15 gedachten over “SPRINT”

 1. Sedert eind dec. 2014 heb ik me opgegeven. Pas na 5 febr. kan ik het gps-toestel laten installeren.
  Maar ik heb zopas afgehaakt.
  Volgend berichtje mailde ik naar KU Leuven en naar de fietswinkel die de installatie zou verzorgen:

  “Beste

  Ik ga afhaken.
  Reden: het nieuws dat de overheid het blijkbaar nodig vindt om die ‘snelle’ opgedreven (?!) elektrische fietsen te beduvelen met controles, want het zijn blijkbaar allemaal illegale (!) snelheidsduivels die zich moeten houden aan 25 km/h.
  Zo’n middeleeuws beleid dat échte groene mobiliteit de grond inboort is onbegrijpelijk. Zou diezelfde overheid niet eens de hand in eigen boezem steken door de burger een degelijke fietsinfrastructuur én duurzaam beleid aan te bieden?

  Een boze en ontgoochelde (S-Pedelec) fietser – niet bromfietser.”

  1. Chris, je had ook kunnen vragen welke data ze bijhouden. Voor zover ik weet, wordt snelheid niet geregistreerd, enkel de afgelegde weg.
   Verder heb je helemaal gelijk. Blijkbaar zitten de verschillende administraties helemaal niet op dezelfde golflengte. Een overheid die enerzijds verkondigt dat we naar alternatieven voor de auto moeten overstappen en anderzijds die alternatieve ontwikkelingen in de kiem smoort, geeft op zijn minst een dubbelzinnige boodschap.

   1. Och, maar ze mogen over mijn fietsgedrag àlle data bijhouden hoor, Jan – wat kan mij dat schelen. Maar wat gaat men daarmee doen? De weinige studies die tot nu toe zijn gebeurd worden misbruikt en verdraaid, om paniek te zaaien onder de mensen. Wat is het nut van studies als de overheid S-Pedelecs enz. toch de grond inboort? ‘Het is onveilig!’ roept men de mensen toe en velen kakelen dit na – als stomme lammekes. Terwijl die studies het tegendeel bewijzen…
    Men bedriegt dus de mensen op grote schaal. Ik vermoed dat daar zware tegengestelde belangen spelen: de auto en het OV.
    Tussen haakjes: een chauffeur gaat toch ook niet aan 200 km/h razen door de stad? Terwijl vele auto’s dit potentieel onder de motorkap hebben. Zo ook past een S-Pedeleccer zijn snelheid aan. Of denkt iemand – tenzij een zwakzinnige – dat ik aan 40 km/h door stad Gent raas? Blijkbaar is dit te moeilijk om te snappen. Een S-Pedelec moet en zal aan de schandpaal genageld worden.

    Ik ben volledig akkoord dat men technische zaken moet regelen (kader, remmen, batterij, motor enz.): het moet veilig zijn. Blijkbaar is dit nog niet geregeld (in mijn hoofd zit ik soms een lichtjaar voorop).
    Maar, men moet daarnaast wettelijk een aparte categorie creëren, niet er bromfietsers van maken. Ik ben wel blij dat onze Fietsersbond dit ook zo heeft meegedeeld.

    Bovendien, als men S-Pedelecs e.d. juridisch zal catalogeren onder bromfietsers, vallen (wellicht) ook alle financiële stimuli weg (km-vergoeding woon-werk, en dat is al niet veel). Plus, deze fietsers zullen moeten betalen voor een bijkomende verzekering en daarna zijn we niet veraf meer van een rijtaks. Ik ga nog moeten bijbetalen om te fietsen! 😦
    Terwijl ik nu via mijn familiale verzekering beschermd ben als fietser.
    Kassa kassa dus.
    Ik heb lang moeten sparen voor mijn S-Pedelec, heb ervoor zelfs aan mijn spaarcentjes gezeten. Ik ben er pas op overgestapt na – voor het financieel plaatje – heel wat rekenwerk over de km-vergoeding woon-werk en besparing op auto te, gerekend aan gemiddeld 3x/week naar het werk (2 x 33 km). En, niet enkel de fiets kost, ook fietskledij en toebehoren – niet te onderschatten! (en ik had dat onderschat).
    Had ik niet die knieblessure, dan had ik niet moeten kiezen voor een S-Pedelec; ik zou gegaan zijn voor een snelle ligfiets en/of genre crossbike. Maar dan nog zou ik met fietsen zonder ondersteuning wellicht bepaalde weersomstandigheden en afstanden niet trotseren. Een velomobiel zou nog gekund hebben, maar 10.000 EUR is niet voor mijn beurs en op mijn traject te weinig veelzijdig.

    Ik heb me al veel ‘de eenzame fietser’ gevoeld als ik van het werk huiswaarts fietste, zeker bij een hondenweer. Desondanks bespeurde ik bijwijlen een sportieve wielrenner – je weet wel, die taaie gasten die er toch door gaan, ze hebben de conditie ervoor: respect! Soms kon ik wat meefietsen en een praatje maken, want ik kon die gelukkig soms bijhouden met mijn S-Pedelec.
    Kijk, onlangs legde ik ca. 70 km af in stormweer, en ’s avonds laat was de terugweg met felle hagelbuien en sneeuw. Met opnieuw serieuze ijskoude tegenwind, die blijkbaar gedraaid was (geen ‘chance’). Om vooruit te geraken had ik op een bepaald moment de stand op ‘high’ gezet, mijn speed was dan max. 30 km/h op een ventweg (variërend van 20 km/h – 30 km/h, in de hoogste ondersteuningsstand, 250W motor). Normaliter doe ik dat zelden, maar ik had het ijskoud in het gezicht, hier en daar begon ik ook koud te krijgen en mijn knie begon te protesteren. Ik reed er bijna moederziel alleen in het pikkedonker want geen straatverlichting voor de fietsers. Bijna: in de tegenrichting één scooter in volle snelheid en voor mij een hoop stank achterlatend. Leuk hoor.
    Zonder zo’n elektr. ondersteuning zou ik bekaf, met kniepijn en heel wat later thuis gekomen zijn.
    Op de heenweg – in de late namiddag – zag ik trouwens die ‘bekende’ S-Pedeleccer in tegenrichting. Geschatte speed ca. 40 km/h. Wat heb ik gedaan? Ik heb naar hem gewuifd en mijn duim eens goed omhoog gestoken. Thumbs up! Goe bezig, man! Zo wil ik dat zien: velomobielers, ligfietsers en ‘bukkers’ in allerlei vormen aan 40 km/h.
    Sommigen zeggen mij: ‘maar gaat ge met de fiets komen door dat stormweer?’ Of: ‘Zijt ge door dat slecht weer gekomen op de fiets van zo ver?’ Toch doe ik het omdat ik de geruststelling heb van die elektrische ondersteuning op een degelijke maar zware fiets; het is mijn trouwe maat in weer en wind, mijne compagnon, mijn zekerheid. Als mijn menselijke motor het laat afweten, weet ik: hij is daar, onzichtbaar, … mijn duwtje in de voeten.

    Een mens heeft dan eens idealen die hij wil realiseren: voor het milieu, de gezondheid enz.
    Het mag blijkbaar niet zijn van de overheid met zijn mooie praatjes. Vlaanderen de 3de fietsregio van Europa? Laat me niet lachen!

    Ik zie de toekomst voor een groene velomobiliteit somber in.
    Neen, als het niet de goede richting uitgaat: mijn S-Pedelec wordt verkocht en terug met de auto. Ik heb geen alternatief. En een dikke middelvinger naar het kakbeleid in dit apenland.
    Er is iets heel duister bezig als tegenkracht.

    Boos en zwaar ontgoocheld.

    1. Ik ben het voor een aanzienlijk deel met je pleidooi eens. Ook ik vind dat er ruimte moet zijn voor nieuwe vormen van (relatief) duurzame mobiliteit, waartoe de snelle elektrische fietsen zeker toe behoren.

     Maar toch eventjes de puntjes op de i:
     “Bovendien, als men S-Pedelecs e.d. juridisch zal catalogeren onder bromfietsers, vallen (wellicht) ook alle financiële stimuli weg (km-vergoeding woon-werk, en dat is al niet veel). Plus, deze fietsers zullen moeten betalen voor een bijkomende verzekering en daarna zijn we niet veraf meer van een rijtaks. Ik ga nog moeten bijbetalen om te fietsen! 😦
     Terwijl ik nu via mijn familiale verzekering beschermd ben als fietser.”

     Die eerste als klopt niet. De huidige realiteit is dat alle fietsen waarvan de motor meer dan 0,25 kW levert of waarvan de ondersteuning niet stopt als men sneller dan 25 km/uur gaat geen fietsen/rijwielen meer zijn en onder de wetgeving van bromfietsen vallen. Dat heeft inderdaad tot gevolg dat je eigenlijk geen recht hebt op ‘fietsvergoeding’ en dat indien er een ongeval gebeurt het maar de vraag is hoe je familiale verzekering hier met omgaat. Niet dat ik hier juridisch goed in thuis ben, het zou me niet verbazen dat zij het recht hebben om je dan in de steek te laten.

     Let wel, ik zeg niet dat al het voorgaande een goede zaak is, ik wijs enkel op de juridische realiteit.

     1. “De huidige realiteit is dat alle fietsen waarvan de motor meer dan 0,25 kW levert of waarvan de ondersteuning niet stopt als men sneller dan 25 km/uur gaat geen fietsen/rijwielen meer zijn en onder de wetgeving van bromfietsen vallen.”

      Daar zit net de redeneerfout, want… men laat steeds het 2de deel weg: het begrip ‘een zich zelfstandig kunnen voortbewegen’, dus ‘zonder trappen’. Men laat het vaak doelbewust weg! (Ik zeg niet dat jij dit doet, maar wel malafide personen). Dat zijn de echte puntjes op de i.
      Bvb. een e-bike (gashendel induwen en men rijdt): al naargelang het vermogen/de snelheid zitten deze motorrijtuigen in klasse A, B of zelfs in ‘motorfietsen’. Ook al ziet men sommigen daarmee wat trappen, toch kunnen deze rijtuigen zich zonder trapondersteuning zelfstandig voortbewegen. Duidelijk.

      Fietsen met max 0,25 kW en tot 25 km/h: fietsen.
      Duidelijk.

      Een S-Pedelec valt daar echter juist tussenin, het vermogen/de snelheid is hoger, maar… zonder trappen rijdt het ding geen meter. Hier komt de kat op de koord: er is daarvoor niks voorzien in de wetgeving.
      Vandaar dat sommigen ze gemakshalve onder bromfietsers willen plaatsen. Dit blijkt uit een eerdere parlementaire vraag, maar uit een andere parlementaire vraag (02/2014) is dat weer niet zo duidelijk, integendeel, men stelt letterlijk: er is een juridisch vacuum. Men kijkt dan ook uit naar de EU-regelgeving vanaf 2016.
      Het weze duidelijk dat ik niet moet hebben van gemakzuchtige mensen. En niet van paniekzaaiers.

      Veel verzekeraars zeggen dat het een fiets is, ongeacht de snelheid. Immers, enkel als het zichzelf kan voortbewegen is het een motorrijtuig. Mijn verzekeraar twijfelde sterk en moest toegeven dat hij het eigenlijk ook niet wist: het is noch het een noch het ander.
      “Maar voor alle zekerheid wil ik je wel een bijkomende verzekering geven hoor.” (Jaja, dat zal wel!)

      Samengevat: je hebt gelijk en ook niet. Je vergeet een tweede deel. Dat is precies de lacune in de wetgeving… en dit geeft aanleiding tot allerlei denkkronkels en halve juiste uitspraken.
      Verwarring alom dus.
      Onduidelijk.

      Stel je eens voor: een S-Pedeleccer zou nooit mogen rijden waar een bromfietser ook niet mag rijden, als het een motorrijtuig zou worden. Dat is pas onveilig. Ik ben mijn leven nog niet beu. Het is op mijn traject al erg genoeg met de onveilige fietsinfrastructuur. Als ik de ‘gewone baan’ op moet is het zelfmoord. Wat gaat men dan zeggen? ‘Ah, ’t is zijn eigen schuld, hij had maar het fietspad moeten gebruiken.’
      Het komt neer op gezond verstand. Een goede wetgeving baseert zich o.m. op gezond verstand en een morele attitude.

      Een aparte categorie is een denkpiste.
      Op Europees niveau is men ze technisch een apart kader aan het geven – het is grotendeels rond. Immers, men heeft snel ingezien dat men onmogelijk dezelfde technische criteria kon opleggen als motorrijtuigen.
      Nu ze nog voor de verkeerswetgeving enz. juridisch kaderen, als fiets of tussen fiets en motorrijtuig. Voor mij persoonlijk zit de clue ergens in het vermogen ook. Een 500 W fiets is toch anders dan een 250 W fietske. Maar als de batterijcapaciteit van die 500 W fiets snel zakt op de hoogste stand, zal de fietser rap switchen naar de lichtste stand en dus veel trager moeten fietsen. Men moet er m.a.w. heel verstandig mee rijden. Laten we (dus) niet vergeten dat de actieradius van een Pedelec vrij beperkt is, sommigen denken verkeerdelijk dat men daarmee 150 km ver kan fietsen…
      Bovendien lijkt me een 500 W in een velomobiel toch anders, dat ding weegt toch een pak meer dan een fiets.

      Men zit vanalles voorop te stellen qua milieu en mobiliteit, maar zie ze eens stuntelen als puntje bij paaltje komt…
      Groene techniek heeft de oude mindset op snelheid gepakt, letterlijk en figuurlijk.

      Men zal nooit een velomobiliteit kunnen doen groeien als men enkel 25 km/h fietsen toelaat. Ook indirect, door S-Pedelecs te bestempelen als bromfietser = de dood van de S-Pedelec.
      Een woon-werk verplaatsing eist net iets meer dan – mijn excuses – een oma of opa die wat ondersteuning wil. Dat ziet het Gentse stadsbestuur met hun voorbije subsidies voor elektrische fietsen ook in de praktijk: vooral senioren hebben er beroep op gedaan (250 EUR toen, nu 125 EUR). Allemaal goed en wel voor een betere gezondheid en zo, maar Gent wou en wil dat eigenlijk promoten om het gemotoriseerd verkeer bij (o.a.) woon-werk terug te dringen (CO2 enz.). Het pakt dus niet bij de mensen. Zeker niet als men aan bangmakerij doet over S-Pedelecs. Men zal straffer uit de hoek moeten komen dan wat juridische steekspelletjes over zoveel kW en zoveel km/h… ’t Is nochtans vrij eenvoudig, jij weet dat ook wel Renaat.

      Als de EG er nog een goeie groene draai aan geeft, is er nog een lichtpuntje voor de komende 50 jaar, zoniet…

     2. ChrisS,

      “Maar als de batterijcapaciteit van die 500 W fiets snel zakt op de hoogste stand, zal de fietser rap switchen naar de lichtste stand en dus veel trager moeten fietsen. Men moet er m.a.w. heel verstandig mee rijden. Laten we (dus) niet vergeten dat de actieradius van een Pedelec vrij beperkt is, sommigen denken verkeerdelijk dat men daarmee 150 km ver kan fietsen…”

      In de discussie over welke wettelijke regeling er gewenst is voor speedpedelecs is het argument dat men er toch niet lang echt snel met kan rijden of dat de actieradius beperkt is mijn inziens totaal niet relevant. De evolutie van batterijcapaciteit (enkel jaren geleden waren speedpedelecs nog ondenkbaar) zou zich de komende jaren wel eens dusdanig kunnen verder zetten dat er binnen een paar jaar voertuigen op de markt zijn waar men ook urenlang aan 40-50 km uur kan rijden en slechts ‘pro-forma’ moet meetrappen.
      Dat is nu niet het geval, maar hopelijk maakt men niet de fout om wetgeving te maken die al verouderd is voor ze is goedgekeurd.

      Het is dus niet zinvol/logisch om bij het maken van die wetgeving rekening te houden met de huidige technische beperkingen maar beter om er vanuit te gaan dat er binnen een paar jaar voertuigen te krijgen zijn waar hoge snelheden langdurig vol te houden zijn met een beperkte (of geen) inspanning.
      In zekere zin is die mogelijk er zelf al. Want stel dat iemand op het idee komt om dit voertuig: http://www.zeromotorcycles.com/nl/ met pedalen uit te rusten en een regeling dat de motor enkel werkt als de pedalen worden rondgedraaid? Is er dan geen sprake van een super-super-speedpedelec?

      Bij het maken van de wetgeving dienen dus vragen gesteld te worden als:

      Is het relevant dat er spierkracht bij een bepaalde snelheid komt te kijken of niet? En vanaf hoeveel spierkracht is dat dan. (Want wat als ik een motor met een vermogen van 25 kW combineer met meetrappen aan 50 W?)
      Welke technische eisen en eisen aan de bestuurder en diens uitrusting horen bij welke snelheden? In welke mate speelt daarin het zelf meeleveren van vermogen of het enkel bereiken van bepaalde snelheden bij afdalingen een rol?
      Welke soort voertuigen (met bijhorende (potentiële) snelheid) willen we scheiden? In welke mate is die scheiding noodzakelijk/wenselijk? (Nu is er ook soms sprake van menging van voetgangers en fietsers met wagens die potentieel +200 km/uur kunnen rijden.)
      Hoe kunnen we een controleerbare wetgeving maken?
      Op welke manier kunnen we nieuwe vormen van (relatief) duurzame verplaatsingsmiddelen letterlijk en figuurlijk ruimte geven?

      Eenvoudigweg de huidige snelle e-bikes verbieden lijkt me erg dom. Ze eenvoudigweg en zonder meer toelaten en als fiets beschouwen lijkt me evenmin erg wijs.

     3. Mjah, ik volg je volledig, het zijn correcte redeneringen. Naar wat ik begrepen heb, spelen net die criteria een rol voor de opdeling in de nakende EU-wetgeving: spierkracht, vermogen enz., ook framesterkte, veiligheid batterij, remmen enz.
      Ik gaf dit voorbeeld van actieradius uit mijn eigen ervaring, maar je hebt gelijk dat men de technologische evolutie voor moet zijn. Wie weet vindt een clevere peet of meet ooit een wonderenergiemiddel.
      Let wel op: ik spreek altijd over (S-)Pedelecs (= altijd trappen), dus niet over e-bikes. Die mengvorm e-bike-pedelec, jouw ander voorbeeldje van Klever, was me tot nu toe zelfs onbekend.
      Laten we hopen dat de puzzelstukjes goed ineen vallen.

 2. ChrisS, ik probeer steeds naar de echte wetgeving te kijken en niet naar wat mensen er van maken. De wetgeving zegt letterlijk:

  “2.15.1. “Rijwiel” : elk voertuig met twee of meer wielen, dat wordt voortbewogen door middel van pedalen of van handgrepen door één of meer van de gebruikers en niet met een motor is uitgerust, zoals een fiets, een driewieler of een vierwieler.

  De bevestiging van een elektrische hulpmotor met een nominaal continu vermogen van maximaal 0,25 kW, waarvan de aandrijfkracht geleidelijk vermindert en tenslotte wordt onderbroken wanneer het voertuig een snelheid van 25 km/u bereikt, of eerder, indien de bestuurder ophoudt met trappen, brengt geen wijziging in de classificatie als rijwiel.

  Het niet bereden rijwiel wordt niet als voertuig beschouwd.”

  Het mogen dus duidelijk zijn dat als de trapondersteuning niet ophoudt bij 25 km/uur en/of het motorvermogen groter is dan 0,25 kW en/of als er geen sprake is van trapondersteuning (maar er ook zonder trappen kan gereden worden) is er geen sprake van een fiets of rijwiel.
  Het is dus geen zuiver en verhaal, één van die drie kenmerken is voldoende om geen fiets of rijwiel te zijn.

  Een ‘speedpedelec’ is dus in België geen rijwiel of fiets.

  In de wetgeving staan sowieso nergens de woorden: ‘een zich zelfstandig kunnen voortbewegen of ‘zonder trappen’, dus bij deze kunnen we deze woorden in deze discussie vergeten.

  Wat is een speedpedelec dan wel?
  Of glipt deze effectief door de mazen van het net?

  “2.17. “Bromfiets” :

  1° ofwel een “bromfiets klasse A”, dit wil zeggen elk twee- of driewielig voertuig uitgerust met een motor met inwendige verbranding waarvan de cilinderinhoud ten hoogste 50 cm³ bedraagt, of met een elektrische motor en dat naar bouw en motorvermogen, op een horizontale weg, niet sneller kan rijden dan 25 km per uur;

  2° ofwel een “bromfiets klasse B”, dit wil zeggen :

    elk twee-of driewielig voertuig uitgerust met een motor met inwendige verbranding en waarvan de cilinderinhoud ten hoogste 50 cm³ bedraagt, of met een elektrische motor en dat naar bouw en motorvermogen en op een horizontale weg niet sneller kan rijden dan 45 km per uur, met uitsluiting van de bromfietsen klasse A;"
  

  Hier wordt het inderdaad duidelijk dat de wetgeving in ieder geval nooit rekening heeft gehouden met sommige van de huidige ontwikkelingen en moet ik toegeven dat zeggen dat het een bromfiets is misschien wat kort door de bocht is, maar dan niet vanwege het ‘zonder trappen’ of ‘zichzelf kunnen voortbewegen’.
  De enige (misschien wel vreemde) reden dat ‘snelle e-bikes’ mogelijk niet onder bromfietswetgeving vallen is omdat ze net niet uitgerust zijn met enige vorm van echte snelheidsbegrenzing, hoewel de ondersteuning het bij een bepaalde snelheid wel voor gezien houdt.

  Ze kunnen dus sneller rijden dan 25 km/uur en hoewel het vaak een behoorlijk conditie vraagt (al zijn er bij sommige speedpedelecs ook uitzonderingen) het zelf mogelijk is om sneller te rijden dan 45 km/uur. Dan stelt zich echter de vraag of ze daar ‘naar bouw en motorvermogen’ toe zijn uitgerust. Als men van mening is van wel, dan zijn het bromfietsen. Als men van mening is van niet, dan zijn het geen bromfietsen.

  Als men vanuit dat oogpunt van mening is dat het geen bromfietsen zijn, wat is het dan wel?

  “2.15.2. Een “Voortbewegingstoestel” is :

  2° ofwel een “gemotoriseerd voortbewegingstoestel”, dit wil zeggen elk motorvoertuig met twee of meer wielen dat naar bouw en motorvermogen, op een horizontale weg, niet sneller kan rijden dan 18 km per uur.”

  en

  “2.18. “Motorfiets” : elk tweewielig motorvoertuig met of zonder zijspanwagen en dat niet beantwoordt aan de bepaling van de bromfiets.”

  en

  “2.16. “Motorvoertuig” : elk voertuig uitgerust met een motor, bestemd om op eigen kracht te rijden.”

  Het is dus ook geen motorfiets of een voortbewegingstoestel.

  Men zou kunnen stellen dat door de volgorde van de artikels en door de verwoording in artikel 2.18 het duidelijk is dat een voertuig pas een bromfiets kan zijn als het ook een motorvoertuig is. Zo is het waarschijnlijk bedoeld, maar dat is toch niet echt duidelijk op te maken uit de wegcode.

  Als men van mening is dat bromfietsen volgens de wegcode altijd motorvoertuigen zijn, dan valt de snelle e-bike inderdaad volledig tussen de mazen van het net. Dan is het maar de vraag of men met zo’n voertuig op de openbare weg mag? Staat een gebrek aan categorisering gelijk met een toelating van gebruik?

  Stellen dat de snelle e-bikes volgens de wegcode onder geen enkele categorie vallen is dus een verdedigbare stelling. Het is echter ook verdedigbaar te stellen dat een e-bike een bromfiets is met een ontbrekend snelheidsbegrenzer en daardoor een illegaal vervoermiddel.

  Maar in dat laatste geval zetten we de stap naar het “Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen.”

  En wat zien we daar bij begripsomschrijving:

  “Artikel 1: Begripsomschrijving

  §1. Voor de toepassing van dit koninklijk besluit wordt, behoudens andersluidende bepalingen, verstaan onder :

  « voertuig met dubbele aandrijving » : een voertuig met twee verschillende aandrijfsystemen : bijvoorbeeld een elektrisch aandrijfsysteem en een verbrandingsmotor.”

  Mijn conclusie:

  Het is duidelijk dat de wetgeving niet voorzien is op de huidige ontwikkelingen en dat diverse visies mogelijk zijn aan de hand van de wegcode.

  Een interpretatie dat een speedpedelec een vanwege het ontbreken van een snelheidsbeperking illegale bromfiets (van klasse A of klasse B naargelang het motorvermogen en de bouw) is met dubbele aandrijving vind ik zo gek nog niet. Dat dit geen prettige interpretatie is en dat er in de wetgeving wel ruimte moet zijn voor zulke voertuigen, daar zijn we het over eens.

  1. Nog even ter aanvulling dat bij sommige speedpedelecs de hele discussie over categorisering wegvalt omdat ze (tot een bepaalde snelheid) zonder meetrappen kunnen gebruikt worden: http://www.ecomobielshop.be/produkten/speedpedelecs/s45/index.html

   In dat geval gaat het mijn inziens om volgens de huidige wegcode illegale bromfietsen zonder snelheidsbeperking. Maar dan lijkt het me weer onmogelijk om op een manier die juridisch standhoudt op een rollenbank te testen dat zo’n voertuig geen snelheidsbegrenzing heeft.

   1. Ik ken die (hm, nogal bedenkelijke) site – dat is een verkeerde benaming!
    Dat is een e-bike, deze kan tot 18 km/h ‘op eigen kracht’ rijden -> bromfiets. Er staat tussen haakjes bij ‘moped’ = brommer/bromfiets. Zelfs op de eigen site van Klever is het verwarring troef: men beschrijft ze als S-Pedelec onder de sectie… e-bikes.
    In ons land een bromfiets onder klasse A denk ik… Maar ja, als men er ook tot 45 km/h mee kan fietsen… daar heb je een punt qua illegaliteit en moeilijke controleerbaarheid.
    Ik wist niet dat zo’n dingen bestonden.

    Maar ook hier zijn het deze zaken die de EU met een technische regelgeving in 2016 duidelijk zal opdelen, en deze toestanden misschien zal verbieden – dat is juist goed, daar kan ik je 100% in volgen.

    Dat is dus géén S-Pedelec!
    Daarin bestaat veel verwarring, er circuleert heel wat verkeerde terminologie. Men moet een duidelijk onderscheid maken tussen een Pedelec en een e-bike!
    E-bike en elektrische fiets worden spijtig genoeg en op de koop toe als verzamelnaam gebruikt.

    Ik ken zelfs mensen die zeggen: “hoe, een elektrische fiets (!), daar moet ge toch niet meer mee trappen? Waarom zijt ge dan zo moe?” Hilarisch eigenlijk.

    Wat uitleg, opleiding, vorming voor burgers zou in deze niet slecht zijn. Want, wie geraakt hier nog aan uit? Maar pas vanaf 2016 best, peins ik. 😉

  2. Wat bedoel je met ‘snelle e-bikes’? Een e-bike is geen pedelec!
   Een e-bike is een bromfiets of zelfs motorfiets. Je bevestigt dit zelf in 2.17.

   (…) illegale bromfiets met dubbele aandrijving (…)
   Definieer ‘dubbele aandrijving’ bij een (S-)pedelec?
   Benevens het feit dat er de facto een snelheidsbeperking is tot meestal 45 km/h – maar deze technische regelgeving zal precies worden afgedekt door de EU-wetgeving in 2016, samen met andere criteria. Tenzij er nu al S-Pedelecs zouden rijden die 100 km/h gaan? Ken je er zo?

   Als niet-jurist ga ik me niet wagen aan interpretaties van wetgevingen, maar deze bestaan natuurlijk wel degelijk zoals je weet. Misschien is er ergens te vinden dat een voertuig pas een bromfiets is als het een motorvoertuig is, i.e. bestemd om op eigen kracht te rijden. Dat is hetzelfde zeggen als ‘men moet niet trappen om het voor te bewegen’.
   Wat zegt jouw gezond verstand?

   Al dan niet moeten trappen is wel degelijk hét criterium in de ganse problematiek S-Pedelec. Jouw betoog toont het niet anders, het is er een bevestiging van.

 3. @ Renaat. Voor de goede gang van zaken wil ik een en ander expliciteren. Ik zie dat we soms op een andere golflengte zitten omdat we het over iets anders hebben door begripsverwarring. Terwijl we uiteindelijk dezelfde – ik mag hopen nobele – doelen nastreven.

  Categorieën

  Als we wat bronnen openslaan kunnen we 3 grote categorieën onderscheiden in elektrische aandrijving m.b.t. ons onderwerp:
  Pedelecs: de motor kan het rijwiel niet op eigen kracht voortbewegen, men moet spierkracht gebruiken
  E-bikes: de motor kan op eigen kracht het rijwiel voortbewegen
  Hybrides: de motor kan op eigen kracht het rijwiel voortbewegen én met spierkracht

  Even duiden: ik had het eigenlijk over Pedelecs. Maar het is goed dat je – zonder dat je het misschien besefte – ook die andere categorieën ter sprake bracht.

  Daarnaast krijgen we allerlei constructies op de markt: van stadsfiets, alover racefiets, mountainbike, …. , bakfiets, ligfiets, tot velomobiel* en wat weet ik nog allemaal (* = een overkapte ligfiets, met spierkracht aangedreven).
  Er zijn zelfs al elektrisch aangedreven aanhangkarretjes.

  En nu komt het…, zoals je terecht aanhaalt. Hoe gaan we dat allemaal technisch opdelen? Vermogen, snelheid, trapondersteuning an sich (sensor) in combi met spierkracht, enz.: al deze zaken spelen een rol.
  Dit is niet makkelijk. Een paar voorbeelden met eigen bedenkingen, over Pedelecs:
  – Een volgeladen bakfiets met 2 kinderen en boodschappen (-> 350 W motor zou niet slecht zijn, men heeft kracht nodig, niet zozeer speed)
  – Een e-velomobiel (-> van 250 W tot …. ? – het ding an sich weegt leeg ca. 30 kg en hier geldt: speed matters!)
  – Een Pedelec in de Zwitserse bergen (-> minstens 350 W)
  – Mijn eigen S-Pedelec (-> 250 W vind ik voldoende, 45 km/h ondersteuning is er theoretisch, in de praktijk enkel in ideale omstandigheden gedurende korte tijd, het heeft een sterk zwaar frame en hydraulische schijfremmen)

  Gaan we aan (e-)velomobielen bijkomende technische eisen stellen? Maar zodanig dat ze veilig en snel kunnen rijden en hun ontwikkeling gestimuleerd wordt? Het lijkt me logisch dat élke constructie veilig moet zijn. Als ik velomobielen bekijk zie ik heel stevige en stabiele dingen, dus de facto zit het goed. Technisch vernuft gecombineerd met idealisme heeft zo zijn voordelen. 😉

  Een e-bike lijkt me makkelijk -> categorie bromfietsen/motorfietsen.
  Een hybride is een netelige kwestie.

  Tot hier het technische aspect.
  Ik houd hier bewust onze verkeerswetgeving eruit, deze is voorbijgestreefd, ook op EU-vlak.

  Gevolgen

  De gevolgen van een opdeling zijn groot. Denken we aan:
  – de verkeerswetgeving
  – de verzekering
  – de rijtaks
  – wat bij ongevallen (zwakke weggebruiker of niet!)
  – financiële incentives
  – handhaving
  – …
  – infrastructuur
  – …

  Qua stimuli zou het kunnen dat een overheid zegt: ook al zit je in categorie x met de Pedelec, toch gaan we een km-vergoeding o.i.d. geven omdat de werknemer inspanningen doet voor een groene mobiliteit. Beleidsmensen moeten zich daar eens goed over bezinnen en zich vooral uit een kotjesdenken wringen. Gaan we een e-velomobiel met een 500 W aandrijving stimuleren of niet? Gaan we die bedrijfjes financiële ademruimte geven? Of gaan we de auto blijvend volop ruimte geven, op alle vlak? (wegen, vermogen en snelheid, reclame, stimuli bedrijfswagens, …)
  Allemaal vragen die je terecht stelt.

  Infrastructuur

  NL zit in de knoei met lokale overbevolkte fietspaden (stel je voor), VL zit in de knoei met een belabberde fietsinfrastructuur – en zo is het in elk land wat anders.
  De overheden gaan zich daar eens héél goed over moeten bezinnen. De EU kan een voorzet geven om de landen ertoe te bewegen de infrastructuur zo vorm te geven dat een groene velomobiliteit echt op gang komt. Het zou wel eens best kunnen dat de wagen ‘zijn’ ruimte deels zal moeten afstaan. Hoe kunnen we dit realiseren? Moeten we daarvoor de wegcode aanpassen? Zou het niet heerlijk zijn dat velomobielen quasi ongehinderd steden kunnen aandoen tot in de kern en daar veilig kunnen parkeren?
  Allemaal vragen die je terecht stelt.

  Bangmakerij

  Ondertussen vind ik dat de overheid een serene en objectieve houding moet aannemen met een duidelijk communicatie. Ik zie teveel dat men mensen angst aanjaagt door allerlei nonsens te vertellen over ‘onveilige elektrische fietsen’, terwijl er reeds een grote begripsverwarring heerst. Men zou de grote categorieën kunnen duiden en zeggen: let op met de aankoop van een hybride, want zus en zo. Men kan zeggen dat men op Europees niveau de zaken aan het regelen is. Dat men een groene velomobiliteit wil stimuleren… als men natuurlijk écht die intentie heeft.

  Afein, ik zal ene drinken op de goede afloop. Drink je eentje virtueel mee? 😉

  1. Chris,
   we leven duidelijk in een Europa met verschillende snelheden. België en Nederland o.a. zeggen de Europese wetgeving af te wachten (1/1/2017 wordt gezegd) en blazen ondertussen warm en koud. Duitsland en Zwitserland hebben niet gewacht en voerden ondertussen eigen regels en normen in.
   Een probleem hier lijkt dat excellenties die er geen kaas van gegeven hebben een “duidelijke” mening geven, die op drijfzand gebaseerd is (“speedelecs zijn gevaarlijk”). In zekere zin doet dit me denken aan een recente politie-actie aan de Overpoort, waar fietsers geverbaliseerd werden omdat ze door een rood licht reden (en 50m verder voor het volgende licht stoppen). Juridisch correct – de wet is de wet -, maar zich afvragen waarom fietsers dat doet, is blijkbaar een brug te ver (wedden dat ze stellen dat zoiets hun taak niet is). Zo maakt de politie zich belachelijk. Idem dito in deze discussie: naar de huidige wetgeving zijn speedelecs inderdaad illegaal. Kijk je naar de Duitse en Zwitserse voorbeelden, dan zie je dat daar de regels aangepast worden aan de realiteit (Duitsland is trouwens ook op technisch vlak voor fietsen een voorbeeld – hoewel niet ideaal). Hier wordt dit afgeremd met als argument een verouderde wegcode.
   Wat betreft dat angst aanjagen, kan ik je dus helemaal volgen.

   Terzijde: een velomobiel heeft het grote voordeel van de stroomlijn. De massa betekent dat je meer vermogen nodig hebt om op tempo te komen, maar net minder om dat tempo aan te houden. Om je een idee te geven: de beter gestroomlijnde modellen (DF en Milan SL) halen met 150 W ongeveer 40 km/u. Met 200 W nader je 50 km/u. Dat vermogen kan een geoefend fietser een hele tijd leveren. Ter vergelijking: met 150W rij je met een stadsfiets ongeveer 23 km/u… (bron: http://www.fietsersbond.nl/de-fiets/snelheid-5-verschillende-type-fietsen-vergeleken#.VM4uiy4nU6w)

  2. Kleine zijdelingse inval.

   Voor de velomobiliteit wordt het de eeuw van de elektrische wattages.
   Tiens… Gentse schepen van mobiliteit Watteeuw. ‘Watt’ en ‘eeuw’ 100% correct geschreven.
   Van een vreemde correlatie gesproken!
   Misschien is de man niet toevallig daar op die plek, met een belangrijke levensopdracht.

 4. Dank je voor jouw mening, niet in het minst over de velomobiel.

  Hier zag ik een e-Orca’s massa: een dikke 50 kg. Voordeel van stroomlijn vervalt als men bvb. hellingen opfietst of als men teveel obstakels tegenkomt. Vandaar dat ik heel sterk pleit voor e-ondersteuning. Ik vind dat men met een velomobiel moet kunnen speeden aan 70 km/h, ik zeg maar wat.
  Ik geloof in dit geniaal duurzaam concept: het ding biedt zoveel voordelen, door heel wat studies en in de praktijk ten overvloede aangetoond, dat het verwonderlijk is dat een velomobiel niet echt doorbreekt. Een studie/thesis van Frederik Van De Walle belicht dit, waarvan je allicht op de hoogte bent.
  Fiets- en milieuorganisaties moeten waken dat nieuwe regelgevingen rond pedelecs ook niet mede velomobielen de dood injagen. Daarom ook kijk ik met argusogen naar wat op til is.
  Mijn persoonlijke mening daarover, wil de velomobiel doorbreken, ja zelfs overleven:
  – technisch: met een behoorlijke elektrische ondersteuning
  – lagere prijszetting (van kleinschaligheid -> grotere automatische productie)
  – gunstig overheidsbeleid op alle vlakken
  – infrastructuuraanpassing
  – …
  Zo kan een breed publiek – ook de niet-idealistische gemiddelde fietser – genieten van deze wonderdingen om door weer en wind aan een gezwinde snelheid veilig en comfortabel te … elektrofietsen. 🙂

  Een kleine anekdote van een paar dagen geleden. Ik weet niet meer hoe het op dit onderwerp kwam, maar plots ging de conversatie als volgt:
  Zij: “Onlangs zag ik zo’n laag ding op de baan rijden[]. Het was wit en zo gestroomlijnd. Dat is toch heel gevaarlijk! Ik zit hoog in de wagen en ik zie dat ding daar zo laag.”
  Ik: “Dat heet een velomobiel.”
  Zij: “Ah, heet dat zo?”
  Ik: “Ja. Een overkapte ligfiets eigenlijk. Maar wat was er zo onveilig aan?”
  Zij: “Het was zo laag bij de grond.”
  Ik: “Maar je hebt het toch heel goed gezien? Het was dus heel goed zichtbaar.”
  Zij: “Ja, toch wel.”
  Ik: “Dan is het toch veilig, want je het het goed gezien.”
  Zij: “Ja, da’s ook waar.” (herpakt zich) “Maar ik bedoel het ook voor diegene die erin zit…”
  Herkenbaar, niet? 😉
  [
  ] Ik dacht in de buurt van Evergem

  We kunnen er nog veel over vertellen, de toekomst zal uitwijzen of de goede goden de hoofden en harten van de mensen kunnen begeesteren.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s