Home

Mail: zo is het hier al maanden.

10 december 2014

———- Oorspronkelijk bericht ———-
Van: E D B
Aan: kern@fietsersbondgent.be
Datum: 9 december 2014 om 5:52
Onderwerp: [Kern] zo is het hier al maanden

Geachte leden van de fietsbond,

Wij hebben er lang mee gewacht.
Het artikel van deze morgen in De Standaard maakte ons pissig.
Ondanks herhaalde klachten werd en wordt er niet ingegrepen.
Wij zijn 65 + en durven de straat niet meer op.
De plannen om te verhuizen rijpen.
Dit is een stad om te feesten, niet om te wonen.
Bitter, maar bewezen.

Dank voor jullie inzet

met vriendelijke groeten

D B – C
Burggravenlaan xxx
9000 Gent

mijn vrouw is lid , Erik

44 Responses to “Mail: zo is het hier al maanden.”

 1. Sven Says:

  Bloedstollend.

 2. baverhae Says:

  Dagelijkse kost voor wie elke dag met de fiets op de baan is. De afgelopen jaren heb ik al tientallen malen de politie verwittigd. Reactie: nul.
  Ik probeer mijn geklaag over dergelijke zaken te beperken, begrip te hebben voor sommige chauffeurs en situaties maar gaande weg word ik moedeloos van het totaal gebrek aan respect van de verkeersregels en voel ik mij een ouwe zeurende sok.

 3. Thomas Says:

  Deze morgen Drongensesteenweg richting Gent, donker regenweer, takelwagen staat doodleuk pal op het fietspad. Fietsers dienen zich op de rijbaan te geven, op een plek waar toch rap 70km/u gereden wordt. Chauffeur zit wat te prutsen met zijn gps, hij kijkt zelfs niet op van mijn (elektronische) fietshoorn van 96 dB.

  • ChrisS Says:

   Een maand geleden blokkeerde een grote vrachtwagen een smal fietspad: de wielen stonden erop, rechtercabinedeur open (!) en ‘monsieur le chauffeur’ zat aan iets te prutsen in zijn cabine (zag ik nadien). Ik moest dus de rijbaan opfietsen waar auto’s voorbijscheuren aan +70 km/h (is daar de max toegelaten snelheid, maar ja). De truck voorbijfietsend heb ik een goeie dreun laten horen van mijn 150 dB luide luchthoorn. De trucker was binnen ca. 15 sec. terug de baan op. Zou het effect gehad hebben? 🙂

 4. Frans Says:

  Gisteren zwaaiend sommigen met cijfers over controles (wat parkeerretributies te maken hebben met verkeersveiligheid is mij niet geheel duidelijk). Absolute cijfers die niets zeggen over de pakkans. En deze is nul als je dit filmpje bekijkt. Je kan in deze stad uren- en dagenlang op een fietspad gaan staan. Daarop niet reageren terwijl honderden fietsen gevaar lopen is het niet verlenen van hulp van mensen in nood. Gaan we nu met zijn allen eens fietsen achterlaten op de rijbaan? Dan kunnen die “foeilelijke” stallingen ook meteen verwijderd worden…

  • Frans Says:

   “zwaaiden” en “honderden fietsers” (correctie op fouten ab irato)

   • ChrisS Says:

    Je bent niet de enige bij wie dergelijke wantoestanden het bloed doet koken, nog eens aangewakkerd door niet hoffelijke Gentsche promofilmpjes* die op de hoffelijkheid van fietsers willen wijzen. Oh, pardon, niet ‘de’ fietsers, maar fietsende studenten en schoolgaande jeugd.

    [*want: de mensen niet verbindend, leugenachtig, als stadsbestuur zichzelf promotend, met het omhoog gestoken vingertje wijzend naar een zgn. bende asociale outlaws, …]

    Als de stad Gent zo voortdoet moeten ze niet verschieten dat er eens een fietsmars van komt. Fietsers zijn het kotsbeu!


  • Ik zou toch willen vragen om een beetje objectief te blijven.
   “Het niet verlenen van hulp aan mensen in nood” lijkt me een draak van een overdrijving. Tenzij we een politiestaat willen met op elke straathoek een agent.
   De realiteit is dat de politie niet overal gelijktijdig of even snel kan zijn. En dezelfde realiteit is ook dat er veel meer (pak)kans is wanneer je feiten meldt op het ogenblik dat ze zich voordoen.
   Ze filmen met een smarthphone en posten op internet duurt langer dan 101 bellen.
   Uit eigen ervaring : foutparkeerds thv oude ingang UZ één keer keer telefonischen één keer per mail gemeld. Snel een antwoord gekregen dat men regelmatig verbaliseerde maar niet continu aanwezig kon zijn. Een week later waren er betonblokken geplaatst die de rijbaan vrijhielden voor fietsers en foutparkeren onmogelijk maakten.
   Tweede voorbeeld : foutparkeerders die voetpad volledig blokkeerden thv een bouwwerf (op een drukke schoolroute). Eerst aannemer vriendelijk aangesproken, uitgelegd dat het een schoolroute is. Toen hij er 4 uur later nog stond, 101 gebeld. Twee uur later (en sindsdien elke dag) staan de bestelwagens van de electriciein netjes geparkeerd zoals het hoort, zonder voetgangers te hinderen.

   En ja, absolute cijfers zeggen inderdaad niets over de pakkans. Maar dat geldt voor alle inbreuken. Zo is ook de pakkans voor fietsers zonder verlichting bijzonder klein. Daarom ook de verontwaardigde en verwonderde reacties wanneer er wél geverbaliseerd wordt.

   Maar alles louter blijven bekijken door de bril van de fietser die onrecht aangedaan wordt, is even ernstig als alles door een louter-autobril te bekijken. En mentaliteitsverandering heeft tijd nodig : zowel bij de verstokte automobilist die voor elke scheet in de auto springt en nu terrein moet prijsgeven om het voor iedereen leefbaar te houden, als bij de hardcore fietser die het liefst alle auto’s wil verbieden en voetgangers als hindernissen beschouwt waar je rond slalomt.

   • Frans Says:

    De politie kan inderdaad niet overal tegelijk zijn. Dat is ook de reden waarom velen niet zomaar de 101 bellen. Maar als drie vrachtwagenchauffeurs op hetzelfde tijdstip en op dezelfde plek op het fietspad staan aan de beide kanten van een drukke weg, dan is het omdat zij zeer goed weten dat de pakkans en de sanctie onbestaande zijn.

   • M Says:

    Mag ik dan een tegenvoorbeeld geven?
    Op 1 bepaalde plek waar ik (werk)dagelijks passeer, staat er ’s ochtends 4/5 keren een auto (deels) geparkeerd op het fietspad. Melding gedaan.
    Aangezien er na 6 maanden nog steeds geparkeerd wordt op datzelfde stukje fietspad: nieuwe melding via meldpunt fietspaden. Reactie van de politie:
    “Heer wijkcommissaris,

    Wil het gegeven inpassen in de reeds vele reeds voorziene toezichten.”

    Wat moet ik als fietser denken van zo’n reactie? Mij komt het over als ‘we hebben al zoveel werk, geen tijd om zo’n futuliteit te controleren’. Dat kan een verkeerde interpretatie zijn, vanmorgen was het fietspad vrij, ik ben eens benieuwd voor de toekomst…

    Als ik daar ooit een ongeval heb omdat er een auto geparkeerd staat op de plaats waar ik zou moeten fietsen, wie is er dan verantwoordelijk?

    Ik ben akkoord dat we dergelijke problemen zo veel mogelijk moeten melden, maar mijn persoonlijke ervaring is dat je behoorlijk moet aandringen vooraleer er iets gebeurt. Ik heb zo nog eens een melding gedaan over een stuk waar het onduidelijk was of het fietspad doorliep of niet (gebrekkige signalisatie). Het heeft meer dan een jaar en ettelijke mails geduurd vooraleer het opgelost was. Ik ben dan zo’n doordrammer die blijft mailen, maar de meeste mensen doen dat niet. En ik kan ze geen ongelijk geven…


 5. In Engeland gaat de verening van rij-instructeurs haar leden opleiden hoe ze hun leerlingen moeten leren omgaan met de fietsende medemens. Het begint dus bij de rijschool en meer bepaald bij de instructeurs die ons leren rijden. Die staan aan de basis van de rijgedrag van onze nieuwe bestuurders. Zoals de muzikale opleiding van een kind negen maanden voor de geboorte van de moeder begint, zo begint het wederzijdse respect bij de opleiding van de rij-instructeurs. Die moeten zelf gaan fietsen en voelen wat een fietser doet in het verkeer. Die kennis moet hij dan overbrengen op zijn leerlingen. Enkel op die manier gaat er iets veranderen. En hardleerse automobilisten stuurt men maar terug de rijschool voor een cursus fietsgewenning.

  • ChrisS Says:

   Interessante hoopvolle tendens.

   • JanG Says:

    Ik hoorde onlangs dat ook bij onze noorderburen in de rijopleiding het weggedrag veel meer aan bod komt dan hier. Bij ons gaat het vooral om technische zaken en het verkeersreglement of zo lijkt het toch.

    Anderzijds: het niet gebruiken van knipperlichten – om iets bijzonder ergerlijks te noemen – is niet het gevolg van een gebrekkige rijopleiding, maar van nonchalance of egoïsme. Daar zijn wij, Belgen, allemaal in hetzelfde bedje ziek: het verkeersreglement telt slechts als het in ons voordeel is, anders is het vooral op de anderen van toepassing. Dat geldt voor alle weggebruikers, of ze nu te voet zijn, met de fiets, met de auto, …

    • ChrisS Says:

     Waarom verwondert me dat niet van onze noorderburren. 🙂 Ik heb anderzijds geen zicht op hoe de rijopleiding hier wordt aangepakt.

     Niet gebruiken van richtingsaanwijzers staat in de top 10 van ergernissen in het autoverkeer. Maar opleiding/opvoeding is evenzeer belangrijk.
     Een anekdote. Ik reed mee met een vriendin. Het viel me op dat ze eens wél, dan weer niet de richtingsaanwijzers gebruikte.
     Passagier: ‘Hoe komt het dat je jouw richtingsaanwijzers hier niet gebruikt? Het is me al een paar keer opgevallen dat je niet steeds jouw pinkers gebruikt.’
     Chauffeur (geërgerd): ‘Hoe? Moet dat dan? Hier is toch geen wagen te bespeuren? Dan moet ik dit toch niet?’
     Passagier: ‘Dit moet wel. Altijd. Je kan nooit weten dat er plots een wagen, motor, fiets… komt aangereden.’
     Chauffeur: ‘Maar ik zie dat toch wel? Ik ben niet blind hoor.’
     Passagier: ‘Daar mag je niet van uitgaan. Je bent niet blind maar ook niet helderziend. Hebben ze je dat nooit verteld tijdens de rijpopleiding of tijdens jouw opvoeding?’
     Chauffeur: ‘Niet echt. Ze hebben mij daar nooit op gewezen. Mijn pa doet dit trouwens ook niet altijd.’
     Dus déze chauffeur was zich van geen gevaar bewust.
     Strange things happen.
     Al dwalen we toch een beeteken af van de hoofdtopic. 😉


     • Het is ooit (in een niet zo lang verleden) eens op de radio geweest, het gebruik van de richtingaanwijzers. Ik dacht ook dat je deze altijd moet gebruiken. Awel, een of andere woordvoerder liet toen weten dat je niet altijd de richtingaanwijzers moet gebruiken. Letterlijk zijn woorden “het hangt van de situatie af of je je richtingaanwijzers gebruikt of niet”. In die zin had je chauffeur gelijk, niet jij (en ik).

     • ChrisS Says:

      Strange.
      Het oprijden van een rotonde is een uitzondering (maar je màg ‘pinken’), maar in principe moet elke zijdelingse beweging van de wagen met richtingsaanwijzers kenbaar gemaakt worden, zelfs als geen enkele andere weggebruiker in de buurt is (art. 13 wegcode).
      Die chauffeur waarover ik het had sloeg links en rechts af zonder de richtingsaanwijzers, als er – in haar eigen blikveld – geen motorrijtuigen waren.
      Ben ik nu zo verkeerd?

     • Renaat Says:

      De Liggende fietser, ik weet niet van wat die woordvoerder was, maar als ik moet vaststellen dat zelf bij de verkeerspolitie de kennis van de wegcode soms zwaar te kort schiet, dan ben ik redelijk wantrouwig tegenover woordvoerders.

      De wegcode zegt letterlijk:

      “19.2. De bestuurder die naar rechts afslaat moet :

      1° zijn voornemen tijdig genoeg kenbaar maken door middel van de rechter richtingsaanwijzer wanneer het voertuig daarvan voorzien is of, zoniet en indien mogelijk, door een teken met de arm.

      Het oprijden van een rotonde wordt beschouwd als een richtingsverandering waarbij de richtingaanwijzers niet moeten gebruikt worden.

      Het verlaten van een rotonde is een richtingsverandering waarbij de richtingaanwijzers wel gebruikt moeten worden.

      19.3. De bestuurder die naar links afslaat moet :

      1° zijn voornemen tijdig genoeg kenbaar maken door middel van de linker richtingsaanwijzer wanneer het voertuig daarvan voorzien is of, zoniet en indien mogelijk, door een teken met de arm.”

      Ik zie hier buiten de rotonde-uitzondering geen uitzondering voor bepaalde situaties. De enige discussieruimte die ik dus zie is de interpretatie van ‘afslaan’. (Daar spreek ik binnenkort wel eens een specialist over aan.)

     • jandefietser Says:

      Ik ga hier, voor de afwisseling, eens op reageren als automobilist. Als je altijd je pinkers gebruikt wordt dat een automatisme en denk je er niet over na. Niet alleen zal je het nooit vergeten op ogenblikken dat het moet, maar je zal zelfs de neiging hebben ze te gebruiken waar het niet moet (rotonde) of zelfs niet mag (bocht in de weg).

      Ik heb dat zelfs als fietser: op een verlaten landweg met alleen maar koeien binnen geurafstand steek ik nog mijn hand uit, uit gewoonte. Behalve als de weg zo slecht ligt dat ik mijn twee handen aan het stuur nodig heb, natuurlijk


     • Jandefietser, toen ik nog autoreed (tot 17 jaar geleden) werd mij eens gevraagd waarom ik de gordel had aangedaan en met de richtingaanwijzer aan om de auto, die op een privé terrein stond, enkele meters verder in de garage te plaatsen. Dus zo ver ging mijn automatisme. Ik vond daar niets verkeerd aan, anderen vonden dat onnozel. Maar mij gaf het wel een goed gevoel dat ik zonder er bij stil te staan deze zaken deed.

      Met de fiets gebruik ik mijn armen minder. Als ik een bocht neem met 1 hand dan krijg ik het gevoel om te willen vallen. Ik steek zoveel mogelijk vooraf eens mijn hand uit, maar dat kan ook tegenvallen. ik heb al meegemaakt dat nadat ik mijn hand weer naar het stuur bracht er achter mij direct werd gas gegeven, dus moest ik vlug nog eens aangeven dat ik wel degelijk links ging afslaan wat dan weer zeer nefast is voor mijn evenwicht.

      Anderzijds als een fietser voor mij eens naar links (of rechts) achter zich probeert te kijken dan is de hand al niet meer nodig, dan weet ik dat deze een maneuver gaat uitvoeren en dan blijf ik er achter. Maar niet iedereen heeft dat door, dat heb ik op de coupure eens van heel dichtbij mogen meemaken toen ik een fietser bijna op een voorganger zag knallen (rechts inhalen!!!) terwijl ik (als derde in rij) al doorhad dat de eerste rechts ging afslaan. Aan de reactie van deze die een verkeerd maneuver maakte was duidelijk te merken dat het snel moest gaan (nee het was geen wielertoerist).

      Het is verbazend hoeveel signalen je onbewust uitzend, het is evenzeer verbazend hoe weinig ze worden opgemerkt.


 6. Mensen die zich niets van de wetten of een ander aantrekken. Ze zitten overal en ze verplaatsen zich zowel te voet, met de fiets, met de auto of met de bus,…


 7. Op de Oscar Braeckmanlaan – Land Van Waaslaan kan je hetzelfde tegenkomen. Al zijn er ook die het wel beginnen te snappen, vb de Pianolossers van Jacek parkeren meestal op de rijbaan ipv op de schaamstrook, zo kan je er toch min of meer voorbij.
  En dat is dus mijn vraag, is het in dit geval wel zo verboden om daar stil te staan of te parkeren? Die strook is slechts afgescheiden van de rijbaan door een onderbroken lijn en ik vermoed dat er nergens zo’n blauw fietspadbord staat, dit is is dus allicht meer zo’n onzindelijke ‘fietssugestiestrook’ dan een echt fietspad? Erop rijden mag een auto in zo’n geval, en laden en lossen vermoed ik ook. Al blijft het natuurlijk gevaarlijk en allesbehalve hoffelijk. Misschien dat degenen hierboven die de wegcode beter kennen hier hun licht eens over kunnen laten schijnen, want dan weet ik wat ik volgende keer kan roepen naar die gasten die ons blokkeren met hun camionetten.

  • Robin P. Says:

   Voor zover ik weet:
   Fietssuggestiestrook = enkel een ander kleurtje, juridisch 100% hetzelfde als zou er geen gekleurde strook zijn, dus deel van de rijbaan.
   Fietsstrook/fietspad = twee evenwijdige, onderbroken, witte lijnen OF een verkeersbord. Geen deel van de rijbaan, dus auto’s mogen er niet op rijden, stilstaan of op parkeren.

   In het geval van de Land van Waaslaan / Braeckmanlaan is er zelfs een volle lijn, waar auto’s dus in principe niet over mogen (ik ga ervan uit dat dat dan wel mag om te parkeren in de eigenlijke parkeerstrook).

   • Frederik Says:

    Een volle lijn aan de rand van de weg duidt enkel de rand van de rijbaan aan, dat heeft geen verdere betekenis. De regel dat men niet over een volle lijn mag rijden, geldt enkel voor belijning tussen de rijstroken. Een gevolg daarvan is dat het op een weg zoals de Land Van Waaslaan voor fietsers niet verboden is de rijbaan op te rijden om links voor te sorteren, ook al overschrijden ze daarbij de volle lijn. Auto’s mogen daar uiteraard enkel de rijbaan verlaten om een oprit op te rijden of te parkeren, maar dat is zonder die witte lijn ook het geval.

  • Hilde Says:

   Volgens mij ligt er langs de Land van Waaslaan wel degelijk een fietspad (betonstrook met links en rechts een onderbroken lijn). Als die stippellijnen er zijn, hoeft er geen verkeersbord D7 te staan.


   • Op de Land Van Waaslaan ligt er idd een volle lijn naast de stippellijn om de rijbaan van de fietsstrook af te scheiden. Maar in het filmpje van de Burggravenlaan zie ik die niet. Maak dat een verschil? Kan een stuk weg eigenlijk echt een fietspad heten als dat ronde bordje er niet langs staat?

    • Renaat Says:

     Die volle lijn geeft de (denkbeeldige of werkelijke) rand van de rijbaan aan maar staat los van het fietspad. Men kan dus geen aangeduide rand hebben, een rand tussen de rijbaan en het fietspad maar ook een rand aan de buitenzijde van het fietspad.

     Wij kennen het concept ‘fietsstrook’ niet (zoals in Nederland), we kennen in België twee soorten fietspaden. Ofwel de fietspaden aangeduid met de blauwe ronde borden ofwel de fietspaden gemarkeerd met evenwijdig onderbroken strepen. Dus je hebt inderdaad geen bordjes nodig om een éénrichtingsfietspad te maken. Een tweerichtingsfietspad kan enkel met bordjes worden gemaakt.

   • Renaat Says:

    Meer zelf, indien een fietspad wordt aangeduid door evenwijdig onderbroken strepen dan mag het niet worden aangegeven met een D7 (en omgekeerd). Dit o.a. omdat de regels voor deze twee soorten fietspaden niet 100% hetzelfde zijn.

    • ChrisS Says:

     Kan je ons een site doorspelen waar die subtiele verschillen uitgelegd staan, liefst met iets visueel erbij?
     Ik geraak er zelf niet meer aan uit hoor.

     • Renaat Says:

      Om je vraag te beantwoorden: neen ;-p

      Mijn kennis is ook vooral opgebouwd door jarenlang intensief met dat thema bezig te zijn. Diverse cursussen heb ik gevolgd, uren gelezen en gezocht op http://www.wegcode.be –> wetteksten (- wegcode) (en op het forum dat daar ooit bij hoorde maar nu niet meer bestaat en dat bevolkt was met specialesten), bijna het gehele geïllustreerd reglement van de wegbeheerder (te vinden via google) heb ik enkele keren gelezen en tientallen discussies over dit onderwerp heb ik gevoerd.

      Er bestaat niet één goede volledige website die alle nuances geeft.
      Gelukkig zijn er een paar goede bronnen (buiten de wegcode zelf):

      – Een uitgebreide brochure met alle belangrijke regels voor fietsers is gratis te downloaden (of op papier te bestellen) via website van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV). Ik ben vaak niet erg te spreken over de communicatie van het BIVV, maar die brochure is best wel goed: http://webshop.bivv.be/nl/product/detail/fietsers-en-de-wegcode-ref-886

      – Een handboek verkeersregels voor fietsers is hier te vinden: http://www.verkeersopleiding.be/handboeken.php
      Ik heb het zelf nog nooit gezien, maar de man achter dat opleidingsinstituut is Erik Caelen. Er zijn weinig mensen in Vlaanderen te vinden die zoveel kennis hebben van de verkeersreglementering dat Erik Caelen en hij geeft ook uitstekende cursussen. Dus ik kan men nauwelijks voorstellen dat die cursus niet uitstekend is.
      Van hem heb ik in ieder geval heel wat geleerd.
      (Misschien vinden sommigen de prijs wat hoog, maar veel mensen betalen veel meer om de regels voor het behalen van het autorijbewijs te leren kennen. Eigenlijk zou dit een leerboek moeten zijn in elke school.)

      – En tenslotte is er nog een heel uitgebreide, waarschijnlijk 100% volledig, overzicht van de verkeersregels voor fietsers gratis te downloaden van iemand van de fietsersbond van Beveren die men net als mij als ‘verkeersregelnerd’ zou kunnen bestempelen: http://ft.bbforum.be/de_wegcode_voor_fietsers_-t562.html

     • ChrisS Says:

      Bedankt!

  • Frederik Says:

   Ik vind het wat verkeerd dat je schrijft “Al blijft het natuurlijk gevaarlijk en allesbehalve hoffelijk.” In de Land Van Waaslaan ligt er, zoals hierboven al gezegd is, een fietspad. Maar op plaatsen waar er een fietssuggestiestrook ligt, vind ik niet dat laden en lossen of zelfs parkeren gezien mag worden als niet hoffelijk. Als de wegbeheerder ervoor kiest om een fietssuggestiestrook zonder parkeerverbod aan te leggen, dan is dat een bewuste keuze, en is het niet de taak van de verkeersdeelnemers om dat parkeerverbod erbij te verzinnen.

   Ik probeer steeds fietsvriendelijk te zijn als ik met de auto rij, maar toch laad ik ook soms mijn boodschappen uit op een fietssuggestiestrook. Meer naar links stilstaan om de fietssuggestiestrook vrij te houden zou erg hinderlijk zijn voor het ander verkeer, en bovendien ook verboden.

 8. jeroen Says:

  tja, en dan zijn er nog altijd “mobiliteitsdeskundigen” die beweren dat aanliggende fietsen zo veel veiliger zijn dan vrijliggende…


  • Jeroen, het probleem is dat veel van die ‘vrijliggende’ fietspaden nu aanliggend met het voetpad worden gelegd. Zonder afbakening of niveauverschil. Ik vind dat gevaarlijker dan toen ze naast de rijbaan lagen. Ik kan een auto veel beter inschatten dan een voetganger. Die zetten zonder kijken een stap opzij op het fietspad en je kan niet eens naar links uitwijken want daar staan auto’s geparkeerd of er is een hoge stoeprand… Ik moet voortdurend mijn bel gebruiken sinds de fietspaden bij het voetpad gelegd zijn. Vroeger had ik die zelden nodig.

   • Renaat Says:

    Dat heeft dan weer heel vaak te maken met de te smalle voetpadontwerpen. De combinatie smal fietspad en wel een hoogteverschil tussen fietspad en voetpad vind ik persoonlijk weer beangstigend, zeker als er dan nog links van het fietspad geparkeerd mag worden. Dan voel ik me echt gesandwiched zonder de mogelijk om uit te wijken.

 9. agens Says:

  Dit kennen jullie vast wel:
  Bike Lanes by Casey Neistat

  (over richtingaanwijzers – vandaag meegemaakt: pinken naar links, afslaan naar rechts…tja)

  • Frans Says:

   Zoals het preekfilmpje voor hoffelijkheid van Gentse fietsers is dit een karikatuur en ook wel een illustratie van de rare prioriteiten die de politie soms heeft. En als je niet akkoord bent, moet je niet mekkeren tegen de verbalisant. Je legt het uit aan de politierechter.

  • ChrisS Says:

   Ja, kende ik, ik vind het zo vermakelijk dat ik het al een paar keer heb bekeken, nu ook weer. Wereldwijd +13.466.000 keer bekeken op YouTube.
   Op een idioot-grappige gedurfde manier de draak stekend met de idiotie van apparatsjik.
   ’t Schoonst van al, die radio-uitzending: ‘it’s not illegal not to use the bike lanes (!)’. Die NY-er cop mag dus terug naar de politieschool. En ja: give him his $ 50 back! 🙂

  • ChrisS Says:

   Links pinken en rechts afslaan. Waw.
   Laten we ervan uitgaan dat het een onervaren jongedame aan het stuur was, student natuurlijk.

   De stad Gent moet dringend een campagne opstarten want die smalle minderheid onhoffelijke fout pinkende studerende jonkvrouwen ondermijnt een breed draagvlak om een verregaand anti-10-grootste-frustaties-verkeersbeleid te voeren. 🙂
   Met zo’n filmke volledig in pink (roze).
   Hopelijk komen er een paar knappe studentinnekes in. 🙂

 10. Karen Says:

  Bedankt voor dit filmpje! Ik fiets hier dagelijks langs en het is inderdaad al maanden zo dat daar van alles geparkeerd staat wat er niet hoort. Levensgevaarlijk! Op deze zelfde fietsas heeft er een tijd (weken) een hekje op het fietspad gestaan waardoor men als fietser ook niet anders dan de rijbaan op kon. Er zat namelijk een put in de weg. Dat is op een fietspad blijkbaar zeer moeilijk om snel te vullen. Dat duurt een aantal weken. Hoffelijkheid het probleem? Ik dacht het niet.

 11. J. Says:

  In zo’n geval als dit zou Ik wel al eens durven met de vlakke hand op de zijkant van zo’n bestelwagen slaan. Of de spiegel eens overplooien.
  Allicht is dit helemaal fout, maar wie niet horen wil mag wel eens voelen in dit geval.

  • ChrisS Says:

   Geloof het of niet, maar ik ben dit tegengekomen in NL, vele jaren terug. Ik was chauffeur en blijkbaar moet ik een fietser gehinderd hebben of zo, want plots hoorde ik een KLOP op de achterklep, was me dat verschieten. Dan reden er twee wielrenners me nogal redelijk kwaad voorbij langs de rechterkant.
   Ik moet toen echt iets fout gedaan hebben ze, maar wat he. 😉

  • Frans Says:

   Kloppen op een wagen doet de bestuurder altijd schrikken. Maar dat heeft veelal hetzelfde effect alsof je in zijn bil zou knijpen of in zijn kruis tasten: verwacht je dan ook aan een uitermate woeste reactie.

 12. De fietsende Burggraaf Says:

  Het is in de Burggravenlaan inderdaad vrij gevaarlijk geweest. Het filmpje is een mooi bewijs waar slechts één van de weinige inbreuken op film werd vastgelegd. Ik begrijp gerust dat men af en toe moet laden en lossen bij werken met wat hinder.
  Maar de methode van de aannemers in de Burggravenlaan was gewoon degoutant! Urenlang fietspaden blokkeren, zonder het verkeer (en vooral de veiligheid) in acht te nemen.

  Het is extra pijnlijk vast te moeten stellen hoe de politie (bij het langsrijden tijdens flagrante overtredingen) niets deed. Gelukkig is de ‘normale’ verkeerssituatie eindelijk hersteld.

  Tot slot een uiting van medeleven voor Erik. Het is eigenlijk niet meer normaal dat inwoners omwille van zodanige overlast de straat niet meer op durven in eigen stad! Of hoe Upgrade-Estate het leven van de buurt grondig verstoorde!


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: