Mobiliteitsplan Gent: snelheid en zone-30

Deze week een reeks over het ontwerp-Mobiliteitsplan Gent. Aflevering 3:


Elk adres veilig bereikbaar met de fiets: voor minder gaan we niet. Je zou in Gent toch overal moeten kunnen fietsen zonder de daver op het lijf?
Helaas.

De Fietsersbond maakt gebruik van een simpel principe: laat de snelheid van het autoverkeer afhangen van de aanwezigheid van fietsinfrastructuur. Een mooi vrijliggend fietspad? Dan kan 70 km/u. Een verhoogd aanliggend fietspad? Dan mag 50 km/u. Geen fietspad of van die stippellijntjestoestanden? Dan wordt het 30 km/u. Klaar. En sneller mag voor mijn part weer als dat fietspad er ligt.

Voor wie vindt dat ik overdrijf, nog maar eens herinneren aan dit statistiekje: een voetganger die geraakt wordt aan 50 km/u sterft in 45% van de gevallen, met 30 km/u is dit ‘slechts’ 5%. Ik neem aan dat de cijfers voor fietsers niet veel verschillen.

Kortrijksesteenweg: 70 km/u zonder vrijliggend fietspad

OK, en dan heb je dus dat snelheidsregime van maximum 30 km/u. Op papier. Of beter, op zo’n minuscuul bordje (waarom zijn die zone 30-bordjes zo petieterig?). Nu nog afdwingen.

Ik citeer even uit het Mobiliteitsplan: “De stad is van mening dat snelheidsremmende infrastructuur niet absoluut noodzakelijk is voor het inrichten van een zone 30 gebied.” Vervolgens een waslijst aan redenen waarom dat niet zo zou zijn (je kan ze nalezen vanaf p. 144).
Eén van de redenen is: “Opdat de snelheid van 30 km/u zou worden afgedwongen met infrastructurele maatregelen, moet er om de 75 meter een maatregel worden voorzien. Gesteld dat er in Gent ongeveer 1000 km straten in aanmerking komt voor zone 30, dan betekent dit meer dan 10 000 snelheidsremmende maatregelen, iets wat niet haalbaar is, noch financieel, noch planmatig.”

Stropkaai, zone 30, maar geen snelheidsremmende maatregelen

Nu dacht ik eigenlijk dat het een algemeen aanvaard principe is in de verkeerskunde dat de weginrichting best op zo’n manier wordt vormgegeven dat de snelheid fysiek kan worden afgedwongen. In Amsterdam ligt het vol verkeersdrempels op plaatsen waar automobilisten en fietsers mengen. Zouden ze daar ook hebben uitgerekend hoeveel het er exact zijn? De Stad Gent zal bij “herinrichtingen er wel voor zorgen dat het wegbeeld in overeenstemming komt met het gewenste snelheidsregime”, maar dat is niet meer dan logisch. Verder wil ze onderzoeken welke maatregelen “noodzakelijk en mogelijk” zijn om aan snelheidsbeheersing te doen. Misschien toch te vrijblijvend, dat laatste?
Redenen zitten zoeken om zone 30 niet fysiek af te dwingen, ik vind dit je plan onderuit halen nog voor je begonnen bent aan de uitvoering ervan. Dat is toch jammer?

Ik weet wel, 10 000 is zeer veel, maar je kan er toch gewoon aan beginnen? Eén per één? Elke snelheidsremmende maatregel extra is toch winst geboekt?
Waarop wachten we eigenlijk?

22 gedachten over “Mobiliteitsplan Gent: snelheid en zone-30”

 1. Zou het bestuur dan uitgaan van de naïeve veronderstelling dat elke bestuurder dan spontaan zijn snelheid onder de 30 km/u houdt zodra er zo’n bordje staat? Er bestaat nochtans een zeer propere oplossing hiervoor, waarbij geen infrastructurele “verkeersremmende maatregelen” nodig zijn: ISA ofte intelligente snelheidsaanpassing. Ideaal voor de automobilisten: geen snelheidsovertredingen meer; gedaan met zitten turen op de snelheidsmeter.

  1. Alleen is het zo dat Gent veel kan doen aan snelheidsremmende maatregelen, van interactieve verkeersborden met snelheidsmeter, flitsen, drempels,… maar ISA is iets wat Gent zowel technisch als wettelijk niet alleen kan doen, om bruikbaar te zijn moet dit immers meteen in het ganse land worden toegepast, of beter nog meteen in Europa

   1. Gent is ook niet de enige stad die werkt aan uitbreiding van zones met lage snelheid. Kris Peeters (“de andere”) liet onlangs een ballonnetje op en blijkbaar kwam het deze week zelfs in het parlement ter sprake. Stilaan beginnen de geesten te rijpen, maar vooral: stilaan. ISA zou inderdaad best Europees aangepakt worden, maar met wat je hier en daar hoort over de invloed van de autolobby (Duitse auto-industrie), zit dat er ook niet direct in. Dan wordt teruggegrepen naar maatregelen zoals verkeersdrempels, waar je ook als fietser over moet. Niet echt comfortverhogend en fietsverkeer aanmoedigend!

 2. Verkeersdrempels zijn hier allesbehalve “snelheidsremmend” (de wegbeheerder heeft schrik om aansprakelijk gesteld te worden), tenzij voor de bussen van De Lijn. Aanvankelijk was het zelfs verboden om een verkeersdrempel aan te leggen op hun traject. Ten behoeve van het openbaar vervoer wordt elke “harde” drempel ook systematisch afgevlakt. Automobilisten passen zich aan en kopen massaal terreinwagens (voorlopig nog goed voor de lokale economie ).

 3. Snelheidsremmende maatregelen zijn voor een fietser ook niet altijd zaligmakend. Althans, hier in NL. Er zijn b.v. verkeersdrempels in 30 km/u zones die ik in mijn velomobiel op 30 km/u zwaar irritant vind.

  In het verleden deed ik dan wel eens de suggestie aan de wegbeheerder om een platte fietsersdoorgang link en rechts van de weg te maken (dus de drempel niet tot de uiterste zijkanten van de weg door te trekken). Omdat dat volgens hun gepaard zou moeten gaan met een paaltje aan weerszijden, en men die paaltjes niet wil ivm gevaar, maakt men geen fietsersdoorgang.

  Ik vind het idee om de max snelheid afhankelijk te maken van de fietsinfrastructuur wel leuk; misschien dat dat wat vaart zet achter de aanleg van fietswegen 🙂
  Het zou goed van pas komen op mijn woon-werk route (Eindhoven Peer). Daar zit een heel stuk in waar fietsers niet serieus genomen worden, en een max snelheid van 90 km/u geldt. Brrr.

  1. Veel snelheidsremmende infrastructuur heeft inderdaad grote nadelen. Buiten de hoge kostprijs voor aanleg (en onderhoud) is die infrastructuur vaak onnodig hinderlijk voor veel andere weggebruikers (fietsers, ambulances, erg lage auto’s, …), niet hinderlijk genoeg voor anderen (jeeps, …) en veroorzaakt extra lawaaihinder, milieuvervuiling, …

   En hoewel dat zo’n maatregelen meestal een positieve bijdrage leveren tot de veiligheid, kan de snelheidsremende infrastructuur toch ook een oorzaak zijn van ongevallen.

   Net daarom is het echt kiezen voor ISA op termijn de wenselijke oplossing die heel veel verkeersdoden maar ook veel geld, vervuiling, lawaai, … zou besparen. Ook de invoering van ISA zou geld kosten, maar in vermoed dat het op termijn een pak goedkoper uitvalt dan al die wegversmallingen, verkeersdrempels, snelheidscontroles, … en bovenal verkeersslechtoffers.

 4. Weet er iemand waarom chicanes zoals in de Emiel Verhaerenlaan zo weinig voorkomen?

  https://www.google.be/maps/@51.034133,3.764741,3a,75y,98.71h,77.14t/data=!3m4!1e1!3m2!1sqcQS5hQWr6nxDLhckPaMXw!2e0

  Dit lijkt me iets dat goedkoper is in aanleg dan drempels. Iets dat bovendien in een halve dag in de grond gevezen kan worden.
  Niet dat de “goeie” chauffeurs hier niet vaardig tussen vlammen.

  Ook ter zake: politie KAN niet flitsen in zone 30…
  http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-gent/politie-kan-niet-flitsen-in-zone-30-a2052755/

  1. Je geeft al zeker een deel van het antwoord. Sommige bestuurders zullen hier doorvlammen en vormen zo nog een gevaar voor tegenligger.

   (Link naar artikel van hln werkt niet.)

  2. Overigens is het gegeven voorbeeld ook niet bepaald een voorbeeld van goed ontwerp. Er is geen enkele reden om de ‘doorsteek’ voor fietsers (aan de linkerzijde) zo absurd smal te maken.

  3. Die chicane, whoeha, wat een gedrocht voor fietsers!
   1: de linker vluchtheuvel wordt niet met belijning aangekondigd
   2: de paal in de linker vluchtheuvel staat niet in het midden
   3: de doorgang is smaller dan 1 meter 60, de minimum geachte veilige doorgang voor fietsers.

   Al met al geeft het een garantie tot ongelukken.

   1. Vanaf het begin schreef ik naar stad Gent om aan te geven hoe GEVAARLIJK deze type chicane wel is …Praktisch geen enkel zicht meer voor wagens die huisafrit uitgaan, wagens parkeren zich veel gevaarlijker. Perso vind ik deze chicane nog gevaarljker dans niets !! Daarbij rijden wagen nog vlugger dans tevoren !!

 5. Waarom zou flitsen in zone 30 niet kunnen?
  Ik herinner me een artikel van een 8-tal jaar geleden over het invoeren van een draagbaar flitstoestel speciaal om fietsers te controleren door Britse politiediensten.

   1. Ook daarin kan ISA een oplossing bieden. Bij een voldoend uitgebreide invoering zijn er helemaal geen flitspalen (of andere snelheidscontroles) meer nodig, buiten de controles op de omzeiling van ISA.

 6. Dank voor analyse, helemaal mee. Op de ring in Leuven is er een stuk fietspad met zoals je zegt van die stippellijntoestanden, en daar mogen de auto’s 90 km per uur rijden. Onwaarschijnlijk! Toevallig heb ik pas op mijn blogje over voetganger in de stad een stuk gepost over automatische snelheidsaanpassing, en dat stuk eindigt met ongeveer dezelfde woorden als jij: “waarop wachten we eigenlijk”?

  http://tevoetindestad.be/2015/01/21/dom-vs-intelligent/

 7. Ik hoop dat u beseft dat je dan op de eerste foto een toegelaten snelheid krijgt van 30 km/u .
  Die uiteraard door NIEMAND opgevolgd gaat worden.
  Zelfs niet door de wat snellere fietser, al dan niet onder stroom.

  Als u het nu al vaak totaal ongeloofwaardige snelheids”beleid” nog een stapje verder wil drijven; als u de weggebruikers nog wat verder tegen elkaar in het harnas wil jagen, moet u vooral gewoon zo voortdoen …

  10.000 extra verkeersdrempels kan je ook als een gigantische milieuramp beschouwen.
  En binnen de kortste keren zever met de FB dat dit toch niet echt comfortabel is, zo bult op, bult af …. elke 75m.
  Er worden fietspaden heraangelegd om dergelijk effect te vermijden aan inritten etc …

  De zone 30 bordjes zijn zo klein (40×60) omdat politierechter Verstuyft vond dat ze zo niet “standaard” konden gebruikt worden – maar heel Gent en Vlaanderen stonden en staan er vol mee …
  Correctionele rechtbank Gent, zetelend in beroep tegen het vonnis van Verstuyft, oordeelde dan maar dat aangezien er geen wettelijke voorwaarden zijn waarin de kleine variant toegelaten is, deze overal mag gebruikt worden ipv de normale variant (60×90).
  (Een denkpiste die men bij andere “onbepaalde uitzonderingen” dan weer snel verlaat … of net omkeert.)

  1. Waar wil je eigenlijk naartoe met dit betoog, vooral met de aanhef? Moeten we mistoestanden verder behouden? Indien de Fietsersbond stelt – volgens mij terecht – dat bij een aanliggend fietspad de snelheid beperkt moet worden tot 30 km/u, betekent dat niet noodzakelijk dat de toestand in het eerste geval ook zo moet blijven. In plaats van ofwel niets te doen ofwel bordjes “30” te plaatsen, kan ook infrastructureel gewerkt worden. Dat kost uiteraard een pak meer, waarna geklaagd kan worden dat er teveel geld gaat naar fietspaden…
   Je kunt toch moeilijk stellen dat de situatie zoals op foto 1 veilig is. Dat is waar het om draait: wil je mensen op de fiets krijgen, dan moet je ook zorgen dat fietsers zich veilig op de weg kunnen begeven, ook al is dat niet altijd makkelijk.

 8. Langs de Stropkaai trekken “locals” (onder de naam Farys) zich niets van de verboden richting. TMVW hadden ze beter vervangen door TMVO (Te moe voor om te rijden). 😦

  1. Dat omrijden is juist het probleem. Waarom zijn de parkings van Farys aan de Stropkaai niet met de nieuwbouw aan de Stropstraat verbonden ? Constant zijn er Farys-camionetjes die van de Stropkaai naar de Stropstraat rijden via de openbare weg (Lentestraat), terwijl men heel gemakkelijk een interne verbinding had kunnen maken. Een ongelooflijke blunder vind ik !
   Defintieve oplossing voor het Stropkaai-probleem : knippen met paaltjes tussen beide Farys-ingangen. Beide stukken tweerichting voor auto’s. Geen doorgaand verkeer meer mogelijk en Farys kan rechtstreeks naar de R40 én de Burggravenlaan.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s