Home

Twee werven

20 mei 2015

Het is niet meer zoals vroeger, toen je als fietser letterlijk bij elke werf in het verdomhoekje werd geduwd. Maar enkele dagen terug belandde er een mailtje in onze bus van een fietser die het had over de werken op de CIAC-site aan de R40. Aan de achterkant, de Henri Dunantlaan, was het voetpad en het fietspad compleet ingenomen door de werf en moest je als fietser maar zien dat je je tussen het autoverkeer wurmde.

Van het mobiliteitsbedrijf kreeg hij een kort maar krachtig antwoord:
De rijbaanbreedte van dit gedeelte Henri Dunantlaan laat niet toe om dubbelrichting busverkeer en een nooddoorgang voor fietsers te voorzien. Daarom staat gesignaleerd dat fietsers dienen over te steken aan het zebrapad ter hoogte van de kruising van de Henri Dunantlaan met het Beneluxplein. Fietsers richting Overzet zetten hun weg verder links in de rijrichting tot het eerstvolgende zebrapad.
Met vriendelijke groeten,

Tiens, is dat daar een smalle straat? Dat was me nooit opgevallen. Tijd dus om eens een kijkje te gaan nemen, gewapend met meetlint en fototoestel. Wat blijkt?

17mei15, 10u52, Henri Dunantlaan

17mei15, 10u52, Henri Dunantlaan

De rijbaan is daar meer dan elf meter breed (11,20 meter van werf tot boordsteen aan de overkant). Voor mensen die geen idee hebben of dat breed is, even een kleine rekensom.
We gaan doen alsof we voetgangers en fietsers serieus nemen. Volgens de reglementering over signalisatie moet er, bij inname van het fietspad, een corridor voor fietsers komen. Ook voetgangers hebben recht op zo’n corridor. Laten we het allemaal heel ruim nemen (breder dan de normen) en beiden een aparte corridor geven, elk van anderhalve meter breed. Daarnaast rekenen we een meter voor de afbakening (dat is pakweg het dubbele van wat we in realiteit nodig hebben). Samen vier meter, zodat er meer dan zeven meter overblijft voor kruisende bussen. Is dat genoeg? De Lijn eist bij de aanleg van straten met een buslijn 6,30 meter rijbaanbreedte. Hoe breed dat is kan je ook bekijken op dezelfde Henri Dunantlaan. Op het stuk tussen het Beneluxplein en de Watersportbaan hebben de bussen ongeveer 6,50 meter tussen de geparkeerde auto’s. In ons schema, met een breed uitgemeten voorziening voor fietsers en voetgangers, hebben de bussen dus meer plaats aan de werf dan in de rest van de straat waar ze elkaar zonder problemen kruisen.

Nu, als je de CIAC-werf voorbij bent, ben je toe aan de volgende werf: die aan de Overzet.

17mei15, 10u52, Henri Dunantlaan

17mei15, 10u52, Henri Dunantlaan

We zijn er nu toch, we gaan dus een kijkje nemen. Dat begint niet echt veelbelovend. Toegegeven, hier staat wel een bordje `fietsers op de rijbaan’:

17mei15, 10u52, Henri Dunantlaan

17mei15, 10u52, Henri Dunantlaan

Alleen kan je dat als automobilist pas zien als je uitstapt en tot op het fietspad gaat:

17mei15, 10u52, Henri Dunantlaan

17mei15, 10u52, Henri Dunantlaan

Wat ook een klassieker is: om te voorkomen dat de borden in de weg staan worden ze in de weg van de fietser gezet, zodat je net op het punt waar de auto’s je het dichtste passeren naar links moet om de pijl te ontwijken:

17mei15, 10u52, Henri Dunantlaan

17mei15, 10u52, Henri Dunantlaan

Dan zwijgen we maar over de voorlopige wegmarkeringen in groene(?), ondertussen bijna uitgewiste verf. Maar dan wordt het ineens een stuk beter. Hier is wel een degelijke corridor voor fietsers afgezet:

17mei15, 10u54, Overzet

17mei15, 10u54, Overzet

Ook de signalisatie aan de andere kant van de werf, aan het kruispunt van de R40 is in orde:

17mei15, 10u54, Overzet

17mei15, 10u54, Overzet

Je kan er als fietser vlot door en het wordt ook duidelijk gemaakt dat je door mag.

Geen 10/10 voor deze werf, maar toch een hemelsbreed verschil met de vorige.

29 Responses to “Twee werven”

 1. Jozef Says:

  Volgens mij staat daar niet dat je moet oversteken om de Henri Dunantlaan te volgen, maar wel dat de toegang tot de Henri Dunantlaan gewoon verboden is voor bestuurders van rijwielen (verkeersbord C11) en voor voetgangers (verkeersbord C19). Zijn verbodsborden niet geldig voor de hele breedte van de openbare weg als ze helemaal rechts geplaatst zijn?

  • Renaat Says:

   Klopt, de toegang is daar nu zondermeer verboden voor zowel fietsers als voetgangers.

   Maar ook bij de niet-tijdelijke signalisatie is er op diverse manieren geknoeid.

 2. Frans Says:

  “Aan de achterkant, de Henri Dunantlaan, was het voetpad en het fietspad compleet ingenomen door de werf en moest je als fietser maar zien dat je je tussen het autoverkeer wurmde.” Neen, zoals Jozef (en de foto) aangeeft is er een uitdrukkelijk verbod voor fietsers en voetgangers die uitgenodigd worden om over te steken naar het voet- en fietspad (dit laatste aangeduid in “dubbele richting”). Maar fietsers negeren dat uitdrukkelijk verbodsteken en dat ligt niet aan de weg- en werfbeheerders. En dan maar mekkeren dat ze zich tussen het autoverkeer moeten wurmen. De gevaarlijkste plek is wel aan de Overzet als je als fietser komende van Einde Were in de smalle bocht tegenliggers (bussen!) ontmoet.

  • JanG Says:

   Is het dan niet zo dat de verkeersborden en de bedoeling van de aanduidingen verschillen? Ik interpreteer dit (los van de wet) als: op dit voet- en fietspad mag je niet verder; je moet oversteken en daar, met de fiets aan de hand, het voetpad volgen. Wat Jan in zijn bericht uiteenzet, is dat dit eigenlijk volstrekt onnodig is, omdat er ruim voldoende plaats is om een tijdelijk voet- en fietspad naast de werfafsluiting aan te duiden, zodat er niet hoeft overgestoken te worden. Uiteraard: de borden betekenen wettelijk gezien wel wat anders.
   Het zal dus weer een geval zijn van “teveel moeite”, vooral ook in het antwoord van die ambtenaar van het mobiliteitsbedrijf: teveel moeite om de situatie op een deftige manier te beoordelen.

   • Frans Says:

    Je moet helemaal niet “met de fiets aan de hand, het voetpad volgen” aan de overkant. Doe dan wel de moeite om de verkeersborden in acht te nemen, maar dat is voor sommige fietsers te veel gevraagd. Persoonlijk vind ik dat ook veiliger dan op de “brede” Dunantlaan tussen autoverkeer en werf.


    • Als fietser vindt ik dat meestal inderdaad vaak heel veel gevraagd om te moeten afstappen.
     Ik doe bv 15km naar mijn werk. Daar tussenin een stuk moeten wandelen is echt fysiek veel gevraagd als je eenmaal goed aant rollen bent.

     Je ziet dan ook dat heel weinig fietsers dat ook doen. Ik zou het afstap model dus echt maar als laatste oplossing nemen als er geen alternatieven zijn.

    • JanG Says:

     Je hebt gelijk: ik had niet gezien dat het een dubbelerichtingspad is. Je moet dan wel twee keer de verkeersstroom dwarsen. Dat had beter opgelost kunnen worden, want er is voldoende plaats, toch?

    • Renaat Says:

     Meer zelf, je mag met de huidige borden zelf niet wandelen aan de overzijde. Ik weet dat men iets anders nastreeft dan aangegeven wordt met de borden (zoals JanG ook reeds suggereerde, al ziet hij het voetgangersverbod over het hoofd). Maar is het nu echt teveel gevraag van de overheid of aannemers die voor de overheid werken het geïllustreerd reglement van de wegbeheerder na te leven en kennis te hebben van de wegcode?

  • jandefietser Says:

   Gezien de breedte van de straat wordt daar erg snel gereden en druk is het ook. Twee keer oversteken valt bij mij dan ook onder de noemer `je tussen het verkeer wurmen’.

 3. Renaat Says:

  Het erge vind ik niet zozeer dat er geen ruimte is voorzien en men domweg het fietsen en te voet gaan volledig heeft verboden. Het ergste vind ik de reactie van het mobiliteitsbedrijf dat toch wel lijkt te getuigen van onkunde en/of onwil.

 4. Josquin Says:

  Het is een grote werf, die nog een paar jaar kan duren. Dus als stad gent niets verandert, komen daar nog ongelukken van. Wie heeft dat dan op zijn geweten?


 5. Laat ons eerlijk zijn en in eigen fietsersboezem kijken : afstappen en even te voet gaan is voor de overgrote meerderheid van de fietsers een onmogelijke opgave. Niet fysiek, wel mentaal. Wie daarvan legio voorbeelden wil zien, moet zich maar even ter hoogte van de werken aan de Antwerpsesteenweg begeven. Fietsers blijken even grote en halsstarrige gewoontedieren als automobilisten : als hun traject plots gewijzigd wordt tgv werken, fietst men lustig door in de verboden rijrichting of het fietspad. En o wee als je als medefietser of voetganger daar iets van durft te zeggen.

  • Renaat Says:

   Het is niet uitzonderlijk dat ik tijdens een rit van enkele kilometers in de stad elke kilometer wel zo’n bordje ‘fietsers afstappen’ tegenkom. Als ik daar rekening met zou houden dat verliest het fietsen wel erg veel van haar voordeel en gaat mijn fietsritme totaal verloren.
   En als die bordjes fietsers afstappen (of werfinrichting die me er op een andere manier toe dwingt) enkel zouden geplaatst worden op die locaties dat er echt geen andere oplossing is, dan zou ik daar nog rekening met willen houden. Maar die bordjes worden in de grote meerderheid van de gevallen geplaatst als makkelijkheidsoplossing en in een poging een juridische paraplu open te trekken. In heel veel gevallen is het perfect mogelijk om de werf dusdanig in te richten dat fietsers veilig zouden kunnen verder fietsen.
   In het document ‘zo werken we in Amsterdam’ dat handelt over werfinrichting in Amsterdam staat ook niet voor niets heel duidelijk dat de bordjes ‘fietsers afstappen’ over het algemeen geen aanvaardbare ‘oplossing’ zijn.

   Overigens mag zo’n bordje ‘fietsers afstappen’ helemaal niet gebruikt worden om het gedrag van fietsers te regelen. Men kan toch moeilijk verwachten dat fietsers zich netjes aan de regels gaan houden als de overheid het ok vindt om met niet correcte borden te werken?


   • Een zeer typische reactie : “als ik daar rekening mee moet houden …”. Met krak hetzelfde argument rijden auto’s door het rood (“het kon nog net en ik hinder toch niemand”) …
    Bij de werken waar ik naar verwijs zijn er speciaal tijdelijk dubbelrichtingsfietspaden aangelegd of is er geen openbare weg meer, enkel voetpad. Van slechte wil of onkunde van de wegbeheerder of aannemer is geen sprake.
    Met deze redenering kunnen auto’s voortaan ook het voetpad rijden ipv de omlegging te volgen.

    • Renaat Says:

     Enkel voor wie onwillig is om goed te lezen geeft de interpretatie aan mijn woorden die u er aan geeft.

     Gewoon al het feit dat je mijn hele post foutief samenvat als “als ik daar rekening mee moet houden …” niettegenstaande ik die woorden niet eens heb gebruikt is veelzeggend.

    • Frans Says:

     Stop met deze byzantijnse discussie: noch in de tekst noch op de foto’s in deze rubriek “Twee werven”, noch op het terrein staat er dat fietsers moeten afstappen. Ergens staat er wel “Fietsers op de rijbaan”: de fietser die daar van het -onderbroken- fietspad de rijbaan oprijdt, heeft voorrang.

     • Renaat Says:

      Frans, op de eerste foto staat een bord C11. Een bord C11 verbiedt het fietsen en dat over de gehele breedte van de openbare weg, dus ook op het fietspad aan de overkant. De overheid zal het wel niet zo bedoeld hebben (zoals zowel JanG als ikzelf reeds hebben toegelicht), maar het bord staat er wel dus er is wel degelijk sprake van een fiets en zelf van een wandelverbod.

  • yves Says:

   Je analyse van “gewoontedieren” klopt. Fietsers horen zich te gedragen. Pas als fietsers zich gerespecteerd voelen ipv met een junglegevoel rondrijden zal (de meerderheid) zich gedragen. Wat tientallen jaren scheef gegroeid is heeft evenveel jaren nodig om recht te groeien. Laat dat geen reden zijn om het ridicule bordje “fietsers afstappen” te vervangen door “fietsers stapvoets”, want het bordje wordt in 80% van de gevallen ingezet om 100% autodoorstroming te garanderen. De restfractie is dan “fietsers afstappen”. Meest recente voorbeeld: Burggravenlaan/Kortrijksesteenweg… . Je verliest als fietser de doorgang richting Sint-Pietersstation 😦


   • Als je als fietser weigert om signalisatie te volgen en daarmee anderen bewust hindert, dan hoeft er geen paraplu te worden opengetrokken om dat te vergoelijken.
    Als er problemen zijn met de signalisatie, dan geef je dat door (en steeds vaker wordt dat snel en adequaat aangepakt.
    Waar ik naar verwijs is het zuiverste je m’en foutisme en egoïsme, dat duidelijk niet het voorrecht is van één bepaalde categorie weggebruikers.
    Alleen haal je zo als fietser wel zelf het draagvlak voor meer ruimte voor fietsers, mee onderuit.
    Ik kan ondertussen de keren niet meer tellen dat ik of één van mijn kinderen onderuit werd gereden.

    • Renaat Says:

     Maar het ging hier helemaal niet over het zuiverste ‘je m’en foutisme en egoïsme’, het ging hier om fietsonvriendelijke werfinrichting. Je kan misschien voorstellen zelf een blogpost te mogen schrijven over je stokpaartje van het wangedrag van fietsers. Ik hoop daarin dan wel meer nuance te lezen dan je nu meestal aan de dag legt.

     Ben jij van mening dat verkeersdeelnemers zich moeten houden aan foutieve en zelf ‘illegale’ wegsignalisatie?

     • Chris S Says:

      Doet me denken aan de gelijkaardige discussie bij het blogje Waarom? Daarom! St.-Amandsberg. Visie ‘culpabiliseren domme blinde egoïstische onberekenbare luie fietsgewoontebeesten’ versus visie ‘herbekijken domme infrastructuur/signalisatie gemaakt uit gemakzucht’.

 6. Frans Says:

  Zucht! Je hoeft hier nergens af te stappen. Overigens is er geen reden meer voor de werf aan de Overzet (ruwbouw is af) om de openbare weg nog langer in te palmen. Maar daarvoor moet de aannemer wel zijn cementsilo weghalen.

 7. yves Says:

  Basisgegeven voor mij: hoe kan de overheid de niet-assertieve fietser dagelijks op de fiets krijgen en houden? Degelijke, maximaal fietsveilig verzonnen werfsignalisatie is daar een belangrijk onderdeel van.

  • Frans Says:

   Je kan deze “Twee werven” als fietser ook perfect vermijden door Einde Were (R40) te volgen. Tenzij je absoluut langs Malem wil, is het zelfs geen omweg.

 8. Frans Says:

  De bewegwijzering is hier “voorbeeldig” in vergelijking met de situatie vandaag aan het begin van de Groendreef (Zuidkaai). Het fietspad (de drukke oost-westroute) is er volledig uitgebroken en afgezet. Op de rijbaan is er slechts één verkeersbord: “verboden voor alle verkeer”. Van een wegomlegging of aankondiging van een werf is er niets te bespeuren. Op zo’n moment bekruipt je de zin om het gerief van de aannemer in de Brugsevaart te kieperen…

 9. Frans Says:

  Een massaal genegeerde regel wordt best afgeschaft. Dat is nu ook gebeurd langs de werf op de Henri Dunantlaan. Fietsers moeten daar niet meer oversteken op het fietspad links van de rijbaan, maar gewoon de rijbaan volgen zoals de meeste dat sinds het begin doen. Het “fietsverbod” werd vervangen door “fietsers op de rijbaan”. Dezelfde ingreep dreigt te volgen verderop, waar het vorige week ingevoerde “éénrichtingsverkeer” aan de Overzet massaal wordt genegeerd. Verkeersborden zijn als sprookjes, waarin enkel nog politici, bureaucraten en welopgevoede oudjes geloven.

  • Renaat Says:

   Massaal genegeerde regels moeten niet zomaar afgeschaft worden maar dienen steeds een aanleiding te vormen voor het in vraag stellen van de situatie. De meeste mensen zullen in de meeste situaties immers geneigd zijn de regels in behoorlijke mate volgen. Als dat niet zo is heeft dat een aanwijsbare oorzaak;

   Het in vraag stellen kan tot diverse conclusies leiden. Afschaffen van de regel kan er één zijn, aanpassen van de regel is een andere mogelijkheid maar ook de infrastructuur aanpassen zodat het volgen van de regels bijna automatisch gaat of de meest logische keuze is of het zelf fysiek onmogelijk is om de regels niet te volgen. Maar ook meer of strenger handhavingsbeleid behoort tot de mogelijkheid. (De drie E’s dus.)

   Regels die massaal worden genegeerd zijn meestal (niet altijd) onduidelijk en/of onlogisch en/of moeilijk na te leven en/of onrechtvaardig en/of te ingewikkeld en/of in tegenspraak met de infrastructuur, …
   Let op, ik schrijf meestal. Soms zijn er andere oorzaken zoals verkeerscultuur (denk maar aan drinken en auto rijden of in sommige omstandigheden te snel rijden). Dat betekent dan overigens niet dat ‘enforcement’ in die gevallen altijd de enige of beste oplossing is.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: