Mail: Hoffelijk fietsen in Gent, het verhaal van de mug en de olifant … ?

Jan Naert & Pascal Debruyne

“I want to ride my bicycle, I want to ride it where I like!”, zong Freddy Mercury van Queen. Die vrije fietser kreeg op 29 november volgende boodschap in de Gentenaar Dit filmpje moet Gentse fietsers meer manieren leren in het verkeer.” [1] Een titel die kan tellen en die voor veel fietsers in Gent waarschijnlijk een wrange bijklank heeft. Het is de baseline van een campagne van het Gentse stadsbestuur die door middel van filmpjes de fietsers (voorgesteld als een ‘wild dier’) wil opvoeden tot hoffelijkheid. Ze zouden andere weggebruikers de pas afsnijden en zich niets aantrekken van verkeersregels. Deze pedagogische gids voor de hoffelijke fietser, nog steeds de kwetsbare weggebruiker, is een aanfluiting en een bedenkelijke investering van publieke middelen. De filmpjes creëren immers een negatief imago van de fietser, die teveel plaats inneemt en het andere weggebruikers als de voetganger en auto moeilijk maakt.

Enkele vervelende beestjes maken de kudde niet
Gent kent een gestage stijging van fietsers die zich bewegen in de stad [2] met ongeveer 180.000 fietsverplaatsingen per dag. [3] Dat dit fricties oplevert met andere weggebruikers is geen wonder. We ontkennen ook niet dat enkele beestjes in deze groter wordende kudde het soms te bont maken. Wat we ten stelligste ontkennen is dat dit fenomeen opweegt tegen de lasten die deze grote groep fietsers ondervinden in de stad. De balans is niet in evenwicht. We krijgen het fenomeen van de omkering: in plaats van het beestje in verdrukking nog beter te verzorgen, krijgt het beestje een les in hoffelijkheid.

De plaats van het beest in de stad
Ook wat betreft de ruimte voor fietsers wordt er aan omgekeerde beeldvorming gedaan. In het filmpje komt o.a. aan bod hoe er sprake is van brede en veilige fietspaden in Gent. Hierbij wordt het bekende fietspad tussen binnenring en het Woodrow Wilsonplein getoond, dit fietspad ligt tussen bomen en los van de rijweg. Dit is een goed voorbeeld van hoe het zou kunnen zijn, maar is helaas ver van de realiteit. Dit mooie fietspad is, naast het fietspad langs de Coupure Links, vrijwel het enige veilige fietspad. De fietser wordt op veel plaatsen letterlijk verdrukt door rijdende en geparkeerde auto’s die plaats innemen van ongeveer zes fietsers. Dat hierbij het risico bij confrontaties vooral bij de fiets ligt als kwetsbaar dier is duidelijk, het beest auto is immers gepantserd. Naast plaatsgebrek zijn ook de andere condities voor de fiets weinig benijdenswaardig, fietspaden met obstakels en in slechte staat en ongezonde dieseldampen zijn geen pretje. De parkeer- en mobiliteitsplannen van schepen Watteeuw doen al heel wat om autoverkeer uit het centrum te weren. Maar de druk op de 19de eeuwse gordel blijft zonder antwoord. Het is ook daar dat betere fietsinfrastructuur en alternatieve connecties ontbreken.

Verzorg het beestje, het is kwetsbaar
De fietsvriendelijkheid moet veel beter. Fietsers zijn immers kwetsbaar en ingrepen blijven teveel beperkt tot lapmiddelen. Zo zijn fietsstraten die telkens onderbroken worden door ‘niet fietsstraten’, en rode of gele asfaltstroken op de rijweg slechts aardige pogingen, maar in de realiteit niet werkbaar. Die stroken op de straat in een kleurtje bijvoorbeeld, komen niet tegemoet aan het probleem. Het zijn immers geen veilige en ruime fietspaden afzonderlijk van de rijweg. In realiteit blijven fietsers op deze stroken gevangen tussen auto’s. Bovendien houden veel auto’s geen rekening met deze zogenaamde voorrangsstroken. Ingrepen voor de fietser gaan dus te weinig ver in vergelijking met de grote ongelijkheid tussen auto en fiets in de stad. Als er voldoende fietspaden zouden zijn die voldoende breed zijn en die los liggen van de autoweg, dan zou het aanspreken op hoffelijkheid nog enigszins verdedigbaar zijn.

Conclusie, geef het beestje wat zuurstof
Het gaat ons dus over prioriteiten. In plaats van geld te besteden aan bijsturing, is net meer zorg voor de fiets noodzakelijk. De controles voor verkeerd fietsgedrag werden deze week opgedreven. Maar wat met de automobilisten? Wat is daar de pakkans? Elke ochtend zien we tientallen overtredingen door automobilisten die veel ergere gevolgen kunnen hebben: van parkeren op het fietspad tot geen voorrang verlenen aan zwakkere weggebruikers, tot fietsers de pas afsnijden en overdreven snelheid. Deze overtredingen worden te zelden aangepakt.
Als een fietser een auto de pas afsnijdt is het risico voor de automobilist op schade behoorlijk wat minder dan omgekeerd. Dat dergelijk promomateriaal geproduceerd wordt, is onrespectvol ten aanzien van de grote groep fietsers die zich elke dag in Gent bewegen en die, op risico van lijf en leden, toch blijven volharden om tussen auto’s te laveren. Naast de verloren kost, hebben deze filmpjes ons inziens zelfs een negatief effect, omwille van een foute representatie van de fietser als potentieel vervelend in de stad. Laat dus het fietsbeestje wat zuurstof en koester het in plaats van het met een paternalistisch vingertje te wijzen op hoe hoffelijk het moet zijn.

[1] http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20141128_01401055

[2] http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20140902_01246775

[3] http://www.mobiliteitgent.be/met-de-fiets/fietsbeleid/fietsen-cijfers

83 gedachten over “Mail: Hoffelijk fietsen in Gent, het verhaal van de mug en de olifant … ?”

 1. Deze hoffelijkheidsfilmpjes van stad Gent hebben inderdaad net het verkeerde effect. Dit heb ik afgelopen zaterdag zelf kunnen ondervinden in de Visserijstraat, welke een fietsstraat is. Toen ik goed voorbij halfweg de fietsstraat was is er een auto toch in gelukt hem naast mij te dringen en mij te verwijten dat ik asociaal was omdat ik te veel naar het midden van de weg reed, ze zei ook dat ik maar eens naar het filmpje van stad Gent over fietsers moest kijken. Dat is toch niet de bedoeling van deze filmpjes geweest hoop ik.

  1. Doe eens navraag (ev via Gent info) hoeveel maal de politie na het invoeren “fietsstaat” er al een controle geweest is op naleven reglementering . Veel geluk

 2. Zaterdagavond laat fietste ik door de Lange Munt samen met enkele andere fietsers tussen enkele voetgangers. Een van de voetgangers maakte de opmerking tegen zijn vrouw “Ziedewel dat dat hier een probleem is. Al die gevaarlijke velo’s. Het stond ook in de gazet hé.”
  Je zou durven verwachten van een bestuur dat ze mensen die hun best doen ondersteunen ipv te pesten. Schaamtelijke actie.

   1. Te lang, of het nou 1 seconde of 1 uur zou geweest zijn doet niet ter zake. Als men moet goederen lossen, dan kan men eventueel zijn vrachtwagen immobiliseren op het rijvak voor de auto’s, maar nooit op een met witte lijnen afgebakend fietspad!

 3. Dit doet me denken aan de beruchte ribbelstroken langs de Schelde: je gebruikt een oplossing waar iedereen slachtoffer van is om een kleine groep aan te pakken. Bij de ribbelstroken is iedereen de pineut (behalve het “Scheldepeloton”); met deze filmpjes lijkt het alsof de meeste fietsers wegpiraten zijn. Averechts effect, want (zeer veralgemenend) de automobilisten worden bevestigd in hun mening. In plaats van te werken aan onderling respect, worden de tegenstellingen in de verf gezet.

 4. Er is een probleem van hoffelijkheid bij een beperkt deel van de fietsers, maar er is een veel groter probleem van hoffelijkheid, of is het laksheid, van autobestuurders naar fietsers toe (afslaan naar rechts zonder in de rechterspiegel te kijken, inhalen langs rechts op het fietspad zonder te kijken of er fietsers zijn, …). Zo ben ik enige weken geleden 2 keer aangetikt op het fietspad. “Sorry, niet gezien”, correcter was natuurlijk “Sorry, niet gekeken”.

 5. Dit is de lijst van de aangekondigde politiecontroles voor december.
  • 3/12/2014 – Controle parkeren op mindervalidenplaatsen – Gentbrugge
  • 4/12/2014 – Alcoholcontrole – Centrum Gent
  • 3/12/2014 – Controle parkeren op mindervalidenplaatsen – Gentbrugge
  • 5/12/2014 – Actie zwaar vervoer – grondgebied Gent
  • 5/12/2014 – Actie gordel&gsm – Sint-Amandsberg
  • 5/12/2014 – Verkeersveilige nacht – grondgebied Gent
  • 6/12/2014 – Alcoholcontrole – grondgebied Gent
  • 6/12/2014 – Controle parkeren op mindervalidenplaatsen – Gentbrugge
  • 7/12/2014 – Actie zondagsmarkt – Wondelgem
  • 7/12/2014 – Actie Ledebergmarkt – Ledeberg
  • 10/12/2014 – Fietscontrole – Wondelgem
  • 12/12/2014 – Controle roodlichtrijden – Sint-Amandsberg
  • 14/12/2014 – Alcoholcontrole – Sint-Amandsberg
  • 14/12/2014 – Actie zondagsmarkt – Wondelgem
  • 14/12/2014 – Actie Ledebergmarkt – Ledeberg
  • 16/12/2014 – Actie parkeeroverlast – Sint-Amandsberg
  • 18/12/2014 – Alcoholcontrole – grondgebied Gent
  • 19/12/2014 – Controle boorddocumenten – Wondelgem
  • 19/12/2014 – Actie gordel&gsm – Wondelgem
  • 21/12/2014 – Actie zondagsmarkt – Wondelgem
  • 21/12/2014 – Actie Ledebergmarkt – Ledeberg
  • 25/12/2014 – Alcoholcontrole – grondgebied Gent
  • 28/12/2014 – Actie Ledebergmarkt – Ledeberg

  De lijst is steeds consulteerbaar op http://www.lokalepolitie.be/5415/controleacties.html

  23 aangekondigde controles waarvan welgeteld één gericht op fietsers.

  Je kan niet stellen dat fietsers geviseerd worden door de Politie.

  Ik vind voor de rest de filmpjes best leuk. Zoals alle verkeerspreventie-reclamespotjes een beetje paternalistisch. So what? De Stad kiest dan toch eerder voor een preventieve aanpak dan voor een loepzuivere repressieve.

  Als er echt één punt van kritiek moet komen dan maar het fragment op 0:55. Fietser rijdt (op een erbarmelijke kasseibaan) links van de rijbaan en wordt blijkbaar aangereden door een auto die geen voorrang van rechts verleent.

  Wat hier de boodschap van de stad is, ontgaat mij.

  1. Heb je ook zo’n lijst van niet- aangekondigde controles? Wellicht vallen die aan het commissariaat in Sint-Amandsberg en die aan het verkeerslicht op dezelfde plaats daaronder? Net zoals die aan de Heuvelpoort onlangs… Wat zou daar dan de verhouding zijn? Het kan inderdaad dat die grosso modo dezelfde is, maar dat weten we dus (nog) niet.

  2. Over die niet-voorrang van rechts door die auto. In het begin dacht ik ook: ‘wat doet die fietser verkeerd, die komt toch van rechts?’
   Na een paar keer kijken vermoed ik het volgende: die fietser rijdt te veel links op de baan waardoor de chauffeur hem niet tijdig kón zien. Je ziet die fietser in een vorige scène al zo rijden op die kasseibaan.
   Zo’n subtiele scène zou ik niet in een dergelijk filmpje steken.
   Temeer: stel dat die baan zó slecht ligt dat die fietser teveel naar links neigde, dan zegt het ook iets over de infrastructuur die zijn gedrag in die richting heeft geduwd.

   We zullen de regisseur eens moeten aanspreken. 😉

 6. Als je over hoffelijkheid begint, dan viseer je weggebruikers, maar niet het vervoersmiddel. Het filmpje associeert fietsers met gebrek aan hoffelijkheid, zoals zwarten lui zouden zijn, Oost-Europeanen dieven en Noord-Afrikanen een kort lontje zouden hebben.

   1. Daarmee schiet dus de campagne zijn doel(groep) voorbij – iedereen denkt dat het gaat over ‘de fietsers’.
    Bovendien, of het nu gaat over deze of gene doelgroep: het verbindt geen mensen, het is leugenachtig, tendentieus, kortom… een beetje dom, niet?

 7. Ik lees hier vooral veel lange tenen, die moeite hebben met kritiek.
  Ik voel me als fietser niet aangesproken door de filmpjes en heb er dus geen probleem mee. Dit zien als stereotypering van alle fietsers is spijkers op laag water zoeken.
  Dan kan je net hetzelfde zeggen over campagnes rond automobilisten die de gordel niet dragen of dronken rijden. Ook daardoor voel ik me niet aangesproken, omdat ik dat gedrag niet stel.

  Dat er aan de infrastructuur en handhaving nog pakken werk is, klopt uiteraard. Maar een non-fietsbeleid van decennia keer je niet om op een dik jaar tijd.
  Wil dat zeggen dat men weggebruikers ondertussen niet mag aanspreken op hun gedrag ? Voor mij niet. Sommigen geven de indruk dat fietsers met alles moeten kunnen wegkomen, of dat het gebrek aan perfecte infrastructuur een eeuwigdurend excuus is om asociaal gedrag goed te praten.

  Mijn modal split is ca. 3/4 fiets en te voet en 1/4 met de auto, een bewuste keuze. Maar elke dag kom ik ongeveer even veel “asociale” fietsers als automobilisten tegen. Ik heb nog nooit een fietser weten stoppen als ik een zebrapad oversteek (er wordt rakelings geslalomd), auto’s stoppen veel vaker. Er zijn amper fietsers die voorrang aan rechts verlenen, vaak krijg je er nog wat gevloek bij als ik m’n voorrang neem. En als het over rijden zonder verlichting gaat, kom ik meer onverlichte fietsers tegen dan onverlichte auto’s.
  Dat is een subjectieve waarneming, want te individueel en niet gebaseerd op regelmatig cijferonderzoek. Maar ik denk dat iedereen die eerlijk is met zichzelf, weet dat dit meer is dan louter wat perceptie.

  Dus laat ons aub niet doen alsof er geen probleem is qua gedrag van alle weggebruikers, inclusief fietsers.

  1. “Er zijn amper fietsers die voorrang aan rechts verlenen, vaak krijg je er nog wat gevloek bij als ik m’n voorrang neem.”

   Ik ken locaties waar automobilisten sowieso nauwelijks voorrang van rechts verlenen. Ook ken ik locaties waar fietsers voorrang hebben t.o.v. de auto’s uit de zijstraat maar deze zelden krijgen en de auto’s op de ‘hoofdbaan’ wel voorrang krijgen van de automobilisten uit de zijstraat.

   Ik zal nooit ontkennen dat er een deel fietsers is met probleemgedrag want ik kom zo’n fietsers ook elke dag tegen. Maar ik geloof niet dat het veel erger gesteld is met fietsers dan met automobilisten, zeker niet als men de gemiddeld jongeren leeftijd mee in rekening brengt.

   “En als het over rijden zonder verlichting gaat, kom ik meer onverlichte fietsers tegen dan onverlichte auto’s.”
   Een controle vorig jaar in Antwerpen leverde 20% fietsers op die niet in orde zijn met hun verlichting. Dat stemt ook overeen met het percentage uit eigen observatie. Natuurlijk is dat 20% te veel en zal men bij specifieke groepen (studenten) een nog hoger percentage aantreffen.

   Volgens een onderzoek van Touring (die je moeilijk kan beschuldigen van anti-auto denken) is zo’n 15% van de auto’s niet in orde met hun verlichting. Ze rijden inderdaad zelden volledig zonder licht om de eenvoudige reden dat ze zoveel verlichting hebben maar er is geen reden om aan te nemen dat ze persoonlijk meer belang hechten aan goede verlichting dan fietsers dat doen.

   Ook heeft Touring niet zo lang geleden een onderzoek gedaan naar het gebruik van richtingaanwijzers. Die resultaten waren ook hallucinant (http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20130602_00607518).

   M.a.w. ik geloof niet in ‘de slechte fietser’ en ‘de goede automobilist’. Evenmin geloof ik in het omgekeerde. Als men corrigeert naar leeftijd (jongeren gedragen zich over het algemeen veel slechter in het verkeer) dan zou het me verbazen dat er een groot verschil is in wangedrag tussen fietsers en automobilisten. Waarbij ik wangedrag in de eerste plaats wil definiëren als dat gedrag dat andere verkeersdeelnemers in gevaar brengt of onrechtmatig hindert.

   Ik denk wel dat het over het algemeen helemaal niet goed gesteld is met zowel de kennis van de regels als het gedrag (hoffelijkheid, voorzichtigheid, …) van de Belgische verkeersdeelnemer.

   1. Als we het er over eens zijn dat het verkeersgedrag van fietsers niet zo erg verschilt dan dat van automobilisten, waarom zou er dan een probleem moeten zijn met het sensibiliseren van beide categorieën ?
    Wie geen bezwaar heeft tegen acties rond gordelplicht of dronken rijden naar automobilisten toe, kan dan toch geen enkel bezwaar hebben tegen sensibilisering naar weinig sociale fietsers ?
    Over hoe die campagne er uit ziet, of je ze al dan niet grappig of geslaagd vindt, is een andere discussie. Maar hier stellen sommigen dat het gedrag van (sommige) fietsers nooit in vraag gesteld mag worden, laat staan geverbaliseerd.
    Jouw stelling volgend dat jongeren beter vertegenwoordigd zijn onder fietsers, lijkt het me een vreemd signaal om potentieel toekomstige autogebruikers te leren dat asociaal rijgedrag vrijuit gaat.

    1. Ik ben er van overtuigd dat er veel minder protest tegen het filmpje was geweest als men tegelijkertijd een filmpje over automobilisten en over voetgangers had gelanceerd. Het is o.a. die eenzijdigheid die mensen in het verkeerde keelgat schiet.

     “Jouw stelling volgend dat jongeren beter vertegenwoordigd zijn onder fietsers, lijkt het me een vreemd signaal om potentieel toekomstige autogebruikers te leren dat asociaal rijgedrag vrijuit gaat.”

     Jij bent een kei in het negatief interpreteren van wat anderen schrijven (al verwijt je tegelijkertijd anderen negativiteit). Ik geef helemaal geen signaal met de combinatie van de volgende twee vaststellingen:

     – Jongeren gedragen zich over het algemeen slechter in het verkeer. Dit heeft deels te maken met een gebrek aan kennis van de regels, nog meer met een gebrek aan verkeerservaring maar vooral met het andere denken en doen dat bijna onlosmakelijk met een jeugdige leeftijd verbonden is. Het is niet voor niets dat de dodentol bij kinderen maar vooral bij autorijdende jongeren zo hoog ligt.
     (Overigens gaat dat niet op voor alle wangedrag. Rijden met teveel alcohol in het bloed is vooral een probleem van 40-50-jarigen. Maar dat is gedrag dat niet zo opvalt, dus bijna niemand ziet die groep mensen als een probleem.)

     – De gemiddelde leeftijd van fietsers is lager dan de gemiddelde leeftijd van automobilisten en in het bijzonder de groep jongeren is in studentensteden sterk vertegenwoordigd bij de fietsers.

     Dat zijn niet meer dan feitelijke vaststellingen waarmee ik geen wangedrag goedkeur. Het is zelf een reden om extra aandacht aan deze groep te besteden.

     Maar het is wel een logische verklaring voor het gegeven dat bepaald slecht gedrag mogelijk iets vaker voorkomt bij fietsers dan bij automobilisten.
     Ik stoor me mateloos aan de eenzijdigheid waarbij sommige mensen één groep weggebruikers als ‘het probleem in het verkeer’ zien en ik stoor me helemaal aan de suggestie die ik soms hoor dat het hoge aantal fietsongevallen wel vooral aan de fietsers hun eigen gedrag te wijten zal zijn.
     Om een eerlijke vergelijking te maken tussen het gedrag van automobilisten en van fietsers dient men groepen met dezelfde leeftijd te vergelijken.

     Kunnen we afspreken dat je een poging doet niet alles zonder meer negatief interpreteert?

     1. De vaststelling dat jongeren meer vertegenwoordigd zijn onder fietsers is geen waardeoordeel, laat staan een probleem.
      Alleen : verkeersopvoeding begint op jonge leeftijd. Ouders en andere volwassenen die het goede voorbeeld geven is 1 deel van die verkeersopvoeding. Maar hoe leeftijdsgenoten zich gedragen in het verkeer evenzeer : als jonge fietsers het signaal krijgen dat alles kan, dan nemen ze dat voor een stuk ook mee in andere vervoermiddelen die ze gebruiken.

     2. Het is voor het eerst dat ik kan zeggen dat ik het eens ben met de inhoud van een post van jou.

      Wat ik schreef over jongeren was dan ook geen waarde-oordeel en beschouw ik zeker niet als een probleem. Integendeel, ik ben heel erg blij dat al die 18-jarigen nog niet met de auto rijden, laat staan dat 16-jarigen (zoals in sommige andere landen) met de auto mogen rijden.

  2. ‘Lange tenen.’
   Ik zie hier geen lange tenen, jij precies wel? Zowel in deze topic als in Waarom, daarom! vereng je het discours tot een persoonlijke schuldvraag. Telkenmale gebruik je deze techniek. Doe je dit bewust? Of gebeurt het onbewust?
   Morele verontwaardiging ligt toch op een ander vlak en dat is wat hier en in Waarom, daarom! gebeurt. Het is zelfs een kaakslag voor fietsverenigingen met hun moedige vrijwilligers dat je hun goede bedoelingen betwijfelt door hen egoïstische motieven toe te schrijven. Je mag van geluk spreken dat ze jou nog zo hoffelijk bejegenen.
   Niemand hier wil gedragsproblemen van fietsers wegwuiven. Zegt iemand dit hier? Jij veronderstelt dat, je denkt (opnieuw) in de plaats van de ander! Dit is onheus.
   Ik vind het spijtig dat je de discussies steeds naar een persoonlijk niveau vernauwt en dus verlaagt naar ergens waar het zijn rechtmatige plaats verliest. Bovendien is het zo lastig discussiëren omdat je het liefdeloos uit het grote verband trekt, en je zit daarover maar door te drammen. Met zulk denkpatroon vind je altijd wel iets om te argumenteren, gewoonweg omdat… niemand perfect is.
   De verontwaardiging hier is: waarom worden enkel de fietsers in een filmpje aangemaand tot hoffelijkheid en niet alle weggebruikers?
   Hoffelijkheid, respect, veiligheid, … is een zaak van iedereen. Zélfs van de beleidsmakers (!) die als verkozenen van het volk de verdomde plicht hebben om voor een dusdanige infrastructuur te zorgen dat fietsers zich veilig voelen in het verkeer in samenhang met alle andere weggebruikers.
   Het filmpje toont zelfs een mooi vrijliggend fietspad waarvan er maar zo eentje bestaat in Gent. Als jij dat eerlijk vindt, dan zeg ik dat jij oneerlijk doet. Laten we ook niet vergeten dat zo’n campagnes met publiek geld gefinancierd worden. En we zitten in een economische crisis zegt men. Kan iemand dat nog met mekaar rijmen?
   Je zet beleidsmakers nogal graag uit de wind, is mijn andere vaststelling. Doe je dit om een bepaalde reden?
   Dat fietsers een slechte of geen infrastructuur als excuus misbruiken om wangedrag te vertonen is een niet-respectvolle, niet hoffelijke, zelfs denigrerende uitspraak voor alle fietsers hier. Zo’n uitspraak wijst nogmaals op het niet zien van de samenhang.
   Ik heb de indruk dat je veel moeite hebt om écht te snappen waarover het hier gaat. The big picture.
   Ik zie aldus eerder lange tenen bij jou.
   Aan jou om eerlijk en moedig uit te zoeken waar jouw steeds-in-dezelfde-lijn-liggende kritieken vandaan komen.

   ‘Subjectieve waarneming.’
   Jouw vernoemde waarneming is objectief, want vast te stellen door anderen, dus onderschat waarnemingen niet. Al begrijp ik wat je bedoelt: je kan het niet bewijzen met foto’s of filmmateriaal. Echter, alle cijfers gaan dezelfde richting uit en zoals je zegt: als men objectief-eerlijk kijkt op straat, stelt men vast dat er nog heel wat te doen valt rond veiligheid en gedrag. Ikzelf doe ook soms steekproefjes (kijken naar iets welbepaald, bvb. fietsverlichting, en gewoon tellen) en dan kom ik ook tot vrij hallucinante cijfers. Ik kan me er zelfs aan ergeren. Het mag een wonder heten dat er niet meer ongevallen gebeuren!

   1. Jouw antwoord illustreert precies wat ik bedoel met die lange tenen. Je zegt dat er verontwaardiging is over het feit dat de filmpjes over fietsers gaan, en niet over alle weggebruikers.
    Alleen : ook die andere weggebruikers krijgen hun portie aan sensibilisering te slikken, toegespitst op HUN rijgedrag.
    Bij motorfietsers gaat het dan eerder over veiligheidsuitrusting en gezien worden, bij auto’s over gordelplicht, en bij fietsers in Gent over verlichting en hoffelijkheid.
    Ook bij die andere categorieën weggebruikers wordt steevast geargumenteerd dat men geviseerd wordt, dat andere weggebruikers veel meer overtredingen plegen, …
    Kortom : ook daar lange tenen.

    Behalve dat het communicaiegewijs steek houdt om aparte soorten weggebruikers ook apart aan te spreken op hun gedrag (een duidelijke gerichte boodschap brengen in tegenstelling tot een diffuus en algemeen verhaal), is het ook logisch omdat asociaal gedrag met een fiets er anders uit ziet dan met een auto.

    Een auto op het voetpad geparkeerd, ook als die voldoende plaats laat voor rolstoelpatiënten en het fietspad niet inneemt, wordt als asociaal gezien. Daar bellen mensen de politie voor.
    Een fiets die op het voetpad geparkeerd staat en zelfs geen plaats meer overlaat voor een voetganger (en die dus op de rijbaan dwingt), wordt niet zo bekeken. Laat staan dat men er de politie voor belt.

    Ik heb het al gezegd : ik voel me als dagelijkse fietser niet aangesproken, omdat ik het getoonde gedrag niet stel. Ik voel me ook niet aangesproken door BOB-campagnes omdat ik nooit drink, niet door gordelcampagnes omdat ik ‘m altijd draag en niet door motorfietscampagnes omdat ik altijd beschermende kledij en helm draag.
    In geen van deze gevallen vind ik dat ik over dezelfde kam geschoren wordt als de asociale weggebruikers.

    Integendeel : ik ben blij dat het probleemgedrag van sommigen benoemd wordt. En zie niet in waarom dat voor een bepaalde categorie weggebruiker taboe zou zijn.

    1. Maar Pascal, ik voel me helemaal niet aangesproken op mijn fietsgedrag, door trouwens geen enkele campagne over verkeer omdat ik, net als jij, dergelijk gedrag niet vertoon (‘safety first’, weet je wel). Noch met handhaving, die voor mijn part zelfs strenger mag.
     Ik begrijp wél wat jij wilt zeggen hoor, maar ‘jouw’ lange-tenen-projectie is toch een andere gemoeds/denkbeweging.

     En daar gaat het precies om: dat niemand hier zich aangesproken voelt door het filmpje op hun gedrag. Je begrijpt me ‘in de fond’ niet. Het gaat dus niet over zich aangevallen voelen op het eigen gedrag maar om een morele verontwaardiging, nl. over de context waarin het gebeurt. Dat staat op een andere trap dan het zich egocentrisch aangesproken voelen.
     Autogordels, motorkledij, fietsverlichting, …. ja dat zijn allemaal zaken die toegespitst zijn op een categorie. Niemand heeft daar problemen mee.
     Maar hoffelijkheid + al de andere dingen in het filmpje die een verkeerd beeld schetsen van de Gentse realiteit… en het beoogde doel ervan.
     Ik zou toch nog eens diep nadenken over het verschil.
     Als je echt begrijpend probeert te lezen wat Jan Naert en Pascal Debruyne willen vertellen…

     Ik heb al gemerkt dat we precies op andere golflengten communiceren. Ik begrijp echt jouw standpunt hoor, kan jij een ànder standpunt begrijpen? Gewoon even inkomen in het ander standpunt, zonder dat je moet verzaken aan jouw overigens ook waardevol standpunt.

     Zullen we eens een vote doen hier: wie voelt zich aangesproken op het eigen fietsgedrag door die campagne?

     1. 😉

      [PS: Misschien moeten we ooit onze conversatie over elektr. fietsen kweetniewanneer kweetniewaar verder voeren, ik heb het wat onheus afgebroken.]

  3. ‘Ik heb nog nooit een fietser weten stoppen als ik een zebrapad oversteek (er wordt rakelings geslalomd), auto’s stoppen veel vaker.’

   Als er een goede visuele uitwisseling is tussen fietser-voetganger, hoeft een fietser zelfs niet te stoppen. Zo ken ik een fietser die zélf een teken geeft aan de voetgangers dat ze mogen oversteken, terwijl hij wat trager gaat fietsen. Zo verliest een fietser niet teveel van zijn momentum. Een win-win situatie. Alleen ben jij díe fietser nog niet tegengekomen…
   Een auto kan sneller weer optrekken, de chauffeur hoeft maar het gaspedaal in te drukken. Bovendien kan hij niet anders dan stoppen, enkel alleen omwille van de breedte. Maar! In principe moeten de voetgangers een teken geven aan of minstens oogcontact hebben met de chauffeur, zo staat het in de wetgeving. Ik heb al wat voetgangers plots en blindelings zien oversteken, gevolg: toekloppen van de remmen met een kop-staart ongeval. Daar staat men dan met kapotte wagens en miserie, de voetganger echter is ribbedebie. En bewijzen kan je nooit, tenzij met een dash-cam aan boord en dan nog…

   ‘Er zijn amper fietsers die voorrang aan rechts verlenen, vaak krijg je er nog wat gevloek bij als ik m’n voorrang neem.’

   Ik ken chauffeurs die hun voorrang laten én evt. teken geven aan de fietsers dat ze gerust mogen voortrijden. Wat zou het meest hoffelijke zijn, denk je: voorrang pàkken of voorrang làten?

   ‘En als het over rijden zonder verlichting gaat, kom ik meer onverlichte fietsers tegen dan onverlichte auto’s.’

   Akkoord, zoals ik al heb gesteld. Ook even nuanceren!
   Techniek en kosten spelen daarin mee. Als men een oude velo al niet deftig wil beveiligen, dan zal men zo’n fietsen niet gauw met bvb. een naafdynamo uitrusten, het zou méér kosten dan de fiets zelf. Zelfs een stokoude wagen heeft al een technisch goede en wettelijk correcte verlichting mee, terwijl zelfs niet te oude velookes dit niet hebben. Waarom gebruikt men graag een oude velo? Omdat teveel nieuwe fietsen worden gestolen, pakkans bandieten is nihil.
   Opvoeding, voorlichting, strenge handhaving, wetgeving, veilige stallingen, prijsstelling verlichting enz. spelen daarin ook allemaal mee.
   Dàt er iets schort aan onze wegcode is duidelijk, zie deze comment en deze comments.
   Oplossingsgericht denken is heilzamer dan stil te staan bij ‘de zondaars’. ‘Hoe zouden we dit kunnen aanpakken?’ is een startvraag. Dat het niet zó eenvoudig ligt én dat een sturing vanuit de overheid zeer belangrijk is, kan u hier lezen.

   Ziet u, zo kan men altijd wel iets vinden. Onderwijl gaan deze bizarre afdwalingen voor de lezer bijna ongemerkt voorbij aan de essentie van deze topic. Precies wat deze topic in vraag stelt, doe je: van allerlei mugjes olifanten maken.
   The Big Picture willen blijven zien: zó belangrijk!

   1. Daar bij aansluitend verwijs ik graag naar een document waar ik wel vaker naar verwijs als mensen denken dat een harde aanpak de juist is of dat gedragsbeïnvloeding niets te maken heeft met infrastructuur:
    http://www.fietsberaad.nl/?lang=nl&repository=Streven+naar+veiliger+verkeersgedrag
    of (dezelfde tekst online): http://blog.sbo.nl/milieu-ro/ruimtelijke-ordening/streven-naar-veiliger-verkeersgedrag/

    Mijn zeer korte samenvatting: Als men gedrag van verkeersdeelnemers wil beïnvloeden, dan dient men zich zeer sterk te richten op goede infrastructuur.

    1. Ik denk dat je die links al eens hebt doorgespeeld, toen was ‘meneerke hier’ te moe/te lui om het door te nemen.
     Maar nu toch volledig doorgenomen, zéér verhelderend document, dank om het nogmaals te vermelden.

     Het gaat over een geïntegreerde aanpak, waarbij infrastructuur het grootste impact heeft.

     Aangezien het bij deze Gentse campagne gaat over de baldadige schoolgaande jeugd, een copy/paste uit het document over een ‘ideale aanpak’ rond schoolomgeving:
     “Een voorbeeld op kleinere schaal is dat van Spittje en Wansink (2004). Een optimale aanpak van de schoolomgeving vergt volgens hen:
     • Engineering: veilige schoolroutes, goede oversteekvoorzieningen bij school, en voldoende parkeergelegenheid voor fietsen en auto’s.
     • Education: praktijkgerichte verkeerseducatie en betrokkenheid van de ouders.
     • Enforcement: 30 km/uur bij de schoolingang, een inhaalverbod bij de schoolingang en een stopverbod of handhaafbaar parkeerregime.
     Daarnaast zijn afspraken nodig: haal- en brengafspraken, parkeerafspraken en structureel overleg tussen scholen, gemeente en wijkagent. Alle E’s zijn dus present. Merk ook op hoeveel overleg en empathie een dergelijke aanpak van de participanten vergt.”

     Voelt men als lezer aan hoe warmte-omhullend zo’n aanpak is?
     Hoe koud/arm de aanpak van de Gentse campagne is?

     ‘Een kleine roekeloze jongere minderheid tast het draagvlak van een verregaand fietsbeleid aan’… serieus, wie hecht nu geloof aan deze kronkelige mysterieuze link tussen die twee zaken?
     Binnen een maand is iedereen de campagne vergeten, ondertussen ligt er xx.000 EUR in ’t water. We hadden graag met dat geld een bijkomend vrijliggend fietspad gezien.

     Soms heb ik de indruk dat de ‘education’ rond verkeerskunde bij onze beleidsmakers te kort schiet. Het volstaat nochtans zich te omringen met goed volk. Laten we mild zijn: moet niet elk van ons leren?

 8. Als amateurwielrenner ben ik het al lang gewoon dat er in cliché’s, vooroordelen en veralgemeningen over mij gesproken wordt, iets waar deze blog zich ook regelmatig aan bezondigt.
  Dat ik nu ook als stadsfietser geviseerd word, verandert dus niet zo veel voor mij.

  1. Ja, ok, maar dat misplaatst vingerwijzergedrag mag wel eens stoppen he. Dat komt niemand, maar dan ook niemand ten goede.
   STOP! 😉
   Vandaar de algemene morele verontwaardiging hier.

 9. Mocht dat filmpje nu nog duidelijk zijn, dan had iemand er misschien iets aan. Maar het filmpje bekijken duurt twee minuten, en uiteindelijk wordt er nog geen halve minuut verteld over hoffelijkheid, wat nochtans de boodschap zou moeten zijn. Het enige wat verteld wordt: fietsers moeten langzaam rijden en eventueel afstappen in voetgangerszones, en “een goede verstandhouding is belangrijk”. De overige anderhalve minuut is inhoudsloze vulling.

  Dit totaal onbenullig filmpje wordt door de media aangekondigd als een groot offensief om die Gentse fietsers eindelijk eens een lesje hoffelijkheid te leren. Maar wat wil men er eigenlijk mee bereiken? De kleine minderheid van fietsers die zich nergens iets van aantrekt, zal zich ook van dit filmpje niets aantrekken. De meerderheid van fietsers die het verkeersreglement onvoldoende kent, kent na dit filmpje het verkeersreglement nog steeds onvoldoende.

  Het enige verschil: de grote meerderheid van automobilisten die het verkeersreglement na hun rijexamen zo snel mogelijk vergeten zijn, worden gesterkt in hun overtuiging dat er een notie van hoffelijkheid zou bestaan die boven het verkeersreglement gaat. Ik heb uiteraard niets tegen hoffelijkheid in het verkeer, maar wel tegen de schaduwwegcode die door velen “hoffelijkheid” genoemd wordt, en waarin fietsers tweederangs verkeersdeelnemers zijn die vooral zo snel mogelijk uit de weg moeten gaan voor echte voertuigen.

  Volg bijvoorbeeld eens de Tweebruggenstraat aan de kruising met de Lange Violettestraat. Deel van een hoofdfietsroute, volgens de wegcode een gelijkwaardige kruising, maar volgens de “hoffelijkheid” hoeven de bestuurders op de Lange Violettestraat zelfs niet te vertragen. Of rechts rijden: volgens de wegcode geldt dit voor elke bestuurder, en staat er “zo rechts mogelijk”, dus ook niet rechtser dan veilig. Volgens de “hoffelijkheid” moeten fietsers in de goot rijden, en mogen automobilisten rijden waar ze willen. En uiteraard: in die schaduwwegcode is het begrip fietsstraat nog niet ingevoerd.

  Ik ben altijd hoffelijk in het verkeer, maar dan wel volgens de echte definitie. Hoffelijkheid betekent voor mij dat ik tijdens het filerijden iemand voorlaat die een parkeerplaats wil verlaten. Niet verplicht, wel vriendelijk. Of dat ik tijdens het fietsen mijn richting aangeef met uitgestoken arm. Wel verplicht, niet gehandhaafd, toch vriendelijk. Hoffelijkheid betekent niet dat ik tegen de deuren van geparkeerde auto’s ga rijden omdat een claxonnerende agressieveling achter mij (die nota bene vaak linkser rijdt dan ik) mij wil inhalen net voor een kruispunt. Dat heeft niets meer te maken met hoffelijkheid. Maar die mensen krijgen nu wel een reden om extra agressief te zijn tegen fietsers.

   1. Die verplichting bestaat nog steeds, maar men heeft de woorden “indien mogelijk” toegevoegd. Dus als je je fiets niet onder controle kan houden met 1 hand (bijvoorbeeld door een glad wegdek, of gewoon omdat je niet goed bent in fietsen), dan was het vroeger strikt genomen verboden om van richting te veranderen, en nu niet meer.

    Wanneer het wel mogelijk is om je arm uit te steken is dit wel degelijk nog verplicht.

    1. Fietsende student: ‘Ah ja, meneer de flik, ik kon mijn arm niet uitsteken want ik was bezig met mijne smartphone.’
     Flik: ‘Da’s nie wreed smart van u he. Kom, stap maar ne keer af en toon uw boorddocumenten.’

     We mogen nog een beetsen lachen ook he. 🙂

    2. Wie “indien mogelijk” heeft toegevoegd, is een juridische onbenul, van het soort regelneven die van de openbare weg een jungle maakt en het Staatsblad over de 100.000 bladzijden tilt.

     1. Ik vind dat een moeilijke zaak. Aan de ene kant is het wenselijk de wetgeving zo duidelijk mogelijk te maken en zo weinig mogelijk ruimte te geven voor interpretatie. Aan de andere kant is het soms net wel wenselijk om die ruimte te laten omdat het nu eenmaal onmogelijk is om elke regel volkomen waterdicht te krijgen. Er zijn landen waar men nog veel meer ‘vaag’ is net omdat men merkt dat het onmogelijk is om een overzichtelijke waterdichte wetgeving te creëren zonder tienduizenden bladzijden te krijgen.

      En in dit geval vind ik de geest van de wet al zeker niet onlogisch. Hoewel ik zeer consequent mijn richting probeer aan te geven (en dat ook doe) kom ik zelf in omstandigheden waar ik enkel het met beide handen vasthouden van het stuur veilig acht. Ik zou het niet prettig vinden als de wetgeving mij in zo’n omstandigheden zou ‘dwingen’ een onnodig risico te nemen.

   2. Los van de wettelijke uitleg die hier reeds is gegeven is het ook veel hoffelijker en wijzer (want vaak ook veiliger) om indien het veilig kan de richtingsverandering aan te geven.

    1. Mijn persoonlijke ervaring is dat dergelijke “hoffelijkheid” veelal nog werkt ook!

     Op mijn dagelijks traject moet ik zo twee keer links afslaan waarbij ik een drukke verkeersader moet dwarsen (aan de Contributiebrug naar Coupure Links en aan de Koning Albertlaan naar Paul Fredericqstraat).

     Arm uitsteken, achterom kijken, oogcontact maken en meestal laten de autobestuurders mij zonder problemen afslaan en in dat geval steek ik dan nog eens een duim op.

     Fietsen zonder middelvingergebaar, het kan ook, hé.

     1. Prima vera! 😉

      Wanneer ik echt wil ‘opvallen’ doe ik een knikbeweging met mijn arm (in/uitklikken van de bovenarm), met de elleboog redelijk naar omhoog gericht. Gegarandeerd succes! Ik heb dit ooit een woonwerk-wielrenner zien doen bij het afslaan, je had de omstaande weggebruikers moeten zien! Alle ogen op hem gericht. Sedertdien gebruik ik die truuk, maar spaarzaam.
      (Heb ik al eens gezegd op deze blog, afijn)

      Ik doe sedert kort soms het volgende. Als een auto vanuit een zijstraat gevaarlijk dicht of zelfs óp het fietspad komt met de neus: dan wijs ik dwingend met mijn gestrekte arm naar zijn/haar wagen. Opdat deze niet nog meer vooruit zou rijden (en me zou raken). Gegarandeerd verbaasde gezichten, maar ze veroeren geen mm meer, waar dit vroeger wel vaker gebeurde.

      Als een chauffeur hoffelijk is krijgt deze van mij gegarandeerd een duim omhoog, een vriendelijk lachende knik of een dankbare zwaai. Volgens mij werkt dit steeds goed omdat vriendelijke gebaren mensen raken/bijblijven/motiveren.
      Als men mensen liefdevol bejegent krijgt met vaak veel liefde terug, toch? 😉

 10. Gisterenavond stond ik voor het rood licht aan de Lammerstraat. Plots flitst er links van mij een fietster voorbij. Recht door het rood licht. Zij had het wel goed berekend. Ongeveer vijftien meter had ze over voor een aankomende wagen.
  Daarnet wandel ik in de Hoogpoort (gelukkig verlost van de fietsonvriendelijke karrensporen). Een vrij jonge fietser rijdt vrij snel rakelings langs een bejaarde. De fietser kon fietsen en had zijn fiets goed onder controle maar de bejaarde man schrok duidelijk.
  Vervelende situaties. Deze fietsers zijn zich blijkbaar van geen kwaad bewust. In hun ogen zijn zij verantwoordelijk voor zichzelf. Dat is ook zo. Maar wat die kleine minderheid aan fietsers niet ziet als ze roekeloos en weinig respectvol door de stad flitsen, is dat ze de ‘fietszaak’ niet dienen. Ze laten het draagvlak voor een verregaand fietsbeleid afbrokkelen.

  Ondanks het feit dat het ook voor mij te traag gaat (dat is een algemeen voorkomend probleem in Vlaanderen) is er momenteel in Gent nog nooit zoveel geld uitgeven aan fietsinfrastructuur. Mijn diensten zijn momenteel wel bezig met fietspaden aan de Gasmeterlaan, Nieuwe Vaart, Brusselse steenweg, Antwerpse steenweg, Kasteellaan, Hundelgemse steenweg, Zuiderlaan,…. en ze werken ook nog aan een tunnel onder de spoorwegbedding aan de Dampoort, een fietsbrug over de Watersportbaan, een onderdoorgang aan de Rozemarijnbrug en ook aan de Contributiebrug. Ze zijn bezig met de Parkbosbruggen en de onderdoorgang aan de Nieuwe Vaartbrug en nog pakken andere (al dan niet kleinere) maatregelen.

  Om een echte fietsstad te worden moet er wel nog heel veel gebeuren. Met het mobiliteitsplan willen we dat ook. Voor al die fietsmaatregelen is een breed draagvlak nodig dat verder gaat dan de fietsers. Ook de niet-fietsers moeten dit ondersteunen. Want als ik en mijn diensten voor iedere parkeerplaats die we schrappen in functie van fietsinfrastructuur telkens weer een zwaar gevecht moeten aangaan, dan verliezen we bij elk dossier enorm veel tijd en energie. Het budget voor fietsinfrastructuur moet nog stijgen. Zeker in financieel moeilijke tijden krijgen we dat enkel voor elkaar als er een draagvlak is.
  Die kleine minderheid roekeloos en weinig respectvol voorbij flitsende fietsers tast het draagvlak voor een verregaand fietsbeleid aan , ze geeft voer aan niet-fietsers om te zeggen dat een fietsbeleid onzalig is. Want: “gaan we naar een dergelijke stad…?” De echte versnelling naar een fietsstad zullen we krijgen als ook andere weggebruikers het nut en de meerwaarde inzien. Fietsinfrastructuur ondersteunen in plaats van iedere keer opnieuw het gevecht aangaan. Kopenhagen en Amsterdam zijn allebei fietssteden maar Amsterdam zal eerder op zijn fietsgrenzen botsen. Gewoon omdat fietsers elkaar en voetgangers er in gevaar brengen en in Kopenhagen niet.

  Over het filmpje kan veel gezegd worden. Dat sommigen het gewoon niet goed vinden is geen probleem. Maar als sommige fietsers problematisch fietsgedrag vertonen dan mag dat wel gezegd worden. En dat geldt evenzeer voor automobilisten, voetgangers, buschauffeurs of taxichauffeurs.
  Ik zeg graag waar het op staat. Ook ten aanzien van fietsers.
  Ook voor automobilisten hebben we nog één en ander op stapel staan. Qua campagnes bedoel ik.
  Rn wat de politieacties betreft: de politie moet goed nadenken over de acties die ze voert. Het is belangrijk dat mensen de noodzaak inzien. Maar even in perspectief. Zoals iemand op deze site aangaf: het aantal acties gericht op de fietsers is vrij laag. En gewoon ter info. In 2013 waren er voor de automobilisten ongeveer 40.000 boetes voor foutparkeren en iets meer dan 88.000 voor snelheidsovertredingen De parkeerwachters schreven 176.000 parkeerretributies uit. Voor fietsers ligt dat aantal toch wel een beetje lager.

  1. Een roodrijdende fietser aan de Lammerstraat en een jonge fietser die een bejaarde voetganger doet schrikken in de Hoogpoort: waar is het effect van dat filmpje? Wie zich aan de regels houdt, voelt zich niet aangesproken en wie dat niet doet, is even onverschillig voor zo’n filmpje als voor een rood licht of een voetganger. En dat er relatief weinig opgetreden wordt tegen fietsers die alle regels aan hun laars lappen, daar zou ik als beleidsverantwoordelijke niet fier over zijn.

  2. Ik ben het grotendeels eens met wat je schrijft. Maar de vraag die ook Frans zich stelt is meer dan terecht. Is zo’n filmpje het juiste middel. Zal zo’n filmpje voor gedragsverandering zorgen bij ‘de probleemfietser’?

   De kritiek dat zo’n filmpje – hoe goed bedoeld ook – bijzonder weinig positief effect en wel wat negatief effect kan hebben, lijkt me kritiek die best ernstig genomen mag worden.

  3. Fijn dat je reageert op deze blog, het is niet elke politicus gegeven!

   Ik ben zo vrij een aantal vraagjes te stellen, feel free om erop te antwoorden.

   Akkoord met de noodzaak van een breder draagvlak voor allerlei fietsmaatregelen. En dàt je positieve maatregelen neemt zal niemand ontkennen.
   Vraag 1: Vind je dat zo’n campagne het draagvlak verbreden kan? Zou het niet eerder contraproductief werken? Zaag je daarmee niet eerder de poten vanonder de eigen stoel?
   (Mijn persoonlijke mening, aanvoelen: voor een fietsstad-in-wording zou ik vanuit politiek oogpunt daarmee toch opletten. Dat Amsterdam zoiets zou maken, OK, maar voor Gent is het nog wat te vroeg vrees ik. Al heb ik geen enkel probleem dat je zegt waarop het staat, integendeel.)

   Vraag 2: Hoeveel hebben die campagne en die filmpjes gekost?

   Vraag 3: Hebben jullie voor deze campagne even overlegd met bvb. de Fietsersbond?

  4. ‘Die kleine minderheid roekeloos en weinig respectvol voorbij flitsende fietsers tast het draagvlak voor een verregaand fietsbeleid aan (…)’

   Een kleine minderheid chaufferende outlaws hebben nochtans het draagvlak van een autobeleid nimmer aangetast en zàl het nooit aantasten, wel integendeel. Hoe zou dat komen? Zou er ergens een redeneringsfoutje zitten? (deze laatste vraag mag ook retorisch opgevat worden)

  5. Want als ik en mijn diensten voor iedere parkeerplaats die we schrappen in functie van fietsinfrastructuur telkens weer een zwaar gevecht moeten aangaan, dan verliezen we bij elk dossier enorm veel tijd en energie.

   Voor de komst van de supertrams sneuvelen er 17 parkeerplaatsen.
   Heeft uw dienst daar ook zo’n gevecht moeten voor leveren?

 11. Hei Filip,

  Mag ik je persoonlijk bedanken voor de weg die fietsers langs de Brusselsesteenweg moeten volgen?
  (Zeker nu de Oude Brusselse baan ook open ligt.)

  Altijd lachen als er iemand net niet onder de wielen van een camion belandt.

  Op naar de eerste verkeersdode daar.
  Doe zo voort.

   1. Toch vreemd dat mijn internetcomment qua botheid nog niet eens in de buurt komt van de pure moordadigheid om tegenwoordig een klein stukje Brusselsesteenweg af te fietsen, niet?

    Ofwel scheelt er iets aan Watteeuws perceptievermogen, ofwel aan zijn slagkracht.
    Hoe dan ook: foute boel.

   2. Zijn jouw feedbacks zo constructief?

    Kan je anderzijds niet ergens begrijpen dat het sommige fietsers zo hoog zit dat ze eens kritiek spuien? En ze geven die kritiek niet zozeer om zichzelf, maar om een uiterst onveilige situatie te signaleren, dus voor veel weggebruikers – waar nog niks aan gedaan is.

    1. Zonder cru te willen klinken, maar uiterst onveilige situaties signaleer je bij mijn weten nog altijd iets effectiever via 101, gentinfo of het meldpunt van de Vlaamse Overheid dan via een sarcastisch antwoord op een blog.

     1. Pascal,

      Het ene moment neem je de stelling in dat fietsers pas respect verdienen als ze de regels volgen. Naar de letter.
      Het andere moment lezen we dat je een boete hebt voor overdreven snelheid in een Zone 30.
      Wat?

      Als ik nu een botterik ben en daar valt effectief een dooie. Ben ik dan opeens een visionaire botterik?
      Daar hangen trouwens al twee plaquettes om de verkeersdoden te gedenken…

      Oké…Constructief…constructief over de Brusselsesteenweg…

      – Waarom 50 daar? Waarom geen 30? Niet dat ze daar niet rijden wat ze willen.
      Daarnet nog om 22u twee voertuigen door het rood zien rijden. Rood, niet oranje. De tweede was een kraanwagen.
      – Lokale handelaren en plaatselijke bewoners blijven voor de duur van de werken hun parkeerplekken behouden. Ook al wonen ze vlak naast de grootste Park+Ride van ’t stad.
      – Een omwisseling van fietspad en parkeerstrook was blijkbaar de kost van het asfalteren niet waard. 15 miljoen voor de heraanleg van de Brusselse maar dat kon er niet van af.
      Nee: laat ons gewoon het bestaande fietspad tweerichtings- maken. Dolletjes!

      En met deze voor-de-hand-liggendheden moet ik de instanties waarschuwen?

      Fietsveiligheid is geen absolute prioriteit voor dit beleid. Het is slechts een nagedachte voor veel automobilisten.
      Ziezo. Sarcasmevrij en gratis.

 12. Het zou goed kunnen dat er nog relatief weinig gecontroleerd wordt op fietsgedrag. (Vanuit het oogpunt van modal split of nog beter het aantal afgelegde kilometers en vanuit het oogpunt van risicocreatie is meer controle op automobilistenwangedrag best te verdedigen.)

  Maar het klopt eveneens dat bepaald gedrag zelden wordt gecontroleerd. Agressief rijgedrag, inhalen met te weinig ruimte, snelheidsovertredingen in zone dertig, … zijn gedragingen die zelden gecontroleerd worden. Op alcoholcontrole na zijn de meeste controles dan ook niet gericht op dat gedrag dat door de stadsfietser als meest hinderlijk wordt ervaren en dat in veel gevallen ook gevaarlijk is.

  1. Dat klopt zeker. Het is ook lastiger, intensiever om zo’n gedrag te controleren. In bepaalde landen/steden zie ik zo’n controles met een camera aan boord in de politiewagen.

  2. Wat snelheidsovertredingen in zone 30 betreft, gaf de schepen nochthans ondubbelzinnig cijfermateriaal : “in 2013 waren er voor de automobilisten ongeveer 40.000 boetes voor foutparkeren en iets meer dan 88.000 voor snelheidsovertredingen”.
   En ja, ook in zones 30 wordt geverbaliseerd. Getuige het overschrijvingsformulier dat hier in de bus viel voor 31km/u (na correctie). Terecht trouwens.

   1. Een beetje bedenkingen bij de cijfers ,las ergens dat de cijfers snelheidsovertredingen ook deze van de “vaste ” toestellen inzitten (flitspalen) en dan is het een ander verhaal .80.000 van de flitspalen ? en de rest is dan zone 30 ,dus te verwaarlozen En als je dan aan 31 geflitst bent ,dat is best sneu ,zou zij die meer dan 50km/u rijden in zone 30 niet willen trakteren .

   2. Waar zie jij ondubbelzinnig cijfermateriaal over snelheidscontroles in zone dertig? Ik zie immers enkel cijfermateriaal over boetes voor snelheidsovertredingen maar geen woord over het aantal controles in zone dertig.

    Kunnen we afspreken in de verdere discussie intellectueel eerlijk te blijven?

    1. Vraag eens de cijfers van controle in zone 30 ,veel geluk ik vroeg het eens 3 jaar geleden voor de Lousbergkaai .Hoeveel uren controle over de periode van een jaar( 2011 ).Wacht nog altijd op het antwoord .Dus wil maar zeggen cijfers op zich zeggen niet alles .

     1. Voor het geval het niet duidelijk was, mijn reactie was gericht op Pascal Garnier.
      Het zou mij ook verbazen dat er veel controle gebeurt in zone dertig en de cijfers die Pascal gaf zeggen hier dus niets over.

    2. Renaat,
     Ik gebruik simpel boerenverstand : zoals Hubert zei : 80.000 snelheidsboetes via flitspalen. Blijven er 8.000 over in zone 30. Of 22 boetes per dag.
     Meer cijfermateriaal heb ik zelf ook niet, maar een klein beetje deductie helpt ook al wat.
     Maar even de redenering omkeren: als er géén ondubbelzinnig cijfermateriaal is over controles in zone 30, dan is er ook geen reden om er van uit te gaan dat er geen of onvoldoende controles plaatsvinden. Je weet het gewoon niet. En dan is louter afgaan op buikgevoel of aanvoelen weinig zinvol.
     Vooral omdat flitscontroles vandaag ook onzichtbaar geworden zijn (er gaat geen flits meer af). Dus als je de week nadien geen boete in de bus hebt, weet je ook niet dat er een controle was.

     Tot er dus concrete ondubbelzinnige cijfers zijn, heeft het weinig zin om te gaan veronderstellen (in geen van beide richtingen).

     1. “Ik gebruik simpel boerenverstand : zoals Hubert zei : 80.000 snelheidsboetes via flitspalen. Blijven er 8.000 over in zone 30. Of 22 boetes per dag.
      Meer cijfermateriaal heb ik zelf ook niet, maar een klein beetje deductie helpt ook al wat.”

      Je doet wel een goede inspanning om niet ernstig meer genomen te worden. Hoe weet jij dat al die snelheidscontroles die niet gebeurt zijn via flitspalen sowieso in zone dertig hebben plaatsgevonden?

      “Maar even de redenering omkeren: als er géén ondubbelzinnig cijfermateriaal is over controles in zone 30, dan is er ook geen reden om er van uit te gaan dat er geen of onvoldoende controles plaatsvinden. Je weet het gewoon niet. En dan is louter afgaan op buikgevoel of aanvoelen weinig zinvol.”

      Dat is misschien één van de verschillen tussen ons beiden, ik ga niet zomaar af op buikgevoel. Ik geef toe (en dat heb ik hier al eerder toegegeven) dat ik van Gent relatief weinig weet. Maar ik ben in Antwerpen wel dagelijks (in mijn vrije tijd) met verkeersveiligheid en fietsen bezig en ken dus de Antwerpse situatie ruim voldoende om te weten dat er daar slechts zeer uitzonderlijk op snelheid wordt gecontroleerd in zone dertig.

      Tevens weet ik dat uit onderzoeken naar gedrag in zone dertig in Vlaanderen (en niet enkel in Antwerpen) blijkt dat meer dan 80% van de automobilisten zich daar niet aan houden.

      Dus zeker weet ik het inderdaad niet, maar ik heb wel goede redenen om te veronderstellen dat snelheidscontroles in zone dertig in Vlaanderen uitzonderlijk zijn.

   3. Quote van mhr. Watteeuw: “In 2013 waren er voor de automobilisten ongeveer 40.000 boetes voor foutparkeren en iets meer dan 88.000 voor snelheidsovertredingen. De parkeerwachters schreven 176.000 parkeerretributies uit.”

    Zones 30 staan daar niet in vermeld.
    Mag ik je nogmaals vragen niet te interpreteren wat er staat maar om te lézen wat er écht staat?

    1. Er staat evenmin in dat er geen of weinig controles gebeuren in zone 30. Je interpreteert dus even veel als ik, alleen in een andere richting.
     Die cijfers kunnen even goed betekenen dat er 60.000 overtredingen in zone 30 gebeuren en slechts 28.000 daarbuiten.
     Ik ga gewoon in tegen de interpretatie die er automatisch van uit gaat dat er amper controles in zone 30 gebeuren. Tot er concrete cijfers zijn.

 13. Waarom moeten fietsers op het voetpad rijden? Waarom het zebrapad niet vrijhouden? Waarom parkeren ze hun fietsen midden op het voetpad zodat voetgangers de autoweg op moeten?

  1. Waarom moeten voetgangers zonder op te letten op het fietspad stappen of wandelen ze op het fietspad? Waarom komen voetgangers soms opeens van achter een bestelwagen vandaan? Waarom steken zoveel voetgangers 5 meter voor of achter een zebrapad de weg over?

   Zo kan ik het ook … en wat levert dat op?
   Zou er misschien veel minder kritiek op dat filmpje zijn gekomen als er een soortgelijk filmpje was gemaakt voor automobilisten en voetgangers? Want laten we daarin eerlijk zijn, die groepen zijn ook verre van voorbeeldig.

 14. Ik vind dat het filmpje nog meevalt (de conflicten zijn duidelijk in scène gezet).

  Ik parafraseer het een beetje als
  “Fietsen staan als sociale kuddedieren geparkeerd en rijden overdag massaal rond in de stad en delen de ruimte met anderen: brommer, auto, tram, voetganger. Confronties met gemotoriseerd verkeer zijn nadelig voor de fiets (ondertussen beeld van auto die geen voorrang van rechts verleent en fiets aanrijdt)…”.

  Daardoor impliceert dit filmpje eigenlijk ook dat auto’s als asociale en eenzame roofdieren parkeren en op jacht gaan in de stad. 😉

  Dus als ik het even heel plastisch en in ander metaforen uit zou drukken dan die van de dierenwerelddocumentaire. Bv. meer zoals in een oorlogsreportage:

  Een voetganger die tegen een voetganger botst is als aanvallen met bokshandschoenen.

  Een fietser die tegen een voetganger botst is als aanvallen met een bot mes en knuppel.

  Een tram/trein die tegen een voetganger of fietser botst is als aanvallen met een bulldozer met actieve zwaailichten.

  Een auto die tegen een voetganger of fietser botst is als aanvallen met een tank.

  Een vrachtwagen/bus die tegen een voetganger of fietser botst is als aanvallen met een gevechtsvliegtuig.

  Misschien zegt het filmpje dus onbedoeld ook dat de “roofdieren” niet meer bij de “kudde” mogen komen in de stad tenzij ze “hoffelijk” zijn en hun “wapens” thuis laten 😉

  1. Zou het filmpje jouw overigens vrij nobele gedachten weerspiegelen, dan had het er anders uitgezien. 😉
   De bedoeling van het stadsbestuur én de teneur van dit filmpje zijn (helaas?) anders.
   Ik zou er dus niet té veel achter gaan zoeken. Vergelijk het een beetje met moderne kunst waar mensen de lelijkheid niet meer durven van bekennen (een drol, een kak- of pispot) omdat er een ganse uitleg over zo’n platvloersheid wordt geïntellectualiseerd.

   Overigens, over die voorrang van rechts, zie mijn commentaar: het ongeval gebeurt omdat de fietser zo ‘onvoorbeeldig’ teveel links reed op de baan, waardoor de auto hem te laat of niet kon zien. Helaas een te verwarrende scène.

   1. Bedankt ChrisS, dat van die fietser die van rechts kwam was me inderdaad ook niet direct duidelijk geworden. Een mogelijke verklaring is zoals je zegt in je commentaar dat in het videobeeld die fietser teveel naar links aan het fietsen was en dus daardoor in fout was.

    Een andere denkpiste waar ik tijdens het bekijken aan dacht was of ze in het filmpje de kasseiweg foutief interpreteren van lagere categorie dan de asfaltweg.
    Dus dat asfaltweg voorrang heeft op kasseiweg.
    Als ik me niet vergis is dit ‘voorrang hebben’ enkel het geval bij verharde weg versus onverharde weg.

    Tot aan 1m30s in het filmpje was het nog redelijk goed qua uitleg door de verteller. Visueel was volgens mij de tekenfilmstijl veel duidelijker geweest dan een geënsceneerde realiteit om de boodschap van hoffelijkheid over te brengen.

    Daarna gaat het filmpje wel de mist in door het te hebben over “Gelukkig voorzag Gent in een opdeling van het territorium, zo zijn er de vele fietsstraten waar de fietser de belangrijkste weggebruiker is en zijn er veel straten voorzien van een breed fietspad. Maar vaak moet je het territorium delen. Een goede verstandhouding is dan ook essentieel. Zo blijft iedereen gek op de fiets.”

    Iedereen die een stad in België bekijkt ziet dat 99,9% van het “territorium” ingericht is voor het gemotoriseerd verkeer als belangrijkste weggebruiker.

    Er zijn in een stad in België ook zeer weinig straten te vinden met brede fietspaden. Zeker als je de minimale schuwafstanden meerekent.

    De “goede verstandhouding” in de infrastructuur zit nog zeer scheef want vaak enkel gericht op zo vlot mogelijke doorstroming van gemotoriseerd verkeer. Maar waarschijnlijk bedoelen ze een andere “goede verstandhouding”, die tussen de fietsers en de andere weggebruikers. 🙂

    Dus op het einde van dat filmpje spreken over opdeling van het “territorium” en “goede verstandhouding” en “gek op de fiets blijven” zegt weinig en komt eigenlijk nogal ironisch over.

    Met zo’n “territorium” in “goede” verstandhouding is iedereen op de fiets inderdaad gek.
    😉

    Het einde van het filmpje in natuurdocumentaire-stijl zal vermoedelijk ook niet sarcastisch bedoeld zijn:
    We delen het territorium een beetje op, maar voor de goede verstandhouding moet de fiets vaak het territorium delen en zo blijft iedereen gek op de fiets.
    = We delen het territorium een beetje op, maar voor de goede verstandhouding moeten de zebra’s het territorium vaak delen en zo blijven de leeuwen gek op de zebra’s (met een volledige opdeling hadden de leeuwen anders niet meer aan de zebra’s kunnen komen).
    😉

    Tja, de stijl van de boodschap is ook een deel van de boodschap.
    🙂

 15. Wat mij het meest ergert in het filmje is zoetgevooisde stem die praat over ‘de vele fietsstraten’ en ‘veel straten voorzien van een breed fietspad’.
  Dat is zoooo ver van mijn dagelijkse fietsrealiteit dat mijn bloed ervan gaat koken, Echt!

  1. Klopt, daarom vind ik het filmpje ook oneerlijk omdat het stadsbestuur ermee geniepig zichzelf wil promoten, echter op een leugenachtige manier. Jammer!

   Het zou een ‘witte Gentse fietsmars’ kunnen uitlokken. STOP!

 16. Vrijdag 12/12 stopte ik met de wagen hier komende van expoparkings, ca. 1 m voor het dwarsliggend fietspad. Dit omdat ik een fietser zag afkomen en ik hem rustig wou laten doorfietsen. Voorbijfietsend gaf de fietser me een leuke zwaai als bedanking. Hoffelijk he!
  Pssst… het was een jongeman en student (maar niet voortvertellen he). 😉

 17. Dinsdag 16/12 in Zelzate. Ik fiets een zijstraat in, er staat een auto ergens te wachten op een oprit rechts, neus richting baan, hij wil wellicht de baan op. Hij kan vooralsnog niet door een andere wagen. De chauffeur zag me al afkomen van ca 200 m. Fietser in fluo, je weet wel. Ik nader op 100 m…50 m…25 m…10 m…..5 m…
  Ik zie heel goed dat hij me ziet. Zet hij toch wel met volle gas aan zeker, vlak voor mijn neus en dwars in mijn richting!
  Zotte chauffeurs zijn nooit hoffelijk. Leeftijd? Ca. 55.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: