Mail: “Drie sleutels”

Fietsersbond Gent staat bij veel mails naar overheden in cc of bcc.
Soms kunnen we -als vrijwilligers- amper volgen met lezen.
Maar blijft u dat vooral doen.
Gent is immens groot.
Ook al is onze terreinkennis niet gering, we leren altijd bij.
Want u bent dè ervaringsdeskundige van uw dagelijkse woon-werkroute.

De mail hieronder sluit aan bij de korte analyse van Hubert over de “Drie sleutels”.
Wat begon als meldingen over de inferieure werfsignalisatie eindigt in een evaluatie van het eindresultaat.
Als ik de commentaren op Hubert zijn stuk goed lees is dit de huidige standaard voor nieuwe rotondes op gewestwegen.
Dat lijkt me een parlementaire vraag waard.
Wie?

27dec15, Drie sleutels
27dec15, Drie sleutels

Dit is de officiële uitleg voor de werf Drie sleutels:
Fietsers rijden na de heraanleg niet langer op de rotonde, maar op vrijliggende fietspaden langs de rotonde. Hierdoor kruisen ze de Kortrijksesteenweg en de zijstraten aan het begin van de straat. Middeneilandjes zorgen voor een oversteekbeweging in twee tijden. Hetzelfde geldt voor voetgangers. Deze maatregelen maken de rotonde een pak veiliger voor de zwakke weggebruiker. De aannemer vernieuwt ook het wegdek van de rotonde.

Dit is de analyse van een dagelijkse gebruiker:
From: RR
Sent: Thursday, March 03, 2016 9:48 AM
To: bereikbaarheidsadviseur.ovl@wegenenverkeer.be
Subject: rotonde 3-sleutels Gent – klacht signalisatie / update

Geachte,

Tijdens de onlangs uitgevoerde werken hadden wij ook reeds contacten betreffende deze rotonde.

Na enkele weken gebruik kan ik als “ervaringsdeskundige (voor de fietspaden)” deze evaluatie maken.

1. Probeer bij de aanleg van andere rotondes eindelijk eens iemand te vinden, of te raadplegen, die zelf ook al eens op een fiets gezeten heeft. Ik kan niet anders dan een enorme blaam uitdelen. Weer is deze rotonde een product van een tekentafel (lees een mooi ogend softwarepakket) de uitgezette paden beantwoorden helemaal niet aan de mogelijke lijnen wanneer men op de fiets zit maar zijn een perfect toonbeeld van de functie “ofset” van het tekenpakket. Iemand van de kleuterschool kan dit ook zo tekenen, dit is een “studiebureau” onwaardig.
2. Overal waar de fietsers de weg moeten oversteken is helemaal niets te merken van een mogelijk fietspad op de rijweg met als gevolg dat de auto’s steeds deze stroken belemmeren. Elke automobilist verschiet wanneer opeens een fietser dwars naast zijn deur komt te staan, er was immers niets te merken dat ze best een beetje plaats laten bij het wachten om de rotonde op te rijden. Wat wel verbeterd is dat de oversteekplaatsen iets verder van de rotonde liggen waardoor , indien niet belemmerd door stilstaande auto’s, de oversteek veiliger kan gebeuren.
3. Geen enkele fietser gebruikt de afgetekende fietsstroken van de rotonde, deze zijn compleet op een verkeerde plaats voorzien. Wat wel goed is, is dat op de meeste plaatsen het slechts een aanduiding door aangepaste bestrating betreft zodat de “fietsveilige” lijn wel kan gevolgd worden. Helaas wanneer een voetganger in de buurt is, verwacht hij de fietsers op een andere plaats waardoor dit ook weer niet meer zo veilig is.
4. Aan de café “de 3 sleutels” staan bijna altijd geparkeerde auto’s op het fietspad – hier zijn de oude bestaande parkeerplaatsen verdwenen door de uitbreiding van de wegstructuur, helaas hebben de “oude, getrouwe” klanten dit nog steeds niet door en blijven hardnekkig “voor de deur” parkeren alhoewel er eigenlijk onvoldoende plaats is. Een axiommeke kan er staan maar van die grote bakken staat steevast een deel van de wagen over het fietspad.
5. Stuur eens een legertje fietsers van verschillende soort (kinderen, wielertoeristen, bejaarden, schooljongeren …. ) zo een rond punt op en ga eens hun rijgedrag na, U zou heel veel kunnen leren!

27dec15, Drie sleutels
27dec15, Drie sleutels
27dec15, Drie sleutels
27dec15, Drie sleutels

Helaas zullen we ons met de uitgevoerde situatie moeten neerleggen, maar zorg aub ASAP voor:

1. Van die witte vierkanten op de oversteekplaatsen van de fietsers zodat de automobilisten weten dat ze best deze strook vrij houden tijdens het aanschuiven.
Beter van die vierkanten dan een rood geverfd vlakje dat bij niemand nog de gedachte oproept om net daar wat ruimte te laten. Die vierkanten hebben meer “inpakt” en zijn visueel ook veel duidelijker!
2. Zorg voor wat extra verkeersborden om die oversteekplaatsen aan te kondigen
3. Zorg voor een parkeerverbod rechts naast de café

Dit zou de huidige situatie toch al een stuk veiliger maken.
Ik hoop dat Jullie een aantal van deze bedenkingen ter harte kunnen nemen en eindelijk ook de “echte” veiligheid eens durven aanpakken en de theorie en de praktijk eens echt naast elkaar durven zetten.

met vriendelijke groeten
rr

Auteur: yves

Deze blog wil berichten over het fiets-wel en wee in een leuke stad.

24 gedachten over “Mail: “Drie sleutels””

 1. Je zal die ‘witte vierkanten’ niet krijgen van het AWV, want het reglement van de wegbeheerder laat niet toe om fietsoversteekplaatsen aan te brengen op rotondes (artikel 18.4). Verder zal het AWV je zeggen dat het verschil tussen een een gemarkeerde fietsoversteek (geen voorrang) en een gemarkeerd fietspad (wel voorrang) onvoldoende gekend is.
  Enerzijds zegt het AWV dus, dat fietsers niet langer op de rotonde rijden, anderzijds beroept het AWV zich wel op de verkeersregels voor rotondes om geen markeringen aan te brengen.

  1. Jozef, ik heb je al meer dan eens uitgelegd dat dat WEL mag.
   AWV WIL het niet meer doen.
   Zelfs niet waar een dubbelrichting-fietspad een voorrangsweg dwarst.
   Resultaat van alle mogelijke en nog steeds doorgaande desinformatie-campagnes van overheid en pers die “fietsers altijd voorrang op fietspad” gaven n.a.v. 12.4bis – een artikel dat sommigen als een “verkeersteken” ipv verkeersregel zijn gaan uitleggen.

   Intussen wordt er géén fietspad meer doorgetrokken aan kruispunten met voorrang van rechts (in géén van de 3 gewesten; lokaal knoeit men wel verder); niet meer aan kruispunten dwars over een voorrangsweg in VL; en niet meer aan rotondes in VL …

   Over een “overwinning” voor de Fietsers(bond) gesproken !

   1. Ik weet dat wel, J.. Ik zeg toch dat het AWV die witte vierkanten niet zal (wil) aanbrengen, zelfs al rijden de fietsers nu niet langer op de rotonde, volgens hun eigen website.
    En een fietspadmarkering al zeker niet, inderdaad wegens 12.4bis. Maar … is het de schuld van de Fietsers(bond) dat overheden, het AWV en anderen dat artikel op die wijze gaan uitleggen of misbruiken en de verkeersregel verheffen tot een verkeersteken? Voor mij mag 12.4bis ook verdwijnen. Het is totaal onnodig, overbodig en het heeft alleen als gevolg dat het verkeer onveiliger geworden is voor fietsers. Maar wie ben ik?

   2. Even checken: weet jij welke verandering van het verkeersreglement in 2007 de voorrang op een fietspad opwaardeerde van een voorrang volgens een regel naar een volgens een teken?

  1. Dan moeten we dat op alle door het AWV nieuw aangelegde kruispunten doen… Zo zal Vlaanderen binnen de kortste keren vol witte fietsen staan! Voordeel: je hoeft nadien enkel nog een bordje in het frame te bevestigen (maar eigenlijk is het helemaal niet grappig, integendeel).

 2. De officiële uitleg heeft het over “vrijliggende fietspaden langs de rotonde”. Maar is een fietspad dat om de haverklap wordt onderbroken nog een fietspad te noemen? Het is ook nogal absurd dat fietsers hier geen voorrang krijgen, maar de auto’s moeten toch stoppen voor het zebrapad, waarop voetgangers wel voorrang hebben. Zo krijg je – zoals op heel veel plaatsen – de situatie dat auto’s stoppen voor het zebrapad om een voetganger te laten oversteken, maar tegelijk de oversteek verhinderen voor fietsers die naast datzelfde zebrapad staan te wachten om over te steken.
  In Nederland worden er daarom vaak “haaietanden” aangebracht voor auto’s die de rotonde verlaten. Ik vind dat veel logischer: de fietser vervolgt zijn weg (rond de rotonde); de auto maakt een manoeuvre (rotonde verlaten en afslaan naar rechts).

  1. Goed gezien.
   En in NL is een opstelstrook voor auto’s – in feite komt het daar op neer – i.d.d. de best practice die men daar zoveel mogelijk toepast op kruisingen, rotondes, enz. mét voorrang voor fietsers.

  2. Ik denk dat in NL haaientanden voorrangstekens zijn. In B niet. Het voorrangsteken in B is het verkeersbord B1 (omgekeerde driehoek). De haaientanden duiden in B enkel de plaats aan waar die voorrang moet verleend worden. Zonder verkeersbord B1 hebben in B de haaientanden geen enkele betekenis.
   Met onze wegcode kunnen we het niet doen zoals in NL. 😦

   1. Dat weet ik, Jozef, maar dan zouden er ook B1-borden kunnen bijgezet worden. (Persoonlijk vind ik de haaientanden visueel duidelijker.)

    1. Dat zou kunnen, Hilde, maar dan zou voorrang moeten verleend worden aan een fietsoversteekplaats. Ofwel zou het AWV dan fietspadmarkeringen moeten aanbrengen.
     Het ene past niet in onze wegcode, het andere wil het AWV niet doen.

  3. Mag je hier dan eigenlijk de rotonde zelf nemen, i.p.v. het fietspad? Mij lijkt het, als dat fietspad blijkbaar niet meer dan enkele aparte stukjes fietspad naast de rotonde is, die dan nog geen deel uitmaken van de rotonde zelf volgens AWV, dat de rijweg hier geen fietspad omvat en dat je dus op de rijbaan mag fietsen.

   Niet dat ik dat wil riskeren, maar het toont wel de absurditeit van de situatie aan.

 3. Goed dat er zo’n reactie komt naar AWV.
  Ik zou hen nog 1) verwezen hebben naar de best practice in NL 2) in het verlengde daarvan een plannetje gegeven hebben van hoe het wél moest. Al de rest vind ik gepruts in de marge.

  “Die vierkanten hebben meer “inpakt” ” -> inpakt: wat wordt daarmee bedoeld?

  Dat is een reactie van een gebruiker. Maar is er een officiële reactie van de Fietsersbond?

  Het is i.d.d. een parlementaire vraag waard, als het i.d.d. de policy is van AWV om alles in het Vlaamsche landschap zo te hertekenen. Doen!

  Over die uitleg van het AWV maak ik me ook boos:
  Zwakke weggebruikers: dat is enkel bij een ongeval. Zachte weggebruiker is daar blijkbaar nog niet doorgedrongen.

  Dat gedoe over “vrijliggende fietspaden” versus “op de rotonde”! Man man man. Who cares!. Het AWV bewijst daarmee enkel dat het aan kwaad opzet doet en uitgekookte snoodaards zijn. Maak het gewoon veilig voor de fietsers naar NL model, punt aan de lijn.

  Veiliger voor fietsers? Not! Ze zijn nog liegebeesten erbij.

  We zouden het ontslag moeten eisen van die f*cking losers bij het AWV. Maar ja, dan gebiedt men mij hier dat ik een boksbal moet kopen. 😛 I.p.v. aan één zeel te trekken, ongeacht hoe het vogeltje gebekt is, want streven we niet allen hetzelfde na?

  1. Nederland met “best practices”, Vlaanderen met “worst practices”, kwestie van zich te onderscheiden?
   Is die rotonde “Drie Sleutels” overigens afgewerkt, alles gemarkeerd et met verkeersborden voorzien?

 4. Toch vervelend he die fietsers op zo’n rotonde…
  Kunnen we de fietsers niet helemaal bannen..?
  Misschien als we ze wat ontmoedigen of het ze wat vervelend maken?

  (Die indruk krijg je toch dikwijls als je nieuw aangelegde situaties bekijkt)

 5. Kunnen we met de Fietsersbond die rotonde eventjes op zijn fietsveiligheid testen? Door bijvoorbeeld gedurende een halfuurtje met de fiets aan de hand één na één oversteken op het zebrapad?

 6. Ik heb bij http://www.meldpuntwegen.be een klacht gemeld over de inrichting en de onveiligheid voor fietsers op dit ronde punt.
  Ik kreeg dit als antwoord:

  Ik wil u bedanken voor uw melding.

  De herinrichting van de rotonde met vrijliggende fietspaden is de standaardoplossing voor rotondes uit het Fietsvademecum.

  Ik hoop dat u hiermee voldoende geīnformeerd bent.

  Met vriendelijke groeten

  Ir. …
  Afdelingshoofd
  Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen

  1. Man man man, hoe dommer hoe liever precies. Ik heb er geen woorden voor. Wereldvreemde mensen kweekt men tegenwoordig in universiteiten.

  2. Mijn ervaring vanuit de Fietsersbond met AWV:

   Men zal nooit, maar dan ook nooit, fouten toegeven.
   Zo nodig liegt men.
   De leiding is in het handen van ingenieurs die verkeersinfrastructuur enkel vanuit ingenieursoogpunt benaderen.
   Autodoorstroming heeft nog altijd de prioriteit
   Fietsveiligheid wordt vertaald in het ontnemen van rechten van fietsers. Comfort van fietsers speelt geen rol in de overwegingen.

   1. Het klinkt wat cynisch, maar het comfort van fietsers lijkt volgens mij wèl een rol te spelen in hun overwegingen. Het discomfort dan. Hoe lager het fietscomfort, hoe minder fietsers en dus hoe hoger volgens hen de fietsveiligheid.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s