Draagvlak

De brief van Jan Naert & Pascal Debruyne slaagde in zijn opzet: een debat op gang brengen.
Omdat niet iedereen Facebook of Gentblogt leest publiceren we hier de heldere repliek van schepen Watteeuw, gevolgd door reacties vanop Gentblogt en de Facebookpagina van Fietsbult.
Morgen een paar eigen bedenkingen hierover.
De fotokeuze sluit aan bij de mail van gisteren.
Bescherming voor fietsers: zero.
Politiewagens die ik er zag passeren: twee.

————————————————————————————————————————————

Op de weg…

Eergisterenavond stond ik met de fiets voor het rood licht aan de Lammerstraat. Plots flitst er links van mij een fietster voorbij. Recht door het rood licht. Zij had het wel goed berekend. Ongeveer vijftien meter had ze over voor een aankomende wagen. Oef!

Gisterenmiddag wandel ik in de Hoogpoort (gelukkig verlost van de fietsonvriendelijke karrensporen). Een vrij jonge fietser rijdt vrij snel rakelings langs een bejaarde. De fietser kon fietsen en had zijn fiets goed onder controle maar de bejaarde man schrok duidelijk.

Vervelende situaties. Deze fietsers zijn zich blijkbaar van geen kwaad bewust. In hun ogen zijn zij verantwoordelijk voor zichzelf. Dat is ook zo. Maar wat die kleine minderheid aan fietsers niet ziet als ze roekeloos en weinig respectvol door de stad flitsen, is dat ze de ‘fietszaak’ niet dienen. Ze laten het draagvlak voor een verregaand fietsbeleid afbrokkelen.

Ondanks het feit dat het ook voor mij allemaal te traag gaat (dat is een algemeen voorkomend probleem in Vlaanderen) is er momenteel in Gent nog nooit zoveel geld uitgeven aan fietsinfrastructuur. Mijn diensten zijn momenteel wel bezig met fietspaden aan de Gasmeterlaan, Nieuwe Vaart, Brusselse steenweg, Antwerpse steenweg, Kasteellaan, Hundelgemse steenweg, Zuiderlaan,…. en ze werken ook nog aan een tunnel onder de spoorwegbedding aan de Dampoort, een fietsbrug over de Watersportbaan, een onderdoorgang aan de Rozemarijnbrug en ook aan de Contributiebrug. Ze zijn bezig met de Parkbosbruggen en de onderdoorgang aan de Nieuwe Vaartbrug en nog pakken andere (al dan niet kleinere) maatregelen.

Maar om een echte fietsstad te worden moet er wel nog veel meer gebeuren. Met het mobiliteitsplan willen we dat ook. Voor al die noodzakelijke fietsmaatregelen is een breed draagvlak, dat verder gaat dan de fietsers nodig. Ook de niet-fietsers moeten dit fietsbeleid ondersteunen. Want als ik en mijn diensten bijvoorbeeld voor iedere parkeerplaats die we schrappen in functie van fietsinfrastructuur telkens weer een zwaar gevecht moeten aangaan, dan verliezen we bij elk dossier enorm veel tijd en energie. Ook moet het budget voor fietsinfrastructuur nog stijgen. Zeker in financieel moeilijke tijden krijgen we dat enkel voor elkaar als er een draagvlak is.

Maar die kleine minderheid, roekeloos en weinig respectvol voorbij flitsende, fietsers tast het draagvlak voor dat verregaand fietsbeleid aan, ze geeft voer aan niet-fietsers om te zeggen dat een fietsbeleid onzalig is. Want: “gaan we naar een dergelijk soort stad…?” De echte versnelling naar een fietsstad zullen we krijgen als ook andere weggebruikers het nut en de meerwaarde inzien. Als ze fietsinfrastructuur ondersteunen in plaats van iedere keer opnieuw het gevecht aangaan. Interessant is het ook om eens te kijken naar steden waar fietsers nu al de belangrijkste groep weggebruikers zijn. Kopenhagen en Amsterdam zijn allebei fietssteden maar Amsterdam zal eerder op zijn fietsgrenzen botsen. Nu al worden fietsinvesteringen er in vraag gesteld. Gewoon omdat fietsers er elkaar en voetgangers in gevaar brengen. In Kopenhagen is dat niet zo en gaat het stadsbestuur met een breed draagvlak verder met fietsinvesteringen.

Filip Watteeuw

————————————————————————————————————————————

10dec14, 13u04, Burggravenlaan
10dec14, 13u04, Burggravenlaan

————————————————————————————————————————————

Beste mijnheer de Schepen,

Vorig jaar, omtrent deze periode, kreeg ik een kleurrijk glossy brochure van u in mijn brievenbus omtrent de heraanleg van de bocht aan het begin van de Kerkstraat te Gentbrugge. Er zou hier een fietsoversteekplaats komen en de bocht zou zo veel veiliger worden voor ons fietsers. Hoezee!

De bocht is heraangelegd (de bus van De Lijn had immers moeite er door te geraken). Die oversteekplaats is echter in geen velden of wegen te bekennen. De verkeersspiegel die daar voorheen goed stond in die bocht is ook weg. Er loopt nu een stukje fietspad over het voetpad. En het is er voor de fietser gevaarlijker dan ooit. Het is bovendien nu ook gevaarlijk mijn deur uit te komen, er rijden, voor hun veiligheid, immers fietsende ouders met fietsende kinders op de borduur en oversteken doen we hier als fietsers maar niet. Er is immers geen oversteekplaats en geen spiegel om te zien welke gemotoriseerde voertuigen er aan +30km/u de bocht om gesjeesd komen. Kom het hier zelf maar eens bekijken op uw fiets.

Ik nodig u ook uit om eens gezellig rond te fietsen aan het Sint Pietersstation. Als fietser mag u daar proberen aan de voorkant de weg te snappen, zonder aanrijdingen met voetgangers, andere fietsers, trams, bussen en auto’s. In de bustunnel staat u de uitdaging te wachten om bochten in hoeken van 90° te nemen, lantaarn- en andere palen pal OP het fietspad te vermijden en daarbij geen tegenligger aan te rijden.
Ook aan de Sterre kunt u uw lol op. U kunt kiezen voor de weg langs de muur die zowel fietser als auto vakkundig verstopt om het oversteken tot een ware uitdaging te maken of de zigzaggende oversteek die uitnodigt uw fietsende tegenliggers frontaal mee te hebben.

Is dit geld wel besteed? Is de ontbeerde hoffelijkheid van het door Gent en masse aangetrokken studerend publiek belangrijker te veralgemeniseren naar elke fietsende Gentenaar en hiermee automobilisten een soort vrijbrief te geven zich nog gevaarlijker tav fietsers te gaan gedragen dan de veiligheid van onze fietswegen in het Gentse? Het ligt immers allemaal aan die onhoffelijke fietser?

Ik heb licht op mijn fiets, altijd. Ik steek niet alleen mijn hand uit voor ik afsla, ik kijk eerst achter mij om een grondige inschatting van al wat rijdt voor, naast en achter mij te maken. Ik moet echter langs onlogische nieuw aangelegde paden fietsen, de rijbaan op omdat er auto’s, groot materieel van bouwwerven en veel meer er niet thuishorend materiaal op het fietspad staan, zoals een put met een hekje eromheen dat er zo drie weken blijft staan aan een druk kruispunt, etc etc etc.

Wist u dat het veel gevaarlijker is iemand met een auto aan te rijden dan met een fiets? Dat wanneer een massa fietsers dezelfde overtreding aan een stoplicht maakt er misschien wel iets ontbreekt aan het praktisch ontwerp van dit kruispunt tov zijn gebruikers? Dat het geld voor de fietspaden in Gent niet altijd wel besteed is en er ontwerpers aan de tekentafels zitten die niet snappen dat fietsers geen bochten van 90° kunnen maken, het uitermate onpraktisch is dat er zich lantaarn- en andere palen MIDDEN op een fietspad bevinden, zigzaggende oversteekplaatsen levensgevaarlijk zijn, laat staan onnuttige muren die alle mogelijke gebruikers vakkundig wegsteken en dat wanneer je je als fietser over kuilen, putten, onnodige randen, en meer van dies dient te begeven het moeilijk wordt je geen cowboy op een geautomatiseerde rodeostier te wanen?

Kom eens met mij rondfietsen en dan nog eens beweren dat hoffelijkheid het belangrijkste is dat omtrent fietsen in Gent aangepakt moet worden!
Spreek daar aub gewoon het (studerend) volkje in Overpoort en wandelgebied op aan. Gent is echter groter dan dat en fietsen doen we ook met velen elke dag daarbuiten. Mét verlichting, mét hoffelijkheid maar op veel te veel plaatsen in Gent ZONDER deftige fietspaden!

Om over de automobilisten nog maar te zwijgen.

Karen

————————————————————————————————————————————

Mag ik de fietsende Schepen uitnodigen om eens met zijn fiets rond te fietsen aan het Sint Pietersstation, langs bochten van 90°, lantaarnpalen die OP het fietspad staan en een volslagen onduidelijk en verwarrend af te leggen parcour aan de voorkant van het station en dan nog eens na te denken over hoe welbesteed de centen voor deze uitbreiding van het fietswegennet waren? De fiets parkeren aan het station gaat zeer vlotjes, die parking bereiken is echter geen sinecure. Om de oefening te vervolledigen mag hij dan ook eens gaan rondfietsen aan de Sterre waar danig zigzaggende oversteekplaatsen het aanrijden van een medefietsende tegenligger bijna onvermijdelijk maken en waar een muur (zonder enig nut) het zicht op naderende auto’s danig verhindert dat ook naderende auto’s de fietser achter de muur bijna niet kunnen opmerken? Was dat toevallig dezelfde bouwkundig ingenieur die hier dacht dat fietsers konijnen zijn? Enfin, ik kan hem beter eens proberen mailen ivm al mijn fietsklachten te Gent zekers?

Kar Ma

————————————————————————————————————————————

Hoe drukker het fietsverkeer wordt, hoe meer discipline onder fietsers nodig is.
Mijn zoon fietst sinds kort zelf mee naar school, en daarbij vind ik andere fietsers soms eerder problematisch dan automobilisten.
En dan bedoel ik niet zozeer ‘roekeloze voorbijflitsende fietser’, maar eerder het soort dat op zijn gemakje rechts voorbijsteekt, een stukje op het voetpad afsnijdt, spookrijdt of zonder licht rond rijdt. Het type dat eens onnozel lacht wanneer ze je als voetganger bijna omver rijden op het zebrapad.
Ze bedoelen het niet slecht, maar zien de ernst van sommige situaties niet in.
Veel daarvan heeft te maken met onervarenheid. Wie zelf niet met de auto rijdt beseft bv niet ten volle hoe slecht zichtbaar een fietser zonder licht kan zijn, en hoe gevaarlijk dat is. Ik denk dat meer verkeersopvoeding welkom zou zijn – ook bv aan de universiteit en hogeschool.

In die zin zou ik zeggen dat het, behalve wat respectvoller, vooral wat serieuzer mag.

Ik hoor je wel graag zeggen dat de politie goed moet nadenken over de acties die ze voert: de onlangs gevoerde actie waarbij fietsers aan de heuvelpoort beboet werden omdat ze zich aan het verkeerde opstelvak opstelden lijkt mij een voorbeeld van hoe het duidelijk niet moet.
Je kan niet zeggen dat ze fout zijn hier boetes uit te delen – het is de letter van de wet.
Maar dit is een zo goed als ongevaarlijk fenomeen, dat zelfs voordelen heeft voor de algemene verkeersdoorstroming, zeker ook voor auto’s. En bovendien is er gewoon te weinig plaats.
Laat de politie dan alstublieft prioriteit geven aan echt zinvolle acties, tegen situaties waarbij fietsers anderen of zichzelf echt in gevaar brengen.

S

————————————————————————————————————————————

Gisteren stond ik met de fiets aan het rood licht in de Sint-Salvatorstraat, ik zag nog twee auto’s snel door het rood rijden van de R40 naar de Muidepoort. Gelukkig gebeurt dat daar elke dag, elke keer als het rood is in de spits en wacht iedereen braaf tot de auto’s weg zijn of er zouden nog ongelukken gebeuren. Oef!

Nadien halen negen auto’s mij in op de Muidepoort, de verplichte zijdelingse afstand van 1 meter compleet negerend. Gelukkig ben ik een stabiele fietser en is er niets gebeurd. Oef!

Anecdotes zijn wat ze zijn.
Wat mensen u verwijten meneer Watteeuw, is niet dat fietsers niets te verwijten valt, (en er mag best wat meer hoffelijkheid zijn), maar dat deze actie fietsers er uitlicht, alsof zij het grootste, het enige probleem zouden zijn.

Ik ben heel vaak automobilist, en voetganger, maar ook fietser. En als fietser erger ik mij mateloos aan de schaduwwegcode die als “hoffelijkheid” verkocht wordt, en die er simpelweg op neer komt dat fietsers geacht worden altijd en overal plaats te maken voor auto’s.

En ik lees dat er een kwart miljoen boetes uitgedeeld zijn aan automobilisten, een kwart miljoen! Is de nood aan opvoeding daar dan niet vele malen groter?

Pieter

————————————————————————————————————————————

– Als dagelijkse fietser door de stad voel ik mij zeer bedreigd door andere fietsers die onaangekondigd links en rechts voorbijsteken of plots afzwenken.

– Door een belletje of handgebaar bij het afdraaien kan veel frustratie vermeden worden. Automobilisten kijken veelal dankbaar als je met de arm de richting toont waar je naar toe gaat. (is dat trouwens niet meer verplicht?)
Beter communiceren met de automobilisten maakt het voor ons veel veiliger.

-In Kopenhagen kent men ondertussen ook al verkeersagressie onder fietsers, vooral aan de stoplichten. We zijn niet beter dan de rest.

eric vdP

Auteur: yves

Deze blog wil berichten over het fiets-wel en wee in een leuke stad.

39 gedachten over “Draagvlak”

 1. Ik ben fietser, voetganger, autobestuurder en OV-gebruiker, niet noodzakelijk altijd in die volgorde. Maar ik fiets heel regelmatig in Brussel, Antwerpen en in Gent. Veel kan beter, maar heel belangrijk daarbij is mijns inziens respect kunnen tonen voor elkaar in alle omstandigheden, ook in de minder gemakkelijke situaties en dat onafhankelijk van modus. En ja, ik vind dat het gerust eens gezegd mag worden dat ook fietsers dat moeten kunnen.Ik zie fietsers even vaak in de fout gaan als autobestuurders. Ik voel mij niet in mijn gat gebeten door dat filmpje, integendeel.

  1. Maar dat is het precies.

   Niemand (99%?) hier voelt zich aangesproken op zijn/haar gedrag door het filmpje, want… ze vertonen dit gedrag niet.

   Niemand (100%) van de niet-hoffelijke jeugd voelt zich aangesproken, want who gives a fuck. Net zomin als bandieten zich aangesproken voelen bij een anti-inbraakcampagne.

   Daar gaat het dus niet om.
   Ik denk dat je wat voorgaande discussie(s) gemist hebt… 😉
   Tussen haakjes: de doelgroep is ‘de roekeloze schoolgaande fietsende jeugd’, wist je dit?

 2. in Amsterdam zijn er in de wandelstraten fietsstroken voorzien. Het is dan voor iedereen duidelijk dat fietsers daar op hun plek zijn en de voetganger niet de pas afsnijden. (ofschoon het als voetganger nog altijd wel ff verschieten is als een fietser belrinkelend laat weten dat de fietsstrook geen voetgangersstrook is).

  1. “voetgangersgebieden” zijn in de jaren 60 ingevoerd als winkelwandelstraten tegen het overdreven autogeweld.
   “voetgangersgebieden” zijn dus net als paaltjes, voet- en fietspaden infrastructuur van de automobiliteit.
   Nu we langzamerhand in richting van autoluwe steden gaan mag het model “voetgangersgebied” ook eens opnieuw worden bekeken. In die centrale gebieden moeten fiets en OV een veel duidelijkere plaats krijgen.
   Nogmaals: het was nooit echt de bedoeling om fiets en tram uit deze gebieden te weren!

   1. En tegenwoordig denkt men in NL na over OV vs fiets. Want, zo zegt men daar, “het OV is eigenlijk een concurrent van de fiets. Men moet dus alles goed overwegen en OV met het nodige evenwicht toepassen. Zoniet remt het het fietsen af.”

    In Vlaanderen heeft men dat nog helemaal niet door, of anders gezegd, sommigen verzwijgen dit angstvallig. Het OV heeft nl. hier een groot machtsvingertje in de pap te brokken.

    1. De Lijn is een staat binnen de staat. Die maatschappij zou moeten worden opgedeeld of onder curatele geplaatst worden.
     Politici lopen er zich op stuk maar durven het niet toe te geven.

     Lees over het schrijnend voorbeeld van de
     http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20121106_00359655
     De uitleg van mobiliteit Gent is lachwekkend:
     http://www.mobiliteitgent.be/met-de-fiets/nieuws/fietsen-de-kortrijksepoortstraat-en-nederkouter

     Het STOP-beginsel? In Vlaanderen is het De Lijn zo veel mogelijk eerst en al de rest erna. Gent heeft daar extra onder te lijden met o.a. een rangeerstation in het historisch hart. Lokale politici zijn zo afhankelijk van de goodwill van De Lijn dat die doet wat ze wil.

     1. Het miljoenendossier rond de Gentse en Antwerpse supertrams is pas hallucinant.
      Maar politici, Bombardier en een pak onwetende burgers vinden dit natuurlijk allemaal super.

 3. Normaal gezien mag het openbaar domein (voetpaden, parkeerplaatsen, fietspaden, rijbaan…) niet zomaar gebruikt worden omdat men ernaast wil werken aan bv. een woning. De gemeente moet dit altijd eerst goedkeuren.

  Als dit hinderlijk is voor weggebruikers en er voor hen geen omleiding is ingericht, dan is of de gemeente in fout of de aannemer (en dan is het de gemeente die de aannemer op de vingers tikt, dus in beide gevallen de gemeente op de hoogte brengen).

  Indien men wil laden en lossen op het openbaar domein moet dit gebeuren volgens de stilstaan- en parkeerregels van de wegcode.

  Art. 23 van de wegcode: Stilstaan en parkeren http://www.wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/188-art23

  Artikel 24. Stilstaan- en parkeerverbod
  http://www.wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/189-art24

  Voetpaden, fietspaden en oversteekplaatsen van zachte weggebruikers mogen dus niet gebruikt worden om stil te staan of te parkeren.

  1. ‘Voetpaden, fietspaden en oversteekplaatsen van zachte weggebruikers (…)’ : zie je wat je kan schrappen in deze zin?
   En voor zover een fietser daar niet als slachtoffer ligt t.g.v. een ongeval met een chauffeur (!), is hij géén zwakke weggebruiker!
   Passagiers in een wagen zijn ook zwakke weggebruikers àls ze betrokken geraken in een ongeval.
   Zie bespreking hier.

    1. Weet ik hoor. Ik heb het enkel over het foutieve woordgebruik ‘zwakke weggebruiker.’ 😉
     En in die zin over voetpaden enz. tevens overbodig eraan toegevoegd.

     1. Maar hij heeft het woord ‘zwakke weggebruiker’ helemaal niet gebruikt, dus ik zie het probleem ook niet.

   1. Die zin heeft inderdaad iets wat overbodig is, sterk gelijkend op een tautologie.
    Misschien dat ik onbewust ook nog eens de term ‘zachte weggebruiker’ in de verf wou zetten, zoals ChrisS
    😉

    Tja, nu staat die tautologie voor en eeuwig en altijd in de digitale geschiedenis. Ik vrees dat ik vast en zeker nog wel tautologiën zal schrijven. Waarschijnlijk zal ik nooit ofte nimmer keurig netjes kunnen schrijven. Maar nu hebben jullie gratis en voor niets toch nog enkele tautologiën erbij gekregen. http://nl.wikipedia.org/wiki/Tautologie_%28stijlfiguur%29
    🙂

    Ter info: de term zachte of zwakke weggebruiker staat ook niet in de wegcode (toch niet volgens mijn opzoeking op http://www.wegcode.be).
    Ik heb ook al gelezen over fietsers als ‘sterke’ weggebruikers. Dat vond ik ook mooi als verwoording.
    Mijn voorkeur gaat sowieso uit naar het gebruiken van positieve eigenschappen voor fietsers.
    Dus fietsers zijn sterke en zachte weggebruikers 😀

   2. Ach, mijn reactie is totaal overbodig.
    Zo blind als een mol. Ik bleef maar ‘zwak’ lezen ipv ‘zacht’, ik begrijp nog steeds niet hoe.
    Mijn verontschuldigingen (met beschaamde kaken…).

 4. Elke fietser is iemand die er voor gekozen heeft om voor zijn verplaatsing niet in een wagen te stappen en is dus een persoon die aan lichaamsbeweging doet, geen fijn stof uitstoot in de al grote wolk boven Gent, bij die verplaatsing en het stallen van zijn/haar vehikel een minimum aan plaats inneemt in de openbare ruimte. Mensen die dit engagement verkiezen boven gemak en uitstoot die moet je in de eerste plaats soigneren en zorgen dat er zo veel mogelijk van zijn voor je ze om de oren slaat met buitenproportioneel paternalisme en educatie die nooit worden gebruikt voor hun medeweggebruikers die wel voor een wagen kiezen.

  1. Goed gezegd, M.
   Er groeit een mentaliteit die de fiets in de rol van de auto duwt. Die kritiek op automobilisten terugkaatst naar de fietsers. Ondergrondse parkings bouwt en bovengronds parkeerverboden en -boetes wil invoeren.
   Het openbaar domein wil vrijwaren van gestalde fietsen.
   Fietsers uit bepaalde straten in het centrum wil weren.
   Kortom: FIETSEN ALS TOENEMEND PROBLEEM.
   3 nieuwjaarswensen:
   >> Voor de preek graag goede infrastructuur (voorzieningen op maat van de fietser).
   >> Voor de goede infrastructuur graag de goede fietsmentaliteit (geestesgesteldheid op maat van de fietser).
   >> kortom: graag FIETSEN ALS TOENEMENDE UITDAGING.

 5. Demonisch gespiegelde waarheid
  ———————————————

  Als het brede draagvlak voor een verregaand fietsbeleid faalt, dan is de zondebok… een klein groepje schoolgaande fietsende belhamels.
  Dit is de waarschuwende politieke boodschap. Nou!
  Men heeft een waarheid onbewust, zonder het te besefffen, omgespiegeld tot een halve leugen die men in een geldverkwistend filmpje uitgiet in onze hoofden.

  Wat is de waarheid?
  Een kleine machtige elite (beleidsmakers + financiers) belemmert een breed draagvlak binnen de bevolking voor een harmonisch verkeersbeleid (gezond, sociaal, evenwichtig, …).
  Al meer dan 40 jaar lang, tot op de dag van vandaag.

  Die spijtige realiteit spiegelt men in Gent om naar een groepje die de bedenkelijke status krijgt van een bijna monsterachtige elite, vijand van het stadfietsbeleid. Nog nét geen staatsvijanden. Zonder enige macht echter. Vreemd he.

  Demonen zijn zéér slim. Maar ook sluw, genadeloos, koud, liefdeloos, karikaturaal, mensen-verslindend i.p.v. -verbindend. Daaraan kan men ze herkennen.
  Ze werken in… élke mens.

  Dit is het fascinerend beeld dat in een flits binnenkwam en hierboven uitgerafeld (of ontrafeld?).

  ————————————————–

  Zullen we eens een terugspiegelende campagne maken over die elite?
  Ze voldoen immers aan alle voorwaarden: het is een heel kleine groep, ze luistert niet/amper/zogezegd, ze is niet hoffelijk (maken ruzie), ze liegt (bij voorkeur half), ze bedriegt (overtreedt dus regels) en ze gaat onvoldoende bedachtzaam om met het geld van een heel grote groep.

  Of … kunnen we uit deze spiraal?
  Da zal wel!
  Hoe kunnen we dat?
  Aha!

 6. Ik wil wel eens in debat gaan over die actie op de Heuvelpoort. Het rode stoplicht voorbijrijden als fietser is misschien niet gevaarlijk, van erg veel respect getuigt het ook niet. Ik ben een vrij snelle fietser, en het is vervelend om bij een rood verkeerslicht voorbijgereden te worden door andere fietsers, die ik daarna weer moet inhalen. Is dat het grootste probleem van mijn leven? Zeker niet. Is dat het grootste probleem van mijn gemiddelde fietsrit? Zelfs dat niet. Maar het is wel vervelend. Vervelender dan enkele meters eerder moeten stoppen voor een verkeerslicht.

  Verder brengt men uiteraard de voetgangers op het zebrapad in gevaar (ik ben daar als voetganger eens bijna aangereden door een fietser die mij straal negeerde), en staat men in de weg voor de fietsers die van links komen, en die de opstelstrook op de juiste manier willen gebruiken. Aan de andere kant van de Heuvelpoort blokkeert men bovendien vaak het volledige zebrapad. En dat dus allemaal voor die paar meter.

  Het is wat flauw om te zeggen dat er iets mis is met de inrichting van dit kruispunt. Fietsers doen dat op elk kruispunt in Gent, ook als er geen tweede verkeerslicht staat. Het is zo erg dat ik verrast ben als een fietser eens niet door rood rijdt. Zijn al die kruispunten dan onduidelijk ingericht? Wat kan er duidelijker zijn dan een rood verkeerslicht? Moet men een bordje plaatsen met de tekst “gelieve te stoppen bij rood”? Een beetje zoals hier: https://www.google.com/maps/@51.0730447,3.7375892,3a,31.6y,53.3h,84.18t/data=!3m4!1e1!3m2!1s_VoLxyER–ToYBkbNjga4Q!2e0

  Nee, ik vind dat men veel meer mag controleren. Enkel jammer dat de boete (165 euro) veel te hoog is.

  1. Mijn eerste reactie op de beelden in bovenstaande link was, hoe is dat hier ingericht, is al die verharding nodig, en de schamele strookjes voor voetganger en fietser verdwijnen helemaal in niets. Over het gebrek aan onderhoud kan ook een boompje opgezet worden. Dergelijke inrichting nodigt gemotoriseerd verkeer uit en stoot de anderen af.

   1. Dat is de Afrikalaan, inderdaad een volledige verwaarloosd stukje Gent.

    Ik vond vooral dat bord “gelieve de sporen vrij te houden” grappig. Zeker omdat daar ongetwijfeld een verhaal achter zit. De ietwat vreemde locatie en het feit dat het bord er totaal onofficieel uit ziet, lijkt aan te geven dat het bord geplaatst is door Infrabel, en niet door de Vlaamse overheid. Ik vermoed dat de Vlaamse overheid weigert borden te plaatsen die enkel verkeersreglementen herhalen, maar dat Infrabel het grondig beu is dat treinen daar af en toe moeten stoppen.

    Helaas, dankzij Google Street View’s tijdreisfunctie zien we dat mensen zelfs met dat bord niet overtuigd kunnen worden het verkeersreglement te volgen: https://www.google.com/maps/@51.0730117,3.7375774,3a,28.8y,37.23h,85.03t/data=!3m4!1e1!3m2!1su24uGWZHABv-BbhOWrNZGg!2e0

  2. De verkeerslichten zijn eigenlijk voor de vlotte autodoorstroming. Ze zijn uitgevonden om het autoverkeer te regelen eenmaal het te druk werd bij de kruispunten.

   Verschillende rijbanen met gemotoriseerd verkeer zijn een barrière voor zachte weggebruikers.
   Bij de kruispunten zijn ze ook volledig afhankelijk van de ingestelde oversteektijden bij de autoverkeerslichten.

   De weg inrichten voor veel autoverkeer is dus automatisch een barrière maken die zeer hinderlijk is voor zachte weggebruikers.
   Vandaar de uitspraak “de auto is een koekoek”, want hij duwt de andere weggebruikers uit het nest. 🙂

   Het gedrag van zachte weggebruikers is dus wel verklaarbaar door de keuze van inrichting van kruispunten.

   Maar het gemotoriseerd verkeer geeft niet alleen nadelen voor zachte weggebruikers, ze krijgen gratis een kort meditatiemoment (vaak ook met gratis de bijbehorende rookwalmen) aangeboden van 60 à 90 seconden per autoverkeerslicht.
   Maar blijkbaar willen niet alle zachte weggebruikers zo lang mediteren.
   😉

   1. Zwak zwakker zwakst… zelfde opmerking hier.
    We moeten echt àf van die term ‘zwakke weggebruiker’ waar het niet hoort.
    Het hoort enkel thuis
    – wanneer er een ongeval is gebeurd en
    – wanneer het een relatie chauffeur-niet chauffeur betreft. Passagiers zijn dan ook zwakke weggebruikers.
    De chauffeur is dan de enige niet-zwakke weggebruiker.
    (Uitzondering in dit verhaal: gemotoriseerde rolstoelgebruikers)

    Fietsers en voetgangers zijn geen softies hoor.

    Zie bespreking hier.

    Men kan al veel oplossen met termen als ‘alle andere weggebruikers’ of gewoonweg ‘fietsers’.
    Dus op deze blog zou ‘zwakke weggebruiker’ zelden mogen voorkomen.

     1. Hij gaat ook niet over foutief woordgebruik, want hij heeft die woorden helemaal niet gebruikt 🙂

     1. ‘Zacht’ want fietsers/voetgangers hebben geen blikken pantsers.
      ‘Zacht’ omdat fietsers/voetgangers de weg geen schade berokkenen.

      ‘Sterk’ want fietsers/voetgangers doen het op eigen kracht (of met een klein beetje elektrische ondersteuning)
      ‘Sterk’ omdat fietsers/voetgangers mentaal sterk moet zijn om de ruimte te durven delen met blikken pantservoertuigen.

      Kortom fietsers/voetgangers zijn inherent verkeersgeweldloze supermensen.
      😎

     2. Liefdevolle krachtpatsers. 😉

      Met uitzondering van een kleine minderheid hatelijke jonge ettertjes die – dixit mhr. Watteeuw – een breed draagvlak van een verregaand fietsbeleid ondermijnt. 🙂

     3. Die jongeren moeten gewoon nog leren dat met superkrachten ook grotere verantwoordelijkheden horen.
      🙂
      Idem voor wegbeheerders.
      😉

     4. Superpowers…
      Bij jongeren gaat het om Kracht.
      Bij wegbeheerders gaat het om Macht.
      😉
      Beiden moeten i.d.d. een beetje (her?)opgevoed worden in de richting van morele verantwoordelijkheid.
      Voorwaar niet makkelijk.

   2. Van mij hoeft niemand te mediteren aan een kruispunt. Fietsers die rechtsaf slaan door rood waar de Vlaamse overheid weigert het correcte bord te plaatsen: helemaal geen probleem voor mij! Fietsers die midden in de nacht beslissen om door rood over te steken, want er is toch geen ander verkeer: doe maar!

    Waar ik problemen mee heb, is fietsers die het rood verkeerslicht voorbijrijden (blijkbaar erg gehaast!), om dan toch aan het kruispunt zelf te wachten (plots niet meer gehaast?). Dat is gewoon erg onbeleefd tegenover andere fietsers die eerst aan dat kruispunt stonden (doet me wat denken aan voorsteken), en vaak ook hinderlijk voor andere weggebruikers.

    Er is namelijk altijd wel een reden waarom de stopstreep enkele meters voor het kruispunt ligt. Op het einde van de Brugsepoortstraat bijvoorbeeld staan fietsers die door rood reden ferm in de weg van de bus die rechtsaf moet slaan. Op het einde van de Overpoortstraat staat men in de weg van fietsers die van links komen en van voetgangers op het zebrapad. En zo is er bijna altijd wel iets.

    Als mensen hun eigen veiligheid en comfort belangrijker vinden dan regeltjes: voor mij goed, zolang het veilig blijft. Maar dat consequent door rood rijden heeft niets meer te maken met comfort en veiligheid. Dat is gewoon kuddegedrag, en bovendien erg hinderlijk.

    1. Normaalschoolstraat…
     Het is daar gewoon makkelijker/veiliger om 5 meter voor de auto’s te starten dan 1 meter. Meestal nog met een voetje op je eigen stukje voetpad of een hand aan dat bord om je recht te houden.
     Meer overzicht, minder kans om afgecoupeerd te worden.
     Geen excuus.

    2. De reden om die stopstreep meer naar achteren te plaatsen is eigenlijk dus ook “om het gemotoriseerd verkeer vlotter te laten verlopen”.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: