Opgelet: Tram

Een lezersmail: (het punt kwam al ter sprake op overlegmomenten, maar hoe die kar in gang krijgen ?)

“Ik ben lid van de fietsersbond en wou dit eigenlijk al een hele tijd kwijt:

Elke dag rijd ik de Vijfwindgatenstraat door en kom dan aan een doodgevaarlijke plaats voor fietsers… het licht springt op groen voor de fietsers en toch mogen trams door blijven rijden. Hoe kan dat?!

Al meerdere malen heb ik bijna een ongeluk voor mijn ogen gezien. Mensen zien het licht op groen springen en starten met rijden. Vroem… de tram vlamt voor hun neus. Ik begrijp dat niet. En kinderen! Die hebben zeker geen (in)zicht op zo een situatie.

’s Avonds hetzelfde… als je van de andere kant komt heb je geen ogen genoeg om tot de overkant van de  weg te komen… bussen en trams… het zoeft daar voorbij… los van alle regels van de lichten.

Telkenmale ben ik bang… hier ga ik nog eens iets voor mijn eigen ogen zien gebeuren.

Pas op! ik ben niet de enige die zo denkt…

Ik zou graag hebben dat jullie ter plaatse kijken hoe het daar gesteld is…

En zeker tijdens de spits, en zeker als tram en bus passeren…

Bedankt!

Martine”

Vijfwindenstraat

Tot daar de mail. We doen de (in de mail vermelde) verplaatsing komende van de Vijfwindenstraat/Clarissenstraat naar de Jules De Bruyckerdreef.

Naar J.De Bruyckerdreef
Naar de Jules De Bruyckerdreef
Naar J.De Buyckerelaan
Naar Jules De Buyckerdreef

Allicht is alles wettelijk in orde, maar wat dan nog! Het verkeerslicht moest voor de tramsporen staan, naast het A49-bord en als de tram aankomt moet licht automatisch op rood springen. Nu kan het inderdaad dat een fietser groen heeft maar dat er een tram voorbij raast.

De ganse zone is daar een kluwen van borden en tot mijn verbazing ontbreekt er een bord A49 (dat voor de tram waarschuwt) als men richting Zuid fietst. Je kan niet weten dat er een tram (naar de Clarissenstraat) voor je neus opduikt (melding gedaan!)

Richting Zuid
Richting Zuid

 

14 gedachten over “Opgelet: Tram”

 1. Groen voor fietsers en de tram rijdt door? Diezelfde nare ervaring kan je beleven aan de tramtunnel achter het Sint-Pietersstation. Ook zonder tram, maar even benauwend aan de “verkeersregulerende” lichten aan de Nieuwewandeling/Coupure en de Drongensesteenweg/Malemstraat. In deze twee gevallen ziet alleen wie achter het rood licht staat wanneer dit weer op groen springt. Anderen moeten het maar radenen zich bij de oversteek reppen om aan de losgeslaten meute te ontsnappen.

 2. Veel wettelijk in orde is er niet aan …
  – gevaarbord A49 staat te laat (normaal op 150m, maar geen onderbord met afwijkende afstand)
  – voorrangsbord B1 staat te laat, voorbij de plaats waar voorrang dient gegeven te worden
  – verkeerslichten fietsers staan voorbij de tramsporen waarvoor men moet stoppen en er is géén stopstreep voor de fietsers om aan te geven waar ze moeten stoppen (dus normaal thv het licht !)
  – groen voor fietsers MAG NIET terwijl de tram doorrijdt, die MOET hier ook lichten hebben, en die moeten rood zijn als de fietsers door mogen

  [De Vlaamse overheid geeft wel meer bizarre interpretaties aan haar verplichtingen bij plaatsing van verkeerslichten – alle richtingen tegelijk groen geven zonder éne wettelijke grondslag in de wegcode of waarschuwing, fietsers groen geven terwijl dwarsende fietsers géén licht tegenkomen etc …]

  Als het de bedoeling is dat dat fietspad richting Zuid ook in die richting gebruikt wordt: dat is dus verboden door C3 rechts vooraan, en de C1 wat verderop …

 3. Ik ben hier de voorbije jaren ook meerdere keren per week voorbij gekomen tijdens het spitsuur en kan alleen maar beamen wat de schrijver van de mail zegt. Het is een gekkenhuis daar.

  Aan de overkant, aan de bushalte ‘Muinklaan’, was er ook een gelijkaardig absurd punt met de lichten voor de fietsers die van het Muinkparkje uit de Muinklaan kwamen en zij die verder wilden doorsteken vanf de vluchtheuvel richting het punt dat hierboven in de blogpost beschreven staat. Die lichten waren niet gesynchroniseerd, wanneer de lichten voor het 2e deel van de oversteek op groen stonden en die voor het eerste deel niet moest je opletten want dan kwam de bus, op zich al verwarrend maar eventueel nog te doen. Behalve dan dat de meeste fietsers het stoplicht voor de 1e oversteek niet zagen omdat het slecht opgesteld staat en enkel het stoplicht voor het 2e deel in de gaten hielden. Zowel ikzelf als verschillende andere passanten zijn daar het leven gespaard gebleven dankzij oplettende en voorzichtige chauffeurs van De Lijn. Ik heb deze situatie een keer gemeld via het fietspadenmeldpunt en kreeg als reactie dat de situatie reglementair was en dat fietsers maar op te letten hadden.

  Later is het toch nog aangepast, nu zijn die 2 bewuste stoplichten wel gesynchroniseerd, ik denk dat De Lijn na een zoveelste bijna-aanrijding misschien ook eens van zijn tak gemaakt heeft.

  1. Sorry, maar dat vond ik toch geen verbetering. Fietsers die uit de Tentoonstellingslaan komen moeten nu onnodig wachten aan een rood licht waar er toch geen kruisend verkeer is, gewoon omdat fietsers aan een ander kruispunt anders verward zouden kunnen zijn.

   Dat is duidelijk een licht voor een ander kruispunt, er zit een weg tussen. Je kan toch niet alle lichten die vanaf een bepaalde plaats zichtbaar zijn “synchroniseren”?

   Dit leek mij eerder een probleem van handhaving, zet daar een paar weken een politieagent, en fietsers zullen wel snel weten dat daar een verkeerslicht staat.

   1. Hoe je ook denkt over doorstroming van fietsers, het synchroniseren van lichten, … het is erg belangrijk dat verkeerssituaties voor iedereen duidelijk ‘leesbaar’ zijn, ook voor mensen die er de eerste keer komen. Als het besef dat daar lichten staat sterk afhankelijk is van politiecontrole, dan is er iets verkeerds met het ontwerp.

    1. Die lichten staan daar duidelijk hoor: https://goo.gl/maps/a3jogHmVG3x . Maar veel fietsers kijken gewoon niet naar hun verkeerslicht, maar naar een naburig voetgangerslicht/het verkeerslicht voor auto’s/… of zoals hier dus een verkeerslicht voor mensen uit een andere richting. Als ik voor het eerst op een bepaalde plaats kom, kijk ik naar de verkeerslichten die voor mij bedoeld zijn, en probeer ik hun stand niet af te leiden uit de andere verkeerslichten op het kruispunt. Er zijn veel mensen die dat wel doen, maar als je daar rekening mee moet houden, dan kunnen we alle leuke plannen met een aparte groenfase voor fietsers of “alle richtingen groen” voor voetgangers of fietsers allemaal weer opbergen. Dan zit er niets anders op dan auto’s, fietsers en voetgangers uit een bepaalde richting (en soms zelfs uit andere richtingen, zoals hier) tegelijk groen te geven.

     Dat is ook waar we naar evolueren nu. Er is daar in de buurt een gelijkaardige situatie (waar de R40 onder de fly-over kruist), en ook daar heeft men fietsers rood gegeven wanneer er volstrekt geen kruisend verkeer is, gewoon omdat fietsers aan de vorige oversteek naar het verkeerde licht kijken.

     Politiecontrole op zo een plaats helpt niet enkel voor die specifieke plaats, maar leert fietsers een algemene les: kijken naar het verkeerslicht, niet zelf gokken welke kleur het licht heeft.

     De huidige oplossing is trouwens een non-oplossing. Iedereen negeert daar nog steeds het rode verkeerslicht, aangezien het licht voor voetgangers groen wordt en de auto’s stoppen. Dus de fietsers zijn eigenwijs en weigeren voor een rood licht te stoppen als ze niet snappen waarom het rood is. En nu is het nog moeilijker om de reden (die passerende bus) te vinden, aangezien die pas op het tweede deel van de oversteek passeert. Fietsers komen aan het eerste deel aan, zien terecht dat dat licht zonder reden rood is, rijden door, en vergeten dat ze een tweede rood licht passeren dat wél een reden heeft.

     Ik passeer daar heel vaak, en ik schat dat het aantal fietsers dat daar effectief stopt voor rood, niet hoger ligt dan 5%.

     1. Ik heb het dus op het einde over de tegengestelde richting, voor de duidelijkheid. Het probleem heeft zich nu verplaatst naar fietsers uit de tegengestelde richting.

    2. Dat is het, als er ergens een stoplicht moet staan om de veiligheid en de doorstroming te garanderen dan mag je toch verwachten dat degenen voor wie het licht bedoeld is het ook ZIEN staan en ondubbelzinnig snappen wat de bedoeling is. Da’s daar dus niet het geval en door de synchronisatie dan toch te wijzigen heeft de wegenbeheerder dat ook impliciet toegegeven.

 4. In Nederland komt die situatie ook voor, maar bij nadering van een tram is er een apart knipperlicht met tramsymbool en bijbehorend signaal (voor blinden) die voor de nadering van een tram waarschuwt.In Rotterdam ken ik in ieder geval zo’n punt waar fietsers groen kunnen krijgen en er tegelijkertijd een tram voorbijkomt. Bovendien rijden de trams er met een aangepaste snelheid.

 5. Die situatie zal in de toekomst zonder enige twijfel aangepast worden. Maar waarschijnlijk pas nadat er zwaar gewonde of dodelijke slachtoffers zijn gevallen.

  Men moet als ontwerper echt idioot zijn om zo’n situatie te creëren. En het absurde is dat zo’n plannen voor hun uitvoering door talloze mensen gezien en door verschillende instanties goedgekeurd werden. Het zegt iets over het totaal gebrek aan kennis bij sommige overheden over de aanleg van veilige verkeersinfrastructuur.

  Wat WegWanBeheer schrijft klopt niet helemaal. Maar los van de wettelijke regels is dit gewoon een totaal onwerkzame en levensgevaarlijke situatie.

 6. Overigens waren deze gevaarlijke situaties erg eenvoudig te vermijden en zijn ze nog steeds relatief eenvoudig (maar wel met de nodige kosten) op te lossen.

  Bij foto 1 en 2 dient gewoon het fietsverkeerslicht naar voren worden geplaatst, dus voordat de fietsers de tramsporen kruisen. Het licht moet dan natuurlijk ook (intelligent) aangestuurd worden en rekening houdend met de tram.

  De situatie op foto 3 zou al een pak veiliger kunnen gemaakt worden door de kruising met de tram veel duidelijker te signaleren. Maar het is veel wijzer om zo’n kruising te regelen met intelligent (door de tram) aangestuurde verkeerslichten.
  Overigens mag er op dat fietspad helemaal niet richting Zuid worden gefietst gezien de duidelijk rechts van het fietspad opgestelde bord C3 met een onderbord ‘uitgezonderd bus’. M.a.w. men mag dit bord helemaal niet voorbij fietsen. Dat het een fietspad is en het waarschijnlijk wel de bedoeling is daar te fietsen wijzigt daar strikt juridisch niets aan.

  1. Het bord C3 met onderbord “uitgezonderd bus” lijkt mij nogal absurd. Dat zou willen zeggen dat de bus wel op het fietspad mag rijden….. Ik moet eerlijk zeggen dat ik nog nooit op dat bord gelet heb, komende van de Sint-Lievenspoort. Moet je daar als fietser dan de lucht ingaan?
   Ik vermoed dat het bord bedoeld is voor de tram/busbaan richting Zuid en aan de verkeerde kant van de weg staat (links), maar eigenlijk rechts moet staan. Autoverkeer mag namelijk niet in die richting rijden, wel van Zuid naar Sint-Lievenpoort op het geasfalteerde stuk (op foto 3 nog net te zien uiterst rechts).
   Een andere mogelijkheid is dat het bord C3 bedoeld is voor het stuk doorsteek dat het fietspad schuin kruist,en dat het bord eigenlijk iets meer naar rechts zou moeten gedraaid worden.
   Ik zal er nog eens moeten langsrijden om te kijken.

 7. Waar ik als fietser wel een probleem mee heb, op het fietspad langs de Frère Orbanlaan, is op het einde, aan de Zuid, waar het fietspad de trambaan kruist. Als fietser richting Zuid moet je daar altijd wachten als het licht op rood springt omdat de tram eraan komt. Lijkt logisch, maar het licht springt altijd op rood, ongeacht welke richting de tram rijdt. Dus ook als de tram van de Zuid komt en het fietspad helemaal niet kruist. Ik vind dit nogal onzinnig en nutteloos. Het zorgt voor heel wat ergernis bij fietsers.

 8. Absurde en gevaarlijk situatie, ook voor voetgangers. Wie als voetganger bv. vanuit het Zuidpark de oversteek maakt, moet achtereenvolgens uitkijken voor autoverkeer (rechts), tram (links), fietsers (twee richtingen), en dan weer auto’s (links).

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: