Een zwart punt wegwerken: “Drie sleutels”

Fietser in voorrang wel of niet daar gaat het in eerste instantie niet om,wel VEILIGHEID .N43 oversteken op enkele meters van rond punt,de snelheid waarmee de automobilisten het rond punt kunnen op en afrijden in indrukwekkend .N43 en Hemelrijkstraat in twee maal oversteken ,te kleine vluchteilanden, met bakfietsen onmogelijk.

Een veilige aanleg moet zodanig zijn dat automobilisten aan een gepaste snelheid het punt passeren,borden met snelheidsbeperking volstaan niet .De vluchteilanden moeten voldoende groot zijn.

Zo was het, een randje voor de fietser  die zat in de voorrang maar niet afgescheiden en waar auto’s rond punt opkomen en verlaten gevaarlijk.

Gevolg ongevallen met fietsers (zelfs met dodelijke afloop)

Diesleutels vroeger
Diesleutels vroeger

Zo is het nu, geen overzicht foto of tekening.Wel enkele sfeerbeelden en korte impressie van verkenning ter plaatse.

Adelaarstraat: drie rijvakken te kruisen, fietser geen voorrang.Vluchteilande ruim. Middelste rijvak even concentreren van waar komen die auto’s nu ?

Driesleutelstraat: twee rijvakken,fietsers geen voorrang

N34; kant Deinze drie rijvakken (één richting Deinze,twee richting Gent) met een belachelijk smal vluchteiland,en fietser geen voorrang.

Hemelrijkstraat: Twee rijstroken met belachelijk smal vluchteiland en fietser geen voorrang.

N43: kant Gent twee maal twee rijvakken met belachelijk smal vluchteiland,en fietser geen voorrang.

Aansluiting Adelaarstraat
Aansluiting Adelaarstraat
N43 kant Deinze
N43 kant Deinze
N43 kant Gent
N43 kant Gent
N43 kant Gent
N43 kant Gent

 

 

Besluit:

Is het veiliger geworden voor de fietsers = NEEN.

 

 

20 gedachten over “Een zwart punt wegwerken: “Drie sleutels””

 1. Minder veilig voor de fietsers is hier toch de bedoeling? Zo worden de fietsers het Parkbos ingejaagd en de druk opgevoerd om de fietsbruggen over de Ringvaart te realiseren.

 2. Go for zero … survivors.
  Van 1 op drie verkeersdoden een fietser maken is de nieuwe doelstelling van Vlaanderen, volledig naar Nederlands model.

  Handig is het wel: Als je hier een fietser plat rijdt, betaalt die voortaan ook nog de schade aan je auto. Of zijn nabestaanden.

 3. Voor wie het nog niet in de gaten heeft, dit is dus de nieuwe Vlaamse ontwerpnorm voor fietsinfra rond rotondes in de praktijk.
  Duikt intussen overal in Vlaanderen (gewest) op.

  Geen fietspad of zelfs maar oversteekplaats meer – en dus ook geen visuele indicatie meer dat er fietsers rondrijden;
  Rode strookjes zijn vaak niet meer gemarkeerd als fietspad – en zijn het dus juridisch ook niet;
  Fietsers moeten voorrang verlenen;
  Fietsers worden gedwongen overtredingen te begaan omdat de wegcode niet toelaat wat het Vlaams Gewest verwacht dat ze er gaan doen – ondermeer in de verkeerde richting spookrijden, of binnen bebouwde kom op verhoogde (rode) berm.

 4. Dat heet nu een crapuleuze rotonde komende uit de koker van, jawel, crapuuls. Crap! 0/10 op duurzaam veilig voor whoever dat heeft laten aanleggen. Ziekelijk, maat. Dat die crapuuls eens kijken naar de rotonde in Purmerend. Maar ja, blinde mollen blijven blind. We gaan 50 jaar terug met zo’n crapuleus beleid.

  1. Mededeling van de regering: scherp argumenteren is de evidentie, schelden is voor op de speelkoer. Wie boosheid wil ventileren: koop u een boksbal.

   1. Tja, emotioneel reageren zet zelden zoden aan de dijk. Maar de emotionele reactie is wel te begrijpen: je zat met een situatie die niet veilig was te noemen en dan slaagt men erin om die zo te mismeesteren dat het nog erger wordt. Bijkomend weet je dan dat het nog jaaaaren gaat duren voor er iets aan gebeurt. Mijnheer, dat kruispunt aanpassen? Maar we hebben het pas beveiligd. Dat het punt erger is dan vroeger zal je dan met statistieken moeten bewijzen. Statistieken die jaren op zich laten wachten en in België nog onbetrouwbaar zijn ook. Bovendien: als men erin slaagt met de nieuwe aanpak fietsers bang genoeg te maken zodat ze het rondpunt gaan vermijden (ik maak een alvast een omweg om dit zwart punt te vermijden) gebeuren er minder ongevallen. Of juister, de ongevallen verschuiven naar andere plaatsen, maar dan kan men zelfs zeggen dat de aanpak gewerkt heeft.

   2. Je hebt gelijk, maar ik vind de reactie van Chris S. ook niet onbegrijpelijk. Ik ken ook locaties waar de overheid honderdduizenden euro’s hebben uitgeven in iets wat enkel als knoeiwerk kan bestempeld worden. Als men zich daarbij nog bewust is dat zo’n nieuwe aanleg situaties voor decennia vastlegt, dat men de gemaakte fouten vaak eenvoudigweg had kunnen voorkomen door vooraf met gebruikers en echte specialisten te overleggen en dat deze overheidsdiensten vaak de arrogantie hebben om elke terechte kritische vraag die bij zo’n projecten worden gesteld te negeren of als belachelijke af te doen is een vorm van frustratie, zelf kwaadheid erg begrijpelijk.

    Ik heb al minstens twee dodelijke slachtoffers weten vallen op locaties waarvan ik vooraf had voorspeld dat er doden gingen vallen maar waar de overheid altijd pas heeft ingegrepen nadat die doden waren gevallen. Zo’n vorm van beleid noem ik misdadig en mijn ervaring is dat de enige taal die sommige overheden lijken te begrijpen die van advocaten en rechtbanken is.

   3. Mededeling van het volk: noem het dan immoreel. Bovendien: wie scheldt er? Die rotonde is één scheldpartij, een aanfluiting en minachting. Als verantwoordelijken zoiets crapuleus – excuseer Edelachtbare – zoiets immoreel aanleggen is men éérst begonnen met onwelvoeglijk gedrag, meer nog: de daad – niet enkel het woord – is gepleegd. Beleidsmakers schelden alle dagen tegen het volk: liegen, bedriegen, beledigen, minachten,.. het volk is het gewoon geworden, ’t is een evidentie. Als men zelf eerst slaat moet men een verbaal klopke kunnen incasseren, toch? Men mag blij zijn dat het tot verbaal geweld blijft, of ziet gij daar binnenkort al een rotondebezetting gebeuren door ’t Vlaamsche volk? Ik denk het niet. Kan men de bewindvoerders voor dit dagvaarden? Je hebt geen juridische poot om op te staan. En ‘ze’ weten dat goed, daarom doen zij maar wat, ’t kan hen geen klop schelen, ook de commentaar hier deert hen niet.
    Beide links naar filmpjes in NL is scherpe argumentatie, beelden zeggen soms/vaak meer dan woorden. Al hoeft niemand verkeersexpert te zijn om in te zien dat zo’n rotonde speelkoer niet kan anno 2016. Spelen met mensenlevens.
    Als iemand zich geroepen voelt voor een beleefd en scherp betoog: feel free. Al wil het volk dan eens weten hoe die verantwoordelijken heten en hoe zo’n rotonde uit hun kokers zijn gekomen. Of is dat ook al te onbeleefd om te vragen? Wedden dat dit geen evidente vragen zullen zijn?

   4. Addendum.
    Het Nederlandsche volk heeft in de jaren ’70 (video) wél de overheid en het beleid als boksbal gebruikt. Jij en veel anderen hier weten dit zoveel keer beter dan mij. Zou u hen ook naar de hoek van de politieke speelkoer gestuurd hebben als straf? Ik vrees dat u het er niet zonder kleerscheuren van af zoudt zijn geraakt. Wij hebben enkel onze ventilerende boze blabla nog, ook dat mag niet meer. Al staan er in mijn teksten twee ‘educatieve’ filmpjes. De E van Education van de 3 E’s. Moet ik niemand wijs maken op dit forum, men is hier een levende kennisbank. Misschien wil een voorname wijsneus van het AW Verkeer een paar minuutjes stilstaan bij een filmpje. Denkt u toch vooral niet dat die heren zich zullen bezighouden met dit alles te lezen.
    Helaas kan ik mijn boosheid niet meer ventileren door te fietsen, de overheid heeft als een legale maffia mijn Speed-Pedelec afgepakt.
    Al bijten blaffende honden niet, muilkorven is desondanks het devies. Laten we dan rustig verder mekkeren als makke lammetjes, nog een paar miljoen virtuele pagina’s erbij tot de servers bezwijken. Maar ik blijf erbij: de Vlaamsche speeltijd is voorbij. Men moet scoren. Bal in het doel spelen dus. Elke zachte weggebruiker, elke samenleving heeft daar recht op. Juridisch niet natuurlijk. Moreel gezien wel.
    Ach, waarom zou ik me druk maken als het toch geen zoden aan de dijk brengt. Dan geef ik je groot gelijk. Mijn kop is toe.

 5. Nog eentje voor die losers om het af te leren

  Mocht zo’n zelfmoordrotonde in NL gebeuren, er breekt een volksopstand uit. Wij zijn zo mak als lammetjes.

  1. Dit verschil in beschaving tussen twee buurlanden die dezelfde taal delen, is verbijsterend. Het verschil in het aantal verkeersdoden per miljoen inwoners is navenant.

   1. Ik zie het in NL nog steeds vooruitgaan, het is inderdaad verbijsterend hoe het in Vlaanderen soms zelfs achteruit gaat. En de Vlaamsche burger, hij schudt niet begrijpend het hoofd en fietst verder…

 6. Volgens de website van Wegen en Verkeer (ik verzin dit niet zelf): `de heraanleg moet de rotonde een pak veiliger maken voor fietsers en voetgangers.’ De heraanleg is met andere woorden geen weggegooid geld. Neen, het is veel erger: hadden ze het geld weggegooid dan was het tenminste nog relatief nuttig gebruikt.

  1. In de argumentatie van AWV heet het telkens ‘voor de veiligheid van de fietsers en voetgangers’ te zijn. Het is dan aartsmoeilijk om daar tegenin te gaan, want ze zeggen immers waarvoor de heraanleg gebeurt. Wie dat toch probeert, stelt immers ofwel dat ze niet weten wat ‘veiligheid’ betekent ofwel dat AWV ronduit liegt.

  2. Mijn ervaring is dat bij het AWV er inderdaad weinig mensen actief zijn die weten wat veilige infrastructuur betekent. (Ja, er zijn uitzonderingen, maar ze zijn nog niet beleidsbepalend.)

 7. In deze omstandigheden getuigt het van extreem cynisme om “fietspaden” te behouden op de rotonde “Drie sleutels”. Verbied dan consequent om fietsend over te steken of fiets op de rijbaan. De Vlaamse administratie maakt er blijkbaar een sport van om een zo groot mogelijk aantal (wachtende) fietsers op een speldenprik te concentreren. Dat is bijvoorbeeld zo langs de R40 (St-Lievenspoort, Bijlokehof,…) en aan het Sint-Pietersstation. Mogen wij eens de namen vernemen van de geniale ontwerper van deze rotonde?

 8. De redeneringen en argumenteringen van het AWV veranderen nogal eens. De rotonde aan het zwembad van Sint-Niklaas (kruispunt N70 – N16) is op dezelfde onoverzichtelijke en gevaarlijke wijze heraangelegd.

  Een fietspad langs de buitenkant van een rotonde is ongetwijfeld gevaarlijk. Daarom is het fietspad ook daar “buiten de rotonde” aangelegd. Maar omdat het fietspad dan “buiten de rotonde” ligt, moeten fietsers (die nog altijd de rotonde volgen) voorrang verlenen aan het gemotoriseerd verkeer dat de rotonde verlaat of de rotonde oprijdt en dus een richtingsverandering uitvoert. Dat was althans de redenering van het AWV. Bovendien, waar fietsers de rijbanen MOETEN oversteken zijn geen wegmarkeringen aangebracht, want fietsers zouden anders kunnen denken dat ze toch voorrang hebben, ook volgens het AWV.

  Ik wees het AWV op artikel 18.4 van het reglement van de wegbeheerder, dat handelt over fietsoversteekplaatsen en waar in de vierde alinea staat: “De dwarsmarkering moet aangebracht worden wanneer fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen de rijbaan moeten oversteken buiten het kruispunt of de rotonde.”

  Na enkele weken had het AWV een andere redenering. Dit zijn hun woorden: “Mogelijks berust alles op een misverstand in interpretatie van terminologie. De fietspaden worden omschreven door AWV als vrijliggend, maar maken nog steeds deel uit van het kruispunt/rotonde. Het betreft in deze dus geen fietspaden die mogen aanzien worden als fietspaden “buiten het kruispunt/rotonde”.

  Die fietspaden liggen nu plots toch wel binnen de rotonde. Moet dan geen voorrang verleend worden aan deze gebruikers van de rotonde? Staan de voorrangsborden op de toegangs- en uitgangswegen dan niet op de verkeerde plaats?

  1. Eigenlijk heb je dan een drukkingsgroep nodig die de financiële draagkracht heeft om naar de rechtbank te gaan en het ontbreken van de markeringen aan te vechten. Een beetje zoals Test-Aankoop doet.
   Wat weerhoudt de Belgische fietsindustrie eigenlijk om de Fietersbond financieel te steunen. En wat doen die fietsfabrikanten eigenlijk op het autosalon?

  2. De fietspaden liggen NIET op de rotonde.
   Dan moesten ze per definitie binnen de voorrangs-borden van de rotonde vallen, wat niet zo is.

   2.39. “Rotonde” : weg waarop het verkeer in één richting geschiedt rond een aangelegd middeneiland en gesignaleerd met verkeersborden D5 en waarvan de toegangswegen voorzien zijn van verkeersborden B1 of B5.

 9. Deze miskleun doet me denken aan het vorige “paradepaardje” van AWV in Gent, namelijk De Sterre. Al wie als fietser niet in de tunnel kan, moet het stellen met oversteekplaatsen zonder markeringen en met “scheve” doorsteken.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: