogde zichtbaarheid naar andere weggebruikers toe. Net zoals een … fluohesje …

     1. Maar als de wettelijke voor- en achterlichten, voor-, achter-, wiel- en pedaalreflectoren nog niet genoeg zijn, dan weet ik het ook niet meer. Als je dan nog niet opgemerkt wordt ligt het toch meer aan degene die je niet opmerkt. Trouwens, zo lang fietsers hier fluo dragen, is België geen fietsvriendelijk land. Kijk eens naar Nederland of Denemarken: http://www.avenuecalgary.com/February-2014/5-Cycling-Lessons-Calgary-Can-Learn-From-Copenhagen/copenhagen_0.jpeg

     2. Fietsverlichting IS verplicht voor ELKE fietser die de openbare weg gebruikt. Behalve voor kinder- en koersfietsen en mountainbikes.
      Ze zijn WEL verplicht dit gebruiken wanneer het donker word….

  2. David, je gaat er hierbij gemakkelijkheidshalve wel van uit dat élke fiets uitgerust is met alle door jou opgesomde reflectoren en dat de verlichting ook naar behoren werkt.
   De realiteit toont iets anders.

   1. Goed, dan gaan we uit van iemand die zijn fiets – wellicht uit nonchalance – niet met de wettelijk verplichte toebehoren uitgerust is, Verwacht je dat zo iemand dan plots wel een fluohesje zal dragen?

 2. Gezien worden is niet verplicht, maar mogelijk. Kijken in het donker is soms onmogelijk, zeker achter een voorruit in de gutsende regen.

  1. Als kijken in het donker soms onmogelijk is, is het dan wel verantwoord om met een voertuig van honderden kilo’s en een remafstand van tientallen meter (bij hogere snelheid) te rijden?

    1. Dus u vind het verantwoord om met een voertuig van enkele honderden kilo’s rond te rijden als ‘kijken onmogelijk is’?!

     Voetgangers en fietsers hebben geen glazen plaat voor zich, wegen geen honderden kilo’s en gaan (zeker bij zo’n weer) zelden sneller dan 20 km/uur. Natuurlijk moeten zij ook hun snelheid en gedrag aanpassen als het water met bakken uit de lucht valt en ze weinig kunnen zien, maar dat doen ze over het algemeen ook. Maar van mening zijn dat automobilisten die door het weer geen zicht meer hebben toch mogen blijven rijden vind ik wel heel erg absurd.

 3. Je ziet ze meer en meer: hele klassen uitgedost in fluo, jeugdbewegingsgroepjes uitgedost in fluo. Dat geeft, wat mij betreft, vooral één boodschap weer: op de openbare weg ben je als zachte weggebruiker blijkbaar loslopend wild.
  In Gent (en wellicht de rest van Vlaanderen) zie je bijna geen kinderen van lagere-school-leeftijd op de fiets zonder het obligate fluohesje en de obligate fietshelm. Fietsen lijkt een bijzonder gevaarlijke onderneming.
  De vraag is dan: helpt het? Niet wat gemoedsrust betreft (allicht wel, want anders doe je je kinderen zoiets niet aan), maar puur objectief…

  1. Inderdaad. De volgende stap is dat bij een aanrijding van een kind dat geen fluo-vestje droeg het kind en/of de ouders als schuldige worden gezien. En de kans dat de verplichting volgt is dan ook niet klein.
   Dat een groep wandelaars op een onverlichte landbouwweg fluokleding draagt lijkt me logisch. Maar hoe absurd is het dat ‘alle kinderen’ tegenwoordig zelf in een stedelijke omgeving verplicht worden (niet wettelijk, maar door scholen, verenigingen, ouders, …) om fluokleding te dragen omdat het anders te gevaarlijk voor hen zou zijn op straat?
   Een stedelijke omgeving waarin voetgangers fluokleding moet dragen om veilig te zijn is een fundamenteel verkeerd ingerichte stedelijke omgeving.

   1. Mijn dochtertje spreekt nog geen jaar, maar ‘auto gevaarlijk’ kent ze al goed, en niet omdat we het er in drammen. Het blijft verbazen dat het autosysteem dat totaal uit zijn voegen gebarsten is niet meer in vraag wordt gesteld.

   2. Ik kan alvast 2 objectieve vaststellingen geven : 1) kinderen zijn kleiner dan volwassenen en vallen dus ook minder op, 2) in het donker vallen ze zonder reflectoren/fluo amper op door het tegenlicht van de vele autolampen.
    In een doorsnee ochtendspits-scenario verdwijnen onverlichte fietsers en voetgangers bijna volledig uit beeld van zodra je te maken hebt met tegenlicht van andere motorvoertuigen (auto’s, motorfietsen, vrachtwagens, lijnbussen, …).
    Zelfs een modern halogeen fietslicht geeft amper een 10de van de lichtsterkte van een modern voertuig. Ook qua oppervlakte is een fietslicht meer dan 10x kleiner dan een autokoplamp, waarvan er dan nog eens 2 zijn per wagen.
    Van zodra je te maken krijgt met meer dan 3 tegenliggers achter elkaar, zorgt dit voor een verminderd zicht, omdat je ogen zich instellen op de sterkste lichtbronnen. Dat geldt voor alle weggebruikers trouwens. Ik hoef niet in de auto te zitten om fietsers minder goed te zien. Dat heb ik ook als voetganger of fietser in een gelijkaardige situatie.
    Tel daar nog eens regenweer bij op en je krijgt zelfs goed verlichte fietsers die soms nog amper zichtbaar zijn.
    Tenzij ze aanvullend reflectoren of fluo dragen.

    1. Een logische conclusie zou dan zijn dat men bij gemengd verkeer voor erg lage snelheid moet zorgen en bij sneller rijdend verkeer voor een degelijk scheiding tussen de kwetsbare weggebruiker en de gebruikers van sterk risicocreërende voertuigen.
     Dat doet men in Nederland – waar het aantal verkeersslachtoffers veel lager ligt – en dat blijkt daar prima te werken. En men draagt daar echt niet massaal fluo-vestjes.

     Misschien is het tijd om vragen te stellen bij die waanzinnige ochtendspits in stedelijk gebied en te zien hoe men die kan bestrijden. En dat is helemaal geen onrealistisch gegeven gezien er in de wereld honderden steden en gemeenten zijn die dat reeds gedaan hebben.

 4. Ik draag als motorrijder ook een fluohesje in de donkere maanden/’s avonds. Net zoals een helm. Wie een fietshelm en fluohesje afdoet als iets voor flauwerikken of bangerikken, vertelt onzin.
  Als je soms ook met de auto rijdt, dan weet je dat een fietser zonder reflectoren in de wielen/reflecterende banden en met donkere kledij quasi onzichtbaar is in donkere omstandigheden. Tel daar regen bij op en het aantal potentiële conflictsituaties stijgt exponentieel, zeker tijdens de spits.
  Dat heeft weinig te maken met autobestuurders die onvoldoende kijken, wél met o.a. verkeer dat een pak drukker is dan slechts 5 jaar geleden én met het feit dat een auto zelfs aan 30/u niet stilstaat op 2 meter.
  Een fiets heeft geen koetswerk dat je beschermt. Dus zorg je voor een verhoofde zichtbaarheid. En zelf beschik ik maar over 1 hoofd, dat ik graag afdoende bescherm, met een fietshelm die ook de slapen bedekt.
  De excuses (argumenten ontbreken helaas) om géén fietshelm te dragen lijken als 2 druppels water op die van de mensen die de gordelplicht ook maar onzin vinden.

  1. Pascal, als motorrijder ga je veel sneller en rijd je pal tussen auto’s en vrachtwagens. Dat is toch een verschil met bvb. mijn situatie: Ik rijd met de fiets naar mijn werk langs fietspaden, verkeersarme landbouwwegen en andere binnenbaantjes. Ik doe dat met sterke lichten, aangesloten op een naafdynamo. Daarnaast heb ik ook nog de verplichte reflectoren, pedaal-, band- en zelfs spaakreflectoren. Dat lijkt me toch al ruimschoots voldoende? Vroeger reed ik langs een drukke weg mét fluo, en toen werd ik soms ook niet gezien.

   1. Als je uitgaat van jouw situatie, dan moet je misschien niet oordelen dat alle fietsers met fluohesjes “bang” zijn ?
    Een pak fietsers rijdt op fietspaden naast 70/u wegen of in een drukke ochtendspits in een overvol stadscentrum.
    Bij stilstand valt jouw frontale en laterale zichtbaarheid al meteen een pak terug : dan blijven enkel 2 kleine pedaalreflectoren en witte/rode reflector over. Zonder extra reflectoren op het lichaam ben je dan vanuit een hoge vrachtwagencabine volledig onzichtbaar.
    Een fluohesje geeft een oppervlakte die 80x groter is dan wat je dan aan reflectoren hebt.

    1. Eva gebruikte als eerste het woord ‘bang’. Ik trok gewoon haar bewering door naar mijn oorspronkelijke stelling en gebruikte daarbij haar woorden: Eva: “Fluo wordt volgens mij vooral gedragen door fietsers die bang zijn, die het zekere voor het onzekere nemen en dus voor fluo gaan.” En dan ik: “Welja, dan klopt mijn punt toch? Het wordt gedragen door fietsers die bang zijn, vooral bang om aangereden te worden door auto’s. Het wordt dus gedragen door/voor die auto’s.” Bang is een zwaar woord en ik had dat woord beter niet herhaald in mijn redenering. Beter is zoals Eva ook zei: ‘mensen die het zekere voor het onzekere nemen’. Ik doe hetzelfde maar dan met sterke lichten en spaakreflectoren. Nog meer verplichte maatregelen zou ik overkill vinden.

    2. PS: Men kan beter werken aan een geleidelijke verbetering van fietsverlichting: Bij elke nieuwe stadsfiets een naafdynamo, met lichten die condensators bevatten en dus ook bij stilstand nog enkele minuten blijven branden (zoals bij mij). Ik weet dat fluohesjes goedkoper zijn, maar bij auto’s heeft men toch ook gekozen voor goede verlichting ipv elke auto in fluogeel te verven.

  2. Wie overtuigt mij dat er geen helmplicht in de wagen nodig is en waarom wagens niet in het fluo-geel geverfd moeten worden?

   Houd er in het antwoord rekening mee dat:
   – Ook bij auto-ongevallen hersenletsel nog steeds een groot probleem vormt.
   – De aanwezigheid van airbags dat probleem zeker niet oplossen, o.a. omdat zo’n 10% van de airbags blijkt te falen bij een ongeval.
   – Donker gekleurde wagens vaker bij ongevallen betrokken zijn.
   – Er op dit ogenblik bijzonder veel zwarte en grijze auto’s rondrijden en dit net de kleur is die het slechts zichtbaar is.

   1. Goed dat je dit argument aanhaalt. Ik gebruik het zelf namelijk ook geregeld. Ik zal als fietser pas een helm dragen, als ook de autobestuurders een helm moeten dragen. Samen uit, samen thuis.

   2. Er zit gewoon veel hypocrisie in het beoordelen van fietsers. Een auto met een surround-systeem is cool, een fietser met oortjes in is gevaarlijk. Een SUV is stoer, een bakfiets neemt te veel plaats in. Fietsen is gevaarlijk, autorijden is veilig. Etc.

   3. Statistisch volgen de meeste hoofdletsels op valpartijen in en rond het huis… Ook als voetganger heb je meer kans op hoofdletsel dan als fietser…

    Dat neemt niet weg dat het als fietser wel verstandig is om zichtbaar te zijn. Dat hoeft, wat mij betreft, niet met een fluohesje te zijn. Wie een regenjas koopt voor zijn kinderen, kan bijvoorbeeld kiezen voor een fellere kleur dan het obligate zwart, donkerblauw of grijs. Je kunt ook kijken naar een jas met ingenaaide reflecterende stukken. En, zoals hier al nog gezegd is, zorg minstens voor een degelijke verlichting, bij voorkeur met een naafdynamo. Dan is er geen enkel excuus om die niet te laten werken (zelfs continu en overdag, indien je het wil).

    Het is, zoals zo dikwijls, de kleine minderheid “ninjafietsers” die aanleiding geeft tot een brede aanval op “die gevaarlijke fietsers”, die algauw veralgemeend wordt.

   4. Misschien omdat een auto wél beschikt over o.a. een veiligheidsgordel, een neksteun, een koetswerk en een rolkooi ? Dat lijken me behoorlijke verschillen met de fiets.

    Ik had daarnaast ook graag argumenten gehoord die het ouderwetse metdevingergewijs “ja maar, zij rijden ook zonder helm” niet overstijgen.
    Met dezelfde redenering kan je fietshelmplicht afwijzen omdat lijnpiloten ook geen helm dragen …

    Ik weet niet of sommigen onder jullie al eens op een spoeddienst mee gelopen hebben gedurende langere periode, of bij een hulpdienst gewerkt hebben, waar fietsgewonden passeren ?

    Er zijn ook nog altijd motorrijders die met korte broek, zonder handschoenen en helm rijden, want “ik val toch nooit en ik rij alleen op wegen waar geen druk verkeer is”. Google anders even de foto’s van motorongevallen zonder andere betrokkenen.

    Je kan deze heel simplistische redenering trouwens ook omkeren : géén fietshelmplicht, maar we rusten alle fietsen wel verplicht uit met rolkooi, koetswerk, neksteun en veiligheidsgordel. Ah ja, want iedereen gelijk, nietwaar ? Ijzersterke logica.

    Wat de autokleur betreft, heb ik geen enkel theoretisch bezwaar om geen donkere wagens meer op de markt te brengen. Maar pleit je dan terzelfdertijd ook voor enkel nog fluogele fietsen ? Kwestie van een beetje consequent en geloofwaardig te blijven.

    1. Het is vervelend discussiëren met iemand die bewust selectief leest. Niettegenstaande al die veiligheidsmaatregelen in en rond wagens blijven hoofdletsels bij auto-ongevallen een groot probleem. Een probleem waarbij een helmdracht wel degelijk zou helpen.

     Ik stoor me in die ‘pro-helm-pleidooien’ vooral aan die eenzijdigheid.

     Als alle auto’s voortaan fluo-geel zouden moeten zijn, dan zou ik inderdaad geen probleem hebben met fluo-gele fietsen. Alleen zou dat in druk stadsverkeer dan niet meer echt helpen gezien die dunnen gele buisjes zouden opgaan in al het geel van de wagens. En dan komen we weer tot de essentie van het probleem, in woongebieden (waar het meeste gefietst wordt) zijn er veel te veel en te snel rijdende wagens.

     1. Ik antwoord op jouw argumenten met rationele tegenargumenten. Het is niet omdat die jou niet bevallen, dat je moet terugvallen op “bewust selectief leest”.
      Je verwijst naar auto’s voor de helmplicht, maar wil niet erkennen dat er fundamentele verschillen zijn tussen beide vervoermiddelen.
      En het is niet omdat er hoofdletsels zijn bij autobestuurders dat een helm die zou vermijden. Net zoals ook een fietshelm niet alle fietsdoden door hoofdletsels zal vermijden. Net zoals motorhelmen ook niet beletten dat een hersenpan in elkaar geduwd wordt.
      Als de impact te groot is, dan helpt nog bitter weinig.
      Alleen : de impact is bij fietsers gemiddeld kleiner dan bij auto’s, gezien de lagere snelheid. Wat in theorie betekent dat een fietshelm een groter effect heeft op de veiligheid van de fietser dan bij een autobestuurder.
      Maar los daarvan : ik zou geen enkel probleem hebben met het dragen van een helm in de auto.
      Dus, nu dat van de baan is : voer voor mijn part gerust een helmplicht in voor zowel automobilisten als fietsers. Jij ook akkoord neem ik aan ?

     2. Nee Pascal, helmplicht is niet de oplossing. We moeten naar een verkeersgedrag én een verkeersinfrastructuur waar een helm niet nodig is. Voor je het weet moeten ook voetgangers een fluovest aan en een helm op. We zijn precies soldaten die het slagveld op moeten. In die wereld wil ik niet leven.

  3. “En zelf beschik ik maar over 1 hoofd, dat ik graag afdoende bescherm, met een fietshelm die ook de slapen bedekt.
   De excuses (argumenten ontbreken helaas) om géén fietshelm te dragen lijken als 2 druppels water op die van de mensen die de gordelplicht ook maar onzin vinden.”

   Lees hier eens: http://www.cyclehelmets.org/1139.html
   Argumenten genoeg, denk ik. De analogie met een veiligheidriem in de auto wordt veel gemaakt, maar klopt aan geen kanten. Ook daar zijn veel argumenten voor te vinden.

   Dat wil *niet* zeggen dat je geen helm mag dragen, maar wel dat je er niet zomaar van uit mag gaan dat die doet wat je verwacht.

   1. Bedankt. Ik lees “Case-control studies suggest that helmets are effective”.
    Dat de fietshelm bij een val aan 40/u tegen een betonnen duiker geen dood kan voorkomen, dat wist ik ook zonder studie.
    Maar als ik omval en op mijn hoofd terechtkom (niet noodzakelijk doordat een auto me aanrijdt, daar kunnen ook andere oorzaken voor zorgen), dan doe ik dat liever mét een helm op mijn hoofd.

    Er zijn hopen mensen die een slijpschijf hanteren zonder veiligheidsbril of -handschoenen en die daar heelhuids uitkomen (ik overdrijf even), maar die ene keer dat een genster toch richting je oog schiet of je onverwacht moet niezen ,daar gaat het om. Het voorzorgsprincipe.

    Ontslaat dat de autobestuurder of de wegbeheerder van hun verantwoordelijkheid ? Natuurlijk niet, maar ik ben liever iets zichtbaarder en meer beschermd dan vanuit een rolstoel stoer te kunnen posten hoezeer ik wel niet in mijn recht was.

 5. Ben ik bang?
  Ik draag fluo, zo’n hesje, dat ik binnenkort hoop te vervangen door zo’n gordel, schouder/heupband. Ik draag dat ook overdag, ook in de zomer op een stralende dag.
  Ik draag een helm, heb extra moeilijk gedaan in de winkel, geen zwarte, ik wou een witte, die valt beter op.
  Ik heb spaakreflectoren.
  Mijn voorlicht brand altijd (naafdinamo), dan voel je het verschil toch niet.
  Wanneer het begint te schemeren gaan mijn 2 achterlichten aan waarvan 1 knippert, het andere niet.
  Op mijn helm zit een koplamp, ook deze gaat dan aan.
  Als kers op de taart heb ik nu ook MonkeyLights in mijn voorwiel.

  Volgens mij ben ik pragmatisch, meer dan bang. En realistich, ook ik rijd heel af en toe met de auto. Maar als fietser, zelfs aan lage snelheid, gaan in het zwart geklede voetgangers die stilstaan in het decor op. Onze ogen/hersens zijn vooral getraind om gezichten te herkennen.

  In het laatste jaar ben ik 2 maal aangereden. 1 maal wat ernstiger dan andermaal. Beide maal niet zo erg. Zonder helm kan zou ik dit niet kunnen afdoen als, ’t was niet zo erg. Want die helm heeft mijn hoofd beschermd. Een deuk in de auto, niet in mijn hoofd. Dat lijkt mij beter.
  In beide gevallen had de autobestuurder mij niet gezien. In beide gevallen was de autobestuurder in de fout, een fietspad/kruispunt oversteken, vanuit stilstaande positie, zonder eerst deftig te kijken of het wel vrij is vanuit alle richtingen, zeker de richting van het fietspad.
  In beide gevallen was het argument ‘Sorry ik had je echt niet gezien’, in beide gevallen wouden ze het afdoen als ‘fietsers zijn niet zo zichbaar’, tot hun opviel dat dit net op mij slaat.
  In beide gevallen was het net na de schemering, zo rond een uur of 8 in de ochtend, op een ietwat grijze dag, op zich geen slechte weersomstandigheden, maar beide auto’s hadden de voorlichten (niet meer) aan. Reflecotren/reflecterende banden helpen dan niet meer. Flo zou dat wel moeten.

  Fluo en lampen helpen niet als mensen niet kijken. Maar ik meet het nut van deze optuiging’ niet door te kijken naar de gevallen waar het niets uithaalt.
  Dankzij het fluovestje stoppen auto’s vaker om mij over te laten, ook op plaatsen waar zij voorang hebben. Ook op plaatsen waar ‘niet-flu’ fietsers reeds stonden te wachten.
  Gewoon uit vriendelijkheid? Of omdat ik opval en ze daardoor even bedenken, ’t is koud/nat, laat die mens maar voor. Of omdat ik opval en de meeste autobestuurders een vriendelijke inborst hebben. Of omdat door ook overdag flu te dragen eigelijk een statement naar de autobestuurders wordt gesteld, Shame on You, ik draag dit omdat U, en andere autobestuurders mij zouden zien wat ze ook zonder zouden moeten, maar te vaak niet doen.

  Toegegeven, ik ben wat assertiever op plaatsen waar ik voorarng heb duw ik mijn voorwiel iets verder naar voren.

  Toen ik besliste om altijd een fluo jasje te dragen merkte ik direct dat verschil. Maar het verschil is misschien marginaal. Tot ik m’n monkey lights kreeg.
  Vanaf het begint te schemeren gaan deze aan. Ongelofelijk hoeveel mensen nu stoppen. In te veel situaties zijn we het gewoon geworden dat autobestuurders een voorrang innemen die ze niet hebben. Daardoor andere weggebruikers verdrukken. Dit gebeurd bij wegenwerken, waar fietspaden de uitwijkstrook worden. Dit gebeurd door bussen die eerst inhalen, de pas afsnijden en dan op het fietspad gaan staan om mensen uit te laten. Dit gebeurd door parkerende auto’s, of auto’s die uit hun parkeervak komen en het fietspad als ideale ‘oprit’ strook zien. Dit gebeurd door mensen die rechts willen afslaan en de file willen vermijden. Dit gebeurd in een stad helaas te veel.
  Ongelofelijk hoeveel keer die mensen nu terug in hun op hun vak gaan, naast mij blijven en achter mij uit/invoegen, hun hand opsteken in een teken, ik heb je gezien…

  Wat een heel positieve ervaring is, als fietser de plaats te krijgen die je al reeds zou moeten hebben.

  Meer als mensen verplichten een fluo vest te dragen, zou ik pleiten dat iedere fietser steeds een helm draagt. Dat is net zoals een gordel dragen. Een helm hoeft helemaal niet onconfortabel te zitten. Ook wanneer je door eigen fout tegen de grond gaat is het nuttig, of door ijsvorming.

  1. Jouw ervaring over de Monkey Lights kan ik bijtreden. Ik heb de basisversie dubbel in het voorwiel. Het verrast me telkens weer hoe ‘welwillend’ de chauffeurs worden voor deze fel knipperende en robuuste LED-verlichting.

   Maar het thema is eigenlijk fluovestjes.

   [Terzijde, mag ik ook even pragmatisch zijn? Taalfoutjes! Ik ben geen taalpurist, maar toch: naafdinamo -> naafdynamo, beide maal -> beide keren, dat dit net op mij slaat -> dat dit net niet op mij slaat, flu -> fluo, voorang -> voorrang, dit gebeurd -> dit gebeurt, …. De zinsconstructies e.a. buiten beschouwing latend. 😉 ]

   1. Ik had te tekst moeten laten nalezen door iemand anders, dat klopt. Dank je wel dat je taalfouten echter niet aangrijpt als argument om de mening die ik wou verwoorden als niet ‘valid’ te bestempelen.

   1. Je kan het ook als het volgt lezen:

    – Hoe opvallend je je ook uitdost, dan nog moet je er van uit gaan onzichtbaar te zijn want wordt je leven bedreigt door onoplettende automobilisten.

    – Automobilisten zijn minder vriendelijk tegen mensen die wettelijk in orde zijn maar hun fiets niet met een hyperopvallend (in Nederland verboden) en redelijk dure verlichting uitrusten. (De prijs valt mee, maar loopt op als men verschillende fietsen heeft. Veel (ook zeer degelijke) fietsverlichting is eenvoudig op verschillende fietsen te gebruiken.)

    1. In alles hier schuilt er wel iets waar, afhankelijk van hoe men ernaar kijkt. Laten we het misschien niet opdrijven.
     Dat de fluobouter ons heeft beroerd is een feit! 😉

     – Er zullen steeds onoplettenden, zotten, zatten, gedrogeerden, … én situaties zijn waarbij fietsers omver worden gereden, wàt ze ook mogen dragen. Zo wijst een Brits onderzoek uit dat ca. 2% van de chauffeurs fietsers te dicht voorbijsteken, welke kledij deze fietsers ook mogen aanhebben. In datzelfde onderzoek wordt er fijntjes op gewezen dat fietsinfrastructuur, in the end, het beste is voor ieders veiligheid.
     Kunnen we het daarover eens zijn?

     – In NL is inderdaad extra verlichting op de fiets officieel niet toegestaan. Maar… het wordt wél gedoogd, geen enkele politieman zal u daarover aanspreken, tenzij de wettelijke verlichting niet in orde is.
     Kunnen we het daarover ook eens zijn?

     – Ik kan enkel mijn ervaring meedelen met Monkey Lights in de spaken. Chauffeurs zijn er dol op. 😉 Dat is ook Svens ervaring. Méér kunnen we niet zeggen. Het vervangt geenszins de hoofdverlichting!
     Kan je onze ervaringen, euhm, aanvaarden?
     Het staat je natuurlijk vrij daar allerlei randbedenkingen bij te hebben, die ik meer dan terecht vind.

     Maar het gaat niet over verlichting, helmen, rijgedrag, lunatics, infrastructuur, … daarom even terug naar het onderwerp: dé fluovest.

     – Zie mijn kleine bijdrage erover.

     – Met die airbags rond een auto deed je me aan iets herinneren: een airbag fluovest!
     Ik weet wel dat er iets gelijkaardig bestaat om hoofd en nek van fietsers te beschermen, maar dat is wat gepruts in de marge.
     Voor de geïnteresseerden: de Duitse ADAC-test van een Helite vest.
     Dit bestaat nu enkel voor motorrijders en jockeys. Echter, er is redelijk wat trekkracht nodig om de airbag te laten openploffen. Kracht die te weinig is als een fiets onderuit schuift.
     Daarom is het voorlopig niet geschikt voor fietsers, aldus het antwoord van Helite op mijn mail destijds.
     Diegene die toch zoiets voor mekaar krijgt wordt miljonair. ’t Is maar een tip. 😉

     1. “In alles hier schuilt er wel iets waar, afhankelijk van hoe men ernaar kijkt. Laten we het misschien niet opdrijven.”

      Ik laat gewoon ‘de andere kant’ zien. Je zal me niet horen beweren dat de mogelijke zienswijze waar ik op wijs volledig of de enige juist is.

      “- Er zullen steeds onoplettenden, zotten, zatten, gedrogeerden, … én situaties zijn waarbij fietsers omver worden gereden, wàt ze ook mogen dragen. ”

      Ben ik het met eens. Dat aantal kan wel sterk teruggedrongen worden door goede infrastructuur, educatie, (een beetje) handhaving, …

      “- In NL is inderdaad extra verlichting op de fiets officieel niet toegestaan. Maar… het wordt wél gedoogd, geen enkele politieman zal u daarover aanspreken, tenzij de wettelijke verlichting niet in orde is.”

      Dat klopt. (Vandaar dat ik het ook tussen haakjes zette).

      “- Ik kan enkel mijn ervaring meedelen met Monkey Lights in de spaken. Chauffeurs zijn er dol op. 😉

      Kan je onze ervaringen, euhm, aanvaarden?
      Het staat je natuurlijk vrij daar allerlei randbedenkingen bij te hebben, die ik meer dan terecht vind.”

      Natuurlijk kan ik je ervaringen aanvaarden. Ik heb geen reden om ze niet te aanvaarden.
      Maar ik zal nu eenmaal bijna altijd wijzen op die elementen waar op dat ogenblik over gezwegen wordt of waar men geen oog voor heeft.
      Of ze de term ‘rand’bemerking verdienen is dan weer een andere vraag.

      “Diegene die toch zoiets voor mekaar krijgt wordt miljonair. ‘”

      Als dat betaalbaar, comfortabel, betrouwbaar, … zou zijn …
      Het probleem met alles wat met ‘fietstechniek’ te maken heeft (dus ook met zo’n airbag) licht in gewicht moet zijn, geen fundamentele extra weerstand mag geven, relatief goedkoop moet zijn en comfortabel om bij inspanning, beweging en diverse weersomstandigheden te gebruiken.
      Dat maakt de uitdaging heel wat groter dan bij auto’s of moto’s. Daar speelt gewicht een veel minder grote rol, is wat extra weerstand niet zo erg, is de prijs relatief kleiner omdat het voertuig duurder is, dient de bestuurder zich niet vlot te bewegen, heeft men (in een auto) een aangepast klimaat, …

      De reden dat de hoofdairbag voor fietsers nog niet aanslaat:

      – Het is een behoorlijk prijzig ding (duurder van de fiets waar sommigen met rond rijden).
      – Het is een stijf en warm ding rond de nek.
      – Het ziet er niet bepaald elegant en mooi uit.

      Zelf in de wagen zou zo’n systeem een groter voordeel hebben dan de huidige airbags, toch wordt het duidelijk niet overwogen dat in te voeren.

     2. @ Renaat, deze topic

      – Jamaar, ik vind het OK hoor dat je ‘verborgen’ elementen te berde brengt!
      Randbedenking: ik maak er bedenking van. Het was niet mijn bedoeling jouw ideeën te minimaliseren. Bij deze rechtgezet.
      – Over die hoofdairbag. Jouw argumenten volg ik voor 100%, daarom zei ik over die hoofdairbag: ‘gepruts in de marge’. 😉 Al vind ik het een goed initiatief.
      – Ik pleit voor een veel grotere opblaasoppervlakte opdat het meer lichaamsdelen beschermt. Als iemand al deze eigenschappen die jij opsomt kan verenigen in een soort Michelinopblaasmanneke, dan wordt deze miljonair. Stel 100 EUR/stuk x 10 miljoen stuks…
      Trouwens, het huidig vestje van Helite beschermt al veel en weegt zo’n 950 gram, niet slecht toch? Voor een fietser moet het lichter en op verschillende punten beter.
      – Ik had graag gezien dat overheden de universiteiten, onderzoekscentra enz. zouden stimuleren om dergelijke dingen te maken. Wishfull thinking, I know.

    2. Inderdaad, je kan overal het negatieve lezen en telkens met de vinger wijzen naar andere weggebruikers. Dat is het minst confronterend en de easy way out, want het schuift alle verantwoordelijkheid steeds op de andere (wegbeheerder, automobilist, overheid, …) af.

     1. Ik wijs er gewoon op dat men dat verhaal ook perfect anders kan lezen. Dat betekent niet dat ik alle verantwoordelijkheid afschuif of van mening ben dat mijn ‘lezing’ van het voorgaande stuk de enige juiste of volledige manier is om die tekst te interpreteren. Maar die interpretatie is ook niet slechter dan de jouwe.

 6. De discuusie die hier gaande is, is een beetje naast de kwestie. Het gaat er niet over of de ene weggebruiker de andere wel of niet ziet, door welk gedrag dan ook. Het gaat om de verhoging van de veiligheid in het verkeer. En als het dragen van een fluovest daatoe kan bijdragen dan is dat wat mij betreft een goede zaak. Ongeacht of je nu fietser, voetganger, motorrijder e.d. bent.

  In Gent zie ik regelmatig fietsers (soms massaal) door rood licht rijden, voetgangers door rood licht oversteken. Dat is dom ik weet het. Maar als je de zichtbaarheid van dergelijk gedrag kan verbeteren, dan kan dat misschien ongelukken voorkomen. Als is het er maar één. Dat is dan in ieder geval een slachtoffer minder.

  Begrip tussen ALLE weggebruikers en respecteren van de verkeersregels zou alle discussies voor een groot deel onnodig maken en de polarisatie tussen verschillende soorten weggebruikers wegnemen.

  1. Als het werkelijk om het verbeteren van verkeersveiligheid gaat, dan zijn er talloze ingrepen te bedenken die een veel grotere bijdragen leveren tot de verkeersveiligheid, die vaak nog minder nadelen hebben en die de verantwoordelijk minder leggen bij het potentiëel slachtoffer.

   Het aantal Belgische verkeersslachtoffers is op korte- tot middellange termijn te halveren door de invoering van ISA (Intelligente snelheidsbeperking), een alcoholslot, airbags aan de buitenzijde van wagens, betere verkeerslichtenafstelling, …

   En nogmaals, er is geen rationele reden om wel voor een helmplicht te pleiten voor fietsers maar niet voor automobilisten.

    1. Ik ben een ‘beleidsdenker’ en wat ik schrijf is dan ook meestal vanuit dat oogpunt. Zoals ik eerder schreef, als ik kinderen zou hebben zou ik niet uitsluiten dat ik ze ook een helm zou laten dragen en met een fluovestje zou uitrusten.
     Ik hecht sowieso veel belang aan goed gezien worden, maar denk dat goede fietsverlichting daar al heel veel in doet.

     Overigens rijden er nu nog veel fietsen rond met erg smalle banden en worden er nog veel fietsen verkocht waarop men geen brede banden kan monteren. Nochtans is ondertussen al bewezen dat op de enkele echt snelle wielrenner na dikkere banden geen nadeel hebben voor de grote meerderheid van de gebruikers en zelf geen snelheid zouden kosten. (Bredere banden hebben niet noodzakelijk meer rolweerstand. Niet voor niets is er zelf bij wielrenners een evolutie van de extreem smalle 18-19 mm banden via zo’n 23 mm naar nu vaak als 25 mm. Een evolutie die zich waarschijnlijk nog gaat verder zetten.)

     Er zijn goede redenen om aan te nemen dat (een verplichting tot) bredere banden een behoorlijk groot veiligheidsvoordeel zou opleveren. Ook dat lijkt echter nooit in die discussie naar voren gebracht te worden.

     Dus nogmaals, ik ben helemaal niet tegen maatregelen om de fietsveiligheid te verbeteren. Maar vanuit beleidsoogpunt gekeken is het grote belang dat gehecht wordt aan fluo-kleding en helmen niet logisch en rationeel onderbouwd en zijn er veel andere factoren waar men zich (beter of evengoed) op kan richten. Ik merk dat het ‘wijzen naar andere weggebruikers’ net de oorzaak is dat er vaak voor helmdracht en/of fluodracht wordt gepleit. De grootste voorstanders hiervan zijn automobilisten die zelden fietsen. (Waarmee ik niet zeg dat er geen fervente fietsers zijn die er voor pleiten of dat alle argumenten daardoor onterecht zijn.)

     1. Ik begrijp jouw standpunten. Ikzelf ben ook eerder een beleidsdenker, al hecht ik evenzeer belang aan persoonlijke veiligheid.
      Het is goed dat iemand de andere kant belicht en wijst op de mogelijke valkuilen van deze of gene visie. Al is het in een blog niet zo makkelijk om dit te verwoorden.

      Wat buiten kijf staat: fietsveiligheid is een hot topic – in alle betekenissen van het woord. 😉

      [Offtopic: als op koersfietsen banden > 25 mm zouden liggen, dan zou de fiets moeten voldoen aan alle verplichtingen m.b.t. verlichting (art. 82.1.1 5b e.a.).
      Persoonlijk vind ik het crimineel dat koersfietsen nu praktisch volledig ontslaan worden van verlichting en reflectie. Maar hey, dit is weer beleid.]

     2. Het is weliswaar offtopic, ik ben toch zo stout er even op in te gaan:

      – Het onderscheid tussen verschillende types fietsen en fietsen en rijwielen in de wegcode is – zoals wel meer zaken in de wegcode – sterk verouderd. Het zou mooi zijn als de wegcode eens grondig zou aangepakt worden (en niet telkens één artikeltje daar en één artikeltje ginder wat de samenhang alleen maar verkleint).

      – Die vrijstellingen voor ‘de koersfiets’ geldt niet “als ermee gereden wordt tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag en in alle omstandigheden wanneer het niet meer mogelijk is duidelijk te zien tot op een afstand van ongeveer 200 meter”.

      Dat valt volgens mij dus nogal mee, want de vrijstellingsomstandigheden zijn niet de omstandigheden waarin die verlichting en reflectoren veel zin hebben.

     3. @ Renaat op deze topic.
      Ik trek ook mijn stoute schoenen eens aan voor deze offtopic over fietsverlichting 😉

      – Ik ben het volledig met je eens over de verouderde wetgeving over de types fietsen enz.

      – Ik ga akkoord dat de vrijstellingsomstandigheden van die aard zijn dat verlichting en reflectie overbodig zijn. Hierbij toch volgende bedenkingen:

      1) Nogal vreemd dan toch dat gewone fietsen niet onder die vrijstellingsomstandigheden vallen? Immers, als iemand enkel de fiets gebruikt op prachtige dagen?
      Geef mij één logisch argument dat het verschil rechtvaardigt?
      Niet beginnen over lobby van wielertoeristenbonden, dat telt niet. 😉

      Niet te onderschatten is het aantal koersfietsen voor woonwerk, het zijn dus niet enkel de wielertoeristen.

      Dit gezegd zijnde, laten we eens de praktijk nader bekijken:

      2) Als een koersfiets minstens één spatbord draagt dan moet deze fiets een witte voorreflector + rode achterreflector dragen. Vallen de zgn. asssavers en aanverwante onder spatborden?
      Indien ja, bijgemonteerde reflectoren zal men in de praktijk zelden zien!

      3) Vanaf schemerdonker zeg maar en vanaf een zichtbaarheid < 200 m moeten koersfietsen hebben:
      – vooraan een wit licht + witte reflector
      – achteraan een rood licht (tot op min. 100 m zichtbaar bij helder weer) + rode reflector
      – gele of oranje reflectoren in de pedalen
      – zijdelingse signalisatie (in spaken en/of op band)
      Dus iemand met een koersfiets vertrekt 's morgens in het donker of fietst ’s avonds verder in het donker (zonsondergang rond 17.00 u nu!) of komt terecht in een mistbank/wolkbreuk/… : dan zou die fiets aan al die criteria moeten voldoen?

      In de praktijk zien we dus alle dagen overtredingen met amper handhavingsbeleid errond.
      Of heb je ooit iemand al die dingen onderweg zien monteren wanneer de vrijstellingsomstandigheden er plots niet meer zijn? Denk het niet he.

      Ik vind het geen goede wetgeving, neen. Die indeling in types fietsen is lullig. Als men de wet toetst aan de praktijk komt men daar op uit. En zo komen we terug naar punt 1), ook jouw stelling. Maar ik neem punten 2) en 3) er eveneens bij. Ik ben dus een beetje strenger.

      Hoe zit het in Duitsland trouwens met verlichting en de koersfiets? In dit Fietsberaad/CROW rapport NL (2012) lees ik er althans niet direct iets specifiek over.

     4. “Geef mij één logisch argument dat het verschil rechtvaardigt?”

      Die kan ik niet geven en volgens mij is die er ook (niet) meer.

      “Niet te onderschatten is het aantal koersfietsen voor woonwerk, het zijn dus niet enkel de wielertoeristen.”

      Klopt.

      Dit gezegd zijnde, laten we eens de praktijk nader bekijken:

      “Vallen de zgn. asssavers en aanverwante onder spatborden?
      Indien ja, bijgemonteerde reflectoren zal men in de praktijk zelden zien!”

      Ik betwijfel dat daar jurisprudentie over bestaat. In de wetgeving is het in ieder geval niet duidelijk omschreven.

      “Dus iemand met een koersfiets vertrekt ’s morgens in het donker of fietst ‘s avonds verder in het donker (zonsondergang rond 17.00 u nu!) of komt terecht in een mistbank/wolkbreuk/… : dan zou die fiets aan al die criteria moeten voldoen?”

      Dat klopt.

      “In de praktijk zien we dus alle dagen overtredingen met amper handhavingsbeleid errond.”

      Inderdaad.

      “Ik vind het geen goede wetgeving, neen. Die indeling in types fietsen is lullig. Als men de wet toetst aan de praktijk komt men daar op uit.”

      Klopt ook.

      “Hoe zit het in Duitsland trouwens met verlichting en de koersfiets? In dit Fietsberaad/CROW rapport NL (2012) lees ik er althans niet direct iets specifiek over.”

      Hoe het in Duitsland zit weet ik niet. Volgens mij kent Nederland niet ons bizar onderscheid tussen fietstypes.

 7. Een bonte schare aan gedachtenuitwisselingen.

  Mag ik even teruggaan naar de essentie?
  De initiële vraag van Yves was: hoe zichtbaar is een fluobouter, lees fluovestje.

  De vraag is niet: hoe bang zijn jullie in het verkeer?
  Deze beide elementen vermengen geeft een troebel verhaal. Bovendien is de mening ‘je draagt fluo, dus je bent eigenlijk wat bang’ eigenlijk een denken in de plaats van de ander.
  Het gaat ook niet over helmen, verlichting, het al dan niet verplichten enz.

  Wat is nu typisch aan een fluovest?
  – De felle fluokleur enerzijds (meestal geel of oranje);
  – Het reflecterend materiaal anderzijds.

  Wat zegt het wetenschappelijk onderzoek? Er bestaan niet veel maar toch een voldoende aantal studies. Ook relativerend onderzoek:
  een artikel in The Guardian (2013), een studie over inhaalgedrag, enz.

  Men moet dus fluovestjes niet overschatten, ook niet onderschatten.
  Er zijn ook kleurenblinden.
  Het verkeer is een complex gegeven.
  Zo ziet men niet veel veiligheidskledij bij fietsers in NL omdat o.a. de fietsinfrastructuur en de critical mass zorgen voor bescherming.

  Algemeen gesteld is een fel contrasterende kleur t.o.v. de achtergrond beter zichtbaar.
  Een banaangele fietser zal ‘opgaan’ tussen gele bloemenvelden. Een donkere uitrusting valt niet op in het donker.
  Logisch, toch?

  Wat er ook van zij, we kunnen toch nog vertrouwen in onze eigen ogen, op onze ervaring, op ons gezond verstand? Wat zeggen die jullie?

  Mijn ervaring zegt: fluo is zéér zichtbaar overdag en (dus) van op veel grotere afstand, in de meeste situaties.
  Rood, helblauw, geel, sommige combinaties (blauw/geel, rood/zwart, wit/zwart) zijn voor mij ook goed zichtbaar.

  Wanneer het donker wordt verliest fluo veel van zijn zichtbaarheid. Maar dan komt het reflecterend materiaal goed tot zijn recht en dat is op de meeste fluovestjes met grote banden opgenaaid.
  Onderzoek toont anderzijds aan dat reflecterend materiaal voor fietsers het meest effectief is op de knieën en op de enkels. Ik kan dat beamen, vooral voor de enkels. Jullie hebben dit misschien al gezien: twee op en neer dansende lichtweerkaatsende dingetjes op sommige fietsenkels. Nog leuk ook! Maar ik wijk af, ik ga hier just-in-time de remmen toeslaan. 😉

  1. Natuurlijk zijn Nederlanders niet dom, Renaat, maar zoals ik hierboven stelde:
   ‘Zo ziet men niet veel veiligheidskledij bij fietsers in NL omdat o.a. de fietsinfrastructuur en de critical mass zorgen voor bescherming.’
   Deze situatie kennen we (nog) niet in VL. Dus grijpen fietsers ‘noodgedwongen’ naar andere middelen. Kan je dit standpunt wat begrijpen?

   1. Wat die critical mass betreft, we zijn nog niet zo ver als in Nederland maar in bepaalde steden is er toch al sprake van een behoorlijke kritische massa. Ik kan men niet voorstellen dat ook Gent niet (net zoals Antwerpen) al te kampen heeft met fietsfiles.

    1. Dat klopt, Renaat.
     Maar een groep van bvb. 20 fietsers kan makkelijk van de weg gemaaid worden door een zot.
     Vandaar dat de infrastructuur mede een noodzakelijke factor is.
     Afijn, dat is mijn mening, mede gebaseerd op talloze studies.

     1. Maar daar ben ik het helemaal met eens. Ik hamer dan ook veelvuldig op de noodzaak voor een goede infrastructuur.
      Als het om een zot gaat, dan gaat echter een fluo-vestje zeker niet helpen. (En een helm misschien, maar ook dat is helemaal niet zo duidelijk.)

 8. Natuurlijk kan ik dat begrijpen. Ik heb er dan ook geen bezwaar tegen dat mensen er voor kiezen een fluo-vestje (of een helm) te dragen. En als ik jonge kinderen zou hebben sluit ik zelf niet uit dat ik zou verwachten dat ze dat dragen.

  Maar ik heb er wel een probleem mee als:

  – Fietsers die dat niet doen als ‘onverantwoord’ worden afgeschilderd (‘blaming the victim’ is geen uitzonderlijk fenomeen, zelf het BIVV maakt zich er veelvuldig schuldig aan);

  – De overheid een verplichting wil invoeren;

  – Mensen voor een verplichting pleiten;

  – Het als een zeer belangrijke maatregel voor het verbeteren van de verkeersveiligheid wordt beschouwt;

  – Men niet inziet dat de argumentatie voor het dragen van een helm of fluo-vestje in aangepaste vorm ook perfect van toepassing zijn voor autogebruikers, maar dat ook door veel voorstanders van een helmdracht en fluo-vestje voor fietsers dat onmiddellijk als ‘absurd’ afdoen.

  En ik zie ook de nadelen van de helm en het fluo-vestje en in het bijzonder het nadeel aan de ‘wedstrijdjes’ om zoveel mogelijk op te vallen. Als erg veel mensen zich heel opvallend beginnen uitdossen dan is er het risico dat automobilisten zich daar op gaan fixeren en nog minder oog hebben voor de ‘normaal’ uitgeruste fietser. Het is maar de vraag of er in zo’n situatie globaal werkelijk sprake zal zijn van een veiligheidswinst. In dat geval zal het fenomeen van ‘blaming the victim’ nog erger worden naar deze ‘normaal’ uitgeruste fietser toe.
  De kans wordt dan ook erg groot dat de helmdracht en fluo-vestje dracht al snel wordt gevolgd door een verplichting.
  Ik vind het dus heel erg onwenselijk als het dragen van een helm en/of een fluo-vestje als ‘het normale verantwoordelijke gedrag’ wordt beschouwd en dat niet doen als ‘onverantwoord, abnormaal, …’

  Ik vind het ook absurd dat meer en meer mensen het blijkbaar ‘normaal’ vinden dat kinderen in fluo moeten uitgedost worden om zich veilig op straat te kunnen begeven. Het getuigt van een crimineel verkeersbeleid en schuldig verzuim van de overheid als dat nodig lijkt te zijn of is. Willen we werkelijk in steden en gemeenten leven waar kinderen niet onbezorgd op straat kunnen spelen?

  1. Ik kan jouw standpunten goed begrijpen.

   Men kan stellen: fluovesten, helmen e.d. zijn een teken dat er iets schort aan de fietsinfrastructuur.
   NL is het mooiste voorbeeld van net het omgekeerde (cfr. supra).
   Burgers zouden dus de overheid moeten verplichten om te zorgen voor een veilige infrastructuur.
   Nu worden we zacht gedwongen om helmen, fluovesten enz. te dragen omdat diezelfde overheid tekortschiet.
   Wil je zoiets duiden?

   Waar ik persoonlijk wel nog van droom is een openploffende airbag rondom het ganse lichaam, bij een worst case scenario. Een soort Michelin manneke rondom de ganse body. Mocht ondanks alles een zot een fietser van de weg maaien… Misschien ben ik te vroeg geboren. 😉

    1. Weet ik. Vind ik prutsen in de marge. Immers, al de rest mag ernstige verwondingen oplopen tot en met een gebroken bekken of ruggengraat?
     Ook niet echt comfortabel/handig. En duur.
     Mijn andere bijdrage op deze blog is ‘in afwachting van moderatie’, daarin vertel ik iets meer over een fluovestjesairbag.

 9. Het grootste euvel met fluo is toch dat je eruitziet alsof je mama nog je boterhammetjes smeert?
  Ik draag sinds twee weken zo’n hesje.
  Zaterdagnacht doe ik hem aan op de Oude Beestenmarkt om huiswaarts te fietsen en iedereen begon me vanuit de ooghoeken te bekijken met een monkellachje rond de lippen.

  Idem met de pothelm.

  Een zwakke weggebruiker zijn is vernederend genoeg.
  We moeten ook nog eens rondrijden als ontmannelijkte, lelijk geklede clowns met oververhitte hersens.

  Het is trouwens omgekeerd.
  Van mij mogen ze de helm en het hesje pas verplichten als de gordel uit de auto wordt geweerd, de uitlaat in het gezicht blaast en de kinderzitjes aan de bumper worden bevestigd.

  1. In het licht of bij schemer maakt de kleur van de kleding verschil. Op zich valt wit dan ook prima op en is oranje beter dan geel.
   Als het donker is dan is het de reflectie die van belang is en is de kleur van de kleding zelf helemaal niet zo belangrijk. Een reflecterend vestje zou dus evengoed zwart (of eender welke andere kleur) mogen zijn ( ze zijn bij goed zoeken ook in het zwart te vinden). Jasjes met reflecterende vlakken zijn sowieso in alle mogelijke kleuren te vinden.
   Er bestaan tegenwoordig ook kleding, fietstassen waarin de reflectie in de stof is verwerkt en dus echt pas opvalt als het donker is en er licht op schijnt. (b.v. http://www.ortlieb.com/_prod.php?lang=nl&produkt=backroller_hv&biketoy=rear)

    1. En zoals gewoonlijk zal de wetgeving achter lopen. Want laat ons eerlijk zijn, als je van die fluo-fietstassen hebt, een jasje met fluo-garen en je kader is geschilderd in reflecterend materiaal, is dan de verplichting voor een witte reflector achteraan niet redelijk absurd?

     1. En je bedoelt wellicht: ‘witte reflector vooraan’ (en/of misschien bedoel je ook ‘rode reflector achteraan’?). 😉

     2. Oeps, inderdaad. (Ik kom op weg naar het werk bijna elke dag één tegenligger tegen die een rood licht gebruikt als voorlicht. Bijzonder irritant!)

     3. Ach, Renaat, ‘zwijgt'(*)!
      (*)’Zwijgt’ is een uitdrukking in dialect, dus niet letterlijk opvatten.

      Gedurende de voorbije donker wordende dagen heb ik aandachtiger de verlichting/reflectie van fietsers geobserveerd.
      Mijn vaststellingen uit de steekproef:
      (1) 20% uitstekend
      Goede verlichting en reflectie.
      De gezond verstandigsten en veiligsten.
      Dé beste verlichting vond ik op een ligfiets dd. 25/11/14 op de Eversteinlaan met (vermoedelijk) een Philips Saferide Lumiring achterlicht én een uitstekend voorlicht.

      (2) 15% slecht
      Géén verlichting en (quasi) geen reflectie.
      Suicidal people.

      (3) 65% ‘mangelhaft’ (vind ik een mooi Duits woord)
      Geen of geen afdoende reflectie noch op kledij noch op fiets, slechte lichten, deze groep is steeds met iets in overtreding. Nogal wat koersfietsen hierin.
      De overschatters.

      Jammer!

      Oh ja, en fluovestjes blijken inderdaad al dan niet goed reflecterend afhankelijk van de belichtingsrichting van autolampen.

  2. Oei, blijkbaar hebben sommige mensen eerst de goedkeuring van anderen nodig vooraleer ze aan veiligheid denken ?
   Draag je ook geen gordel omdat anderen dat niet cool vinden ?
   Gooi je je afval ook niet in de vuilnisbak, omdat anderen dat ook gewoon op straat kieperen ?
   Staalharde logica zeg.

 10. Nogmaals een poging om te kijken naar énkel het fluovestje, nu in het donker.
  Los van infrastructuur, beleid, gedrag, verlichting, helm,… whatever.
  Hoe zichtbaar is de fluokleur?
  Hoe zichtbaar is het reflecterend materiaal?
  Zonder lichtweerkaatsend garen, zoals de meeste fluohesjes nu.

  Ik vond een simpele praktische test over hoe een fluovestje er reëel uit ziet in het donker, letterlijk belicht vanuit verschillende hoeken.

  [Opm.: de auteur, CycleGaz, vermoedt dat sommige commerciële sites de foto’s van fluokledij manipuleren om deze virtueel beter te doen uitkomen! Men ziet dat op die foto. Dus even opletten als consument.]

  Na het bekijken van die beelden, pleit ik (nog steeds) voor reflecterend materiaal op de enkels: het wordt sneller belicht want lager bij de grond en het beweegt. Koplampen schijnen immers meer richting grond.
  Ik ben ook voorstander voor retroreflecterend garen in fluohesjes.
  ’t Is maar hoe ik het zie.

  Los van al de rest, wat vinden jullie ervan?

 11. Mag dat eigenlijk wel, zo’n hesje of fietszakken met reflecterende delen? Artikel 82.1.4. van het verkeersreglement:

  2° In geen geval mogen er vooraan rode lichten of rode reflectoren en achteraan witte of gele
  lichten of witte reflectoren gevoerd worden.

 12. Schijnend als een vuurtoren
  Knipperend als een kerstboom
  Reflecterend als een spiegel
  Gekleed in een carnavalspakje

  opvallen, wie kan daar tegen zijn?
  Al is het wat geboren uit noodzaak, om enigszins te overleven in de jungle.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: