Wij zeggen “Ja”.

Nee hoor.
Deze “Ja” is géén huwelijk tussen GMF (Gents Milieufront) en Fietsersbond Gent.
Het is een affaire, een vervolg op de vele acties rondom mobiliteit in het Gentse die we afgelopen jaren samen organiseerden.

Donderdag 26 november lanceerden we op een persconferentie een gezamenlijke campagne pro Mobiliteitsplan.
11223688_10154430676171988_7348591352364314897_n
Er is een website waar je de campagne-affiche kan downloaden of bestellen.
Lees er ook de platformtekst, en bekijk de lijst van alle ondertekenaars.
10 handelaars en verenigingen spraken op de persconferentie uit vóór het komende luik van het Mobiliteitsplan.
Waarom?
In 1987 en 1997 leefde een negatieve perceptie over de mobiliteitsplannen van de toenmalige stadsbesturen onder burgemeester Jacques Monsaert zaliger (1987) en burgemeester Frank Beke en schepen van Mobiliteit Sas van Rouveroi (1997).
Het plan uit 1987 werd afgevoerd.
151123 (26)

Het plan uit 1997 kreeg onder druk van de middenstand een aantal “correcties”.
1997 was een flinke stap vooruit, maar was vooral naar Belgische normen wereldschokkend.
Er kwam ook geen intens vervolgbeleid, zeker niet in de randgemeenten.
En de investeringen in mobiliteit bleken niet in verhouding tot de (verkiezings)ambities.
We zijn bijna 20 jaar later, en zowel de klimaatzaak als de stedelijke leefbaarheid als het sterk stijgende aantal fietsers en voetgangers vragen om een ander mobiliteitsconcept dan wat we nu dagelijks meemaken.

In de loop van de dag tonen we hier de reportage op AVS, waar Bevergembewoonster Maaike Cafmeyer haar verhaal uit de persconferentie herhaalde:
“Mijn man is Nederlander. Zo hoorde ik het verhaal dat kinderen in Nederland de meest gelukkige kinderen ter wereld zijn. Waarom? Omdat ze zoveel fietsen. Fietsen geeft een gevoel van vrijheid.”

20151126-NIEUWS-02 from AVS on Vimeo.

Maaike hield op de persconferentie ook een pleidooi voor fietspaden: “Bouw het, mensen zullen volgen.”

26nov15, Sint-Baafsplein
26nov15, Sint-Baafsplein

Ilse De Koe, nog een Bevergem-star met Gentse residentie, vertelde dat haar vader Nederlander was, waardoor ze “geboren is met een fiets onder haar gat”. Ook zij is ervan overtuigd dat er meer fietsers komen als het aangenaam wordt voor fietsers. Gent is superklein. Met de fiets ben je er sneller. Ilse had een schitterend verlangen: ze wou graag fietslichtjes kunnen kopen in nachtwinkels. Zo kan je je bij defect snel depanneren.

Volgende week publiceren we hier statements van deelnemende organisaties en handelaars.
Dit was het statement van de Fietsersbond:

Zoals jullie al een paar jaar merken werken GMF en Fietsersbond regelmatig samen, ook nu weer.
Waarom nu?
We merken net als u dat er rond mobiliteit veel emoties zijn, en dan ontstaan er snel mythes.
Daar willen we een rationeel tegengewicht tegen bieden.
Op basis van de vele gesprekken die we afgelopen maanden voerden kunnen we rustig stellen dat het draagvlak voor dit lobbenplan groot is, ook bij handelaars.
Alleen, die mensen zoeken het niet om ermee naar buiten te komen.
En: net als in het verleden (zie het artikel uit 1987) willen x aantal handelaars die PRO zijn “neutraal blijven” omwille van de luide nee-roepers.
Zij willen hun klanten rustig helpen en desnoods de weg wijzen.

We willen een paar stadsmythes tegenspreken.
Zo is er de mythe dat fietsers in de watten gelegd worden.
Dat spreken we echt tegen.
Dat is niet wat vele fietsers voelen.
Ouders met kinderen op de fiets bijvoorbeeld voelen zich –nog steeds- in de tang van het autoverkeer.
We willen niet negatief doen.
Fietsen is de afgelopen 20 jaar zeer ok geworden voor de assertieve fietser, maar niet voor de massa => de niet- assertieve fietser of de bijna-fietser.
Daar is nog héél veel werk aan, onder andere daarom zijn er nog héél veel wegenwerven nodig.
Die vele wegenwerven bezorgen iederéén hinder.
Ook Openbaar Vervoer heeft hinder, zie lijn 6.
Ook fietsers èn voetgangers.
Doen alsof de automobilisten de enige zijn met hinder klopt niet.

De grootste mythe is: laat autoverkeer overal in alle vrijheid, en alles komt goed.
We maken daar binnen de Fietsersbond soms een grapje over: we zouden het autoverkeer eens 1 dag of 1 week de totale vrijheid moeten geven, en zien wat je dàn meemaakt.
Het autoverkeer bijt nu al in zijn eigen staart: kijk naar de uitgaande avondfiles op de B401 en E17.
Wat geen mythe is: die files beginnen oplossen kan enkel door méér ruimte te geven aan voetgangers, fietsers en Openbaar Vervoer.
De toekomst is dus simpel: een pak minder auto’s.
Wat niet hetzelfde is als géén auto’s – nog zo’n mythe.
Dat wil ook zeggen: andere gewoontes, ander comfort.
En: hoe minder mensen er met de auto rondrijden, hoe meer plaats er over blijft voor wie de auto ècht nodig heeft.
Aannemers bijvoorbeeld, of mensen met gezondheidsproblemen, of handelaars, hulpdiensten,…

Ook wij zijn vragende partij voor goede randvoorwaarden.
We willen slimme lichtenbeïnvloeding voor voetgangers, fietsers en Openbaar Vervoer.
Wij vragen allang een “slimmere” R40.
Wij vragen het Gewest al een paar jaar een ambtenaar met een mandaat specifiek voor die R40.
Zo moet de kleine ring vlotter oversteekbaar zijn voor voetgangers en fietsers.
Nu laat men die langer wachten, en in de regen staan.

Nog een mythe: die kleine ring R40 gaat stilstaan.
Wij geloven dat dit mobiliteitsplan op termijn voor minder autoverkeer zal zorgen.
Enerzijds door een verschuiving van doorgaand autoverkeer naar de R4, anderzijds door vele mensen de kans te geven om de overstap te maken.

Tot slot willen we een lans breken voor aangepaste wetgeving op werforganisatie, bestekken, werfsignalisatie.
Dat is al te vaak nog 20e eeuws.
De mythe is dat het nooit zal veranderen.
Daarom een warme oproep aan Brussel om dit vast te pakken.
Daar kan veel wrevel mee opgelost worden.
Niet alleen in Gent, maar ook in Antwerpen en Brussel en … .

Auteur: yves

Deze blog wil berichten over het fiets-wel en wee in een leuke stad.

6 gedachten over “Wij zeggen “Ja”.”

 1. “We zouden het autoverkeer eens 1 dag of 1 week de totale vrijheid moeten geven, en zien wat je dàn meemaakt.” Een grapje? Dat is toch de dagelijkse realiteit! Autoverkeer in het voetgangersgebied, met inbegrip van de “verboden” Cataloniënstraat, virtuele zone 30, stilstaan en parkeren op fietspaden, noem maar op… Sla bijvoorbeeld tijdens het piekuur een halfuurtje het Maria-Hendrikaplein gade en je weet genoeg: zo is die peperdure ondergrondse K&R weggegooid geld.

  1. Best interessant, die ondergrondse K&R. Maar voorlopig nagenoeg onbereikbaar komende vanuit de Elisabethlaan. Blijkbaar ontbreekt er nog een rotonde op de Albertlaan.

 2. Naar aanleiding van de Pro Campagne van ‘Fietsbult’ en het Gents Milieufront’ voor het Mobiliteitsplan:
  Ruimtelijke planners en architecten zijn vanzelfsprekend voorstanders van een stadscentrum met minder auto’s en meer fietsers. Vanuit hun professionaliteit kijken ze vooruit en weten dat er elk jaar willens nillens er meer fietsers zullen zijn, welk beleid er ook gevoerd zal worden. Ook weten ze dat de achterstand op vlak van fietsbeleid in België symptomatisch is, gewoon omdat het denken over de gebouwde werkelijkheid algemeen gezien geen onderhouden culturele eigenschap is. De gebouwde werkelijkheid is geen onderwerp van aangereikte algemene kennis noch in de humaniora noch aan de universiteit. Het is een ‘specialisme’ evenwel zonder voorwerp bij ontstentenis van actuele voorbeeldige realiseringen. Omdat de immaturiteit op vlak van ‘denken over de gebouwde werkelijkheid’ zo algemeen is en maturiteit dus eerder zeldzaam stapelen de fouten zich op. Zo kan het gebeuren dat de mensen die uit het juiste hout zijn gesneden als ‘Fietsbult’ en het ‘Gents Milieufront’ maar ook ‘ De Groenen’ het conflict niet zien aankomen van een stadscentrum dat doorkruist wordt door een ongeziene veelheid aan openbaar vervoer en de te verwachten verdubbeling van het aantal fietsers. Dat 14 centrumplein en alle winkelstraten ondertussen doorkruist worden door dubbel lange stadsbussen en stadstreinen (waarvan men de commerciële snelheid wil en zal verhogen) aanvaarden voornoemden kritiekloos.
  Men kan immers – zo denkt men verkeerdelijk – wél de aanwezigheid van auto’s in het stadscentrum in vraag stellen maar gelijktijdig ook niet nog eens het openbaar vervoer temidden van het stadscentrum. Dat andere fietssteden het openbaar vervoer selectief slechts in de nabijheid van het stadscentrum brengen maar niet kriskras er overal doorheen ontgaat hen. Men heeft immers als milieu groepering of fietsersbond maar ook als groene partij ooit eenmaal resoluut gekozen voor openbaar vervoer en de nuance dat dit juist is maar niet in alle richtingen doorheen een stadscentrum, kan en wil men er niet bij nemen. Dat is een kapitale fout. Het openbaar vervoer moet investeren in voorzieningen verwijderd van het centrum van de stad omdat daar de auto’s vandaan komen en niet in infrastructuur in het veelvoud over elk plein en doorheen elke winkelstraat met als apotheose in het middelpunt van het stadscentrum een spaghettiknoop aan sporen waar geen enkele fietser zich nog waagt en er nooit een kind kan, mag of wil spelen.
  Gent hypothekeert 100% zeker door deze achter gestelde inzichten omtrent het openbaar vervoer in de binnenstad decennia lang de mogelijkheid om een fiets- dan wel kindvriendelijke stad te zijn. Mensen die uit het juiste hout zijn gesneden zoals ‘Het Gentse Milieufront, Fietsbult en niet minder onze groene schepen en zijn medewerkers kunnen precies door hun inzet de toekomst van Gent als fietsstad én kindvriendelijke stad dramatisch compromitteren. Elk jaar dat komt zal de hier vermelde fout zichtbaarder maken. Gent heeft definitief gekozen ten aanzien van het hart van zijn stadscentrum voor de uitbreiding van langere en zwaardere openbare vervoersystemen. Straten worden open gebroken en getransformeerd tot stadspoorbeddingen, binnenkort worden na de Papegaaiestraat en de Brabantdam conform de goedgekeurde plannen extra stadstreinsporen ingebetonneerd in de Belfortstraat én ook over de Sint Michielshelling tot in Mariakerke en Dampoort. Actueel werd de unieke historische site ‘de drie torens ‘ bijna exclusief gegeven aan het openbaar vervoer. Zelden ziet men daar temidden van het stadscentrum een fietser en al zeker geen spelend kind. Tot daar wat het Gents Milieufront én Fietsbult én het groene kabinet als kritiekloze navolging van hun ‘sociale’ voorgangers expliciet verder uitbouwen. Ik meen dat ik hiermee de kapitale fout welke gaande is, heb benoemd.
  Dirk Coopman
  Architect
  Docent KUL
  Groep ‘Voor een beter Gent’

  1. Beste Dirk
   ook binnen de Fietsersbond wordt hier bij tijd en wijlen hevig over gedebatteerd. Sommigen zijn pro, anderen vervloeken ‘rangeerstation Sint-Niklaaskerk’ en ook wat nu aan de Belfortstraat staat te gebeuren. Trams en fietsers vormen geen gelukkig huwelijk. Lange trams en de intentie om de gemiddelde snelheid van de trams op te krikken hypothekeren die relatie nog meer. De Lijn lijkt vooral een eigen dynamiek te volgen en maakt daarbij abstractie van alle andere verkeer, of zo lijkt het toch.
   Het ideaal lijkt me frequente, kleine bussen die vanaf de R40 het centrum in rijden. Wat nu gebeurt, is historische lijnen (lijn 7 bijvoorbeeld) met rails vastleggen. Over de wenselijkheid daarvan – buiten De Lijn – wordt weinig gelezen.
   Bij ‘de fiets’ denken we nog al te vaak uitsluitend aan de klassieke stadsfiets. Probeer maar eens om met een driewielige bakfiets door de Vlaanderenstraat of de Brabantdam te rijden! Gelukkig is de kans hiermee klein dat je omvalt, maar je raakt gegarandeerd met één van de wielen in een rail vast. Kinderkar achter de fiets? Zelfde probleem. De Lijn sust met experimenten met rubberstroken, waarvan al lang aangetoond is (in het buitenland, maar dat is voor ons Belgen veel te ver) dat dit enkel werkt om sporen te dwarsen.
   Je merkt het: ik ben er absoluut geen voorstander van. Nu wordt wel gewerkt aan een ‘lobbenplan’ om auto’s uit de kern te weren, maar verder blijft het het aloude en-en beleid. Of is het omdat met De Lijn niet te praten valt?

   Jan Goddemaer
   ook Fietsersbonder

  2. Na de KoBra-werken zie ik De Lijn en het stadsbestuur niet meteen terugkrabbelen. Maar er kan wel onmiddellijk één maatregel genomen worden: het openbaar vervoer (ook en vooral de tram) dwingen om stapvoets te rijden in het voetgangersgebied. Het is onverantwoord dat De Lijn zijn elders verloren “commerciële snelheid” inhaalt in het stadshart.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s