Kuiperskaai

Het is niet altijd gemakkelijk om bij werken alles veilig te maken voor fietsers.

Maar bij deze werken heb ik mijn bedenkingen. Onbekwaam is het minste wat ik hier kan over zeggen.

Kuiperskaai
Kuiperskaai

Zo is het wel duidelijk. De fietser moet zich met de nodige doodsverachting tussen het autoverkeer werpen.

Kuiperskaai
Kuiperskaai

En dan aan de zone van de waarheid …..Fietser afstappen. En dan? Te voet op voetpad aan de kant van het water? Dit gaat niet: het is afgesloten. Rijvak oversteken en te voet op het voetpad andere kant? Hinderlijk voor voetgangers. Te voet tussen het autoverkeer? Zinloos. Oplossing naar de verantwoordelijke van de werken (geen bordje gezien).

 

 

20 gedachten over “Kuiperskaai”

  1. Het bord op fietspad is een gevaar en is een rechtstreekse melding aan politie mogelijk. Maar voor mij zegt dit meer over het gebrek aan respect voor de fietsers ,meldingen regels enz. zullen niet helpen als de uitvoerders de fietsers beschouwen als tweederang weggebruikers.Het zegt ook iets over toezicht,kan mij niet voorstellen dat er op meer dan een week tijd nog geen enkele politiewagen langs de Kuiperskaai kwam.

 1. Er staat ook een bordje “Fietsers afstappen” in de andere richting, waar fietsers niet eens mogen rijden. Bewijs genoeg dat die bordjes geplaatst zijn als alternatief voor nadenken over fietsers, in plaats van als resultaat daarvan.

 2. Fietsers die hier het fietspad verlaten en zich naar links begeven hebben volgens Cassatie zelfs voorrang (van rechts !) op de achteropkomende auto’s.
  (Maar bij sterk vertraagd verkeer: voorrangsregels inzake ritsen volgen.)

  Totale incompetentie is de norm bij wegenwerken in Vlaanderen.
  Een oranje bord “fietsers afstappen” heeft geen enkele waarde.
  Dit soort borden is niet voorzien in de verkeerswetgeving, en bijgevolg verboden.

  1. Is een niet in de verkeerswetgeving voorzien verkeersbord verboden? Als dat zo is, dan kan je daarmee containers vullen en voldoende staal recupereren om een Eifeltoren te bouwen.

   1. Dat is verboden:

    11 OKTOBER 1976. – Ministerieel besluit houdende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens.

    Artikel 1. Algemene bepalingen

    1.1. Alleen de verkeerstekens bepaald in het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer mogen gebruikt worden om de weggebruikers de aanwijzingen te geven waarop zij betrekking hebben.

    (…)
    http://www.wegcode.be/wetteksten/secties/mb/mb-111076/852-art1

    Je gaat de gerecycleerde materialen nodig hebben om de verplichte, maar niet gebruikte borden te plaatsen … 😉

 3. Ik ging even kijken. Daarnet stond er een bord voor de verantwoordelijke signalisatie. Vandaag was er ook al tussen nadarhekkens en fluoborden een soort pad. Voetgangers en stappende fietsers kunnen dus “gemengd” door. Maar fietsers met een fiets aan de hand komen er in conflict met voetgangers uit de andere richting. Beter is: “fietsers stapvoets”. Dit kan in nog een aantal zaken veel beter, want deze situatie maanden zal aanslepen. De fluoborden kunnen iets meer naar links en worden best gefixeerd (later wordt dit toch een integrale heraanleg) Idem voor de nadars. Zo kan er iets meer ruimte komen voor voetgangers en fietsers. Tot slot hoorde ik eigenaardig nieuws: de fiets- en voetgangersbrug zal een halve meter boven het wegdek uitkomen. Pas na een heraanleg van de Kuiperskaai zal ze kunnen “renderen”, maar de werkman kon me niet vertellen wanneer dat ging gebeuren. Even googelen brengt deze bewonersbrief op, die niet 100% duidelijk is over wat er komende maanden op de Kuiperskaai zal gebeuren.

 4. Dit kan opgezocht worden in GIPOD (website van AGIV) voor die straat welke werken door wie en voor wie deze gebeuren.

  Deze werken leveren duidelijk hinder op voor voetgangers en fietsers. Als die werken zowel een volledig rijbaan, fietspad als voetpad afsluiten dan zou dit soort werfsignalisatie door de aannemer niet mogen geplaatst worden (en ook niet goedgekeurd mogen zijn door stad en politie). Er zou minimaal een fietsomleiding of indien mogelijk een smalle doorgang voor voetgangers en fietsers behouden moeten blijven aan die kant van de straat.

  Bord met telefoonnummer om te contacteren zou er ook verplicht moeten staan bij de werfsignalisatie.

  1. Dat moet spijtig genoeg sterk genuanceerd worden. Op dit ogenblik worden nog lang niet alle werken ingegeven in GIPOD. Bovendien vallen niet alle werkzaamheden onder de verplichting deze in GIPOD in te geven. Werkzaamheden die enkel hinder veroorzaken voor voetganger en/of fietsers maar niet voor gemotoriseerd verkeer hoeft niet in GIPOD ingegeven te worden, zelf als die hinder voor voetgangers en fietsers zeer groot is. Ook deze regelgeving is duidelijk geschreven vanuit het oogpunt van de automobilist.

   1. Alle grotere werken (geen huisaansluiting) moeten in GIPOD aangevraagd worden, de werken op de foto vallen daar zeker onder.
    In ieder geval moet men bij werken op het openbaar domein altijd toelating vragen van de overheid. Het is dus altijd ook de verantwoordelijkheid van de gemeente om erop toe te zien dat de aannemer de werken uitvoert volgens afspraak en dus normaal gezien zonder andere weggebruikers in gevaar te brengen. Ofwel is de aannemer in de fout gegaan ofwel de gemeente bij de toelating van onveilige verkeerssituatie voor voetgangers en fietsers.

    Ik vrees dat er heel veel regelgeving misschien niet altijd in theorie maar wel in de praktijk enkel vanuit het oogpunt van het gemotoriseerd verkeer wordt uitgevoerd.

    Bij heraanleg kruispunten, bij verkeersstudies, in het parkeerbeleid, bij het toekennen van zeer ruime subsidies aan fossiele brandstoffen en het gemotoriseerd verkeer…

    1. Nogmaals, op dit ogenblik worden nog lang niet alle werken in GIPOD gestoken. Meer zelf, op dit ogenblik is dat ook nog niet verplicht, de invoering gebeurt geleidelijk en pas tegen juli 2016 moeten alle verlichtingen in praktijk zijn omgezet. (Waarbij nog maar de vraag is of er tegen dan niet wordt beslist over uitstel. Dat is bij zulke wetgeving wel vaker voorgevallen.)
     Overigens is GIPOD geen systeem om werken aan te vragen, wel om te zorgen voor een vorm van coördinatie tussen ‘werken’ op openbaar domein door o.a. een meldingsplicht op te leggen.

     Maar die meldingsplicht gaat dus niet op voor alle werkzaamheden, ook niet voor alle werkzaamheden die enkel grote gevolgen hebben voor fietsers en/of voetgangers.

     Moeten de werken in dit voorbeeld in de toekomst zeker opgenomen worden in de GIPOD-databank? Absoluut! Maar nu nog niet.

     Bovendien is GIPOD ook niet gericht op de burger. Ik citeer: “Het GIPOD is geen toepassing om informatie over werken of manifestaties aan het brede publiek te tonen. ”

     Ik krijg de sterke indruk dat u de GIPOD-klok heeft horen luiden maar de klepel niet weet hangen. Op zich niet erg, maar wat terughoudendheid in het hier verkondigen van ‘de waarheid’ over GIPOD zou wel op zijn plaats zijn.

     1. Mijn excuses Renaat, ik wist niet dat de overgangsregeling pas officieel eindigde op 7 juli 2016.

      Eind 2012 werd GIPOD in gebruik genomen door de nutsmaatschappijen en de lijst met gemeenten die in GIPOD kwamen te staan werd de afgelopen jaren fors uitgebreider.

      Het leek me persoonlijk dan ook vreemd om nog aan te nemen dat die gemeenten en nutsmaatschappijen na al die tijd nog steeds het papieren systeem parallel naast het GIPOD-systeem zouden blijven hanteren voor de meldingen van innames van het openbaar domein. Maar dat was inderdaad een ongefundeerde en niet nagekeken aanname van mij.

      De informatie over meldingen van inname openbaar domein is dus, zoals je al meldde, pas vanaf 7 juli 2016 volledig verplicht in GIPOD en inderdaad niet noodzakelijk opvraagbaar in GIPOD door een burger.

      Na herlezen van mijn reacties zijn die inderdaad onvolledig qua informatie en lijkt het sterk alsof ik ‘de waarheid’ over GIPOD zit te verkondigen.

      Ik ben dus duidelijk schromelijk tekortgekomen in mijn poging om vlug een kort en bondig antwoord te willen plaatsen over een onderwerp waar ik vooral eenzijdige ervaring mee heb, maar dus geen expert in ben.

      Bedankt om me hierop te wijzen. Voortaan zal ik terughoudender en oplettender zijn bij het verkondigen van informatie.

     2. Zo door het stof kruipen is ook echt niet nodig. Een ‘ok, ik was wat kort door de bocht’ volstond volgens mij ruimschoots.

      Ik zou het prettig vinden als zo’n 2,5 na de invoering alle gemeenten en steden reeds zouden meedraaien in dat systeem. Hoeveel dat nog niet doen weet ik niet, maar ik weet wel dat sommige belangrijke participanten tot voor kort zeker niet alles op GIPOD plaatste.

      Het blijft ook spijtig dat in zo’n – op zich zeer waardevol systeem – weer vooral naar de automobilist is gekeken en werken waar enkel voetgangers en fietsers hinder van ondervinden totaal niet als relevant worden beschouwd.

 5. In de vergunning werd een beveiligde doorgang voor voetgangers en fietsers opgelegd maar blijkbaar heeft de aannemer dit genegeerd. Onze cel toezicht werd er al op afgestuurd.

  1. Hoe het in Gent zit weet ik niet, maar van Antwerpen weet ik dat aannemers wel vaker ‘hun goesting doen’ en daar spijtig genoeg meestal met wegkomen.

  2. Er is inderdaad een soort doorgang gemaakt, maar de borden met de witte pijlen staan zodanig opgesteld dat je er met de fiets bijna niet in kan rijden. Bovendien staat er op het einde van de doorgang, aan het kruispunt met de Lammerstraat, opnieuw een “onwettig” bord “Fietsers afstappen”, waardoor je moeite moet doen om de Lammerstraat in te rijden. Los van het feit dat daar bord daar gezet lijkt te zijn om de stoute fietsers te straffen die het wagen in de doorgang te rijden en niet af te stappen, vind ik het vreemd dat bord daar te zien: ook al is het een onwettig bord, op die plek mag je toch wel weer fietsen???

   1. Op die relatief kleine werd staan minstens 3 borden ‘fietsers afstappen’. De voetgangers worden ook aangemaand om op het trottoir aan de kant van het shoppingcentrum te blijven. Waarom is er dan een doorgang?
    En dat laatste bord staat inderdaad op het einde van de werf. Daar waar je een bord ‘fietsers opstappen’ zou verwachten….

   2. Bijkomende attractie: de borden worden zowat elke dag (lichtjes) verplaatst, zodat je nooit weet hoe het er die dag zal uitzien. 😦

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s