35 gedachten over “Feestelijk geknipt”

 1. Veel veiliger en rustiger voor fietsers, voetgangers en bewoners.
  En toch zijn er nu al tegenstanders die het knippen zo snel mogelijk weg willen omdat ze met de auto moeten rondrijden.

  1. Dat zijn waarschijnlijk geen bewoners van die straat? Je kunt je al voorstellen wat het nieuwe mobiliteitsplan te weeg zal brengen op het moment dat de doorgang door Gent daadwerkelijk onmogelijk gemaakt zal zijn.

    1. Dat is 3 man en een paardekop. 90% van de berichten is de eigenaar van de paginaeigenaar die oproept om te mailen naar Termont en Watteeuw en ene Steph die klaagt over de kleur van de paaltjes (wat is er mis met wit-groene paaltjes?)

    2. Gezien. Soms begrijpelijk, maar vaak vooral “ik ben tegen verandering”.
     Pijnlijkst: iemand die als voorbeeld geeft dat de 2 x 500 m (!) om kinderen af te halen nu ettelijke kilometers omrijden wordt. 500 m! Als dat al niet te voet kan…

  2. De wereld op zijn kop. Nu hebben de tegenstanders een brief rondgedragen met een nieuw argument tegen het knippen.
   Dit argument is dat er nu auto’s over het voetpad rijden om zo de paaltjes te kunnen voorbijrijden.
   Ongelooflijk maar echt waar.

 2. Het is maar een proefproject. Indien bevestigd, zullen veel Gentenaars hetzelfde vragen. Niet alleen uit de Toekomststraat, maar ook uit het gebied tussen Albert- en Elisabethlaan waar het sluipverkeer soms intenser is dan op de hoofdassen.

  1. Dat mag je wel zeggen. Ik probeerde vorige week langs daar binnendoor van GSP naar het stadscentrum te rijden. Mijn god wat een miserie. Nergens kon je fatsoenlijk door. Enige pluspunt is dat er zoveel auto’s rondreden dat ze tenminste trager reden dan vroeger in de Tuinwijklaan.

     1. Wat ik niet begrijp is dat geen enkele stad of gemeente die schoolstraten invoert en lijkt in te slagen dit wettelijk correct (met de juiste borden) te regelen. (In Antwerpen had ik dat zelf bij de overheid voorspeld, en toch ging men nog in de fout.)

      http://www.mobiliteitgent.be/schoolstraat
      De fietser op die foto is dus in overtreding. En die auto’s mogen die schoolstraat ook niet verlaten.

     2. @ Renaat (het lukt me niet om rechtstreeks op jouw post ivm de schoolstraten te reageren);
      Bedoel je de fietser en de auto’s op de foto via je link http://www.mobiliteitgent.be/schoolstraat?
      Kan je hierbij wat meer uitleg geven? Bedoel je bv. dat er een ander bord zou moeten staan, zodat fietsers wel in en uit de schoolstraat mogen rijden, en auto’s (bv. van bewoners) de schoolstraat wel mogen uitrijden?

   1. Ja, wanneer is de (be)zorg(dheid) van het Sint-Pietersinstituut groot genoeg om een “Schoolstraat” voor de deur aan te vragen?

  2. Inderdaad. Zelfs betonnen blokken helpen niet 100%, het zou de eerste keer niet zijn dat auto’s via het voetpad omzeilen

  3. Persoonlijk denk ik dat er meer mensen dit niet zullen vragen dan wel. Wel verwacht ik dat heel wat van hen na enige tijd ervaren dat het inderdaad anders kan.

 3. Er ontbreekt nog een foto. Tegenwoordig staan er ook houten afrasteringen omdat de plastieken paaltjes de eerste dagen werden platgereden…

  1. Waarmee meteen bewezen is dat het bezwaar van iemand op de FB-groep – “en hebben ze wel aan ziekenwagens en de brandweer en zo gedacht? Ha…” – ongegrond was.

 4. Voor mij mogen ze direct de Gentbruggebrug afsluiten (Delijn zou ik nog doorlaten). Zou de woongebieden ervoor en achter wellicht een pak leefbaarder maken. Ik ken zelf enkele mensen die elke dag via de Gentbruggebrug van de Antwerpsesteenweg naar de Brusselsesteenweg (en omgekeerd) rijden.

 5. Door slim geknip en invoeren van eenrichtingsverkeer zijn er al veel straten in Gent die terug zuurstof kregen. Denken we maar aan de hele as Kunstlaan, Sint-Pietersplein, Sint-Pietersnieuwstraat, met daarbij nog de Kantienberg. En de Leopold II-laan, wat een verschil ! Volgens mij is er in bepaalde buurten echt beterschap mogelijk door enkele slimme maatregelen. Enkele voorbeelden :
  1) Knippen van de Normaalschoolstraat en Overpoortstraat aan de Heuvelpoort, of toch voor verkeer dat van de overkant van de R40 komt. Zal dit kruispunt al veel veiliger en overzichtelijker maken en zal een massa verkeer weghouden uit de Stationsbuurt-Noord, Zwijnaardsesteenweg (een canyon van fijn stof) en Stropwijk, en zelfs de Stationsbuurt-Zuid. Uiteraard moet dit gepaard gaan met een volledige herinrichting van het kruispunt met een tunnel voor doorgaand verkeer, ongelijkgrondse kruisingen, en rekening houdend met Tram 7. Bus 5 wordt dus ook geknipt, maar die lijn wordt met de tramverlengingen een beetje overbodig en moet sowieso gereorganiseerd worden.
  2) Knippen van de Tentoonstellingslaan. Wordt gebruikt als sluipweg om de hoek af te snijden tussen Rooseveltlaan en R40. Desnoods enkel de bus doorlaten.
  3) Knippen van de Fortlaan, een woonstraat met zone 30 die extreem veel sluipverkeer aantrekt.
  4) Openstellen van de Timichegtunnel voor doorgaand verkeer. Hét grote probleem van de stationsbuurten Noord en Zuid is de gebrekkige verbinding tussen beide kanten van het station sinds het sluiten van de Voskenstunnel. Dit leidt tot enorm veel sluipverkeer in de woonstraten rondom.
  5) Tegelijk met 4 moet de Rijsenbergstraat geknipt worden, samen met een lussensysteem in de woonstraten rondom. Alle NZ-verkeer moet via de Vaerwyckweg en de Groot-Brittanniëlaan.
  6) Knippen van de sluipas Stropkaai-Moutstraat-Ottergemsesteenweg, bij voorkeur tussen beide ingangen van FARYS.

  Op deze manier dwingt men autobestuurders tot het zo lang mogelijk volgen van de hoofdwegen E17, E40 en R4, en vermijdt men grotendeels dat mensen via het UZ en de Zwijnaardsesteenweg naar het station of het centrum rijden.

  1. Terug zuurstof in veel straten, ongetwijfeld. Maar of je op deze manier autobestuurders dwingt tot het zo lang mogelijk volgen van de hoofdwegen E17, E40 en R4 is zeer de vraag. Dat verkeer moet toch ook ergens naartoe. En dan is het geen pretje om langs zo’n toegangsweg (Krijgslaan, Patijntestraat, Toekomststraat, Tolhuislaan, Drongensesteenweg,…) te wonen. Inderdaad “canyons van fijn stof”.
   De Timichegtunnel is officieel niet open voor doorgaand verkeer, maar feitelijk wel: “uitgezonderd werfverkeer” houdt niemand tegen.

 6. De Krijgslaan is breed genoeg om geen canyon-effect te sorteren, en is sowieso een primaire weg, dus zal altijd een belangrijke toegangsweg tot Gent zijn. Je kunt natuurlijk niet alle toegangswegen afsluiten.
  Patijntjestraat zou gebaat zijn met openstellen Timichegtunnel en heeft ook geen canyon-effect.
  Forelstraat en Toekomststraat zijn inderdaad ook een probleem en kunnen ook een knip gebruiken.
  Drongensesteenweg buiten de R40 is een primaire toegangsweg en heeft praktisch geen bewoning. Binnen de ring is een ander verhaal, maar na knippen van de Bargiebrug (staat in het mobiliteitsplan) zou dat al een ander verhaal moeten zijn.
  Tolhuislaan zal ook een stuk beter zijn na invoeren van het mobiliteitsplan.

 7. Wat een gedoe:
  A / er zijn verkiezingen geweest en de beleidsverklaring geeft een richting aan : minder auto verkeer om de stad minder leefbaar te maken.
  B/ Er is een indeling van de wegen Omsluitingsverkeer;wijkverzamelings wegen;woonstraten. Indien de naam de lading niet dekt (vb.te veel sluipverkeer) dan moet men maatregelen treffen .
  Indien het een spelletje zal worden,wie kan het meest kabaal maken ,dan vraag ik mij af waarom zijn er verkiezingen en beleidsverklaringen ?

 8. Nogmaals voor vele buurtbewoners is dit een slechte zaak…. men denkt dat enkelen tegen zijn echter de waarheid is andersom ! Het waren de enkelingen die voor het knippen van de straat zijn.

  Het beleid dat dhr. Watteuw voert is bijzonder agressief en anti-auto’s gericht. Echter elke stadbewoner heeft wel 1 of 2 wagens op straat staan ! Maar het meest typerende is dat hij geen overleg – inspraak duld. Bijzonder jammer en hopend dat dit soort van politica wordt afgerekend tijdens de verkiezingen.

  1. Seppe, ik zit namens de Fietsersbond in de klankbordgroep Gent Sint-Pieters waar buurtbewoners pro en contra en de schepen woord en wederwoord kregen. Ik ben in die klankbordgroep getuige geweest van het zéér langzame proces waarbij de voorstanders van het knippen jarenlang aandrongen en steeds meer gegevens verzamelden om hun pleidooi te onderbouwen. Het pleidooi van de contra’s is simpel: géén verandering, de auto gaat voor. Ik kan enkel vaststellen dat dit identieke reacties zijn als bij de eerste plannen voor een autoluw centrum.

  2. Kan u de uitspraak dat ‘elke stadsbewoner heeft wel 1 of 2 wagens op straat staan’ a.u.b. ook onderbouwen met cijfergegevens?

  3. Dit doet me denken aan gemor dat automobilisten zich niet houden aan zone 30. Wanneer de politie dan eens een gerichte controle doet op nummerplaten, moet die vaststellen dat de meeste overtreders buurtbewoners zijn.

  4. De voorbije 20 jaar heeft de auto de stad mogen inpalmen. Waar was de inspraak van andere weggebruikers zoals fietsers en voetgangers? In de voorbije decennia heeft men Belgenland vol geasfalteerd voor auto’s én zelfs met afschaffing van de fietsinfrastructuur (kijk maar naar Brussel). Dàt is pas agressief. Dat ouders met angst hun kinderen in het verkeer moeten laten fietsen of te voet laten gaan, dàt is pas agressief. Nu reageren veel mensen omdat het zo niet verder kàn. Gans ons land zit met een inhaalbeweging én met een kater. Tenzij je dat is ontgaan: het is een Europese én internationale tendens. Er is iets aan het bewegen, een nieuwe tijdsgeest waait door de wereld! In Gent is er opnieuw de Critical Mass.
   Het is niet anti-auto, het is pro-fiets, het is pro milieu, het is pro mens. Een automobilist moet zelfs geen actie voeren, hij heeft al alles, zelfs te veel. Vergelijk het met te dikke mensen van wie ze de twee pakken friet met mayonaise halveren naar één pakje. Dan morren ze natuurlijk, die luie egoïstische vetzakken.
   Als men ziet tot hoe diep wagens en OV de stad Gent in mogen rijden, dan moet men toch niet klagen zeker. Het zou van mijn geen waar zijn.
   Als men nu nog steeds niet inziet dat er iets moet veranderen, dan getuigt dit van kwade wil.

   Oh ja, met de voormalige burgemeester van Kopenhagen Klaus Bondam heeft men ook ‘afgerekend’ op de verkiezingen destijds. Maar hij heeft Kopenhagen als fietshoofdstad op de wereldkaart geprikt, zelfs zodanig dat deze verbonden blijft met het begrip Copenhagenize. Het merkwaardige is dat elke bewoner er nu positief tegenover staat én de handelaars er zelfs beter bij varen.
   Zo maakt schepen Watteeuw op 2 jaar tijd een inhaalmaneuver tegenover de voorbije 20 jaar mensonvriendelijk en milieubelastend geklungel. Van mij mag hij nog 20 jaar mileuschepen blijven en ik ben er zeker van dat er tienduizenden achter hem blijven staan.

   Ten slotte: we leven in een particratie, niet in een echte democratie, van échte inspraak is er eigenlijk nooit sprake – daarvoor moet je naar Zwitserland. Maar dat weet iedereen, toch? Desondanks heeft schepen Watteeuw tot nu toe zijn best gedaan om te luisteren naar eenieders verzuchtingen – maar op een gegeven moment moet men knopen doorhakken, gedragen door een visie en deze is nu en voor de toekomst een mensvriendelijke, dat – we moeten realistisch blijven – steeds meer zal moeten opboksen tegen een mensenhatende visie. Mensen zullen in de toekomst meer en meer moeten kiezen tussen goed en kwaad en dat is ieders vrijheid.

  5. ‘ Echter elke stadbewoner heeft wel 1 of 2 wagens op straat staan !’
   30% van de Gentse gezinnen heeft niet de beschikking over een auto. Nog afgezien van het feit dat veel autobezitters ook wel beseffen dat de huidige dominantie van de auto in het straatbeeld een aantal negatieve gevolgen heeft.

   Overigens, als ik de activiteit van de Facebookgroep anti en (bijvoorbeeld) het aantal affiches pro een leefbare straat in de straat zelf vergelijk, lijkt het mij dat ‘de waarheid is andersom’ een omkering van de waarheid is.

   1. Om toch maar eens te beklemtonen hoe omzichtig de overheid “doorknipt”: de -gevaarlijke- afrit R4/Maurice Dupuislaan ging dicht van zodra de Sterre heraangelegd was. De heraanleg is al maanden achter de rug, maar de afrit blijft open en soms zelfs al oprit misbruikt.

   2. Dat grote aantal auto’s is ook het gevolg van het feit dat “salariswagens” fiscaal interessant zijn voor de werkgevers. Dat is niet noodzakelijk omdat iedereen een tweede of derde auto wenst, maar eerder omdat de overheidsregels dit bijna opleggen.
    Ook het idee dat iedereen heel zijn wagenpark voor de deur moet kunnen parkeren, is achterhaald. Daar is simpelweg geen plaats voor. Als je dan weet dat je gemiddeld per auto drie plaatsen dient te voorzien – 12 m² x 3 (huis, werk en voornaamste winkel) – is het duidelijk dat dit niet vol te houden is, noch financieel (voor de wegbeheerders), noch qua plaats.

    1. Ik stond er vroeger niet bij stil: een bedrijfswagen is een bedrijfswagen. Bedoeld om de job te kunnen doen, bvb. werk’camionetjes’, of een personenwagen voor vertegenwoordigers. Maar nu… Op de 1,1 miljoen bedrijfswagens zouden er in Belgenland ca. 600 000 (!) salariswagens rijden (cijfers die ik vond: 570 000 à 650 000). Louter als extra loon, losstaand van de functie. Met dezelfde fiscale en sociale zekerheidsvoordelen als een bedrijfswagen, want ze staan ingeschreven als een bedrijfswagen natuurlijk. Dit als ‘creatief geschenkje’ omdat het loon teveel belast wordt. Een salariswagen is zonder limieten qua gebruik.
     Onlangs vertelde me iemand uit de bouw: “om de 3 jaar mogen we van het bedrijf een auto kiezen”. Dit uit een breed gamma, mét tankkaart – hij koos voor een VW Passat. Als extra op zijn loon.
     Sommigen zeggen dat het de overheid geen windeieren legt: door verkoop van die wagens halen ze geld binnen (btw). Anderen zeggen dat het de staat net zeer veel kost. Heeft iemand een link waar dit allemaal haarfijn wordt uitgelegd?
     Wat er ook van zei: de heilige koe is in Belgenland een geile koe geworden.
     Oh ja, hoeveel fietsen zouden voor woon-werk en school ingezet worden? Ook 600 000?

     Mijn stokpaardje, enkel voor de geïnteresseerden.
     Daarmee is ook indirect in te zien dat men de S(peed)-Pedelecs heeft geboycot. Dit door ze te classificeren als bromfietsen (verplichte implementatie EU-wetgeving in 2017). Studies wijzen nl. uit dat over langere afstanden (vanaf ca. 30 km heen, dus 60 km totaal), enkel S-Pedelecs kunnen concurreren met de auto. Niet de gewone elektr. fiets dus (Pedelec)! Ik kan dat op mijn traject beamen. Een bedreiging voor de autosector dus. Dus elimineren. Vermoedelijk gebeurde dit door de autolobby in combi mét.

     De EU technische specificaties komen hierop neer:
     1) max. 250 W en <= 25 km/h: blijft een ‘gewone’ fiets
     2) max. 1000 W en <= 25 km/h: L1e-A (‘gemotoriseerd rijwiel’)
     3) max. 4000 W en <= 45 km/h en <= 35 kg en max. 4 x trapkrachtondersteuning (?) en spiegel (?): L1e-B (‘bromfiets op twee wielen’)
     L1e-A en L1e-B: verplichte EU-typegoedkeuring en dus EC-certificaat/gelijkvormigheidsattest, nummerplaat bromfiets, verzekering, rijbewijs, helm, enz. Merk op dat fietskoeriers die gebaat zijn met een grotere kracht (dus + 250 W), ook de dupe worden. Een EU-typegoedkeuring is duur en dus blijven het prijzige fietsen. Zo ziet men ook dat een 30 km/h e-bike maken geen zin heeft voor de fietsindustrie. Joost mag weten welke oen die 45 km/h heeft neergepend.
     Men heeft het slim – lees ‘sluw’ – gespeeld: in quasi stilte heeft men de EU-verordening aangepast en ondertussen zaai(d)en de media paniek over S-Pedelecs door ze af te doen als gevaarlijke monsters.
     En de dommeriken zijn al diegenen die erin trapten en trappen, tot en met fietsersbonden en -raden.
     Ergo: geen mens gaat nog een S-Pedelec kopen. Een groene toekomst is weggeveegd. De wakkeren waren onvoldoende in aantal.

     1. Dat vanaf 30 km een S-Pedelec nodig hebt om te concurreren met een auto kan ik inkomen.
      Maar anderzijds is, in nog geen ver verleden tijd, bekend gemaakt geweest dat de gemiddelde woon-werk afstand amper 6,2 km is. Als iedereen die binnen de 6,2km woon-werk afstand de auto thuis zou laten zou dat volgens mijn beperkte kennis al een behoorlijke verschuiving plaatsvinden.

      Een bedenking: hoeveel mensen moeten een woon-werk afstand hebben van 5 km om met 1 woon-werk afstand van 30 km tot een gemiddelde te komen van 6,2 km?

      Wat zou dit geven als tot een woon-werk afstand van 10 km iedereen de fiets zou nemen?

      Ik ken ook iemand die steen en been klaagde over zijn slechte conditie, buikje, overgewicht en veel te dure auto. Na veel zeuren, klagen en een gekregen (oude) fiets is hij overgestapt op carpoolen. De woon-werk afstand: 4,5 km!

     2. Over korte afstanden willen mensen niet fietsen. Over lange afstanden mógen mensen niet fietsen (met een beetje ondersteuning). Geschifte wereld. Scheve maatschappijstructuur.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s