Home

Puur toeval of kort op de bal?

15 april 2015

Onlangs kreeg Fietsersbond Gent een klacht (die eigenlijk naar Gentinfo gestuurd was) over conflictsituaties aan Wijmakker (aan drive-inbakkerij De Wulf).

Daar heb je een toegang tot een fietspad waarlangs je het Sint-Baafskouterpark inrijdt. Dat is helaas ook een toegang tot het atheneum en automobilisten doen daar zoals ze vaak doen: zo dicht mogelijk bij hun doel staan, zonder rekening te houden met andere weggebruikers. Dus stonden geregeld auto’s voor dat fietspad, de weg versperrend. Heel recent werd dit gemeld en kijk: donderdag lag er al een mooie, nieuwe suggestiestrook vanaf de Cecile Cautermanstraat. Toeval? Geen idee, maar het is in elk geval een flinke verbetering, vooral aan de toegang tot dat fietspad.

De Wulf 1

Zicht vanaf het kruispunt met de Dendermondsesteenweg (10 april 2015)

Het eigenlijke conflictpunt ligt een paar honderd meter verderop, net voorbij het pleintje annex parking voor de bakkerij.

Wijmakker, zicht richting Sint-Baafskouterpark (10 april 2015)

Wijmakker, zicht richting Sint-Baafskouterpark (10 april 2015)

Aan de toegang tot het fietspad is de suggestiestrook zeer expliciet.

Wijmakker, toegang tot Sint-Baafskouterpark (10 april 2015)

Wijmakker, toegang tot Sint-Baafskouterpark (10 april 2015)

Nu valt af te wachten in hoever dit visueel accent ook automobilisten zal doen afwijken van die onhebbelijke gewoonte om hun voertuig gelijk waar achter te laten.

29 Responses to “Puur toeval of kort op de bal?”

 1. Frans Says:

  Een mooie illustratie van de dubbelzinnigheid van een fietssuggestiestrook. Mits rekening te houden met de wegcode, is het perfect toegelaten om op zo’n strook te parkeren.

 2. chris Says:

  Geen effect! Zowel gisterenavond als deze ochtend stond er al een voertuig op de zogezegde toegang tot het fietspad. Het is en blijft een suggestie. Wil je dat voertuigen daar niet parkeren zijn andere middelen beter. Dit moeten ook zowat de meest absurde fietssuggestiestroken van Gent zijn, in een stukje doodlopende straat, zone 30??


  • Klopt voorlopig geen effect.
   Zowel gisterochtend als deze ochtend (telkens rond 4u30) stond er een auto geparkeerd aan het eind (of begin, hoe je het bekijkt) van het fietspad en dus op de (verbrede) suggestiestrook. Op een suggestiestrook mag je wel parkeren, maar daar op het eind op de verbrede strook volgens mij niet. Niet omdat het een suggestiestrook is maar omdat je daardoor de doorgang verspert naar (of komende van) het fietspad.
   Ik dacht ook dat het vrij eenvoudig op te lossen zou zijn door een tijdelijke politiecontrole.

   • Renaat Says:

    Gezien een fietssuggestiestrook nergens vermeld wordt in de wetgeving heeft deze inderdaad geen enkele invloed op de parkeerregels.

    Wat het koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (= de wegcode) wel zegt is:

    “Artikel 24. Stilstaan- en parkeerverbod

    Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of te laten parkeren op elke plaats waar het duidelijk een gevaar zou kunnen betekenen voor de andere weggebruikers of waar het hun onnodig zou kunnen hinderen, inzonderheid :

    2° op de fietspaden en op minder dan 5 meter van de plaats waar de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen verplicht zijn het fietspad te verlaten om op de rijbaan te rijden of de rijbaan te verlaten om op het fietspad te rijden;”

    Het betreft hier echter helemaal geen fietspad, maar een openbare weg in de twee richtingen verboden voor alle verkeer met uitzondering van fietsers. (Let wel, enkel voor fietsers. Volgens de absurde en verouderde wegcode mogen dus ook bakfietsen met drie wielen er niet rijden.)

    Voor het stilstaan en parkeerverbod volstaat het dus te kijken naar het begin van dat artikel dat immers stelt:

    “Artikel 24. Stilstaan- en parkeerverbod

    Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of te laten parkeren op elke plaats waar het duidelijk een gevaar zou kunnen betekenen voor de andere weggebruikers of waar het hun onnodig zou kunnen hinderen”


 3. De intentie is goed, er is alleen niet over nagedacht.
  Zoals Frans al zei, mag men daar idd op parkeren, dus je kan als fietser niet eens een opmerking maken tegen de autobestuurder die er op parkeert.

  • jandefietser Says:

   De formulering van Frans is een beetje ongelukkig: een fietssugestiestrook verbiedt niets (dus ook niet parkeren) maar staat ook niets toe. Hier mag je niet op de fietssuggestiestrook parkeren omdat dat zo al verboden is: je mag de doorgang niet versperren. Artikel 24:
   Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of te laten parkeren op elke plaats […] waar het […] de andere weggebruikers […] onnodig zou kunnen hinderen.

   Overigens heb ik het daar al meegemaakt dat de hele straat leeg was, op één auto na. Omdat de bestuurster er niet in slaagde om met die ene auto de doorgang volledig te versperren had ze ook nog links en rechts haar portieren opengezet en daarmee lukte het wel.

   Het is niet gewenst om dingen die al verboden zijn nog eens extra te gaan verbieden. Stel dat je hier een bord zet `verboden te parkeren’, dan ga je op andere plaatsen (nog meer dan nu) het fenomeen krijgen dat chauffeurs redeneren: hier is geen expliciet parkeerverbod, dus hier mag ik de doorgang blokkeren.

   • Lodewijk Says:

    “Hinderen” is nogal subjectief. Als ze 1 à 1,5 meter laten tussen de paaltjes en hun voertuig dan zijn ze eigenlijk niet officieel aan het hinderen want de fietsers en voetgangers kunnen er nog langs.

    Parkeerverbod over de lengte van dat breed stukje fietssuggestiestrook lijkt me dan toch minimaal noodzakelijk.

    Maar ik begrijp je standpunt dat daardoor automobilisten gaan beginnen redeneren “geen verbodsbord, dus mag ik parkeren”.

    Vandaar dat ik een woonerf interessant vind want enkel op aangeduide plaatsen mag men nog autoparkeren.

    Eigenlijk zouden alle parkeerplaatsen op het openbaar domein aangeduid moeten worden zoals in een woonerf.
    Dan is het overal duidelijk en eenvoudig.

    Overal mogen autoparkeren is dan niet meer de norm.
    Wat dan weer een stap weg is van de auto als norm voor het openbare domein en het menselijk transport.

   • Renaat Says:

    Zo ver had ik nog niet gelezen, maar Jan schrijft hier dus wat ik daarna (hoger) nog eens herhaald heb 🙂

  • JanG Says:

   Primo: het kan zijn dat het wat duurt eer het expliciet maken van het parkeerverbod (zie reactie van jandefietser) doordringt tot de automobilisten.
   Secundo: ik vermoed dat enkel een gerichte politiecontrole gedurende enkele weken hier tot de gewenste gedragsverandering zal leiden. Ik meen dat de grote meerderheid van de recidivisten hier heel goed weet dat dit niet mag, maar “op zijn Belgisch” redeneert dat de regels er vooral voor anderen zijn en “’t is maar voor een minuutje”. Een uniform in het zicht doet dan wonderen.


   • Het is wel zo dat toen de suggestiestroken in de Gentbruggestraat werden geschilderd het direct effect had op het parkeergedrag. Er is namelijk een parkeerverbod in de Gentbruggestraat aan het kruispunt met de Dendermondsesteenweg, maar dat werd massaal genegeerd, wat een ramp was voor de doorstroming als er bussen en vrachtwagens de Gentbruggestraat indraaiden. Vanaf de dag na het het aanbrengen van de suggestiestroken werd het parkeerverbod verbazend goed gerespecteerd. Nog steeds trouwens. Dat dit niet gebeurt in de wijmakker doet vrezen dat er hardere maatregelen nodig zijn.


 4. Rest nog altijd de mogelijkheid om zacht tegen de auto aan te botsen en de politie te bellen voor de nodige vaststellingen. Dat kost de autobestuurder veel tijd (jezelf ook uiteraard, dus niet altijd mogelijk) en is op die manier misschien een hint dat op die manier parkeren géén tijdwinst oplevert, integendeel.

  • Frans Says:

   En wat zou de politie moeten vaststellen? Een opzettelijke aanrijding zonder schade? Ik stel vast dat de fietssuggestiestrook door bochtenwerk een parkeerstrook suggereert.


 5. Volgens mij had het ook beter geweest als het fietspad de aansluiting op de Wijmakker had op het midden van de straat en niet aan de zijkant. Dan kon er zonder problemen aan beide zijden geparkeerd worden.

  • Hubert Says:

   Inderdaad Wijnakker is kort doodlopende (voor auto’s) stukje .Bij aanleg fiets/wandelpad had men in een kleine hoek moeten aanleggen zodat het in midden straat uitkwam.en geen enkel probleem .Nu heeft men bij aanleg een conflict ingebouwd .

  • Lodewijk Says:

   Mijn ervaring is dat zelfs als het in het midden aansluit van een doodlopende straat, automobilisten daar ook gaan foutparkeren en de toegang blokkeren voor fietsers.

 6. Chris S Says:

  Of gewoon dit klein stukje straat gewoon enkel voor fietsers en voetgangers toelaten, behalve bvb. laden en lossen en voor de eigenaars van die 2 à 3 opritten. Is dit juridisch mogelijk?

  • Renaat Says:

   Met een verbodsbord met ‘enkel plaatselijk verkeer’ is dat mogelijk. (Fietsers zijn overal toegelaten waar plaatselijk verkeer is toegelaten en het fietsen niet uitdrukkelijk is verboden.)

 7. Hilde Says:

  Ik lees dat de klacht naar Gentinfo was gestuurd. Hebben zij die dan doorgestuurd naar de Fietsersbond?
  Ik zou veronderstellen dat Gentinfo een dergelijke klacht ook naar de politie stuurt, of niet?


  • De klacht is door de “klager” gelijktijdig naar Gentinfo en de fietsersbond gestuurd. Direct daarna ook naar de schepen van mobiliteit. Dit werd ook in de mail vermeld, om te vermijden dat ze zich van “krommen aas” zouden gebaren.

 8. Frederik Says:

  De Zwartezustersstraat (https://www.google.be/maps/@51.052204,3.718008,3a,64.3y,273.21h,81.03t/data=!3m4!1e1!3m2!1sN0txljMnqMGuXCv9LKIaJg!2e0?hl=en) kampt met hetzelfde probleem. Vaak staan auto’s daar gewoon dwars geparkeerd over de voorrangsweg.

 9. Lodewijk Says:

  Ik merk in Google Maps dat die huizen en bedrijfsgebouwen allemaal eigen garages hebben.

  Het pleintje aan het begin van de Wijmakker heeft een bezoekersparking en is op zéér korte wandelafstand.

  De openbare parkeerplaatsen in de Wijmakker kunnen dus probleemloos volledig worden opgedoekt of verminderd in aantal door enkele E3 parkeerverbodsborden te plaatsen.
  http://www.wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/253-art70

  Enkele suggesties indien er toch veel parkeervraag zou zijn op die locatie:
  – woonerf maken, met aangeduide parkeerplaatsen
  – invoeren van blauwe zone
  – invoeren van betalend parkeren
  – invoeren van parkeren met bewonerskaart.
  De laatste 3 zijn wel best onderdeel van een parkeerbeleid voor de volledige buurt.

 10. chris Says:

  Er zit wel een school op het einde dus de parkeerplaatsen hebben wel nut? Schrappen lijkt mij niet zinvol.

  • Chris S Says:

   Is 50 meter stappen vanaf hier zo’n onoverkomelijke hindernis? Ik bedoel: om de kinderen af te zetten. Ik vind de parkeervoorstellen van Lodewijk positief en zinvol: het wordt zo fiets- en wandelvriendelijk én uitvoerbaar.

  • Renaat Says:

   Dat is net een extra argument om het parkeren te beperken of verbieden. (Dat is ook wat men met schoolstraten bewust doet.)


  • Omdat daar een school is heeft het schrappen van parkeerplaatsen net wel nut. Als je ziet hoeveel (vooral jonge) fietsers daar rijden vlak voor en net na school. En je dan eens zou kijken hoeveel fietsers daar de rest van de dag passeren. Dat is daar echt geen verloren gelegd fietspad.


 11. Het blijkt geen puur toeval te zijn, maar echt wel kort op de bal.
  Dit heb ik daarnet gelezen in een mail.
  Er zou ook opvolging zijn om te zien of de ingang nu ook vrij blijft.
  Er is al laten weten dat er genoeg bestuurders zijn die het gewoon negeren en de ingang blijven (gedeeltelijk) blokkeren.

  Er is dus nog hoop.


 12. Gistermiddag merkte ik dat er aan de linkerzijde (kant bakkerij) parkeervakken zijn geschilderd. En voor een keer stonden er geen auto’s buiten de vakken (aan die zijde) geparkeerd en was de doorgang helemaal vrij.


 13. Voorbije weekend is een mail vertrokken naar de schepen van mobiliteit en gentinfo, met daarin een foto waarbij (vorige zaterdag) een suv vakkundig het fietspad meer dan de helft versperde. Vanuit het kabinet van de schepen is de mail doorgestuurd geworden naar de politie van Gent. Nu eens zien of er echt iets gaat bewegen.

  En voor deze die denken dat het mensen zijn die daar in de buurt werken die verkeerd parkeren. Ook in het weekend en ’s nachts (rond 4 uur) staan daar auto’s voor de ingang. Het zijn dus ook buurt bewoners die in de fout gaan.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: