In het midden

Ik ben rechts opgevoed.
Altijd (!), altijd (!), altijd (!) rechts houden.

En ik heb rechts opgevoed.
“Rechts!
Rechts!
Rechts!”
(Barbaar haar nijlpaardstelling klopt, altijd drie keer)
“Kant houden!”, was mijn variant.
Want je wil je kind beschermen voor de snelle metalen dozen die bij het inhalen zelden een meter afstand houden.

Het verkeersreglement wil àlle weggebruikers aan de kant.
De rechterkant.
Maar De Lijn wil dat niet.
Ze wil ons -fietsers- niet aan de kant:

22mei16, Brabantdam
22mei16, Brabantdam

Daarom laat ze aan de kant geen plaats.
Rail, béétje beton, goot annex afvoer, hoge boordsteen voor de tramhalte.
Geen enkel weldenkend mens fiets rechts van deze tramrails.
Conclusie: de Lijn wil fietsers in het midden, en dat doen we dan ook.
Vanuit de hoogte zie je dat het best:

22mei16, Sint-Baafsplein / Emile Braunplein
22mei16, Sint-Baafsplein / Emile Braunplein
22mei16, Sint-Baafsplein / Emile Braunplein
22mei16, Sint-Baafsplein / Emile Braunplein
22mei16, Sint-Baafsplein / Emile Braunplein
22mei16, Sint-Baafsplein / Emile Braunplein
22mei16, Sint-Baafsplein / Emile Braunplein
22mei16, Sint-Baafsplein / Emile Braunplein
22mei16, Sint-Baafsplein / Emile Braunplein
22mei16, Sint-Baafsplein / Emile Braunplein

We mogen de Lijn dankbaar zijn dat ze fietsers zo centraal in het wegbeeld plaats.

Auteur: yves

Deze blog wil berichten over het fiets-wel en wee in een leuke stad.

24 gedachten over “In het midden”

 1. In het midden van de tramsporen fiets doe ik al langer.
  Op zich niets mis mee. Af en toe, lees regelmatig, een slecht afgewerkt putje in het midden, maar niets ergers dan wat je aan de kant van de weg vind. Dit is inclusief de Kortrijksepoortstraat richting centrum waar slecht geparkeerde auto’s en reclame panelen van de lokale middenstand rechts fietsen tot een potje horden-fietsen reduceren. Zig-zaggen over de sporen heen om toch steeds ‘zo rechts mogelijk’ te blijven vind ik te gevaarlijk.
  Daarom, tramsporen = in het midden rijden, tussen de sporen.

  De lijn voorziet hier in nieuwere projecten af en toe ook eens een betonstrook in plaats van de plaveien en kasseien welke we in gent zo vaak rondom trampsoren terugvinden.

  Het grootste gevaar bij het tussen de sporen fietsen zijn niet de sporen, noch de wissels. Dat zijn de ongeduldige tramchauffeurs welke er regelmatig geen probleem in zien om de volledige afstand tussen 2 haltes al tinngelingelingend af te leggen, omdat ik trage fietser de maximale snelheid van 30km/h net niet haal. Maar zelfs op de stukjes waar ik dit wel doe, staat de bel niet stil.

 2. Aha, Fietsbult is me voor!
  Ik was behoorlijk ontgoocheld toen ik vorige week door de nieuw aangelegde Brabantdam liep…. “En waar moeten we nu fietsen?”dacht ik? Dat betonstrookje rechts van de tramsporen had echt breder gekund, dan de goot en dan het voetpad, dat echt wel voldoende breed is. Hoe dat aan de tramhalte moet opgelost worden, weet ik niet meteen, maar nu kan je er echt niet tussen de tramsporen en de halteboord fietsen.
  Soms heb ik de indruk dat ook de fietsers uit de stad geweerd worden (bv. niet meer in Langemunt of Graslei, maar geen fietswaardige alternatieven)….

  1. Simpel toch: tussen de tramsporen. Niks mis mee. Zeker NIET rechts van de sporen, dat is veel te smal. Laat de tramchauffeurs maar bellen. Ze komen maar op plaats 3 in het STOP-principe.

  2. Zelfs met een bredere betonstrook rechts is het in deze straat onmogelijk voor een tram (of ander voertuig) om de zijdelingse afstand van één meter te houden. Dus is fietsen tussen de tramsporen nog altijd de veiligste optie (voor zover er niet te veel wissels zijn, zoals in de voetgangerszone). De Geldmunt is trouwens in die zin aangepast.

 3. Die eerste foto volstaat, want de volgende zijn niet ter zake: in het voetgangersgebied mag je immers over de hele breedte fietsen. Dat is puur theoretisch, want de as Sint-Baafsplein-Sint-Michielsstraat is zo heringericht dat zwakke weggebruikers feitelijk naar de kant worden gedrukt, achter stoepranden, muurtjes en borstweringen. Een oneigenlijk “voetgangersgebied” met een brede betonnen rijbaan waar geen enkel voertuig stapsvoets rijdt.

  1. Voetgangers mogen de volledige breedte van een voetgangerszone gebruiken.
   Geen enkele bepaling regelt waar fietsers er mogen of moeten rijden indien er geen rijbaan is.
   Met rijbaan: verplicht (rechts) op de rijbaan.
   Maar alle andere bepalingen, zoals kruisen, voorrangsregels, zijn onverkort van kracht …

  2. Daar heb ik al geweten dat een bus een voetganger uit de weg claxonneerde. Er was nochtans ruim genoeg plaats om voorbij te rijden, hij vond het gewoon vervelend dat een voetganger op de “rijbaan” wandelde.

   1. Uiteraard weet ik dat je dan best tussen de tramsporen rijdt, en dat doe ik dan ook meestal, maar sommige mensen durven dat niet, oa omdat ze dan vaker de tramsporen (te krap) moeten kruisen bij het van richting veranderen. Ik denk hierbij aan kinderen en oudere mensen.
    Bovendien zijn een hoop fietsers niet gezegend met het stel stalen zenuwen dat nodig is om het hoofd te bieden aan een achteropkomende tingelende tram. Ik heb al vaak fietsers zien vallen in hun haast om plaats te maken voor de tram.
    Dat mag toch ook niet, tingelend omdat fietsers voor de tram rijden, of wel? Ik weet dat je de tram niet mag hinderen en dat de tram altijd voorrang heeft, maar als je gewoon je weg vervolgt, dan hinder je toch niet? Doen ze dat ook in – pak weg – de Nederkouter als er een file auto’s staat?

 4. Niet alleen wil De Lijn alle fietsers centraal stellen, ze doen eigenlijk nog beter: als blijk van appreciatie krijg ik geregeld een langdurig applaus van de tramchauffeur achter mij!

  (toegegeven: dit kan door sommige fietsers misschien foutief verward worden met een opdringerig luid geklingel dat als enige doel heeft dat je ter plekke vaporiseert) (aangezien De Lijn nog maar pas heeft verkondigd dat de absolute prioriteit voor Gent een aanzienlijke verhoging is van de gemiddelde snelheid van trams en bussen)

 5. De felle recente discussie tussen De Lijn en Stad Gent geeft ‘Voor een beter Gent’ op de volgende wijze in absolute zin gelijk: De Lijn vindt dat Stad Gent niet meehelpt om in het centrum de commerciële snelheid van tram en bus aanzienlijk op te voeren. De Lijn is niet te spreken dat ze in het centrum geen 10 km per uur haalt. Ze wil doorheen dat centrum een veel hogere snelheid. Vanzelfsprekend kan dat niet doorheen een toenemende veelheid aan vrolijke fietsers en slenterende voetgangers, én vooral. . . een hogere snelheid werd definitief onmogelijk gemaakt omdat al dat openbaar vervoer dan nog eens doorheen één punt moet en je kunt en zal alleen maar nu en in de toekomst vaststellen dat dit omzeggens onafgebroken files van bussen en trams aanlevert én zal blijven aanleveren.
  Alle openbaar vervoer doorheen één puntje sturen verstoort niet alleen het doel van het stadscentrum maar vooral het kan en zal niet werken. Tientallen kruisende trams en bussen per uur waar mensen af- en opstappen op één en hetzelfde minuscule punt kan niet instaan voor vlot openbaar vervoer. Dit wordt helaas nu pas beseft ondertussen werd wél met een dikte van één meter, een betonnen infrastructuur aangelegd en dit ook naast de meest uitzonderlijke middeleeuwse site ter wereld; ‘De Drie Torens van Gent’.
  Het was en blijft ook in de toekomst een vaststelbare fout deze erg zware én dure infrastructuur te hebben aangelegd doorheen te smalle winkelstraten en over alle centrumpleinen. Fouten detecteren en er niet op verder bouwen is de enige goede keuze. ‘Voor een beter Gent’ biedt in die zin een werkend voorstel. Met het aanreiken van vier lussen die het centrum bedienen maar niet doorkruisen en enkele kleine elektrische busjes optimaliseert ons plan zowel het doel van het centrum als dat het openbaar vervoer meer succesvol en rendabel zal zijn. Dat deze oplossing de erg dure aanleg van huidige vernieuwde sporen doorheen het hart van het centrum kon vermijden was een ander voordeel welke voetganger en fietser ten goede zou komen. De redelijkheid weet dat men sporen moet aanleggen vanwaar de auto’s komen en dat is van buiten het centrum. Fietsen in voor voetgangers gereserveerde smalle winkelstraten en op centrumpleinen is goed te combineren. Intensief openbaar vervoer en spaghetti-knooppunten van rails voor stadstreinen doorheen het middelste van een stadscentrum ondermijnt het doel van het centrum waar vooral voetganger, fietser en zelfs spelende kinderen thuis moeten zijn. Gent wordt zo absoluut geen fietsvriendelijke stad laat staan een kindvriendelijke stad . . . of althans niet in haar centrum. Het marketing verhaal van meest kindvriendelijke stad, beste fietsstad en groene stad zal, als de zelfpromotie zo verder gaat, slechts een kwadratuur aanleveren van de vaststelling dat ‘de keizer geen kleren aan heeft’.
  Vanzelfsprekend pleit ‘Voor een beter Gent’ voor een openbaar vervoer naar het centrum maar levert gelijktijdig de geslaagde denkoefening aan om het voetgangersgebied, de centrumpleinen en de belangrijkste winkelstraten te vrijwaren van huidig intensief openbaar vervoer.
  Wij vermoeden dat het aan de traagheid van administratieve beslissingen en navenante budgetteringen te wijten is dat deze bijna 20 jaar oude beslissing tot aanleg van zware traminfrastructuur overal doorheen het midden van het oude stadscentrum zijn achterhaalde uitvoering aan die langdurig procedure te wijten heeft. Deze beslissing had toen ook haar eigenste consequentie niet voorzien meer bepaald dat door het weren van de auto in het centrum dit een dergelijk groot succes zou worden voor voetgangers, fietsers en stadsgenieters, dat het voorzien van tramverkeer over alle centrumpleinen, doorheen de belangrijkste winkelstraten én doorheen dat middelste puntje van het centrum niet kon werken en zo stomweg een fout aanlevert met vele nadelen. Ondertussen is deze vaststelling in toenemende mate feitelijk. Vandaar dan ook dat ‘Voor een beter Gent’ een overdachte herziening aanreikt van het openbaar vervoer in het centrum van Stad Gent met als doel de vele attractieve mogelijkheden van invulling duurzaam mogelijk te maken. Meer bepaald een stadscentrum georiënteerd op kinderen, schoolgaande jeugd, fietsers, shoppers, wandelaars en stadsgenieters. (zie http://www.vooreenbetergent.be)
  Dirk Coopman

  1. Een beetje lang, maar akkoord met deze visie. Alles begint met een visie op mens en samenleving.
   De wereld staat op z’n kop. I.p.v. individueler, kleinschaliger, flexibeler, … OV aan te bieden en wég van stadscentra, gaat men publiek (!) geld verspillen aan megasupertrams met nog meer ongemak en zero vooruitgang. Is het nu echt zó moeilijk om creatiever en efficiënter OV te maken, bvb. kleinere autonome vehikels die klanten kunnen nemen wanneer ze willen. Laat deze stoppen aan de stadsrand, net als auto’s. Bouw parkings rondom met faciliteiten. Bied vanaf die rand diensten aan als e-riksja’s o.i.d. Maak in de stad grote fietsparkings, groene oases. Misschien moet men eens een paar creatieve denktanks hun gang laten gaan.

 6. Eindelijk iemand die hier aandacht aan besteedt… Bij elke nieuwe heraanleg van straten met tramsporen blijkt dat uitsluitend rekening gehouden wordt met de belangen van De Lijn en niet met die van de fietser. De bocht van de Bernard Spaestraat is nog zo’n geval waar de rechterstrook plots vernauwt tot een paar tientallen centimeters. En geen woord kritiek vanwege het bestuur van fietsstad Gent…

 7. Is er ook iemand die me kan vertellen waarom het voetpad op gelijke hoogte met de rijweg is aangelegd, maar dat er dan wel over de totale lengte van de straat van die paaltjes staan? Het ruimtelijk effect van de nieuw aangelegde straat verdwijnt hiermee, helaas.
  Ik vind het lelijk, maar misschien zit er een logica achter?

  1. @Hilde. Toen het ontwerp zonder boordstenen werd voorgesteld viel het argument (houd u goed vast!): “De autobestuurder moet het gevoel hebben dat hij “te gast” is.
   Het laat zich raden dat die “gasten” met veel plezier de trottoirs als parkeerruimte zullen beschouwen.
   Verdere details over dit BraVoKo-project staan op http://www.gentcement.be, zoals
   “Het stadsbestuur heeft resoluut gekozen om de straat aan te leggen als een winkelstraat die meer “grandeur, flair en allure” moet hebben, met een minimale breedte voor de rijweg.” Dat laatste betekent blijkbaar dat de fietser hier niet “te gast” is, aanleiding van deze Fietsbult.

   1. haha, de auto moet het gevoel hebben te gast te zijn, maar de voetgangers worden weer opgesloten in een kooi (daar doen die paaltjes toch wel aan denken). Dan hadden ze net zo goed weer gewone verhoogde trottoirs kunnen aanleggen. pfff.

  2. Dag Hilde,
   Dag vrolijke fietsers en stadsgenieters,

   Over de transformatie van straat tot spoorwegbedding voor stadstreinen:
   De logica van deze hoge paaltjes is dat de stadstreinen voor 380 man hun actuele snelheid van 9,8 km per uur zo tot minstens 21 km/u kunnen opdrijven. Aldus wat in het mobiliteitsplan staat en wat huidig bestuur is overeengekomen. Hoe hoger de paaltjes hoe explicieter de scheiding is tot voordeel van deze spoorwegbedding voor stadstreinen.
   Ik kan het niemand kwalijk nemen dat men eerder de woorden van dit bestuur heeft geloofd (“grandeur, flair en allure”, “fietsstad”, “kindvriendelijke stad”, “groene stad” , enz..) dan wat afleesbaar was van de plannen. Immers plannen zijn niet voor elkeen vlot afleesbaar. De feitelijkheid dat de plannen en hun ‘3D beelden’ daarbij ook nog bewust valselijke manipulaties bevatten blijft schandelijk. Ook daarom hebben we via http://www.vooreenbetergent.be expliciet gewezen op de schadelijke gevolgen van de aanleg van spoorwegbeddingen voor stadstreinen over al onze centrumpleinen en doorheen de belangrijkste winkelstraten. Tevens hebben we een overdacht en verstandig alternatief geboden tegenover zoveel verspilling, gemiste kansen en ronduit domme achterhaalde visies. We hebben daartoe 1000 handtekeningen verzameld voor een beter idee, hebben bezwaarschriften ingediend en op basis van een dozijn flagrante overtredingen van wetten en normen omtrent de zwakke weggebruiker een gerechtsprocedure opgestart. Omwille van de vele overtredingen, fouten en te voorzien gevaar heb ik persoonlijk Stad Gent gedagvaard en naar de rechtbank gestapt. Weet dat links en rechts van deze spoorwegbedding voor stadstreinen er zich een concentratie aan lagere- en hogere scholen bevindt met veel fietsende jeugd. Ik vrees oprecht dat er dodelijke slachtoffers zullen vallen. Deze uiterst ‘ongroene’ spoorwegbedding met een dikte van 1 m beton werd – ongelooflijk maar waar – expliciet gedragen door onze groene schepen, zijn gehele achterban en de SP partners. Hoe genegen ik ‘Groen’ ook ben, het omgekeerde aanleveren van waar men voor staat is onaanvaardbaar. Hoewel ik meervoudig mijn standpunt ook aan ‘Fietsbult’ heb medegedeeld, werd ons standpunt dat pleit voor een stadscentrum voor kinderen, fietsers, shoppers en stadsgenieters niet geparticipeerd. Huidige ‘sociale’ coalitie kreeg ook van Fietsbult het vertrouwen, vermoedelijk slechts op basis van waar deze ‘sociale’ coalitie nu eenmaal voor staat.
   ‘Voor een beter Gent’ gaat verder (minstens tot aan de volgende verkiezingen) met haar standpunt om tegen 2025 vier centrum haltes voor het openbaar vervoer te bekomen om zo al onze centrumpleinen en winkelstraten te vrijwaren van openbaar mechanisch vervoer en er een echte voetgangerszone van te maken waar fietsers thuis zijn.
   Teken daartoe de petitie op http://www.vooreenbetergent.be/#petitie
   Met vriendelijke groeten,
   Dirk Coopman

   1. Heldere gezonde ideeën, milieuvriendelijke alternatieven én initiatief, daar sta je voor. Inderdaad jammer dat men hier (lokale Fietsersbond?) dit alles lauw ontvangt. Vraag naar samenwerkingsverbanden vallen precies ook in dovemansoren.
    Het OV, zo is mijn ervaring, wordt vrijwel steeds kritiekloos onthaald, koste wat kost, ook al zijn het miljoenen euro’s en ten nadele van uiteindelijk de samenleving. Men moet maar tram, bus of trein roepen en er dwarrelt precies een groene sociale droom neer in de benevelde hoofden. Waarna men niet schuwt de bevolking op haar beurt leugenachtig te benevelen. Groen en sociaal is het alleszins niet zomaar automatisch en dat kan iedereen feitelijk inzien.

 8. Wacht eens even:
  Voor de ervaren fietsers is het misschien normaal dat men tussen de tramsporen fietst. Maar: normaal is het niet! Het is veel te gevaarlijk.
  FIETSERS HOREN NAAST DE SPOREN OP EEN STROOK VAN 1M50 OP Z’N MINST.
  Waar daarvoor geen plaats is: opsplitsen van het tramtraject (bv Korte Meer – Veldstraat).
  Mooi natuurlijk dat de sporen in de tramvrije Belfortstraat nu met rubber gevuld zijn. Er bestaat helaas nog nergens rubber die de belasting door veelvuldig tramgebruik standhoudt.
  Blijkbaar is de Lijn wel op zoek naar zo een oplossing.
  Maar: Fiesters horen ook naast de sporen voor de doorstroming van de tram (niet op een strooksken maar op een >1m50 pad).

  1. Ik geef je op zich volkomen gelijk (al hoef je daarvoor niet te roepen), ook niet assertieve fietsers, wat angstig aangelegde fietsers, fietsers die wat minder zijn handig zijn met de fiets, … moeten veilig en comfortabel kunnen fietsen. Maar fietsen tussen de tramsporen als er daarnaast te weinig ruimte is voorzien, is nog altijd de minst slechte keuze. Daarom is wat er in het bovenstaande blogbericht werd geschreven helemaal niet onlogisch.

   Maar wat me in dit geheel wel opvalt is dat er nog veel te weinig gebruikt wordt van bredere banden. Bredere banden hebben voor een stadsfiets alleen maar voordelen. Ze leveren niet meer weerstand op, geven minder problemen als de druk eens wat te laag is, bieden meer comfort, meer controle, … En met voldoende brede banden kan je dus ook niet in tramsporen belanden.

   Dat veel mensen dat niet weten en dat er nog veel mensen met oude fietsen rondrijden begrijp ik. Maar het zou de verantwoordelijkheid moeten zijn van de fietsfabrikanten en fietsverkopers om mensen hierop te wijzen en dus veel meer fietsen te verkopen met bredere banden. Die verantwoordelijkheid nemen zij nu niet op en daarmee houden ze een probleem dat jaarlijks slachtoffers maakt in stand.

   1. Ik ben het niet met u eens: Uw uitspraak is als “laat de kasseien maar liggen, schaf uw een fiets met vering aan”. Bredere banden kunnen je wiel ook een draaigeven bij een tramspoor.
    Kortom: tramsporen horen niet thuis op een weggedeelte waar fietsers worden verondersteld te rijden.

    1. Ik had gehoopt dat anderen mijn boodschap correct zouden begrijpen, spijtig genoeg is dat niet het geval. Ik strijd dagelijks (ook in de praktijk) tegen kasseien, tegen wegen waar fietsers verplicht worden tussen tramsporen te laveren, … en ben van mening dat alle soorten fietsers overal veilig en comfortabel moeten kunnen fietsen.

     Maar dat doet totaal niets af aan mijn andere terechte boodschap. Voor een heel pak fietsers hebben bredere banden alleen maar voordelen. Ze zijn comfortabeler, je kan er niet met in tramsporen geraken, … en ze geven niet meer weerstand. Er is geen enkel argument voor een stadsfietser om niet voor bredere banden te kiezen. Het probleem is dat er nog veel fietsen (ook stadsfietsen) worden verkocht die geen brede banden toelaten, de fabrikanten en de fietszaken daar nog te weinig aandacht aan besteden en er nog veel fietsen rondrijden waar geen bredere banden in kunnen geplaatst worden. Mijn oproep aan fietsenmakers en fietsers om meer voor brede banden te kiezen is dus helemaal geen ‘blaim te victim’-pleidooi, het is een oprechte oproep waar iedereen bij kan winnen. Waarom iemand tegen die oproep zou zijn mag iemand mij toch eens uitleggen.

  2. Je moet oppassen met wat je zegt. In theorie klinkt jouw plan natuurlijk goed, om overal een strook van 1m50 te voorzien voor fietsers en waar niet mogelijk, de tram te verleggen. Maar als je te hard gaat roepen dat fietsen tussen tramsporen onmogelijk is, gaat men denk ik vooral meer situaties zoals de Nederkouter aanleggen. De tramsporen verleggen is immers duur, veel duurder dan een bordje “verboden voor fietsers”.

   Ik vind uiteraard wel dat er voor langere trajecten altijd een realistisch alternatief moet zijn dat geen tramsporen volgt, maar ik persoonlijk heb niet zoveel last van tramsporen, en ik fiets een stuk sneller dan de gemiddelde snelheid van een tram in de stad, dus last hebben ze niet van mij. Ik zou het dus erg vervelend vinden als er meer trajecten zoals de Nederkouter komen.

   1. Het gaat mij over de inrichting van nieuwe tramroutes waar de stad Gent flink op inzet.
    Tram 7: overal fietspadjes van 1m50 gepland (eigenlijk te smal, hoor) behalve Zuidstationsstraat (fietsers tussen de auto’s) en Nieuwenbosstraat (fietsers tussen de tramrails). Nochtans had de fietsersbond samen met de reizigersbond sterkere alternatieven (ten koste van de auto) uitgewerkt.
    Tram 3: zet u schrap: Brugse Steenweg (type Nederkouter), Bevrijdingslaan (type Nederkouter), Phoenixstraat (type Nederkouter), Noordstraat (type Nederkouter), Brugsepoortstraat (type Nederkouter), Hoogstraat (type Nederkouter), Sint Michielstraat (type Nederkouter), Belfortstraat (type Nederkouter), Steendam (type Nederkouter), Dampoortstraat (type Nederkouter).
    Ik herhaal dus:
    Fietsers horen naast de tramsporen op een strook van 1m50 op z’n minst. Waar daarvoor geen plaats is: opsplitsen van het tramtraject.
    21ste eeuw weet je wel…

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: