Home

Lidmaatschap van de Fietsersbond

20 februari 2015

Het stond op gisteren in De Gentenaar: de kasseien in de Limburgstraat worden herlegd. Oef, zullen velen zeggen.

Zo ook de schrijver van deze lezersbrief, gericht aan de voorzitter van de nationale Fietsersbond.

geachte Mr De Cleen,

Graag nodig ik u uit om eens een fietstocht te doen in de Gentse binnenstad om u op het verloederde fietsgedeelte van stad Gent te wijzen en wat er aan kan gebeuren om veiliger te fietsen. Ooit had ik in Gent een ongeval per fiets met schade als gevolg. De lijdensweg die je als fietsgebruiker moet ondergaan om uw recht op te eisen is onvoorstelbaar. Men wordt heel vakkundig van politie (wat denk je wel, daar hebben we geen tijd voor… ) naar ombudsvrouw, naar stad Gent gestuurd om nadien doorverwezen te worden naar de gerechtelijke dienst van Gent die u doorverwijst naar De Lijn (in mijn geval) om u terug u te sturen naar de verzekering van stad Gent die u terug doorverwijst naar hun verzekering Ethias. En die vragen dan om aan te tonen of mijn fiets al niet beschadigd was??????? . hoe kan je nu in Godsnaam aantonen na een ongeval, in welke staat uw voertuig zich bevond…….???, Help me hoe kan dat nu???

Bij een aangifte van een ongeval, vertelde de politie mij dat ik, indien ik weet heb van een slecht wegdek, daar dan als gebruiker geen gebruik mag van maken………… dus in Gent mag er niet meer gefietst worden???

Wel fietsautostrades aanleggen en voetbalarena’s uit de grond stampen maar deftige fietsvoorzieningen ter beschikking stellen, daar is dan geen geld meer voor.

De Lijn schreef mij ooit een brief dat ik heel voorzichtig moet rijden, wel sedertdien doe ik dat. Tot ergernis van de achteropkomende trams….

En de fietsersbond zou daar beter ook aan mee werken.

Hoogachtend,

L.P.

—————————————————————————————————————————————————————————–

zo ligt Gent erbij, dan zou men willen dat de mensen met de fiets komen, ……………… Gent een fietsstad?????????????

wegdek

Een aantal vaststellingen :

* Het lijkt alsof FB verantwoordelijk is voor slechte staat van de wegen. Niets is minder waar: we herhalen deze terechte opmerking telkens we in gesprek gaan met stad Gent en andere spelers (oa. het gewest).

* Politie en De Lijn trachten het slachtoffer af te wimpelen: een oud zeer. We mogen niet veralgemenen, maar er is langzaam beterschap.

DE OPLOSSING :

* Op onze website staan de adressen van de meldpunten. Meld dergelijke klachten altijd en stuur ze (in cc/kopie) naar ons.

* WORDT LID VAN DE Fietsersbond. Met hoe meer we zijn, hoe krachtiger onze stem. Als extra we hebben voor onze leden een goede rechtsbijstandsverzekering. Die kan je onder andere juridisch verder helpen als je door de slechte staat van de weg een ongeval hebt.

21 Responses to “Lidmaatschap van de Fietsersbond”

 1. JanG Says:

  Niet te vergeten: als lid van de Fietsersbond krijg je bij een aantal fietshandelaren een mooie korting.
  http://www.fietsersbond.be/ledenvoordelen
  Je lidgeld kan al snel terugverdiend worden, als je enkele fietsen in huis hebt.

  • ChrisS Says:

   In NL behartigt de Fietsersbond de klachten. Dan pas beginnen de instanties daar te ‘bibberen’.

   Op de Fietsersbond pagina vindt men een overzicht van een 150-tal fietshandelaren alover een pdf. Ik zou zo’n bestand (lay-out) niet durven plaatsen op een site.
   Bovendien gaan mensen niet speciaal naar een van die fietswinkels overstappen als men naar de vertrouwde fietsenmaker gaat. 150 op 1400 à 2000 fietsenmakers in VL is niet meteen om wild van te worden. Ik vind het een oubollig systeem en geen incentive om lid te worden.

   De rechtsbijstandsverzekering is een goede zaak. Maar zou de eigen BA-verzekering dit ook niet doen (afh. van de verzekering moet men er al dan niet voor bijbetalen).

   Al bij al vind ik het erg dat burgers in onze ‘moderne’ maatschappij nog steeds heel lastig de weg vinden in de rechtsgang, laat staan om het gelijk te halen voor evidente zaken. Misschien zullen meer en meer action cams het bewijsmateriaal moeten leveren om het recht af te dwingen – spijtig genoeg. Ons rechtssysteem faalt jammerlijk.

   • JanG Says:

    In Nederland wordt de Fietsersbond gesteund door de overheid; betaald om kritiek te leveren. Daar is de mening eerder dat het bestuur enkel beter wordt daardoor.
    In Vlaanderen moeten we het maar zelf zien te rooien en wordt de Fietsersbond, net als veel andere middenveldorganisaties, vooral als vervelend beschouwd, omdat we niet meedoen met het bewieroken van het o, zo goede beleid dat gevoerd wordt.

    • ChrisS Says:

     Daarmee zeg je alles: het democratisch bewustzijn ligt in NL veel hoger. Hoe komt dat? Omdat onze noorderburen zo zijn.

     Hier ziet men niet in dat we niet in een democratie leven maar in een particratie, wat politici ook mogen beweren. Particratie is vermomde dictatuur. De gevolgen voelen alle mensen, incl. het ganse middenveld: vechten voor een beetje recht, voor alles wat beter kan, ja tegenwoordig zelfs voor het eigen bestaan. Altijd vechten. Met als resultaat, als het meezit: kruimeltjes.

     Als men wijst op bvb. democratie.nu, dan komen er direct tegenreacties terwijl men er amper iets van gelezen heeft. Eén van de projecten daaruit is o.a. de petitie.be. Zo is er o.a. vanuit Fietsersbond Wetteren een petitie gelanceerd, met een prachtig filmpje trouwens.
     Ik zeg niet dat alles alover volksraadplegingen moet gaan, maar het is een weg naar meer democratie.

     In 2014 is de Belgische Grondwet gewijzigd en is de mogelijkheid geopend voor gewestelijke volksraadplegingen. De gewesten hebben grote bevoegdheden op domeinen als economie, werkgelegenheid, ruimtelijke ordening, vervoer, huisvesting, openbare werken, enz. Maar… voordat gewestelijke volksraadplegingen gerealiseerd worden, moeten de gewestelijke parlementen nog uitvoeringswetten goedkeuren. Pas dan kunnen Vlamingen, Walen en Brusselaars volksraadplegingen aanvragen. In die uitvoeringswetten moeten ook alle voorwaarden en spelregels geregeld worden. De signalen zijn dat de politici dit op de lange baan willen schuiven en deze legislatuur (2014-2019) geen uitvoeringswet willen maken. En als ze al een uitvoeringswet maken, dan weet democratie.nu dat politici altijd de neiging hebben om de drempels zo hoog mogelijk op te schroeven en veel belangrijke onderwerpen willen uitsluiten van referenda.

     We moeten spijtig genoeg democratie afdwingen in ons kneuterig landje. Maar dit is een strijd die weinigen van het middenveld begrijpen. Men moddert maar wat aan in de zijlijn en men jammert dat alles zo moeilijk gaat. Men moet naar de kern proberen gaan. Dat is een wijziging van de maatschappijstructuur.
     Toch ligt het in de lijn van de mensheid om te gaan naar democratie. Er liggen in de toekomst slechts twee keuzes: democratie of dictatuur.

     Burgemeester Termont zei eens: “als ik de meeste Gentenaars hun advies had gevolgd was de Stadshal daar nooit gekomen.”
     Awel, hij heeft nu zijn lelijk gedrocht. Verkozen tot de 2de beste burgemeester ter wereld. Jaja. Had hij het zelf niet getwitterd, er zou geen haan naar gekraaid hebben.

     Maar ook: als men hier op deze site pleit voor meer samenbundeling van krachten of als men een steentje gooit voor een actie op een plek: er gebeurt niks.

     Eerlijk is eerlijk: we kunnen hier eens onze gal spuwen over wat scheef loopt in ’t fietsland, maar veel zoden brengt het niet aan dijk. Wat niet wegneemt dat deze site een interessant kanaal blijft.

   • winfriedhuba Says:

    De rechtsbijstand van de fietsersbond werkt met gespecialiseerde advocaten met een fietsersblik:
    dat kan een hoop schelen.

 2. Frans Says:

  Als het is om de asfaltering van de Limburgstraat toe te juichen, zeg ik mijn lidmaatschap van de Fietsersbond op. Er liggen daar trouwens helemaal geen kasseien, maar platte natuurstenen die speciaal werden gekozen in functie van de historische omgeving. Jarenlang perfect fietsbaar tot de ellendige KoBra-werken waardoor buslijnen en zwaar vervoer door de “verkeersluwe” Limburgstraat werden gejaagd.

  • ChrisS Says:

   Klopt als een bus! (al was er een stukje nogal smal voor fietsers)

   Is die foto trouwens van de Limburgstraat? Denk het niet.

  • winfriedhuba Says:

   Blijf gerust lid:
   standpunt van de fietsersbond is dat er NAAST de tramrails 1m50 plaats moet zijn voor de fietsers.
   Blijf vooral ook goed lezen wat er staat.

   • Frans Says:

    Een onrealistisch standpunt, tenzij men zoals in Amsterdam de tram in smalle straten op één spoor zet. Dat is niet het geval met Bravoko waarmee Gent nu wil pronken in Cannes.
    Ik heb dus niet goed gelezen wat er staat “de kasseien in de Limburgstraat worden herlegd”.

    • winfriedhuba Says:

     Een realistisch standpunt:
     We zitten in Gent helaas met het grootste middeleeuwse stratenpatroon van Europa.
     Tram en fiets? Gaat dat samen in Gent?
     Neen: tramverkeer heeft enkel zin als de voertuigen frequent en vrij kunnen doorstromen om op tijd aansluitingen te halen. Vergeet de ouderwetse sukkelende tramstellen: flitsend frequente gestroomlijnd collectief verkeer is nu reeds een realiteit in veel Europese steden.
     Fiets en tram ? Gaat dat samen in Gent?
     Neen: want comfortabel en veilig fietsen kan niet kan niet tussen of net naast tramsporen. Vergeet de velo-akrobaten en cyclopiraten: peuters, pubers en pensioensgerechtigden verplaatsen zich nu reeds op twee-, e-, aanhang- bak- en ligfietsen. Voor veilig fietsverkeer zijn 1m50 naast de tramsporen nodig en oversteekhoeken van meer dan 60°.
     Maar er zijn oplossingen voor dit conflictueus huwelijk.
     • Kan de straat worden afgesloten voor doorgaand autoverkeer zodat fietsers vrije baan kunnen kiezen (uitwijken naar links) als een tram komt?
     • Kunnen parkeerstroken verdwenen?
     • Kunnen fiets en voetganger gezamenlijk de “stoep” gebruiken?
     • Kan de tram ontdubbeld worden (bv korte Meer/Veldstraat)?
     Voorwaarde is de wil om de conflicten te zien en de wil om er echte oplossingen voor te realiseren.
     Het wordt u hopelijk duidelijk dat de Fietsersbond alles behalve blij is met de wijze van vertramming in Gent.
     Bravo-ko? Boe-voekoe!

 3. ChrisS Says:

  Nogmaals: Gent is GEEN fietsstad, men wil het promoten als een fietsstad. Dat is heel wat anders.
  Reclame versus realiteit.

  • ManuB Says:

   Dat is nu eens gesproken !!!

  • mht Says:

   Met dergelijke statements doe je niemands zaak iets goed, als je het mij vraagt. Gent is een fietsstad om de zeer eenvoudige reden dat je nergens in Vlaanderen meer fietsers ziet. Je blijven verzetten tegen ieder mogelijk positief initiatief van het stadsbestuur tot iedere kassei uitgebroken is en en iedere scheve verkeerssituatie rechtgetrokken is, het getuigt toch van enige slechte wil. En vooral de wil om nooit een positieve noot aan het debat toe te voegen.

   Het betoog hierboven over burgerparticipatie vind ik om gelijkaardige redenen wat eenzijdig. Ja, het middenveld heeft zijn rechten en ja, de burger moet gehoord worden. Maar ook beslissingen die ingaan tegen de wil van bepaalde delen van het middenveld, of die bepaalde individuen grieven, kunnen perfect democratisch en legitiem zijn.

   En dan misschien een laatste grief: de foto bijgevoegd aan deze post is schrijnend, dat is waar, maar het is een opname van de laatste der mohikanen. Voor zover ik weet is zo’n situatie er enkel nog op de as Brabantdam-Kouter, en daarvan is de heraanleg al gepland. Alle andere stroken zijn ondertussen al aangepakt. Het heeft misschien tien jaar geduurd, maar het einde is wel in zicht. Niet alles kan sofort opgelost worden.

   • Frans Says:

    “De laatste der mohikanen”? Dan zie je toch een belangrijke “mohikaan” zoals de Bagattenstraat over het hoofd. Het gaat hier wel om kasseien die er al heel lang liggen.
    Onrustwekkender is dat een hele reeks straten die na de invoering van het fietsplan en van het mobiliteitsplan werden heraangelegd alweer in erbarmelijke staat zijn. Niet alleen de Limburgstraat, ook de Vlaanderenstraat, het Veerleplein, de Rekelingenstraat, de Zonnestraat en de Kouter. Dat geldt trouwens ook voor een aantal fietspaden die met betonklinkers zijn aangelegd.

   • ChrisS Says:

    To state the statement.
    Ik maak geen statements, de stad Gent doet dit over zichzelf, met promofilmpjeswaar niemand op zat te wachten en bij mijn weten zonder de Fietsersbond te raadplegen (waar is dat middenveld?): de stad Gent zegt zélf dat ze zich wil promoten als een fietsstad, dat ze een fietsstad-in-wording is,
    niet dat ze er één is. De bijna dagelijkse posts hier bewijzen dit voldoende, tenzij men er blind voor is. Weet u hoeveel die promofilmpjes de burgers hebben gekost?
    Het gaat zelfs verder, men stelt: als een verregaand fietsbeleid mislukt in Gent is het de schuld van een kleine minderheid roekeloos en weinig respectvol voorbij flitsende fietsers. Straffe toebak, niet?
    Vindt u dit positief?
    Volgens jou is de definitie van een fietsstad: een stad waar véél fietsers rijden. Dan moet u eens komen kijken naar gemeentes waar in het weekend massa’s fietsen rijden (wielertoeristen, mountainbikers): dat is dus een fietsgemeente volgens jou! Dat is dezelfde nonsens als het statement: “Vlaanderen is de 3de fietsregio in Europa”, dixit Fietsberaad.be. Ga zelf na waar het mangelt aan uw definitie. Gaat u toch maar eens over de noordergrens kijken waar het verschil zit.
    Ik zeg waar het op staat, positief, negatief, neutraal en vrijwel altijd met een alternatief. Wijzen op hoe het beter kan. Ik ga niet naar de mond praten vàn. Ik houd u niet tegen dit wel te doen. Als u beleidsmakers uit de wind wilt zetten, zeg het hier dan openlijk. Vrije meningsuiting is er voor iedereen. Als we al niet meer mogen zeggen waar het mangelt, dan is het ver gekomen. De overheid zou in NL niet moeten doen wat ze hier uitspoken: als ze daar iets onlogisch aanleggen krijgt men direct de wind van voor. Zijn onze noorderburen dan negatief? Of assertief? En wij mak (dixit Nederlanders)? Take your pick.
    Kritiek met goede bedoelingen, ingegeven door goede wil, om iets beters te realiseren, wijzend op alternatieven is uiteindelijk positieve kritiek. Vat men dergelijke commentaren op als negatief, dan zegt dit meer over de eigen (negatieve) ingesteldheid dan de commentaar op zich.
    Hiermee is een vermeend negatief statement ontkracht.

    Burgerparticipatie.
    Ik heb nooit gezegd dat alles moet ingewilligd worden van burgers of middenveld. Je zit het al direct de kop in te drukken. Grappig en tegelijk intriest dat sommigen daar onmiddellijk op springen. I.p.v. zo’n initiatief toe te juichen zeg je direct: “Ja, maar…”
    Wie is er nu (opnieuw) negatief?
    Nu is de realiteit quasi omgekeerd; tenzij een zwakzinnige of iemand die van kwade wil getuigt – meestal om machtswil, kan niemand dit ontkennen. Waarom kan een Fietsersbond niet genieten van subsidie? Verklaart u dat eens aan de lezers hier? Terwijl andere zgn. sociale projecten met miljoenen euro’s uit de grond gestampt worden. Niet enkel ik (uit ervaring), vele anderen kunnen daarvan getuigen. Projecten waar niemand naar vraagt en met nul resultaat. Als u dit democratisch vindt? Zegt u eens: waarom willen politici uit alle macht de grondwettelijke volksraadplegingen uitstellen en eraan prutsen om de drempel zo hoog mogelijk te leggen?
    Kijkt u eens naar de geldbewegingen naar alles rond auto, OV en fiets: ziet u niks abnormaal?
    Waarom evolueren fietsen niet echt meer? Zie hier, speciaal hoofdstuk 6. Hier kan de lezer hoofdstuk 6 (deels) als pdf downloaden. Het gaat vnl. over velomobielen maar elektr. fietsen is een gelijkaardig verschijnsel, het gaat zelfs bij nader inzien over het gehele plaatje. ‘Verplichte’ lectuur dat de ogen kan openen.
    Waarom kan ik niet rijden in een tweewielerligfiets met weerberscherming (een soort halve velomobiel) à 40 km/h voor mijn woon-werk, als ideaal milieuvriendelijk vervoermiddel?
    Hiermee is uw negatieve bril belicht.

    De laatste Mohikaan.
    Ik vraag enkel: is deze foto van de Limburgstraat? Voor een lezer kan de foto verwarrend overkomen, zeker als deze de Gentse Limburgstraat niet kent. Met dank aan Frans’ inbreng. Wie zegt dat alles direct kan/moet opgelost worden? Toch is het uzelf niet ontgaan hoe andere mega-projecten met een ongelooflijk gemak uit de grond worden gestampt. Als het om fietsen gaat is het meestal van: ‘ja maar dit en dat en si en la.’
    Hoe zou u de vele andere erbarmelijke straten/straatdelen/inrichtingen/… benoemen in Gent: de laatsten der Kafkaianen? U bent verdacht positief.
    Als u bravo zegt tegen het Bravoko plan, dan zeg ik hallo koko.
    Als u de heraanleg van de Korenmarkt, van de Gras- en Korenlei en de ‘nieuwe’ Stadshal (tegen de wil van de meeste Gentenaars) zo geslaagd vindt, dan heb ik toch een heel andere visie op groene leefbare rustige mensvriendelijke stadskernen. Maar ‘ze’ hebben het zo beslist, nietwaar.
    Hiermee is de kasseiencomment toegelicht.

 4. sjakamaka Says:

  (word lidt van de fietsersbond!) 😉

 5. Hubert Says:

  Uitgangspunt van deze “bult” was,dat veel fietsers hun terechte en onterechte opmerkingen aan verkeerde adres richten. De kasseien zijn als het ware een metafoor.De kernboodschap gaat wat verloren= Hoe meer leden we hebben hoe meer we voor de belangen van alle fietsers kunnen opkomen.En wees gerust we zijn geen cultuurbarbaren (er zijn vele soorten materialen voor een wegdek aan te leggen.)

  • ChrisS Says:

   Ja, ok, maar ik heb het al eens gezegd ook: als er massale acties zouden komen, met grote ruchtbaarheid aangekondigd enz. rond belangrijke punten of thema’s, dan kan dit vele niet-leden-fietsers op straat brengen om op te komen voor al wat beter kan. Misschien groeit dan ook het ledenaantal aan. Afein, ’t is maar een gedacht.

 6. Marloes Says:

  Ons gezin werd sinds dit jaar lid. Bedankt voor jullie inzet!


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: