De Visserij

De Visserij zoals ze nu is, is nu een uithangbord voor het fietsbeleid van de stad Gent.

bord fietsstraat

Sta me toe eerst even een stap terug te zetten in de tijd, tot voor de huidige toestand.

Art 40ter van het Belgische verkeersreglement stelt o.a. “Hij moet een zijdelingse afstand van ten minste één meter laten tussen zijn voertuig en de fietser of bestuurder van een tweewielige bromfiets.” (over het gedrag van een automobilist tegenover fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen).
Laten we aannemen dat een fiets 80 cm breed is en pakweg 50 cm van de rand wegblijft; daar komt dan 1 m vrijgelaten ruimte bij en minstens breedte 1,6 m voor de auto, die aan de linkerkant ook een halve meter van de geparkeerde auto’s blijft. Dat wil zeggen dat de rijweg, naast de geparkeerde auto’s, minstens 4,60m breed moet zijn om te mogen inhalen.

Deze regel lijkt in de praktijk weinig gekend of minstens amper gerespecteerd te worden, maar het betekent in elk geval dat je in de Visserij hoe dan ook op de meeste plaatsen niet mag inhalen. Datzelfde geldt overigens voor heel veel andere straten in het stadscentrum.

Fast forward naar 2011: het past in de propagandamachine van “Gent fietsstad” om als eerste Belgische stad een fietsstraat te hebben. De wettekst was nog niet verschenen in het Belgisch Staatsblad (van kracht vanaf 27/12/2012, in Gent realiteit vanaf 2011) of de borden stonden er al, vergezeld van een amateuristisch aangebrachte rode coating. Wie weet het nog: om de paar meter koos je voorwiel het luchtruim omdat er een grove voeg lag.

Ter herinnering: wat is een fietsstraat?

Volgens artikel 22novies: “In fietsstraten mogen de fietsers de ganse breedte van de rijbaan gebruiken voor zover deze slechts opengesteld is in hun rijrichting en de helft van de breedte langs de rechterzijde indien de rijbaan opengesteld is in beide rijrichtingen. Motorvoertuigen hebben toegang tot fietsstraten. Zij mogen de fietsers evenwel niet inhalen. De snelheid mag in een fietsstraat nooit hoger liggen dan 30 kilometer per uur.”

Dat wordt duidelijk aangekondigd met een bord (zie bovenaan dit bericht), dat onderweg nog enkele keren herhaald wordt.

In die fietsstraat liggen ter hoogte van de twee cités ook nog eens verkeersdrempels, waarover het verkeersreglement stelt (artikel 22ter): “is elk links inhalen verboden op deze inrichtingen”.

Tot zover de mooie theorie, waaruit je kunt afleiden dat je hier als fietser de rode loper uitgerold krijgt. Dat is ook het beeld dat opgehangen wordt van een fietsstraat.

ideaalbeeld
Het ideaalbeeld van de fietsstraat (in rijrichting van de auto’s)
ideaalbeeld
De fietsstraat zoals wij, fietsers, ze wensen

 

Nu volgt de praktijk, aan de hand van het wedervaren van dochterlief onlangs. Ze maakt geregeld gebruik van de Visserij als weg om van Gentbrugge naar Gent-centrum te fietsen. Als dochter van ervaren fietsers kent ze de regels en haar rechten. Ze weet dat ze in de Visserij haar plek moet opeisen omdat veel (ik durf niet niet zeggen: de meeste) automobilisten ofwel de wegcode onvoldoende kennen (fietsstraat, hoezo, fietsstraat?) ofwel vierkant aan hun laars lappen.

Dagelijkse realiteit
Dagelijkse realiteit

Als ze inhalen, gebeurt dat zeker op minder dan die reglementaire meter – die ruimte is er eenvoudigweg niet – en dikwijls sneller dan het toegestane maximum van 30 km/u. Dus rijdt ze, zoals de meeste assertieve fietsers, wat meer naar links, zodat er niet voldoende ruimte is om in te halen. Het mag toch niet.

Geregeld hoor je dan geïrriteerde automobilisten voortdurend gas geven en afremmen, om op een agressieve manier duidelijk te maken dat je in de weg rijdt. Herkenbaar, niet?

Neen, dit is echt niet uitzonderlijk!
Neen, dit is echt niet uitzonderlijk!

Die keer was het ook weer zo. Gas geven, remmen, tot op enkele centimeters van haar achterwiel komen rijden… Zodra de man de kans zag, scheurde hij voorbij. Daarbij bevestigde hij, zoals we achteraf hoorden (zie verder) alle clichés:

 • hij kende de situatie, want woont in de straat
 • de auto was een BMW (of course)
 • de auto was een leasingwagen
 • de man was van het “vlotte jongens”/wie doet me wat-type
Zo eentje. Deze stond, niet toevallig, in de straat geparkeerd.
Zo eentje. Deze stond, niet toevallig, in de straat geparkeerd.

Op het einde van de straat moest hij stoppen, want voor hem stond een andere wagen stil. Toen dochterlief aan kwam gereden, was het raampje al naar beneden en volgde een hele scheldtirade. De essentie was “pestgedrag”, “de wet kan me niet schelen”, “je bent niet hoffelijk als fietser” (juist, een jonge vrouw uitschelden is blijkbaar wel hoffelijk) en “als ik je omver gereden had, zou je wel anders piepen”. Toen ze haar telefoon bovenhaalde om zijn nummerplaat vast te leggen, volgde een smalend “doe maar, je kunt er toch niets mee”.

Helemaal overstuur belde ze me en we beslisten naar de politie te stappen om klacht neer te leggen. De inspecteur was vriendelijk en geduldig, maar kon helaas niets doen. Blijkbaar moet je eerst aangereden of in elkaar geslagen worden eer een pv kan opgemaakt worden… Zelfs een getuige blijkt niet te volstaan. Dat maakt dat de agressie die je dagelijks meemaakt als fietser in die straat, niet rechtmatig kan aangeklaagd worden.

Helaas horen we, bij de Fietsersbond, al jaren dergelijke zaken. Veel fietsers rijden met tegenzin langs de Visserij of, sterker nog, vermijden ze als het maar enigszins kan. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Een “fietsstraat” is toch bedoeld om het fietsen aan te moedigen? In de praktijk is het een route die enkel tot conflicten leidt. De reden: de Visserij wordt heel vaak gebruikt als sluipweg om de Brusselsepoortstraat en Lange Violettestraat te omzeilen. Dat impliceert dat die automobilisten vinden dat het sneller moet kunnen en, gefrustreerd omdat het niet zo is, dan moeten de fietsers het ontgelden.

Sommigen zeggen: “wees hoffelijk en laat ze passeren”. Jazeker: als jonge ouder, met een kind op de fiets voor je, zal je auto’s rakelings langs laten rijden omdat je anders klappen riskeert? Sommigen zeggen: “als je je plaats opeist, pest je de automobilisten”, maar de meesten (dit is een schatting) moeten wellicht niet eens in die straat zijn. Wie pest dan wie?

De oplossing werd indertijd ook voorgesteld toen het toenmalige bestuur met het concept kwam aandraven: zorg ervoor dat enkel wie in de straat moet zijn erin komt. Het autoverkeer zal meer dan halveren en de conflicten zullen dan ook verminderen. De eenvoudigste manier kan een bord “uitgezonderd plaatselijk verkeer” zijn, dat echter zonder politiecontrole niets uithaalt. Paaltjes die in de grond verdwijnen door middel van een kaart bijvoorbeeld, kunnen ook een oplossing zijn, maar in Gent zijn we daar sinds de experimenten aan de Vanderdoncktdoorgang blijkbaar bang voor.

Eenvoudig de politie frequente controles laten uitvoeren in de Visserij (en op de Trekweg in Mariakerken en in de Voldersstraat, …), zou ook al kunnen helpen. Fietsers inhalen mag daar namelijk niet. Nooit. Punt.

Het vervelendste is dat het huidige stadsbestuur ook wel beseft dat het daar niet koosjer is, maar er gebeurt niets. Wel worden nieuwe fietsstraten aangekondigd (Voldersstraat, het tweede deel van de Visserij), maar de problemen die het concept veroorzaakt, worden niet aangepakt. De Gentse fietsers zouden er wel dankbaar voor zijn.

 

Auteur: JanG

kernlid Fietsersbond Gent

65 gedachten over “De Visserij”

 1. Fietsstraat? Inderdaad niet altijd die naam waardig. En al zeker niet als je op spitsuren richting Gentbrugge fietst. Zou ‘Uitgezonderd plaatselijk verkeer’ echt geen verschil maken?

 2. Tot voor kort ging ik elke dag van de brugse poort naar gentbrugge voor mijn werk en ik reed dus ook elke dag tweemaal langs de Visserij.

  Ik moest de volledige stad doorkruisen, en hoewel er geen dag voorbij ging zonder een auto die het fietspad ergens blokkeert (en ook dat is frustrerend), voelde ik mij nergens zo onveilig dan op de Visserij.

  Het agressieve opdringerige macho gedrag van auto’s is zeer herkenbaar. Als je de Visserij kan mijden als fietser, kom er dan nooit.

 3. Het probleem is zeker niet nieuw. Fietsbult heeft het er
  twee jaar geleden
  al over gehad. Sindsdien is er niet echt veel veranderd. Dat doet mij eraan denken: waar blijft het filmpje om automobilisten tot hoffelijk gedrag aan te zetten?

  1. De meeste fietsers worden liever niet (bijna) omvergereden of uitgescholden. Is dat lankmoedig?

   Ik gebruik de visserij elke werkdag omdat dat nu eenmaal de kortste/beste weg is van Gentbrugge naar het Zuid. De ochtenden dat je er helemaal niet ingehaald wordt door automobilisten zijn zeldzaam. En als er dan eens eentje hoffelijk achter me blijft rijden (zoals vanmorgen in het laatste deel), dan raak ik nog meer gespannen omdat ik op het eind naar links moet en voortdurend vrees de pas afgesneden te worden.

  2. Jozef, niet lankmoedig zijn, betekent dat je assertief moet reageren.
   Dat is niet altijd evident. Wat doe je bijvoorbeeld indien je kind op zijn fietsje voor je rijdt? Riskeer je de agressie, met een trauma voor je kind als mogelijk gevolg?
   Je mag ook niet verwachten dat iedereen even assertief is. Zoals het nu is, lijkt de Visserij een “te doene” fietsstraat voor de assertieven onder ons en “te mijden” voor wie dat niet is. Echter: voor geen van beide categorieën is het daar leuk fietsen.

  3. @Jozef. Je verwijst hier naar een brochure van 44 bladzijden waarin met geen woord gerept wordt over de “fietsstraat”.

  4. Op 1m van de rand van de rijbaan fietsen ?
   Je rijdt er dichter bij met de auto …
   Fiets is geen 80cm breed maar 50-60cm – je hebt dan een weggebruiker die bijna een dubbele voertuigbreedte van de rechterrand van de rijbaan rijdt.
   Niet direct verenigbaar met “zo dicht mogelijk bij de rechterrand van die rijbaan blijven”.

   1. Er wordt niet gesproken van op 1 m van de rand van de rijbaan fietsen, maar over 0,5 meter.

    De specialisten die ik ken zijn het er echter over eens dat ‘zo dicht mogelijk’ best wel één meter kan zijn als men dit beoordeeld vanuit veiligheidsoogpunt. Een halve meter is dus zeker niet overdreven gezien zelf 1 meter dat niet is. In sommige landen wordt zelf meer geadviseerd of wordt aangeraden om echt de plaats van een wagen in te nemen. Daar redeneert men dat als er geen plaats is om veilig een wagen in te halen, dat er geen plaats is om veilig een fiets in te halen.
    In sommige andere landen is 1,5 meter overigens ook de minimale afstand die bij het inhalen van fietsers aangeraden wordt. (Of het verplicht is weet ik niet zeker.)

    Veel fietssturen zijn in het totaal zo’n 60 cm breed. 80 cm is relatief veel, maar vergeet niet dat een fiets 1 meter breed mag zijn.

    M.a.w. je kan wel onterecht over centimeters zeuren, dan nog is er minstens 4 meter nodig om officieel en relatief veilig als automobilist een fietser in te kunnen halen.

  1. Art 40ter van de wegcode zorgt in de praktijk ervoor dat veel smalle straten (vaak zo smal door het grote aantal autoparkeerplaatsen) inderdaad in de praktijk eigenlijk een fietsinhaalverbod hebben. Wanneer men dit niet handhaaft via politiecontrole kan men uiteraard een “fietsstraat” in de wegcode invoeren. Wanneer men dit ook niet handhaaft, gaat er in de praktijk nog niets veranderen voor de fietsers.

   Met andere woorden: zonder de nodige politiecontrole kan een “fietsstraat” eigenlijk niet goed functioneren, tenzij de straat geen mogelijke sluiproute is en geen aanzuigeffect heeft door parkings of bepaalde bedrijven.
   In de praktijk betekent dit dat een goed functionerende “fietsstraat” bijna altijd een verdwijnpaal of harde knip (vaste palen e.d.) nodig heeft (of veel politiecontrole) of een reeds doodlopende straat voor auto’s was. Dat betekent ook dat de invoering van “fietsstraat” in de wegcode eigenlijk grotendeels overbodig was.

   Ik heb overigens zo’n agressief rijgedrag gezien tegen zowel fietsers als automobilisten die zich wel aan de verkeersregels hielden.
   Dus bumperkleven achter auto, voorbijsteken en sterk versnellen van zodra mogelijk in zone 30 of zone 50 en dan uiteraard bij volgende kruispunt weer bijgebeend worden door de automobilist die zich wel aan de snelheidslimiet heeft gehouden.

   Zo’n agressief rijgedrag is dus niet gericht naar 1 bepaalde groep weggebruikers maar eigenlijk gewoon naar alle andere weggebruikers.

 4. Ooit ook zo’n agressie meegemaakt, ook foto van auto genomen en naar politie gestapt. Daar konden ze idd niet veel doen, maar ze hebben de bestuurder wel gecontacteerd en terecht gewezen!
  Belangrijk is dat al die pv’s bijgehouden worden! De dag dat zo’n bestuurder wel iets veroorzaakt, komen die pv’s terug boven water. Dus het is echt wel belangrijk om in zo’n gevallen naar de politie te stappen! Naast nummerplaat, let ook op details van de auto (merk, kleur, stickers, …) en de bestuurder (haarkleur, leeftijd, dik/slank, …).

  1. In dit geval was het niet moeilijk: dochterlief heeft een foto van de auto gemaakt en de bestuurder verklaarde zelf dat hij in de Visserij woont.

 5. Hey,
  ook ik fiets heel regelmatig in door deze fietsstraat.

  Alhoewel ik het beschreven gedrag duidelijk herken, koppel ik dit echter niet aan deze fietsstraat. Ongeacht de inrichting, er zullen steeds bestuurders (van auto’s, maar ook van fietsen) zijn die vinden “dat regels voor hen niet gelden” en dat “al de rest van het verkeer enkel een obstakel is” voor hen.
  Dit soort mensen uit hun agressie zowel tegen fietsers als tegen voetgangers en andere automobilisten.

  Juist omdat de visserij een fietsstraat is, is het contrast zo groot, helaas gebeurd dit elders even goed.

  Dankzij de aanduiding van fietsstraat heb je als fietser een steuntje in de rug, een houvast en een eenduidig antwoord: ‘dit is een fietsstraat’. Verdere communicatie met dit soort bestuurders is totaal zinloos, deze mensen blijven graag 10 minuten stil staan om iemand anders uit te kafferen, zo hun punt benadrukkend; ‘ze hebben haast’.

  Een totaal conflictloze oplossing bestaat helaas niet in de visserij, al zijn paaltjes voor een gedwongen ‘enkel plaatselijk verkeer’ wel een goed idee.

  Als (duur) alternatief zou het pad ‘achtervisserij’ deftig en breed genoeg kunnen uitgewerkt worden, inclusief de bestaande onderdoorsteek onder de Tweebruggenstraat.

 6. Ik had enkele maanden terug contact met schepen watteeuw (zijn woordvoerdster) over de onzin van de fietsstraat. Eerst bleek al haar gebrek aan kennis van de wegcode in een fietsstraat, nadien was haar antwoord letterlijk dat de fietserassertef moet zijn en zijn of haar plaats moet opeisen, en dat controles in de fietsstraat niet haalbaar zijn.

 7. De visserij kan pas echt een fietsstraat worden als het doorgaand verkeer wordt geweerd.
  Een mogelijke oplossing zou zijn om de rijrichting voor auto’s om te draaien, en aan de brusselsepoortstraat een vluchtheuvel te plaatsen zodat het verkeer dat van de visserij komt opnieuw stadinwaarts wordt gedwongen. Er is dan voor de chauffeurs weinig winst te behalen door de visserij als sluipweg te gebruiken.

 8. Voor mij is een “fietsstraat” het ultieme voorbeeld van conflict-zoekende verkeersreglementering en aanleg.
  Er is ooit een stroming gestart waarbij rijbanen bewust zo smal werden gemaakt dat fietsers inhalen niet mocht, maar vaak wél net kon (met overtredingen).
  Bij file keert die politiek zich intussen tégen de fietsers, want zij geraken ook niet meer door die straten.

  IMHO is het waanzin om zwakke weggebruikers te gaan misbruiken als mobiele hindernis – een recept voor miserie, en het risico wordt doorgeschoven naar de zwakste weggebruiker.

  Dergelijke aanleg is een gevolg van niet willen of durven kiezen.
  Ofwel maak je de rijbaan echt smaller, zodat inhalen fysiek uitgesloten is.
  Ofwel geef je de fietsers hun eigen plaats.

  Maar niet dit vis-noch-vlees beleid …

  Laten we eerlijk wezen, het IS een pest als je met de auto aan 15-20 km/u nodeloos achter een fietser hangt terwijl je die wél (zelfs veilig) voorbij kan, maar niet mag.
  Milieuvriendelijk is het ook niet echt.

  1. Rijbanen bewust zo smal maken is helemaal geen stroming. Maar een logische evolutie door de combinatie van een middeleeuws stratenplan met een explosie van autobezit en voertuigen die ook in de breedte uitdeinen (o.a. door dikkere buffers in het koetswerk om impact bij aanrijdingen te minimaliseren).
   Fietsers meer plaats geven (of auto’s, of voetgangers) gaat altijd ten koste van iets anders : aan de Visserij betekent dat ofwel een parkeerverbod over de ganse lengte, of het versmallen van de waterloop, of het weghalen van het voetpad aan 1 zijde, of een combinatie van die 3.
   Een parkeerverbod verplaatst het probleem : die auto’s moeten ergens staan, dus daar offer je dan ergens in de nabijheid groen voor op (het parkje aan het begin van de Visserij, dichtbij Keizerspark) ?

   De rijbaan nog smaller maken om inhalen te beletten (jouw andere suggestie) is géén oplossing, omdat dit mogelijke conflicten met kruisende fietsers exponentieel verhoogt : er is dan ook onvoldoende ruimte om te kruisen (zeker als het dan om een vrachtwagen gaat ipv een personenwagen).

   De rijbaan smaller maken betekent dan ook éénrichtingsverkeer voor fietsers (in de rijrichting van de auto’s).

   M.a.w. een belangrijke fietsas met een behoorlijk volume aan fietsverkeer gewoon afschaffen. Lijkt me niet het beste plan.

 9. Automobilisten die per se de stad in willen met de auto zouden toch moeten gaan beseffen dat dan ook consequenties aan die keuze verbonden zijn. In straten (zoals de Visserij) die niet echt als doorgangstraten bedoeld zijn, moet je je er als automobilist dan maar bij neerleggen dat je traag zal moeten rijden. So be it. Wil je toch 50 km per uur kunnen rijden, dan zal je andere straten moeten kiezen om sneller op je bestemming te zijn (de R40 of de R4 bv.)
  Wie in de stad woont, heeft daar ergens ook voor gekozen en moet dan in zo’n trage straat ook maar traag rijden. Op de snelweg mag je toch ook niet trager rijden dan 70 km per uur? Wel dan, in zone 30 en in fietsstraten mag je niet sneller dan 30 km per uur.
  Trouwens, binnenkort wordt zo goed als het hele gebied binnen de R40 zone 30. Benieuwd hoe dit zal gecontroleerd worden.
  Sven merkt terecht op dat deze mensen die haast hebben en per se een fietser willen voorbijsteken in een fietsstraat, graag 10 minuten stil staan om iemand anders uit te kafferen. Weg tijdswinst! 😉

 10. Akkoord: smalle Gentse straten het statuut geven van fietsstraten is in principe een verkeerd signaal, want om een inhaalverbod af te dwingen volstaat art. 35 van de wegcode.
  Bovendien: waarop is die keuze dan gebaseerd? Waarom de Visserij wel en bvb. de levensgevaarlijke Begijnengracht niet? En waarom bvb. de drukke Lindelei niet, waar je als inhalende fietser keer op keer geconfronteerd wordt met auto’s die vinden dat ze jou aan de kant mogen drummen, nota bene op jou wegzijde, omdat ze zelf fietsers inhalen?
  Zelf fiets ik frequent langs het recent tot fietsstraat herdoopte Visserij-deel noordelijk van de Tweebruggenstraat.
  Het fietsen in “tegenrichting” blijft er extreem hachelijk, omdat sommige automobilisten vinden dat de goot aan jou zijde behoort tot jouw berijdbaar deel van de straat.
  Om die minderheid van automobilisten tot veiliger rijden te bewegen heb ik liever dat het geld van de rode verf en de talloze borden (voorlopig) besteed wordt aan meer blauw op straat.

  1. Waarom de Lindelei niet?
   Omdat die volgens het MobPlan2030 een hoofdtoegangsweg voor het autoverkeer naar de Sint Michiels-parking wordt, samen met de Recolettenlei.
   Je hebt tot 5 april de tijd om daarop te reageren.

 11. De laatste weken 2 keer door een achterop komende wagen agressie ervaren. De straten waren tussen de kruispunten (waarna ik dan een fietspad opging) ocharme de eerste keer 100 meter en de tweede keer 90 meter lang. 2 keer toeterend achtermij rijdend om mij aan de kant te krijgen (wat niet lukte) de tweede begon zelfs te bumperkleven. Op het kruispunt zelf kreeg ik dan handgebaren naar mij geslingerd die er niet om logen, geduld was niet hun zaak. En wat het erger maakt is dat het telkens een vader met een kind bij zich en dus de perfecte opleiding gaf naar een “rat in de race”.

  En vandaag (voor de zoveelste) een litanie mogen aanhoren over hoe fietsers rijden in de stad, maar de persoon zelf elke dag met een diesel de stad intrekt naar het werk met een w-w afstand van 5 km. Vandaag had de persoon in kwestie door dat heel Gent 30 km zone wordt. Ja ik mocht het ook aanhoren, dat kan toch niet: tuf tuf tuf door Gent????
  En als er gevloekt wordt op de fietsers is het niet alleen het gevaarlijk rijden, maar ook dat ze nog eens vlotter vooruit gaan dan met de auto. Ik heb het gevoel dat het laatste verboden zou moeten worden. Maar zelf eens denken om de fiets te gaan gebruiken (eerst aankopen) dat zit er niet in, ook al zijn 99% van de afstanden binnen de 5 km.
  Ik heb al een paar keer lichtjes geopperd om eventueel eens een fiets te nemen, maar de reactie was: ik heb geen fiets (toen de auto end of life was kon niet snel genoeg een andere voor de deur staan).

  Moest Gent echt de kar van de fietser trekken ipv steeds maar weer zichzelf op de borst kloppen…

 12. We gaan in Gent van een -in hoofdzaak- autocultuur langzaamaan naar een meer gemengde cultuur. Dat gaat uiteraard niet vanzelf en zelfs niet op een paar jaar tijd, maar ik vind een fietsstraat een goed initiatief. Dat sommige autobestuurders niet weten wat een fietsstraat inhoudt, of er hun voeten aan vegen, kan je moeilijk verwijten aan een schepen, gemeentebestuur of administratie.

  1. Zo een cultuurshift kan dus best ondersteuning krijgen zodat er zo weinig mogelijk overgangsperikelen gebeuren.

   Uiteraard is een ander individu niet verantwoordelijk voor het slechte gedrag van dat ene individu. Maar de sociale controle erop wel.

   Er zijn ook heel wat individuen die meer kunnen doen dan het goede voorbeeld geven of die persoon een afkeurende blik te geven of aan te spreken over het slechte gedrag.
   Individuen die politie, onderwijs, mobiliteit, openbare werken, ruimtelijke ordening, enz. aansturen en dus medeverantwoordelijk zijn voor de autocultuur of de fietscultuur of de mengvorm ervan.

   Deze schepenen, gemeentebesturen of administraties kan je na enkele jaren wel hun beleid analyseren en hen wel sommige zaken verwijten als ze onvoldoende het slechte gedrag willen aanpakken. Want dat is gewoon geen teken van goed bestuur.

   Ik besef zeer goed dat het in zo’n functie niet makkelijk is, maar als andere gemeenten bepaalde dingen hebben uitgeprobeerd en die lukken, dan is het wel veel haalbaarder om een visie in beleid om te zetten en effectief uit te voeren op enkele jaren tijd.

  2. Dat bepaalde weggebruikers lak hebben aan de wegcode, dat kun je het bestuur inderdaad niet aanwrijven. Dat een “fietsstraat” niet ingericht wordt zodat je als fietser in alle veiligheid kunt rijden (bijvoorbeeld door toe te laten dat die als sluiproute gebruikt wordt), is dan weer wel de verantwoordelijkheid van het beleid.
   Trouwens: die “sommige” autobestuurders lijkt me in dit concrete geval toch minstens de helft te zijn, te oordelen aan het aantal inhaalmaneuvers dat je er ziet.

   1. eigenlijk wil je dus dat de Visserij een fietspad wordt ?
    sommigen lijken een erg kort geheugen te hebben en zich niet te herinneren hoe druk het op de Visserij was voor de invoering van de fietsstraat.
    Ik maak dagelijks 2 x gebruik van de Visserij met de fiets, telkens tijdens de spits.
    Het aantal wagens is sterk gereduceerd in vergelijking met vroeger. Bovendien valt het met dat inhalen erg goed mee. Zeker als je -zoals ik doe- net naast het midden van de rijweg rijdt, zodat inhalen gewoonweg niet mogelijk is.

    1. Niet iedereen is even assertief als jij (of ik). Ik zie ook veel oudere fietsers die leerden om netjes aan de kant te rijden en de automobilisten bijna uitnodigen om hen in te halen. Ook begrijpelijk: ettelijke honderden meters met een aandringende auto tegen je achterwiel rijden is iets waarvoor je bijna stalen zenuwen nodig hebt.
     En neen: de Visserij hoeft geen fietspad te worden, maar het is wel wenselijk dat die niet meer als sluipweg gebruikt kan worden. Op basis van veel reacties op dit bericht kun je wel duidelijk stellen dat velen zich hier niet op hun gemak voelen en dat is zeker niet de bedoeling van een fietsstraat.

     1. Laat me toe even “veel reacties op dit bericht” te nuanceren : in totaal posten hier telkens dezelfde 20-tal mensen. Aan de Visserij passeren op werkdagen met droog weer ettelijke duizenden fietsers.

      Ik vind “zich niet op het gemak voelen” een bijzonder merkwaardig criterium. Dat is wel het laatste waar ik aan denk als ik me in het verkeer voortbeweeg. Ik wil me vooral verplaatsen van punt A naar B.

      Maar als het dan toch een factor is voor jou : ik heb me nog nooit op m’n ongemak, onveilig of bedreigd gevoeld op de Visserij. Wél op de Kasteellaan toen een vrachtwagen het fietspad coupeerde. Wél in de Halvemaanstraat toen andere fietsers -ondanks duidelijke verkeersborden- de voorrang van rechts negeerden. Wél aan de ovonde aan Don Bosco waar het voet- en fietspad stelselmatig geblokkeerd worden door auto’s …

      Ik bedoel maar : als ik me al eens onveilig voel, dan is dat door het gedrag van een bepaalde medeweggebruiker. En niet gebonden aan 1 bepaalde locatie. De veiligste infrastructuur staat of valt met de gebruiker en diens gedrag.

      Gisteren nog op een fiets-/wandelpad werd m’n zoon van 7 door een “coureur” de berm ingefietst.

      Maar met anekdotiek schieten we niets op.

      Laat ons eens beginnen met objectieve cijfers over de fietsstraat : aantal auto’s nu t.o.v. voor de invoering van de fietsstraat, aantal ongevallen met auto’ en fietsers, aantal fietsers voor en na de invoering van de fietsstraat.

      Al de rest is nattevingerwerk en “ik vind”, “ik voel”. Niet dat het subjectieve niet van tel is, maar ik lees hier enkel maar de persoonlijke ervaringen van een tiental mensen. Het blogbericht waarop we met z’n allen reageren is daar ook een mooi voorbeeld van.

      Goed, frustraties en boosheid zijn nu geventileerd. Nu graag even weer een beetje rede, gebaseerd op objectieve gegevens.

     2. Wat is jouw definitie van een sluipweg ? Voor autoverkeer dat van de Keizerspoort komt en naar de Kasteellaan moet, is de Visserij de logische route, geen sluiproute.

     3. @ Pascal,

      je kan er niet te buiten dat subjectieve verkeersveiligheid ook belangrijk is indien men meer mensen op de fiets wenst. En als zelf op specifieke fietsinfrastructuur (zoals een fietsstraat) wel wat fietsers zich niet echt veilig voelen, dan is dat een probleem dat ernstig genomen dient te worden.

      Hoeveel mensen zich daar (on)veilig voelen weet ik niet. Het zou inderdaad goed zijn om de cijfers te kennen. Maar zolang die cijfers er niet zijn is het gevaarlijk je eigen gevoelens te projecteren op anderen.

      Ook de voor automobilisten ‘meest logische weg’ kan een sluipweg zijn indien die weg vanuit het oogpunt van gewenste circulatie niet bedoeld is voor het aantal auto’s dat die nu te slikken krijgt.

    2. Vermits we al teveel niveaus in de antwoorden hebben…
     @Pascal: sluipweg is misschien niet de juiste term. Waar het dan wel om gaat, is dat je in de mate van het mogelijke verkeersstromen moet scheiden. Een fietsstraat die deel uitmaakt van een fietsroute zou dan zo weinig mogelijk autoverkeer moeten te verwerken krijgen. M.a.w. in een fietsstraat zou je geen doorgaand verkeer mogen hebben. In dit concrete geval: veel automobilisten die vanaf de Keizerpoort richting Dampoort moeten, dienen in eerste instantie de R40 te nemen. Eigenlijk heb je hier onderzoek voor nodig, maar het lijkt dat er veel zijn die alternatieven zoeken in de ijdele hoop sneller dat doel te kunnen bereiken. Dan rijden ze door de Lange Violettenstraat, met het Sint-Annaplein als flessenhals en dus wordt nog een andere route gekozen: de Visserij.
     De Visserij is een fietsstraat, dus als automobilist mag je niet inhalen. Punt. Wat ik van mijn kinderen geregeld hoor: een ouder rijdt met zijn kind stadinwaarts aan een tempo van pakweg 10 km per uur. De gedisciplineerde automobilist rijdt braaf achter die fietsers, met als gevolg een hele file fietsers erachter. Die kunnen ook niet langs, want er komen evengoed fietsers in de tegengestelde richting. Dat is allemaal perfect legaal, maar indien de straat enkel gebruikt wordt door automobilisten die in de Visserij zelf moeten zijn, zullen er al heel wat minder conflicten en files – om het zo te noemen – zijn.

     Het is dus enkel een logische route omdat het toegelaten is, niet omdat de weg ertoe ingericht is. Maak er “uitgezonderd plaatselijk verkeer van” of installeer verdwijnpalen en het aantal conflicten zal heel sterk verminderen. Daar hoef je geen onderzoek voor te doen.

     1. Om de hand in eigen boezem te steken : misschien moeten sommige fietsers ook leren om ook achter die auto die 10-15/u rijdt, te blijven hangen. Ik kom regelmatig fietsende helden tegen die de kruisende fietsers opzij duwen bij het inhalen. Op dat moment heb ik nul last van de auto die mooi achter de fietser blijft, maar wel van de fietser voor wie het niet snel genoeg kan gaan.

     2. Een bord “uitgezonderd plaatselijk verkeer” zonder handhaving is dode letter. En dan nog zijn er de truken van de foor : bij politiecontrole in het midden, antwoordt de bestuurder “ik moet in de broodjeszaak op de hoek zijn, iets verderop”. Bij politiecontrole op het eind van de straat zegt de bestuurder “Ik stond geparkeerd in het begin van de straat”.
      Kortom : dezelfde problemen waar vandaag over geklaagd wordt : geen handhaving, of géén verschil in verkeersdruk ondanks handhaving.

  3. Eigenlijk is het een algemene regel bij goede infrastructuur dat deze automatisch het gewenste gedrag uitlokt of op zijn minst het ongewenste gedrag onderdrukt. Als ergens systematisch de regels niet worden nageleefd, dan is er dus een probleem met de infrastructuur.

   Ik kan je het volgende document aanraden: http://www.fietsberaad.nl/library/repository/bestanden/document000016.doc

   Het handelt over de beste manier om gedrag te beïnvloeden. En de boodschap is duidelijk, verschillende manieren kunnen gecombineerd worden, maar infrastructuur is het belangrijkste in het verkeer.

   1. Ik zou toch even willen nuanceren : als regels systematisch niet worden nageleefd, is er een probleem met de mentaliteit van de weggebruiker.
    Vorig jaar 3 weken lang in de VS rondgereden. De infrastructuur laat daar perfect toe om 150 te rijden, toch houdt de overgrote meerderheid van de weggebruikers zich mooi aan de maxima.
    Daarna weer rondrijden in België is serieus wennen. En niet in positieve zin.

    1. Het is al een tijd geleden, maar een goede vriend die een jaar in de VS verbleef vertelde me eens het volgende. ‘We reden op de auto(snel?)weg. Een auto reeds ons voorbij, net ietske boven de toegestane max. snelheid, maar echt niet overdreven. Een politiewagen reed in tegengestelde richting. Plots loeide de sirene, de politie maakte rechtsomkeer (!) en reed in volle vaart achter die ‘snelheidsovertreder’ aan. Na een paar minuten zagen we deze langs de kant staan met de politie.’ Ik vermoed dat de handhaving daar frekwenter en efficiënter is. Vandaar misschien meer discipline?

     Op de Duitse Autobahn mag men op ca. 50% ervan aan een onbeperkte snelheid rijden. Nochtans zijn er niet meer ongevallen. Mijn ervaring in Duitsland is dat men daar doorgaans zelf gedisciplineerd rijdt. Ik weet niet of men er streng optreedt tegen overtreders.

     Waar ik woon liggen er redelijk veel 70 km/h banen. Deze snelheid wordt dagelijks door honderden ruim overschreden, soms zelfs naar schatting à 120 km/h. Op 90 km/h banen zie ik velen 120 km/h rijden. Onlangs deed iemand een teken naar mij toen ik 90 km/h reed en ik in zijn ogen een obstakel was om voorbij te steken…

     Het zal een mix zijn van mentaliteit, opvoeding, infrastructuur, handhaving enz. In het document waarnaar Renaat linkt pleit men aldus voor een geïntegreerde aanpak waarbij echter Engineering (voertuig, weg en omgeving) de meest bepalende zou zijn.

  4. Dat sommige beleidsverantwoordelijken niet weten wat een fietsstraat inhoudt, of er hun voeten aan vegen, kan je hen makkelijk verwijten.
   Het is daarom dat Fietsersbond Gent absoluut de Fietstoets in het MobPlan2030 wil krijgen.

 13. Een fietsstraat is hier eigenlijk onzin. Veel beter is om in zo’n straten een echt fietspad te schilderen voor de fietsers die in de tegenrichting van de auto’s rijden. Zo worden zij niet in de goot gedwongen. De straat wordt hierdoor ook smaller voor de auto’s. Die moeten dan achter de fietsers blijven die in hun richting rijden. Deze fietsers hebben geen geschilderd fietspad nodig. De hele rijweg is voor hen beschikbaar. Dit systeem wordt in andere landen veel toegepast en werkt daar perfect.

  1. Hey,

   Ik maakte net dezelfde bedenking. Vooral al je in de Visserij een verhoogd fietspad richting R40 langs de trottoir zou leggen.
   Zo de geparkeerde auto’s als buffer te gebruiken alsook in plaats van fietsers als verkeers-remmend element, geparkeerde auto’s als verkeers -emmend element te gebruiken.

   Na even streetview erbij gehaald te hebben is het mij echter heel duidelijk dat de baan hierdoor te smal zou worden om auto’s nog door te laten.

   Dit toont dan ook aan dat wanneer er geen ruimte is om een fietspad aan te leggen, je als fietser die richting R40 rijd en een auto kruist, er zeker van kan zijn dat deze op het grootste deel van de visserij dichter dan 1m zal komen om jou te kruisen.

   Zou er op een fietsstraat anders geen autosuggestie strook geschilderd kunnen worden, deze suggereert automatisch waar auto’s horen te rijden?

   1. een autosuggestiestrook belet de boertige chauffeur niet om over het tegenovergestelde fietspad te rijden. bovendien is er zelfs geen handhaving mogelijk, want een autosuggestiestrook heeft NUL wettelijke waarde. dus geen basis om te verbaliseren.

 14. Als volgens die optelsom de straat “te smal” zou zijn om een fietser in te halen, dan moet men tweerichtingsverkeer voor fietsers daar stande pede weren. De weg blijft immers even “smal” wanneer een auto een fiets moet dwarsen; een kleine zijdelingse afstand met een tegenligger (30 km/u auto + 20 km/u in tegengestelde richting fietsen = 50 km/u frontaal) is trouwens schrikwekkender dan die van een auto die je aan 5km/u sneller dan jezelf inhaalt (ja, ondanks verbod doen sommige automobilisten dit tenminste toch nog behoedzaam). Wat dus met een tegenligger? Beiden blijven staan in een deadlock en wortel schieten? Fietsers afstappen?
  De aanleiding van fietsstraten en vele andere oplossingen zijn helaas die agressieve chauffeurs, maar die lappen er toch hun laars aan. En de behoedzame defensieve chauffeur mag het ondergaan… Ik ben als fietser bv. met plezier zo hoffelijk een rustige chauffeur even door te laten (indien zonder gevaar, reglementaire afstand of niet), net zoals chauffeurs soms hun voorrang afstaan zonder dat ik die ook maar enigszins afdwing. Maar helaas maakt het gedrag van sommigen allerlei maatregelen nodig, en worden ook wij er mee geconfronteerd.

  1. Ik ben het volledig met je eens dat het de rotte appels zijn die het voor de rest ook moeilijker maakt.
   Maar dat is op alle vlakken in onze maatschappij. Vandaar dat we ook zoveel regels en wetten maken 🙂

   Een straat in België die te smal is om een voetganger, een fietser en een auto naast mekaar te laten passeren met 1 meter tussenafstand? Zo’n straten zijn er (bijna) niet volgens mij. Tenzij men ook autoparkeerplaatsen wil langs 1 of langs beide kanten van de straat. Ja, dan zijn er veel straten die te weinig ruimte hebben voor mensen en te veel ruimte voor auto’s.

   In een stad hoort de auto te gast te zijn en eigenlijk enkel op de verbindingswegen tussen de verschillende stadswijken te rijden.

   Autoparkeerplaatsen in de gebouwen en autoparkeerplaatsen in de straat zijn eigenlijk een vergiftigd geschenk voor de bewoners. Een autoparking op enkele honderden meters (voor bezoekers en bewoners) is veel beter voor de leefbaarheid. Tenminste als er ook openbaar vervoer is (metro, trein, tram, bus). Want niet iedereen kan iemand gaan bezoeken te voet of met de fiets.

   Uiteraard hebben onze steden dan een hoge woondichtheid nodig. Anders is het openbaar vervoer heel duur om aan te bieden.
   Ruimtelijke ordening moet dus zo compact mogelijke steden nastreven met veel groene longen en mobiliteit op mensenmaat (voetganger, fiets en openbaar vervoer in eigen bedding of ondergronds). Zodat we toch in de stad het gevoel hebben ‘op den buiten’ te wonen.

   Zoals Renaat ook al aangaf, gedrag kan je op veel vlakken in de goede richting sturen (wegontwerp, mobiliteitsplan, ruimtelijke ordening, fiscaliteit, tewerkstelling, scholing…) en dan kan je al veel van de huidige problemen oplossen of temperen.
   Dat is niet moeilijk, het vergt een visie en een beleid op alle domeinen erop afgestemd. Er zijn in de wereld genoeg stedenvoorbeelden waar we de mosterd kunnen halen.

   Autodenken is op veel manieren ons leven binnengedrongen en is daardoor ook massaal aanwezig. Het is hoog tijd om mensdenken terug centraal te zetten. De auto kan dan wel een technologisch hoogstandje zijn, maar het is door de mens uitgevonden. De auto moet ten dienste staan van de mens en niet omgekeerd zoals nu het al te vaak het geval is.

   1. Sterk betoog, Lodewijk!
    Inderdaad moeten ruimtelijke ordening/stedenbouw en mobiliteit veel meer samen worden gepland.
    Grote stukken uit het ‘Fietsbeleidsplan’ van 20 jaar geleden werden trouwens bedacht door de dienst stedenbouw.

   2. Je schetst een ideaalbeeld van een stad dat in Gent enkel realiseerbaar is door massale onteigeningen en het platgooien van huizen. Waar ga je in de buurt van de Visserij bijvoorbeeld een wijkparking voor bewoners aanleggen, zonder groen op te moeten offeren ?
    En uiteraard bepaalt met ruimtelijke ordening enorm veel. Maar dat is net iets handiger en sneller te realiseren op een blanco blad dan in een volgebouwde middeleeuwse stad met waterlopen en smalle straten
    De vraag is dus : hoe realiseer je zoiets in Gent met een voldoende breed draagvlak vanuit de bevolking ?

    1. Ik schets een ideaalbeeld maar niet met de huidige hoeveelheid auto’s hé. Anders moet je inderdaad 3/4 van Gent omvormen tot een autoparking.

     Dat ideaalbeeld is perfect realiseerbaar zonder onteigingen en afbreken van gebouwen als je modal split een laag % heeft van auto’s en een hoog % fiets en voetganger.
     De nood aan veel autoparkings valt weg en de straten worden zonder veel dure ingrepen autoluw.

     Ik heb als tiener een Duits dorp met mijn ouders bezocht en ik herinner me een oude middeleeuwse kern, maar vooral dat je een kleine kilometer moest stappen van de autoparking tot in het centrum (die auto’s mochten niet in het centrum komen). Geen probleem om als bezoeker die afstand te stappen. De rust dat die dorpskern ademde zo zonder auto’s was voor mij toen een unieke ervaring, even uniek als die oude huizen.

     Hoe weet je of er niet nu al een voldoende breed draagvlak is bij de bevolking?
     Om klimaatneutraal te worden is dat wat ik schets geen ideaalbeeld meer maar gewoon realiteit in een stad.

     Zo’n ommeslag in tussenstappen verspreid over 10 of 15 jaar lijkt me dat budgettair doenbaar, zeker als alle Vlaamse steden dit tegelijk zouden doen (kan je een investeringsfonds oprichten, eventueel een rollend fonds).
     Minder import van olie en gas is automatisch een positievere handelsbalans. Net zoals energiezuinigere gebouwen voor wonen/werken/winkelen/onderwijs.
     Maar we wijken zo een beetje af van het onderwerp 🙂

     1. Ik vind dit niet afwijken van het onderwerp hoor, hangt logischerwijze ook samen.

      Maar mijn bedenking is in welke mate je de praktijk van een niet nader genoemd Duits dorp enkele decennia geleden vertaalt naar een stad waarin meer dan 200.000 mensen wonen, midden in een land dat een transportschijf voor Europa is. En dan houden we nog geen rekening met de verschillen qua ruimtelijke ordening, stratenplan, ligging, waterlopen, demografie, soort bedrijfssectoren, …

      Denk dat de vergelijking met Montpellier dan meer inzicht biedt : ongeveer even veel inwoners, ook een grote studentenpopulatie. En een systeem met randparkings en performant, stipt openbaar vervoer.

      Wat de modal split betreft : zelfs in Kopenhagen maken fietsers slechts een kwart van de weggebruikers uit.

     2. @Pascal Garnier
      Dat Duits dorpje was een jeugdherinnering, helemaal niet representatief als voorbeeld. Een persoonlijke herinnering van een voor die tijd heel sterke beperking van de autovrijheid. Mijn kennis over mobiliteit is veel recenter en niet professioneel. Ik leer dus nog veel bij 🙂

      Representatieve info over de modal split kan je o.a. vinden op:
      http://www.epomm.eu

      Daar zie je dat er veel onderlinge verschillen zijn tussen de Europese steden in %voetganger, %fiets, %openbaar vervoer, %auto en uiteraard qua inwonersaantal.
      Een specifieke lokale situatie kan dit % veroorzaken (b.v. universiteit, specifiek OV-netwerk, toeristische trekpleister, autocultuur/fietscultuur…) maar het beleid zal dit kunnen versterken of net afzwakken.

      Helaas staan op die site zowel oude als recente statistieken door mekaar.

      B.v. Montpellier (FR) in 2003 had 445.000 inwoners, 64% auto, 26% voetganger, 8% OV en 2% fiets.
      Wat zou de evolutie zijn nu, 12 jaar later?

      Voorbeelden steden van rond de 250.000 inwoners:
      – Stoke-on-Trent (GB) in 2011, 72% auto, 11% voetganger, 16% OV en 1% fiets
      – Le Havre (FR) in 2007, 57% auto, 34% voetganger, 8% OV en 1% fiets
      – Gent (BE) in 2012, 47% auto, 24% voetganger, 9% OV en 20% fiets
      – Freiburg (DE) in 2001, 30% auto, 24% voetganger, 18% OV en 28% fiets
      – Vitoria-Gasteiz (ES) in 2014, 24% auto, 54% voetganger, 8% OV en 14% fiets

      Waarom zijn er zo’n grote verschillen tussen deze steden van quasi dezelfde inwonersaantallen?

      Dus op die website heel wat antwoorden maar ook veel vragen die eruit voortvloeien.

      Ik besef heel goed dat elke stad uniek is en een eigen geografie, cultuur, infrastructuur, ruimtelijke ordening… heeft.
      Vergelijken tussen steden is dan moeilijk, maar zeker niet onmogelijk want er zijn nog heel veel gelijkenissen.

      De uitdaging is dus inderdaad om beleidskeuzes te maken die passen binnen dat unieke stadskader.

  2. Dat een straat die te smal is om in te halen te smal is om te kruisen is wel erg kort door de bocht. Om te beginnen: zone dertig verplicht je niet om dertig te rijden, ze verbiedt alleen om sneller te rijden. Je moet altijd je snelheid aanpassen aan de omstandigheden. Het recht opeisen om aan 30 km/uur te kruisen is dus vergezocht. Verder heeft een automobilist een veel beter zicht op hoeveel vrije ruimte er is aan zijn linkerkant dan aan zijn rechterkant. Het valt mij dan ook op dat autebestuurders bij kruisen meestal meer vertragen dan bij inhalen. Tenslotte heeft, bij kruisen, de fietser ook zicht op wat er gebeurt, terwijl bij inhalen dat niet het geval is (in de huidige context: hij kan alleen bang afwachten of hij al dan niet gaat aangereden worden). Ik heb weet van twee ongevallen in de fietsstraat Visserij waarbij een fietser langs achter werd aangereden (gelukkig twee keer zonder erg), maar niet van ongevallen bij kruisen.

   1. Inderdaad. Uit onderzoek blijkt ook dat het veiliger is als fietser tegen de richting te rijden in een éénrichtingsstraat (dus gebruik te maken van het Beperkt Eenrichtingsverkeer) dan met de richting mee te rijden. (Natuurlijk op voorwaarde dat er niet te veel zijstraten zijn die het tegen de richting rijden weer onveiliger maakt.)

    Overigens zijn er buiten de bebouwde kom talloze straten waar tweerichtingsautoverkeer is toegestaan zonder dat er voldoende ruimte is om elkaar vlot te kruisen. (Een van de wagens moet dus opzij gaan staan, of de wagens moeten een stuk over de berm rijden of men dient elkaar heel traag te kruisen.)
    Toch levert op zo’n wegen het kruisen (van automobilisten) relatief weinig problemen op, terwijl (bijna) niemand het zijn hoofd zal halen om op zo’n wegen in te gaan halen. M.a.w. er is absoluut een groot verschil tussen kruisen en inhalen.

    1. Ik weet een straat zijn (in Zelzate) die eenrichting is voor zowel auto’s als voor fietsers, maar wel in tegengestelde richting.

 15. Waw, wat een boterham aan lectuur ;). Ik denk dat iedereen het erover eens is dat de Visserij (en Trekweg) als fietsstraat niet perfect is. De Fietsbult van Jandefietser dd 4 februari 2013 legde de vinger op een paar conceptelementen. Toen kwam de ondergesneeuwde 1meterregel boven water. Ik kende die wet niet, sindsdien wel. Wat een winst! Laat ons die wet verder promoten. En laat ons pleiten voor handhaving hiervan. Het idee van fietsstraten blijf ik toejuichen. Gent mag daar blijven mee uitpakken, ere wie ere toekomt. Ik kijk uit naar het concept van de volgende fietsstraten, welke aanpassingen/verfijningen er komen. En vooral: naar de start van handhaving van de 1meterregel. Tot slot: op 18 mei gaat het kruispunt Brusselsesteenweg/R40 dicht voor wegenwerken. Meteen verdwijnt voor 7 à 8 maand de aanvoerroute van autosluipverkeer, en kunnen we de Visserij ervaren als fietsstraat met louter lokaal autoverkeer (zoals de autozot in het stuk hierboven).

  1. Naar de start van handhaving van de 1meterregel zal je nog lang mogen uitkijken. Die kans is kleiner dat de volgende volledige zonsverduistering meemaken. Die 1meterregel bestaat zoals veel andere elementen in de wegcode alleen op papier en is praktisch niet te controleren. Een inhaalverbod wel.

   1. Zoals ik altijd opmerk als het onderwerp ter sprake komt. in Frankrijk is de minimumafstand anderhalve meter. Dat is niet alleen de reglementaire afstand, dat is ook de afstand die je krijgt. Iedereen kent die regel (je ziet er nogal wat borden die de regel promoten) en past hem toe. Zoals het met de meeste dingen gaat: praktisch niet te controleren' is een eufemisme voorde politie heeft geen zin zich daarmee bezig te houden’. Onze metingen indertijd op de Visserij gaven aan dat automobilisten 70 cm afstand hielden, met een variatie van een paar centimeter. Toegegeven, je zou de huidige beeldherkenningssoftware een beetje moeten ombouwen als je het met een automatische camera wil doen, maar dat het praktisch onmogelijk is blijft maar waar tot beleidsverantwoordelijken beslissen dat het praktisch best te doen is.

 16. Vraagje voor fietsende wegcode-exegeten. Onlangs reed ik met de wagen langs de Visserij achter een stapvoets rijdende fietser die uiterst rechts hield. Moet ik zo’n houding interpreteren als “haal maar in”, hoewel dat verboden is?

  1. Frans, dat is een dilemma.
   Mijn mening is: “rij in het midden, dan nodig je de automobilisten niet uit tot het begaan van een overtreding”. Maar daarvoor moet je, vrees ik, een “assertieve fietser” zijn en bereid zijn af en toe flink uitgescholden te worden. Niet-assertieve fietsers (om maar even zwart-wit te denken) houden meestal mooi rechts aan en brengen zichzelf daardoor nog eens in een situatie waarbij auto’s rakelings langs hen rijden. Het is logisch dat zo’n straat dan als gevaarlijk ervaren wordt.
   Een beetje gelijkaardig is het naast elkaar fietsen in een zone dertig: het mag, maar je mag ook achter elkaar gaan rijden om een (achteropkomende) automobilist door te laten. Alleen: als je schat dat die niet die wettelijke meter afstand kan houden, wat doe je dan? De keuze is meestal ofwel agressief gedrag ofwel jezelf in gevaar brengen.

  2. Frans, het probleem dat jij had heb ik soms ook met de fiets op een fietspad. Ik kom soms ook achter trage fietsers aangereden op een fietspad waar eigenlijk niet op in te halen valt. En dan proberen ze zich soms ook zeer smal te maken om me door te laten, terwijl ik er dan nog niet deftig langs kan en er dus (ik heb toch tijd) toch achter blijf (en wil blijven).
   Maar er is 1 ding dat ik wel kan maar vanuit een auto veel minder gemakkelijk is en dat is de fietser aanspreken en vragen gewoon verder te fietsen. Dan zijn ze ook direct gerustgesteld, ze weten dan dat er geen opgejaagde fietser achter hen rijdt (een enkele keer ging er nog een leuk gesprek aan vast).

   1. Ik dacht dat je als fietsers het fietspad mag verlaten om een (trager rijdende ) voorligger in te halen, op voorwaarde dat je het andere verkeer niet hindert.
    In de situatie die Frans aanhaalt zou hij als automobilist een overtreding begaan door in de fietsstraat een fietser voorbij te rijden?

    1. Ik begrijp je wel hoor en volg je ook.
     In de Visserij mag je met de auto NIET inhalen. Maar soms kan ik een fietspad ook niet verlaten, bvb als er een haag is gepland tussen het te smalle fietspad en de (auto)weg. Of er is een zodanige slechte verbinding (gootje met brede diepe groeven en/of hoge scherpe randen) dat ik onderuit dreig te gaan als ik het fietspad zou verlaten. En dan wil ik de trage fietser wel eens “aanmanen” gewoon verder te fietser tot er ruimte komt om in te halen. En dan dan zeg ik ook wel eens “ik je ga nu inhalen”, zo ervaren ze ook dat niet alle fietsers ongemanierd zijn.

     1. Dat er een haag gepland is, is meestal geen probleem. Het is pas als die haag ook geplant is dat inhalen onmogelijk wordt.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: