Kansen (2)

Beschouw Kansen (1) van gisteren, maandag, als een inleiding.
De volgende bijdragen zijn eerder pragmatisch, perfect toepasbaar in alle steden.
Doel: het vervellen van autostad naar fietsstad versnellen.
De overheid speelt een rol: de infrastructuur en wetgeving laten vervellen.
En de weggebruikers spelen een rol: hun gedrag laten vervellen.
Méér fietsers wil ook zeggen: andere gewoontes kweken.
Het doel: minder chaos- en junglegevoelens, meer verkeersveiligheid.

Eerste -eenvoudige- kans voor overheden: stop met de bordjes “Fietsers afstappen” te gebruiken.
Tenzij de fietsers er zelf baat bij hebben.
Zo zal het bordje ook effect hebben, in plaats van deel te worden van de ik-zet-een-bord-omdat-het-moet-chaos.

14aug15, Heerweg-Noord
14aug15, Heerweg-Noord

Gebruik hoofdzakelijk het bordje “Fietsers stapvoets”.
Zo vraag je een aangepaste snelheid.

Anekdote.
Ik fotografeer een wegenwerf, en kom in gesprek met een werknemer op de werf.
Iemand die zaken opmeet.
Zijn stelling is helder: de bordjes “Fietsers afstappen” staan er louter om opdrachtgevers en/of aannemers in te dekken.
Niet om de zaken verkeersveiliger te maken.
Hij kon het weten, verkeersborden regelen was zijn vorige job.
Systeem paraplu, voor àls er ièts gebeurt.
Zich indekken.
De macht van de verzekeringspremies.
De fietsers als figuranten.

Aangepaste snelheid is de toekomst, minstens in de (denser wordende) steden
Dat telt voor àlle vormen van verkeer.
Over autoverkeer en snelheid kennen lezers van deze blog ongetwijfeld alles.
Over fietsers was er in ons landje nog geen nood aan andere fietsgewoontes zoals in Kopenhagen.
In steden (zoals Gent en Antwerpen) is daar duidelijk nood aan.
En laat ons mikken op beschaafde gewoontes.

Waar denk ik bijvoorbeeld aan?
– Als fietsers in de buurt van dwarsende of zwalpende voetgangers komen: snelheid minstens aanpassen, vertragen of ferm uitwijken.

12sep15, Hubert Frère-Orbanlaan
12sep15, Hubert Frère-Orbanlaan

Er snelsnel langs zoeven is van hetzelfde nivo als achter de hoek luid “boe!” roepen. Kans voor de overheid: schilder nu eens consequent zebrapaden op fietspaden.
– Als fietsers in de buurt komen van een bus die stopt naast een fietspad: snelheid aanpassen, eventueel stoppen, of weven, want meestal stappen er mensen in of uit de bus.
Deze die uitstappen zie je moeilijk aankomen.
Er snel langs fietsen is… mmm…. vul zelf maar in.
Kans voor de overheid: maak dit voor (jonge) fietsers duidelijk leesbaar.
– Als assertieve fietsers in de buurt van tragere fietsers komen: snelheid aanpassen.
De incidenten tussen racefietsers en kinderen op de fiets naast hun ouders gebeuren al.

Onaangepaste snelheid was de basis van het conflict over de ribbelstroken op jaagpaden.
Conflicten tussen racers en tragere voetgangers en fietsers.
Het probleem was er wel degelijk.
De uitwerking was klote.
Bordjes “fietsers afstappen” of “verboden voor fietsers” zijn klote.
Je moet fietsen nèt blijven stimuleren.
Maar je moet als overheid wèl aan de mentaliteit werken.
Iedereen traag dus.

Dit is ook een pleidooi om iets te doen met de grijze zone van fietsers op het voetpad.
Stapvoets fietsen legaliseren.
Ik geloof daar in.
Dat kan niet veranderen op een week tijd, niet op een maand tijd.
Maar wel op een paar jaar tijd.
Het zou een frisse wind betekenen.
Weg van het verzuurde 20e eeuwse: “fietsers mogen niet op het voetpad”.
Het duurt nog 70 jaar voor àlle straten in een stad als Gent fietsveilig zijn.
Èn: het zou snelheid centraal stellen op een niet-beschuldigende manier.
Iedereen kan je uitleggen dat een snelle fietser niet kan stoppen voor iemand die uit zijn voordeur stapt.
Een trage fietser wel.
Hoe traag is stapvoets?
Dubbel zo snel als een voetganger.
In mijn wijk zijn er minstens drie plaatsen waar fietsers tijdens de ochtendspits de keuze hebben tussen in de autofile staan / zich tussen de auto’s te wringen, of via het voetpad verder te fietsen.
Je hebt er twee soorten: de stapvoetse fietsers, en de ik-pas-me-niet-aan-ers.
Die laatsten veroorzaken ergernis.
Vroeger een evidentie, want er was géén fietsinfrastructuur.
Nu die infrastructuur langzaam groeit, en het aantal fietsers bij alle leeftijden groeit is dit wel een evidentie.
Maak er een positief verhaal van.
De stapvoetse fietsers zullen blij zijn.
Zij zijn in hoofdzaak niet-assertieve fietsers.
Zij zijn diegenen die je op de fiets moet houden.
Die je moet blijven overtuigen dat fietsen in de stad ok is.

En het ontslaat de overheid niet van de plicht keihard verder te werken aan een andere fietsvriendelijke stedelijke infrastructuur.
Maar het is de uitwerking van het STOPprincipe.
Voetgangers eerst.
Dan fietsers.

Auteur: yves

Deze blog wil berichten over het fiets-wel en wee in een leuke stad.

9 gedachten over “Kansen (2)”

 1. Voetgangers eerst, dan fietsers, uiteraard. Maar moet dat letterlijk overal? Niemand heeft er problemen mee dat automobilisten op de R40 of naast het Zuidpark 50 km/h rijden en niemand zou aanvaarden dat voetgangers daar gewoon in het midden van de straat zouden flaneren. Automobilisten hebben ook recht op comfortabele, snelle verbindingen om van de ene kant van de stad naar de andere te rijden. Uiteraard, er is het STOP-principe, maar S, T en O krijgen het stadscentrum, dus P heeft de ring gekregen.

  Het getuigt van het niet respecteren van de fiets als volwaardig vervoersmiddel om fietsers niet hetzelfde te gunnen. De Coupure, de Voldersstraat en ook het fietspad uit de tweede foto zijn bedoeld als snelle verbindingen om met de fiets de stad te doorkruisen. Voetgangers moeten daar wegblijven, punt. Op al die plaatsen is er een bruikbaar voetpad nog geen tien meter verderop. Ik pleit er uiteraard niet voor om voetgangers in gevaar te brengen, dus ik hou een veilige afstand, maar dat ze alsnog zouden schrikken, dat is mijn probleem niet. Ik vermijd de voetgangerszone, die is voor de voetgangers, en maak dus speciaal een omweg langs de Voldersstraat. En als ik toch door de voetgangerszone moet, dan doe ik dat traag en zonder voetgangers te hinderen. Dan verwacht ik ook om niet gehinderd te worden op een fietspad of fietsstraat.

  Net zoals de auto wegen heeft, waar 50 km/h of meer gereden wordt om snel naar de bestemming te geraken, en straten, waar 30 km/h of liefst minder gereden wordt, en die vooral dienen om te leven, moet hetzelfde ook gelden voor fietsers: in de meeste straten zijn gemengd verkeer, vertragen voor flanerende voetgangers en te weinig plaats om tragere fietsers in te halen perfect aanvaardbaar, maar de fiets heeft ook een hoofdwegennet nodig waar fietsers vlot kunnen inhalen, weinig last hebben van andere weggebruikers, en aan een comfortabele snelheid naar hun bestemming kunnen fietsen. Anders zal de fiets nooit hetzelfde comfort als de auto bereiken.

  Nu, de precieze situatie op de tweede foto is nog wat subtieler: er is daar een werf op het voetpad en voetgangers worden grofweg weggestuurd met een bord “voetgangers hier oversteken”. Er is echter nergens een voetpad om naartoe over te steken, waardoor je dat beeld krijgt van voetgangers die wat onbeholpen wandelen over de volledige breedte van de trambeddingen, de rijbaan en het fietspad, afhankelijk van hoe lang het duurt voor ze door hebben dat het beloofde voetpad een fantasie van de aannemer was. Zoals je ziet zijn zij met de slechtste ogen het verst overgestoken.

 2. Volledig eens met Frederik.
  Wat “Fietsers mogen niet op een voetpad” met zuur te maken heeft, is mij een raadsel. Is “Voetgangers horen niet op de autoweg” dan ook een verzuurde opmerking? Werd de wegcode soms met zure inkt geschreven? En wie zich aan een beetje sociale controle waagt, is dus een zuurpruim.

 3. Die eerste foto is toch schitterend. Het onwettige bord “Fietsers afstappen” is nu nog dubbelzinniger geworden: “Fietsers verplicht afstappen”. En bovendien staat links (!) een pijl die de fietsers moeten volgen, richting ….. het onwettige bord!
  Het zijn toch echte grapjassen, die werfbeheerders 🙂

 4. Verder sluit ik me helemaal aan bij Frederik. Ik rij geen voetgangers van hun sokken, ik stop voor voetgangers die willen oversteken aan het zebrapad, ik rij niet op het voetpad, maar ik wil dan ook liefst geen voetgangers op het fietspad (onderdoorgang Dampoort, Frère Orbanlaan, …). En wil iemand voetgangers aub nog eens uitleggen dat ze best ook kijken voor ze plots een bocht van 90° maken en oversteken?

 5. Als je als fietser toch zo graag het voetpad wil gebruiken, stap dan gewoon af.
  Blijkbaar hebben sommigen nog steeds niet door dat stapvoets achter een voetganger rijden het zwakkeweggebruikersequivalent is van bumperkleven.
  Schilder desnoods op brede voetpaden een fietspad als het dan toch zo’n fetisj is, maar laat voetpaden voor voetgangers, stoelen, spelende kinderen, …

 6. Ik sluit me aan bij Frederik.
  Hij en dit blogje zélf tonen aan hoe krampachtig het STOP principe wordt, ik heb dat in mijn post hier al wat verwoord. Deze week is het ook STRAPdag. Wat gaan we nog allemaal krijgen? Sorry, die dingen komen me de STROT uit.

  Zoals hiervoor opgemerkt over de H. Frère-Orbanlaan: die voetgangers horen daar niet thuis, want bij mijn weten een fietspad. Als fietser zou ik die voetgangers helemaal niet verwachten. Dan bel of roep ik dat die voetgangers uit de weg moeten gaan, desnoods met een vloek erbij godverdomme! Een en ander heeft te maken met die werfketen links, maar dan nog.
  Hier op de Frère-Orbanlaan hebben de fietsers bvb. géén voorrang op auto’s. U zou eens moeten zien hoeveel verwarring daar dagelijks is. Weet je wat men in NL doet? Wél voorrang voor fietsers én men gaat voor de auto’s nog eens een opstelstrook bijschilderen. Dàt is duurzaam veilig.

  Zebrapaden op fietspaden? Hopelijk geen duizenden erbij. No way. Want dan gaat elke voetganger ongegeneerd zijn voorrang op een fietspad nemen. Gedaan met een beetje vlotheid voor de fietser, die zich nu al in teveel bochten moet wringen om op tijd op het werk te geraken. Misschien interpreteer ik dat verkeerd van dat schilderen. Maar ik wil liefst zo weinig mogelijk onderbrekingen op mijn fietstraject: vlot en veilig. Voetgangers kunnen gerust wachten, geen mens die daarvoor gaat rouwen, zijn momentum zal toch niet teveel hinder ondervinden dacht ik.

  Fietsen op een… voetpad? Kweetnie hoor. Daarmee gaat men toch lijnrecht in tegen dat STOP principe? Ik vermijd voetpaden zoveel mogelijk, ik durf er soms eens op te ‘steppen’ met de fiets, al is dat al lang geleden. En daar waar fietsers weinig risico vormen, zoals niet al te drukke voetgangersgebieden: stapvoets fietsen.

  Over die bushaltes. Tjah, mochten de bushaltes nu eens beter gemaakt zijn zodat voetgangers niet rechtstreeks op een fietspad moeten stappen. Maar ja, tegen De Lijn kan niemand op.

  Stop a.u.b. met dat STOP principe, het is niet logisch, het is te abstract, het klopt niet, het is krampachtig. Geef mij maar DUURZAAM VEILIG VERKEER. En dan gaat men geen voetgangers op een autostrade bedenken. Ik wil vlot, veilig, comfortabel fietsen maar ik wil dat andere weggebruikers dat ook even goed kunnen.

  Ten slotte: het duurt nog 70 jaar voor alle Gentse straten fietsveilig worden, zo wordt gesteld. In een eerdere blog was dat 50 jaar, soit. Kijk, dat is nu precies dat kneuterig Vlaams/Belgisch denken waar geen mens iets mee opschiet. Men moet het juist andersom draaien: wij willen tegen dàn daar staan! Dat vraagt om visionairen, moedige beleidsmensen, knappe planners. Concreet: als wij ons versnipperd verkeersbeleid niet aanpakken, dan zullen we blijven chaotisch verder ploeteren naar de goodwill ván. Dan mag men er direct 170 jaar op plakken, wat maakt het uit. Dan zullen we blijven neuten over een belachelijk bordje hier of daar, over dit of dat princiepje. Ook mhr. Watteeuw klaagt erover. Als men een uniform beleid op poten krijgt én met een integrale aanpak duurzaam veilig verkeer creëert, dàn gaan we eens klappen over een vergelijk met Kopenhagen. Maar niet ervoor. Voor wat hoort wat.

 7. Ik geef Hilde en Frederik gelijk. Onderdoorgang dampoort is een ramp als fietser, frere orbanlaan kom ik dagelijks zowel als fietser als voetganger. Als voetganger loop ik op het randje en nooit naast elkaar maar achter elkaar als we met twee zijn. Respect hebben voor elke doelgroep. Als fietser wil ik kunnen doorrijden op deze laan. Gisteren liepen ze daar met vier naast elkaar. Maar met ouder worden ben ik toch milder tegenover voetgangers en sommige automobilisten.

 8. Bij de 1e foto met werfsignalisatie werd oorzaak-gevolg mooi samen vermeld:
  oorzaak van werfborden “fietsers afstappen” e.d. onzinborden = juridisch indekken van werf.

  Misschien kunnen we hen voorstellen om een allesomvattend oranje werfbord te maken: “bestuurders van fiets, auto, vrachtwagen, bus-, tram- & trein afstappen” 🙂

  Daarna zijn de voorbeelden eigenlijk voorbeelden van autodenken in het ontwerp van de straat door de wegbeheerder

  Ik volg dus ook de opmerkingen van Frederik en Chris S.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s