Een beetje beter

Een hele poos terug, op 15 december 2014, publiceerden we deze analyse van een kruispunt: de oprit van de E17 aan de Brusselsesteenweg in Gentbrugge. Dat was vanuit het standpunt van de fietser niet echt denderend te noemen.

Nu, anderhalf jaar later, lijkt het erop dat de wegbeheerder, AWV, toch een beetje tegemoet gekomen is aan onze verzuchtingen.

Land van Rodelaan

Er zijn aan alle kanten lichten toegevoegd op ooghoogte van de fietser (tenminste indien die op een doorsnee-fiets rijdt). Dat maakt het kruispunt natuurlijk niet veiliger, maar het comfort is er wel op verbeterd.

Auteur: JanG

kernlid Fietsersbond Gent

16 gedachten over “Een beetje beter”

 1. Eigenaardig genoeg zijn er op dit kruispunt een aantal oversteekplaatsen voor voetgangers zonder zebrapad. En op de plaats waar de auto’s de oprit nemen rechts afslaand van de Brusselsesteenweg blijft het gevaarlijk voor fietsers.

  1. In mijn ogen blijft het een kruispunt dat gericht is op autodoorstroming. Het is enkel iets gebruiksvriendelijker geworden voor fietsers omdat je je nek niet meer in een hoek van 90° moet plooien om de lichten te kunnen zien.

  2. Ik heb veel heen en weer gemaild met AWV (wegen.oostvlaanderen@mow.vlaanderen.be) in de hoop dat er enige verandering zou komen. Dankzij veel mensen die dezelfde klachten hadden zijn in enkel zaken verbterd, echter wat betreft voorrang & oversteekplaatsen laat ik de conversaties die ik had voor zichzelf spreken:

   AWV:
   Op de bypass heeft autoverkeer voorrang op voetgangers en fietsers. Een zebrapad wordt hier dus niet aangebracht. Ter hoogte van de fietsoversteek zijn er blokmarkeringen aangebracht. Die maken de autobestuurders er attent op dat dit een oversteekplaats is.

   Ik:
   Volgens http://www.lokalepolitie.be/5363/diensten/verkeer/110-verkeerregels-voor-voetgangers-en-fietsers.html en https://mobiliteit.stad.gent/te-voet/veilig-stappen/verkeersregels-en-veiligheidstips-voor-voetgangers kan men best niet oversteken in een bocht.
   Dit is echter wel wat jullie verplichten.

   Volgens mij kan een zebrapad hier enkel maar meer voorzichtigheid bieden een zebrapad is er net om op te vallen, automobilisten (hoop ik) zullen dan eerst kijken of er overstekende mensen zijn, en dan pas of ze kunnen invoegen.

   Daarnaast haalt u aan dat er gekozen is om voetgangers en fietsers hier geen voorrang te geven. Dit is tegen het STOP principe in. Wat ook heel duidelijk was bij de aanleg van dit kruispunt, fietsers en voetgangers zijn secundair.
   Dit mag dan een heel belangrijk kruispunt zijn voor autoverkeer en op/af rit voor de E17, maar dit is ook een belangrijk kruispunt voor wandelaars (naar het park) en fietsers (korte maar bij deze niet meer veilig alternatief voor Ledeberg Centrum)

   Als laatste punt hierover wil ik nog kwijt dat tijdens de spits dit vak vaak vol met auto’s staat, welke geen ruimte laten voor voetgangers en al zeker niet voor fietsers. Terwijl die auto’s toch stil staan, gunnen ze doorgaand verkeer geen plaats.
   Een fietsoversteekplaats is duidelijk niet iets waar mensen schroom voor hebben om op stil te staan. Naar ik hoop, een zebrapad wel.

   AWV:
   Er wordt geen zebrapad aangelegd omdat fietsers hier ook geen voorrang hebben. Een verschillende voorrangsregeling voor voetgangers en fietsers zou verwarrend zijn.

   Meer in verband met dit onderwerp, de vreemde bochten die de fietspaden maken en het zicht op de rijweg praktisch onmogelijk maken:

   Ik:
   fietspad volgt afrit, in plaats van rechte lijn? Fietsers hebben geen spiegels…

   AWV:
   – Fietsers en voetgangers worden op de bypass bewust uit de voorrang gelaten voor eigen veiligheid.
   – Rechte lijn voor fietspad aan bypass Land Van Rodelaan : een rechte lijn is inderdaad het kortste tracé, maar ter hoogte van kruispunten, zijstraten, bypasses wordt er steeds voor gekozen om het fietspad aanliggend met de rijweg te brengen of houden omdat fietsers dan beter zichtbaar zijn voor het autoverkeer.

   Ik:
   Uw antwoorden tonen duidelijk aan dat het STOP principe respecteren en de veiligheid van de zwakkere weggebruiker minder belangrijk is dan de doorrijsnelheid van auto’s.
   Dit zal een beleidskeuze zijn waar u weinig aan kan veranderen.

   Wel wil ik nog mijn standpunt ivm veiligheid van zwakkere weggebruiker uitleggen:

   Ik vertrouw gemotoriseerd vervoer niet, ik vertrouw er niet op dat zij mij ‘gezien zouden moeten hebben’ ongeacht de weginrichting.
   Wat ik wel vertrouw is zelf kunnen zien of er een auto aan komt en of deze al dan niet stopt.
   Wat zowel fietsers, voetgangers en bestuurders heel verwarrend vinden zijn onduidelijke signalen, niet alleen de ‘officiële’ lijnen en borden maar ook de intermenselijke…
   Auto’s die vertragen om fietsers door te laten (niet verplicht, doch vriendelijk) geven toch weer gas omdat diezelfde fietsers vertragen om duidelijk zicht te hebben
   Deze fietsers zien pas heel laat dat auto’s vertragen en reageren dus ook laat met zelf opnieuw te versnellen.
   Dit zie ik elke week meerdere keren gebeuren. De realiteit van de borden en lijnen op de baan is hier zover verwijderd van de werkelijkheid van het verkeer en hoe mensen zich op een typisch ‘menselijke’ manier gedragen.
   Kunnen hier lessen uit getrokken worden?

   Ik kan helaas de logica niet volgen van AWV. Er met opzet geen gebruik wordt gemaakt van weg-elementen, die dienen voor de veiligheid van zowel fietsers als voetgangers, met als reden dat dit ze niet worden gebruikt om de veiligheid van de voetgangers en fietsers te garanderen.

   Volgens mij garanderen ze hier helemaal niets, maar ontlopen ze hun verantwoordelijkheid. Als er nu een ongeval gebeurd is het niet de schuld van het ontwerp, maar de schuld van de voetganger/fietser die niet de correcte voorrang heeft verleend.

   1. Je hebt iets geprobeerd dat talloze anderen (waaronder ik) ook reeds succesvol hebben geprobeerd, namelijk als burger/vertegenwoordiger van een belangenorganisatie een zinvol gesprek aan te gaan met AWV over verkeersveiligheid, hun beleidskeuzes, de inrichting van hun wegen, …

    De reactie komt er bijna altijd neer op ‘Wij weten het beter en u weet niet waar u het over heeft’.

   2. AWV:

    Er wordt geen zebrapad aangelegd omdat fietsers hier ook geen voorrang hebben. Een verschillende voorrangsregeling voor voetgangers en fietsers zou verwarrend zijn.

    Dat is een originele. Gaat AWV nu alle plaatsen waar ze deze verwarrende regeling heeft getroffen veranderen? Dan zullen ze veel werk hebben.

    1. Het kan zelfs nog beter. Gaat het AWV nu ook alle ondergeschikte rijbanen wegnemen omdat ze geen voorrang hebben 😉 ?

    2. Dan kon het dus ook omgekeerd: er wordt een fietspad aangelegd, omdat er ook een zebrapad komt. Zebrapad om die reden weglaten betekent: ‘autodoorstroming voor alles’. Fiets- en zebrapad aanleggen betekent ‘wij staan achter het STOP-principe’. AWV Oost-Vlaanderen heeft hier duidelijk getoond waar de prioriteit ligt. Ik ben er nogal zeker van dat geen enkele fietser (of voetganger) het daarmee eens kan zijn.

 2. Is en blijft gevaarlijk,vb. van Gent richting Melle alles is in het werk gesteld om het auto verkeer zo snel mogelijk naar en van autostrade de leiden .Hier en daar een verkeerslicht voor de fietsers ie een schaamlapje .

 3. ok, de lichten op ooghoogte zijn een verbetering, maar daar stopt het dan ook voor fietsers…
  En waarom in godsnaam is er voor de heraanleg van de hele Brusselsesteenweg gekozen voor klinkers op het fietspad…

  1. En bedelen was het… Ik ben heel blij dat er genoeg mensen zich voor ingezet hebben.
   Helaas lukt dit niet voor alle kruispunten. Dit zou gewoon een standaard moeten zijn.

   Kruispunt Bellevue – Achilles Heyndrixlaan bijvoobeeld…

   1. Anders is er wel zo’n “fietsverkeerslicht” op overschot op het laatste huis aan de Voskenslaan achter het station. Een fietsende VUB-hoogleraar heeft daar ooit als “roodrijder”een forse boete gekregen van een overijverig “zwaantje”, terwijl dat ding volkomen nutteloos is. Het is nu ingepakt. Op het Gents grondgebied staan er nog wel zo’n “pest”verkeerslichten die geen enkel nut hebben, noch voor de veiligheid, noch voor de doorstroming.

 4. Het nieuw ingerichte kruispunt Kuiperskaai-Lammerstraat heeft helaas ook geen verkeerslichten op fietshoogte.
  Het zou trouwens wel fijn zijn als Fietsbult daar eens gaat kijken. Een en ander gaat hier op termijn voor problemen zorgen, bv. de voetgangers die willen oversteken richting shoppingcenter zullen vaak op het fietspad staan wachten, vrees ik.
  Misschien nog even afwachten wat het zal geven als de fietsers- en voetgangersbrug af is.
  Verder staat er een verbodsbord C11 (bedoeld voor fietsers die het fietspad langs de Kuiperskaai zouden willen volgen), maar het staat aan de linkerkant van het fietspad. Wellicht hebben ze dit gedaan omdat er toch al een paal stond (van de verkeerslichten), maar reglementair is het niet.

 5. Een punt waar heel deze inrichting op tekort schiet is dat de wachtzones totaal ontbrekend zijn. Automobilisten krijgen by-passes en voorsorteervakken. Fietsers moeten maar op een kluitje gaan staan. Als er meer dan 3 fietsers wachtende zijn voor een rood stoplicht blokkeren deze al andere Fietsers die willen doorrijden.
  Het antwoord van AWV hierop is:
  Grootte van de by-passen : dat zijn nu reeds driehoeken met zijden van 15 meter, wat niet weinig is. Dat is groter dan wat er op veel andere plaatsen aanwezig is.

  Een alternatief waarbij alle kanten van het kruispunt 2 richting-oversteekplaatsen krijgen ontvangt dan volgende koude schouder:
  De fietsoversteek over de op- en afrit van de E17 blijft enkelrichting. Dubbelrichtingsoversteken (en -fietspaden) houden steeds een bijkomend risico in, ter hoogte van op- en afritten van snelwegen is dat nog extra het geval.

  Dat fietsers 4 baanvakken + 2 tramsporen moeten oversteken, op een dubbelrichtings oversteek-suggestiestrook, dat de breedte van een enkelrichtings-sugestiestrook nog niet waardig is, is bijzaak. Maar een oprit/afrit van een autostrade oversteken is in die mate gevaarlijk dat er niet alleen geen dubbelrichtings oversteek-suggestiestrook komt, maar dat zelfs de by-passes die hierop uit komen geen volwaardig fietspad noch zebrapad krijgen. Want dat is veiliger…

 6. De essentie van het probleem is natuurlijk dat er hier een godvergeten snelwegafrit in de bebouwde kom ligt. Waarom kan die niet gewoon dicht?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: