Mail: verkeersagressie buschauffeur


Het kan lijken alsof deze blog dient om te polariseren.
Ik kan u gerust stellen.
Er zitten wel degelijk x aantal positieve bijdragen in de wachtrij.
Helaas blijft het minder positieve in de mailbox landen.
Daarom twee dagen na elkaar iets over de Lijn.
We blijven pleiten voor openbaar vervoer.
En we blijven pleiten voor uitmuntend verkeersgedrag door professionele chauffeurs.
Dààr hoort de voorbeeldfunctie te zitten.

———- Oorspronkelijk bericht ———-
Van: B D K
Aan: klantendienst.ovl@delijn.be
Cc: Gentinfo , “fietsbult@fietsersbondgent.be”
Datum: 16 december 2014 om 20:01
Onderwerp: Verkeersagressie busschauffeur
Vanochtend deed zich volgend incident voor met een lijnbus.

Trekweg, Mariakerke is een fietsstraat. Enkele richting voor auto’s. Bussen van de lijn mogen in beide richtingen rijden.

03okt11, 08u12, Trekweg
03okt11, 08u12, Trekweg

Kort nadat ik thuis (aan het begin van de fietsstraat) met de fiets was vertrokken met mijn twee dochters (2 en 4 jaar) hoor ik de bus achter ons rijden. De ervaring leert dat er nogal “pusherig” gereden wordt door buschauffeurs. Ook deze keer merk ik dat de chauffeur, naar mijn gevoel, geen veilige afstand bewaart. Ik voel mij niet veilig en probeer de chauffeur er attent op te maken dat hij wat meer afstand zou moeten houden. Zonder gevolg.
De bus moet uitwijken en stoppen om tegemoetkomende auto’s te laten kruisen. Ik kan doorfietsen.
Net voor het einde van de fietsstraat rijdt de bus terug achter mij. Hij is er dus in geslaagd van op zeer korte tijd mij in te halen (?) in een zone 30. De chauffeur komt opnieuw kort achter ons rijden om mij rakelings te passeren en met open deur “Klootzak” te roepen. Een bus vol passagiers zal dit kunnen getuigen.

We weten dat het geen makkelijke situatie is voor buschauffeurs. Meestal wachten we tot de bus voorbij is voor we met onze fiets vertrekken.

Er deden zich al een hele reeks vergelijkbare situaties voor, maar een fietser met twee kleine kinderen die op een rechtmatige manier gebruik maakt van de openbare weg, op een dergelijke manier in gevaar brengen en op te koop toe uitschelden tart alle verbeelding:
– overdreven snelheid
– zwakke weggebruikers in gevaar brengen, tot twee maal toe
– fietser voorbijsteken op minder dan een meter
– fietser voorbijsteken in een fietsstraat
– verkeersagressie

Dergelijk gedrag verwacht ik niet van een professionele chauffeur, in een fietsstraat.

Details van het voorval:
Trekweg, Mariakerke
lijn 69 richting Gent Zuid (7.40u aan halte Uranusstraat)

Auteur: yves

Deze blog wil berichten over het fiets-wel en wee in een leuke stad.

36 gedachten over “Mail: verkeersagressie buschauffeur”

  1. Inderdaad SNEL reageren: in Lijnbussen wordt alles gefilmd, maar de films worden maar 3 dagen bijgehouden tenzij er een vraag of klacht komt.

 1. Ik begrijp niet dat er door een fietsstraat bussen kunnen rijden. Die kunnen toch nooit een fietser kruisen zonder de minimale afstand te houden ? Dwingt de verkeersinfrastructuur dan niet tot verkeersovertredingen ? En als de bussen in twee richtingen mogen, hoe kunnen die mekaar dan überhaupt kruisen ?

  1. Om de bussen tegen de richting te laten kruisen zijn er een paar “uitstulpingen” aan de parkeerzijde. Zeer handig voor automobilisten om fietsers toch in te halen, ondanks het verbod waarop niemand toeziet.

 2. Zo’n klacht klasseert De Lijn vertikaal. Voor zoiets stap je naar de politie. Overigens is die “fietsstraat” in Mariakerke een lachtertje.

  1. Zoals baverhae aangeeft denk ik dat De Lijn daar vaak toch niet zo licht over gaan.
   Maar het is inderdaad niet onlogisch om bij zulk verkeerd gedrag naar de politie te stappen. Ik sluit echter niet uit dat de politie dit (ook) verticaal klasseert.

 3. Niet leuk, nog minder leuk als je op dat moment ook je kinderen bij hebt.
  Meeste kans op slagen heb je volgens mij via het laten opmaken van een PV door de politie, en vervolgens indienen van een klacht bij De Lijn mét vermelding van het PV-nummer. Dat verhoogt de druk op De Lijn ook iets meer om iets aan te vangen met de klacht.

  Voor de rest fiets ik in een fietsstraat altijd genoeg in het midden zodat inhalen voor een wagen géén optie is.

  1. Ik heb begrepen dat briefschrijver BDK wel degelijk in het midden van de fietsstraat fietste, ook om zijn kinderen te beschermen tegen die spatbordklever. Maar langs de Trekweg haalt dat weinig uit door de “uitstulpingen” waarover ik het hierboven had en waarvan één duidelijk op de foto te zien is. Ik vermoed dat die roodwitte paaltjes toegevoegd werden om inhalen te bemoeilijken.
   Is een klacht bij de politie in dit geval wel ontvankelijk? Kan de politie een PV “op afstand” opstellen? Hoe is de ontvangst in Ekkergem van klagers die geen schade kunnen aantonen? Het oproepen van getuigen is ook geen makkie.
   In een soortgelijke situatie ( als fietser omvergereden door een bus “Buiten Dienst”) kreeg ik van De Lijn het antwoord dat het onmogelijk was om de identiteit van de bestuurder te achterhalen. Ik heb nochtans heel precies de plek, het uur en de nummerplaat kunnen opgeven.

   1. Hoe denk je dat een PV wordt opgesteld bij verkeersagressie of vluchtmisdrijf ? Ook daar wordt “op afstand” een verklaring genoteerd op basis van 1 getuige. Maar dat is wel de noodzakelijke voorwaarde om verder onderzoek te kunnen doen en eventueel een dader te identificeren.
    Als je helemaal géén verklaring aflegt of klacht indient, heb je wel zekerheid over 2 zaken : er kan zeker geen gevolg aan gegeven worden én er gaan zeker géén lampjes branden bij de politie dat er een probleem is met sommige chauffeurs van De Lijn.
    Wat jouw voorbeeld betreft : heb je ook een klacht ingediend bij de politie, of enkel bij De Lijn ?

    1. Je hebt wel gelijk.
     Hopelijk doet de Gentse politie er dan ook iets mee.

     [Een anekdote: ik heb jaren geleden eens de politie opgeroepen omdat een auto op een parking mijn wagen blokkeerde… ik kon gewoon niet wegrijden.
     Flikken kwamen af, begonnen moeilijk te doen over al dan niet privaat-publieke parking… ze hebben voorts niks maar dan ook niks gedaan en ook geen PV. “Ja, menier, ik zoe geweun waachte totda diene chauffeur afkomt en vuurtraajt.”
     Ja, zo kan ik het ook.]

     1. Op privéterrein kan en mag politie ook geen vaststellingen doen. Vervelend, dat zeker, maar je moet dan de eigenaar van de parking aanspreken.
      Hoedanook, ik bel regelmatig naar 101 om hinderlijke foutparkeerders te melden en mijn ervaringen zijn gemiddeld positief. Als er een dringenderinterventies zijn, dan komen ze ook daadwerkelijk ter plaatse.
      Ik zou iedereen dan ook aanraden om flagrante en gevaarlijke situaties altijd te melden op 101. Aan welke plaatsen of problemen de politie prioriteit geeft, worden volgens mij ook mee bepaald door het aantal meldingen dat binnnenkomt.
      Als je dus niets meldt vanuit de redenering “er gebeurt toch niets mee”, dan kan er uiteraard weinig mee gebeuren.

     2. Ja, klopt i.v.m. privéterrein. Maar het was publiek terrein. Ze begonnen dat echter in twijfel te trekken, zo van ‘hm, zou dit semi-publiek (!) terrein zijn’? Zonder enige aanleiding. Of misschien wel: het was tijdens de Gentse Feesten. Jaren terug was er een ongelooflijk gedoogbeleid tegen foutparkeerders in die feestperiode. Afijn, ’t is passé.

      Inderdaad, als we ervan uitgaan: ‘het baat toch niet’, gebeurt er sowieso niks. Volledig mee eens!

 4. Het is aangewezen anekdotes te kaderen binnen tendensen en visies zodat duurzame sturing mogelijk is. Elke burger of organisatie kan ook het geheel aansturen vanuit het transcenderen van anekdotes tot visies en zo beslissingen aansturen of tegenhouden. Zoals je allicht weet, De Lijn met participatie van stad Gent en haar nieuw mobiliteitsplan, wil de gemiddelde snelheid van haar openbaar vervoer verhogen. Je vloekende buschauffeur zal binnenkort nog meer onder druk staan. In het centrum van de stad wil men de gemiddelde snelheid expliciet verdubbelen. Enkele citaten uit het mobiliteitsplan: ‘Het openbaar vervoer moet nog een stuk aantrekkelijker worden door een snellere doorstroming van bussen en trams’. Snelheid van het openbaar vervoer in stadscentra is daar expliciet synoniem met aantrekkelijkheid.
  Pag. 120 mobiliteitsplan: ‘Het traject met de laagste commerciële snelheid (± 9 km/u) ligt op de as Vlaanderenstraat – Brabantdam – Vogelmarkt – Kouter, dit in beide richtingen.’
  Het mobiliteitsplan komt vanuit de vaststelling dat voor het geheel van het centrum van de stad de gemiddelde snelheid van het openbaar vervoer te laag ligt dan ook verkeerdelijk tot de volgende conclusie:
  ‘Op korte termijn willen we:
  1. Een verbetering van de commerciële snelheid in de spits op enkele cruciale assen.
  2. Een minimale commerciële snelheid op elk traject (.) en op elk moment van de dag.
  3. (.)
  4. Nemen van circulatiemaatregelen in de binnenstad die de doorstroming van het openbaar vervoer verbeteren. ‘

  Pag. 121: ‘De stad wil, samen met De Lijn en het Vlaamse Gewest, uitdrukkelijk op korte termijn werken aan deze verschillende oorzaken.

  Pas na realisatie van dit mobiliteitsplan zal duidelijk zijn dat een fietsstad en gelijktijdig het behoud van het centrum van de stad als knooppunt van openbaar vervoer niet samen gaat omdat dit erg problematisch zal blijken te zijn. Deze conclusie overdenken is wat de voorbeeldsteden vooraf aan een uitvoering deden en wat Gent niet doet.
  Pag. 108 stelt: KOORNMARKT: Structureel grootstedelijk transferpunt. Structurele overstap tussen meerdere tram- en buslijnen.
  Op pag. 93 lees je: ‘Kern = Fietsstad. Dit is het gebied waar je echt zou moeten voelen dat je een “fietsende stad” betreedt, waarbinnen de fiets als een volwaardig stedelijk vervoersmiddel geldt.’
  Al eens over de Gebroeders Vandeveldestraat en de Papegaaiestraat gereden met de fiets? Of over de Cataloniëstraat langsheen ‘De Drie Torens’? Met een trambelletje achter je aan? Met fietsende kinderen erbij? Daar kun je ervaren hoe deze ‘fietsstad’ vorm krijgt en verder vorm zal krijgen in spoorbeddingen voor stadstreinen die geen samenhang met de fiets toestaan.

  De onkritische loyaliteit tegenover De Lijn zal finaal een zeer dure prijs blijken te hebben. Het is niet enkel de gestresseerde buschauffeur die hier het probleem vormt. Elkeen die fietst kent tal van dergelijke anekdotes. Grofheid troef. De stad zal als ‘Structureel grootstedelijk transferpunt’ en als ‘Structurele overstap tussen meerdere tram- en buslijnen’ geenszins fiets- of kindvriendelijker worden. Integendeel.
  Je moet de situatie eens een half uur gaande slaan ter hoogte van de kerstmarkt of tijdens andere drukke dagen. Intensief openbaar vervoer doorheen smalle winkelstraten en over centrumpleinen miskent het doel van een stadscentrum. Dit toestaan is symptomatisch aan de verkeerde maatschappelijke positionering qua dienstbaarheid van het openbaar vervoer. Een stad is geen infrastructuur ten dienste van De Lijn. De Lijn dient ten dienste te staan van de stad en haar wensbaar doel. Iets inzien als het te laat is dient vermeden te worden. Anekdotes vertalen naar inzichten en wensbare structuren is wat ons nu echt van doen staat omdat ernstig foute beslissingen nu gaande zijn. Nu wordt de stad omvormt, nu moet overzicht en inzicht de overhand hebben. De eenzijdige benadering van De Lijn en zij die dat participeren, kan aanleiding geven tot ‘duurzame vergissingen’. Wachten op de realisatie van de vergissing om stadstreinen via de Sint Michielshelling over de Graslei tot in Mariakerke te laten rijden over spoorbeddingen in gewassen beton, én ook langsheen (nogmaals) het Belfort én het stadhuis en zo over Sint Jacobs, of wachten tot ook de as Vogelmarkt – Brabantdam als spoorbedding wordt gebetonneerd zoals het duo stad Gent en De Lijn heeft goedgekeurd levert een zeer moeilijk omkeerbare realiteit aan. Standpunten dienen nu kenbaar gemaakt te worden.
  In naam van ‘Voor een beter Gent’ zie http://www.vooreenbetergent.be
  Dirk Coopman

   1. Er is wel degelijk verband.
    Bussen horen niet in een fietsstraat. De Lijn hoort daar niet.
    Het gaat om het onbespreekbare Heilige OV.
    De politieke lijn is meer en meer… De Lijn. Whatever it takes.

 5. Zo ziet men waartoe een halfbakken ‘oplossing’ leidt, hier een zgn. fietsstraat – de naam niet waardig.
  Een fietsstraat vind ik trouwens op zich een ziekelijke oplossing. Geen doorgaand verkeer is de enige correcte oplossing (behalve voor de bewoners met bvb. een bewonerskaart).
  Met mossel noch vis is niemand gediend.

  1. Een fietsstraat werkt, als die door iedereen serieus genomen wordt. En dat betekent consequent controleren en beboeten. Het doel van een fietsstraat is een autoluwe straat creëren juist doordat die straat erg vervelend is voor niet-fietsers. Als men de regels die een fietsstraat zo vervelend maken niet controleert, dan gaat die straat nooit autoluw worden, en dan kan men moeilijk nog van een fietsstraat spreken.

    1. Op zich ben ik het daar niet mee oneens, maar infrastructuur heeft ook zijn grenzen. Als je dat te ver doortrekt, krijg je paaltjes op elk fietspad.

     De gemiddelde automobilist houdt redelijk goed rekening met fietspaden (normaal gezien rijdt men niet op het fietspad, niet parkeren op het fietspad ligt wat moeilijker), houdt goed rekening met verkeerslichten en rijdt geen verboden richtingen in. Nochtans zijn al die dingen ook niet onmogelijk gemaakt door infrastructuur.

     Mocht het mogelijk zijn de mensen te overtuigen om fietsstraten te respecteren, zodat fietsstraten bij bovenstaand lijstje komen te staan, is dat een goede oplossing voor veel straten. Maar men moet ergens beginnen met dat overtuigen, en handhaving van de bestaande fietsstraten lijkt mij daarvoor essentieel.

     1. Ja, maar laten we hier eens concreet de zaak bekijken. Een buslijn door een fietsstraat laten lopen? Een schone lange rechte baan waar men 30 km/h verwacht?
      Die buschauffeurs zijn de facto al gestresseerd tot en met. En zo’n gemotoriseerde mastodonten hierdoor laten rijden? Kom kom, waar is dat gezond verstand bij het stadsbeleid?

      Je zal nooit maar dan ook nooit deze situatie met handhaving, voorlichting enz. goed krijgen. Nooit.
      Ik vergelijk het soms met een goeie tas koffie. Als het kopje er niet is (‘structuur’), dan zal men nooit van de goeie koffie kunnen genieten. Immers, het kopje houdt de inhoud vast.

     2. Dat is wel een lange rechte baan, maar ook wel smal en met slechte zichtbaarheid door geparkeerde auto’s. 30 km/h is daar naar mijn beleving niet onnatuurlijk.

      Die bus die daardoor rijdt is misschien niet ideaal, maar de alternatieve trajecten zijn veel langer. Zelfs als de bus dat hele stuk achter een fietser moet blijven, is het nog een snellere weg dan het alternatief.

      En die weg afsluiten voor doorgaand verkeer heeft als nadeel dat je dan het verkeer dat in de wijken daar in de buurt moet zijn door een zone 30 langs een school stuurt.

      Ik zie dus in dit concreet geval niet echt een betere oplossing dan een fietsstraat. En ik vind het wat vreemd dat zoveel mensen denken dat een fietsstraat nooit succesvol gehandhaafd zal kunnen worden, en bijvoorbeeld een eenrichtingsstraat wel. Wat is de reden voor dat verschil? Volgens mij is dat niets intrinsiek, en ligt dat gewoon aan de politie die het ene gedoogt en het ander niet.

     3. Tjah, aan het verhaal te lezen reed de buschauffeur iets harder…
      50 km/h is daar toch haalbaar, niet? Afijn, ’t is misschien spijkers op laag water zoeken.

      Ik zeg niet ‘een eenrichtingsstraat’, wel ‘geen doorgaand verkeer’ i.e. in beide richtingen verboden doorgang. Enkel aangelanden toegelaten. Dat vergt uiteraard een véél verregaander en slimmer mobiliteitsplan dan het huidige. Dus ook in gans die buurt, in gans de stad, alle omliggende gemeentes, …

      Maar ja, als dat daar allemaal geen oplossing is, maar wel dat OV en fietsers mekander – zelfs letterlijk – bekampen, dan zoekt men problemen en moet men het maar uitvechten, niet? Of concurrentie tussen OV – fietser op het scherp van de snee.

      Handhaving zal men daar nooit krijgen, de politie heeft er geen geld, geen manschappen en geen tijd voor. Er is sowieso geen politiecontrole in fietsstraten.

     4. “En ik vind het wat vreemd dat zoveel mensen denken dat een fietsstraat nooit succesvol gehandhaafd zal kunnen worden, en bijvoorbeeld een eenrichtingsstraat wel. Wat is de reden voor dat verschil? ”

      Een belangrijk maar zeer fundamenteel verschil zijn de gevolgen van het niet naleven van deze regels. M.a.w. de eenrichtingsstraatregel wordt ‘gehandhaafd’ door mede-automobilisten. Ik woon in een klein rustig éénrichtingsstraatje en zie daar toch ook regelmatig wagens in de verkeerde richting doorrijden (meestal in achteruit), omdat ze weten dat de kans dat ze een tegenligger tegenkomen erg klein is. Is die kans groter dan waagt men zich inderdaad zelden in de verkeerde richting in een éénrichtingsstraat omdat de ‘straf’ de confrontatie met een andere auto is.

      In fietsstraten heb je geen soortgelijk fenomeen. Enkel bij grote aantallen fietsers die assertief genoeg zijn krijg je een zelfregulerend systeem waarbij niet ingehaald wordt. In andere gevallen is er niets dat de automobilist tegenhoudt om in te halen (buiten het respect voor de regels en/of handhaving).

      Ik heb niets tegen fietsstraten en beschouw ze als een mogelijk waardevol instrumentarium in het grote geheel van infrastructurele maatregelen en regels. Maar zoals zone dertig eigenlijk niet in de praktijk echt kan gerealiseerd worden zonder infrastructurele ingrepen volstaat het voor het realiseren van een fietsstraat ook niet om een bord te plaatsen en het wegdek rood te verven en zal ook handhaving nooit volstaan.

      Ik ben dus zeker niet tegen handhaving, integendeel. In sommige – zeker nieuwe – situaties kan het erg zinvol te zijn om via handhaving het besef omtrent bepaalde regels te doen groeien. Maar gezien de realiteit van andere prioriteiten, beperkte mankracht, … zal handhaving slechts ondersteunend functioneren en zal de grote gedragsverandering dus op andere manieren moeten worden bewerkstelligd.

      Ik vind het overigens bijzonder spijtig dat we geen overheid hebben die de durf heeft om echt voor ISA (intelligente snelheidsadaptatie) te gaan. Het vraagt een hele investering, maar de besparing die voortvloeien uit een werkend ISA-systeem zijn niet te onderschatten. En dan gaat het zowel om de besparing op allerlei verkeersremmende infrastructuur maar ook de besparingen in verkeersslachtoffers als men op die manier tot een volledige handhaving van de snelheidsbeperking kan komen.

     5. Daar zeg je het, Renaat: ‘als een mogelijk waardevol element in het grote infrastructureel geheel’.
      Mijn ervaring met de paar fietsstraatjes in Gent is: een doekje voor het bloeden. Als er téveel of ongepast verkeer (buslijn) doorgaat, is de veiligheid niet gegarandeerd. Dus dan blijft men er beter van af.
      Ik overdrijf niet als ik zeg: ‘alle dagen begaan chauffeurs in fietsstraten overtredingen’.
      Het werkt gewoonweg niet of niet goed omdat de infrastructuur errond niet degelijk ingericht is in Gent. Het is slecht ingebed in het geheel.
      Maar het is wel iets waar beleidsmakers zich voor op de borst kloppen: ‘zie eens, we hebben al zoveel fietsstraten aangelegd…’ Jaja, maar hoe. En àl de rest verzwijgt men. Dit is het bijkomend risico.
      Neen, ik ben er niet zo voor, zeker niet in de huidige context (just the same as fietsschaamstroken). Een fietsstraat moet weloverwogen worden neergepoot, als al de rest faalt (bvb. indien doorgaand verkeer niet te bannen is).
      Maar in Gent zijn er toch zóveel straten en straatjes, in Antwerpen nog veel meer, dat men toch wel wat straffer en creatiever uit de hoek kan komen, niet?

      Ja, die ISA, da’s een ander niet onbelangrijk verhaal… 😉

     6. “Dat is wel een lange rechte baan, maar ook wel smal en met slechte zichtbaarheid door geparkeerde auto’s. 30 km/h is daar naar mijn beleving niet onnatuurlijk.”

      Dat zie ik toch anders. De breedte valt best goed mee voor een éénrichtingsstraat (kijk maar eens welke ‘zee van ruimte’ die bestelwagen op de foto over heeft). De slechte zichtbaarheid zie ik niet, want er wordt sowieso zelden rekening gehouden met mogelijk plots tussen geparkeerde wagens verschijnende voetgangers/fietsers. En aan de rechterkant zijn er geen zijwegen, dus van voorrang van rechts is ook al geen sprake.

      Ik kan me dus prima voorstellen dat vele bestuurders van gemotoriseerde voertuigen in tegenstelling tot jou die straat wel als een 50 km/uur-straat aanvoelen.

     7. Die bestelwagen rijdt wel helemaal rechts omdat hij een fietser moet kruisen. Als je meer in het midden van de rijbaan rijdt, voelt het al wat smaller aan. Maar ik hou wel rekening met geparkeerde auto’s, wat sommige mensen inderdaad niet doen. Het probleem daar is ook dat er veel sluipverkeer rijdt dat de N9 aan de overkant wil vermijden. Sluipverkeer is altijd wat extra gehaast.

      Veel straten daar in de buurt zijn veel erger qua weginrichting die een hogere snelheid uitlokt: http://goo.gl/5p4yHy Dit is ook in de zone 30.

   1. Ja, klopt.
    Als het in de éérste plaats door het stadsbeleid au sérieux genomen wordt. Hetgeen hier manifest niet zo is.

    Als lezers dit document doornemen hetgeen Renaat heeft opgegeven, dan wordt het glashelder. Het is een praktische leidraad. Ik raad iedereen aan dit een halfuurtje door te nemen.
    Het document legt uit dat een geïntegreerde aanpak nodig is tussen Engineering, Education en Enforcement. En dat Engineering verreweg het beste instrument is om verkeersgedrag te sturen. Dat houdt in dat idealiter verschillende mensen met verschillende functies in die E-gebieden samenwerken.

    Laten we deze fietsstraat topic onderwerpen aan een snelle toets:

    Engineering (infrastructuur, hier: de inrichting van de fietsstraat)
    ———————
    Hier wordt al gezondigd. Het is gewoon slecht gemaakt! Het bevordert conflicten i.p.v. ze af te bouwen! Hubert heeft dit compact in zijn comment opgesomd.

    Dit is en blijft het belangrijkste (!) instrument om het verkeersgedrag te beïnvloeden. Faalt dit, dan faalt de rest.

    Education (hier gebruikt voor: verkeersvoorlichting, verkeersopvoeding)
    ——————-
    Is de buurt voldoende op de hoogte gebracht? De Lijn? Enz.
    Zijn eigenlijk de mensen voldoende op de hoogte van wat een fietsstraat inhoudt?

    Maar: als Engineering slecht is, zal Education niet werken!

    Het heeft dus weinig zin dat de stad Gent een campagnefilmpje maakt over die kleine minderheid vloekende onhoffelijke buschauffeurs in fietsstraten die het draagvlak van het OV ondermijnt. De lezer snapt wel de ironische knipoog. 😉

    Enforcement (hier gebruikt voor: regelgeving, handhaving)
    ———————
    Een nieuw ingerichte infrastructuur werkt best als het samenhangt met wat politiecontrole, om die nieuwe situatie eventjes onder de aandacht te brengen. Nadien kan men strengere controles doen met de nodige boetes. In deze fietsstraat blijft dit achterwege.
    (Anderzijds wijzen veel boetes of klachten in de richting van een slechte Engineering!)
    De vraag rijst ook hoe een fietsstraat in het algemeen volgens de wetgever zo kan ingericht worden?
    Doorgaand verkeer? Buslijn? Allemaal geen probleem…

    Maar: als de Engineering niet goed is gemaakt, is het dweilen met de kraan open.

    En deze 3 E’s moeten nog eens op mekaar afgestemd worden.
    Ziet iemand dat hier aan die 3 E’s voldoende voldaan is en/of de onderlinge afstemming ervan?
    Ik alleszins niet.

  2. Ook jouw geen-doorgaand-verkeer straat valt of staat met handhaving. Bovendien geldt daar niet automatisch een inhaalverbod noch een snelheidsbeperking van 30/u.
   Dan kies ik toch voor de fietsstraat, die zowel met als zonder handhaving meer ruimte geeft aan de fietser dan een straat enkel voor bestemmingsverkeer.

   1. Ik niet.

    Als verkeer toegelaten is voor enkel de aangelanden moet men uiteraard:
    – het juiste verbodsteken plaatsen (ik zie niet direct chauffeurs daar zomaar doorrijden -> handhaving ook belangrijk natuurlijk, ook op de bewonerskaarten)
    – 30 km/h zone instellen
    Zo’n straten geven meer ruimte aan een fietser dan een fietsstraat.
    Men maakt het zó ingewikkeld tegenwoordig met al dat fietsstratengedoe en men ziet in de praktijk dat het niet werkt.
    Afijn, ik ga er mijn hoofd niet verder over breken ze, als mensen dat allemaal zo goed vinden…

 6. De Lijn doet vaak moeilijk als je het nummer van de bus niet kan geven (4 cijfers, achterkant, bovenaan, misschien ook aan de voorkant, dat weet ik niet). Zelfs als je lijnnummer, uur, plaats én nummerplaat kan geven beweren ze dat ze de chauffeur niet kunnen achterhalen zonder het nummer van de bus. Diepe zucht.

 7. Een fietsstraat ,op traject buslijn ?
  Een fietsstraat met doorgaande auto verkeer ?
  Een fietsstraat waar nooit enige controle is door politie ?
  Dit is vragen voor problemen ,de rest is praat voor de vaak .

 8. @ B D K Ik hoop echt dat jouw kindjes niet teveel verschoten zijn hoor, van dat gescheld. Want voor kindjes van 2 en 4 jaar kunnen zo’n dingen hard aankomen.
  Blijvend goede moed gewenst op jouw fietstochten met de kindjes!

 9. Busnummer, lijnnummer en tijdstip doorgeven aan de lijn zodat betrokken chauffeur kan gepolst worden over voorval. Dit is steeds de beste manier. Beter lijkt me ook om niet te reageren op mogelijke verkeersagressie, want je weet nooit hoe een goedbedoeld teken geïnterpreteerd kan worden …

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: