8 gedachten over “BAKfiets (3)”

  1. Persoonlijk heb ik er tot nu toe nog geen verkeersboete voor gekregen en heb er ook geen weet van.

   In de wegcode heeft artikel 2.15.1. (bepalingen) het inderdaad over ‘rijwielen’ en artikel 43 (gebruiksregels) het over ‘fietsers en bromfietsers’.
   In het Frans is artikel 2.15.1 ‘cycle’ en artikel 43 ‘conducteurs de bicyclettes et de cyclomoteurs’.

   Volgens een letterlijke interpretatie van de wegcode mag je met een rijwiel (b.v. driewielbakfiets) op een fietspad, maar niet ergens anders waar fietsers (tweewielers) moeten fietsen.

   Dat betekent niet alleen dat een driewielbakfiets niet in zo’n straat met beperkt éénrichtingsstraat mag, maar ook niet waar volgende verkeerssignalisatie staat:
   -F13 (voorsorteringsstrook voor fietsers)
   -Al de onderborden M1 tot en met M10 (is enkel uitgezonderd fietsers)
   -B22 en B23 (RADR en RDDR is enkel voor fietsers)
   -F50 (oversteekplaats fietsers)
   -F99a, F99b en F99c (weg voorbehouden voor voetgangers, ruiters, fietsers, landbouwvoertuigen)
   -F103 (voetgangerszone waar enkel fietsers toegelaten zijn)
   -Fietsverkeerslichten (deze lichten gelden slechts voor fietsers)

   Een driewielbakfiets mag dan dus enkel op de rijbaan (samen met gemotoriseerd verkeer zolang rijbaan niet enkel voor gemotoriseerd verkeer is zoals autoweg/autosnelweg), mag ook in een woonerf (bestuurders zijn toegelaten) en mag op het fietspad (door artikel 9.1.2.1°).
   Maar niet op fietsoversteekplaatsen, fietsvoorsorteringsstroken, fietswegen in landbouw/bosgebied of voetgangerszones.
   Die driewielbakfiets mag ook de fietsverkeerslichten er langs negeren (maar moet zich nog wel houden aan andere verkeerssignalisatie zoals stopstreep, voorrangsborden, enz.; alsof de lichten niet werken dus).

   Dat lijkt me toch ook niet echt de bedoeling 🙂

   Volgens de geest van de wegcode beschouw ik die “mag op het fietspad van artikel 9.1.2.1° ook als een toelating om bij de rest van de wegcode te lezen dat rijwielen (die niet te breed zijn) mogen waar fietsers mogen.

   Het is natuurlijk nog verwarrender wanneer ze bij verkeersbord
   C11 (verbodsbord met fietssymbool) verboden voor rijwielen schrijven terwijl het gebodsbord D7 (gebodsbord met fietssysmbool) het heeft over verplicht fietspad maar niets zegt over rijwielen of fietsers. Maar gebordsborden D9 (fiets en voetganger gescheiden door streep) en D10 (fiets en voetganger samen) het wel enkel over fietsers hebben.

   Conclusie: het zou véél duidelijker zijn indien ze het in de wegcode overal hadden over rijwielen in plaats van fietsers.

   1. Ik pleit al lang voor het grondig herschrijven van de wegcode, ook voor de onderdelen die betrekking hebben op fietsers. Daar hoort dan o.a. het wegwerken van het ondertussen absurde onderscheid tussen rijwielen en fietsen in. Het enige in sommige gevallen relevante onderscheid bij niet gemotoriseerde ‘rijwielen’ lijkt me de breedte.

  2. Ik heb enige tijd geleden een mail gestuurd naar de schepen van mobiliteit (van Gent) over dat probleem. Als antwoord kreeg ik dat ze het gingen opzoeken en ze hebben de vraag ook doorgestuurd naar gentinfo. Tot dusver verder niets ontvangen. De vraag had ik gesteld omdat er geruchten zijn dat de Coupure een fietsstraat zou worden. Nu is er een 2-richtingsfietspad waar ook rijwielen in beide richtingen terecht kunnen. Met een fietsstraat zou het plots helemaal anders zijn. In een poging de aandacht vast te krijgen had ik erbij gemeld dat het toch niet zou kunnen dat als de Coupure een fietsstraat wordt plots de ouders met (3-wielige) bakfietsen met kinderen in, in 1 richting een omweg moeten gaan maken tussen het drukke autoverkeer, dat zou in mijn ogen een (ferme) stap achteruit zijn.
   In de Visserij rij ik ook wel eens de “verkeerde” kant op met mijn trike (3-wielen ligfiets), nog nooit problemen gehad.
   In een 1-richtingsstraat (2-richtingen voor fietsers) in Deinze eens de politie tegenover mij gehad en die maakten ruim plaats voor mij, verder niets.

   1. Om niet geheel onbegrijpelijke redenen kiezen wel wat overheden er voor om bij de aanleg van zulke infrastructuur slechts naar ‘de geest van de wet’ en niet naar de regel te kijken.
    Daar is best wel iets voor te zeggen maar er zitten ook diverse addertjes onder het gras bij zulke houding:

    Kan een overheid nog verwachten van burgers dat deze zich aan de regels houden als ze zelf zo lichtzinnig met de regels omgaan? Tast je zo je geloofwaardigheid als overheid niet heel erg aan?
    Zolang er niets ernstigs gebeurt is er niets aan de hand. Maar stel dat een burger een ongeval krijgt terwijl deze zich niet aan de letter van de wet houdt?
    Zorgt het zo licht omgaan met de regelgeving er niet voor dat de stimulans naar hogere overheden om de wetgeving te actualiseren achterwege blijft. M.a.w. zou een lagere overheid niet veel meer op een wetswijziging aandringen bij de hogere overheid als men de bestaande wet wel ernstig zou nemen en deze dus een belemmering vormt voor de gewenste toepassing?

    Overigens hoeft het gedrag van de politie niet zoveel te zeggen over de eigenlijke visie van de politie. De kennis van de verkeersregels is bij veel politie-agenten behoorlijk beperkt, zeker als het om zo’n specifieke regeling gaat.

 1. Het verkeersreglement is in dit opzicht een puinhoop: op de meeste plaatsen is niet eens gedacht aan het verschil tussen fietsers en rijwielrijders. Dat valt heel hard op als je de Nederlandstalige versie vergelijkt met de Franstalige.

  Het is onmogelijk uit te maken wanneer in de Franstalige versie het woord cycliste' alleen fietsers omvat of ook andere rijwielrijders (een rijwiel is eencycle’). In het verkeersreglement van 1934 is er geen onderscheid tussen fietsen en andere rijwielen en daar is cycliste' vertaald doorrijwielrijder’.

  Zo mag je als Franstalige rijwielrijder wel, maar als Nederlandstalige niet in een straat waar alleen `plaatselijk verkeer’ mag komen. Wie op rolschaatsen harder gaat dan stapvoets moet zich in het Frans als een rijwielrijder gedragen, in het Nederlands als een fietser, … en zo voorts en zo verder.

  Belangrijk, zeker voor Gent: als Nederlandstalige bakfietsrijder mag je niet in de voetgangerszone (want, zo zegt het reglement, alleen fietsers kunnen toelating krijgen); Franstalige `cyclistes’ kunnen dan weer wel.

  En wat de onderborden betreft: in het Franse verkeersreglement gelden ze soms voor cyclistes' en soms alleen maar voor mensen met eenbicyclette’.

  Dus: de mens op de eerste foto is niet in overtreding als hij genoeg Frans kent. Waarop wacht de N-VA om deze discriminatie aan te klagen?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: