Fietskruispunt

Kruispunten die louter door fietsers gebruikt worden, ook in Gent bestaan ze.
Het zijn meestal kruisingen van fietsroutes.
Bekijk deze kaart, dit is zo’n kruispunt.
In de ochtendspits is het er pokkedruk met woon-werk- en woon-schoolverkeer.
Fietsers dwarsen elkaar nonstop.
Dat gaat naar mijn aanvoelen probleemloos.
Een verkeerslicht is overbodig.
Even intens autoverkeer zou vastlopen.
Fietsers kunnen er dwarsen en vlechten zonder verkeerslichten.
Dat komt omdat er nog net voldoende ruimte èn overzicht is.
Het fietskruispunt van Coupure Links en de brug tussen Theresianenstraat en Ekkergemstraat is wèl problematisch.
Te weinig ruimte, te weinig overzicht, te intens fietsverkeer.
Enig probleem op het kruispunt aan het Keizerpark is het gebrek aan verlichting.
Dat probleem speelt uiteraard enkel in de donkere maanden.

Op een week tijd dook er tweemaal een nieuw probleem op: foutparkeerders, baf op één van de twee dwarsende fietsroutes.

21apr16, Emiel Hullebroeckplein
21apr16, Emiel Hullebroeckplein
21apr16, Emiel Hullebroeckplein
21apr16, Emiel Hullebroeckplein
21apr16, Emiel Hullebroeckplein
21apr16, Emiel Hullebroeckplein
21apr16, Emiel Hullebroeckplein / Scheldekaai
21apr16, Emiel Hullebroeckplein / Scheldekaai

Ik had tijd.
Dit was gevaarlijk.
Dus heb ik de politie gebeld op hun gewoon nummer (09 266 61 11).

29apr16, Emiel Hullebroeckplein
29apr16, Emiel Hullebroeckplein

De twee wagens zijn vermoedelijk van de cateringmensen die je daarboven op het terras ziet.
Onderweg naar het station gaf ik de melding door aan de agenten die waren uitgerukt voor deze spookrijder:

29apr16, Fransevaart
29apr16, Fransevaart

De fietsassen aan de Scheldekaai verdienen meer zorg.
In ieder geval: meer leesbaarheid.
Een paar fietspictogrammen?
Mensen van slechte wil zullen gelìjk wààr parkeren, maar ik ben niet zeker dat èlke plattelandsmens of aannemer kan lezen dat hier fietsroutes lopen.

A propos één: schrik niet als je op de fietsbrug een camionette tegenkomt.
Nutsbedrijven gebruiken de brug om het Keizerpark te bereiken:

23maa16, Scheldekaai
23maa16, Scheldekaai

A propos twee: misschien moet er iemand eens gaan kijken of die huizenwerf ruimte inneemt copy conform de vergunning.
Het (beperkt) autoverkeer van en naar de Scheldekaai moet momenteel over het drukke fietspad rijden.
De huizenwerf palmde de voorlopige rijweg in:

23maa16, Scheldekaai
23maa16, Scheldekaai

Auteur: yves

Deze blog wil berichten over het fiets-wel en wee in een leuke stad.

19 gedachten over “Fietskruispunt”

 1. Dat is een donker gat in de wintermaanden. Ik geef 1à2 keer per jaar een verzoek tot lichten in via meldpunt fietspaden. Maar krijg steeds een antwoord dat dit niet mogelijk is. Ik heb nooit begrepen waarom lichten daar niet kunnen…

   1. Enkele bedenkingen (ook naar aanleiding van sommige reacties):

    Een van de zaken die wat volgens mij bewijzen dat men het fietsen nog niet als volwaardig vervoersmiddel ziet is de ontbrekende aandacht voor zaken als voorrang tussen fietsers, leesbaarheid, schilderen van middenlijnen, voorzien van bochtverbredingen, …
    Zo worden bijna allen fietskruispunten (zonder ander verkeer) voorrangsgewijs niet geregeld waardoor er voorrang van rechts van toepassing is. Hoewel het met fietsers vaak heel goed gaat (en ik er dus ook niet voor pleit om alles te regelen) is die keuze lang niet altijd logisch. Zo verwacht ik dat een fietssnelweg voorrang krijgt t.o.v. een ander fietspad dat daar op uit komt.
    Als het om auto-infrastructuur gaat zal men nooit ‘er is geen elektriciteit’ gebruiken om geen verlichting te voorzien. Bovendien is er tegenwoordig veel mogelijk met zonne-energie. Ook dit wijst er weer op dat het fietsen niet ernstig wordt genomen.
    Maar het is nog erger, in het lichtplan (met verlichtingsrichtlijnen) dat recent door Vlaamse Overheid – AWV werd uitgebracht is het duidelijk dat men als regel vrijliggende fietspaden niet wenst te verlichten. Daarmee is de richtlijn in strijd met wat er in het vademecum fietsvoorzieningen staat.

    En ook met reflectoren, belijning, … is er vaak al heel wat te regelen.

    In Antwerpen weet ik trouwens een locatie aan één van de drukste fietspaden van België waar al meer dan 10 jaar om verlichting wordt gevraag. En al meer dan 10 jaar ‘is men er met bezig’. Soms lijken we op zo’n gebieden toch echt nog op een ontwikkelingsland.

 2. Het is wel geen fietskruispunt, maar eerder een “geen-fietskruispunt”: ik wilde onlangs met de fiets van de Citadellaan naar het SMAK en kon niet ontdekken hoe ik dat kon doen conform de wegcode. Weet iemand dat?
  Er zijn nog meer dergelijke kruispunten in Gent. Kan dat ergens doorgegeven worden?

  1. Gewoon, komend van Ter Platen het fietspad verlaten, links van de bushalte en dan rechtdoor. Dat is wat het verkeersreglement toelaat, maar ik kan me voorstellen dat niet iedereen dat durft. Een andere legale mogelijkheid zonder afstappen zie ik niet direct op de luchtfoto, of je moet omrijden tot aan de Kunstlaan.

   1. in theorie ja, maar in de praktijk wurm ik mij dagelijks tussen 2 rijen auto’s die de ring volgen. Vaak andere auto’s ontwijkend die links van de bushalte staan en nog willen invoegen naar de ring.

    Kan beter!

   2. Dan rij je dus over het kruispunt nog ettelijke meters tussen al die auto’s. Brrr.
    En hoe moet het dan als je als fietser uit de Overpoortstraat komt? Dan kan je niet “voorsorteren” aan de bushalte.
    Ik denk dat er eigenlijk beter ook een fietsoversteekplaats zou gemaakt worden naast de voetgangersoversteekplaats aan het begin van de Charles de Kerckhovelaan.

    1. Vanuit de Overpoortstraat moet je als fietser dus rechtsafslaan via de verkeerslichtenregeling en inderdaad 3 rijbanen opschuiven om zo rechtdoor de Fernand Scribedreef in te kunnen rijden naar het SMAK.

     Voor zover ik kan bepalen is dat als fietser perfect OK volgens de wegcode. Eigenlijk is dat als fietser hetzelfde doen als met de auto. Wat op zo’n kruispunt met zoveel rijbanen en zoveel autoverkeer enkel door zeer assertieve fietsers zal gedaan worden.

     Overigens is het fietspad vanaf dat kruispunt van Overpoortstraat met Charles de Kerckhovelaan niet meer correct aangeduid als fietspad vanaf het een deel van het voetpad is geworden.
     De rode betonklinkers geven de illusie van een fietspad, maar het ronde blauwe gebodsbord met een fietser en voetganger erop (D9) ontbreekt.
     https://goo.gl/maps/eNetzFWcTvQ2

     Idem met het fietspad van de Fernand Scribedreef richting het SMAK. Daar ontbreekt ook de D9 om het officieel als fietspad aan te duiden.
     https://goo.gl/maps/2CiSQHvrt1C2

     Uiteraard is het vermoedelijk als fietser het veiligst om daar niet officieel de wegcode te volgen (en dus te doen zoals de auto’s, maar dan al fietsend).
     Maar dus gewoon langs de rijbaan van de auto’s te blijven fietsen tot aan het zebrapad over de R40 van de Charles de Kerckhovelaan en daar al fietsend over te steken richting Fernand Scribedreef (en dus te doen zoals de voetgangers, maar dan al fietsend).
     https://goo.gl/maps/fPyryAmdiT92

     Conclusie: ook ik kan alleen maar beamen dat daar beter een fietsoversteekplaats zou gemaakt worden naast de voetgangersoversteekplaats. De ruimte is er alvast.

     1. O ja, er worden daar op de Citadellaan 6 rijbanen voor de auto’s voorzien en slechts 2 smalle éénrichtingsfietspaden. Dat is echt te weinig volgens mij.

      De rijbaan naast dit fietspad https://goo.gl/maps/j4ivcxbXAQH2 moet volgens mij onmiddellijk varkensruggetjes als afscheiding krijgen met het fietspad zodat de auto’s daar niet meer in 2 riien staan aan te schuiven en deels op het fietspad beginnen te rijden (uiteraard moeten die varkensruggetjes daar ruimte van de rijbaan afnemen en niet van het fietspad).

      Maar dat probleem is misschien al door de Fietsersbondcollega’s van Gent aangekaart met Stad Gent/Vlaams Gewest?

      Lijkt me voorlopig een goedkope tijdelijke oplossing, in afwachting van een verbetering van het totaalplaatje daar voor de fietsers op dat deel van de R40, hoop ik?

      Bv. éénrichting (BEV uiteraard) maken van Overpoortstraat, Jan Frans Willemsstraat en Normaalschoolstraat zodat er al minder autobewegingen van en naar de R40 zijn.
      Dat baanvak rechts van de bushalte afschaffen en in de plaats daar de bushaltestopplaats op voorzien (het fietspad kan dan ook een stuk breder worden).
      Het baanvak waar nu de bus op stopt wordt dan de voorsorteerstrook voor de auto’s om rechts af te slaan (enkel nog richting Charles de Kerchovelaan en niet meer de Overpoortstraat in, want die werd éénrichting gemaakt).

      Dus in plaats van 4 autobaanvakken op de R40 daar zoals nu 1 naar links 2 rechtdoor (N60) en 1 naar rechts (N9),
      https://goo.gl/maps/oPKXJNP2qhQ2
      Is het 1 naar links, 1 rechtdoor en 1 naar rechts (en 1 voor de bus met stopplaats).
      Eventueel zelfs gewoon de Jan Frans Willemsstraat knippen voor autoverkeer bij de aansluiting op de R40.

      De R40 is sowieso vrij breed en heeft veel autorijbanen. Ik ga er van uit dat die R40 dus een hoge barrièrewerking heeft voor fietsers (ik kan me vergisssen, want ik ben niet van Gent).
      Dus op termijn worden volgens mij best de aansluitingen van de R40 met de zijstraten zo aangepast dat 2-richtingsfietspaden langs de R40 mogelijk worden en het dus het aantal autokruispunten ervan sterk verminderd.

      Met andere woorden, er zijn veel verschillende manieren om het fietsvriendelijker te maken (niet enkel die ik hier nu vanuit Google StreetView in de rapte in mekaar flans :-). Ik zou het dus herinrichten aan de hand van een totaal andere ontwerpmentaliteit (véél fietsvriendelijker) dan die van de huidige R40 die momenteel quasi 100% ingericht lijkt voor autoverkeer.

      Maar dat is een andere discussie 🙂

   3. Ter info: ik heb het eens gevraagd aan de fietsrouteplanner van de stad Gent en die stuurt je ook links van de bushalte. Maar ook als je verder richting Charles De Kerckhovelaan wil stuurt hij je links van de bushalte, dus dat is geen goede referentie. Vanuit de Overpoort kan je gewoon je bocht linksaf ruim genoeg nemen zodat je op het juiste baanvak terecht komt.. Maar zoals ik al aangaf: zonder een flinke bos haar op je tanden moet je de legale mogelijkheden niet gebruiken.

    1. Ik doe dit ook altijd, maar ik ben niet zeker of dit wel mag. De wegcode zegt dat je het fietspad mag verlaten om van richting te veranderen. Maar daar rij je eigenlijk gewoon rechtdoor. Mag je het fietspad ook verlaten om rechtdoor te rijden als het fietspad zelf van richting verandert? Dat staat nergens expliciet geschreven. Lijkt me een fout in de wegcode.

     1. Ik ken de situatie niet echt, maar je als er de weg die je volgt geen fietspad heeft (en je er wel mag fietsen) mag je natuurlijk het fietspad waarop je daarvoor fietst verlaten.
      Dus als het fietspad dat je volgt deze weg niet meer volgt (en niet gewoon even wegdraait om verder terug langs dezelfde weg te gaan) mag je het verlaten.

     2. Er is ook artikel 77 over de voorsorteerstroken `die de bestuurders moeten volgen om in de door de pijlen aangewezen
      richting te rijden’. Vermits fietsers bestuurders zijn geldt dat ook voor fietsers. Dat is natuurlijk in tegenspraak met de regel dat je op het fietspad moet blijven.

     3. @Renaat: Het gaat over deze situatie: https://goo.gl/maps/jUUYrKTdJyv Dus een rijbaan met vier rijstroken in dezelfde richting, waarvan er twee rechtdoor rijden en twee afbuigen naar rechts. Het fietspad buigt mee af naar rechts.

      Je mag daar uiteraard ooit oversteken om op het fietspad aan de overkant van het kruispunt te raken, maar de vraag is waar precies. Ofwel doe je dat net voor het kruispunt, maar dat is erg gevaarlijk omdat je twee snel rijdende rijstroken moet oversteken. Ofwel doe je dat op dezelfde plaats waar auto’s beginnen voorsorteren, namelijk hier: https://goo.gl/maps/YqUefQqpC3T2 Maar dat is nog een heel eind voor de eigenlijk splitsing, je passeert eerst nog een ander groot kruispunt, en je fietst dat hele eind op de rijbaan parallel met een fietspad.

      Ik doe het ook omdat het de enige veilige optie is (behalve mee gebruik maken van het opstelvak voor fietsers die linksaf willen, maar dan moet je nog een extra fase voor rood wachten), maar je moet echt wel assertief durven fietsen, en ik ben niet 100% zeker dat je in principe zo vroeg al mag voorsorteren.

      Nog een gelijkaardige situatie: https://goo.gl/maps/6Vmisun9BCN2 Mag je hier op voorhand het fietspad verlaten als je rechtdoor wilt? Het fietspad stopt gewoon op het kruispunt, maar dan sta je rechts van het verkeer dat rechtsaf wilt, erg gevaarlijk.

 3. Het voorbeeld dat Frederik geeft van het Sluizeken is nog moeilijker om voor te sorteren als fietser, omdat je daar een verhoogd fietspad hebt.

 4. Ik ben ook geen fan van de daaropvolgende dubbele fietsbocht in het Arbedpark. Hier en daar een voetganger, regen van de nacht tevoren, modder en bladeren,… ideaal uitglij parcours

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s